Skip to main content

Full text of "Kirjoituksia Isänmaallisista Aineista 1910"

See other formats


te* ■g <l>o 
SUOMI. Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Neljäs Jakso. S* Oksi, 


Hiiita: 5 markkaa. 
■W3* Kirjakaupoissa on seuraavia 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toimituksia. 

Msrkk. p. 

3 osa. Kanteletar, 3:s, lisätty painos (1887) . , . hinta sid. 4: — 

„ 5:a (2:n mukainen) painos (1906) „ „ 2: 50 

„ „ painos, paremmalle paperille pain. „ 3: — 

10 „ Korhonen, Viisikymmentä runoa ja kuusi laulua, 

2 pain , md. 2: 25 

14 „ Kalevala (Uuden Kalevalan 12:s painosi 1910 . sid. 1: 50 
17 „ Suomen kansan satuja ja tarinoita. Julk, Eero Sal- 
melainen. Nuorisolle sovitettu, lyhyempi (8:s) pai- 
nos , , . , sid. 2: 75 

20 „ Pipping 1 , Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista 

( 1856) *, nid. 12: 

'21 „ Forthan, Opera selecta I — V, , nid. 15: 

23 „ Topelius, Luonnonkirja, lS:s painos sid. 1 

28 „ Stjerncrentz, Suomal. merisanakirja nid. 1 

30 „ Palmen, Lainopillinen käsikirja 1 

33 „ Kothsteu, Latinalais-suoroal, sanakirja, 2 pain. sid. 10 

34 „ Kertomuksia ihmisk. historiasta I— VII, , . sid. yht. 19 

47 „ Pitäjän kertomuksia I — VIII 25; 

48 „ Kalevala sid. 2: 50, 3: 50 ja 4; 

50 „ Lönnrot, Suomal. -Euotsal Sanakirja ynnä lisä- 

vihko sid. 130: 

51 „ Asp el in, S uom ai. -Ugrilaisen Muinaistutkinno n alkeita 8: 

52 „ Lindelöf, Analyyttisen geometrian oppikirja., .sid. 5: 

55 „ Kiven Valitut teokset I — II, yht. . . nid. 5: — sid. 7: 

56 „ Meur mmi, Ranskalais-suomal. sanakirja sid. 10; 

57 „ Yaseninä, Suomal. kirjallis. 1544—1900 ... sid. yht 10: 

60 „ Shakespearen D rainoja. T. Hamlet. II. Komeo ja 

Julia. III. Venetian kauppias. IV. Kuningas Lear. 
V. Julius CEesar. VI. Othello. VII. Macbeth. VIII. 
Coriolanus. IX, Kesäyön unelma. X. Myrsky. 
XL Talvinen tarina. XII. Antonius ja Cleopatra 
XLTI. Kuningas Henrik neljäs. Edellinen osa, XIV. 
Kuningas Henrik neljäs. Jälkimäinen osa. XV. Ku- 
ningas Bichard kolmas. XVI. Loppiaisaatto. XVII. 
Timon Ateenalainen. XVIII Cymboline. XIX. Ku- 
ningas Juhana. XX. Kuningas Richard toinen. 
XXI. Henrik V. XXII. Paljon melua tyhjästä. 
XXIII. Iloiset "VVindsorin rouvat. X.. IV— XXVI. 
Kuningas Henrik Kuudes I — III. XXVII. Turhaa 
lemmen touhua. XXVIII. Miten haluatte. XXIX. 
Kaksi nuorta veronalaista. XXX, Hairauksia. XXXI. 

Kuningas Henrik VIII. Vihoittain yht. 80: 

Vihot I — XXVIII seitsemään osaan sid yht. 53: 

61 „ Szinnyei & Jalava (Almberg) Unkarin kielen oppi- 

kirja 4: 

62 „ Suomen kansan muinaisia loitsurunoja 4 

63 „ Lindeqvist, Kreikan kielioppi . 4: 

64 „ Kullervon runot , . . nid, 1: 50, sid. koruk. 2: 50 25 75 
50 50 

50 

69 

70 
71 
72 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 

83 86 

87 

88 
89 
90 

91 92 
94 
95 

96 
97 
98 
99 

100 
101 

102 (jettiin, Suomal. -lätin, sanakirja . . , sid. 

Suomalaisia Kansansatuja. I. Eläinsatuja, ja II. Ku- 
ninkaallisia, satuja. 1 v yht. 

Suonten kanaan sävelmiä : 

I. Hengellisiä nid. 15: — , sd. kortti. 

II. Maalliset laulusävelmät 1 — 10 vihkoa nid. yht. 

III. Kansantansseja. . . . nid. 8: , sid. koruk. 

IV ). Inkerin ruriosävelmät „ 10; - , „ ,. 
Ervnst, Ruomalais-saksalainon sanakirja .... sid. 

K ro lul, Kalevalan toisinnot Jälk, sarj. lv 

Kahdeksantoista Runoniekkaa. sid. 

Holitigroii, Pellon tavallisimmat tuhohyönteiset sid. 

Almqvist, kasvitieteen oppikirja sid. 

Suonien kansan muinaisia taikoja I', II yht. 

Bruiichorst, Tärkeimmät kasvitaudit sid. 

Swan, Englannin kieliopin ja harjoituskirja . . nid. 

Molin, Ilmatieteen pääpiirteet sid. 

Liiltke, Taiteen historia I- II ... . nid. 10: - , sid. 
A spcl in, Suomalaisen taiteen historia nid. 2: — ja sid. 

Kansatieteellisiä kertomuksia I — VI yht. 

Suomen kielen muistomerkkejä I ja II, 1. ... yht. 
Krohn, Suomen suvun pakanallinen jumalanpalve- 
lus I md. 4: 50, sid. 

Scllviiidi, Suomalaisia koristeita. 

1. Ompetukoristeita. 1 — 10 v yht. 

ja sid. korukansiin 

2. Nauhakoristeita 1 — 2 

Krohn, Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet . . . nid. 

ja sid. 
Varonen, Vainajainpalvelus muinaisilla Suomalai- 
silla 

Eheberg, Finanssioppi sid. 

War<*n, Torppnriol oista Suomessa 

Niemi, Kalevalan kokoonpano. I. Runokokous Wäi- 

nämöisestä 

Filosoofinen kirjasto. I. Platon, Gorgias . . , sid. 

II. Descartes, Metodin esitys Mielenliikutuksien 
tutkistelu. Metafyysillisiä mietelmiä ....... sid. 

III. Rousseau, Emile eli Kasvatuksesta, nid. 8: — 

sid. 
TV. Eucken, Suurten ajattelijain elämänkatsomuk- 
set nid. 10: — , sid. 

Ekman, Suomen kielen keräily sanasto I .... sid. 
Yrjö-Koskinen, Suomalais-ranskalainen sanakirja sid. 
Krohn, Kantelettaren tutkimuksia I— II .... nid. 

ja sid. 

Mela, Tyttökoulujen kasvioppi sid. 

Herkner, Työväenkysymys. 2 pain. nid. 8: — , sid. 
Elias Lönnrotin matkat, I— II . . . nid. 8: — , Bid. 
Riufrvall & Kijai] o n, Suomalais- veti tilainen sana- 
kirja. sid. 

Fliesberg, Kauppaoppi. 2 painos (valmistuu 1911) 
Krolin, Kalevalan runojen historia I—VII , . . nid. 

xiii. 

Pcuiiiinen, Luettelo Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- 
ran kansanrunouskokoelmista , nid. 9: 50 4: 50 20- 

80: 
12: 
12: 
6: 

3: 
2: 
1: 
4: 
6: 
1: 

8: 
15: 

4: 
10: 

15; 50 40 
50 50 50 5; 50 

12: - 

15: - 

6: — 

6: — 50 5: 

10: 

3: 

6: 
4: 50 10: 50 12; 
5: 

20: 
10: 
12: 
S: 
10: 
12: 75 18: 

14: 
16: 
Markk- p. 103 osa. Soiick, Ruotsalais-auomalainen laki- ja virkakielen 

sanasto . . . . . , ... . sid. 

104 , Hurt, Setukcstc laulud. I. IL a nid. 

IIT 

105 „ Portlumiii Tutkimuksia iiid. 

106 „ Cannelin, Euots.-suom. sanakirja sid. 

107 „ Svao-GraustrÖm, Engl.-suom. sanakirja .... sid. 

108 „ Yrjö-Koskinen, Kansallisia ja yhteiskunnallisia kir- 

joituksia I nid. 5; 25 sid. 

II osa nid. 7: sid. 

109 „ Runonkerääjiimme matkakertomuksia nid. 

110 „ Scliwartzo, Sähkötekniikka . sid. 

111 „ Moliere, Oppineita naisia nid. 

HikCine, Phaidra 

Goethe, Iphigeneia Tauriissa 

112 „ Godenhjelm, Saksalais -suomalainen sanakirja £ 

A -N '. sid. 

118 „ Kokoelma Suomen kansan sananlaskuja, nid. 8: — sid. 

114 T Rem>en Komppa, Epäorganinen kemia alottele- 

ville . . , sid, 

115 „ AspcJin-Haapkvlä, Suomalaisen teatterin historia 

I -IV '. nid. 25: — sid. 

116 „ SirelinS, Suomalaisten kalastus I III 

1 17 . Nerrauder, Fredr. CyguBeus 

118 „ Zieirler, Kasvatusopin historia 

119 „ B e rgfbom. Kirjoitukset: I. Näytelmät ja kertomuk- 

set nid. 

Tl. Tutkimukset ja arvostelut „ 

120 „ Tuukelo, Alkusuomen genetiivi relatiivisen nimen 

m pui' In osana nid. 

121 „ Wienan läänin runot. I . . . , 

, « . 

122 „ Serlachius, Obligatsiontoikeuden oppikirja, nid. 6: — 

äd. 

123 „ Lan£, Omistusoikeudesta Suomen vesiin, nid. 4: — , ?id. 

124 „ Wrede, Todistusoikeudon pääpiirteet, nid. 6: 50 äid. 

125 „ Lauir, Vesioikeuden- luennot nid. 5: sid. 

126 „ Niemi y. m„ Kalevalan selityksiä . sid. 3: 25, 3: 75, 15: 


— 


Kl: 


— 


10: 


— 


1: 


50 


15: 


_ 


■Sr. 


— 


6: 


50 


a 


50 


7: 


50 


6: 


— 


2: 


BO 


2: 


60 


1: 


50 


12: 

10: 


— 


7: 


50 


BO: 

285 


— 


S: 


— 


12: 


50 


4: 

5: 


— 


4: 

•JO: 


— 


13: 


— 


7: 


50 


6: 


50 


3: 


— 


ii: 


50 


4: 


25 SUOMI, tidskrift i fosterländska ämnen 1843 - 60 yht. 50: — 
Kirjoituksia isänmaallisista aineista. 

Toinen jakso, 1—10, 12, 14, 15, 18—20 yht. 66: 50 

Kolmas' „ 5—10 yht. 18: 

„ 11 20 yht. 50. 

Neljäs „ 1—8 a nid. 5 SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA. *©*■ ■? Oo 
SUOMI. Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Neljäs Jakso. « Osm. Hinta: 5 markkaa. ».- Kirjakaupoissa on seuraavia 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toimituksia. 3 osa. 10 14 
17 20 

21 
23 
28 
30 
33 
34 
47 
48 
50 

51 
52 
55 
56 
57 
60 61 

62 
63 
64 Kanteletar. 3:s, lisätty painos (1887) . . . lain ta sid. 
„ ö:s (2;n mukainen) painos (1906) „ „ 

„ „ painos, paremmalle paperille pain. „ 

Korhonen, Viisikymmentä rnnoa ja kuusi laulua, 

2 pain . ... nid. 

Kalevala (Uuden Kalevalan 12:s painosi 1910 . sid. 
Suomen kansan satuja ja tarinoita. Julk. Eero Sal- 
melainen, Nuorisolle sovitettu, lyhyempi (3;s) pai- 
nos sid. 

Pipping j Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista 

{ 1856) nid. 

Porthan, Opera scloeta I V nid. 

TopOlinS, Luonnonkirja, 13:» painos sid. 

Stjerncrenlz, SnomaL mensanakirja nid. 

Palmen, Lainopillinen käsikirja 

Kothsten, Lätin ai ai s- suoni ai. sanakirja, 2 pain. sid. 
Kertomuksia ihmisk. historiasta I — VII, . . sid. yht. 

Pitäjänkertomuksia I— VIII 

Kalevala sid. 2; 50, 3; 50 ja 

Lönnrot, Suomal.-Buotsal Sanakirja ynnä lisä- 
vihko sid. 

Aspelin, Suomal. -Ugrilaisen Huinaistutkinnon alkeita 
Lindelöf, Analyyttisen geometrian oppikirja. . . sid. 
Kiven Valitut teokset I — II, yht. . . nid. 5: — sid. 

Meurman, Kanskalais-suomal. sanakirja sid. 

Vasonins, Snomal. kirjallis. 1544 — 1900 . . . sid. yht 
Shakespearen Draniöja. I. Hamlet. II. Komeo ja 
Julia. III. Venetian kauppias, IV. Kuningas Lear, 
V. Julius CaaBar. VI. Othello. VII. Macheth. VIII 
Coriolanus. IX. Kesäyön unelma, X. Myrsky 
XI. Talvinen tarina. XII. Antonius ja Cleopatra 
XIII. Kuningas Henrik neljäs. Edellinen osa. XIV 
Kuningas Henrik neljäs. Jälkimäinen osa. XV. Ku 
nhigas Kichard kolmas. XVI. Loppiaisaatto. XVII 
Timon Ateenalainen. XVIII. Cymhelino. XIX. Ku 
ningas Juliana. XX. Kuningas Kichard toinen 
XXI. Henrik V. XXII. Paljon melua tyhjästä 
XXIII. Iloiset Windsorin rouvat. X .IV— XXVI 
Kuningas Henrik Kuudes I— III. XXVII. Turhaa 
lemmen touhua. XXVni. Miten haluatte. XXIX 
Kaksi nuorta veronalaista. XXX, Hairauksia. XXXI 

Kuningas Henrik VIII. Vihoittani yht. 

Vihot I- XXVIII seitsemään osaan sid yht 

S/innyei & Jalava (Aimberg) Unkarin kielen oppi- 
kirja ; 

Suomen kansan muinaisia loitsurunoja 

Lindeqvist, Kreikan kielioppi 

Kullervon runot nid. 1: 50, sid. koruk Msrkk. p. 80: 
53: 

4: 
4: 
4: 
2: 50 25 
50 2: 75 12: 

15: 

1: 

1: 

1: 

10: 

19: 

25: 

4: 

130: 
8: 

5: 

7: 

10: 

19: 26 75 

50 50 
50 50 SUOMI. Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Toimi t.tjuuit Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Neljäs Jakso. t* Osa. Helsingissä, 1910 

Huooulataen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Osafceyhlirtr - Ainehisto. 1 Kettun&n, Lauri, Descendenttis-äännehistoriallinen kat- 
saus JcesM- Skandinavian metsäsuomalaisten kieleen. 

II. Koskenjaakko, Anselm. Koira suomalaisissa ynnä viro- 
laisissa sananlaskuissa. 

iii. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustrlemtikset 
v. 1909—1910. /» — r Descendenttis-äännehistoriallinen katsaus 

Keski-Skandinavian 

metsäsuomalaisten kieleen Kirj ottanut 

Lauri Kettunen 


k i Enemmän luun 30 vuotta on aikaa siitä, kun Tor st on 
A n in of f julkaisi tunnetun kielellisen ja historiallis-kansa- 
tieteellisen tutkimuksensa „ Tietoja Wermlannin Suomalai- 
sista" (Suomi, Toinen jakso, 11 osa), joka ou siitä pitäen 
ollut kielhniehillemiue ainoana ja paljon käytettynä metsä- 
suomalaisten murteen tiedonlähteenä. Kun tutkimuksen äänne- 
opin puoli on jäänyt kovin lyhyeksi — käsittäen 7 sivua 
vain — ja kun senvuoksi periiipobjaisempaa esitystä tästä 
tärkeästä häviävästä kielestä on jo kauan kaivattu, tuli 
a 1 le kirj ottanut pari vuotta sitten saaneeksi professori Seta- 
lalta, jonka henkilökohtaista ohjausta minun oli onni siihen 
aikaan opinnoissani nauttia, kehotuksen käydä käsiksi työ- 
hön, joka seuraavassa jätetään julkisuuteen. Ainekset olen 
kerännyt varsinaisesti kesällä 1907, metsäsuomalaisten kes- 
kuudessa pari kuukautta oleskellessani, ja seuraavana syk- 
synä järjestin muistiinpanoni suomenkielen laudaturi kirjo- 
tusta varten äännehistorialliseksi esitykseksi. Kun Suoma- 
laisen Kirjallisuuden Seuran päätöksen mukaan tekeleeni 
painatukseen olisi ollut ryhdyttävä, tuli minulle halu sitä 
muutamin kohdin täydentää, mutta vasta viime joulun seu- 
tuun sain tilaisuuden matkasi aa tutkimuspaikalle, jossa vii- 
vyin vajaata kaksi viikkoa. Selostein murteen fonettisista 
seikoista sekä tarkistukset ja lisäykset lainasanain käsitte- 
ly n olivat matkani tuloksena. Huomaan kyllä, että myös- 
kin aikoinaan kiireessä kyhätty äännehistoriallinen puoli 
olisi monin puikoin uudestaan muodosteluii ja huolellisen 
seulomisen tarpeessa, uskaltaakseen vastaanottaa kritikin. 
Mutta paitsi että painatustyökään ei enää viivyttelyä siedä, 
on lisäksi muistettava, että tämäntapaisen julkaisun tehtä- 
vinä onkin olla ennen muuta aineskokoelmana, jota kauaksi rv 

tähtääviä johtopäätöksiä tavotteleva vertaileva tutkimus voi 
hyväkseen käyttää. 

Kuten nimitetty, olen esityksen järjestänyt pelkästään 
deseensiviseksi. Pitäen lähtökohtana alkusuomen oletettua 
myöhempää kiolikantaa, niinkuin murretutkimuksissa on ta- 
pana ollut, ja äännekehitystä aina viimeisiin aikoihin asti 
seuraten oleu koettanut saada kaikki murteen äänneilmiöt 
historiallisen puolen puitteisiin mahtumaan, lukuunottamatta 
lainasanojen suurta joukkoa, joiden käsittelylle on varattu 
oma osastonsa. Tällaisesta aineen järjestelystä johtuu, että 
tavallisesti tutkimuksen loppuun liitetty aseensivinen katsaus 
olisi muodostunut miltei vain samojen asioiden värittömäksi 
kertaukseksi. 

Kiitollisena on minun tunnustettava se apu, minkä 
edeltäj äini työ. ai kai sem min ilmestyneet useat ansiokkaat 
murretutkimukset ovat minulle tarjonneet. Paitsi Heikki 
Ojansuun laajaa Lounaismurteiden äännehistoriaa (lyhen- 
nettynä merkitty Lm. Äh.) olen muiden ohella etenkin hy- 
väkseni käyttänyt V, Tarkiaisen huolella tehtyä Äänneopil- 
lista tutkimusta Juvan murteesta (lyhennettynä T. J. M.), 
joka eteläsavolaista kieltä käsittelevänä on ollut työtäni 
lähinnä. Tuskin kaivannee sitäpaitsi mainitsemistakaan, että 
.Setälän Yhteissuomalainen äännehistoria (lyhennettynä Ah.) 
on joko suoranaisesti tai välillisesti ollut konsonantismin 
puolella parhaimpia apuneuvojani. Lisäksi on vielä Ami- 
noffin aikaisemmin mainittu tutkimus ollut hyödyksi, sen 
avulla kun sain jo ennakolta käsityksen murteen yleispiir- 
teistä. Havaintomme poikkeavat kyllä paikkapaikoin hiu- 
kan toisistaan, mutta se seikka johtunee siitäkin, että Ami- 
noff teki tutkimuksensa varsinaisesti kielialueen norjalaisessa 
lounaisosassa, joilta seuduin suomenkieli on jo kokonaan 
kadonnut. — Mitä muuten tulee tuohon hänen käyttämäänsä 
tuttuun nimitykseen Vermlannin suomalaiset, niin sehän 
sulkee ja on sulkenut piiriinsä vain osan siirtokunnan aluetta, 
niin että asianomaisten itsensäkin käyttämä metsäsuoma- 
laisten nimitys, joka meilläkin kyllä tunnetaan, tuntuu mie- 
lestäni oikeutetummalta ja paremmin onnistuneelta. Lopuksi on minun lausuttava vilpitön kiitokseni innos- 
tavalle ja toverilliselle opettajalleni tohtori Heikki Ojan- 
suulle siitä arvokkaasta avusta, jota käu on mulle monella 
tavoin työssäni suonut, samoinkuin myös tohtori Tunke- 
lolle hänen käsikirjotukseen tekemistään huomautuksista 
ja viittauksista. Niinikään tunnen kiitollisuudenvelassa ole- 
vani Yliopiston Konsistorille, jolta onnistuin saamaan rahal- 
lista kannatusta ensimäistä matkaani varten. 

Helsingissä toukokuussa 1909. 

Lauri Kettunen, 2 Lauri Kettunen. 

paa suomea puhuvia vielä Bämälässä ja Konkarissa, mo- 
lemmat Nyskogan pitäjää, sekä etelämpänä H uitin (Hvitsand) 
pitäjääu kuuluvassa kielellisessä suhteessa tärkeässä Hon- 
gan kylässä. Lännessä Xorjan puolella on metsäsuomalais- 
ten kielellä enimmät edustajansa laajan iiöytäjärven (Kög- 
den) ympärillä sekä kaukana pohjoisempanakin, etupäässä 
Eäisälän ja Euatikkalan kylissä. Aikaisemmin näyttää suo- 
malainen asutus tunkeutuneen paljoa kauemmaksi länteenkin 
päin, koskapaban liki kolme peninkulmaa Ruotsin rajalta 
vielä tapasin muutamia talonpoikia, jotka vanhemmiltaan 
olivat oppineet suomalaisia laskusanoja, 

Metsäsuom alaisten kieli elää siis nykyisin vain alueella, 
jonka ulottuvaisuus on noin puoliky nimen tä peninkulmaa 
pohjoisesta etelään ja leveimmältä kohdaltaan arviolta sa- 
man verran idästä länteen. Tuskin tarvitsee mainita, että 
vielä G-ottkmdin sekä Aininoffiukin näitä seutuja samoillessa 
kieliraja on ulottunut verrattomasti kauemmaksi joka suun- 
taan. Sen tästä puoleen supistumista ei kuitenkaan juuri 
voi ajatella, sillä todennäköisesti häviää suomenkieli samalla 
tavoin suhteellisesti kaikkialta, muutaman vuosikymmenen 
kuluttua olemattomiin kadoten. Kielen käyttäjät, lukumää- 
rältään vain muutamia satoja, kuuluvat nimittäin kaikki 
vanhempaan sukupolveen, ja useinkin matkojen päässä toi- 
sistaan asuen on heillä nykyisin hyvin vähän keskinäistä 
vuorovaikutusta 1 . 

Voisi ajatella, että metsäsuomalaisten kieli, joka niin 
kanan on saanut suljetun ryhmän kannattamana" kehittyä, 
muka vapaana risteilevien murteiden sekottavasta vaikutuk- 
sesta elämäänsä elää, tarjoaisi kielentutkijalle tilaisuuden ään- 
nelakien mahdollisimman tarkan johdonmukaisuuden konsta- 
toi toiseen, että tavattavien „ poikkeusten" luku määrä supistuisi 
mitä vähimpään. Kuten esityksen varrella tulemme tuon- 
t ilostakin huomaamaan, ei tämä ennakko-odotus kovinkaan 1 Tiittaan inuutcn viime vuoden Virittäjässä olleeseen 
matkakertomukseeni, jossa m. m. näistä seikoista on enemmän 
puhuttu. AännehistoriaU. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 3 

täsmällisesti pidä paikkaansa, ja siten joudumme epäilemään, 
ovatko nuo yllämainitsemamme yksimurteismis-edellytykset- 
kään täysin oikeat. 

Että nykyistä Vännlaudin ja Norjan suomalaisten kieltä 
on läpeensä samaan murre ry hm ään kuuluvaksi katsottava, 
-ii) i ei meillä saata olla epäilyksiä. Niinikään ou meidän 
muutamista äänteenmuutoksista jokseenkin varmasti päätet- 
tävä, että ne ovat aluksi jossakin ahtaammalla alalla tapah- 
tuneet, vallaten sitten koko kielialueen, joka seikka siis osot- 
taa murretasotuksia tapahtuneen. Uutta siitä huolimatta 
on äänteellisiä eroavaisuuksia olemassa, jotka luonteenomais- 
tuttavat eri paikkakuntien puheen. Mainitsemme näistä eroa- 
vaisuuksista muutamia. 

Pobjoiskylissä on loppu-w:n käsittely hiukan toisellai- 
nen kuin eteläisissä. Vaikka sanottu äänne on ensinmaini- 
tuissa seuduissa kenties täydellisimmin säilynyt, ei sitä kuule 
plnr. l:sen ja 2:sen personan poscssivisuflkseissa (kulämmö 
kulSnnö) eikä «(»-loppuisissa adverbeissa (kahesti), kuten on 
laita etelämpänä. Sama on suhde sellaisiin lativisiin adver- 
beihin kuin sinne, tänne nähden, jotka etelämpänä kuuluvat 
sinnen, lännen '. Pohjoisessa (ja itäalueellakin) käytetään 
säännöllisesti (fcllisiä prolati vi muotoja, jotavastoin ne muualla 
ovat (.liisiä. Vielä voisi mainita pohjoisten seutujen ylen 
runsaat lahialisatsiotapaukset sekä ensitavun oa, tä difton- 
gin, joka etelässä on jokseenkin täydellinen ua, /a. 

Toisaalta on huomattavia murre-eroavaisuuksia ole- 
massa itäisten ja läntisten seutujen välillä. Kenties luonteen- 
omaisin on niistä diftonginreduktsio, joka äänneilmiö on itäi- 
sissä suomalaiskylissä hyvin pitkälle kehittynyt, kun sitä 
vastoin lännenpuolinen alue on siitä vapaa. Niinikään on 
v äänne (joko alkuperäinen tai bilabiali-spirantin edustaja) 
erinäisissä asemissa paremmin säilynyt idän puolella kuin 

- 

1 Nämä eroavaisuusseikat perustuvat muuten luonnollisiin 
syihin. Loppii-n:n huonompi säilyminen etelässä tarjosi sille 
lauaofonet.tisissa asemissa runsaasti liittymäkohtia loppu-/c:ii kä- 
sittelyyn, joten sekaannus oli helpompi kuin polijoismurteissa. 4 Lauri Kettunen, 

lännessä. Erityisesti on huomattava, että tuo omituinen sin- 
gularin 2:sen pers. posessivisufiksin ws;llinen muoto rajottuu 
vaiu hyvin ahtaalle alalle kielialueen lounaiskolkkaan, Euot- 
sin ja Norjan rajalle. Miltei samoilta seuduin (Puralan ky- 
lästä) merkitsin omituiset (-loppuiset lativimuodot sinnet, 
tunnet. Pohjoisempana Sorjassa kuulee muotoja kehnoste. 
UsiMe, kobnaiste j. n. e., joka adverbiryhmä muualla on 
stin-, sfz-loppuinen. 

Kieliaineista — jos tuota sanaa metsäsuomalaisten ny- 
kyisiin oloihin nähden voi käyttää — puhuttaessa on lo- 
puksi vielä kiinnitettävä huomiota kaakkoisalueesecu, jo si- 
vumennen mainittuun Hongan kylään l . Sen kieli liittyy 
lähinnä itäkylien puhetapaan, mutta paikkakunnan harvojen 
suomea puhuvien joukosta vanhin, muuan yhdeksäunelläkym- 
mentä oleva ukko, edustaa varsinaisesti seudun ja monessa 
suhteessa koko murteen vanhempaa kielikantaa. Niinpä voi 
häneltä kuulla jälkiä muualla kokonaan kadonneesta loppu- 
Arista sekä -Ä:sta samoin knin myös diftongien pitkän jälki - 
komponentin säilyneenä, (esim. ma kori, muualla m ahoa) jotka 
kolme murteen luonteenomaista äänteenmuutosta siis näyttävät 
kielialueen kaakkoiskolkassa vasta viimeiseksi tapahtuneen. 

Huomaamme siis, etteivät metsäsuomalaisetkaan ole ah- 
taasta maantieteellisestä aineesta huolimatta jaksaneet tuota 
kielenelämään oleellisena kuuluvaa ilmiötä, eri murre vivah- 
dusten olemassa oloa välttää. Epäilemättä on suuri osa mur- 
teen kielellisistä eroavaisuuksista myöhäsyntyisiä, kielen eri- 
koiskehityksen aikana muodostuneita, mutta varmaankin on 
osa niistä jo vanhaa, Suomesta tuotua perintöä. On nimit- 
täin mnitakin kyllin varmoja kielellisiä todisteita siitä, että 
tuo Ruotsin ja Norjan suomalaismetsien asutus ei ole voinut 
olla yksistään samaa murretta puhuvien siirtolaisten muo- 
dostama. Kieltämättä se on suurelta, jopa määräävältä osal- 
taan ollut savolaista, mutta joukossa lienee ollut jommoi- 
nenkin määrä hämäläisien ja pohjanmaalaisten, kenticspä 1 Erotettava Monganmäk nimisestä paikasta, joka on pohjois- 
Ostmarkiij rajalla. Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 5 

k;i Salaistenkin murteiden edustajia, niin että varhaisempina, 
aikoina ovat metsäsuomalaisten kielen murteelliset eroavai- 
suudet voineet olla hyvinkin silmäänpistävät, jaksamatta kuiten- 
kaan luonnollisesti sellaisina monta miespolvea säilyä. Asutus- 
historiallisten ongvhnain selvitteleminen on meidän vaatimatto- 
man tehtävämme ulkopuolella, mutta joka tapauksessa sopii 
näitä seikkoja pitää mielessä silloin, kun savolaismurteille 
vieraita piirteitä sattuu eteemme, taikkapa kun joudumme 
näkemään kielellisiä epäjohdonmukaisuuksia, kohtia, joissa 
näennäisesti samojen ulkonaisten edellytysten vallitessa ke- 
ltit ys on oikullisesti näyttänyt kulkeneen eri teitään. Onhan 
vanhastaan tunnettua, että tällaisissa tapauksissa juuri eri- 
laista äännekantaa edustavista murteista tapahtuneen lai- 
nauksen olettaminen on tuonut tyydyttävän ratkaisun mo- 
nen moneen muuten käsittämättömään kysymykseen. Seuraavassa tutkimuksessa on koetettu mahdollisimman 
tarkoin pitää silmällä koko suomalaisalusella puhuttua, kieltä. 
Ymmärrettävästi ei kuitenkaan se verrattain lyhyt aika, 
mikä minulla oli työhöni käytettävänä, sallinut pitempiai- 
kaista oleskelua eri seuduilla. Niinpä tulinkin keskittäneeksi 
huomioni pääasiallisesti vain kahteen paikkaan: Hollannin 
ja Mullinkiärnän (Mulkärn) kyliin, joista edellinen on poh- 
jois-Ostmarkissa lähellä Norjan rajaa, jälkimäinen puoli pe- 
ninkulma;! lännempänä samassa pitäjässä. Pariviikkoisella 
kiertokululla, jonka lopuksi tein ympäri suomalaismetsien, 
ennätin eri paikoissa vain pikimmittäin tarkastaa hakusa- 
nasten, saamatta elävää puhetta tarpeeksi kauan kuullostaa. 
Etupäässä koetin sellaisiin seikkoihin ter ottaa huomioni, 
joissa Aminoffin havainnot eivät pitäneet yhtä omieni kanssa, 
tai kuu jotain uutta tai erikoisen mielenkiintoista olin saa- 
nut muistiinpannuksi. 

Luonnollista muuten on, että kun tämän häviämäisil- 
lään olevan kielen täydellisen sanaston keräys — jota työtä 6 Lauri Kettunen. 

toivon tulevaisuudessa voivani jatkaa — on saatu loppuun 
suoritetuksi, voi murteen äänneseikoistakin yhtä ja toista 
uutta vielä saada ilmi, puhumattakaan muista niin kronolo- 
gisesti kuin monessa muussa suhteessa arvokkaista tulok- 
sista, joita tämän työn perinpohjainen suoritus suomalaiselle 
kielentutkimukselle tuottaisi. I Kielen äänteiden historia. 

Tahdomme seuraavassa käydä murteen äänteiden his- 
toriaa yksityiskohtaisesti selvittelemään, alkusuomen myö- 
hemmästä oletetusta kielikannasta lähtien, kuten on ollut, 
tapana, ryhtyä äännekehitystä nykyisiin aikoihin asti seu- 
raamaan. Koska murteen tavallisuudesta poikkeava asema 
on siihen tuonut. runsaassa miiiirin vieraita aineksia, olemme 
jättäneet kaikki sellaiset, lainasanat, jotka eivät näytä otta- 
neen osaa. varsinaisiin ääuteenmunt oksiin vaan joiden suh- 
teen äännesubstitutsiota voi ajatella, eri osastossaan käsi- 
teltäviksi. 

Erityistä deskriptivistä esitystä murteen nykyisestä 
äännerakennuksesta emme ole katsoneet olevan tarpeen, sillä 
se mikä siinä saattaisi uutta ja mielenkiintoista tarjota, käy 
selville osaksi äänteiden historiallisista vaiheista, osaksi myös 
vieraasta vaikutuksesta ja fo Eettisistä seikoista puhuttaessa. 

Konsonantit. 
Soinnittomat klusilit. 

/. hlnxifit sanan alunsa. 

Sanaa alottavat klusilit eivät metsäsuomalaisten mur- 
teessa yleissavolaisista juuri poikkea; ne ovat paraimpieu 8 Lauri Kettunen. 

kielenkäyttäjien puheessa alkusuomalaisella kaunallaan, soin- 
nittomina, säilyneet. Esim. kana, kiisti, kukkura, parskua, 
pino, puvös, tarha, tanJiata, tollikko. 

Toiscllainen on sanaa alettavien klusilien edustus sel- 
laisilla henkilöillä, jotka tavallista harvemmin tulevat suo- 
mea puhekielenään käyttämään 1 . k, t, p kuuluvat, varsin- 
kin erinäisissä lausefonettisissa asemissa, selvästi soinnilli- 
sina, joskus taas aspiroituina. Kts. vieraan fbn etikan val- 
katusta, TLnen osa. 2. klusiili sanat» sisässä. 

Lyhyet klusilit tavun alussa. 
A. Avoimen tavun alussa. 

Avointa pääkorollista tavua alottavat klusilit ovat 
y hteissuomesta yleensä muuttumatta murteeseen periytyneet, 
Esim. a) vokalin jäljessä: käk, kekäle, sika, ii<fkon, naida, 
hätäntu, lapa, äpäre, svapa, vipullä; b) likvidan ja nasaliu 
jäljessä: salpaan, halkoja, aitasta, särk, martaita, ätjkurlöjiä-, 
karpumt, könttiillä, rantuviUa, hampaissa, lampaita; cj s:n 
ja h.v jäljessä: hauska, huiskaa, uskafyias, misteä. nesta, pihkaa, 
löiihkä, kähärä (<C*kakti-); d) k t:u jälj. : pötkö, katku, ret- 
kuamän 2 . 

Savossa yleinen preesensin singul. 3:ssa personassa 
iiäniielaillisesti esiintyvä tabiali on ms:ten kielestä jäljettö- 
miin kadonnut, esim. iug, miiö, sug, vig, käij, tuo (<_ tuqpi). 1 Sellaisten indivien kielon, jotka vain vaivoin kykenevilt 
suomea puhumaan, olemme jättäneet kokonaan huomioon otta- 
matta. Kaikki muutkin vieraasta vaikutuksesta johtuneet ään- 
neilmiöt, jotka eivät ole päässeet murrealueella hallitseviini, 
olemme sulkeneet pois historiallisesta katsauksesta. 

2 sp:sta voisi mainita, esimerkkinä sanan vispilä,, mutta 
kuulunee se lainoihin. Koko mainitun äänneyhtymän alkusuoma- 
laisiin tta oi yleensä hyväksyttäne. Aänndustoriall, katsaus metsäsuomalaisien kieleen. 9 

Muodossa riviuia (pro *rlpu { ia) lienee v äännelaillisista 
asemista yleistetty. (Vrt. rqn-iä: rivat ~ riivityt, irtirevityt 
lehdet). 

Sivukor Ollista tavua seuranneiden lyhyiden klusi- 
lien edustus on senraava: le säilynyt vain imperativimuo- 
doissa, mutta ainoastaan alkuperäisen diftongin jäljessä, 
esim. haravoikaa, kapaloikän, potkitteleikoa. Äännelaillisten 
analogia lienee synnyttänyt sellaiset muodot kuin ummärteg, 
varastoa f< *varyastaka-), törötteän f< Höröttäkäken). Vrt. 
antoa (<^*antaya-j. Samoin: sunnuntaina, maanan- 

taina, periantaina (pro pefiantakina ; vrt. perj,antak). 
t säilynyt partitivimuo eloissa alkuperäisen diftongin ja su- 
pisnisdiftongin jälkikotnponentiksi muodostuneen lyhyen vo- 
kalin jäljessä; esim. mäkiä itä, harakoita, vainaata (<^*vai- 
nayata), töhreätä, turneata. (<i Humeöata), saippoata, (pu- 
tkin-) perseitä, ■ herneitä ( < *hernehitä). Samoin myös spi- 
ranttien kadottua syntyneiden pitkien vokalien jäljessä, 
esim. riikita (<C *rukihita), kaihta. — Lyhyen vokalin jäl- 
jessä t:til edustaa kato: iuoksevo§, iisömpöä, alempaa, ros- 
koisia. Kai näissäkin on yleistystä äännelaillisista muodoista 
(päivefi. Iiihjtij) ajateltava. 

Huomattava on myös. että imperativin pluralin 2:ssa 
persouassa ei dentaliaiuesta sivukorollisessakaan asemassa 
koskaan tavata; esim. ioytua, iouvuitkoa, lähteä {< *läk- 
teyä-tek), kulpefi, meloja (< *meloiya-tek). (Savossa paikoin 
antöte', iou tuva te 1 ) . 

Äännelaillisten passivisten muotojen kapaloiUn, hara- 
voitu, haravoitava rinnalla on olemassa toinenkin, paljon 
yli isempi edustus, jonka mukaan t esiintyy gemiuoitnneena. 
Niistä tuonnempana, geminattaklusilicu yhteydessä vielä. 

p > O preesensin shigul. 3:miessa personassa sivuko- 
rollisen tav. diftongin jäljessä, esim. sivilöi, kapaloi, haravoi, 
veteloi: samoin myös supistus verbeissä 1 : (se, ne) niakoa, sal- 
pog, horoa, aitoa, kutkua, iiiruä, iulkio. 1 Käytännöllisistä syistä olemme mainitta» nimitystä „verba 
eontraeta" ryhmästä puhuessamme käyttäneet. 10 Lauri Kettunen. 

Muissa verbeissä edustaa tätä preesensin labiali ainesta 
edellisen lyhyen vokalin pidennys, kuten korottomankin ta- 
vun jäljessä, esim. Umoitta, varasta, olcsentö, katkoitta. (VH. 
antä, heittä < heittävi < *heittäpi). 

Pitkä vokalisiiu muotoihin palautuu myös supistusverbien 
prees, (mahoa, pimu}), kuten tuonnempana olemme osottaneet. 

Ensi m. partisipissä sivuk. tavun jälkeen esiintyvä v, 
esim. rukuileva, likoa-va, (pa$un-)malco<fva, on nähtävästi 
korottomista asemista yleistetty p:n sijalle. (Vieläpä pääko- 
rollisenkin tavun jälk. usein: suava, tuova. <~*> suapa, iugpa) 
Äännelaillisia ovat sen sijaan muodot: häkeapa, ottoapa, 
lääkeapu, samoinkuin ne muutkin lukuisat tapaukset, joissa 
liitännäispartikkeli seuraa sivukorollista tavua. 

Korottoman tavun jälkeiset klusit ovat konsonantin 
käydessä, edellä äännelaillisesti säilyneet, esim. vastatkoa, 
karaqko, näkertä, iimmärUä, alatet, riä-tisteleinnän, puhaltaa, 
korento, paimenten, persetten « *persehten). 

Huomattakoon mnodot kaavamainen, nostantainm, jotka 
Savossa kuuluvat (i-loppuisen diftongin vaikutuksesta ?) kas- 
vannainen, nostannainen. — Muodoissa tilannet (maajääti- 
köt) ja notkannet lienee tapahtunut yleistys heikkoasteisista 
muodoista. 

k: n kato sanassa satiainen näyttäisi äännelailliselta 
verrattuna savolaiseen satikainen muotoon, jollei sana 
< *satikkainen. 

Liitännäispartikkeleissa kin, kaan, hään sekä ko, kö 
esiintyy palataliklusili muista asemista yleistettynä korotto- 
mankin tavun vokalin jälkeen, esim. tämähän, tiälläkan, 
^msiko, vieläkö, minälä. Samoin pa, pä liitteen labiali: M- 
täpä, silläpän. 

B. Suljetun tavun alussa. 

k on t. n jäljessä tavallisesti säilynyt, esim. lötkästeleilä. 
kalkoHtu, pöthöHlen, iotkoUtoa, nilkutan, iuoksetkos, tiesitkös. 

Omituisia ovat muodot pitenteä, pitemp (:pitkä), joista 
k tn jälkeen puuttuu, samoinkuin itämurteissa yleensä. . I iin nch istoriall. kakalta metnlimmnala isten kiehun . 11 s.n jäljessä niinikään muuttumaton edustus tavallisin. 
esim. kiskon, taskointa, huskat, kostella, ihestäns, varstalla, 
ptspan, vispitteg. sp yhtymän myöhäsyntyisyydestä kts. siv. 
8, muist. Suhde visvikko (= matala varpumetsä): vispilä 
voisi kuitenkin todistaa toista, jos se ei olisi murteen ainoa. 

Muoto rasentoa (— tehdä raskaaksi, „rasenton ia kö- 
lienteä miilluq), edustaa niinikään heikkoa astetta. Tällaiset 
muodot (samoinkuin mainittu pitenteä), joita savossa on huo- 
mattavassa määrin tavattavissa, lienevät varhain tulleita 
yksinäisiä lainoja karjalasta. — st > ss muutoksesta, joka 
on huomattu muutamin paikoin Savossa, en kuullut ainoata- 
kaan esimerkkiä 1 . 

kin (<C *kik, *fik) liitteen k on odotuksen mukaisesti 
f äännelaillisenako sitten tosiaan, vai myöhempänä yleistyk- 
senä?) ;:n ja sm jäljessä säilynyt usein, esim. sucitki, iuotki 
("" iMQt~<)' iotkt, rikaski, vihaski (**+> rikasi, vihaii), tosin pää- 
asiallisesti vain kielialueen pohjoisosissa. T a v u n lopussa 8 , 
a) Nasalin edessä. tn > nn: jatkuvaa kellitystä jz:ksi ei ole msrten kie- 
lessä tapahtunut, kuten enimmäkseen lienee Savossa laita. 
Miutoksesta on muutamia valaisevia esimerkkejä: (lampän-) 
vugnna, (lammas) vuonni; vuffnna myös essivi vuosi sanaa 
(tav. kuitenkin ästaikana); täynnä «*täutnä), löininä 
(< *löutnä) = löytänyt, imtnna, oksenna, paskanna, kevännä, 
h< .im/ iiii. j. ii. e. — Näistä muutamat herättävät huomiota 
että pääte on liittynyt konsonanttivartaloon. Emme 
bt voi muotoja sellaisia kuin iounna, täynnä, y. m. selit- 1 Vrt. Tarkiainen, Tutkim. Juvan murt. siv. 32. 

2 Käytännöllisistä syistä olemme tässä ottaneet käsitel Iäk- 
semme vain ne tapaukset, joissa alkusuomalaisista vaihteluista 
esiintyy ainoastaan vahvan asteen yleistys. Vasta spiranttien 
historiassa tulee puhe muista. 12 Lauri Kettunen. 

tää sisäheiton johdosta syntyneiksi, sillä silloin päättäisimme 
sisäheiton tn > nn muutosta vanhemmaksi. Toisekseen on 
olemassa sellaisia sisäheitto muotoja kuin heitnä, tttgtnen, 
seitnen (<C seittuinen). Vielä vähemmän sopinee olettaa, 
että muodot olisivat syntyneet suanna, hionna verbimuoto- 
jen analogian mukaan 1 (ionnna pro ioutanna muka), vaan 
lienee juuri päinvastainen analogiat artimta tässä tapahtunut 
(suanna, ioutanna pro svana, poutana; iounna, oksenna tyyp- 
pien mukaan 2 . — Konsonanttivartalothan ovat ras:ten mur- 
teessa muutenkin yleisempiä kuin Savossa. 

h) Puoli vokal in e il es s ii. 

tv säilynyt: latvan, vatvoi, hufiuamän, rätvanu, samoin 
myös latvassa, hutsutta j. n. e., joten heikosta asteesta ei 
ole mitään jälkiä huomattavissa. 

ti säilynyt: vitja, kufiuilö, vufiale; vahva aste samoin 
kuin edellisessä yleistetty: vifiai, knfiuiUa. ki ja jS* yhty- 
mistä kts. siv. 34. 

e) Soinnittoman konsonantin edessä. 

ks säilynyt; muksut, sisar ekset, usöks, seisoaksen (ha rv.) 
Pohjoisessa, sekä Xm-jankin puolella kuulin muotoja uskan(pro 
iikskan), pieneskän, U&oskän, joissa tavun loppu-fc on kadon- 
nut s.-n edeltä seuraavan tavun joutuessa alkamaan fc;lla. — 
Epäilemättä myöhäinen muodostuma. 

Mitä tulee sellaisiin muotoihin kuin usein esiintyvät 
lälit (pro läks), huolit (<C häksi), niin ovat ne todistettavasti 
äännelaillisten sijamuotojen analogian synnyttämiä (kuten 
sotft pro nous, kts. Setälä Ah. siv. 126). 

ps säilynyt; lapsetan, näpseä, köpsäht, hipsuttelen, 
kigpseg, tupsfdtoa. 1 Sellaiset ovat Savossa nim. tavallisia alkup. pitempimao- 
toistt.ii sijasta. 

2 Jollei malleina ole lähimmin ollut aikaisimmat $u($nuima, 
ioutanunna muodot. Äännehistoriall. katsotun metsäsuomalaisten kieleen. 13 

tk säilynyt: sotkea, sitkeä, tayvotkoa, ialatki (tav. ialatl), 
iaiatkfm. 

Muutokseen ik > kk näyttäisivät viittaavan sanat 
kokko'- (vrt kotka), tukko ja lakkia ' (etel. sav. (utko, latlä,ia'). 
Jos muutos on tapahtunutkin mainituissa sanoissa, on niitä 
pidettävä varhaisina lainoina toisilta murrealueilta. Savon 
alueella ei tk > kk muutosta lie missään suoritettu. 

ts:n edustuksesta kts. siv. 34. Samoin lykkäämme spi- 
ranttien historiaan likvidan edessä olleiden klusilien kä- 
sittelyn, koska toivomme sen — tosin käyttämämme tutkimus- 
järjestelmän johdonmukaisuuden kustannuksella — olevan 
rinnakkain esiintyvän heikon ja vahvan asteen yleistyksen 
vuoksi esityksen selvyydelle eduksi. 

Vielä huomautettakoon, että tavun loppuessa lahialina- 
saliin ja seuraavan alkaessa s:llä, niiden väliin on kehitty- 
nyt edellisen kanssa homorganinen klusili. Esim. kampsit 
(leppärieska), kömpsaht, römpsil. Kts. lähemmin Fonettisia 
huomautuksia. 

3. hl nsfi ii sn nau lopusta. 

Sanaa lopettava k on vastoin pohjoissavolaisten 
murteiden yleistä luontoa kokonaan hävinnyt. Niin ei näytä 
kuitenkaan olleen laita muutamia vuosikymmeniä sitten. 
A m i n o ff merkitsee, joskin hyvin epäjohdonmukaisesti, loppu- 
/>:n henkäyslopukkeeksi; ja ettei havainto mahtanut perus- 
tua harhakuuloon, siihen viittaavat Norjan puolella asuneen 
suomalaisen Pekka Karvaisen Gottlund'ille kirjottamista 
kirjeistä 2 poimimani esimerkit sellaiset kuin ettei f e ouk, 
aentähek, ei löyvyk, jeäliäk, ihek. ruvetak ' i . — Huomattakoon 

1 Ainoastaan ifc.iliston muotojen muualla esiintyminen voisi 
panna sanottua äänteenmuutosta epäilemään. Molemmat viime- 
mainitut nimittäin lienevät lainoja, joiden originalissa ei tk:te ole. 

B Mainitut kirjeet ovat Suom. Kirj. Seuran arkistossa. 

3 Ellei tässä vain olisi „gottl un dii ai suutta" ajateltavissa. 
Mainittu mies oli nimittäin läheisissä suhteissa Gottlundiin, tun- 
tien hänen suomalaiset julkaisunsa, ja molemmat lie tahtoivat 
toisiltaan oppia „sitä puhtainta suomalaista puhetta-'. 1 4 Lauri Kettunen. 

kuitenkin, että Aminoff teki tutkimuksensa etupäässä Norjan 
eteläisiin tuissa, suomalaisseuduissa, joista saa näinä aikoma 
tyhjään etsiä ainoatakaan suomea puhuvaa, samoin kuin koko 
A:n matka kävi likitse Norjan rajaa. l Kuten sanottu ei 
havaintojeni mukaan loppu-fcsta ollut yleensä jälkiäkään 
säilynyt. Ainoana ja omituisena poikkeuksena oli tässä suh- 
teessa kuitenkin kielialueen itäisin eristetty kolkka, Mongan 
kylä, johon vasta viimeisellä käynnilläni jouduin. Siellä säi- 
lyneiden harvojen suomalaisten joukosta, tapasin erään 80- 
vuotisen tikon, jonka puheesta panin muistiin paitsi jokusia 
muita toisista poikkeavia kieliominaisuuksia myös esimerk- 
kejä muutamissa tapauksissa säilyneestä loppu k:n edustuk- 
sesta, esim. otasjgitte r ei\tohit„hdla,ti(iähJiänet. (Kuitenkin: 
anna eltg). Tätä äänne-edustusta, niin yksinäisenä kuin se 
esiintyikin, lienee mahdotonta pitää pelkkänä satunnaisena 
yksilöllisenä omituisuutena. Kaikkialla munalla saattoi 
kuulla vanhimmiltakin yksinpä sellaisiakin esimerkkejä, joissa 
loppu-/»:n edellä käynyt v oka likin oli hävinnyt (elä pist^eneg, 
rumani, usöst <C iisösti < isnstik). Tällaiset tapaukset ra- 
joittivat tosin vain erityisiin lausefonettisiin asemiin 
(kts. loppuheittoa), mutta joka tapauksessa ne vievät klusi- 
Hn kadon ainakin suurimmalla osalla kielialuetta ajassa mel- 
koisen taipaleen taaksepäin. — On kuitenkin mainittava, 
että lein, haan, Man, pa, pä liitännäispartikkeleissä sekä 
välistä jossakin täydelliseksi yhdyssanaksi kiteytyneessä 
sauayhtymässä toisen klusilin" seuratessa esiintyy loppu-& 
tämän kanssa geminoituneena. Esim. ihehla, ei tnlekkän, 
ei mäkkän, iuokscklu, tarvihtekkun, tuleppas, hilvustippä 
(<-" hyvästimpä), sinneppäia, lugppuglla; kuitenkin esim. pä- 
repukkoi, siiloon hevosien ihekohastän (= itseään varten, 
omintakeinen). 

Seuraavassa ryhdymme yksityiskohtaisesti loppu-&:n 1 Siru kummallisemmalta tuntuu, että A. nimi tt iiii tutki- 
mustaan vain tutkimukseksi Vermlannin savolaisten kielestä. 
Olihan silloin suomalaisten asukasluku suhteellisesti vielä mo- 
nni verroin nykyistä suurempi Norjan kuin Ruotsin puolella. Aännehistoriall. katsaus metsäsuomalaisten kieleen, \ ."> 

edustusta tarkastamaan, pitäen silmällä myös sen asemaa 
eri lauseionettisissa yhtymissä, 

1. *e^e-vartaloisteu nominien yks. nominativimuodot: 
kaste, noste, päre, hatfve, paine, termäne, « termänek?) 
lanne, vierre, simene, (<i -nek?) — heinäss ^oyjkaste uamui- 
sella, nostepetätnen, pärepukkot, lähevei f< lähevves <Z *läh- 
dekvesi). 

2. abessivipääte: (ilman) kiltkiiisitä, kiilata, akata. — 
liuoteta suat uskon, sei sugmtitä elä, ilmani epuita tervaksita. 

3. imperat. singularin 2:sen person an muodot: tule, 
kule, ei märkäne — kule outo ( \a, kalio utekki(iä, pä liykku 
km, väistätte sitä, höksötä oiken, elä horna, niit, elä shiälig- 
ritä persettäns, elä mä ukanäns. 

i. indik. preesensin ja potentsialin kielteiset muodot: 
sei hugli piästun, ei vuq tippaa, eikö sinä pelkea- i§8, ku ei 
mä mailien, vnn^ei tolii nanrogt (= en uskalla),' ei rutkutä 
he väistän, ei sotiva uhöqkun sukset, eikös ne pitäne sentähen 
(= kuitenkin). 

5. I:sen intinitivin lyhempi muoto : iuosta, löiittu. äkätä, 
huikata. — nut suat tuntea outo, pitä puvätä $i(ioa, an- 
nettu puqta mitähän, of, paleltua katein. 

6. 3:nnen personan posessi visiitiksi: kulunsa (~ ku- 
ilsä), mehtansä (*- mehtäisä, tnehtasä). — ei kissa rupea perset- 
tänsä purkaman, mufi kiliänsä pulakloillen, akkansa kanssa 
roisku, otti u^kajensa emäks. 

Kielialueen pohjoisosissa ja Norjan puolella myös mo- 
nik. ensim, ja toisessa persouassa samoin : kulämmö, kiilännö. — 
mitö oummon tiällä io saynämmo hävittännä. 

8. prolativimuodot: lävite, ultö 1 sivuHe, vierite — kahta 
HU i m-ren, »lävite suis, lävite pi$§" , tulo vigrite mänemän. — 1 Aminoff kirjoittaa illtön, jollaista muotoa en missään 
km Ilut, enemmän kuin yleensä «-loppuisia prolativcja. 16 Lauri Kettunen. 

Koillisessa, etupäässä Matäsan pohj. osassa ovat vallalla 
tt:lliset muodot: «Utö, sivuUte, lävitte (kts. siv. 35). 

!.). yleisimmin myös kin partikkeli, joka palautuu ai- 
kaisempaan ft-loppuiseen muotoon (kts. Jälkihuomautuksia 
konsonantismiin): seki, tuokt, (~ sehl, tuolit), vielä i, tämä{ — 
tugki elä, si ( iati liuta, viipJieti parku, Jussi iimniärtä, Minai 
tietä. — Joskus 011 myöskin kielteisen partikkelimuodon 
(■hän, -kun) loppukonsonantti edellisen analogian vaikutuk- 
sesta n:tön, esim. eikö mugkä männe, ei vielä kidu, ei tuettu 
«. tugtahahan) ou nältiinnä. 

Yllämainituissa siis loppu-ft > 0. Mutta sitteu on joukko 
sellaisia tapauksia, j e is s a alkusuomalainen — muutamissa 
kohdin on tosin alkusuhteista vaikeaa varmasti päättää - 
A:lliiien muoto on kahdella, jopa kolmellakin tavoin edus- 
tettu, nimittäin seuraavissa: 

1. ^'-loppuisissa adverbeissä: a) (pohjoisosissa kieli- 
aluetta) kolmasti, kai ies ti. iisösti, sievemmästi, alasti — b) 
(etelässä) kahestin, usöstin, rumastin, j. n. e. p. • 

2. plural. l:sen ja 2:seu personan posessivisuhkseissa. 
Paitsi aikaisemmin (yllä siv. 15) mainittuja äännelaillisia 
muotoja, kuulee (etelässä, todennäköisesti vain pohjois-Öst- 
markissa) joskus w:llisikiäkin, esim. kulämmön, mehtännön 
« *mesännek). sikännon. Varsinkin viimeksi mainitut näyt- 
tävät moninkertaisilta sekaannusmuodoilta, (Niistä enemmän 
vokalismissa). 

4. muutamat lativisct adverbit: sinnen, tunnen, min- 
nm, muvannen. — Tämä edustus yleisin. Koillis- ja itä- 
osissa käytetään äännelaillisia sinne, tänne j. n. e. muo- 
toja. Norjan rajalla, Puralan kylässä, kuulin muutamien 
henkilöiden käyttävän omituisia (-loppuisia muotoja: sinnet 
tunnet. 

Kautta koko kielialueen ovat yksistään «-loppuisia. Äännehistoriaa, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 17 

1. verbien monik. ensim. ja toisen personan muodot: 
dämmön, kihkammon, ingmmon, iuoisemman, vigttön, kuvot- 
ton. eUitiittön. 

2. alla ti viii pääte, joka laajalti Savossa viittaa /eiliseen 
loppuun, esim. sarvillen. paraillen, tuttölöillen, mehälleti. Kat- 
soen taiiän kahtalaiseen edustukseen, joka maissakin murteissa 
tulee näkyviin, pitänee olettaa jo varhain olleen ?i- ja fc-lop- 
puiset rinnakkaismuodot olemassa. (Vrt. Setillä, Ah. siv. 218). 

Mitä tulee personalipro nomineihin me, te, he, 
(ne), niin ei puolestaan ms;ten kieli enemmän kuin yleensä 
itäsuomalaiset murteet anna tukea sille olettamukselle, että 
ne olisivat olleet A-loppuiset. (Vrt. Ojansuu Lm. Äh. II, 
siv. o): ne esiintyvät täälläkin muodossa tnu§, tug, hug, (ne). 
Huomattavaa on myös, että verbien konditsionaliu prees. 
3:nnen pers. muodot, joita pohjois-Savossa kuulee Avloppui- 
siinldn palautuvia, ovat murteessa päättyneet poikkeuksetta 
vain lyhyeen vokaliin, esim. oin f<C oisi), antai, sanoi, piene- 
nais j. n. e. Sanaa lopettava t esiintyy säilyn eeu ä seura avasti : 

1. muutamissa yksityisissä sanoissa, esim. nät, kevät, 
liihiit, kövtlt (*kevude-) t köhilt. Omituinen on sana evat{.jujca 
-— viljankorjuun ja kiireiden töiden aika; vrt. eväs?). ■ — 
Kautta koko kielialueen on laskusana kolme koit muodossa 
f<j kolmet). — Loitsussa esiintyy myös sana ne%t(Mu%Ha) — 
neitsyt. 

2. singularin 2:ssa pcrsonassa, esim. oisit, kulet. kos- 
telet, titomihtet, pidlersit. 

3. adjektivisesti käytetyn aktivin II:ssa partisi- 

pissä, esim. potkinet lehmä, kuollet, oppinet migs (e voka- 
lista kts. vokalismia), »siinkkän siintiinut muar/katalley^kusua- 
nut" (loitsusta). — Monikossa voidaan käyttää (-loppuista 
partisipia verbalisestikin, esim. of kuatanet (tav. kuatanna), 
heittänet. 18 Lauri Kettunen. 

Muuten ei ILssa partisipissa enemmän aktivissa kuin 
passioissakaan t:t'& tavata; esim. silgnu, kugllv, (uossu (tav. 
sudniinnä, kuollunna, jiugssunna), annettu, kasattu, (kts. sa- 
naiuselit.). — ne^onjmollu kaikki, ei^iou ollu lunta. — 
Idässä kuulin kuitenkin puheena olleelta vanhemman kieli- 
kannan edustajalta (kts. siv. 4): o£ ollukjioa-ssa. Yleen- 
sähän on. kuten tunnettua, yleiseen Savossakin aktivin II: sen 
partisipin loppu-fcn edustus sama kuin loppu-fcn. Olisiko- 
han mahdollista — tarvittavien ainesten puutteessa ei voi 
mitään varmaa sanoa — että olisi jo varhain ollut tässä 
hoppuistakin edustusta olemassa? 

Lopuksi huomautettakoon, että muutamissa interjektsio- 
nalisissa yksitavuisissa, sanoissa on voimakas laryngaliklusili 
hyvin yleinen. Se ei ole kuitenkaan minkään kadonneen 
konsonantin edustaja, vaan ruotsalaisen ja norjalaisen pu- 
hetavan jäljittelystä aiheutunut, kuten tuonnempana saamme 
nähdä. O' em hi attuklu* f Iit. 

Kuten suomen kielessä yleensä, ovat murteessa avonai- 
sen tavun rajalla olleet pitkät kaksoisklusilit säilyneet, suljetun 
tavun alkusuomalaisia geminattoja tk, $t,pp:t& vastaa lyhyet 
klusilit/c, t.p. Esim. takkala- -takai toa, pilkka — pilkasta, äkktä- 
iii fin — äkätä, vigrukken — nigruke, nutluloita— nutut, kakatta— 
käkätän, tunttoa — tufitin, happanö — hapan, tuppässä — tupas f 
(parta-) tippi — tipin, paikka — pahkasta, pilleskinttu—kintuH- 
len, haUtttsa (<Z*halttnhnnsak) — hallussa, (jos muotoa vain 
voi pitää äännelaillisena), kirppu— kirput, hamppuja — hamput. 

Abessivin päätteessä ollut geminatta on myös lyhen- 
tynyt : ti-rvjksita < *tervaksittah < *tervaksiptak (abessivin 
pfcllisyys Setälän huomautusta, vrt. Tarkiainen, T. J. M., siv. 
38), tulemata, kidvämätä, ialoUa. Samoin on käynyt toden- 
näköisesti prolati vi muodoissa siviate. peräHe j. n. e., jotka 
itäisellä aineella viellä eilisinä tavataankin. Kts. siv. 35. Äännehisforiall. katsaus met»ätuomalaieten kieleen. 19 Kummalliselta tuntuu geminatta p as sivin partisipi- 
muod oissa. Miltei koko kielialueella käytetään muotoja: 
haravoitta — haravoihin, haravoitta va, kapaloitiin — kapaloi- 
tun, sug-ttu — suutun (»keitti oiilöm sua-tuy kalan"), kuolttuan 
(„~koirai on hiiva kuolttuan" ) — Joskus kuulin: haravoitava, 
kapaloitln, mutta samat lyhyet klusilit olivat suljetunkin 
tavun edellä säännöllisiä. Olisiko tässä ajateltava jonkin- 
laista yleistystä äännelaillisista muodoista? (Vrt. annettu, 
hiotettu). 

Sellaiset esimerkit kuin vasikoiden, harakoUa j. n, e. 
osottavat myös sivuk. «-loppuisen diftongin sulkeneen tavun 
ja aiheuttaneen heikon edustuksen. (Kuitenkin kasvanta\nen, 
kts. siv. 10). Spirantit. 

1. y, <? ; ft (resp. g, d, b). 

a. Aluttama*sa suljettua lumia, korollisen jäljexsu. 

Alkusuomalainen y on vokalien välisenä kadonnut 
seuraavissa tapauksissa. 1 

a- a: muata, hiissä (<C*hayassa), hätä (<C*hayattak) 
sata (<C*saya$tak) = sekottaa („säta korttia;''), tä (<Z*ta- 
yak; \rt. takana), rua-n «*räyan)y iain ~ iän (<C*iayan). 

a-e: hain «,*hayen), rai (<C*rayeh), iaitän (<C*iayei- 
tahen.) 

a-i: hain (<C*hayin), maistan {: makea-), min, taite 
(<C*tayidsek), laillen („Mä lajllen" = päinsä, vrt. laki)<C*lay- 
illehen. 

a-o: laessa « *layossa), raut (<C *rayot). haussa (<C *ha- 
yossa), vaalien (<C *vay ollen), ianssa. 1 Kun itäsuomalainen spiranttien edustus on yleensä sot- 
kuisen) ainen, olan katsonut seuraavaa tapaisen esityksen olevan 
asian selvyydelle eduksi. 20 Lauri Kettunen. 

a-u: mayn (vrt. maku), havssa (vrt. hakea), (»pun 
haussa"). 

ä-ä: hän f< *häyän), rassiJ (<C*räyä$sä), vigssa (<i* väy- 
lissä). 

ä-e: käin (<i*käyen), mäillä, niän «*näyen), nais 
f< *näyes) == näet. 1 

ä-i; näin «. *näyin) t mäillä. 

ä-ö: nääkäs (<C*näyokkäs). 

ä-ii: nauttii (vrt. näkiiä), näiit [(<^*näyut), »näiit 
olovan."/ 

o-o: koijssa (<^*koyos$a), koilta, hommailen (<Z*koyom- 
hallen) = tiiviimpään, enemmän kokoon; vrt. viron koomale. 

o~e : hoin (: hokea), noissa, ioilla « *ioyella) soita f< *so- 
yeltak). 

o-i: hoin (<_*hoyin), koin (: kokea). 

e-a: seassa «*seyassq). 

e-e: tif ; n (<C*teyen), reissä (vrt. reki), seisteleitö (<C_*se- 
yes-J. 

e-i: tein (<i*teyin). 

e-o: teijt (<C*teyot); kuitenkin sevoUtoa. 

i-a: si(i)at (:sika), (okaista kts. seuraav. siv.), liassa. 

i-e: hies, (hieskoivu; < *hiyes). 

i-i: sitä «isiyittäk). 

ii-i: riutta (tav. riitittä). 

u-i: ruis (<Z*rtiyis), 

u- o: ruon f~~ nivon): vrt. ruko. 

ii-e : kugnnä (~ kuvennä) : huku. 

y:n edustajana on v tavallisesti vain sevraavissa ta- 
pauksissa. 

1. u- loppuisen diftongin jäljessä, esim. kauvoin, tati- 

vota, haijven, riijvat, kottvo'4 (:koukoi, leuvassa. touvon 
<i*toayon). 1 nais muodon kuulin, vain yhdeltä henkilöltä pohjois- 
Flatäsassa. Tavallisesti : ni$s. Äännekistoriall. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 2] 2. w<?-diftongin (myös w:n) jäljessä: huovun (: Kuohua), 
van (<Z*röyan), 

3) kahden u:n tai w:n välissä: suvun, luvun, kuviin 
f~ harvoin kun). 

Joskus muutenkin, yksinäisissä tapauksissa, on lyhyt 
labialivokali y.n edellä tai jäljessä aiheuttanut i-llisen edus- 
tuksen, etupäässä kuitenkin vain itäisellä, Kuotsin puolisella 
murrealueella. Esimerkkeinä mainittakoon siivitän, suvaita 
(<C*suyalla), hiven ( — Itien), nuväUä (vrt. nuha = huono 
punkko, vrt. vir. nuga), hiivin (<Z*hoyin), riävuiteg (<C*ruyi'ä- 
tädäk), sevoUtoa (kaikkialla). (Vrt. kuitenkin: teot, ruon, ruis, 
riiittä, kiipinä, haut, ravssa. haussa, näiikäs, hoin, y. m.) Täl- 
laisesta muotojen kirjavuudesta, vaikka näennäisesti samat 
edellytykset ovat olleet vallalla — samallaista kirjavuutta 
tulemme kyllä muissakin kohdin tuon tuostakin huomaamaan 
— ei voine tmi ula päättää, kuin ett ii jo varkain on murre- 
sekaannuksia syntynyt, otettu lainoja sellaisilta alueilta, 
joissa toisenlainen edustus on ollut vallalla. Mitä tähän 
äänteeseen tulee, ei meidän tarvitse ajatella horjuvaisuutta jo 
Suomesta tuoduksi, sillä Norjan puolella vallitseva »:tön edus- 
tus on voinut sekaannukseen antaa aihetta. Kts. v-n historiaa. 

Muutamin paikoin on kin partikkelissa alkuperäisen 
y.n edustajana h: iohi, sehi, luotu. Tavallisemmin iokl, teki, 
ti toki. Ijähemmiu konsonantismin jälkihuomautuksissa. 

Puolivokali / kuuluu y.n asemalla ainoastaan «-loppuisen 
diftongin tai i:i\ jäljessä. Esim. oitiatsta, poi { iat, kai,)ottoq, 
pi{iat, ai{ian, hui { ieta. Sitävastoin tavallisimmin: iäkäs, i§n, 
Hoitoa, viakas (<C *viyahkas). 

Sanassa iken (Sav. i$en) lienee k yleistystä, ja sekaan- 
nusta e/e-loppuisten tyyppiin on tapahtunut: ikenen, ikenessä. 

Likvidan jäljessä on y |> O. Esiin, malot (■ matho), 
salon, kulussa, tulemia, Helallen (: Helka), härät, karussa, sa- 
rasta, tarenna, (vrt. tarkenen), virat (<C *viryat), parukkän. 

valoisan (sav. val a ko?senna ~ val a ko'ssä) — valkoise- 
naan (^mansikoita on aho valo*ssän a ) on täysin odotuksen 
mukainen muoto. {'< *valyoisnahen). 22 Lauri Kettunen. 

vekoUlinen on muutamille tullut tunnetuksi „suomalais- 
pipelistä". 

Nasalla seurannut suljettuun tavuun kuuluva alkusuo- 
malainen palataliaines, soinnillinen klusili kuten on luultu, on 
assimiloitunut edellisen kanssa palataliseksi gemiuattanasaliksi; 
esim. loqyerteleitö, ueipyon, läqtjet, huqipillän. Samoin edem- 
pänäkin sanassa, esim. hunnirtfollen, kara^rjolla, 

h-.n jäljessä esiintyy y poikkeuksetta kadonneena; 
esim. rahe, nahat, taholla (.-tahko), hhe, pahan (: pahka), 
pihassa (: pihka), puhin, puhenna, ähät (: ähkeq), löiihittön 
(: löithh). Kuten tunnettua, vallitsee Savossa tässä suhteessa 
suuri horjuvaisuus, joka sekin on mahdollisesti myöhäisemmän 
murresekaann uksen, idästä ja lännestä tunkevain kielivir- 
tansten laskuun merkittävä. 

Vokalien välisen äw\ edustus on, kuten seuraavasta 
näkyy, sama kuin jenkin. 

ä > O. 

a-a: sät <Z*sadat, kugn, kug (<_*käSun. *kädäk),pän 
{•.pata; vain korttipelissä käytetty nimitys). 

a-e: sai (<C*sadek). 

a-i: vaissa «,*vadi$sa). 

a-o: matftta (<* madolla), tayssa «Haäossaj, kavtti 
(<C*kaSotti), kanssa (<i*kadossa), paiin (<_*padon), saittam 
(<C*sadoittain), laissa «Haöoissa), laitta (<l*ladoittu; vrt, 
latoja < *latoiäak). 

a-u: kaista, « r. gatan; katu = karjatie kujassa). 

ä-ä: hastä (<^*Jiä6ästä). 

ä-e: käissä f< * 'kädessä), käistea, kiiis ■ (verkko) <Jcädes? 

o-o: muot (<C*mödot) = kasvot, ruon «rödon). 

o-a: kuissa (;kota). 

o-e: toilla (<* todelta), vur/n (<„* vuoden) ruoth (-kaije). 
luoppuolla < *lugdeh. 

e-e: veessä, eissä (< * edessä), eimmäs, veitän(<i*vedet-). 

e-i: eite (<^*edidsek), heilimoi(ia (<Z*heöelmoiöak?), Äännehistorian, katsaus metsäsmmalaisten kieleen. 23 

e-ö: heitssa (<C*kedossa), veun (<C*veöon). 
i-a: iartamata („ottoa iartamata"-, <C*idartamattak, vrt. 
itara). 

i-e : pigttin (<Z *piöettihen), piellä. 

i-ä: pign « *piÖän), pi§tte% (< *pidättäfcä). 

u-i: puistele itö f< *pitöis-). 

u-o: puotteleitö «*pudotte-). 

v:\Vd on ä korvattu jokseenkin samoissa tapauksissa kuin 
y:kin, nimittäin tavallisesti vain «-.'/-loppuisen diftongin tai 
"-.n, -'":ii jäljessä. Esim. hauva (< *haudek), kuuvessä, setfvuissa, 
rai{vas(-ko{vu), hauvat, ouvomta, ioumtitkoa, hauvottoa, non- 
valtoa-, sugvallän f: siivet), kouven, sohvan, löijvän, knvens, 
p&vö$. tuvitettu, uvekseltän « *uöekseltaken), miiven, Iflva. 
— Muissa tapauksissa kuulin v.n vain sanoissa: sitvän 
(~ suan), luve (luveppuolla < *luodeh) — lue,, naivassa 
(<C*mudassa), kuve(-la^lca) <— kugf-layka). 

Samoin voi i:n kuulla alkuperäisen d:n asemalla taval- 
lisesti vain /-loppuisen diftongin tai v.a jäljessä. Esim. 
taidat, meidän, maiden, soiden, Soi^iinmäk « *soiäin), kai- 
^ie(put), Jäi piillä (: kilj,t) hoilota ('vrt. hoitoon), voidetta, /«(- 
iessä, vi(iakko (; vita), rikassa, k\iän, mifon «mi { ion <*mt)f- 
don). 

Heikkoa ?:n spiranttihälyä on lyhyenkin /:n jäljessä 
kuultavissa joskus, esim. hidastu « *hidastupi), vi^iakkaita, 
pi { iän [(<C *piöän) ~*> pian)/. pi\iimmön —■' pimmön. 

h on m sitenkin kielessä alkup. dm edustajana saada, 
jäädä verbien lyhemmässä infinitivimuodossa : sua-ha, ii$ ! tä, 
samoin ioihenni (= joidenkin); siis samoin kuin kaikkialla 
Savossa. 

Huvittavana näytteenä siitä, kuinka iiänneanalogia voi 
muutamissa tapauksissa säännöllisiä suhteita hämmentää, 
on se seikka että sanotaan kyllä niqnnahka („niännahka- 
turkit"), < m&än <C*naöän, mutta sen sijaan niälät, ni$- 
tiilen (vrt. nigteq, ni<fli%, niätä j. n. e.), vieläpä sanan jou- 24 Lauri Kettunen. 

tuessa lausekorolliseksi: niätän nahka („täm^ on niitän nah- 
ka, ei kissan"). 

Mutta toisaalla on samasta sanasta kokonaan päinvas- 
taistakin a nalogiavai kutusta huomattavissa. Itäisellä alueella 
kuulin nimittäin — ja vieläpä mainitsemaltani vanhempaa 
kielikantaa edustavalta 80-vuotiaalta — omituisia muotoja 
ni§ (yksik. nomin.), (kaks) niqtä (yks. part.), joten siis 
tässä tapauksessa heikot muodot (ni$n, niät j. n. e.) ovat 
koko paradigmin vallanneet. 

utisleipä mahtaa olla jonkinlainen sekamuodostunia; 
vrt. rinnan ja meikein samassa merkityksessä esiintyviä 
niinen -j- odotuksen mukainen (Savossa tavattavakin) uvis- 
leipä. 

Lieneekö märätä sanan r yhdistettävä alkup. d:hen 
(märätä = mädätä; Savossakin yleinen)? Siinä tapauksessa 
sitä kai on pidettävä varhaisena lainan;) länsisuomalaisista 
murteista, ja jos niin on laita, on rfr: liisistä- muodoista päät- 
täen kielitaju sen yhdistänyt märkä (— kostea) sanaan, 
joten kokonaan uusi verbi on syntynyt. Samoin on märkä 
voinut saada mädän merkityksen joko länsisuomen märän 
( '< *mäöän) kulkeutuessa itäisille murrealueille tai mahdol- 
lisesti jo )•- alueella — jos sitä siellä tavataan omapohjai- 
sestakin muodostunut kausanetymologiaksi (mätä: märän, 
märkä: märän). Sukukielistä lienevät vain mätä, mädätä 
muotojen vastineet tunnetut, joten sekin tukisi tätä muuten 
ii öllillä perusteilla tehtyä otaksumaa. 

Likvidan ja n a s alin jäljessä on dentaliaines joutu- 
nut progressivisen assimilatsion alaiseksi. Esim. olla, 
f< *olSak), talla, pellot, mullissa, purra, virrat, urras, mar- 
ras, kunnan, mannun (<C *mandun), rannat, kinnas. 

Samoin on käynyt myöskin kauempana sanassa, 
esim. iaif verran (: {av verta), pullerrat, vällerrän (: rällerträ), 
avannossa. On kuitenkin mainittava, että jos yksitavuisissa 
verbeissä on diftongi tai pitkä vokali likvidan edellä, on 
Lsen infinitivin päätteenä nähtävästi muualta yleistyneenä 
ta, tä, esim. kuolla, niiltä, luita, tulta , pigrtä. — Sanaan AännekittariaU. katsaus meUämumalaUften kieleen. ^5 •■lituani (pro. ennalta) lienee £ niinikään tullut analogista 
tietä (: entiänen, entuteet j. n. e.) 

Huomattava on lopuksi kautta koko kielialueen käy- 
tetty lainne r.laijitlt) muoto, pro laine; kaikitekin rinne: 
vintit suhteeseen mukautunut, vaikkei sitäkään aivan helppo 
ole ajatella, nn ■> n muutosta kun ei murteessa ole tapah- 
tunut (ei vuona, luonostän, hione) 

h:u jälkeen <J> O: tahoin (<* tahdoin), hilkan (<l*/nlh- 
öan), lilhe, piltit, vugherta. Samoin myös tehän, nähän, 
< * td iduksen, *näköäksen). Huomattakoon muuten, että vallalla 
ovat äännelailliset infinitivit nahä, teitä ( <C*näkdäk ; Savossa 
usein nähkff, tehkö'). 

Samalla tavoin on edempänäkin sanassa Titta seuran- 
nut c) kadonnut ja sen jälkeen myöskin //, murteen äänne- 
lakien mukaan; esim. vavan (<C vanahan <C*oavahdan) kur- 
va pi f— nukahdin, <C*ktirvah(h'n), tupsut (<C* tupsahdat), 
iumpsain (<C*iunipsahdin), keiskän (<i* 'ke inkakaan), lejskätti 
f< leiskahtaa <C*leixkahöutti, :lei$MhtoQ}' i . — Ilmiö on tie- 
tenkin erotettava myöhemmästä fe x > kt muutoksesta, josta 
spiranttien historiassa tulee puhe. Vokalin jäljessä on alkusuomalaisen lahialispirantin 
vastineena murteessa puolivokali v, jonka samoin kuin myti- 
hempisyntyisenkin v:n lahialiartiknlatsio kuitenkin on taval- 
lisesti lierin heikko, verrattomasti heikompi kuin yleensä 
Savossa. Onpa Norjan puolella, kielialueen läntisillä rajoilla, 
r kokonaan kuulumaton lyhyen u äänteen edellä ja joskus 
jäljessäkin, esim. tugssa, rugta, Jmgmp, lugta (<C *ht@attak), 
hiukset (<C*ki(iuk$et). Tällaiset muodot ovat varsin yleisiä 
m\ Is metsäsuomalaisten — juuri Norjan puolella asuneiden 
— G-ottlundille lähettämissä kirjeissä. 1 Tai ainoastaan ts:n heikkoasteisesta vastineesta, vrt. 
siv. 04. 26 Lauri Kettunen. 

Esimerkkeinä p:n yleisestä edustuksesta mainittakoon: 
havun (:kapu), hiven «*kB§en, vrt hupenet) kiävässä, 
(: higpä), tuvassa, ravalla (: rapa), lavin (: iäpi), evätä (: epti- 
tosaiha = riistan rauhoitusaika ; <Z*efiä$täk), huovata (: hua- 
poa — syödä haavan kuorta. „i.änis huapoa"), iuovuksissa, 
sevetä (: sepes) = selvitellä, järjestellä (»sevetti korttia, köuttä"- 

— savon ^oppi^ah^ köiittä). 

Samoin li ky id an jäljessä fi ]> v, esim. varvas, var- 
vnkko (: varpu), salvata (: salpa), (mehän-) hilve <C*hil$eh, 
hilfiek? (: hiipien), = otus, saalis, silvikko(-mäntii) = solakka, 
oksaton: vrt. silpoa, kalve („on kalve sitmistän 1 * = kalpea). 

Nasalin jäljessä on tapahtunut tässäkin assimilatsio : 
mb > mm; esim. lammas, hammasta, hämmätä (: käinpä) 

— haravoida kokoon. Samoin kauempana sanassa: usömmät, 
paremmin. — Kummallinen on muoto ham matoin (= hampaa- 
ton), hammattomaks. Nähtävästi äännelaillinen, konsonantti- 
vartaloon palautuva, kuten sotketaan y. m. Kts. Jälkihuo- 
mautuksia konsonantismiin. 

haukka «*ha(lufcka) esiintyy kaikkialla nttömänä. 
(Savossa usein hanikka); samoin mä$s (vrt. sav. mäviis). 

Omituinen on paikannimi Hepdmmäk. Lie aikaisem- 
min ollut Hepefmäk, mutta sitten kuin hepct oli joutunut 
käytännöstä pois — nykyään on se nimittäin kokonaan tun- 
tematon — oli varmaan muiden genetivisten paikannimi- 
yhdistysten vaikutuksesta jouduttu yllämainittuun muotoon. A. Korottoman tavun ro kai hi jfi{je*sä. 

r > o 

Tässä tulee kysymykseen 

1. aya-, «Ya-loppuiset sanat, esim. ma^oa (<Z*ma { iaYa; 
„Ma i ioglamp u -) f ainoa (<C *a|HflryoJ, va^oa, harmog, vainoa. 

2. alk. ej-e-vartaloisten sanain ryhmä, esim. lontessa 
f <C lonteyesaa?), kastessa, hau te t, päre n, ianhet, anteks, pais- 
tissa, helpet (<C*helpeyet?), persiessä, (kts. vokalismia), vuo- 
tiessä. Äännehistorian, katsaus metsäeuomalaisten kieleen. 27 

8. imperati vi muodoissa, esim. heitteä, ottoa, ostoa 
(<i*ostaya-). istua (<^*istttya-), tahtoja, lihoja (<C *lihoiya-), 
kostan (<Z*ko8tayti~), antttn f< antaun < antauhun <C*anta- 
yidten), kaavun, antoon (<^*antayahan <C*antayahen) piteän, 
ostoan, he(tteän « heitteän <^*helttäyähen ; kts. muuten 
vokalismia), — Imperativin monik. l:stä persona-muotoa- 
ei ms:ten kielessä, enemmän kuin yleensä savolaismur- 
teissa, käytetä (vrt. karjalan tähkämme, liiöMmmö). Mitä 
taas tulee käytännössä olevaan prur. 2: sen ja 3:uen 
pers. kielteiseen imperati viin, esim. elke§ antoa, elkeä 
heitteg, elkän kulkea, elkän töröttefi, niin voi hyvällä syyllä 
epäillä, soveltuvatko ne erimerkeiksi tässä kohdin. Huomat- 
tava nimittäin on, että kieltoverbiin tällaisissa tapauksissa 
murteessa — yleensä Savossakin — liittyy Lsen iniinitivin 
n. s. lyhyt muoto, niin esim. elkeg tulla, elkeg iuosta, elkän 
männä, elkän muata. Tässä herää kuitenkin arvelu, eikö 
olisi mahdollista ajatella näiden kahden tyyppiryhmän var- 
haista sekaannusta, josta siten infinitivi vei aikaa myöten 
toisen kokonaan mukaansa. Tämä olettamus saa erityisesti 
tukea sen johdosta, että mainittujen kielteisten impenitivimuo- 
tojen on vanhan kirjakielen perusteella katsottu palautuviksi 
^-loppuisiin ' . Siten ne joutuivat — kun ei vokalien väliin 
palataliklusili muualta a , etupäässä juuri myönteisistä muo- 
doista, ollut ehtinyt kielteisiin tunkeutua — Lseii iufinitivin 
kanssa hyvin lukuisissa tapauksissa samanlaisiksi s , kunnes 


1 Tohtori Ojansuun huomautus. 

2 Kysymykseen olisivat nim. kielteisetkin muodot saatta- 
neet tulla niissä harvoissa tapauksissa, joissa fe-äännolaillisesti 
esiintyi. 

3 Tärkeimmäksi erottajaksi on y.n ja d:n kadottua jäänyt 
supistusverbicn ryhmä. Niinpä (*elkä'de) *antayak > antoa, 
*antao"ak > antoa, mutta *mayatkak — mayaitak. Yksi- 
tavuisissa on samanlaistuminen tapahtunut aina, milloin y ja Ö 
ovat olloot vokalien välissä: (elkäde) *rieyäk ]> viiä, vigSäk 
> vl(iä. Sitävastoin *jjUQskak — iitgstak, *jmryak ^>*pura, 
*purdak "J> purra, *ola — olla. mätjrjä — männä. — Vokalis- 
min suhteen on huomautettava, että tässä näytään yleiseen pidetä 
tävän esitettyä kantaa itäsuomeen nähden joskaan ei alkuperäi- 
senä, kuitenkin nykyisten muotojen lähtökohtana. 28 Lauri Kettunen. 

sitten tapahtui jälkimäisen voimakkaamman ryhmän hyväksi 
täydellinen yhtäläistyminen. 

i. fa/i -loppuiset päivännimet 1 tlstainu, torstaina (<C*Hs- 
tayina). Kuitenkin thtak, torstait (<C torstain). Tietenkin 
ajateltava nominativin analogista tasotusta pcriantak, sun- 
mtntak muotojen unikaan, joissa k sivukorollisen tavun jäl- 
jessä on odotuksen mukainen mutta sen sijaan ovat pef 
taina (pro. prriaiifokina) muotonsa suunni äännelaillisten 
analogian mukaan {tistaina, pefianta$ks: vrt Ojansuu, 
Loun. murt. äännehistoria TT, siv. 44.) 

5. kin, kaw», kfiän partikkelissa esiintynyt palatali- 
spirantti, esim. karvai (<C*karvayih), sitäi, minät', vigläi, 
mani «*mäniyik), lohi, komeampi, kuhu «*kuhiiYik), 
Suomessun, („eikÖ Suomessän mi .minuun'}, tänfin (.tänäni^, 
päinä u , <C*tänayähtn), seassän — seassalcän (<C*seyassa- 
kahen), tainnun ~~ ta$nnakan, väheän = V äh ä ä k ä än . 

Tähän kuulunevat vielä kysymyspartikkelit mi Un, mis- 
tc<J (etelämpänä ~ mitä, mistä) <i*inifäYä, *mistäyä. Vrt, 
savon mitte, miste. 

Sanassa antuvas ~ aiftuva (<Z*ayhtyas) voi y.n edus- 
tajana kuulla väliin heikon v äänteen; samoin *:u sanoissa 
mahtiko, Imjpiiias (■** mainio, laypigs; <CHaypiyas). 

Nähtävästi vieras — vigrän tyypin vaikutuksesta ovat 
alkusuomalaiset *kataya, *petäyä, *pihlaya, *säppaya jou- 
tuneet aivan yleisesti muotoon katas, petäs, pildas, sua- 
pas, [(Vrt. Tarkiainen, Tutkiin. Juvan murteesta siv. 43): 
katan, petän, pihlän, suappät]. Tuskin nämä muodot ovat 
kuitenkaan ainakaan kaikki Suomesta tuotuja, vaan lienee 
kehitys vienyt molemmissa itsenäisesti samaan tulokseen. 
Aikaisempaan äännelailliseen edustukseen viittaisivat nimit- 
täin sanayhtymät katupaska, petlirigska, pihläiilpäs, ja lisäksi 
tulee se seikka, että idässä kuulin useiumaiuitulta vanhuk- 
selta - tosin vain hauelta — muodot kata, katan, petä; 1 On kuitenkin micJessä pidettävä, että nämä ovat vain 
varhaisia lainasanoja suomenkielessä. Äännehistoriaa, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 29 

(kuitenkin pihlas, saapas). Kirjottaapa Amino ff 'kin (siv. 
200) petä. Nykyiset muodot lienevät niinollen verrattain 
nuoria, eivätkä missään tapauksessa vanhemmat korottoman 
tav. vokalin jälkeisen |:n katoa, joka äänne on todennäköi- 
sesti ollut mainituissa sanoissa {suapas sanaa lukuunot- 
tamatta) aikaisemmin )':n edustajana. ä > O. 

Tämä äänteenmuutos tulee näkyviin 

1. muutamissa yksityisissä sanoissa, esim. keväillä 
(<C*kevädettä), lapiq (~ lapija) <^*lapida. Kuten näyttää. 
on muoto Venällä <^* Venatuilla tai * Venäjällä, 

2. eda- edä-loppuisissa nomineissa, esim. pime$, iilrk- 
kea (= jyrkkä), kipeä, pime$ {„pimeä maito" = piimä), 
Jip< ■'/, luikea, hopea, pohkeg f— pobe). rupeama ('kts. seuraa- 
vaa ryhmää). 

3. Supistusverbeissä, esim. kalua «*kaluäapi), aitaan 
(:aliata; <C*aitaöan), kalaa (<*h.dadapi), teittoa-man (:ten- 
vota), horogt «*horadat) 1 , kolppoa- (<?*kolppadapi), itsmogs 
(— tekee usmaa), koskea- (= kohisee koskena; <C*koskedapi) f 
väl&ff (»revontulet väliig"), suihtua- «*suitsud > api; vrt. sui- 
kata), kutkaan (: kutkuta), rupva- «*ru§e3api), 

4. yksikön ja monikon partivimuodoissa, esim. partog 
(<C*partada), rakoa, visaa, satoa-, ovea, eme#n (<Z*emääähen), 
(suq-) mantua; rakoja (<i*vakoida), sikoja (<C sikoi-a, *st- 
hoida), kukkoja (yks. ja joskus mon.; < kukkoloa), pakkoja, 
tiitiöjä, mehtofta. 

5. monik. genetivimuodoissa, esim. akkujen «*ak- 
kaiöen) ~ akkojen 2 , hunajien, emäjen, sikajen, kanajen, 
kukkojen (<C *kukkoiden), huarajen, sipign (■*" sipijen). 1 Vrt. Savon horajat <C*horaidat. 

2 En luule puheessa tätä muotoa koskaan kuulleeni, vaikka 
vakuutettiin niinkin sanottavan. 30 Laitri Kettunen. 

6. verbien (>«'(J'o-loppuistenkin) I:ssä ja ILssa infiniti- 
vissä, esim. kiMpe0«.*kulpedäk),ottog t antoa, parkuu ( — par- 
kuva), parhan (<C*parkiiien) itJän, lentäissän, haukkoja 
(<i*haukk(udak), kavala (= kammoa), katkoja (<C*katko$ak), 

lipova. 

7. imperativin plur. 2:ssa personassa, esim. siigkeg, 
iugxkca (*h<oitkada > iiioskä > iuoskoa), pakkoa, mäykefl, 
tulkoa, eUceff. 

Huomattava on, että noita Savossa tavallisia imper- 
fektin mouik. 2:sen personau äännelaillisia muotoja antoja 
(— annoitte; <^*antoida), ottipa, vejsi$ä, j. d. e. ei ius:ten 
kielessä ollenkaan tavata, vaan sanotaan: annoitton, veisit- 
tön, j. n. e. jotka ovat preesensmuotojen mukaan synty- 
neet (Vrt. Ojansuu, Lm. Äh II, siv. 56). 

Kerran kuulin (pohjoisessa, Neuvolan kylässä) muodon 
oppinvpeks ( n ne stutigroa ihtesä oppinuiscks"). Kai samal- 
lani en ja samoin selitettävä kuin karjalan koatunuisie. Kts. 
Setälä, Äh. siv. 69, muistutus. Samallaista edustusta kuu- 
lutaan tavattavan myös etelä-Pohjanmaalla. 

Puolivokali v on muutamin paikoin 3-M edustamassa, 
esim. iiu{ruvan [(: iauruta) — iaijruan], kätlmvessä (~-> kät- 
kiigssä), parkuva (~ parkua <Z*parkuSak), olven (<C*oluSenJ , 
liihven (<i*luhu&en), köhven (: kohut). Kahden viimemaini- 
tun voi kuitenkin ajatella palautuvan myös lähinnä t*:ttömään 
muotoon. Niissä on nähtävästi tapahtunut jonkinlainen 
kvantitettireduktsio — joka puolestaan on aiheuttanut tavu- 
rednktsion — siten että u ja ii ovat korottomina ollen 
menttäneet sonauttisuutensa. joutuen tavun sivuääuteeksi 
(,.konsonantiksi") ja siten r-funktsioon. 

m de-, ii Se -vartaloisissa ominaisuuden tiimissä on deuta- 
lin käsittely ms:ten kielessä, kuten Suomessa yleensä, sama 
kuin korollisen tavun jälkeen, esim. kehnouvm (\ kehnous, 
kehnoiflen), Wiettu(v)eUä (: *Wiettus), mdku(v)eltän. Selitystä 
kts. Setälä, Äh. siv, 71. 1 1 Identisenä Setälän mordvasta esittämän stimbrO-Sina 
kanssa sopinee ms:ten kielestä mainittavaksi esimerkki kehnom- Äännehisioriall. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 31 Puolivokali * voi heikosti kuulua rf:n sijalla 

1. kun monik. genetivissä on ä:n edellä ollut lyhyt 
i-äänne, esim. hlriju-n (~ Jurien) sipisen (-* sipien), surisen 
(~ surien). 

2. iäa-, iöä- loppuisissa ensim. infinitiveissä, esim. 
kukkima (~ kukkia; <^*kukkiäaU) 1 kuppila (— huppi0; 
<C *huppidäk). 

3. iöo-, 2'dö-loppua edellyttävissä preesensmuodoissa, 
esim. halkioon f-— halkiQn), häpi^ön (~" häpifjn), lulkijo f< *$ul- 
kiöopi?), (vieras) käkikö (~ käkig). 

4. iäa-, idei-päätteisissä partitiveissä, esim. lehmi jä 
( — • lehmi 0), lampi Ja, kukkimia, surija. 

Hyvin omituiselle tuntuu se seikka, että Aminoff sanoo 
(siv, 210) pohjois-Ostmar kissa kuulleensa monik. genetivissä 
käytettävän väliin harakoihen muotoa. Miltei koko aikani 
oleskelin juuri mainitulla seudulla enkä koskaan tuollaista 
muotoa kuullut, niin perin savolainen kuin se onkin. Alkusuomalainen bilabialispirantin äännelaillinen edus- 
taja korottoman tavun vokalin jäljessä on puolivokali v. 
Se esiintyy 

1. yksityisissä sanoissa, esim. verövä, kif(ava (<C*kir.i- 
alia), lihava, ikävä, orava, väkövä, vihavushia (: vihava). 2. ensimäisessä partisipissä, esim. suatava, mänövä. 
iuokstvanän (= juoksevinaan), lukovanän, istuvallän (<H*is- 
tu(Sa-) seisovallT-n, Tähän kategoriaan kuulunee alkuperäisin 
myös substantivi tistävä, vrt. viroa ustaw = luotettava. päiväinen, kefmomp&iväf&us = kivuloinen, kivuloisuus. Muuten 
kai sama seikka kuin meillä tavallisessa: tyhjänpäiväinen, 
tyhjanpäiten (nähtävästi <^*päiviten). 32 Lauri Kettunen. 

Preesensin ja potentsialin singul. 2:ssa perso- 
ii as s a. on alkusuomen labialispiranttia edustamassa edellä 
käyneen vokalin pidennys, esim. mänli (<i*inen<<pi)., (itoksö, 
kiisil (<C*ku$u{ti), lentä, kuta. Ueno, vieno, tienvo. Kuten on 
osotettu ja erinäisten murteiden vertailusta selvästi kuomat- 
tavissa, on tässäkin ollut aikaisemmin v. Sen joutuminen 
vokalifunktsioon ja diftongin jälkikomponentin edelleen kehit- 
tynyt redusoituminen on kaikesta päättäen /:n loppuheittoa 
myöhempi äänneilmiö. — Pluralimnodot tulövat, mänovät 
tignnovät (pro. *tulovat, *mänövät, *tignnövät) perustuvat 
tietenkin edellisten analogiaan. 

Omituisena seikkana on kuitenkin huomautettava, että 
vastoin mainittua äänne-edustusta havaintojeni mukaan po- 
tentsialimuodoissa usein esiintyy aikaisempi jokseenkin 
selvästi kuuluva n, ii diftongin jälkikomponeuttina, esim. 
tullon (<C tutlevi <l*tuln( j fli), männöti („fokkos se männötf 
sisän ruaha terva"), inossoy. Preesensmuodoissa en tällaista 
edustusta ole huomannut (tuliö, männo, iuolcsd aina.). On 
mahdollista, että tämä rajottuu vain erityisiin tapauksiin 
(esim. konsonanttivartaloisiin muotoihin, joissa preesens olisi 
muuten samanlainen, tai mahdollisesti muutamiin lansefonetti- 
siin asemiin), joiden piiriä en ole saanut määrätyksi. Onpa 
nivaskin etelä-Savosta merkitsemiäni esimerkkejä, joissa 
potentsiali preesensistä poikkeavasti on mainitulla tavoin 
edustettu. En uskoisi — vaikkakaan en ole asiaan tullut 
kiinnittäneeksi tarpeellista huomiota — tämän omituisen 
seikan perustuvan harhakuuloon tai 5, o äänteiden satunnai- 
seen -ummistamiseen". 1 1 Tulee ajatelleeksi, että, olisi tahdottu tällä tavoin pitää 
äänteellistä eroa proesensin ja potentsialin välillä. Tällaista 
periaatetta eivät aikamme ., nuorgramatikot" yleensä hyväksy, 
mutta pitänee se joissakin tapauksissa yhtähyvin paikkansa. 
Puheena olevassa kohdassa on sitäpaitsi tendenssi voinut itse- 
tiedottomasti vaikuttaa; äänteellinen yhteensattuvaisuus oi olisi 
voinut useissa tapauksissa (vrt. savon tullou — tullu) olla 
1'unktsioiden sekaannusta aiheuttamatta. Aiinnchishriall, katsaus metsäsumnalauttn kieleen. 33 (i on kadon out kokonaan reileksivisestä fin-, ffö-jokto- 
aineksesta. Esim. tärväntä (<C*tärvä(Jiintä-), keräntuä, sekan- 
tu, hätäntu (<C*hätä(tunlii-.) y, ö. ;}:» sekit m iitfen kanssa faifitief/eiffen soin uit 'I 'outien 
klvsilien edttstas 

tavun lopussa, 
a. Soinnillisten äänteiden edessä. 

Sellaista alkusuomalaisiin suhteisiin viittaavaa vaihtelua, 
että saman sanan eri muodoista esiintyisi milloin heikko, 
milloin vahva aste (nim. sentapaista kuin kakla ~ kanlan) 
ei murteessa enemmän kuin suomenkielessä yleensä olo, vaan 
on toinen tai toinen vallannut koko paradigmin. Odottaisi 
oikeastaan, että sama johdonmukaisuus, kauttaaltaan heikon 
tai sitten vahvan asteen yleistys, olisi ulottunut myös eri 
sanaryhmiin, mutta niin ei kuitenkaan aina ole käynyt. 
Otamme ensin puheeksi tapaukset, joissa vaihtelua saman 
ryhmän eri sanojen välillä on olemassa. 

yi, p- ~ M, kr: kaula, kaidassa f< *kaylassa), paidat, 
un >J,oa, täplän, neulat, seula, nöijle f< neiile < *neyleh), 
ii iiloirt (*eylen > eiilen > öiden > öiilöhi), kanra (<C*kayra), 
na tran. Siis heikkoasteisessa, kuten edempanäkin, spirantti 
vokaliutunut. Vahvaan asteeseen viittaavia kuulin vain 
mukrä, samoin häklä, joka kuuluu tosin lainasanoihin. 

dr — ■ tr: peura, töijret, nö$rä (= taipuva, notkea; 
<^*neärä), — ua-tra, putrua (*vei putiitg koskessa"), kitrn 
(= juonittelija), litrea (= liukas, nuljakka). 

(tl, (tr — pl pr: öitletti (vanha ruots. laina), koura 
(<^*ko§ru), koyrig, — kaplas, siipiä, kupluta („vei kuplutf"), 
liöplötteg (= höpistä), koploUtoo: (— kopeloida), röplötteä 
(„kighu% röplöttä"), hapras, äpräs, näprätä (~ näperteä), 
(tuoherj^-) käprii, tupruttog, knpristua. 

3 34 Lauri Kettunen. 

(il ~ pi: kavia, avio f-— kavi { ia, avi$o). Vahvasta 
asteesta lähtöisin lienee hip (-karva) ~ hipi$ (-harva). 

yi ~ ki vaihtelusta on vain yksi esimerkki, heikkoon 
asteeseen viittaava luaia (<C*layia). 

yn ~ Jm vaihteluista ei, lukuunottamatta ruotsal. lai- 
noja vaunu (<C*vagnu) ja un (<i*ugni), kielen omaperäisistä 
sanoista ole muita esimerkkejä kuin partisipimuodot nähnu 
ja telmii (~ nähnä, tehnä), jotka ovat analogi amuodoiksi 
osotetut. (Kts. Setälä. Äh. siv. 148). 

Kuten klusilien historiassa jo mainittu, on dv ~ tv, 
rff — ti sekä dn ~ tn vaihteluista vahva aste yleistetty 
(esimerkkejä kts. siv. 12). 

Tässä yhteydessä mainittakoon, että yhteissuomen zdr 
~ str vaihtelusta on murteessa nähtävästi heikosta asteesta 
lähteneet muodot vallalla, esim. otra, ketrefin, keträsUi, Ura. b. Soinnittoman konsonantin edessä. 

Ss ~ ts. 
A. Ensi ja toisen tavun rajalla. 

Alkuperäiset suhteet kuvastuvat murteessa sikäli, että 
sanan eri muodoissa on johdonmukainen heikon ja vahvan 
asteen vaihtelu vallitsevana aiua sen mukaan, onko seuraava 
tavu ollut suljettu vai avoin. Tämä suhde ei kuitenkaan 
ole alkuperäisen suoranainen jatkaja, sillä alkusuomen vah- 
vasta asteesta (fellisestä) lähteneitä muotoja ei murteessa 
ollenkaan tavata 1 , ainoastaan heikosta (dsillisestä), josta 1 Huvittavana poikkeuksena yleisestä edustuksesta on ruot- 
9a hiirien laina messitmua-r — juhannus, joka palautuu dsdlisoen 
alkuun (kts. Ojansuu, L, M. Äh. II, siv. ~n). Se on siis jo Suo- 
niosta saatu ja alueelta, jossa ts:a edustajana on ollut ss. Äännehistorian katsaus metsäsuomalaisten kieleen, 35 

od kehittynyt, ja kuten on arveltu <fe ja öö äänteiden väli- 
asteena ollen, ht, joka lienee niin suljettuun kuin avoimeen 
tavuun yleistynyt. Murteessa oli myös jo toisista lähteistä 
(ffcsta, sfcstä) syntynyt ht, jonka heikkoa astetta edustaa 
nykykielen h (kahta: kalien, lehti lehen). Samoihin suh- 
teisiin lienee ht > ds mukautunut, knten nykyisedustus 
osottaa. Esim. vihta: vihastoa, kahtö: kahastä, mehta^a: 
mehoH, suiht (-reyifas): sitlhet, päihtiä ~~- päihet, ihteä: the, 
mkhtan: mehäUinen, pahtussa: paJias, suihtttamän : suikilta. 1 B. Kauempana sanassa. 

Edustus kauempana sanassa ei ole samanlainen eikä 
yhtä selvä kuin ensi ja toisen tavun rajalla, ht -~ h vaih- 
telua ei ensiksikin ollenkaan tavata, vaan esiintyy suljetun- 
kin tavun alussa /;/. Se tulee näkyviin kuitenkin vain itse- 
loppuisissa denominaleissa; esim. sepihteman, sepihten, 
mmnihtö, mainihtet, kerihtin, tarviht, kuifiihten, rorÄhtö, 
tiiUähten (kts. sanain selityksiä) 2 . 

Omituisen ryhmänsä muodostavat ts:u edustukseen näh- 
den n. s. prolati vimuodot. Ne ovat nimittäin suurimmalla 
osalla kielialuetta eilisiä, niinikään heikosta asteesta lähtöisin. 
Esim. sivuile, lävite, ohite, välite, eite «*edid$ek), itltö 
f< *i(liä$ek). Muodot palautunevat aikaisempiin eilisiin, 
jo siitäkin päättäen, että sellaiset ovat käytännössä kieli- 
alueen itä- ja koillisosissa. Esim. sivuatte, ohitte, eittej. n. e. 

1 Loitsussa esiintyy rahkasta muoto („lesus alas rahkasta 
m ■tiloitta kahtomän") ~ ratsaasta, satulasta. Tämä on nähtä- 
västi erehdysmuoto — n. s. analogiamuodoksi en sitä nimit- 
täisi, so kun lieneo vain satunnainen kielikompastus — jonka 
ovat synnyttäneet suhteet: rahassa (<i*rattyassa = rahka- 
suossa): rahkan — rahas (— ratsas): rahkasta (pro. rahtästä). 

a liuvittava on sana näpihtimet ~ näpihtemet, jonka 
Savossa olen kuullut näpÖHtimet muodossa. Viimemainittu 
oci siis todennäköisesti laina tt:lliselt;i alueelta, jollei edellistä 
voi ajatella uudis muodostukseksi, pihti sanan analogiaan nojau- 
tuen syntyneeksi, merkitys kun on molemmilla miltei sama. gg Lauri Kettunen. 

— Onpa esimerkkejä, joissa ensi tavunkin jälkeen prola- 
tivin päätteenä on t (resp. tt), kuten ma\te, suite, päite. 
Katsoen siihen, että tämä ryhmä yleiseen Savossakin eilisenä 
(<C tt) esiintyy, horjui sitten fc:n edustus muissa tapauksissa 
miten hyvänsä, herää epäilys koko prolativien kuulumisesta 
fellisten kategoriaan. On kuitenkin otettava huomioon, 
että tavu on tässä tapauksessa ollut aina suljettu, joten 
äännekehitys on saainmt kulkea varmaa latuaan. Joka tapa- 
uksessa saattaa sanottua epäilystä perustella, ainakin ahtaam- 
pien kielialueiden tsm yleistä edustusta silmällä pitäen. yt, yö ~ ks (< kt). 

Tämä vaihtelu on tykkönään toista laatua kuin edelli- 
set. Huolimatta siitä, oliko seuraava tavu avoin vai suljettu, 
kehittyi jo alkusuomalaisena aikana ensitavun lopussa oleva 
dentalin edellä käyvä palataliklusili spirantiksi ja siitä edel- 
leen Zcksi (Setälä, Ah. siv. 146). Alkuperäinen k tulee 
vielä näkyviin sm edellä. (fcstä syntyneen s:n), näyttäen 
niiuolleu, ettei tuo vanha kt Oft) > ht muutos ollut ennät- 
tänyt tapahtua vielä silloin, kuu im edellä käynyt t kehittyi 
s:ksi. — Mainittuihin suhteisiin perustuvat murteessa sellai- 
set erimerkit kuin kahta (<C_*kayta <i*kakta), kahelia 
(<C *kaydella), uhten, iihön, nähtävä, vähä, läJitessä, läksis, 
kaks. kaksin, iiksinän. Sellaisista aaalogiamuodoista kuin 
huaht, läht (pro. hugks, läks) on ollut jo puhe. £2. Soirm.itrtoxrL&t spirantit. Alkusuomalaisen sm muuttumaton edustus yleisin. Esim. 
sika, siftret, sorossa, pessiinnä, pusu, lassa (<C*lasna <,*laps- 
na), inp$ntellen, kävestu, ianhus, ianhuksesta, nisus (— naisen- ÄänneMstoriaU. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 37 

maito, < *nisuks), pffl.es. prilleksen, onsia < *onfa"- J ), frans 
(<C*kanti), ve&isemp. 

Joskus tavattavat sovi. kit, lähi (pro. sous, kis. laks), 
huolit selittyvät analogisen tasotuksen synny ttämiksi, kuten 
aikaisemmin mainittu. 

Huomiota ansaitsevaa on, että kanssa pospositsiossa on 
geminatta vastoin yleissavolaista edustusta. 

Illativimuodoissa on ms:ten kielessä muutamia omitui- 
suuksia 1 . sen pääte — sekin muuten analogianiuodostuma, 
pro. sen — on kuten näyttää äännelaillisten muotojen ana- 
logian mukaan ulkopuolelle alkuperäistä alaansa tunkeutunut, 
Esim. astimen, huaHasen, häptftsen, vaflceasen, tihegsen, oi- 
keasen, kartiokin, karhusen, ikenesen. (Siis pitkän v o ka li n 
tai diftongin jälkeen). Sitävastoin on s äännelaillinen muo- 
doissa paäaUin (<C.*paUahisen), huonesen (<i*huonehesen) x 
reni-sen. kirvelin, ruklsen, vieraisin y. m., joissa sm edel- 
lä olevassa tavussa on aikoinaan ollut A. (Vrt. Setälä. Ah. 
s iv. 246 ja seur.). Huomattakoon niinikään koko kielialu- 
eella yksinomaisesti käytännössä oleva illativimuoto jspragn. 2 
joka on jaksanut, niin yksinäinen kuin onkin, äännelaillisena 
pysyä: *perseyezen >* jxrseyehen (vrt. s:n kronologiaa, 
>i tälä, Ah. s. 2GL) ^>*persi$hen > peraien > persian. Se 
seikka, että kuiteukhi sanotaan nostesen. päresen, j, n. e. 
johtuu vain siitä, että nuo muodot ovat sotkeutunut A-lop- 
puisiin tyyppeihin, joissa, kuteu mainittiin, s ou odotuksen 
mukainen. 

Mutta sitäpaitsi on murteeseen paitsi myöhäsyntyistä 
yleissavolaista palatali-s:ää kehkeytynyt omituinen spirantti- 
äänne, joka on nähtävästi hyvin nuori, rajottuenkiu ahtaalle 1 Myös vokalismin suhteen, kuten tulemme tuonempana 
sottamaan. 

2 Aikaisemmin mainitusta vuode sanasta . joka on vokalis- 
mit nähden saman sekaannuksen välttänyt kuin yllä mainitta 
alta, ci illativia koskaan esiintynyt. Vuode käsitekin on kie- 
•ss;i kangistanut vaan adverbisoon käytäntöön: maJcoQ rigntti 
nolipssa, yleensä = on pahasti sairas. 3S Lauri Kettunen. 

alalle, pääasiallisesti Ostmarkin pohjoisosaan . Se esiintyy 
yksinomaan Un yhteydessä, mutta voimakkaan suuhälynsä 
puolesta se kuitenkin eroaa tavallisesta palatalisoidusta s:stä, 
esim. vasikat, hevoi (-haha), pohuhllen, nuoruS (-aikana). 
TenhvJ (-Anni). RaS (-aho), vei (-ämpäf) nU (-rihmat), ku3 
(-rukkii), lamtnoä (-kaije). Olin aikaisemmin taipuvainen 
liitämään tätä aivan erityisenä, mahdollisesti vieraan ionetikan 
synnyttämällä — so kun nuoremmilla on yleisin - sibilantti- 
lajina, mutta saatuani äänteen artikulatsion laatua toistami- 
seen tarkastella, jouduin päättämään sen vain tavallista 
pitemmälle kehittyneeksi s:n palatalisatsioksi, huolimatta 
äänteen tavallisesta .Sistä poikkeavasta oudosta akustisesta 
vaikutuksesta. Kts. muuten Fonettisia huomautuksia sekä 
konsonanttien palatalisatsiota. Alkusuomalainen h äänne on säilynyt: 

1. sanan alussa, esim. havata, hu$ckoan, hela*. 

2. tavua alottamassa pääkorollisen ja illativimuodoissa. 
diftougin käydessä edellä, sivnkorollisenkin tavu» jäljessä, 
esim. loit, vuon, saa {= sahi), muqhän, puhun, tarhassa, 
karhu, tapparoiden, liarakaihen, kuttöjJien. 

3. usein tavun lopussa, esim. Mghnata, hohtimet, kuoh- 
nata, rihtiiä, ihvettä, möhleg, kähni. hilseldimfin, ahnehti. 
tuhnuttä, ruhiale, kärähtä, vihne (= siikanen). Huomatta va 
on myös äännelaillinen imehtellä (kuitenkin kamalo pro. 
kamahhi). 

Hanat huohmin, lajhvo, highvo, köiihnös, kayhna 
(= eläinten rehu) lienevät Savossa yleiseen /cttomat. ' — 
Se seikka että sanotaan huonetta (pro. huoneilta), venetten 1 Jollei viimeksi mainittu sana ole kaiihnata verbin kans- 
sa yhteydessä. Kts. sanain selitystä. w Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten, kieleen. 39 (pro. veneiden) j. n. e. perustuu näiden A-loppnisten tyyp- 
pien sekaantumiseen alk. f/f-v;n'taloisiiii. (Vrt. Setälä Äh. 
siv. 318). — Sellaisista kuin hught, (Muta-) laht kts, 
siv. 12. 

Murrealueen itä- ja pohjoisosissa on käytännössä muo- 
dot, joissa v.n edellä ollut h on yhtynyt tämän karissa 
soinnittomaksi laoiodentaliseksi spirantiksi: te$ffo, laiffoK 
Kis. Vierasta vaikutusta, II:nen osa. 

Kummallinen on muoto vähähkö — vähänlaiseen, hiuk- 
kasen, joka kai on yhdistettävä vähähkö muotoon ja niin 
ollen viittaisi kauempana sanassa tapahtuneeseen Kk > kk 
kehitykseen. (Vrt. esim. huonekki, joka voi olla persekM, 
kastekki y. m. analogian synnyttämä). 

Muissa tapauksissa on h kadonnut, nimittäin 

1. aina korottoman tavun jälkeen, esim. ulalta, varain, 
rukin, pesin (<C*pesihen), ketoin «*ketojhen), ialkoin, sikoin, 
karvoin, saunoin, tervoin, persien (kts, s:n historiaa) hukut- 
taifin, urallinen {<_*urohnllinen; kts. sanain seJit), tärvin 
(Jaykcs ihtesä tärvin' 1 — tarviölle), hilet, hilsessä, rittessä, 
(lapsen-) riähkut, mahleitu, homessa 2 . 

2. sivukorolliseukin tavun jälkeen, paitsi sellaisissa 
ilfetivimuodoissa, joissa h-.n edellinen diftongi on säilynyt, esim. 
imikanän. kohastän (<^*kuha$tahen), patjaan (-(alohi), lähäUin, 
(<C*l(ihäitihen), varastin (<C*varastihen), varjeleman, mättäi- 
sin (<C*mättähisin), töröttegn (<C*töröttäyähen), härällan 
(..hhuiä on härällän"), 

3. sanan lopusta, kuulumatta edes „aspiratsiona". 
esim. rai (<i*rayeh), vene, rahe, herne, pere(-kunta), halme 
(-ruis), hilse (vrt. hilsehti), (lammois-) kai ( ie, kärme, luve 
(-etelältä. <^*luodeh), luhe. — Mieltäkiinnittävä on sana 
rughka^ie, jossa alkuperäinen loppu- h näyttää säilyneen. 1 Erotettava kuitenkin v.n soinnittomasta vastineesta, jossa 
spiranttihäly ou hoikompi kuin edellisessä, Vrt. vva. hist, 

2 Kun eye-ryhmä on sekaantunut varhain A-loppuisiin, 
ui n ci liiue tässä tarpeen varoa esimerkkien antamista kum- 
masta ryhmästä tahansa, 40 Lauri Kettunen. 

rugkJcafäe (rakennuksissa, vuoteista muodostettu) <C rurnh- 
<i*ruo-eh- <C*ruoÖeh-. Tässä ci oikeastaan voikaan „loppu- 
A:sta" puhua, vaan hk yhtymästä. 

Kuten luonnollista — katsoen h-.n kadon verrattain 
nuoreen ikääu savossa — on /«Astakin syntynyt h joutunut 
yllämainittuun äännekehitykseen osaa ottamaan, esim. havän 
« kovahan <i*havahöan), (ei) änä (*änäkdäk), hurvain 
(<i*hurvah3in). Sitävastoin esim. puuhin (<i*puohdin). 
Vrt. myös Tarkiainen. T. J. M. siv. 40. Nasalit. 

m. 

Alkusuomalainen labialinasali on säilynyt murteessa 
yleensä muuttumatta, esiin. mauJcku, mana, emä, äkämä, 
halme, Mr me, lemp (-imi ta), onvomp, usömp. 

Sellaiset superlativimuodot kuin siirimima, vanhimmia, 
matafimmia, (ei kosk. surimpia) ovat komparativin analogi- 
alta suuresti säilyneet, voimatta tätä analogiaa kuitenkaan 
täysin välttää, kuten näyttää geminatta-m l . Kuitenkin ovat 
superlativiset adjektivit kuten afmainen (~afimairien), 
esmäinen, jälkimäinen (Savossa joskus iälimmäjnen), puot- 
mainen ( — ■ pttotimainen), y. m. odotuksen mukaisia. Samoin 
myöskin vasomalla, vasemät}^ -~~ vasemet) (-katin). Tunnutaan 
kuitenkin säännöllisesti sanottavan pahimmoillän, hempe\m- 
mällän. horeimmallän (,.niit^ oi? w kesä koreimfnallän"). 

Mainittakoon vielä, että ms yhtymää ci murteessa ta- 
vata vii un sen sijaa n mps. Samoin lienen laita yleensä Sa- 
vossa, jopa kauempana sukukielissäkin (esim. viron iampsima, 
iompsikas y. m.). Siitä huolimatta ou vaikeaa pitää, yhtymää 
alkusuomalaisena. (Kts. siv 13 sekä Fonettisia huomautuksia). 1 Jollei tämä geminatta viittaa vanhoihin kvantiteettisuh- 
teisiin (toht. Ojansuun huomautus). Sellaisissa kuin: (usö) 
siiväminisiä on vaikea mitään analogia vaikutusta ajatella. AännehistoruiU. katsaus metsäsuomalaisien kieleen. 41 

| Oreminatta-m dii säilynyt lyhenemättä, esim. annatn- 
mom, pitäitemmön, möi&immön, usömmäks (<C*ii$'ömbäksi) 
vanhemmat, kulemma (etel. sav. kuulema — kuulon mokaan. 
< kulenma). n ja > t . 

Alkuperäinen edustus jokseenkin muuttumattomana 
vallalla. Esim. noi/kka, neiile, nenä, ranta, tankata, oriko, 
kuJki(ianta (<i*kulki(iam-), karaako, siiväntans. — Nasali- 
äänteestä, jonka alkuperäisiä artikulatsiosuh teitä palat ai i- 
satsio on muuttanut, tuonnempana. 

ns yhtymä on koko kieliaineella säilynyt ordinalilasku- 
s ano is s a, esim. kobnäns. neliäns, vl(iens, seihtemäns (■*-> se/ft- 
temens), iihöksäns, kuvenstofstakämmenens, säns (<C*saöansi). 

Muuten on ns yhtymässä kahdenlainen edustus vallalla : 
kielialueen lounaiskolkassa on verrattain vähäisellä, alueella, 
pääasiallisesti Norjan puolella ns säilynyt, muualla n ka- 
donnut. Tällainen kaksinaisuus esiintyy: 

1. singul. 2:sen personan posessivisuflksissa, esim. 
hattuns « liattuusi), nuttuns, piti-lläns, moittäns (<C *ma(l- 
tansi <C *mailtanti), mvans (<C *8u§öänsi, ,,etkö porsänilhi§ 
tattia suvuns; täm^ on hiiveä sun suvuns"), tuttöins 
(<C *tiittÖpisi), kukk&ins — hattu is, härkäis, piälläifi, 
uutitlais, iugstais (,,piia iuöstais"), tuttöis, mehtop, kissais, 
■-■H 'vti 'ksejjS. 

•2. singul. ja plural. 3:nnen personan posessivisuflksissa. 
Esim. emänsä f< emänsä), isiinsä, keväisensä, tappattemänsa. 
niitffiisa, suvuksensa — muasa, mehtäsä, emäsä, hevo^sesa, 
tnttöisä (<i * ' tuttb pisä), kukkoisa, sisar esä, tappaltemäsa, kir- 
koUtelemäsa (<C *kirkoittelemahensa), mehtäsä (~~ mehiaisä), — 
Lienee ajateltava, että w:ttömissä muodoissa tämä äänne on 
muuttunut nasalivokaliksi vihdoin kokonaau edellisen voka- 
lin kaltaiseksi assimiloituen; mitään nasaliäantä ei siinä ole 

huomattavissa. Mitä singul, 2:sen pers. sufiksiin tu- 
niin tunnutaan voitavan ajatella mahdolliseksi myös läh- '11 

lvi 42 Lauri Kettunen,. 

teinistä kahdesta rinnakkaisesta snfiksimnodosta, ns ja si 1 . 
Koskettelemme vielä asiaa tuonnempana, vokalismin yhtey- 
dessä. 

Huomiota kerättävät sellaiset muodot kuin Iässä (= 
läsnä), htssa (= lapsena), parassa, migssä, paskansa, punoj- 
aan, valoiösän (= valkoisenaan). A" e ovat odotuksen mukai- 
sia, konsonanttivartaloisia, joissa ns > ss muutos — kai jo 
alkusuomalainen — on tapahtunut. 

Savon tapaan sanotaan pän, mun «panen, mänen). 
Kuten vokalin pituus osottaa. ei n:n kato näytä olevan ko- 
vinkaan vanha. 

Ottaessanrme puheeksi sanaa lopettavan n :n on 
meidän aluksi kiinnitettävä huomiota erääseen ensikatsauk- 
selta kummalta näyttävään äänneilmiöön, joka kuitenkin mi- 
käli huomasin rajoitun vain pohjois-Östmarkiin. Mnnta- 
rnissa tapauksissa on nimittäin loppu-«:n asemella m. Sel- 
laisia ovat esim. siiväm (pro syvän), eläim, avaim, särvi»/, 
kovasim, sieram, piiraisiin, vasem(-kätinen), seihem(-vikkohienj. 
surim (pro surin), rinmastim ~< riqyuistim 2 . Voimme ilman 
muuta päättää, että m:n on analoginen tasotus vokalivaH a- 
loista nominativiinkin yleistänyt, ja ovat muodot siis myö- 
häsyntyisiä, niin alkuperäisiltä kuin saattavat näyttääkkiu. 

Muuten on sanaa lopettava n metsäsuomalaisten kicles.-ii 
pääasiallisesti säilynyt jopa lause fonettisistakaan suhteista 
huolimatta. Varsinkin näyttää kielialueen pohjoisosissa niin 
olevan laita, nm voi kaikissa asemissa kuulla ' s . Tavallisesti 
kuitenkin palatali- ja labialiklusilin seuratessa huomaa «:n 
yhden jaksoisessa puheessa niiden kanssa homorganiseksi 1 Toht. Ojansuun huomautus. 

2 syyllinen muoto harvinainen, mahdollisesti vain satun- 
nainen. 

s Huomattava kuitenkin on, että siellä sain vapaasta pu- 
huesta verrattain vähän muistiinpanoja tehdyksi. Käännätin kie- 
lenoppaillani, mitä halusin kuulla, ja täten tehdyt havainnot lie- 
nevät hiukan erikoisasemassa, lausumisen selvyyteen kun on 
pantu erityistä painoa. Äännehistorian, katsaus mettätuotnaiaisten kiehuu. \\ rantautuneen, useimmiten myös on ni:d, likvidan ja puolivo- 
kalin seuratessa «:n assimiloituminen tämän äänteen kaltai- 
seksi tapahtunut joko täydellisesti, tai ainoastaan puolittain 
(n. s. osittainen assimilatsio): puheorganit ovat jo j, v, l, r 
asemassa, mutta niihin liittyy lisäksi vielä kitapurjeen arti- 
kulatsiota, toisin sanoen, äänteet ovat nasaloituja l . 

s, h, t, n:a sekä vok alin seuratessa — jossa viimemai- 
nitussa tapauksessa n on usein siirtynyt seuraavaan tavuun 
— on loppu- n kuitenkin poikkeuksetta säilynyt. Mitä tulee 
><:ääu ahsoluttisesti sanan (lauseen) lopussa, niin se tavalli- 
simmin kuuluu, ja joka tapauksessa — knten olin merkille 
panevinani - kieli tekee n:\\ artikulatsion, joskin sointi- 
ääntä on joka kerran vaikeaa erottaa. Niin ollen olen kat- 
sonut olevan paikallaan merkitä äänteen aina tällaisissakin 
asemissa. 

Muutamat esimerkit, enimmäkseen vapaasta puheesta, 
tosin eri alueilta poimitut, valaiskoot yllä esitettyä .: ottiham- 
pänpois, sitä ne möi iisön kuliin »lehtinen pois ; minä tulen tiil- 
ien; uvnat sua variksen varpaita: tien varrella; tuvanlinen:* 
Jiävin_oiilöm Mattilassa; mutiin Huoliin puolellen : eikö sulien 
tule; mu (jkän harjlckisimmon siganip orsän ; Mäiskin Antti, sa- 
nopän Lina — kuläiiJi&Ma; herratnjpoiha; ihavjvaltsup- 
malapien; poi(ia(i_ioppi: varastim^mänemfin: Piem^Murri ; 
kahellaista, iumalallinen, iärven orjrittännä, kulet vu§i}Jkak- 
toin, pistätte tännem^muata iällen, ne puhu ikävjoeUiUän 
suomet) Mg lem ._puara, Nupii^Jt issi, nurev^v irre t. Mutta paitsi sitä, että loppu- ra on ms:ten kielessä noin 
huomattavassa määrin säilynyt, tavataan sitä sellaisissakin 
kohdin, joissa se varmaankaan ei ole alkuperäinen, vaan 
myöhempää polvea, tavallisesti alkup. Ien asemelle tunkeu- 
tunut. Onhan mahdollista, että jo varhain loppu-n on muu- 
tamissa tapauksissa (esim. puolivok., likvid, edellä) esiiuty- 1 Kun tämä edustaa ei ole ainoa vallitseva sekä lisäksi myös 
käytännöllisistä syistä on ole mainittuja äänteitä transkriboinut. 

2 Korosta kts. Fonett. Imom. 44 Lauri Kettunen. nyt assimiloituneena seuraavan äänteen kaltaiseksi, ja kun 
loppu-&:n kehitys on epäilemättä kulkenut samaa tietä, ja 
siten jouduttu samanlaisiin muotoihin (esim. minä tule^^io — 
tuled^io < *tulek jo; vrt. myös minä tulen nut — tu- 
Imjniit < *tulek nut), niin on sekaannus helposti ymmärret- 
tävissä. — Tällainen n esiintyy 

1. muutamissa suuntaa osottavissa adverbeissa, esim. 
smnen, tännen, tuontien, minnen. Näissä voisi kenties sekaan- 
nusta yleisen tulosijan katissa olettaa (:tupän, mehtan). Poh- 
joisessa sekä myös Hongalla kuulin kuitenkin sinne, tänne 
muotoja ( — sinnö, tännö). Moppnisista kts. siv. 16. 

2. sfa-loppuisissa adverbeissa, esim. kahestin, kolmaistin, 
fi-k-stin, rumastin, kovastin, ilsöstin, hehnostin, alaisiin. Muu- 
tamilta henkilöiltä — niinikään pohjoisky Iissä — sain nä- 
mäkin kuulla ji-ttöminä, (siis /ollisiin palautuvina). 

3. säännöllisesti verbien monik. ensi m. ja tois, perso- 
nassa, esim. elämmön, iugksemmon, hilskammon, mHgmmön, 
huikkoammon, viettiin, iaiiverratton, outton, sanotton, iuotlon. 
Sama koskee muutamin paikoin ' myöskin monik. ensi m, ja 
toisen personan posessi visun kseja, esim. kulammön, kaläm- 
mon, heinännön, lakklnnon. Kuuliinpa eräässä kylässä Nor- 
jan puolella (Euatikkalassa) myös verbien monik. 3:tta 
person aa käytettävän sanövatton, tulövatton, uivatton 
muodossa. 

Aminoff sanoo myös posessivisuiiksieu yksik. ja mo- 
nik. kolmannenkin personan ra-loppuisena tavattavan (poi- 
kaasan)' 1 . Sellaisena en sitä kuullut missään, aina A-lop- 
puun palautuvana vain. Mahdollisesti niissä seuduin, joista 
tutkija varsinaisesti aineksensa keräsi ja joista nyt suoma- 
laiset ovat sukupuuttoon hävinneet, on muoto aikoinaan 
ollut vallalla. 

Paikannimet Ahvelamp, Ahvelammimmäk näyttäisivät 
siihen suuutaau viittaavan, ettei myöskään ahven sanassa 1 Riiotsin puolella on «-loppuisia pos. snfiksoja missäfir» 
ktmllut. Vrt. Aminoffin tutkimus siv. 216, 
'- Kts. mainit, tutkim. siv. 216. Äännehistorian katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 45 

{myös Savossa ja kai muuallakin n-loppuinen) n olisi alku- 
peräinen loppuäänne. 1 

Lopuksi on huomautettava vielä, että geminatta-u on 
samoin kuin ?w:kin lyhentymättä säilynyt; esim. huomenna, 
oksenna, (<C *oksetna), emännälhm «i emändäl-J, isännät, 
iunni, kiännut&n. nm kehitys naso-oraliksi. 

Enuenkuin heitämme n äänteen käsittelyn, on meidän 
otettava puheeksi eräs omituinen äänneilmiö, joka sellaisena 
kuin se msrten murteessa esiintyy, lienee suomen kielessä 
kaikkialla tuntematon. Äänne ou lähtöisin nht yhtymän 
«;stä ja ilmenee ainoastaan yhdessä sanassa, tankata 
(<C *tanhdattah, kuten voinee päättää) verbin vartalon vahva- 
asteisissa muodoissa (.joissa siis ht säilynyt), kuten, tähtoan ' A . 
tahtoa, tähtäämän sekä sen johdannaisissa, esim, tähtuttu, 
fäJtt-(hiies). — Tämä äännekehitys-prosessi on fysiologisesti 
hyvin ymmärrettävissä. A än i v äy Iän auke a mine n jokseenkin 
homorganisten «:n ja t:zi välillä /(-asemaan on tasotusta ai- 
heuttaen — ja luounollisesti taaksepäin, koska edempänä on 
ollut kiioteäkosketoksinen klusili — hävittänyt n:n kieliar- >■) Omituista kuitenkin on, että kaukana sanotusta paikasta, 
Monralla, kuulin erään henkilön, jolle nimi oli tuttu, käyttävän 
muotoa AhveMctmp. Tällä seikalla on kuitenkin hyvin vähän 
merkitystä, koska kauempana asuvasta tällainen muoto nimeä 
on tuntunut luonnollisimmalta, vaikka hän olisi sen w:ttömänä 
kuullutkin. Kuten huomautettu, sanotaan kaikkialla, „Akvelam- 
i neliäkin", ahven, eikä loppu- n ole /:n edellä missään kadon- 
nut. (Vrt. edellä siv. 43.) 

2 ft:ssa, jossa häly on kohtalaisen voimakas, on siinäkin 
nasaloi tumista huomattavissa. — Aminoff muuten kirjottaa 

htnhoan (siv. 244), mutta niin en kuullut sanottavan missään, 

vaikka joka kohdassa pidin muotoa erityisesti silmällä. 4t> Lauri Kettunen. 

tikulatsion. Ilmavirta 011 edelleen kulkenut osittain entistä 
tietä ja edellä käynyt a on jonkinlaisen regressivisen voka- 
liassimilatsion vaikutuksesta yhtynyt pitkäksi naso-oraliksi. 
Siis 'Hanhtadan > *taahto%n > tä-htoan. Kitapurjeen arti- 
kulatsioaste on ymmärtääkseni ylitä suuri kuin tunnetuissa 
ranskankielen naso-oraleissa. Likvidat. 

Min l kuin r yleensä muuttumatta kieleen alkusuo- 
mesta periytyneet. Esim. lirisi), ruivatu, pölhö, /mrppu, 
härkä, marto (-lammas), kiliä, kulpeä. siivikko (-mäntä), 
äpräs, noro, arina. — Palatalisatsiosta kts. siv. 49. 

Ansaitsee huomiota,, että adessivin ja allativin aikai- 
sempi ge ulinatta-/, jok n. varsinkin etelä-Savossa on lyhenty- 
nyt, on ms:ten kielessä alkuperäisemmässä muodossaan. Esim. 
k&läUen (varhaisimpina aikoina *kulälen), paperillen, ma- 
kulia, kihiMlän. Muutenkin //, rr säilyneet, esim. kuoltu, 
kiellosta (<C *kid6osta) 1 kiillosta, kiimllinen {= kivul öinen) 
vaivallinen, (= -loinen), kurre, kigrrän (<i *keröän). 

Savon tapaan käytetään olla verbin preesensmuotoja 
aina iättöminä: omi, out, oummon, outton. Liian haetulta 
mahtaisi tuutua selitys, että on dittongi olisi alkujaan syn- 
tynyt vain pluralin 3:ssa personassa /ovat ~ omat > olivat; 
ovat muuten pro *omat) ja siitä sitten yleistetty. l — Huo- 
mattakoon myös sana mehiäinen (Savossa mehiläinen). 

Samoin ovat dissimilatsioilmiöt, varsinkin lainasanoissa, 
täälläkin yleisiä, esim. torppaa, riätäl', (hant-) värkkiä', kar- 
ua?, (fotj-) vu§rät, rivat (ruots. skrifvare), (grens-) rigai 
(ruoti;, grensriddare), riigväL 

Muutamia vanhoja dissimilatsiotapauksia on lopuksi 
mainittava, esim. liiyyet (■'" räyyet, vrt. originalia seka mur- 1 Eivätkö liene kuitenkin korottomuussuliteet olleet hn 
kadon määrääjillä. Äännehistoria IL katsaus metsäsuomalaisien kieleen. 47 teit tain ilmenevää r:llistä muotoa, myör vir. rangit), kulkku 
(sav, kul«kku «- knl u kku, yleisk. kurkku.; vrt. vir. kurk), 
kukkura — (kukkula) Mutta varsinkin myöhemmissä laina- 
sanoissa tulee äänneilmiö suuressa laajuudessa näkyviin. 
Kts. Yi eräs vaikutus ja lainas. äänne-edustus, IXmen osa 
Sopinee mainita myös että savon kirstu (esim. riimis- 
kirstu) on täällä muodossa kistn, siis lähempänä oriiialiaan. 
(vrt. ruots. kista), 

Puolivokalit. 

Alkusuomalainen v on sinänsä säilynyt, esim. vielä, 
väväkvitettä, siivelle^ („hufö sävelte§"-), korva, korvus. vahva, 
ahvaUUta. — Pitkän tavun jälkeinen hv kuitenkin paikoin 
> ff kts. siv. 39. 

Muista alkus. v:u muutoksista on mainittava sanotun 
äänteen sointirednktsio. Se on huomattavissa silloin, kun 
v on loppu-?:n kadottua joutunut sanan loppuun; esim. ihv. 
rahv, (= ruots. straff), samoin soinnillisenkin ääuteen jäl- 
keen: torv, hirr, talv, polv. Onpa vielä v > O, nimittäin 
yhdyssanoissa, kuten, taltig, polhormtt, Hirlamp. 

Bilabiali-spirautista syntyneen v.n kohtalo on ollut sel- 
lainen, että se kielialueen itäisessä osassa on yleensä säily- 
nyt, joskin heikko hälyisenä, lännempänä Norjan puolella 
sitävastoin labialivokalin yhteydessä ollen kadonnut: tuvassa 
-^ tuessa, kilven ~ kiien. Kts. (im historiaa. 

i säilynyt useimmiten, esim. (anottu, iuputtoq, hariallän, 
neTj,ä, JiaHakset, oria (~ palkollinen), (pihka-) iurius (= piru), 
korim, (ihe-) turp\i(iainen, karasoissa (~ käräissä), (muam-) 
mittoa\ainen, läksieiäiset, lapetta (iäiset, opettaeiaisillen, kuok- 
kijoita. 

i kadonnut joskus niin korollisen kuin korottoman ta- 
vun jälkeen, esim. ättelen, ätos, ästajka (<C *aeiastai){a), 1 
■painoinen, aikaiset, petäinen 2 (mutta pettänen; kts, sanojen : Vrt, vokalioppia. 

2 Jliiliclollisftäti kuitenkin <; *petähinen. 48 Lauri Kettunen. 

selitystä), kantaiset, kiirat, polttainen (pikku hyönteinen). — 
Huomattava on myös pohumen «pohjoinen, Savossa pohomem. 
f:n, v:r, s:n ja li.» jäljessä on i > i muutosta oletettu 
sellaisissa esimerkeissä kuin autio, kavio:, asia, hugsicfn, kal- 
liff. Samoin voisi olla selitettävissä la% (— laji ; la^i i > /ai ; 
kts. kuitenkin lainasanojen käsittelyä), jossa i on joutunut 
sanan loppuna. Konsonanttien palatalisoituminen. 

Tämä vanha savolainen äänneominaisLius, joka kuulun 
itäsuomalaisten murteiden karakterjsimpiin piirteisiin, on 
ms:ten kielessä myös yleinen, esiintyen kenties vielä suu- 
remmassa laajuudessa kuin yleensä savossa. Konsonanttien 
palatalisoitumisen, „inuljeerauksen", joka koskee yksinomait- 
tain äänteitä l, r, s, h, t, n, on aiheuttanut i tai /, jou- 
duttuaan mainittujen konsonanttien kanssa joko ensi ja 
toisen tavun rajalla tai kauempana sanassa kosketuk- 
seen ja samalla huomattavasti niihin yhdistäen „pehmeätä" 
palata lista artikulatsiotaan 1 . Tämä ilmiö, joka siis lähen- 
telee tavallaan assimilatsiota, on huomattavissa seuraa- 
vissa tapauksissa: 

1) kadonneen Ioppu-2:n edellä, jollei konsonantin edelli- 
nen vokali ole S tai ii. Esim. nä&, mäJt, koi, h% murtotir, Uti'. 
Eämmäi, (-Pekka) Kinnar, hapitr (-pi§), puhuttel, korttei', 
lentel, tit, kar(-keppi), nwji\ rngf, siffi, hu$r(-pgika), 
saivat', puaS, ktig§ « käsi, <C *kati), (epero-) vuoi, vaon, 
tuon, }ph, puof, huQf, uh, män, sugn 2 . — Huomattava ah- 
ven, «ahveni?). Sitävastoin: kul, ruh, kut, pus, iaoks. 1 Fonettisessa katsauksessa on äänteiden laatu tarkemmin 
määritelty. 

2 ) Voisi pitää epäjohdonmukaisuutena tai kielitieteellisessä 
transkriptsiossä hyljättävänä etymologit) imi sena sitä seikkaa, 
että olen kirjottanut tul, loh, mutta hevohien, ttgmvfäettu. 
Myönnän kyllä, että oleellinen ero on joissakin tapauksissa vai- 
keasti tajuttavissa mutta usein kuitenkin varma. — Metsäsuo- 
malaisten kirjeissä on muuten: tuil, oil j, n. e. Äännehistorian, kattaus metsäsuomalaisten kieleen. 49 

2. j':ii sisäheiton tapahduttua; esim. vaäkat, hi&ka, (va- 
semen') puofmainen, ainainen, ve&löitä, poflas, EuafkaJa, 
la(natj^(-ki^). — Mutta keskvikko, välisen (<^ väkisen). 

3. usein alkuperäisen i-loppuiseu diftongin jälkeen, esiin. 
itaiimisilla, kelmaUt, tutötflä, kipoitlen, hevo*nen, ha Hu titin. — 
Mutta: ainoitettu, SattnoUa, TenhitUa. 

4. yleensä kun i tai i seuraa yllä mainitutta konsonant- 
teja. Esim. purivat, mäti ivat (~ mänvät), moiii (<£. *moniyik), 
1 h äii i (<i *>näuiyik), kot tn, varjella, nurin, tufius, oria, neliä, 
veliekset, moniaita, asia, punikki, kurikka, Muiikassa, sam- 
malia, kunikka (— kunnes), kufiuilö, vuljale. — Joskus i 
vaikuttanut myös toisen konsonantin ylitse, esim. van'him- 
mia karsi {tav. karsi,) ka/h ~ karh, kallista, (~ kallista), 
pallia (-makkara). 

Omituisesta k äänteestä, jonka vahva palatalisatsio on 
synnyttänyt, oli s:n historiassa puhe. Kuten mainittu rajot- 
tuu se vain ahtaalle alalle; muualla sen asemalla S. Jälkihuomautuksia konsonantismiin. 

Edellä esitetyssä olisi epäilemättä ylitä ja toista sel- 
laista, jonka suhteen perinpohjaisempi selvittely sekä aikai- 
sempien suhteiden määrä mi n en saattaisi olla paikallaan (m. m. 
tavattavin ..poikkeusten" olemassa olon perustelu, ovatko 
eräissä tapauksissa spiranttien sijalla esiintyvät v ja i nii- 
den Jatkajia" y. m.). Mutta kun nuo kysymykset veisivät 
liian pitkälle ja päällepäätteeksi useimmiten epävarmoihin 
tuloksiin, niiden ratkaisu kuu oikeastaan kuulan vain sille, 
jolla on ainekset ainakin koko itäsuomalaiselta murre- 
alueelta hallussaan, tyydymme seuraavassa tekemään ainoas- 
taan muutamia edellistä esitystämme täydentäviä huomau- 
tuksia. 

Savolaismurteissa — ainakin pohjoissavolaisissa — 011 
yleinen alkuperäisin preesensvartaloon kuuluva h aines ref- 
leksi v iv erbie n preesensin 3:ssa personassa; esim. heitäk- 

4 5D Lauri Kellunen. 

$e(n), istnkse(n), otakse(n), annakseni). Metsäsuomalaisilla ei 
tätä k ainesta yleensä tavata, sanotaan: heittäito, irvisteleitö, 
aunisteleito, kuvaikitö, ottaitö, röiihteleito. Preteritimuodoista 
(ottaitin, kuvaileithi) lienee vaikutus lähtenyt näiden alku- 
peräisten muotojen häviämiseen. Kerran kuulin kuitenkin 
(Norjassa), Toisin vain adverbisesti: seisauksen (ne sei&cqksen 
hyvin = tulevat toimeen, vrt. ruots. std tel), samoiu kieli- 
alueen etäisimmässä kolkassa Mongari 80-vuotiaalta he\täksen, 
niin että mainittu yleistys ei liene kovinkaan vanha, ja on 
se voinut kehittyä murteen omalla pohjalla. Eteläsavolaiset 
ottalksefn), hetttäiksefn), istuikse(n) lienevät jonkinlaisiksi 
kontamiuatsiomuodoiksi katsottavat. 

Mitä tulee Savossa miltei kaikkialla pää- ja sivukorol- 
lisen tavun jälkeen säilyneeseen preesensin ;S:nnen pers. la- 
bialiklusiliin, niin on vaikeaa sanoa, kuulunko sen kato ms:teu 
kielen erikoiskehityksen aikaan. Joka tapauksessa sitä on 
pidettävä vasta loppu-i:n kadon jälkeen tapahtuneena ään- 
teenmuutoksena. Ennen p:n lopullista katoa lienee sen eks- 
plosio heikennyt ja vihdoin kokonaan hävinnyt. Sellaiset 
esimerkit kuin makki (= saakin), kävkki, snakko, (saako)- 
käijkkö voisivat viitata verrattain myöhäiseen pk > kk muu- 
tokseen. Katsoen nimittäin liitännäispartikkelien laajaan le- 
venemiseen ulkopuolella äännelaillisten asemien ei aikaisem- 
pien käflpkl, käiij/kö muotojen (Savossa vielä tavattavienkin) 
olemassa-oloa voi epäillä. 

Aikaiseni miu on jo sivumennen huomautettu, että mur- 
teessa uäytään käytettävän konsonantti vartaloita enem- 
män kuin yleensä savossa. Esiin, Iästä („ei Iästä ninjasi)" 
— la tieltäkään), sussä (mäntiä siissä" = syksynä), iounnu 
(= joutanut), oksenna {= oksentanut; vrt. siv. 7), punoissän 
(= punaisenaan), valoisan (— valkoisenaan), tietä (,Mgtä 
antoa, sitgha", ..oyko silhn uksia n antamia tigtä että senjois 
tultava 11 ), hionta (= luomea), Suonta (:Suom; erään torpan 
nimi), persetten (»suolten sukelt<?U(ia, persetten mukelteli&a" , 
loitsusta), huqnetten [Savossa persihe(n), Jmoneihe(n)], ham- 
vnutoin (— hampaaton), sof ketoin (= sotkematon, „perian- 
taina ei suanna sotiettomig viihlig pestä'-'), vaalittu (— vaa- 1 Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 5") 

tetettu. „se o? vuqfittu hefin tunjimeinen"), letittä (= le- 
titetty). Lisäksi tulisivat ne lukuisat tapaukset, joissa kon- 
sonanttivartalo Savossakin on yleinen. Niistä ei ole taidettu 
koskaan tarkemmin selvää tehdä, ja syytä olisi niin ollen 
sa von murteen tutkijain kiinnittää asiaan huomiota *. 

Huomiota herättää konsonanttien pai at ali satsi o 
metsäsuomalaisilla. Se on siis jo kolmisen vuosisataa sit- 
ten ollut Savossa varmaan yleinen. Jonkinlaisena kronolo- 
gisena rajapyykkinä palatalisatsion ikää määrättäessä liene- 
vät, paitsi luonnollisesti loppu- im katoa, sellaiset esimerkit 
kuin puUltana (= pyhäittana), siniltana, tänittana (vieläpä 
täAugna, kai edellisen analogian mukaan). Jos kerran mi- 
tään epäsäännöllisyyksiä äännekehityksessä ei ole ajateltava. 
on siis palatalisoitumiueu tapahtunut a:n ja «:n loppuheittoa 
myöhemmin. Viimemainittu äänteenmuutos — kysymykseen 
tulevat tässä Tain lausefonettiset yhtymät, joten sopii pa- 
remmin puhua sisäheitosta; kts. vokalismia — on sekin jo 
muutamin paikoin Savoa aika vanha, mutta lienee sen ikä 
asiakirjain avulla osapuilleen määrättävissä. (Trt. esim. 
paikannimiä Heinaho, Saunako y. m.). 

Savolaismurteille luonteenomaista konsonanttien 
ja puoli vo k ali en geminoitumista ei metsäsuoma- 
laisten kielessä ole tapahtunut. Eikä ole syytä epäillä, ettei 
asianlaita kolmisen vuosisataa takaperin olisi Savossakin 
ollut sama. En ymmärrä, miksikä pitäisi tämä savolainen 
geminoitumisilmiö saada joistakin vanhoista, alkusuomalaisen 
ajan takaisista juurista johdetuksi, * 2 kun päälle päätteeksi 
sekin seikka, että geminoitumista ei ole koskaan tapahtunut 
alkup, /-loppuisen difdongin edellä (hevone.pnnani-}, osottaa 
koko ilmiön myöhäsyntyisyyden ;t . — Ei voi muuten varmasti 

1 Ojansuu od syyslukukaudella 1907 esittänyt Virittä- 
jä --ii joukon mieltakiinnittäviä näytteitä konson. vartalon esiin- 
tyAiisestu Agricolan kieless&. 

2 Kts. Tarkiainen. T. J. M., siv. 07. 

3 Kovin valaisevia ovat tässä Vennolan pohjois-Pohjati- 
i n a ai ta mainitsemat esimerkit (kts. J. H. Vennola: Äänneopil- 
lisia havainnoita Polijois-Polijanmaan rantamnrtcesta, siv. 34): 52 Lauri Kettunen. 

sanoa, että geminoitumista ei savolaismurteiden alalla mis- 
sään vielä kolmea vuosisataa sitten olisi ollut olemassa. 
Näyttäisiväthän sellaiset eteläsavolaiset lainat kuiu po- 
tatti, pofissi, mafrina, minutti y, m. verrattuina pohjois- 
savolaisiin pottätti, poflissi, masuina, minuutti, putiikki j. n. e, 
viittaavan siihen, että geminoituminen olisi etelä-Savossa 
tapahtunut koko lailla aikaisemmin kuin niillä seuduin, joista 
metsäsuomalaisten esi-isät olivat lähtöisin '. 

Liitännäisp artikkeli Hn esiintyy ms:teu murteessa 
yleensä M, i (sitä myöten millainen on edellinen äännne). 
joskus hi muodossa. Mitä tulee ensiksikin partikkelin lop- 
puko nsonau tiu alkuperäiseen laatuun, niin luulen voineeni 
eräässä tätä asiaa koskevassa kirjo tuksessaui Virittäjässä 
(v. 1907, n: o 7) osottaa, että sinä on, ainakin osittain, ollut 
k eikä n, kuten yleensä on oletettu 2 . Mutta sen sijaan vaa- 
tisi im edellä käyneen palataliklusilin tai -spirantin edustus, 
jossa savolaismurteissa horju vaisuuksia on olemassa, hiu- 
kan selvittelyä. Suhteet ms:ten kielessä ovat lyhyesti mai- kukkoiila, ak/coilta, tyUiiilUi, pappeiUa (Savossa ja msjlla: ku- 
koilla, akdlla, j. n. e.). Diftongi säilyi ja tavun pysyessä pit- 
känä pääsi geminoituminen tapahtumaan. 

1 Lainanantajalla on tietysti molemmillekin ollut pitkH 
vokali tarjolla, mahdollisesti sen molemmat ovat ottaneetkin, 
vaikka myöhempi kehitys oti ori teitä kulkenut. Geminoitumi- 
seen nähden on myös pohjoissavolaisten rakkaus äännesubstitut- 
sioihin otettava huomioon, kuuluvathan lie paikoin sanovan sin- 
ilätti ( — ■ sencttti), ja voipa vielä kuopiolaisten ylioppilaiden 
yleisesti kuulla puhuvan osakunaan kurrättorista. 

2 On kuitenkin huomautettava, että viime käynnilläni kuu- 
lin metsäsuomalaisilta muutamilta individeiltä partikkelin u:lli- 
siiikin muotoja, kuitenkin ;un;i riimiin fe-loppuun antautuvien 

kanssa, jollaiset enimmäkseen — kielenoppaallani poikkeuksetta — 
olivat käytännössä, kuten uudelleen sain konstatoiduksi. Harju- 
vaisuuden syyt muuten luonnolliset, etenkin juuri täällä (kts. 
Virittäjästä yllämainittua kirjotusta). Lieneekö paljas sattuma, 
että saman henkilön pullasta merkitsin esimerkit: iuotl ~ illat- 
kin, oii ti — outkin, seni ~ seqlun, minät — ■ minäkin — 

siis v, milloin hiiun liitettä muistuttava k säilynyt. 111 Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 53 en seuraavat: v ok ai in jäljessä esiintyy a) pääkorollisen 
ra 'uti jälkeen k, joskus h, esim. ioki ~ (ohi, tuokl, mu$M ~ 
miiifhl, puki; &) kauempana sanassa usein äännclaillisesti kato. 
väliin k: tämäi (< Hämäyik), vigläi, kiilui f"< *kuluiyik), 
hamttl « *havahäuttiyik), sotkisi f< *sotkisiyih), tuti 
i<^*tuliyik), oti (<C*oliyik), tämäki, vigläki, knhaki; joskus 
ofltl, vuotiki, tutki. Likvidan jäljessä on tapahtunut kato: 
tiitiiH, sisä/H (— sisafi). Nasalin jäljessä on palataHainesta 
edustamassa tavallisimmin w, joskus ei mitään, joskus k; 
esim. tonni, tuollenni, iollenni, vimennl, tutinnl, sittenni, 
lunni (—munkin), setjki, miijki. t:n ja s:n jäljessä tavallisesti 
kato. joskus k säilynyt, esiin, vugreti, tojseti, täiti, vughett, 
iugikseii, itiösi, rikasi, vigrasi, iotkl, oijtki, tuletM, mänitki. 
Alknp. k:u jälkeen tavataan säännöllisesti geminattä-& : tu- 
lekki, eläkkl, vl f iäkkl: samoin hn jälkeen: huonekkl. Samal- 
lainen edustus ou vallalla myös yksitavuisten verbien prce- 
s< 'iisin Bmnessa pers., esim. käiikki, luokki, suiikkl f< *su§- 
fiyik): kts. edellä siv. 50. 

Kuten esimerkit näyttävät, ovat äännelailliset suhteet 
jossain määrin hämmentyneet. Alkuperäisin on k voinut 
esiintyä vain muutamissa harvoissa tapauksissa: s:n, /:n, fcn 
ja h:n jäljessä, kuten se nytkin on säilynyt, s:n ja tn jäl- 
jessä tosin vain osittain l . Mutta etteivät viimemainitussa 
asemassa tavattavat &:ttoinat muodot (iugti, tuoti, rikasi), 
jotka tietenkin ovat toisten muotojen analogian synnyttämiä, 
saata ainakaan konsonanttien palatalisoitumis-ilmiötä van- 
hempia olla, on selvästi huomattavissa: vrt. iugtl (= jnot- 
kin) — iuofln (<C iuQtihin), nuoretl, vigrasi (ei koskaan: 
*vi%ra§i). Se seikka, että kin partikkelin k on kuitenkin 
päässyt laajalti ulkopuolelle, alkuperäisiä asemiaan yleisty- 
mään (tämäki, mofikl, ofki, mäAkl, y. m.), johtuu epäilemättä 
siitä, että on ollut ja yhä ou käytännössä edellisen kanssa 
rinnan esiintyvä kielteinen kän, kan partikkelimuoto, jonka 1 Alknp. loppu-jfc:n ja. Hiilien sekaantuneen /l:n kanssa, 
jotka muuten ovat jäljettömiin kadonneet, geminataksi yhty- 
neenä: vigkkl, luokki, kärmekki. -,4. Lauri Kettunen. 

k on satiinit äännelaillisena säilyä (tavu kun on ollut 
avoin) muulloin paitsi [niissä suhteellisesti harvoissa ta- 
pauksissa, joissa se on seurannut korottoman tavun voka- 
lia. (Esim. sekon, mitkan, milleijkän, paraitakän j. n. e.), — 
N as alin jälkeen taas olisi odotettava *f.ufm^i, *vi$>ji]i, *tupl- 
leqiji muotoja. Jos sellaisia onkin kerran ollut olemassa, 
lienee rinnakkain esiintyneistä iupn — *iu^^i(*iuff^vik), 
kitlällen — kUUiUvtjql suhteista nykyisten muotojen (iitgnne. 
Mläilenni) synty tasotuksena helposti ymmärrettä vissit '. 
Sellaiset, taas kuin tiitäf-i, sisafi ovat täysin äännelaillisia 
(<C *8isaryik, vrt. sarka: saran). 

.Siinä, minkä Tarkiainen on tutkimuksessaan Juvan 
murteesta yllämainituista asioista puhunut, lausuu hän m. m. 
(siv. 93): „Aualogiayleistys on tuonut gemineerauksen muo- 
toili in — ■ — — iokkl (<C *io&i(n)-^-fin(f), iomii, mikki, kukki, 
hunni — — — joissa sitä alkuisin ei ole ollut - '. — Mitä 
ensiksikin tonni, kunni muotoihin tulee, niin niistä meillä 
oli juuri yllä pnhe, eivätkä ne ele missään yhteydessä gemi- 
noitumisilmiön kanssa ; sellaiset muodot kuin miii'nu«i mänik 

< *mäniyik) ovat kyllä saattaneet tarjoamallaan äänneaua- 
logialla niiden mirllisyyteen vaikuttaa. Eikä toistenkaan 
kahdennettu konsonantti ymmärtääkseni perustu millinkään 
„analogiayleistykseen", vaan ovat ne itse olleet geminoitu 
mis-äännekehityksessä mukana, joka ilmiö, vietäköön sen 
juuret kuinka kauaksi muinaisuuteen tahansa, ei todennä- 
köisesti ole tapahtunut ennen kuin pitkä i äänne oli kin 
partikkeliin yleistetty: iokki < ioki, mikM < miki, kukki 

< kuki. 

Tässä yhteydessä on pari sanaa lausuttava myös tuosta 
savolaismurteissa yleisestä, kin partikkelin £;sta, jota jo mai- 
nitussa kujotuksessa uikin (Virittäjässä 1907, n: o 7} kosket- 1 Muoto muni (ci millään tavoin muni) = muukin (muuten 
harvinainen) näkyy selvästi myöhäsyntyiseksi. Samoin edellä 
mainitut purki, tutki, vnofiki, joissa ei „muljeerausta" voisi 
mitenkään esiintyä, jos k olisi alkujaan noita konsonantteja vä- 
littömästi seurannut. Huomattava myös märfki, ei *mä)]ki- 


Äännehistorian katsaus mztsäxuomalaisUn kitken. ■■>■} telin. Se ei saata olla muuta kuin yleistystä niistä lukuisista 
tapauksista, joissa se äännelaillisena esiintyy, 1 esim. (keski- 
Savosta:) purrV < *puriyih, tuflV <Ctufi' •C*hdiyik,htkM 
■"' *kukk>yik (Jana kevänä pihla ( ia kukhivjvarrag"), iokki' 
< *iokiyik (iok — joki); (mets, suomal.:) tuli, havätti < 
*havahditttiyik. Yleensä on i äännelaillinen aina, kun pala- 
talispirantin edellä on ollut i äänne, ja sitten on se tästä 
-asemasta yleistynyt kin partikkelissa hallitsevaksi. Hyvin 
[laikkansa pitävältä tuntuu niidestäni Tarkiaisen arvelu, 
että tätä yleistymistä on suuresti edistänyt kielteisen par- 
tikkelin pitkä vokali. 

Jotkut muutkin savonmurteen kin partikkelissa esiin- 
tyvät omituisuudet kaipaisivat selvittelyä, m. m. tuo msrtenkin 
kielessä y.u asemalla usein oleva h äänne ( „tv$hi, sehi, (ohi, 
joita joskus käytetään). Seu voisi mahdollisesti näyttää hy- 
vinkin vanhaksi perinnöksi, mutta ainesten vähyyden täh- 
tien — olisi saatava silmien eteen kaikki ne aika lukuisat 
tapaukset, joissa h alkup. spirantin sijalla, eikä ainoastaan 
Savossa, esiintyy — on vaikeaa tässä yhteydessä varmasti 
lausua asiasta sitä tai tätä. Että kehitys palatalispirantista — 
mahdollisesti ^m sointireduktsiou jälkeen — olisi suorastaan 
voinut h äänteeseen viedä, ei äännefysiologian kannalta suin- 
kaan ole luonnotonta. Vokalit. 

/Sits/ffirtut Iff/tffff. 

Alkusuomessa tässä asemassa olleet vokalit ovat pää- 
asiallisesti muuttumatta murteeseen periytyneet, kuten seu- 
raavasta näkyy. 1 Saman ajatuksen lausun Tarkiainen (siv. iii), vaikku 
ne esimerkit, jotka hän siinä yhteydessä esittäii. eivät kykene 
asiasta mitään todistamaan. Esim. iokki muka < *ioki(n) -|- yhl. 
Johan meidän silloin olisi tavattava jonkunlaisia *iokinni, *&U- 
kinni (resp. ^-loppuisista *iokikki, *kitkikki) muotoja. .-,.; Lauri Kettunen. a=.: itkka, alä, aho, paha. tahoin. 

o = : kokko', kot', oksalla, ottoa. 

?(■=.■ kukko*, iaputas, kakka, ukko'-. 

«=-: kiik, hätkästeleitö, äkama, märätä. 

ö = : o >'■ is tä , poloinen, törötti ii . 

u — ;; suriätttln, Hikiä, kiinalla, liilu. 

e~: pelätä, hepseg, heleä- (= iloinen), kerin, evätä. 
— Sana (orms-Jkäs". sing. gen. (orvas-) käi (pro. orvaskes" 
■ : oroaskepi tai mahdollisesti *07Tfls/«#)i) on kai pidettävä kansan - 
etymologiana, johon Mi ( = käsi) sana on antanut aiheen. 

i i 1 : ilkiö, sika, nipistelin, likoa, kihla (<^_ *kiludapii. 

V aliin on ensi tav un vokali toinen kuin Savossa, joskus 
vokalisoinnusta olentuen, esim. tiihtnä (sav. tuhina), nur- 
iättoa (sav. niiiHä'ötto), varkku (sav. virkku), huksoa (sav. 
hoksö), intä ~ entä (sav. tav. entä> entä*), (ai,ian^,-) ulvu. 
(sav, ai x ian v ollfm, ai(ia ollö; vrt. olla vero.), fjiahan^-} 
eVtinen « elkeinen; siis e säilynyt iin kaltaiseksi assimi- 
loitumasta; vrt. elket Mutta ilkiö., jossa sisäinen i kai 
alkuperäinen), hifin (sav. kafiu). — Huomattavat, ovat kama 
kanne, tivis. hetas, sorsa (sav. kaarna, pokj.-Sav. kiinne, 
tivis, hieta*), joissa arvatenkin on yleistetty alkusuomalai- 
sesta vokalien kvautitettivaihtelusta lyhyt aste l , .- Sana 
rantasip on sen sijaan nähtävästi myöhäinen kansanjohdan- 
nainen (pro. -sip). 

Savon tapaasi sanotaan männä, mäno (= menee), mä- 
nektil (= menehtyy), samoin elä, elkey (kieltoverh. imperat.). 

Alkuperäisiä ensitavun vokalisuhteita en myös 1 abi a li- 
at, ra k tsi o jossain määrin muutellut, esim. Utö « iso), pii- * Tietönkin on niin cssii knin z':ssä "Suomen murteiden 
yleiseen tapaan alkuperäinen erotus sanan etu- tai takavokali- 
suoden mukaan huomattavissa. Samoin on konsonanttien pala- 
talisoituminen vokalismiinkin jälkiä jättänyt, kuten tuonnempana 
saamme nähdä, 

2 Pitkän asteen edustaja esiintyy sitä vastoin m. m. muo- 
doissa jnioSdoa, puohin („puohtoq juvia-, vifiam^ puoliin"), 
h uhma, huhta, hunni ta, huqkkare, jotka paikoin Suomessa ovat 
lyhytvokalisia. Ä/mnehtstoriall. katsaus iiidaäsimmalaisten kieleen. 57 -'"■ (<C '"pisun), piistiissä (<^*pistiissä), köhiit (<C kehut?), 
nmt « iiväf; vrt. pobj.-Sav. tivä, viron w«), pöqkere 
« penkere). Tähän kuulunee myös lömuä (<C*ltmildäpi) 
— lemuaa, tuoksuu. Samoin on ti-, «-loppuisen diftongi n 

(joko alkuperäisen mi myidjempisyntyisen) alkukomponenttina 
ollut c vokali 1 abia li soitiin ut. esim. köiihä ('< *!ceuhä), lötllii, 
huipien, nöiirä f<C neijra <^*nedrä), öillöui (<^*eylcin). Huomattava myös sanat vuht (<C*vhjhti), kut (~* 

tiuris. 

Mainittava on vielä, että joskus on sisäheitto ensi- 
tavunkin vokalismiin koskenut, Varsinaisesti kuuluu tähän 
kuitenkin vain huomatakseni yksi sana: tlö (<C tulo), ttövat, 
tiehän, jonka eteläkylissä saa kaikissa asemissa kuulla 
icttomana. Sen sijaan esiintyy kahden konsonantin välinen 
ensitavun lyhyt vokali kadonneena hyvin usein jouduttuaan 
kokonaan lausekorottomaan sanaan; esim. eijkös mnä sanonna, 
imeinen stei taij^ ätella, sumptä reistata- eikös snou C< sing- 
on) tuntemia. Ensimäiset jäsenet jäävät lauseessa korotto- 
miksi, jota vastoin viimeinen, hidastuvassa tempossa lausut- 
tuna, on koroltaan suuresti crescendo-alkninen. Lausekoron 
erilaisia Hmaannusmuotoja, joilla näyttää olleen melkoinen 
vaikutus muutamissa tapauksissa äänteenmuutoksiin ja muuten 
selittämättömien poikkeusten syntyyn, sain valitettaviisi i 
vain vaillinaisesti muistiin pannuksi. Kts. lisiä näihin seik- 
koihin Konettis"sta katsauksesta. Enrttavun pitkin. 

Säilyueet ovat ainoastaan alkusuomen S, 3, L esim, 
huhelo, uhku, nutä („porsas nutä"; kts. sanain selitystä), pii, 
•<" ä, huvassa (<C L *hHödässä?; „iänis on huvassa" = lymyssä), 
kite$, vls, hioessa. Samat pitkät vokali t ovat myöhenipi- 
syntyisiäkin, nimittäin no-, iii}-, ie « ö, ö, e) diftongeista 
muodostuneita, kun niitä on seurauuut puolivokali v (aikai- 
semmin y, rJ); esim. riivan, iuva (iudak), suvä (<.*gööäk), 
mUvä, vi(iä (<C*ueä"äh), t£ { iän (*tig-än < Jedän). Esimerkit I o 8 Lauri Kettunen. voivat kuitenkin olin pitkine vokaleineen hyvinkin vanhaa 
perua. Huomattavaa kuitenkin sana mi { iot (= miedot), joka 
viitannee ;ilknp. vokalien astevaihteluun. 

Alkusuomalaiset a, a, ö, o, e ovat seuraavalla tavoin 
diftongitituueet. 

S > oa > m# '. 

Esim. kugkkoi (= kaakkuri), rualo, hvgmig (= hamuta. 
etsiä), Puqlala^ nuqras, uqtra, Rvgpiainen, lv%tto%n, (päi- 
vätj^-) kuakkare, luasto f< ?ös£o), /«(«n f"<*Mda«), r«£H 
«*ruyan tai VätSonj. 

Äänteenmuutokseen ei ole kerinnyt mukaan j-:n ja rf:ii 
eikä jf:n kadottua syntynyt a: hässa (<C*f>aj'assa}, sritu 
«*sayoitak; „säta korttia u ), pän «*padan; käyt. vain 
korttipelissä), tä (<^ tay ah), sat (<l*sadat), ästaika f< a ( ias- 
taika). iitos, ättelen (<C ajattelen). Samoin pan (<^ pane)}). 
— Kuitenkin maata (<i*mayuitak). - Lainasanoista myö- 
hemniin. tl ^> ( ä ~^> ii'f 2 . 

Esim. kigrä, vi#rä\ siäref, piälu « *pätu(ti), (ei), vi#- 
(un ( - Kalevalan v ääjä tä) , iiä hä (<^*$3äk), niän (-nahka) 
liqnö, ri$k>i. -- Joskus kuulee, kuten Savossakin. fa'#n 
(pro. hän). 

Spiranttien kadottua syntynyt pitkä vokali on, kuten 
edellisessäkin tapauksessa, jäänyt äänteenmuutoksen ulko- 1 Verrattomasti yleisin on jokseenkin selvä im. Poli joi - 

Ki-ssa voi ^rsntitäri vielli kuulla iii kupera isomman cq:n. Aminoff 
kyllä merkitsee aina oa. Metsäsuomalaisten kirjeissä (jottlun- 
dille on väliin oa, väliin ua (soan. mualima samoin peätynnä, 
pläätöstä, piäällen). Näkyy siis, että kehitys nykyiseen edus- 
tukseen on kulkenut oa diftongin kautta. 

2 Mitä äsken lausuttiin c« diftongista koskee luonnollisesti. 
Unien JD n-iitain tuli mainituksi, myöskin p$:ta, muutoksia kun 
onkin pidettävä samanikäisinä. I 


Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten hitUen. 59 puolelle, esim. hfissä (<i*häfässä, *häiässä), rdn (*räfän). 

— Kuitenkin: vitfssä 1 (<^*väyässä, „kala potkitteleito vi#n 
nenässä") sekä myöskin tiällä (vrk täkäläinen). Kuuliinpa 
pohj öisessä {Ukonhauvoilla) sanottavan myös ti§ssä, (pro. 
tässä), joka muoto mahtaa olla edellisen (tirillä) analogian 
synnyttämä. 

10 > un, 
Esim. iuoksen, suolla, tuon, (penit/-) kuorma, kuot, htto- 
f ia, luon, puqhtä (<C*pohta(li). — Spiranttien kadottua syn- 
tyneestä i/:sta voi esimerkkinä murteesta mainita tietääkseni 
vain yhden: kön (<i*koyon), hommailen, kössa (~~ koussaj. 
kota C~ koifta): se ei ole, kuten näkyy, diftongiutumiseen 
päässyt yhtymään. 

o j> v.o. 

Esim. ruollö, u§ssä, sm#, milymän. Pluralin person a li - 
pronomiuit kuuluvat kuten Savossakin miiQ, tug, hiiö, edel- 
lyttäen siis mo, tij, ho lähtömuotoju. 

Välistä on odotettavan uq:w. iifkn ( < 5, o) asemesta jo 
mainittu ii, « äänne: tuva, ifiva, m&vä, siivä. 

e > ie. 

Esim. ki^ha, lieska (-kiv.\ tigllii, mies. piertano, (nisä-i 
vieru, hiero, pielestä. — Muodot reissä (<^*reyessä), veissti 
( <C * vedessä), eissä, seisteleäii (<^seyes-), efmmäs (<i *edemmäs), 
e i s (*C *eäes, r po!iwsessa sinä ei tule ruokitin hie'etä ej-8 a ) 
näyttävät, ettei j-:n ja <J:n kadottua syntynyt e ole muutok- 
seen ottanut osaa. Kuitenkin ies (= edes) ja tien( — teen). 1 Iisoin mainitulta Mongan vanhukselta sain sontaan kvmllr< 
väri, jota sellaisena on mistään muualta merkinnyt. Kaksinai- 
suuden esiintymistä selvittävistä seikoista kts. mitä Johcl at uk- 
sessa sekä esim. sivulla 21 näistä seikoista on lausuttu. gO Lauri Kettunen. 

Näihinkin soveltunee tällaisien tapausten selittämiseksi haisu- 
ni amme olettamus, että ne ovat lainoina peri yty eet toista, 
kielikantaa edustavista murteista. En siiani >i di/ f n n ff il. 

A, Laskeuvat. 

Alkusuomalaiset ensitavun n, s. laskeuvat diftongit 
tavataan suurimmalla osalla kielialuetta pääasiallisesti muut- 
tumattomina. 

i-lop puiset. Esim. vainu (-kaivat), maita, soita, raivio, 
päivällä, leikkii, huikata, Maisala, roiviq, koiras, päistiire, 
loikare, taikina, leimua} (~ li emua-), hilu. • — He seikka että 
sanotaan sutihan (pro. suinhan) mahtaa perustua lausekorko- 
suhteisiin. 

Erittäin huomattakoon, ettei i-loppidsissa diftongeissa 
mitään vokalien vanhaan k van titetti vaihteluun viittaavia 
suhteita (poika: poltan) ole olemassa, vaan on vahva aste 
joutunut yksin hallitsevaksi: poltan, poijallen, aixian(<^*ai- 
öan, *aiyan), hai { iotto% (: kaikota). 

«-loppuiset, Esim. laitot, aumata, sauna, haulina, huk- 
ka, ioukko, leuka, kiuru. 

/"'-loppuiset. Esim. höiihen, höustiiä, löiituä «Rievin ■ 
Mk), ho iillä, täutUn, räurii (-piissu), käyvä. - Siis on näissä 
alkuperäinen e$ myöhemmin labialisoitmiut ög:ksi. Alkup. 
iu > u, kuten suomen murteissa yleisesti, esim. vuht « 
*viuM), hilt; luhe (<C l$lhde~). 

i-, u-, «-loppuisia diftongeja on syntynyt myös myö- 
hemmin, vokalien vlilisten spiranttien kadottua, esim. näin 

(<C ^niiyin), maun (<C *mayun), nauttii (< *näyiittäpi). Samal- 
laiseen asuun ovat, mikäli luulin voivani päättää, mukan - 
tuueet sellaisetkin supistusuiftongit, joiden jälkikonipo- 
ueuttina odottaisi yllä maiuittujen asemesta e, o, ö:tä; 
esiin, mäillä (<C*ttiäyellä), loilla (<^*ioyella), häissä (< 
*kädes$ä), mut « *rayot), vaussa « ~*vayo$sa), ia-ussa Äännehistoriaa, katsaus melsästumalaisten kieleen. f>] ('< *iayossa), kautti (<^*kadotti), näijkäs (<C*näyökkäs) — 
u-. &■ loppuisia diftongeja on syntynyt myöskin tavua lopetta- 
vien spiranttien (heikon asteen edustajain) vokaliudnttna. 
esim. kaula (<C *kayla-) kaura, vaunut, seula, neula, niiiik- 
■ *neylek > nenle > nötile). 

Mutta sitäpaitsi tavataan ins:ten kielessä jossakin mää- 
rin myös tuota savolaismurteille luontaista diftongien jälki- 
komponentin redusoitumista. Ilmiö rajoitun maantieteelli- 
sesti jokseenkin ahtaalle alalle, pääasiallisesti vain Nyskogan 
pohjoisosiin, Rämäkin kylään, vaikka ala lienee aikaisemmin 
ollut paljoa laajempi l . Redusoitumisen alaisina ovat aino- 
astaan i-, n-, «-loppuiset diftongit, ja niidenkin suhteen on 
jokseenkin vannat rajotukset olemassa, kuten esimerkeistä 
saamme nähdä. 

ai > ae, 

Esim. maetoa, painoa, paemen, kaekkeu, taevassa, pagta. 
kaenalo, naenen, laeha, vaenoa, laeno, agrog, vaevamen, taetc 
« taite < *tayi-), laellen « *layi-), ragtta (todennäköisesti 
< raitta <i*rayetta), haet «*hayet tai *hayit). Sitävas- 
toin: kaihotta, maidosta, kalkkia, naisia, painiinpa, painia. 

iii > äe. 

Esim. näetä, pägstäreitä, piievässä, häetä, iäessä, mäellä 
« mäillä <C*mäyeUä), käessä f< käissä <C*häÖessä). Sen 
sijaan: päijen, päiviä, 

oi ]> ae. 

Esiin, toivossa, koera, voehkä, poeka, hogtoa, koevulla, 
taen, soettamän, noessa (<C noissa <C *noyessa), toellä (<^ toti- 
<^~ J 'todel-). Mutta: soidin, hoilota, soitin, poikia -, 1 Sen havainnon tulin varsinkin vii tue käynnilläni teke- 
mään, saadessani kuulla redusoidut muodot määrätyissä asemissa 
hyvin johdonmukaisesti myös Hongalla, joka paikka on Kama- 
lasta hyvän taipaleen etelään. Koko itäpuoli murrealuetta on 
varmaan kuulunut reduktsion piiriin. i 6*2 Lauri Kettunen. Kielialueen koillisosassa, Rämähän kylässä, on äänne- 
kehitys muutamissa tapauksissa vienyt oj?:sta miltei täydel- 
liseen cg diftongiin, esim. poalm, la$\are („kärmen log- 
kare"), haavalla (< hoevalla <C hoivalla; „pitä hoilota 
ur/kia koivun haavalla") V. Kun ottaa huomioon, että 
pohjoisky Iissä kuulee vielä jokseenkiu selvän oa:a « ä), 
joka varmaan on (f«:ksi kehittymässä, emme voi teoriois- 
samme pysyen olla päättämättä, että siis oi diftongi voisi 
eräissä tapauksissa kehittyä na±ai, jos vain kielellä olisi 
edes muutamia vuosikymmeniä elämisen mahdollisuutta. 
Väite, että ajateltava äänuetasotus tämän omituisen kehi- 
tyksen ehkäisisi, ei jo sentähdcn pidä paikkaansa, että suhde 
*pnaka: tmta ei olisi vähääkään kummallisempi kuin nykyi- 
nen pogka: maa, eikä paljon toisin ole laita suhteiden paaka: 
poi.iat — *puaka; poi^iat. 

H > öj?. 
Esim. tögtä, sö#n, Hellä, — voijien. Muita esimerkkejä 
en ole pannut muistiin. 

ei > e. 

Tämä äänteenmuutos näyttää ainoastaan labialin (p:n, 
v:u) edellä tapahtuneen; esim. lepo, l$pe($, levässä, seMs, 
söpäilä. Mutta.; meillä, leikihte§, leikkoa, Heikki, eite 
« *eöiäsek). 

äii > äo > (?. 

Esiin, tärinä, rastas « räfistäs), nallea (<£ näy iillä-) 
kaman, (täijs ~~) tus — käitvä, täiivet. 1 Tämä muutos rajottuu vain määrättyihin tapauksiin — 

mahdollisesti ecu ollessa seuraavassa tavussa — mut hi n ii h täi 
en ennättänyt saada tarkkaa selkoa. Ajattelin tätä omituista 
ilmiötä aluksi vain kielenoppaan! yksilölliseksi äänneoni maisuu- 
deksi, mutta sellaiseksi sitä en voinut päättää päästessäni paik- 
kakunnan tosin hyvin harvoja muita suomalaisia kuulemaan. 
Toisella käynnilläni oli määräni päästä uudelleen mainittuun 
paikkaan, mutta löydettyäni Morgan tärkeän kielialueen en 
ehtinytkään sen edemmäksi. I Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisien kieleen. 63 ai( > Ctr> > h. Esim. närättä, Ulla, sanassa, äma, mitassa, kuppa. 
Mkv-set, lamat, käpunt, käraaähot, kalla « kaulia <C*ka- 
äidla, katu =i karjatie), lässa « laussa < *layassa tai *ladossa). 
.Sitävastoin: nauvuttä, rauvoUtoa, kauvo*n, hauvo'sta. nauku, 
laulu, pauhua e>J > e°. Esim. legka, seolat « scylat <C *seylat), reonassa, neo- 
lalla, keossa (<Z keussa < * kedossa) — Ien vai, seuvuH.la , 
seutu. öii (<C eij) > ö. Esim. kohä^en (-huone), lotä, kökön, norä (<i*nedrä). 
pötä — päivällä, köiivet, löiilii. nöiirus. 

oii > o muutosta osottavia -esimerkkejä ei ole sattu- 
nut muistiinpanoihini, ou diftongista on ainoastaan esimerkit: 
huvan, kouvom, ioumiitkoa, kotikissa, ioulu. 

Kuten annetuista näytteistä voi päättää, on siis dif- 
tongin redusoituminen (resp. täydellinen assimilatsio) ehkäis- 
ty nyt, kun diftongin jälkikomponenttia on seurannut sen 
katissa homorganltien puolivokali tai kun toisen 
tavun sonaattina on ollut sama voka.li kuin dif- 
tongin jälki komponenttina. Pitääkö tämä määritys 
paikkansa kaikkiin yksityiskohtiin saakka, on vaikeaa mennä 
ehdottomasti väittämään, sillä perinpohjaisten havaintojen 
teko olisi vaatinut pitempiaikaista oleskelua paikkakunnalla 
ja seurustelua muidenkin kuin kielenueuvojan kanssa. 

Redusoituja diftongeja voi kuulla myös kielialueen 
pohjoisosissa ja lännessä aina Norjan puolella, vaikka ne 
seudut eivät varsinaisesti kuulakkaan tämän äänneilmiön 


64 Lauri Kettunen. piiriin. Päinvastoin saattoi siellä kuulla idempänä asuvien 
suomalaisten puhetta matkittaessa jäljiteltävän juuri pit- 
käksi vokaliksi assimiloituneita diftongeja l . Mutta kuten 
sanottu, suurin osa kielialuetta, liiateukin eteläiset seudut, 
on mainitusta äänneoininaisuudesta vapaa. B. TTtmsevat. 

Alkusuomen n. s. nousevat diftongit ovat säilyneet, 
kuu sonaattina on ollut ly li vt vokali; esim. (alassa, iät- 
tätiin, iopas. hipsutella, vakassa, vikäkinttdii, visog, vetelo^ 
vufiale. 

Kun sonanttina on ollut pitkä vokali. on ainoastaan 
vu, vu, vi, iu, iii 7 il diftongeilla ollut mahdollisuus säilyä, 
esim. vlmehiea, vipullä, iuva (nähtävästi kuit. <i*inoöak). a 
Sitävastoin on kehitys vienyt triftongeihin niissä lukui- 
sissa tapauksissa, joissa v.VA tai t:tä seuraava pitkä vokali 
on diftongi »tuo ut. Esim. uiqrä (<C vara), iiällä, viemän, 
tuotin, viiöllä. Kts. pitkien vokalien historiaa. Triftongit. 

Puoli vokaliu liittyessä laskeuvaii diftongin eteen muo- 
dostuu triftongi. Alkuperäiset triftongit ovat ms:ten kielessä 
säilyneet, esim. iaultoja, loukossa, iäillä, Voivotella, vaivejtä, 
vuota, voida j. n. e. Mutta paitsi näitä alkuperäisiä, on 1 Matkija venytti tavallisesti vielä vokaliu ylipitkäksi : 
eä, k<i)'a { i'iho(ia j. n. e. 

2 Mainituista diftongeista ei nähtävästi kaikkia alkusuomessa 
ole ollutkaan; vaikeaa lienee ainakin nykyismurteiden omaperäi- 
sellä sanavarastolla sitä väittää. 


Äännehistoriaa, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 6ö tietysti murteen erikoiskehityksenkin aikana triftongeja syn- 
tynyt, nimittäin joko nousevista diftongeista, jokien sonaattina 
on ollut joku myöhemmin diftongiutunut pitkä vokali, tai 
siten että puoli vokali on joutunut n. s. supistusdif tongin 
edelle. Esim. viärä (<C_*cärä), iiftllä, vein f<C*wdin), vays- 
sa (<i*vayo&sa), i/iittin (<C*iayettihen), jaifssa (<i*iayossa). 

Mitä tulee sellaisiin vokaliyntymiin, jotka voisi mer- 
kitään nueftta, maatila, pttotila, kuoin}. n. e., niin lienee niitä 
vaikea varsinaisiksi triftongeiksi katsoa, vaikkakin sanojen 
etymologiaa silmällä pitäen johdonmukaisuus vaatii tässä 
kohden asian mainittavaksi. Ne lienevät fouettisesti saman- 
laiset kuin esim. eugn, iufin, mu an, pi#n, vuon, tuon, joissa 
jonkunlainen palatalisatsion välittämä epentesi tao heikon 
i äänteen kuuluville. Sen olemme kuitenkin merkinneet 
osottamalla seuraavan konsonantin palatalisoiduksi. 

Muistiinpan emäni esimerkit laissa (<C*ladoism), raissa 
f-~ rakoloissa; *rayojssa > raoissa), nujlla (■— nuofla) 
palautuvat varmaan triftongillisiin muotoihin. i' oka Ht edempänä xattftxsa. 

Lyhyet. 

Alkusuomen lyhyet vokalit ovat hyvin usein muuttu- 
matta säilyneet edempäuäkin sanassa. Ksim. kalat, vähä, 
Hakoloita, kainalo, kukkura, hunkiuf, utinen (<^*iiteinm), 
tuntisin, termäne. 

Mutta usein ovat vokalisuhteet alkuperäisistään aikain 
kuluessa huomattavasti muuttuneetkin. Näitä muutoksia 
selvitellessämme tulee meidän ottaa puheeksi useat eri 
ilmiöt. 

1. Lahialisoitumis tapaukset. Niistä on metsäsuo- 
malaisten kieli, kuten pohjoissavolaiset murteetkin, jokseen- 
kin rikas. Tämän ilmiön, labialiatraktsion, esiintymistä 

valaiskoon seuraava taula. 

5 \ 66 Lauri Kettunen. ensitavussa. Kts. ensitavun 
vokalismia siv. 56. ProgressMnen. hVirressivinen. 

La oi ai ivo ka Iin vaikutuksesta. 

Ulos f< iiles), ilhön « Siten ; Esiintyy vain joskus ja sanan 

<C*uhÖen), uhossa, ulioksän 

(<C *iiltdeksän), iiltö ~ uitto, 

(*iiliäsek > uitte > ulttö), 

täiiton «*täi"tteheri), tät/vödä, 

miiijtön, rästös (pohj.; < *rät]s- 

t(w), hohöniff (pohj.; < höiijte- 

ni(i), kusöl (= kiiseli; pohj.), 

usogmp « useampi; pohj.). 

p:n, ?:n tai m:a vaikutuksesta. 

tekomän, riipoman, kUlpömuii 

(vrt. rUpe§, Milpeä), ulomma, 
(Sav. iilemmä, vaikka: iilöx), 
rotova <^ roteva, olova (-paik- 
ka), tulovai*, väkövä, nousova, 
ku-$-wa, mäno, f< mänevi), 
iuoksö f< inoksevi), fulhu « 
*hdne(ti). höpoiö (Sav. köpelö), hupölo, 
ii ijp urö(<^Ji<)perö),kömöröinen, 
tervölHUIn f< terveyttähän), 
aiyon (< *aivan), lavitö « * 
läftiösek), kävöTÖ « Mvelo; 
pohj.), kilta m oli a, hiilämmö, 
em<humu,otannnon,$uammon x . Kuten näkyy, on siis ensitavua kauempana sanassa 
olevia vokaleja kohdannut lahialisoituminen kielialueen poh- 
joisosissa laajin 2 . Usein kuulee samoilla seuduilla saman 
muodon sekä laMalisoituneena että ilman. Huomattavista 
sanaryhmistä, joita labialisatsio on poikkeuksetta kohdan- 
nut, on mainittava preesensin ja potentslalin 3:nnen personan, 
I:sen partisipin sekä verbien ja poss. snfiksien plur. 3:nnen 
pers. muodot. Hirnuen inf. muodoissa voi sen sijaan kuulla 
vokalin myös alkuperäisenä. 1 Tiiman analogian vaikutuksesta kai on ruvettu sanomaan 
myös: kiilännö (pro. kiilanne), nuffttom. 

2 Pitempiaikainen oleskelu pohjoisilla alueilla olisi voinut 
tuoda runsaita lisiä yksityistapauksiin nähden, niitit kun haku- 
sanaston avulla oli vaikea saada ilmi. i Äännehistorian, hitsattu »iHsäsuomalaisten kieleen. 67 2. P ai ata 1 ia tr a k tsio. o > ö, esim. se£ö, tämäkö, kiintö, 
tiiättu. tiittöi. — Myös: vanhanfanta (ä > a), sekä ainian 
< ainiyn. Regressivisestä palataliatraktsiosta voisi mai- 
nita esimerkkinä paikannimen Valako (toisten puheessa 
Valmako, Väljxho; < Valioko). — Uus im piinkin lainoihin 
on vokalisolntu niinikään sovellutettu. Kts. lainasanain 
äänne-edustusta, ILnen osa, siv. 101. 

3. Spiranttien kato on niinikään varsin huomatta- 
vasti aikaisempia vokalisuhteita sekotellut. hiinpä olemme 
jo sitä seikkaa huomauttaneet (yllä siv. 60), kuinka pää- 
korollisen tavun jälkeisten spiranttien kadottua toisen tavun 
lyhyt e, o, ö C< o) äänne on ensitavun vokalin kanssa 
muodostunut i-, ti-, M-loppuiseksi diftongiksi, esim. käissä 
(<C*kädessä), raitta «*rayetta), soita (<Z*soyeitak), vauUens 
(<^*i;ayollensi), kensm (<C*kefiosm), laussa f< * layossa tai 
Haäossa), raullän (<C*rayoilahen), näiikäs (<^*näyö%käs). 
Kovin vaikealta tuntuisi mielestäni ajatella äe > äi, ao > 
au, äo > «« j. n, e. äännekehitystä, vaan on äänne- 
substitutsion oletus tässä hiullakseni kaikkein luonnollisin. 
On nimittäin huomioon otettava, kuinka vähän äännearvol- 
taan supistusdiftongit ovat. joutuneet kielensä ennestään 
olevista i-, u-, «-loppuisista poikkeamaan — tiettyähän on, 
että mainitut äänteet diftongin sivujäseninä ovat koko jou- 
kon avonaisempia, likempänä e, o, ö:tä, kuin tavun sonaat- 
teina ollessaan — ja että uutta diftongisarjaa kieleen las- 
kematta puhetaju on hankausäanteen lopullisesti kadottua 
käyttänyt — tietysti itsetiedottomasti — suoranaista äänne- 
sijoitusta hyväkseen. — Muuten on alueilla, jotka kuuluvat 
dittougiroduktsion piiriin, supistusdiftonginkin jälkikompo- 
ncntti useimmissa asemissaan säilyneenä (kts. siv. 61), 
palautuen tietenkin myös siellä i'-. «-, «-loppuiseen, jollemme 
ajattele reduktsiota jo spiranttien kadon ikäiseksi; viime- 
mainittu olettamus lienee itäsuomalaisiin murteisiin nähden 
kuitenkin perustetta vailla. 

Edelleen on korottoman tavun lyhyen vokalin jälkeisten 
Y, '> spiranttien kato aiheuttanut vokalien muutoksia: kaksi 
erilaatuista vokalia ovat dift ongin tiineet (*pimedä > pimeg), 08 Lauri* Kettunen. samallaiset yhtyneet pitkiksi vokaliäänteiksi sekä muodos- 
tuneet edelleen kaksoisään ti öiksi (*vainaya >■ vainä > vai- 
noa, *leipäää > leipä > leipeg), vaikkei kehitys siitä enää 
ole vienyt pitkiin vokaleihin, kuten yleensä Savossa Opimme, 
leipe), Kts. lähemmin pitk. vok. historiaa. 

A:n kato ei ole sanottavia muutoksia aiheuttanut, siten 
syntyneet pitkät vokalit kun eivät ole muutoksiin ennät- 
täneet. Huomattava on sitävastoin 

4. ft:n erottamineu erilaistjen vokalien assimi- 
loituminen, joka on laadultaan ollut progressivista. Esim. 
puhun (<C puhun <Z_*puhen), mnahun, suohon, kiilun (<Cku- 
lähen). alan. (alkän, peiton, vigman (<i*i)iemähen), mölise- 
män, kulein f< kiileän <C Mleäiiän < *kiilädähen), mehteän. 
akkoan, antoan (<C, *antayahen), törötteän, laskin (<C letskihen), 
hukuttamin, tappaiMn. — Knn säilyneen h-.n edellä on ollut 
i vokali, ou kuitenkin seuraavan tavun e tavallisesti säi- 
lynyt, esim. mihen, mineykun, nihen, silien; mutta myös 
miltiijMn, nihin, vieläpä siian 1 ! joka viimeksi mainittu ai- 
nakin suurimmassa osassa Savoa lienee vieras. 

5. Sisäheitto on jokseenkin yleinen, liiatenkin pok> 
joisky Iissä. Sitä on useampaa eri lajia: a) sanan sisäinen 
i heittynyt, esim. pallas, talitiainen, vasha, ensti, luska. 
tuin a, kai ia is (-pesä), puolinainen, ai' mainen, iifmäinen. 
tahmainen, Ruafkala (~- Ruatikhala), Amrikkän (~ Ami- 
rikkän, Amirkkun), ensmäissä, toisnän, elkkä « elikkä), 
iätön « uliten), viiksen, repvät, kuivat, panvat (tav. eiliset 
muodot), mäklöitä, lämpiöitä, paperloita, tUnitjklöitä, oi.iko. 
osogspa, patikan (<C panihan), mankan, b) e heittynyt. 
esim. koit « kolmt <C kolmet) ' 2 , etlästä « etelästä), ulttuä 
(<Z ulettuä). c) a, ä, o, ö heittynyt, esim. raltsuomalainen 
(<H valta-), sontturjkig, testmentti (*~ testamentti), tänug-na, 
puhiltana, silmvettä, hgitnä « heittännä), sanna (~sanonna), 
tnpsentuten f< tupasen < tiipöisen). d) m, ii heittynyt, 1 Kielialueen länsiosasta muistiinpantu, 

2 Huomattava kolnurkka'-nen (kai < kolmnttrkkahten 
< *kolm inurkkainen), kolvuo(i x iapien . Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. m esim. oltta « olutta), puolkoita (~ puolukoita), suntah^ 
" }na (<C sunnuntai^ uamuna), koylmies, luhvet, ohvet, köh- 
vet 1 (vrt. luhut, ohut, kohut). 

Yllä esitetyistä voivat monet sanat esiintyä samaakin 
henkilön puheessa myös vokaliusa säilyttäneinä. Tämä hor- 
juvaisuus on ilmeisesti yhteydessä lausekoron kanssa, kuten 
vielä toisessa kohdin saamme näyttää. 

Mutta käsiteltävänä olevaa äänneilmiötä on toisenkin 
taatuista olemassa. Esimerkkien joukossa olemme jo mai- 
ninneet muutamia sanayhtymiä; meidän ei liene lupa 
erottaa sisäheitosta muitakaan sellaisia sandhiyhtymiä, joiden 
viililtä vokali on keittynyt, niin tavallista kuin onkin niiden 
käsittely loppuheiton yhteydessä. Kun ottaa huomioon, että 
puheeksi tulevaa äänneominaisnutta ei tapaa kuskaan abso- 
luttisesti sanan lopussa, vaan aina keskellä määrättyjä fbne- 
meja, niin on myönnettävä, että sen käsittely on tässä 
kohdin paikallaan. 

Kun yhden jaksoiscssa puheessa lyhyeen vokaliin lop- 
puva sana on sattunut toisen vokali aikuisen sanan edelle, 
on niamitiinlaatuken sisäheitto murteessa yleinen. Se ei 
ole kuten ensitavussa lausekorostakaan oleutuvainen, vaan 
voi niin hyvin korollisessa kuin korottomassa sanassa esiin- 
tyä, ollen kuitenkin mahdollisesti viimemainitusta asemasta 
lähtöisin. Ennen täydellistä katoa on vokali täällä kuten 
muissakin murteissa nähtävästi ollut soinniton 2 . 

Ryhtymättä eri tapauksia ryhmittelemään mainitsemme 
usian valaisemiseksi seuraavat puheesta poimitut esimerkit: 

ei Rttohiss^, mkkän, ioijk^ ost, saman^ iignä, «in u (Ute- 
len, Helk^ 0j^ Miihmä mona*sti, sitä lut„ ej sugnna, eykös mnä 
tuQt^ oy tignnä, nil^ ei^ iou lup^ ottoa, miiU^ ots lakattava, 
rint„ ols halenna, Juss„ on tullunna, kiriass^ on, sin^ oyt, 
vigl^, on, ipijk^ ei Inlis, sih^ on su anna porsaita, ei se Jatst^, 
oif, vanh^ akka, pien härk^, on twvan_ eissä, minnekkän se 1 Näissä voi myös w:n ja tf :n kvantitettireduktsiota ajatella, 
jolloin ne sonanttisonoritcttinsa menetettyään joutuivat tavun 
situ äänteiksi. Vrt. siv, 30. 

2 Vrt Tarkiainen, Tutk. Juvan murteesta, siv. (59. i 70 Lauri Kettunen. akk^ ois taimia sen panna, sit^ ei usko, ois iuonn^ ihtesä 
herjijdt, sigllä se_ o»j w mu§nn^ Hytit, min^, ouy^ ktäkenn^ 
■iihtin.^ kerran, läss^ aitoa-, mitäs msf w ampu, se_ on siell^ 
ikein nim^ pitkä kum^, päiv^ on, kiillä se vuonn.^ on^, kuol- 
lu, monta tuhatta ästaikogt, ei nälk^ ennätä, Etel^, aho, 
Miill^ iila. Etel^ ula, ioul.^ u$nä, Eampp^ aho (mutta 
Kamppika^as). 

On huomattava, että tämä äänteenmuutos on ms:ten 
murteessa siksi nuori, että siihen ovat kerinneet sellaisetkin 
lyhyet vokalit, joita aikaisemmin on klusili seurannut. Esim. 
ci &.((?_ ä telia, elä pist^ eneä, pita männ^ ottaman, täss_ ei 
mah^ olla, rumasta of kaloja. 

6. Loppuheitto on murteen karakterisimpia piirteitä. 

Sitä on varsinaisesti vain yhtä laatua. Sanan loppuun 
joutuneista vokaleista on nimittäin ainoastaan lyhyt i seu- 
raavasta äänteestä tai sanan asemasta lauseessa huolimatta 
kadonnut ja poikkeuksetta aina, kun sen edellä ei ole ollut 
geminattak o n sonaattia. Esim. mä&, suv, un, vef, vei. 
vif, kot', loft, rup, vuon, tuoli, tnl, tlf, Un, hui, rilli, k-ut. mur, 
puni, lamp, torV, liirV, HiV, sora, nuker, korttel, kmnar. 
kaput", ilsömp, su<$ (<C sua-p <c supi), anto, (<C*anta^i), of, 
tul', mä/i, huisk. löijhk, riiiihk, ois, antas. Sitä vastoin aina: 
kaikki, lakki, Murri. Jussi, kassi, pässi, Antti, poltti, kamppi, 
ayvutti j. n. e., kun sanat eivät vain ole toisen vokalialkui- 
sen edellä ja joutuneet ylläkerrotun sisäheiton alaisiksi. 
Samoin sanotaan tavallisesti: ilsösti, sievästi, rumasti, koreasti. 
joten loppuheitto on vanhempi hn täydellistä katoa. Preesens- 
muodot antä, (<C antavi), ottä osottavat. että tuo ikäsuhde 
on sama myös v.a vokaliutumiscen, sekä nähtävästi vielä sa- 
moin: supi > suap >■ sua. Toisaalta, näkyy esimerkeistä, 
että loppuheitto on palatalisatsiota nuorempi. 

Sellaisista sufiksimuodoista kuin emäin, isäis j. n. e. 
kts. myöhäsyntyisistä diftongeista. 

Muutamat erikoistapaukset, joissa lyhyiden vokalien 
edustus kiinnittää huomiota, on lopuksi otettava puheeksi. K I ÄännehixLmiall kalsaua metMnuomalaisten kieleen. Omituisesti esiintyy loppu-e muutamien kaksitavuisten 
sanaili yksikön nominativissä, asemassa, jossa sen on yleensä 
katsottu ja alkusuomalaisena aikana maattaneen j;ksi, nimit- 
täin, sanoissa tuppe (pro. tuppi), sappe, soppe, tamme. Kuu 
tämä e on esiintynyt ja esiintyy kautta koko paradigmin, 
on kylläkin luonnollinen oletus, että tässä on kysymyksessä 
vain kenties myöhäinen analoginen tasotus. (Verrattakoon 
vain esim. lampi, lammin, pro. lammen). Sitä. oletusta tukee 
myös se seikka, että kuulin kerran eräältä vanhalta odo- 
tuksen mukaisen tuppi muodon, joka myös eräässä kuule- 
massani laulun katkelmassa tulee näkyviin (Jullin lullin tup- 
pinahka - - -"*!. Mutta toisaalta on huomattava, että 
Porkka mainitsee samantapaisia muotoja inkeriläismnr- 
reista. Myöskin Mullerin saarnoissa tavataan samanlaisia 
(esim. soime = soimi) 2 , mutta niillä on vähän todistusvoi- 
maa, koska esim. nykyis-Jarvamaan kansankielessä on ole- 
massa sellaisia singul. nomin. muotoja kuin soime, loime 
(= loimi), laime (= taimi! y. m., joiden kvantitettiseikat 
(plur. nomin. esim. löimSä, taimea) os ottavat ne alkuperäis- 
ten konsonanttiloppuisten ryhmään sekautuneiksi. Mutta 
joka tapauksessa ansaitsevat mainitut ms:ten muodot ken- 
ties jo vanhoihin suhteisiin palautuvina huomiota. 

Adjektivisesti käytetyn akti viri ILssa partisipissa on 
ms;ten kielessä laajalla alueella — etelä- ja itäosissa — 
e odotettavan tt:n sijalla: oppinet, kuollet, potkinet, seisoneita 
(maltaa), nainet, siintänet j. n, e. Ilmiötä voi tuskin muu- 
ten selittää kuin yleistykseksi niistä muodoista, joissa e äänne 
on savolaismurteiden yleisen edustuksen mukaan odotettava: 
märänncn, märännenä, märännesen — märännet. 

Yleisesti käytetyissä pluralin genetivimuodoissa : sikanen, 
kalanen, akkanen, härkänen, kanaan y. m. ei odottaisi « 
äännettä vaan o:ta. jos kerran siihen aikoinaan on välittö- 
mästi pluralin tunnus * liittynyt 3 . Analogi aihniöiden 1 Jollei i ole vaan riimin vaikutusta. 

2 Kts. Herraan, Eosti kirjanduse ajalugu, näytteitä Blfll- 
lerin kielestä, 

3 Vakuutettiin kyllä sanottavan myi is sikojen, akkojen, 
vaikka en sellaisia muotoja puheesta koskaan kuullut. 


72 Lauri Kettunen. 

joukkoon voisi tämänkin ajatella kuuluvan, ja olisivat analogiaa 
tarjonneet ni. m. sellaiset säännöllisesti kehittyneet muodot 
kuin lampaiden, hampaiden «Hampahiäen, *hampahiden); 
onpa vielä sellaisiakin kuin nyka^en, kukkojen, Rukkttiien 
(pro. sukkien). Mutta huomattava on, että nämä muodot 
tuntuvat olevan myös länsi-Suomen puolella tuttuja, niiu 
että ne metsäsuomalaisilla luultavimmin ovat kotimaasta saa- 
dut, joskaan niitä nykyissavossa ei missään tavattane 1 . 

Metsäsuomalaisten kielessä on joukko verbejä, pää- 
asiallisesti niomentanisia, alita-, «/itö-loppuisia, joissa lyhyen 
vokalin asemesta esiintyy pitkä. Esim. vaväht (™ vavahti), 
kammotit (— säikähti), iurfiht, tärähUg, kukähttg, $icmpsuhtä, 
löuhäht, tvpsähtca, kurväht (= nukahti), keiskähtanna, leis- 
huht, vaTi/ilitännä, ktmniehtunna, homehtu, kiänniitti, siväls, 
puhäls. Näiden useimpien myöhäsyntyisyys on jo ilman 
muuta huomattavissa: pitkästä vokalista, jota ei ole ainakaan 
vielä diftongiutumisen tapahtuessa ollut (kts. siv. 75). Esim. 
loiihäht (oi löiilikulil) todistaa myös pitkän vokaliu hy > /* 
muutosta nuoremmaksi (vrt. löiihke§); samoin lummekin < 
lummekin •< *htmbehtupi (: savon lumpeissa). Ja että malleja 
tällaisten syntymiseksi analogista tietä voi ajatella olleen 
olemassa, käy selville muistaessamme, että vastaavat kausa- 
tiviset johdannaiset ovat, odotuksen mukaisesti muodoissa: 
limitti, viluttaa (<C*i>ilaho'~aktadak), vavätti, huiskatta, tnp- 
sath\% « tupsanttoa < tupsahuttoa < *tupsahduttaäak), 
samoin sivättoa ('< sivalluttaa). Jos kysymyksenalaiset 
muodot ajateltaisiin näiden aualogian mukaan syntyneiksi 
— joka on löyhä arvelu vain — olisivat ne nähtävästi 1 Tohtori Tunki: la on mulle huomauttanut sikanen, ak- 
ka<itn j. n. e. genetivimuotoja tietävänsä myös koillis- Satakun- 
nasta. Xiinikään on toht. Ojansuu ilmottanut samanlaisia myiis 
Agricolan kielestä. Ja onhan Savossakin akkain, kaikiin [(~ 
akkö^n, kalloin), joskaan ei akkanen, kala (Ien/ muodot käytän- 
nössä. Kun vielä vertaamme sukukielistä esim. viron gigaa 1 e, 
kanude muotoja, niin en ymmärrä, mikä estäisi pitämästä fi 
vokalia jo alkusuomalaisena, *ad~en päätteeseen kuuluvana. Äännehistoriaa, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 73 

johteenkin nuoriksi katsottavat, koskei mj. > ä muutos 
hI< m pänä sanassa saata sekään olla kovin vanha. Todennäköisesti on äännelaillisista asemista yleistä- 

•mällä saatu pitkä vokali myös sellaisiin illativimuotoiliin 

kuin suohon, puhun, sihen, tuohon, (kayrjas-) puihini, kuflöi- 

hen, harakoihin j. n. e. • Tämäkin mahtaa olla verrattain 

myöhäinen muodostuma. 

Alkuperäisemmän lyhyen vokalin asemesta käytetään 
pitkää niinikään singul. ja pluralin 2:seu ja 3:nnen sekä plu- 
ralin l:sen persouan posessivisufikseissa, esim. kiilansa 
(<C kiilansa), akkunsa, isänsä, emänsä, kulti mm Ö, mehtämmö, 
mektannö, nuttuns (= nuttusi), hatttins, Jcultuns f< *kul- 
tansi). Ensiksi mainitut muodot voitance helposti selittää, 
knn hyvin laajalla alalla esiintyvät rinnan (kai äännelaillisesti, 
vrt, siv. 41) kiildsä (<i*kiilän$äk), akkusa, mehtusu. Toi- 
sille sitävastoin näyttäisi vaikeammalta tyydyttävää selitystä 
keksiä. Samaa on sanottava myöskin ordinalilasku- 
sanojen pitkästä vokalista: kolmäns, netjäns, vl^ens, seih- 
tenums*, (kuitenkin näns, <C*sadans, voi olla omista ero- 
tettava). Sanotaanpa vielä: kolmänna — kolmantena, net- 
itiiniii, ri { iinnä, leurennen. Parissa viimemainitussa huomaa 
samoin kuin edellä (löiihaht) pitkän vokalin myöhäsyntyi- 
syyden siitä, että edellä esiintyy dentalin heikko aste (ei; 
vi&nnä, ku&nna). 

Muutamia yksinäisiä esimerkkejä on lopuksi lueteltava, 
jotka vokalisminsa suhteen ansaitsevat huomiota: uiva (pro. 
«('j i), lip-a (pro. ligro), lammiijka (= kumminko), hoJhata, 
hoUmnna (= holhota), 3 kutoa (pro kutea), olovanrm, seisovu- 

1 Vanhimmilta sai kuitenkin väliin kuulla lyhyty< ikälisiä- 
kin muotoja, niinpä esim. Mongalln. säännöllisesti. 

2 Savossa tunnetaan vir&lSti, k Bves j. n. e. muodot, jotka 
■tisivnt. voineet :mhi:i ;i n ai ogin a edellisten syntyyn, mutta ms:t(in 

kielessä ei ainakaan enää sellaisia tavata: 

3 a vokali nähtävästi myöhäsyntyinen. Kun ä ~^> oa 
muutos teki aSa- ja otJa-tyypit useissa muodoissa samallaisiksi, 74 Lauri Kitttitifit. 

tuin, korimvanän, rb? w korkgmnän = korjaavinaan. Täl- 
laisia muotoja on Hämeestä merkitty; Savossa lienevät ne ko- 
konaan tuntemattomia), pettro (= peura), kerihtemet, kuiiikka 
{= kunnes, kunnekka). ' pisare (= pisara), (tasa-) käpälessä 
«Mpäle), nivele (pro. nilel), paller (= pallero, »poi^am^ 
paller", <C*palleri), riskiste, kovaste, heimoa te (Norjan puo- 
lella yleiset, munalla in-, i-loppiiiset), pesetä, kalpeaa — 
kiilpöfiä (— kiilpijä), laitatti % <^Hahöäktä3äh, = lähettää, 
myös heittää. Essivimuoto valmissa lienee sekamuodostus 
vokali- ja konsonanttivartaloisesta [(voimina, -\- valmissa) > 
valmissa]. 

On huomautettava vielä, että sellaisissa sanoissa kuin 
kiriutos, iuputos (-Jiankka), törötös, pullerros, vällerrös, (verkon-) 
upotos (yleiskielen tus- ^-loppuiset), on yksinomaittain o, ö 
vokali käytännössä. Katsoen siihen, että laajalti kansan- 
murteet ja osittain vanha kirjakieli ovat samalla kannalla, 
periytynee vokali vanhoilta ajoilta. (Vrt. Tarkiainen. 
T. J. M. siv. 68.) 

an >■ ä muutoksesta mainittiin jo yllä siv. 73. Pitkät vokalit. 

Kuten tunnettua, ei alkusuomessa ole katsottu pitkiä 
vokaleja edempänä sanan eusitavua olleen, l:tä mahdolli- 
sesti lukuunottamatta, joka sekin on kenties jo hyvinkin 
varhain lyhentynyt ja sellaisena metsäsuomalaisten kielessä, 
kuten yleensä muissakin murteissa, esiintyy; esim. kua-ppia 
«*käppiida; plur. part. tav. kuitenkin ku§ppiloita), revin 
«*revtn)'*. Mutta jo varhain on korottomassa asemassa on sekaannus ollut helppoa (tiorog:n, horata, holhcgn — hol- 
hata pro holhota). Mahdollisesti on kutog — kuttg, verbeissä 
■samallaista sekaannusta, labialisoiduista muodoista (leuto, kutova. 
kutoman) lähtenyttä, ajateltava. 

1 Tuntuu, kuin tässä näkyisi jälkiä muinaisesta terminä- 
tivisijasta; vrt. viron kuni. 

' ä Vrt. Tarkiainen. T. J. M. siv, 89. Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisien kieleen. 75 

olleiden spiranttien, myöhemmin muidenkin äänteiden kadon 
johdosta pitkiä vokaleja syntynyt, joissa taas, milloin mah- 
dollista, äännekehitys on edelleen kulkenut. Seuraavassa 
ryhdymme näitä seikkoja lähemmin käsittelemään. 1. a-a ]> a [> oq; ä-ä ^> ä ~^> eä 1 . 
y:n kadottua, joka on tapahtunut: a) muutamissa yksityisissä sanoissa, esim. Imrmog «*]>armaya), vainog, 
ainofi «J''ainaya, aptayo?) 2 , vaQp$, ma{ioq (<Z*ma(jiafa) ; 
mitem, misteq /(<i*mistäyä; sav. mittS, mistä) ~ mitä, mistä]. 
h) sellaisissa imperativiniuodoissa kuin antoa, ottoa «*<rf- 
taya-j, heitteu, antoqn (<C*antayahan <^*antayahen; kt s . si v . 
78), heMteqn, ostoan, «^ *ostayahen) — Kielteinen impera- 
tivi (elkeä antoa, elhe$ ottoa) voi mahdollisesti myös 
kuulua tähän, vaikka se myöhemmin on sekaantunut Lseeu 
infinitiviin, kuten konsonanttivartaloisista muodoista käy 
selville (elkeq antoa — elkeä iuosta), Kts. siv. 27, 

2. d-.n kadottua; siten on mainittuja pitkiä vokaleja syn- 
tynyt a) singularin partitivissä, esim. kaloq « kalaa <* 
kalama), suoloq, maltoa, aikoa (..aikoa sitten"), heineä; b) 
Iissä infinitivissä, esim. keitteq (<C*keittäöäk), ututtoa, kantoa. 
vierustaa-, kuqtoq, iuottoa; e,) supistusverhien preesensissä 
sekä ITLssa infinitivissä, esim. huikkaan (<C*lmihkaöan : 
huikata), halaavat, likoq (*likadapi: vrt. liplata), hönteq', ei 
kehtoa (<C*kehtadak : vrt. kehuta = viitsiä), keireämaa, kari- 
toqman, tähtogman, kuoloa (<C*kolaöapi; „uijka kuolon" , vrt. 
kuola), puqsoat « *pä$adat = pieksät). 1 Usein olin panevinani merkille, että. jälkikomponentills 
oli enemniän korkoa kuin diftonginluonto oikeastaan sallisi. 
Mahdollisesti juuri siksi ei olekkaan kehitys käynyt samaan 
suuntaan knin ensi tavussa (ua. j«:hän) eikä myöskään ole 
jouduttu pitkiin vokaleiHn (ö, e/.h&n), jotka nähtävästi ovat juuri 
siksi (Savossa) syntyneet, että diftongin konsonantti joutui yhä 
koi ■ ; tomammaksi. 

2 Muistiinpanojeni mukaan olon kuullut aifioq simasta illa- 
tiväJaodon (iok-) ainnn (odottaisi oikeastaan ainoaxen tai ai' 
noqn <C_ ainoan), joka siis viittaisi myös iidlisen olemassa 
oloon, kuten Savossa on laita. 5 76 Lauri Kettunen. Lopuksi on tässä yhteydessä mainittava sellaiset inapera- 
tivimnodot kuin hioskoa, parjlioQ, haravoikaa, tiheä, vigkeä, 
mäqkeä, jotka todennäköisesti palautuvat lähinnä iumkada-, 
paijkada- vigkädä- j. n. e, muotoihin. Äännekehitystä *paij- 
kaötk > patjkag > patjkä > paykoa lienee tässä mahdoton 
ajatella (vrt. antaessa <C*antadessa, ei *antoassa), ja sitä- 
paitsi ou otettava myös huomioon savon imperf. plur. 2: se n 
pers. muodot oli { ia, antoja, sanoja j. n. e., joissa samoin 
a vo kali ilmenee. 

Mutta sittemminkin, verrattain myöhäisinä aikoina, ovat 
kieleen a, ä vokalit ensitavua edemmäksi muodostuneet ja 
siinä muodossaan säilyneet. Xiiden syntymisen on aiheuttanut: 

1. Iv.R kato, jota seurannut vokali assimiloitui nähtä- 
västi jo aikaisin edellä käyvän a:n, äin kaltaiseksi; esim. 
(tälä') riippän « *riippahän <i*ruppähen), takalla « tai m- 
halin), kalan (<C_ kalahan <C *kalahen), saunan, naiman, 
löUhkämän, oikun (<[ olkahan *olhahen), murikan, vifjkän 
{kuitenkin: heitteen; kts. siv. 78). 

2. preesensin yks. 3:nnen personan alkuperäinen o:ta 
seurannut labialispirantti, joka korottomassa asemassa muuttui 
f:ksi; se taas jouduttuaan {r.u kadottua) sanan loppuun on vo- 
kaliutunut, ja sitten on kehitys kulkenut edelleen «ihan. <7:hän. 
Esim. huisku (*h.itiska(li > huislmvi > Jatiskav > huiskan 
> huisku), lentd, röhkä, rojisku, pitä. Analogisen yleistyksen 
vaikutuksesta kai on ruvettu sanomaan myös: antavat, rois- 
kuvat (pro antavat, roiskuvat), ottavat, j. u. e. 'Samasta 
syystä (yleistyksestä) on nähtävästi johtunut pitkä vokali myös 
sivukorolliscn tavun jälkeen, esim. ilmoUtä, mölsMttä j. n. e. 

3. ffuntvr fHintii-johtoi&et verbit, joissa aikaisemmin 
muodostunut diftongi on kehittynyt «:ksi, <7:ksi. (Vrt. 
myös toista au > ö, (iii > a muutosta siv. 7.3). Esim. 
sekänta, tarvantuä, kerfintui « *kerä{H'mtui). 

Sitäpaitsi tavataan ä, « useassa kohden alkuperäisen a:u. 
ä:n sijalla, kuten aikanaan jo mainittiin (kts. yllä. siv. 72jaseur.). 

Alkusuomalaisen ajan jälkeen syntyneet pitkät o, ö, 
u, ii, e, i äänteet tavataan niinikään sanan ensitavua fi ÄännehidoriaU. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 77 

kauempanakin. Jo varhain on korottoman tavun vokalia 
seuranneiden spiranttien kato mainitulta pitkiä, vokaleja 
synnyttänyt, joko välittömästi, jonka jälkeen vokalin kehitys 
on edelleen jatkunut, tai saattaen toistensa yhteyteen kaksi 
erilaista vokalia, jotka sittemmin sulautuivat pitkiksi vokali- 
äänteiksi. Krl eilistä kellitty mistietä ovat nähtävästi kulke- 
neet sellaiset muodot kuin persigssä, vuotiensä 1 (*perseyessä 
> persessä, > persigssä; kastessa tyypistä tuonnempana), 
samoin mahdollisesti JiaJcin. Ukin, sotkissa (kaiketikin < ha- 
kien < *hakeden; sotkien < *sotkeSen, vaikka myöhempi kehi- 
tys jostain syystä on nämä muodot Hiisiin johtanut). Jälkimäi- 
sellä tavalla lienevät taas kehkeytyneet sellaiset ILsen impera- 
tiviu muodot kuin antiin f< *untayiihen), kasvun (*kasva- 
Y ulien > kasvaithun > kasva x un > kasvun) -— kasvon (<Z 
*kasvayolten), kostun «*kotita { un <^*kostaYo/ien). 2 

h-.a kato on myös vaikuttanut sen, että kaikki maini- 
tut vokalit ovat tulleet pitkinä kauempana sanassa esiinty- 
mään; esim. avantön (<£. avantohan), karhunen (<i*karhuhu-), 
kiilpun, laskin (<i*laskihen), kakasteleitin, huhuilin, kikkai- 
lin, yenet ('C*veneJietJ, kärmet (<C kärmehet). Viimemainit- 
tuun A-loppuisten tyyppiin on oletettu jo varhain sekaantuneen 
myös alkujaan pj^-vartal öisten, kuten antinsa ( K piteän an- 
tlnsa u ), päret, paiset, y, m. muodot näyttävät (kuitenkin 
ruotiessa, persigt, kuten edellä mainittu). 

Preesensin alkuperäinen fi aines on, samoin kuin aikai- 
semmin puheena olleissa a, ä äänteissä, myöskin muissa 
vokaleissa saanut pidennyksen aikaan. Esim. tahto, tulo, 
mtinTj, kuhtu, kusit, hähni, riihi, kassi, e:tä ei kuitenkaan 
tässä asemassa tavata, labialiatraktion vaikutuksesta kun on 
e > o, ö muutos tapahtunut: tulo < iulov(i) <C*tule(ti. — 1 JHiiiuiMii) muodon kuulin kielimestariltani, mutta puheesta 
[a myös Hongan vanhukselta olen sittemmin merkinnyt omi- 
tuisen vuo tiossa. Vrt. myös viron vödi mutta perse. 

a y.a kato aiheuttanut myös kin partikkelin i:a synnyn 
eräisiin asemiin, joista se on kaikkialle mainittuun partikkeliin 
yleistetty. Kts. lähemmin siv. 54. 78 Lauri Kettunen. 

Näissäkin on leveneminen ulkopuolelle alkuperäistä alaa 
huomattavissa: tahtovat, kässivät, kiistivät, tappaitö, lejifckaitv. 

Muutamiin tapauksiin on vielä huomiota kiinnitettävä, 
joissa aikaisemman pitkän vokaliu asemella. nykyisin on 
lyhyt. Niin on asianlaita aina, kun diftongia on joutunut 
seuraamaan vokali, laadultaan sama kuin diftongin jälki- 
kompouentti, jonka kanssa se muissa murteissa yleisesti 
on yhtynyt pitkäksi vokaliksi, taikkapa on suorastaan muo- 
dostunut sivuäänteeltään (konsonantiltaan) pitkä diftongi 
(hakhoa). Arvattavasti ou näin kerran myöskin ms:ten kie- 
lessä ollut laita, vaikka sittemmin pitkä vokali on kulunut 
diftongin lyhyeksi korottomaksi jälkikompone nti ksi '. Ilmiö 
on useimmin huomattavissa, missä diftongin jälkeinen h on 
kadonnut, jota äännettä seurannut vokali on jo paljoa aikai- 
semmin (ennen korottoman tavun spiranttien katoa) assimi- 
loitunut edellisen vokaliu kaltaiseksi. Esim. poikign « poi- 
kiän <C po%kidahan < *poikidahen) t poikoan (<£. * poika- 
dahan <^*po>M§ahen), MUeän, kulien, akkaan (mutta kyllä: 
akk(\iän) — antoan < antonn (<C*ttntayahen), mak- 
saan (<C *maksayahen), ottoan « ottoon <C *ottafahen), 
keiUeftn, piteän, törötteän (<C*töröttäkähen; äännelaillisten 
analogian mukaan kadottanut &:nsa) * — kuolttngn f-< kuol- 
tuahan, „koirai on hiiva kuolttuan") — Huomattava on 
myöskin äännelaillinen illativimuoto persien (persien <C*per- 
siehen <C*perseye!ien <^*persefeser>). Vannaankin on käytän- 
nössä varemmin ollut myös illativimuodot astian, häpeän, hua- 
sian, ja juuri tämä illativin joutuminen muiden sijojen kalini- 1 Viiinc matkallani oli mulla huvi konstatoida, että tämä 
aikaisemmin vain todennäköisenä olettamuksena lausumani ajatus 
oli . paikkansa pitävä. Usein mainitulta Hongan 80-vnofciaalla 
oli nimittäin kaikissa puheeksi tulevissa kohdissa vokali vielä 
pitkä, eikä ole mitään syytä epäillä, ettei hän tässäkin kohden 
edustaisi vanhempaa kiclikantaa. Aminoff muuten merkitsee 
vokaliu aina pitkäksi, vaikka varmaa on, että hänen käydessään 
ainakin kaikilla keski-ikäisillä on vokali ollut lyhyt. 

2 Sen sijaan aina: vigllän, oikun, iuoskän, mliqkän. Aännehialoriall. katsaus metsä suomalaisten kieleen. 79 seksi on todennäköisyyden mukaan ollut v ai kutti me n a $eu- 
päätteisten illativimuotojen syntyyn, jollaisia juuri mainituissa 
asemissa murteessa tavataan, (Kts s:n historiaa siv, 37) *. 
„Verba contracta" ryhmässä on meillä todennäköisesti 
saman äänneilmiön kanssa tekemistä. Niiden preesensin 
3:nnassa personassa ei näet ole pitkää loppuvokalia, esim lioroq. 
makoa, koske§ (: kosketa), kaloa, aitog, mihtua, kutkua, meii- 
Ima, viiliuj. häpig, itdkio, ilkii$. Voisihan kyllä ajatella, 
että muodot, olisivat vain täysin odotuksenmukaista vanhaa 
perua: labialiaines sivukorollisen tavun jälkeen kadonnut 
(vrt, preesensmuotoja haravoi, kapaloi), mutta kun muut 
verbirylimät (vrt esim. heliso, mölskuttä, ilmoitta) sekä ylei- 
seen savolaismurteetkin 2 todistavat toiseen suuntaan, nimit- 
täin että pitkä vokali on jo varhain sivukorollisenkin tavun 
jälkeen yleistetty, on meidän tässäkin ajateltava aikaisem- 
pien pitkien vokalien lyhenemistä (makoa- < makotf, pmtliuq- 
< pauhu{<j). Difdongit. 

Alkuperäiset. 

Pidempänä sanan ensitavua on alkusuomalaiseen ai- 
kaan ollut ainoastaan i-loppuisia diftongeja. Xe ovat 
metsäsuomalaisten kielessä sivukorollisessa asemassa 
ollessaan muuttumatta säilyneet, muutamia poikkeuksia 
lukuunottamatta, joista tuonnempana korottoman tavun dif- 
tongeja käsitellessämme saamme puhua. Esiin, niiikliiitii, 
lumpioita, e per öinen, navetoissa, harakolta, laula, toi ta, ioii- 
vuita, iuamtttaithi, vihavoittä, haravoida, kapaloikaa, mur- 1 Huomattakoon tässä myöskin pluralisct illativimuodot: 
■paloin, palkoin, ketoin, karvoin, nikoin (<C_* sikoihin). 

- Sellaiset savolaiset esimerkit kiihi utakkö, puttv eivät 
tässä tosin mitään todista, sitävastoin kyllä esim. pauhuVH f-»- 
pauhua), tuiskuvn, iul°ki { iö, il'ki$d. 


80 Luuri Kettunen. lioitta. puqFmainen (<C puolimainen), {ihanainen, olemoinen, 
elämöinen (kts. sanain selit.). A" arankin on huomattava ka- 
ritivisten adjektivien sivuk. tavun jälkeen säilynyt diftongi: 
Jieyijftöinnä, hammatoin ta , sotketuin. 

Siirtyessämme puhumaan korottoman tavun diftongeissa 
tapahtuneista muutoksista, on meidän aluksi huomautettava 
tapauksista, joissa oi on kadottanut sonanttinsa. jouduttuaan 
edellä käyneen spirantin hävittyä välittömästi vokalin yh- 
teyteen; esim. laessa ('^laoissa <i*ladoissa). raossa «*ra- 
¥<>i<$a) >, laitta f< *luduiUu), saittain (C. sadoittaan). Sanat 
edellyttävät aikaisempia triftongillisia muotoja. 

Muuten on alkuperäinen korottoman tavun /-loppuinen 
diftongi, kuten tunnettua, joutunut suuren kulumisen alaiseksi 
suomenmaalaisissa kansanmurteissa, usein jäljettömiin ka- 
doten. Viimemainittu kohtalo on sillä suuressa määrin ollut 
esim. eteläsavolaisella murrealueella, jota vastoin vähemmän 
kuumeissa pohjoissavolaisissa murteissa ou paremmin jälkiä 
mainitusta diftongista huomattavissa. Mutta kun sielläkin 
puolittain kuuluva jälkiko mpcnentti saattaa väliin, esim. sa- 
nan lopussa, jäädä kuulumattomaksikin, on sen sijaan met- 
säsuomalaisten kieli sen mainitunlaatuisena suurella johdon- 
mukaisuudella säilyttänyt ' l . Luettelemme tähän kuuluvat 
esimerkit seuraavasti : 

1. verbien imperfektimuodot, esim. antoi, annoUton, 
suatohi, kukkui, torttu'-, ampuf, hirnui, ulvoi, iayhoi, varoi, 
lihoivat, taltoin. 

2. oiöa-. 6/dä-loppuisten preesensmuodot, singularin 
3;tta personaa lukuun ottamatta (samoin tietenkin imperfek- 
timuodotkin) ; esim. tahoin, (preesens ja imperfekti), tahoU,ta- 
hoUnmon, (tahtoi, imperfekti), katkoin, meloit, velloin, soroUn- 
mon. (3:s persona: tahtoi, velloi; kts. myöhäsyntyisiä dift.) 1 Näiden rinnalla kenties tavallisemmat: latoloissa, rako- 
loissa. 

2 Kahdellaista edustusta ei juuri koskaan roinut kuulla 
ii in likaan eteläisellä kielialueella, jossa enimmät ajat tulin oles- 
kelemaan. 9 Äännehistorian, katsaus Metsäsuomalaisten kieleen. Hl 3. konditsionalimuodot, esim. antajin, heittä^immön, 
iätkmin, suattais, kigntäifat. — Samoin on * sivuko ro liisejä- 
kin asemassa tavattavana, nähtävästi edellisistä yleistyneenä, 
esim. parantaa, ttdittaiSit, turittaiSimmon. 

4. myös yllämainittujen oiäa-, ö/drt-loppuisteu verbien 
imperativin singul. 2:nen persona, esim. meloi, (elä)katkoi, 
takoi, pilko*, viUoi (käärmeen loitsussa: villo* suis,villoipi#§, 
riihi kaikki vis hammastaisi). 

5. itse- vartaloiset verbit, esim. iltihto, iloUitemän, iloita. 

6. 2'se-vartaloiset verbit, esim. hatkaUen, parkako, rii- 
MiMä, häväUtä, sulkäHen, niirväisin, huomista, tötjkäiitä, 
tuhkako. 

7. oilta, oi'Mi'-loppuiset verbit, esim. ilmoittelen, siloH- 
toa (— panna siiat selkään), pötköUellä, iotkoUtelemän, hay- 
koitella, katkoitta, repostella, vierotttelen (= vieritteleu), tmtr- 
roHtoa, lörpöUtöä, kirkoHteleitö, kimmoHteleitein. 

S. alkujaan oi,- öflop puiset nominit, olkoon sitten dif- 
tongi sanan lopussa tai konsonantin edellä, esim. mehto', 
puitko*, puko*n, talo 1 (harv., tavallisesti kiila), kukko*, ukoilla, 
kifio*(-sip), kokoi t, lohkoi, tuttö\ nihvo*, repo*, keuhko*, ken- 
ho*t, ratto*, puro~(?), lappoi, \uhoi, herso* (•*■• kersa), karkko*, 
kurmoi, runo 1 , mössöi, kario'(-koira), (silm-)pasko', korvot, 
saukko*, lumo*-, pah/, ratto'-, lampo^-talli), Paavo*, Mikko*, 
Juqkko 1 ', Ero*, KertUA, Juho*, Tahvo*, Toppo* {— Kristoffer) ' . 

9. «-loppuiset substantivit. Esimerkkejä niistä ei mur- 
teessa kuitenkaan ole kuin muutamat henkilönnimet, esim. — 

1 Kuulin muutamia sanoja, joihin * oli yleistetty olematta 
kuitenkaan alkuperäinen siitä päättäen, että yksikön partitivi 
ei ollut id -loppuinen, jonka ehdon yllämainitut kaikki täyttävät. 
Niinpä näyttäytyivät ainoastaan o-loppuisiksi m. m. seuraavat : 
ahjo, tahko, iho, vihko, pakko, kupo, karho, mato, verkko, 
kanto, aho, nurmikko, vaimo, armo, rutikko (= perunamufiOTmos, 
Norjan puolella putiSHilppu; rutikko sanan merkitys etymologi a 
muuten lieneo rutjua verbistä, viron rudjuma, johdettavissa; 
samaa juurta on varmaan myös rutistaa verbi säkä ruti adverbi, 
niin että esimerkki kelpaisi kenties olemaan lisänä Ojansuun 
esittämässä (:n astevaihtelussa. Kts. Virittäjä 1909, siv. 57), 

6 


VJ Lauri Kettunen. Viite, Janne'-; niissäkin on diftongin tapainen vaikeasti ta- 
juttavissa, vaikka partitivimuodot (Jmhu Villejä kahinMen", 
„kaho' : t'kos Jännepä pistuvannl puolelta*) viittaavat aikaisem- 
paan diftongiloppuisuuteen. 

10. men-loppuiset nominit, esim. sirkhuhien, hippuinen, 
päkkainen, harpannen, kalainen, nigka-nen, vaivainen, pölyi- 
nen, pahainen, kar puisia, UeduiSillen, sahkoiiet, ilkoi&en- 
(ala*st), (sUmä-jterähicn, sikaria. — Samoin sukunimet, ku- 
ten Havuinen, Ointfnen, Vilhuinen, Lehmosia, Tenhuii 
(-Kirsi), Karva- nen. {Mutta esim. Taivainen, <C Tarva- 
hinen). 

11. isa-, isa-päätteiset adjcktivit, esim. näkuiHi, iou- 
titiSa, rattoisat, aht^(-houmt; vrt. aitonen). 

12. karitiviadjektivit, esim. tuS&nnä, piätö% mua- 
to'nta, lutointa. Sitävastoin sanotaan: heyyetöinnä, nime- 
ttiin, holtitoinna, joka seikka aiheutuu sivukorosta. Kui- 
tenkin: heytjettömän, tuottömiin, joka vaihtelu kuuluu alku- 
suomalaisiin suhteisiin palautuvan '. 

13. nominien pluralimuodot 2 (myös oi-, <j>'-loppuisten, 
milloin niitä ilman h-, fö-tunnusta käytetään); esim. akoUlen. 
(lisillä) mahoin, verko-lla, sotkuilla („akat on sotkuilla" = 
pesuilla), ialoUtän, norrfllen, saunoessa, puroista, hikoillen, 
(reis-Jvermoissa. 

14. muutamat tekimennimhiä käytetyt substantivit, 
esim. astu^hiv, istiCllairta, taskohita. 

15. oin-, ym-loppuiset adverbit, esim. hauvoin, äsköhi, 
silloin, tuonnoin, harvoin, milloin, vihein (-vimenni), enndn 
(~ ennen), kilvoin (= kilpaa). 

16. isin-, joskus myös a s («-loppuiset adverbit, esim. 
kotoiHn, sukuisin, takasin, kolmasti, ala' : sti. 

17. prolativiset adverbit, esim. sivu' k, aloite, peräUe, 
f— - peräHte). 1 Vrt. Ojansuu, L. M. Äh. L. siv. 206. 

- Xomiriativiä, genetiviii ja partitiviä tietysti lukuunotta- 
matta, joista tuonnempana. 


Äännehistorian, hitsaus metsäsuomalaiden kieleen. B8 Kadonnut on diftongin jälkikomponcntti kokonaan 

seuraavissa tapauksissa, joissa sen alkujaan olisi pitänyt 
»siintyä l . 

1. alkujaan in-, me-loppuisissa sanoissa esim. muram, 
sieran i, siiväm (~ suvun), kuvan 2 . 

2. eräissä supistusverbeissä, konditsionalia lukuunotta- 
matta, esim. oso$n {<^*o$a$an?), horoan (vrt. savon hora ( lan). Huomiota ansaitsevat ne tapaukset, joissa z-loppuista 

diftongia on joutunut seuraamaan korottoman tavun jälkei- 
nen f, <S spirantti; niiden kadottua on jälkikomponentti jou- 
tunut alkamaan seuraavaa, sivukorollista tavua. Äänneilmiö, 
joka mahtaa muuten olla hyvin vanha, tulee näkyviin: 

1. pluralin genetivissä ja partitivissä, esim. itkujen 
(<'_ "'it.fatldm), suru (ien, ku)ira<i<in, (<C '''kayroidim), tUttö^en, 
sautia(ien, kana ( ien (kuitenkin tipräl ( len; <C *äpräfiiden), sa- 
i;U(ia (<i *suvutöa), kccurodu, kano f iu. 

2. oi-, oi-, ez-Ioppuisten nominien yksikönkin partiti- 
vissä, esim. kukkoja, (<C*kuhkoida), tuttö&h korvoja, pttrorfa 
(„mij lofi ui MiUlupurOfia alän u ), mehto ( ia („kaks meh- 
to,kv : ), Puavo(ia, Viileää. 

3. 0{da-, öjdä-päätteisten verbien I:SSä infinitivissä 
sekä myös imperativin monikon 2:ssa personassa, esim. me- 

« *meloiöak), katkoja « *katkoiöak, tai *katkoiya-) 
tuhtoja (<Z *tahtoiäaIt, *tahtor/aJ, kerto ( ia, pilfckoda, set- 
po,i(t, nirJiOfia, varojia. 

Saman äännelain vaikutusta odottaisi myös pass. II:sen 
partisipin plural. partitivimnodoissa, jotka kuuluvat tehtaita, 
(,,e&o>i tehtaita sukkia.-), suikilta, pro tehturfäfSugtufia- Kai 
yleistystä: neulotulta, annetulta j. n. e. 

On jokusia sanoja, joissa alkuperäistä korottoman ta- 
vun of diftongia vastaa u, esim. kifiuttog- (= kirj ottaa; sen 1 Vrt. Tarkiainen. T. J. M. siv. 74. 

2 Tulisikohan näissä ajatella kuäaiu — ■ kutamen suhdetta 
(vrt, karitiviadjektiveja, siv. 82) ja että avointavuisten muoto- 
jen edustus on sitten yleistynyt'? 64 Lauri. Kettunen. sijaan kitioHtog, kuten Savossakin = tehdä kirjavaksi), 
peippu (— peipponen), papusta, f ohmien (~ poiminen: ete- 
lässä) = pohjoinen. Savu 1 , savulainen, kairat (-paikka: 
~ koina'). Viimemainittu lie kuitenkin deverbalien ryhmään 
kuuluva, samoin kamiinoin (= kuolo, surma), kasvu (•meläli). 
nuglusorm {= etusormi), joissa ei diftongia ole ollutkaan. — 
Paikannimessä Keshoia-Röiitä odottaisi diftongin asemesta «;ta. 

Alkusuomalaisen ajan jälkeen tapahtunut ei > i muu- 
tos ei ole koskenut kuin korotonta tavua; esim. tusk- 
aisin (<C * iuokseisin), m anis (<^ *mänejsi), tuntisin: mutta 
tarvihteisin, mainihteisit, pimene.is, lilhteleis 2 . — Sellaiset 
murteessa tavattavat nimet kuin Mansikki. Musiikki katso- 
taan myös alkuisin «'-loppuisiksi. 

Voimme tässä yhteydessä ottaa huomautettavaksi erää st ii 
omituisesta äänne-edustuksesta, joka suomessakin tuutuu ole- 
van laajalti levinnyt. Se esiintyy suhteissa: ilkeä: Ulaa 
« ilkioj, pime$: pimigmäv, valkeg, valeta: (päivä) valkig 
« valkiä), karkta: karkiqmän, sileä.: siliä f< siliä), peh- 
me$: pehmigttön, j. n. e. Nämä intransitiväset denominalit 
tuovat mieleen rta-loppuisten retleksiviverhicn ryhmän (kts. 
seur. siv.): ottaito, hejjttäito, pullisteleita, potkitteleitö j. n. e. 
Vaikeaa on näin vähin aineksin päätellä, millainen kysy- 
myksessä oleva äännekehitys on ollut, mutta mahdollisesti 
on molemmat mainitut tapaukset asetettava rinnakkaisiksi, 
joten e vokalia olisi joutunut — <J:n kadon sekä erinäisten 
vartalossa tapahtuneiden muutosten jälkeen — seuraamaan;', 
ja äänneyhtymä olisi sitten ottanut ei > i muutokseen osaa. 1 Vaikealta tuntuisi ajatella, että sana, joka muuten oli 
kaikkialla yleisesti tunnettu ja käytetty, olisi tullut kirjallisesti 
tunnetuksi ja saanut tensa suomalaisen ortografian väärästä ym- 
märt äniises tä. 

2 Vrt, Tarkiainen, T. J, M. siv. 74. — Mainitut esimerkit 
osottaisivat, ettei c| ~~> i muutos olisi muissakaan murteissa 
tapahtunut kuin korottomassa asemassa, josta i helposti on 
päässyt yleistymään. 3 Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. S5 M y ö h e m p i s y n t y i s e t d i f t o n g i t. 
A. f-loppuiset. 

Alkuperäiset z-loppuiset diftongit, joiden edustuksesta 
yllä olemme tehneet selvää, olivat jo nykyiseen muotoonsa 
kehkeytyneet, ainakin jo suuressa määrin jälkiko mponent- 
tinsa laajuutta kadottaneet, kun erinäisten ääuueprosessien 
jälkeen kieleen ilmestyi uusi sarja s-loppuisia diftongeja — 
ei kuitenkaan kaikkityyni viidessä ..parvessa"', kuten seu- 
raavasta käy selville — , jotka eivät enää yllämainittuun 
muutokseen kerinneet mukaan. Tuomme näkyviin nämä 
diftongi ryhmät, samalla viitaten, milloin mahdollista, siilien 
varhaisempaan kehitysasteeseen, johon diftongisana lähinnä 
[tai; iituit. 

1. II:sen iufmitivin sijamuodot, esim. hutia hi, (<C lau- 
laen <i Haiditäen), parkuni, purtain, Mertäin, kugtuissun 
(<C Jcuatuessän < ^kätiiäessahen), heittäjissä, antaissa, (itä-) 
voitta in. — parantuissa, (kuuro-) p äi ttäin . l 

2. efc-päätteiset frekventatiiviverbit, esim. ruhulen 
(<C nikuelen), pontuilö, kiroilla, hakkailin, pokkai/, t'6>Häi],o. — 
potkitteleitä, röiihteleito, irvisteleitä, pullisteleitö, pullistdeitm, 
1'fiteleiteit, seisteleitö f„si# seidehito"), äimisteleitii, mufkis- 
tele itu. 

3. ((«-loppuisten refleksi vi verbien runsas sarja. esim. 
heittäää f< *heittä(iitftöiiM), ottaitö, tärväito, vugvaiunän 
(„nuor mi$$ nuiy kativas vuovainnun u ), imtvuithoa, havainna 
(<C* hava (linna?), kunmrtaitö, pokkailin ( „ne pokkakin tänne 
iidttmän"). 

4. väliin korottoman tavun palatabspirantin kadottua 
/:n edeltä (kuu vain edellinen vokali ei ole ollut i): se on 
tapahtunut esim. kin partikkelissa, kun se on vokaliiu liit- 1 Sivukorollisessa asemassa nämä myöhäsyntyiset diftongit 
luonnollisesti ovat myös säilyneet. — Muuten on näissäkin i- 
1 o [»puinen diftongi nähtävästi äärin es ubstitutskm tulos. Vrt. 
.Miellä siv. 07. 


HU Lauri Kettunen. tynyt, esim. kului « '''huluijih), vielä V C< vigläyik), iotai. 
Samoin parissa päivännimessä: torstaina, tistaina, tistaiks, 
torstaiks (nom. torstak). — Molemmissa tapauksissa samoin 
sivukorollisessakin tavussa: esim. hugmnennai (<C*hömmen- 
nayikj, sunnuntaina, helluntaina. 

5. muutamat substantivit, joissa diftongin korott. tavuun 
synnyn on aiheuttanut nähtävästi im kato; esim. eläin 
«i * eläjäin), painapien (<Z painajainen), polttainen, avain 
(<C ava$ain?J, kuriussä. Sitävastoin läksi ( iäi$et, (tnuan-). 
mittoa ( iainen (= maanmittari), opettavainen '. Lieneekö (:n 
kato alkuisin ollut korosta määräytyväin en? 

6. useat sanaryhmät, joissa Jr.n kadottua on diftongi 
muodostanut, esim. vieraita (<C *vigrahida <C *vigrazi$a), 
paraiten (<C parahiten), karmeita, hampaiden (<C *hampa- 
hiien), lampai(ien, kirvelien, halmeiden (mutta: Imonetten) — 
ialkohi « ialkoihin), (laps-)saimoin, karvoin, lihoin — kor- 
voin f< -tfeorvoihen; yksikön illat.), kukkuin, tilttöin — 
varain « * varakin), kttlve/kko « *kulvehikko). 

7. singularin l.sen personan (usein 2:senkin) posessivi- 
sutiksissa esiintyy (takaheiton vaikutuksesta?) 2 diftongi: 
esim, katein, kiiläin, akkain, hattuin, emäin, röi ( iuin, 
maitaiS (~ maitäns), isä is ("^ isäns), sisar eis. Sama on 
laita kolmannenkin personan sufiksissa, jos sana on ollut 
oi-, (»-loppuinen, esim. tiittöisä ~ tuttöinsä, kukkoinsa, piik- 
koisa. Näistäkö lie sitten käytäntö levinnyt sellaisiinkin 
muotoihin kuin mehtä(sä, pcltoisa, kilUmä, niskansa, joita 
myös kuulee käytettävän. Samalla tapaa on muodostunut 
myöskin refleksiviverbeissii esiintyvä posess. sufiksiaines. 
esim. rotkasteleitein, potkitteleiteit. (Vrt. Kielennäytteistä 
„mitä sinä nut spiigkäileiteit ia viskoHteleiteit?" — Minä 
kimm<?'tteleitcin .'"). 

8. oida-, ti/cJä-loppuisten verbien preesensin 3:s persona 1 Mainittakoon, ettil polij. Savossa, olon kuullut muodon 
opettainen, (,.ei mg? opettaitän hal a veksi i i t a ii ), vaikka muoto 
lieneekin vain vanhimpien puheessa mahdollinen. 

3 Vrt. Tarkiainen. T. J. M. siv. 79. — Tällaiset muodot 
ovat tietääkseni yk-isäiui eteläsavolaisia, 


Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. ^7 011 poikkeuksetta o£-päättemen ; esim. hiukoi, haukkoi (Jiank- 
ko henke§n u = on kuolemaisillaan) ' , katkoi (<C *katko£(ii), 
survoi, seisoi, lihoi, hiukoi ( : hiukotfa), kötö(, sekot, velloi, soroi, 
kiltöi (~ palaa kehnosti), teroi,,pi§roivat (imperfekti kuitenkin: 
teroi, soro*; kts. siv. 80) — hugsioi ( — htas^ipi), veteloi, 
paleloi 2 . B. et-, ä-, u-, u-, e-loppuiset 

Paitsi i-lopp uisia diftongeja, joita edellä olemme tar- 
kastelleet, on murteessa edempänä sanan ensitavua muun- 
kin laatuisia diftongeja tavattavissa. Aikaisemmin olemme 
jo pitkien vokalien historiassa luetelleet ne tapaukset, joissa 
supistuksen johdosta syntynyt ä, a > oa, eä. 3 Mutta on 
myöskin ilman tällaista äännekehitystä a-, ä-Ioppuisia dif- 
tongeja syntynyt, nimittäin kahdesta erilaatuisesta vokalista 
{jälkimäinen niistä a, a), jotka korottoman tavun <hn kadottua 
ovat joutuneet vierekkäin. Syntymättä eri tapauksia tar- 
kemmirj luokittelemaan (kts. <J:n historiaa), tuomme muuta- 
mia esimerkkejä näkyviin: 

hopea, (<Z *hopeda). virjkefi f< *vifjkeöä), pimeä, näpeg, 
räseä, huikea, onea — - karkaa f< *karhoda), ioukkoa, käkeä 
« *h'ikeöä), lampea, mäkeä, maitoa — rupeama (<C *rupe- 1 Vrt. haukotella, haukkailla, haukata, haukku»,, jotka 
kuulunevat samaan sanaperheeseen. 

* Sivukorollisen tavun jälkeen luonnollisesti oi esiintyy 
muuallakin kuin preesensissä, esim, vetelo$(ia, haravoiman 
(mitta aännelaill is esti myös: tahtoja, kertoja). 

i 3 Tämä seikka muuten todistaa, kun muistamme ensita- 
supistuksesta syntyneiden ä:n ja «:n edustusta, että spi- 
1 ii -n kiit.o olisi aikaisempi edempänä aanassa kuin ensita- 
vussa, kuten toht. Ojansuu on Karjalan äännehistoriassa ja 
luennoillaan huomauttanut. Siinä tapauksessa on tietenkin läh- 
dettävä olettamuksesta, että vokaliutuminon (ä ~^> oa, ä ^> e$ 
muutos) onsitavussa ja kauempana sanassa olisi saiminikäiuen 
ilriiiii, jota olettamusta ei kuitenkaan saata itsestään selvänä 
omaksua. ^ Lauri Kettunen . duma) — sanoa f< *sanodak), huikea f< *kulkedak), asua, 
puhkui (<_ *puhktdäk), parkua f< *parkudak), istua, kuk- 
kia f~ kukkima), pelicf,, sukkia (<; *sukkida), leikkiä, kou- 
lua ( — kouluva), soutua, — kokoan (~ *kokodan), luikkuan, 
tulugmän (Hilluta), välttämän. 

Muutos eye > e >■ ig ou parissa sanassa tapahtunut: 
persian, <i *perseyen, vuotiessä, < *vugteyessaK Muissa al- 
kujaan e^e-vartaloisissa ci muutosta ole nähtävissä, ne kun 
ovat, kuten jo huomautettu, A-loppuisiin sekaantuneet. — ie 
diftongi tavataan niinikään plur, genetiviniuod oissa : suksien, 
s/ pien, (voisi olla < *sipe3en; vrt. poikanen), kukki gn, lo- 
hien. Kun siitä huolimatta sanotaan: laskin f< *laskihen), 
hnkuttln f< *kukuttihen), tuotin (< *tuQtihen), voisi tulla 
ajatelleeksi, että edellisen ryhmän i$ diftongi, joka ei ole 
joutunut i:ksi, ei olisikaan vielä hm kadotessa ollut difton- 
gina, vaan olisi vokaleja erottanut i, alkup. <J:n jatkajana. 
On kuitenkin huomattava, ettei [ig (<C ihe)] > i muutosta 
ole nähtävästi koskaan tapahtunut, vaan on h:n erottamien 
vokalien assimiloituminen jo vanhempi hm katoa: *laskihen 
> laskikin >■ laskin. Tyydyttävää selitystä vaille jäävät 
kuitenkin ll:sen infinitivin muodot: häkin, häkissä, itkin 
(<C *itkeden). Mahdollisesti perustuvat ne johonkin varhai- 
seen murresek otukseen, vrt. esim. savon säännöllisesti ta- 
pahtunutta ie > i muutosta: hakkin (<C *hakeden), persissä. 
miQtissa, hevosin «_ *hevoj : siden). Kuten mainittu, on muutos au > «, ä/7 > a kauem- 
pana sanassa yleiseen tapahtunut, esim. silväs < suväijs, 
havfätoa « *havahuttoa < *havahätdtaäak), iiirätti, turut- 
toa <; turauttä, ka&utappa (laulog), tipäs f< *tipaMus) — 
tippa, rupäs („vinarupfis" = ryyppy), noukäs („of tullit 
nil^laihaks ettei sin^ollu kukoin noiikästalilioa' i ),lolkäs(„ioi 
uholla lotkäksella"), sekäntui (<C * seka puutui). Sensijaan 
e.u, eu säilynyt, esim,; ere/is « *erehdus), korkeus, leveys. 
Pohjoisessa kuulin: tervaus, tervöi(ttän. 1 Otettava huomioon muist. sivulla 7' AännchistoriaH. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 89' Vokalien palatalisoituminen. 

Vokalien palatalisoituminen on konsonanttien palatali- 
soitiunisen kanssa parallellinen ilmiö. Vokalien artikulatsio- 
kolita on tavallista likempänä i-, fasemaa yleensä, jos vo- 
kali on yhteydessä palatalisoitun konsonantin kanssa; esim. 
öristä 1 (mutta höröttä), ws, (iveie-), käs, tui, näfiätä, oria- 
turius, tuska, vasket, kunikka, vafig, vesiä. Puolikuuluvan (i- 
loppuisen) diftongin sonantti kuuluu niinikään hiukan pala- 
talisoidnlta: ottoiL aktftta (mutta: aholla), kantoi, ampui, 
uamitffolla- ävaa-(svarabakti-) vokalit. 

Savonmurteen luouteenomaisuuksiin tiedämme kuuluvan 
n. s. svaa- eli svarabaktivokalin. Kun eusitavun J, 
muutamin paikoin myös n äännettä on seurannut joku kon- 
sonantti, joka ei ole mainittujen kanssa homorganinen — 
kysymykseen tulevat, tietääkseni yhtymät Jk, lp, lm, Jr. Jh. 
Jkk, Ipp, ja nh 2 — niin ovat nämä konsonantit saaneet vä- 
lilleen äänteeu, joka suuresti lähenee varsinaista tavuamuo- 
dostavaa vokalia. Ilmiön varsinaisena aiheuttajana lienee 
oikeastaan kielellemme ominainen löyhä siirtymä tavusta 
toiseen, 3 jonka seurauksena on kielen liian varhainen, /, n 
äänteen vielä kestäessä tapahtunut artikulatsio, olkoonkin, 
että erityisillä sonoritetti suhteilla, uuden tavukukkulan muo- 
dostumisella, myös on äänteenmuutoksessa huomattava osansa 4 . 1 Paktalisoituja vokaleja en yleensit ole ottanut merki- 
täkseni. 

2 n h.tB. oi tunnuta käytettävän Juvatta, mutta pohjoisem- 
pana olen sod kuullut. Vrt, Tarkiainen, T. J, M,, siv, 24. 

: Juspisrsenin „loser Anschlnss", Sieversin „8Chwach 
_. sohnittener Akzent". 

4 Vrt. Sievers: Grundztige der Phonetik, siv. 295, 'H) Lauri Kettunen. 

Metsäsuomalaisten svaavokalista kertoo Aminoff 1 : 
.»Konsonanttien väliin pistetyt puolivokaalit eivät ole 
niin yleiset kuin Savossa, ja näyttävät ne olevan katoamaan 
päin, esim. rel'ka ja velka, kyl'-'peä ja kylpeä," — Vaikka 
olinkin jo koko kielialueen kiertänyt, en ollut näistä , : puo- 
li vokaaleista" kuullut pienintäkään jälkeä. Saatuani vihdoin 
sattuman kaupalta kuulla, että K ar vai an kylässä. Kyyn 
pitäjän etelälaidassa, vanhat ihmiset olivat muinoin käyttä- 
neet jossain määrin muiden mielestä omituista kieltä, jossa 
olin svaavokalejakin huomaavinani, etsin käsiini sen ainoan 
vanhojen karva! aisten jälkeläisistä, jonka vielä tiedettiin elä- 
vän, vaikka jo varhain syntymäseudustaan muuttaneena. 
Hauen puheestaan kuulin: leltfmä, keffnona, ja niistäkin hän 
jätti toisella kertaa, kun hän pyynnöstäni toisti muodot yk- 
sityisinä sanoina, Svaavokalin kokonaan pois. Päättäen siitä, 
että näiden entisten karvalaisten puhe oli kuuleman mukaan 
ollnt kaikkien ympäri stöläisten huomion ja huvin esineenä 
ja että esim. mainitussa asemassa ei Savossakaan svarab ak- 
tia tavata eikä ennenkään lie tavattu, tuntuu varsin toden- 
näköiselle, ettei tämä äänne-ominaisuus metsäsuomalaisten 
kielessä saata olla vanhaa savolaista perintöä, vaan on tässä 
joku asutushistoriallinen salaisuus nähtävästi kysymyksessä. 
Uskoisin, ettei Aminoff ole yllämainitsemiaan muotoja kuul- 
lut mistään muualta kuin juuri Karvalan kylästä, jonka kautta 
hänen tiensä kulki. Hauskan;» kielipsykologisella todisteena muuten siitä, kuinka 
vähän levenemisen mahdollisuutta on sellaisella äänneomiiiaisuu- 
clella, joka ei ole saavuttanut ympäristön kieliaistin hyväksy- 
mistä, on esim. juuri tiimiin metsäsuomalaisten kielessä esiinty- 
neen Svaavokalin „ elämäntarina". Nauraen muisteltiin, kuinka 
vanhat karjalaiset olivat m. m. sanoneet: meidän valako 'nen 
sika on saamia harUmolta porsaita, kiillä mä sulien nähl- 1 Aminoffin tutkimus siv. 201. 


Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 9] käistä näiitän l , j- n. p, Vanhat olivat kuitenkin pilkasta huo- 
limitta kielensä sellaisenaan säilyttäneet, saamatta sitä yhtähy- 
vin sun kauemmaksi jatkumaan: „nif^enju^^at oi oppinna S(t~ 
maiu^pithen, mutta sitte^Jkun ne tul toisten^,u^ka(ien seka n, 
nln ne toiset nitä ilhtä tuQnäm^pilkkai, Ja kun ne iihten 
nauramisen nillen nauroivat nin nepä sluttas". 


1 Tietenkin on pitkä vokali matkijaa asianmukaista liioit- 
telua, Lienoe äänne ollut tavallinen svarabakti, joka näyttää 
laajalti toisissakin asemissa esiintyneen kuin nykyisin Savossa. ' IL Vieras vaikutus sekä laina- 
sanain äänne-edustus. 

Itsestään on selvää, ettei se pitkä ajanjakso, minkä 
metsäsuomalaiset ovat eläneet alituisissa kosketuksissa jopa 
viimeisinä aikoina välittömässä yhteydessä ympäristön pää- 
kansallisuuksien, ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa, ole 
voinut olla heidän kieleensäkään tuntuvia jälkiä jättämättä. 

Vieraan fon etikan vaikutus on supistunut verrattain 
vähiin. Kielen omiin sanoihin nähden on, niinkuin tulin 
päättäneeksi, seMmpien suomalaisten puheessa murteen oma- 
peräinen äänuevarasto jokseenkin yksinomaan käytännössä. 
Toisin on niiden lukuisien suomea taitavien laita, jotka sitä 
joutuvat tavallista harvemmin puhekielenään käyttämään. 
Heidän ääntämisessään voi helposti huomata muukalaisuuksia, 
joista selvimpiä on lyhyiden klusilien soinnillisuus. Aluksi 
tämä omituisuus esiintyy nähdäkseni vain klusilin joutuessa 
nasalia seuraamaan (esim. niijgli, min_ our}^, gulkenna, 
siivämmen daut, kiilun duttoloitä, nimbä, lindu, s'e_ om^, 
holikea), sekä myös soinnillisen konsonantin eteen (esim. 
miigrä, pudruamän, kablas), mutta huonoimmilla kielenkäyt- 
täjillä kuulee khisilin niainitunlaatuisena yleensä soinnillisen 
ääuteen yhteydessä (gala, dulo, hellollen, labaj. n. e.) Kieli- 
alueen pohjoisosissa on vieras vaikutus lisäksi aiheuttanut 
hv yhtymän /"/Ulisen edustuksen, esim. higffb, laiffo < highvo, 
la/'!ivo l . Lainasanojakin otettaessa on tyydytty jokseenkin 1 Huomautettakoon sivumennen, että tähän äänneyhtymääi» 
tuntuukin vieras vaikutus hyvin helposti pystyvän. Niinpä kuu- 
lee esim, sivistyneen virolaisen, vaikkakin hän vielä on säilyt- 
tänyt klusiilit ja s:n soinnittomina, usein lausuvan ruffas, keffa, 

affima j. n. e, (pro. rahvas, kehva, ahvima). Äännehistoriat!, katsaus metsäsuomalaisten kidorn. 93 uskollisesti kielen omiin rakennustarpeisiin, vieraan äänteen 
paikalle sijotettu lähinnä sitä vastaava omaperäinen. Kuten 
tuonnempana näytämme, ei ole kuitenkaan joka kerran tultu 
kielen omin äännevaroin toimeen. Varsinkin viime aikoina 
on hyvä ja yleinen vieraan kielen taito yllyttänyt ottamaan 
vastaan aineksia, jotka tekevät äidinkieltä puhuttaessa miltei 
minkä hyvänsä moteissa ja norjassa esiintyvän äänteen ja 
äänueyhtymän ainakin satunnaisesti mahdolliseksi 1 . 

Mntta kaikesta huolimatta ei se vieraan kielen tehoisa 
vaikutus, joka metsäsuomalaisten murteessa jo ensikuule- 
malta räikeästi tulee näkyviin, ole sanottavasti vieraista 
äänteistä aiheutuva. Verrattain rauhaan joskaan ei koskemat- 
tomaksi on jäänyt myös syntaksin puoli 2 . Sitävastoin on 
lainasanoja otettu kieleen kokonainen legio, ja niistäpä se 
ennen kaikkea joutuu näkyviin vierasten kielten vaikutuksen 
valta. Silti ei voi sanoa, että metsäsuomaleisten omaperäi- 
nenkään sanavarasto olisi ylen pieni. Onpa päinvastoin 
monta sellaistakin sanaa säilynyt, jotka Suomessa on yleiseen 
vierailla korvattu, niin esim. paine = väri (verkompaptät, 
painof verkkoja = värjätä), sotku = pyykin pesu („akat 
on sotkuUla pyykillä) y. m. Mutta sanavarojen käyttelyssä 
on usein — tekisi mieli sanoa — viisasta kieliekonomiaa 
noudatettu: lainasanan tultua kieleen jotakin vanhastaan 
tuttua ja nimitettyä käsitettä vastaamaan, on alkuperäisen 
sanan merkitystehtävä jaettu kahtia, pantu vanha sana. toista 1 Tämäntapaiset täysin originaliaan vastaavt sanat, joita 
parhaimmat suomalaiset kuten sanottu vaiu satunnaisesti käyt- 
tävät, olon tietönkin jättänyt tarkastelun ulkopuolelle. Voidaan- 
han esim. sanoa: ne om- v männä talvenna Hvanna siellä 
tukkia ja tig on „förstoss il niin pahotm^, murroHetttta, että 
sieltä on „nestan föfrqt" iiritteäkkän. Taikkapa: tämän vi- 
nin on mi$r^, olla „alHikoiiölfri," mu§ pUsimmbn ni%s hantu- 
puoista „nahterhstsmannia' i varten. 

2 Muukalaisuuksia huomasin pääasiallisimmin vain lause- 
konstniktsioissa sekä myiis sijain käytössä. Xiinpä panin muis- 
tiin m. m. lauseen: Tämä meiiän Heikki se w on skarpasti 
frl { iannu Hetnahon^ Ellillen van niit se fr\iog, postfrokillen. 94 Lauri Kettunen- 

Osun edustamaan, uusi toista '. Muutamia huvittavia esi- 
merkkejä mainitaksemme on esim. ukko* ainoastaan tajran^, 
ukkoi tai myös = ukonilma, maaten kup (ruots. g>fbb) : van- 
hoja hiplo$ta, kitltiti^, hip, Pualalaq^ kup j, n. e; laltt — 
suuri lahti, vikka = pieni lahden pohjukka. Samoin mäJb 
= korkea mäki, pakka = pikku mäki, myös taimet*; nuttu = 
retku, rätti, repaleinen vaate, roisit tai rokki = miehen takki 
(Savossa nuttu); eläin, eläimet = karja, iurit = kaikki muut 
elävät (metsäneläimet, hyönteiset, madot y. m.); tasku = ennen 
naisten esiliinassa käytetty, fikka — miesten vaatteissa; oikeata 
käytetään vasemen vastaista suuntaa merkitsemään, mutta: 
riktuva suomalainen, riktuva suamamies (= ruots. rikti); 
htt = pieni hiilikappale, kölit = uunin hiilet, samoin pa- 
jassa käytettävät; kiina = sulka, kiinäpännä — metson 
suhista tehty kynä (kuulutaan muuten vielä paikoin käytet- 
tävän), pännii — teräskynä. Voisi lukuisia muitakin esi- 
merkkejä löytää tällaisesta „käenpojan elämöimisestä", mutta 
yllä olevat riittänevät asian valaisemiseksi. Luodessamme sitten silmäyksen lainasanojen äänne- 
edustukseen voimme siinä yhtä ja toista mieli ii kiinnittävää 
panna merkille. Kun asian perinpohjainen käsittely vaatisi 
ympäristön ruotsalaisten ja norjalaisten murteiden äänne- 
historian tuntemista ja kun vieraan kielen äänuosystemin 
yksityiskohtainen tarkastelu lisäksi veisi meidät liian pit- 
källe sekä ulkopuolelle varsinaisen tehtävämme, tahdomme 
supistaa esityksemme ainoastamn sihnäänpistävimpicn seik- 
kaili mainitsemiseen 2 . 1 Vieras sana on tietysti saanut etupäässä sen osan hoi- 
dettavakseen, mikä sille sen alkuperäisenkin funktsion makaan 
on kuhninut. 

3 Laatiessani pari vuotta sitten ensikerran tämän osan 
tutkielmaani olin lähtökohdaksi aina merkinnyt ruotsin ja norjan 
yleiskielen muodot, paikallisia kansanmurteita huomioon otta- 
matta. Tämän menettelyn pelkäsin — ja syystä kyllä — vie- Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 95 Originalin kahdesta alkukonsonantista 011 ensi- 
mäiiien joskus pois lieittynyt ; esim. takkar (= raukka, ruots. 
stahfor), Latösa (paikannimi, ruots. Flatömi), rotiyh (= ku- 
ningatar, ruots. drottniri, nor J' dronniy), rullikvp (= noita 
ruots. trollgnhb), rivasiu (= viihtyy, ruots. trivs), ruskätä 
(~ puida riihtä, norj. träSse, ruots. tröB ^tröskg 1 ), rukata, 
(~ priikata, = käyttää, ruots. bry&kg.; mahdollisesti jo 
Suomesta tuotu), rirjltifi (= veräjää, ruots. grinn), riitä (— 
pata, ruots. gruitg). Mutta tavallisin on sellainen edustus, 
että lainanantaja- kielen molemmat alkukonsonantit ovat py- 
S3 r tetyt; esim. sparkata (kana sparkkoq- = raapii maata, 
ruots. sparh$), krupnätä (ruots. krong), kranläka (= täs- 
tä ii lii n en, tarkka, ruots. grqmilng), tröppiloUa (= tippoja, 
mots. dröpptr), sluttoa (= lopettaa, ruots. stfdfor). spikki 
(= naula, ruots. splk), sväfisti (— hyvin, ruots. svärd), fluij- 
titjk (= tukinuitto, ruots. floitirj), krannist (ruots. grqnnt), 
traktigr (— tarjoilu, ruots. trakfer), skilvaktar (= metsän- 
vahti, ruots. skuvahtär), spei { iaroi. (= ilveilee, ruots, speiar-), 
stentihasti (— säännöllisesti, ruots. stendit). Voinemme päättää 
että sanat, joissa molemmat konsonantit ovat säilyneinä, 
kuuluvat yleensä myöhempään lainakerrokseen, vaikka toi- 
selta puolen on otettava huomioon viimeaikojen muukalais- 
tumisen suhteellisesti korkea nousu, joka on voinut jo yksi- 
konsonanttisina tavattavat sanat viedä kielenkäyttäjille tut- 

vän muutamissa tapauksissa harhapäätelmiin ja siksi hankin 
viime käynnilläni kielialueen molemmista laidoista ruotsalais- 
ia norjalaissyntyisen kielenoppaan, joiden kanssa tarkastin koko 
keräämtni lain as an a- varaston. Originalien merkinnässä olen koet- 
tanut noudattaa mahdollisimman suurta 1'onottista tarkkuutta, 
sovittaeti vieraisiin sanoihin, mikäli suomalais-ugrilaisen. trans- 
kriptsiofi. (Huom. g — Saksan „Murmolvokal f( ). 

1 Viimeksi mainittu muoto, jonka vain nuoremmat kuu- 
luvat tuntevan, taitaa olla lainaa kirjallisuudesta tai kenties 
idästä päin. Siinä tapauksessa olisi sk > s S muutos tapah- 
tunut vasta senjälkeen kuin suomalaiset olivat riiskätä verbin 
saaneet, jollei sana olo jo Suomesta tuotu. Huomattakoon muu- 
ton, otta useat muutkin e? ii rt tiivistä sanoista saattavat kuulua 
Suomen -aikui siin lainoihin. ■96 Lauri Kettunen. 

tuja alkumuotojaan likemmäksi (vrt, esim. spikki, sxiom. 
piikki). Nykyisin näyttävät jo kaikki vieraan kielen sanan- 
alkuiset konsouanttikonibinatsiot olevan murteessa mah- 
dolliset. 

Omituinen on verbi rii$stätä, rufisteä = voi, saattaa. 
esim. rutisten hennota (= voi sattua), ruots. ja norj. fors 
henn. Jos siis sanat ääuteellisestikin ovat yhteenkuuluvat, 
kuten on todennäköistä, on tapahtunut takaheitto: riifts- < 
*tros- < tfirs. 

Ruotsin ja norjan sananalkuisia yksinkertaisia soinnit- 
tomia (ja aspiroituja) sekä soinnillisia klusileja vastaa molein- 
piakin tavallisimmin soinnittomat, murteen omien vastaavien 
äänteiden kanssa samanarvoiset; esim. kunnuva (= taitava, 
ruots. hunnit), kona (= nainen, akka, norj. Föng), kourit 
(= kamarit, ruots. k'öv), pusa (= pussi. norj. pTtsg ruots. 
p'5s), tukki (— kerta, ruots. t'äk), telin (= lisäksi, ruots. 
tfell), — kup {= ukko, raots. gubb), pesunnefiä (— ihmeel- 
linen, ruots, besiinneli), päna (rata ruots. hanq), takdiusti 
(päivittäin, ruots. äägligm), pvara (= ainoastaan, vain, 
ruots. bqrq), tiela (= osa ruots. del). Hyvin harvoin kuu- 
lee klusilit aspiroituina (esim. p'osthttgne, furistlolsta, K'ärlo, 
k' itsinerlöitä ; ovat miltei satunnaisia), soinnillisina vain vie- 
raan fonetikan turmelemilla kielenkäyttäjillä. 

Varsin huvittava on paikannimi Kujflämmäk, joka 
ruotsiksi on Tioleberg. Jos nimen suomalainen muoto on 
saatu ruotsalaisesta, kuten näyttää, olisi siis ruotsalainen 
fcn kehitys afrikataksi tapahtunut vasta suomalaisten tulon, 
s. o. 1600:11 jälkeen, sillä vaikeaa on tässä nimeä lainattaessa 
tapahtunutta äännesuhstitutsiotakaan ajatella. Valitettavasti 
puuttuu lisäesimerkkejä. 

Konsonanttiyhtymien klusilien laadusta olemme jo esi- 
merkkejä maininneet. Muista sananalkuisista konsonanteista 
ei ole muuta mainittavaa, kitin että f esiintyy joskus miä. 
useimmiten kuitenkin säilyneenä; esim. voTiussä (= seurassa, 
ruots. /öTije), vigrniskara (= oikeosmies ruots. fier d insk'^rl), 
fidla (= tunturi, ruots. f keli), fuseliästi (= kauheasti, ruots. Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten, Heteen. 97 

Pjsiit), fu$ml (= kuljettaja, ruots. forqr), figttti (Juva fielt- 
tig*, ruots. slö f el, norj. feil). Huomautettakoon myös, että 
vieraan kielen vahvasti suuliälyinen palatalisoitu sibilantti- 
äänne (yleisruots. s/:Uä merkitty) 011 korvattu sillä ; esiintyy 
paikannimien jälkiosana, esim. RugtsuQä (ruots. EtjtSo). 

Sanansisäisistä konsonanteista on huomattava, että 
originalin lyhyttä soinnillista klusilia vastaa kato, esim. sai, 
sain, saita (sai = satu, ruots. sägg), siat, slait, slain, slaista 
(= halvaus, ruots. ja norj. släg), tu, tustä (= kangas, ruots. 
t'ug), shai, skain {= valuuko, „iisö roivif/', ruots. skäda, 
norj. skäde), riiata (— ratsastaa, ruots. skridq), kurapajia 
(= savikylpyja, ruots. bad). Äänteiden käsittely on siis 
sama kuin spiranttien, heikko aste vain kaikkialle yleistetty : . 
Vaihtelua esiintyy vielä sanoissa pugf: puon, ptioUen (vrt. 
ruots. bude) ja raf: räin, ratf (= rivi, ruots. rad), jotka 
ovat mahdoUisesti jo suomesta tuotuja. Klusiii on säilynyt 
sanoissa ligtuva (— vapaa, ruots. ledi), right, rietuva (,.sua-hi 
rigtuva" ymmärtää, vrt. ruots. redq). Sanassa nukka (»otj 
kaloja nukka — kylliksi, ruots. nug) ei ole epäsäännölli- 
syyttä, sillä se lie norjan nokk muodosta lähtöisin. 

Ruotsin yleiskielen «^-loppuiset adjektivit on eda, edä 
tyyppeihin nojautuen murteeseen otettu. Paikallisissa mur- 
teissa, joista lainaus on tehty, ei kuitenkaan nykyisin enää 
t/:tä ole, jota seikkaa mielessä pitäen mainittu äännemnkaii- 
tuma tuntuu ymmärrettävälle. Esim. usle0 (= inhottava, 
ruote. usli), rulea (= iloinen, ruots. ruli), pemrmelifi (= ih- 
meellinen, ruots. besiinneli), unteiia (= kummallineu, ruots. 
unneli) 2 , tuteliästi (= selvästi, ruots. fudeli). Samoin va-, vu- 1 On kuitenkin hyvin mahdollista, että tässä ci ole mu- 
kautumista spirantti suhteisiin tapahtunutkaan, vaan että laina- 
tut muodot ovat olleet jo klusilittomat. Ainakin etelä-Öst- 
inarkissa kuulin nimittäin ruotsalaisten puheesta sellaisia muotoja 
kuin si t ian, (yleisruots. sidan), yrensri { ier (~ grensridär), sto^q 
( — »tod&. 

2 Eivät myöskään kielen omat sanat: ihmellinen ja kiim- 
mallinen ole kadonneet, mutta vieraita kuitenkin käytetään apuna; 9 g Lauri Kettunm. 

loppuisia, esim. rikin ra (= oikea, ruots. rikti). nutiuvä ( — 
hyödyllinen, ruots. niitti), kunnuva (= taitava, ruots. ¥anni), 
hraftuva (= voimakas, ruots. krq-fti), Itäuvä (= tottelevainen, 
ruots. lildt), muntiivä (= täysikäinen, ruots. miindi), piltuva 
{— halpa, ruots. MUi), kastuva (pikainen, ruots. kasti), man- 
nuvasti (= miehekkäästi, ruots, mynnit). 

Originaliu lyhyttä soinnillista geminattaklusilia näyttää 
yleisesti vastaavan lyhyt klusili, mutta ainoastaan avoimen 
tavun edellä. On nimittäin tapahtunut mukautuminen kielen 
omien sanojen astevaihteluun, niin että suljetun tavun alussa 
on klusilin vastineena joku heikennyskonsonantti (i tai v) 
tai kato. Esim. kup [— ukko, ruots. gubb(e)], kuplojta, kupig: 
kuvin, kurit, kuvista; tikoan (■= kerjään, ruots. ja norj. 
Viyfpr), Uhoaman, tiJcaf (= kerjäläinen): tikata, tikattu; 
ruke§ (= panee olutta, ruots. ja norj. briujgar), räkäisin: 
riivata; laijfflita (— ladata ■ pyssyä, vrt. ruots. In ~ laddq), 
taivk (ruots. läänit]). Samanlaiseen vaihteluun on mukau- 
tunut väliin myös alkumuodon soinniton lyhyt geminatta, 
esim. riitä (= pata, ruots. gruitq), riile$; riivät, ruvästä; 
pietmua (= laidun, ruots. heite), pigti$: pigssä („lampätom v 
piessä"), piet. Useimmiten kuitenkin geminatta vaihtelee lyhyen 
klusilin kanssa : tröppiloita (= tippoja, ruots. drofipar), trapit; 
ujjkkefin {== lisään, ruots. fflkdr): uijkätä; rukkoamän, ruk- 
koan (= käytän, ruots. brykka): rukata, r iikat 'än; likkaita 
(„Juh<Masm sinä UkJcaitet" — viihdyt, ruots. ja norj. tifakar): 
Uhata (— pitää väliä); rippoa {==. tempaisee, ruots. grippg): 
ripata. Samoin (hammas-) värkki,' värkkeg; (~ pakottaa, 
ruots. värkkar): värkittä, värkätä; piintteän (= laitan): piln- 
tätä, (vrt. norj. piinttq). Muutamia sanoja sentään on, joissa 
soinnillisesta tai soinnittomasta geminatasta syntynyt lyhyt 
kksili ei ole vaihteluihin mukautunut, esim. putoan, putoa- 
man (= parantaman, ruots. bsitg), putmigs — putata (ei 
*pHvata), ret (= kerma, ruots. gredde), retiiQ — reitistä, 
retin. niinpä sanotaan esim. „se om^ pesitnneUä untetia kumma", 
kun tahdotaan erinomainen ihmeellisyys sanoa uskottavaksi. Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 99 

Murteessa vallitseva likvidan ja nasalin jälkeisen klu- 
siliu ja vastaavan heikkoasteisen muodon vaihtein on vetä- 
nyt piiriinsä myös sen läheisyyteen sattuneet lainat, kuten 
seuraavasta näkyy. 

yk: ^ij, esim. ietjkeän (— suljen, ruots. sfe^ar), teykäS: 
tenätä, tetjqättu; kayko (= hyöty, ruots. gayn), kaykoa: 
kaanon, ka-rjtjosta; hetjkeg (— riippuu, ruots. heij^r), heykäs : 
h&>fflätä (= ripustaa, ruots. herjijq — katjt/}, ketjtjättu: uyka 
(= lapsi, ruots. «*?«?<?, norj. y-*]f), tttjkogn: uiffat, u^illen; 
tiiijk (— vuorokausi, ruots. duyn), tuijkig: tiitjijin; pu^liijk 
(= mellakka, leikki, ruots. bTAiij): pufiliifflin; lairfc (= latinki, 
ruots. ladniij): laiteita (= ladata) ; ptikniyk (= rakennus, 
ruots. hiignit}): puknir^it. 

nt: nn, esim. lantoqn (= sekotan, ruots. hlqnnar), 
lantakin: lamtata, lannattu ( v pote ruuhin ia noHn sanoja 
im. 'i>än puhSsemmon lannathf), puont (— talonpoika, ruots. 
bumn ~- bunde, norj. bunne), Siint (paikannimi, mots. Snnne): 
Sunnissa, Kotlunt: Kotiuunista. 

d»:ää vastaa nn: hinnink („se sit^ on rättä hinniyh" 
= ilki"), piikana, ruots. faidnitj). hinniitfin (-mua). Sensijaan 
rotiyk (— kuningatar, ruots. drottniy). 

Muutamat muutkin konsonantti yhtymät ansaitsevat vielä 
mainitsemisen. 

kt on joskus — mahdollisesti vanhimmissa lainoissa — 
mukautunut kt: h vaihtelusuhteeseen; esim. ahtin(„vttoaahlin u 
= vaarin, ruots. i qkt): ahattu, uhatut („ahatut imeiset — 
kunnioitetut); tihtoan (sepustan, ruots. diktg), tihtas: tikata, 
tihanna; tuhthugne, tuhtai ( B nut se r tissi anto* teitten rau- 
han, kun se iapalapien sitä vähän Uthtai" = kuritti, vrt. 
ruots. tnktgj: tullattu, tnhata; lahtoo; (— teurastaa, ruots. 
slqktg): taltattu, lahata; vahtaa (= pitää silmällä, vrt. ruots. 
vaktar): vahata. Molemmat viimeksi mainitut lienevät jo 
vanhoja lainoja. 

Jet säilynyt: hekto {= hehto, kaks hehtoa ruMta), hek- 
ton, ioktuor (raots. dokUr), skuvaktar (ruots. shuvaktar), 
tntktigraito (ruots. trakter-), riktuva (— oikea, ruots. rikU). 
Kuuluvat siis nähtävästi myöhäisinä aikoina saatuihin sanoihin. 100 Lauri Kettunen. 

gl yhtymästä tulee mainita nuo vanhat lainat pe$t (nyk. 
ruots. spegal), peilata ja seilogn, seilhuetht (= purjelaiva, 
nyk. ruots. seg$l~), joissa edustus on sama kuin alkusuoma- 
laisen ki — j-/ vaihtelun heikkoasteisissa muodoissa. Tähän 
voisi luullakseni yhdistää sanan reilo (= määräys?; tavalli- 
sesti — joutava oikku, päähänpisto : „paskarello u , ruotsissa 
Sitregal), reiloillaita (— juonitella, oikkuilla). 

Konsonanttien edustuksessa viipyessämme on meidän 
vielä mainittava eräästä muutoksesta, joka on kohdannut % 
äännettä. Kun mainittu puolivokali on ■ — konsonanttifuukt- 
siossa luonnollisesti — joutunut sanaa alottavan konsonantin ja 
tavun sonantin väliseksi äänteeksi, esiintyy se vokaliutuueena ; 
esim. figUa (= tunturi, ruots. fiell), vigmiskara l (= oikeus- 
mies, ruots. fiärHrjsttarl), pitjvata [= puuhata jotakin, esim. 
ne piuvotf pois suomalaista ~ kaikin voiminsa tahtovat hä- 
vittää, vrt. ruots. oiy(g) ?], hiulu (= pyörä, ruots. itä, kai < 
hjfifl), tignästmigs (— virkamies), tipiaia (= palvella, ruots. 
t&enq. < t0na, knten jo vastaava suomalainen sana, ja 
varmaan jo varhain lainattu kuten edellinenkin, osottaa). 

ff äänteestä, joka aikaisemmin on todennäköisesti kor- 
vattu hv.Jlä, mutta sittemmin jälleen joutunut alkuperäiseen 
muotoonsa, vieden paikoin kielen omankin hv yhtymän men- 
nessään, oli jo vieraan fonetikan vaikutusta selviteltäessä 
puhe. 

Vielä on mainittava, että ruots. ja norj. tapaan on 
muutamissa etupäässä mterjektsionalisesti käytetyissä yksi- 
tavuisissa sanoissa vahva laryngalinen loppuklusili yleinen, 
esim. io\ no\ ef, e\ ni\ ni', o' (= on). Kuuluisi siis oi- 
keastaan vieraan fonetikan aiheuttamiin ilmiöihin. 

Otamme sitten silmäiltäväksemme lainasanojen voka- 
lismin äänne-edustuksen. Mitä ensitavun lyhyviin vokalei- 
hin tulee, niin niissä ei ole mainittavia mnutoksia juuri ta- 
pahtunut, lukuunottamatta tietystikin äänteiden artikulatsio- 1 Sama sana esiintyy leikillisessä puheessa muodossa iäMs- 
hara, joka tietönkin on itsetietoisesti synnytetty kansanotymologia. Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 101 suhteita, joissa lainatun sanan äänteet joutuvat o rigiu aleis- 
taan huomattavasti eroamaan, molemmat kielet kun käyt- 
tävät omaa fonetikkaansa. Tässä on huomioon otettava 
varsinkin ruotsin ja norjan murteiden medio- ja postdorsa- 
linen ?t {merkitty tt ja w) sekä nähtävästi pre- ja postdor- 
salinen a äänne (merkitty g ja q), joista ainoastaan u on 
murteelle tuttu ; toiset vain satunnaisia. t 

Ylläsanottu soveltuu pääasiallisesti myöskin kauempana 
sanan ensitavua tavattaviin lyhyviin vokaleihin. Pari seik- 
kaa on tässä kuitenkin huomioon otettava. Ensiksikin näyt- 
tävät vieraat sanat murteessa vallitsevaan „vokaliharmoniaan" 
tavallisimmin mukautuneen, joten lainasanan ensitavun 
sonantti on joutunut määräämään toisteu vokalien laadun; 
esim. rutä (= pata, ruots. gru(tq), puntätä (norj. piiniq). 
tiirata (ruots. Ccrg < f ura), ugkätä (= lisätä, ruots. olckg), 
priipvätä (ruots, prova), pugnä (ruots. honq) j. n. e. Edelleen 
on sanan loppuvokaleihin — samoin kuin päätteisiin — näh- 
den mielessä pidettävä, että niissä on usein originalista ir- 
tauduttu ja pidetty kotoisia esikuvia, omien sanojen ana- 
logiaa silmällä, kuten joudumme pitkin esitystämme huo- 
maamaan. 

Omituisesti tavataan joskus korottomassa tavussa lyhyt 
vokali vastoin lainanantaja-kielen äänne-edustusta konsonant- 
tien väliin kehkeytyneenä, Esim. äpylä (= omena, norjassa — 
peruna, ruots. eppvl, uorj. äpple), ärränä (= aine, ruots. 
emn, norj. ämne), siighunantäminät (kunnankokous, ruots. 
sitkkdnstemm < stemnaf), täminöidä (— pitää kokousta), 
rähinöimän (= laskemaan, ruots. reknq), faperlkH (= teh- 
das, ruots. fqbrtk), enteroyu (= muuttaa, ruots. en^rg), van- 
teroiyia f^misteä ast sin^ ont io tän^ ugna vanterointia = 
vaeltanut, vrt. ruots. vqn d rq). On siis kysymyksessä jon- 
kinlainen svaa -tapaus, vaikka vokali onkin tullut tavua 
muodostavaksi. 
1 Ruotsin yleiskielessä — ainakin tukholmalaisten puheessa 
— tuntuu lisäksi korott. tavun e äänne olevan kokonaan suoma- 
lakesta poikkeava, ö:tä lähentelevä. Puheena olevissa murteissa 
se on joko kadonnout tai konsonanttien välillä kuuluu „murmei- 
vokalina", joka on merkitty adlä. 102 Lauri Eet imien. Pitkiin vokaleihin siirtyessämme on aluksi huomiota 
kiinnitettävä muutamiin tapauksiin, joissa origiualikielen 
nykyisen edustuksen kaimalta katsoen odottaisi ensitavun 
lyhyen vokalin asemesta pitkää, tai joskus päinvastoin: 
esim. hoi', hofista, hotit (= kolo, ruots. hoi), kana [= nainen 
(ainakin Ruotsin puolella melkein vain haukkumasana), norj. 
tföng], saha (ruots. sält), jima (= pussi, ruots. p'ös, norj. 
p'use), pote („pote ahvenig ia lohig, pote sulien ia imlleis" 

— sekä että, ruots. böde ■ - - okh; mahdollisesti jo 

ruotsissa niyiis lyliytvokiilinpn rinnakkaismuoto, sana kun 
iää tavallisesti lauseko ro ttomaksi), talakara (— taalalai- 
nen, ruots. äctlgF r]rl), vigrniskara (ruots. fiärdiystfarl; yhdys- 
sanaisuus suomessa molemmistakin mainituista esimerkeistä 
hävinnyt, joten vokali ei kuulu uusita viiun), ntärä (= tamma, 
ruots. ja norj. merg) L , metet (ruots. meädl). Sitävastoin 
suohmia (= pitäjä, ruots. sukksn, norj. sukna), puont ^ta- 
lonpoika, ruots. bunde, norj. bunne). 

Muista lainasanojen pitkistä vokaleista vastaavat ylei- 
seen l, u, ii äänteet jokseenkin tarkoin originalieusa samoja 
vokaieja, lukuunottamatta fonetikasta oleutuvia vähäisiä 
kvalitativisia eroavaisuuksia. Sensijaan ovat sellaiset pit- 
kät vo kalit, joissa kielen äännelakien vaikutuksesta on ai- 
kojen kuluessa muutoksia tapahtunut, edustukseltaan korju- 
vaiset, kuten seuraavasta huomaamme. A. Ensi tavussa. 

ff. 

a) ä:ta edustaa ujy: vu%neli$ (= tavallinen, ruots. 
vfinli), mugkaf (ruots. mq&kare), vuorata (= kestää, ruots. 
var ~ vip-g.), mtgna, ( 7 .ontJco sinä sihen vu$na" = tottunut, 
ruots. vqn), vu%ttno:(= tottua), mngJca („ej,iou tuQm^poi0am_ x Katsoen siihen, että sana suomenmaalaisissakin murteissa 
tavataan märä muodossa, voi se olla jo vanha laina. Vrt. myös 
viron mära. 
Äännehistorian. kaUau» meUäuuomalaisUn kieleen. 103 

mugkoq" = vertaista, niots. mäk, norj. mqlcke). (iuQma-) 
vugrut (= tavarat, ruots. vqrsr), fuarlea (= vaarallinen, 
ruots, fqrli), pugra (= ainoastaan, vain, ruots. bqr ~ bqre), 
suqtana ( — siltana), Maaria (jo Suomesta tuotu, kuten edel- 
linenkin), Kuarhstä (ruots. Karistaa kaupunki). Bugffsiigii 
{paikannimi, ruots. Bgtio). 

b) ä säilynyt: lakata (Jaketta ietjkig, verkkoja = kor- 
jata, ruots. läfjq), päna (— rata, ruots. bqnq), fäseliästi 
(= kauheasti, ruots. fgslit), säkkerloita (= rohtoaineita, ruots. 
•sältkdr), iaku (— metsästys, vrt. ruots. iäga), ärentigrata 
(= vuokrata, ruots. ärender), ätressi (= osote. ruots. äd- 
ress), räfisti (== hienosti, ruots. rnrt), takki (..kaks tukkia, 
iihten tukkin" — kertaan, norj. t*$k), stäkka (— seiväs. 
ruots. stäk), stäkata (— seivästää), tukefinsti (— päivittäin, 
ruots. däglit), statuva (= vakava, ruots. stäät). siunata (= 
pysähtyä, ruots. stuna), putaita (= kylpeä, peseitä, ruots. 
inyd, buddr). a) <7:tä edustaa i$: tiqriiiä, ti#re$n [„ti%re§tkö sinä 
vahfoa la { ii$" = nautitko, ruots. (för-) tfer, fersrj, viärtti 
(= arvoinen, ruors. ?:urt). Liipi (= lääni) jo suomesta tuotu. 

b) u säilynyt: sväHsti (ruots. svart). Unita esimerkkejä 
ei ole. a) Ö:ta edusaa uo: puosa (= piltu, ruots. ja norj. bös), 
rucA („s?U^ on hiiva mo*, nlll^, on ru^iia nukka" = varaa, 
ruots. rö, norj. röq). Lisäksi mainittava nuo vanhat lainat: 
tuoppi, tugl, vitQrata ~ fuorata, vuovainnän, Tuomas. 

b) ö säilynyt: rokata (= kohdata, ruots. rök ~ rökkq), 
möna, manata („sliä se_ oi' möna, sepäs mönai — auttoi, 
ruots. mön), ökata (= ajaa, ruots. ök, öiter), stötteliq (= 
ylpeä, ruots. ja norj. stotle), kötti (= reipas, ruots. k'öt), 
sössi (= kastike, ruots. sös), tölata (= kärsiä, ruots. fölq). 104 Lauri Kettunen. a) 3:tä edustaa u§: rilijml' (— ruots. romr), fu$rät 
(= kuljettaja, ruots. forsr), luokki (= sipuli, ruots. lök), 
■iiökätä (~ lisätä, ruots. ok, olcfor), lti$käitä (= hunhdellaita, 
vrt. ruots. IM, lokkdr), siifäätä („su#kätä iohtorloita tt — ruots. 
sok, solckar), spiiglcki (= kummitus, ruots, spok), spuQkäittäitä 
(= kummit ellaita), fHifftiqk, fliijftätä- (~ uittaa tukkeja, ruots. 
f IM), hrugnätä (ruots. Jcron, kromr), rH§relssissä (= liikkeessä, 
ruots. rorslse), priiftuätä {— koetella, ruots. prov), iig väitä 
(„ne ufjvmtij kestuntun pote kutmeg ia kumoa" = ruots. Sv, 
ovar), stilfttätä (= ruots. stot), sUÖtätä (= hoitaa, ruots. 
Soi), pftgnä („kahvimpudnä u ), pu§nä (-hitgne = ruots. bon), 
sn&flräito (= hirttäytyy, ruots. snor), herssuöiiqk (ruots. 
hefrashovduj), suflhljitä (ruots. soi, sofor), mii§tälä (— tavata, 
ruots. mot), fuör (= keli, ruots. for), Ragkosa (paikannimi, 
ruots. HSf/ösa), 

h) o säilynyt, mikäli tulin tietämään, ainoastaau kah- 
dessa sanassa: mopetit, mopefnikkaf (ruots. mobdlsnilcksr), 
postfroklä (== ruots, p'ofttfrol:km). a) e:tä edustaa ig: tiemstmies (= virkamies), tienata 
(= ruots. tien), piet {== laidun, ruots. heite), Jtiema („tä- 
mäqjculän hiema" = maa-alue, ruots. hemman), niesa, nie- 
sata (— sitoa lyhteisiin, ruots, snes), tiela, tiglaltain (osal- 
tani, ruots. del), ligtuva {= vapaa, ruots, ledi), higla („higla 
mueffitna" = koko, ruots. hclq), rientti ~ rentti (— ker- 
rassaan, kokonaan, ruots. rSnt ~~> rent), rigtu („sugha riu- 
tuva aitasta" = tolkkua, ruots. reä%), lanmigtaf (= <■— ■ muam- 
mitioej-iiainen, ruots. lanmefodr), Kiesus « Gesus, Suomesta 
tuotu laina) ~~ Jiesus (~ JeSsus). 

b) g säilynyt: hevata (= nostaa, ruots. Jiev, hevar), 
sekkefisti, sckkef" („min^oijn sekkei pigltä" = varma, ruots. 
se&for), iekmestar (= ruots. iegmestar), perättä („ne peraiiö 
hiivin" = tulevat toimeen, vrt. ruots. ber), leraHnna (= Aäniiekistoriall. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 105 

»ne sano kun vapno oriJtoulmighena", ruots. lerarinna), 
renisti (= puhtaasti, ruots. rent), metter (ruots. meltar), sve- 
kerska (ruots. svegerska), steppi (ruots. slep), lerata („Uroa 
olla" = ruots. ler). Parissa sanassa, jotka ovat kautta kie- 
lialueen tunnetut, on ruots. e:n vastineena ei diftongi, nim. 
f elia (= viulu, ruots. fety) ja neikata (— kieltää, ruots. 
ne&kg). Sanat ovat nähtävästi kulkeutuneet Norjan puo- 
lelta, vrt. norj. feilg, netkkq. B. Kauempana sanassa. a) «:ta edustaa «#; pespuaroat (= säästät, ruots. be- 
spärar), Kristiuqfi (Norjan Kristian), messumuar (= juhan- 
nus, rnots. messotnmtr, norj. mitsoinmdr). 1 Näitä on siis 
nähtävästi pidetty yhdyssanoina ja niin ollen «:n käsittely 
sama kuin ensi tavussa. 

b) ä säilynyt: puluk (= ruots. bul$g), Mnrät, sikär, 
Upsala, kaius (ruots. h?alqs), hranläka (ruots. grgnläg), ho- 
pär entisaikainen raha. Sana on pantu muistiin myös länsi- 
Suomesta, hopper muodossa 2 . On vain yksi esimerkki: kive&r, jossa siis ä on dif- 
tongiutunut. Sana kuuluu ruots. ja norj. murteissa iiver, 
joton sen täytyy olla vanhemmista lähteistä peräisin. 1 Aikaisemmin (siv. 34, nraist.) olemme lausuneet oletta- 
muksen, että sana on tuotu Suomesta ja peräisin 88-(<C 6s)- 
alueelta. Jos merkitty ruotsalainen muoto ei olo suomalaisesta 
vaikutuksesta synty n yt vaan kielen omaperäinen, on se voinut 
vaikuttaa sanotun suomalaisen sanan s,?: 11 isyyteen. 

2 Kts. Eemil Saarimaa, Mynämäkeläisiä murresanoja. 
Virittäjä 1909, siv. 60. 10f.i Lauri Kettunen. 

ö. 

Kaksi esimerkkiä, joissa vokali diftongiutuuut : toktupr, 
pistugl (nyk. ruots. dokbr, paistui). Paikan nimessä Huflko&a 
(ruots. Hogösa) 5 säilynyt. Edustettu ftQ-Mä, esim. humu§f (= hilpeys, ruots, h}- 
mor), a { iiiff (= ruots. ja norj. a { io), förhufträtä (= kuulus- 
tella, tutkia, ruots. förlior), husförhugr (= lukukinkerit?). 
Sanoissa kaikissa o-tavu ollut korollinen, joten äänteen 
käsittely sama kuin eosi tavussa; samoin murteen lukuisissa 
sw#;i-loppuisissa paikannimissä « ruots. §5n), kuten Ru$t- 
siifin (ruots. liätio), Kinsiipn, Elsiigti j. n. e. Edustettu poikkeuksetta ?'j?:llä, esim. eksigrata (ruots. 
ehser), rikigroq. (ruots. ri$erar), putretti$rata (ruots. phit- 
reiter), muntigritjk (ruots. miinderi^), stutieraita (== lukea 
itsensä joksikin, vrt. ruots. studer), akutigrata (= tuumis- 
kella, ruots. qgnter), hanttigrata, hanttigriqh (= käsittely, 
ruots. hanferifi), funtigrata (= tuumiskella, ruots. funder,~9rj. 
holtigrata (ruots. hqttter), tamerata (ruots. faniem), spasigrö 
(ruots. spqser), fiksigrata (ruots, fikser), haktiqrata (ruots. 
trqkter). Yllä olevat esimerkit ovat miltei kaikki Ruotsin puo- 
lelta kerätyt, samoin kuin esityksessäkin olen ruotsin ään- 
teitä pitänyt lähtökohtana ja sen murremuotoja eniu konst- 
ruoinut. Suomalaisseutujen norjankielen murre ei tunnu kui- 
tenkaan hyvinkään paljoa ruotsalaisesta poikkeavan, niin ÄänneMsloriaM. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. IQJ 

että useimpiin sanoihin nähden kelpaisi niin toinen kuin toi- 
nen lähtökohdaksi 1 . Sisempänä Xorjan suomalaismetsillä 
tulin tosin vain käy mäsiltäni oleskelleeksi, voimatta tarpeel- 
lista huomiota kiinnittää lainasanoihin, jotka yleensä on saa- 
tava vapaasta puheesta kärsivällisesti muistiin poimituksi. 
Mutta mikäli huomasin, tuntuvat ne parhaalta osaltaan 
olevan samat ja samanmuotoiset kuin Värmlandin puolella 
käytettävät. a 

Kun muuten esitettyjen lainasanojen äänneasua tarkas- 
telee, tulee ilman vähhnpiäkään epäilyksiä päättäneeksi, et- 
teivät niistä useimmat ole saattaneet olla mukana missään 
historiallisessa äännekehityksessä, niin vanhoihin muutoksiin 
kuin näyttäisivätkin ensi katsaukselta viittaavan. Jollei mei- 
dän ole katsottava metsäsuomalaisten kielen eläneen ja ke- 
hittyneen aivan poikkeuksellisessa asemassa, niin arvelisin 
annettujen näytteiden melkoisen vakuuttavasti kallistuvan 
tukemaan väitettä, että ylen ankarain lainasanateoriain arvo 
olisi kronologisia suhteita määrättäessä aika paljoa alem- 
maksi asetettava, kuin mitä meilläkin ollaan taipuvaisia te- 
kemään. Tämän viittauksen tarkotuksena ci ole ollut yritys 
tehdä tyhjäksi lainasanojen kohtuullista ja yleisesti tunnus- 
tettua kielihistoriallista merkitystä, olemme sillä ainoastaan 
halunneet palauttaa mieleen, ettei tällaisten kysymysten käsit- 
telyssä ole luotettaviin tuloksiin pyrittäessä laskettava nä- 
kyvistä myöskään toisia kielenelämän tärkeitä ja vastakkai- 1 Voineekin jo ennakolta päättää, että monon monet lai- 
noista ovat juuri norjan murteista peräisin, sillit onhan suoma- 
lainen asutus sillä puolen rajaa jokseenkin yhtä vanha ja He- 
in.'! 'pii aikoinaan ollnt. mii tri ylitä vankkakin kuin Värmlandisssa. 

2 Suomenkielen vaikutus ruotsin ja norjan murteisiin on 
luullakseni myös ollut melkoinen, ainakin sanastoon nähden. 
Niinpä kuulin eräässä norjalaistalossa sivumennen lauseen : eftor 
de ptUissilppu i da (putissilppu = peruna-,, silppua", -muhen- 
nosta ). Myös kuohu (— koho juusto) on kaikkialla tunnettu. 
Samoin on ms:ton kielen patjkko (= kelkassa puu, joka jalakset 
yhdistää, vrt. Lönnrotin sanak. pankkarehi) norjassa liqtjk. 
"V armaan voisi tarkkaava saada seudun ruotsalaisista ja norja- 
laisista murteista tällaista sanastoa hyvän joukon. |Qg Lauri Kettunen. 

seen suuntaan vaikuttavia faktoreja. Ennenkuin vierassana 
on joutunut kielen omaisuudeksi, on sen niin sanoaksemme 
uusiin oloihin, murteen kotoiselle pohjalle mukauduttava. 
Ei sillä hyvä että sen on, kuten olemme saaneet huomata, 
luovuttava äänteistä, jotka ovat kielen fonetikalle vieraat, 
jouduttava monenmoisten äännesubstitutsioideu alaiseksi, 
vaan onpa orginalisanan ilman pitempiä hioutumisia hyl- 
jättävä sellaisetkin äännekomhinatsiot, jotka sinänsä olisi- 
vat asianomaisessa murteessa mahdolliset, ja sopeuduttava 
entisten määräävien tyyppiryhmien mukaiseksi. Ja juuri 
tätä monasti ennenkin konstatoitua mukautumista, äänteelli- 
sen analogian paljon merkitsevää vaikutusta silmällä pitäen 
onkin murteeseen ulkoa päin tulleita kieliaineksia käsiteltävä 
ja aina tarpeeksi suurella varovaisuudella niitä äänteenmuu- 
tosten ikäsuhteellisina todistuskappaleina käytettävä. Lisäys. 

Fonettisia huomautuksia. 

Metsäsuomalaisten kielessä tavattavat äänteet ja äänne- 
yhtymät eivät fonettisesti kovinkaan paljoa yleissavolaisista 
poikkea, puheena ollutta vierasten kielten vaikutusta lukuun 
ottamatta. Sen tähden ei seuraava esitys, niin paljon kuin 
siinä onkin koetettu sivuuttaa seikkoja, jotka kaikille kan- 
sanmurteillemme ovat yhteisiä, ennätä kaikessa lyhykäisyy- 
dessään \ tarjota sanottavassa määrin ennen tuntematonta, 
uutuudellaan mielenkiintoa herättävää. Siitäkin huolimatta 
ei murteen fonettisten olojen pääkohtien tunteminen saata 
olla tutkijoille merkitystä vailla. Konsonantit. 

Jos aikoisi määrätä konsonanttien kaikki mahdolliset 
vivahdukset, tulisi niitä, kuten on huomautettu, olemaan aina- 
kin yhtä monta kuin on kielessä vokalcja. > Samalla tavoin 
joutuvat kielen muutkin äänteet hiukan muuntelevin muodoin 
esiintymään aina sen mukaan, millaisiin konibinatsioihin ne 
sattuvat. Seuraten yleistä tapaa otamme käsiteltäväksi vain 
äänteet, jotka artikulatsioltaan muodostavat oman muista 
huomattavasti eroavan tyyppiryhmänsä. 1 Sievers huomauttaakin (Grundzttge der Phonetik, siv. 
53) palatalien eri lajeista puhuessaan, että ne voisi saada mer- 
kityksi ylälaitaan asetetuilla vokalieksponentoilla (f,-*, c* j. n. e,). 
Samahan on tietysti muidenkin konsonanttien laita, sillä vaikeaa 
■on niiden spesifistä osaa siirtymä -äänteestään erotettuna saada 
määrätyksi. 1]Q Lauri Kettunen. Klusilit. h I. esim. kitsuftii. koira. huh. Kielen tnkiiosn muu- 
dostaa sulun pehmyttä kitalakea vasten, niin että syntyy 
jokseenkin yleinen suomen mediopalatalinen klusili. Muu- 
tamilla saattaa — ehkä vain individualisesti — tässä ase- 
massa kuulla selvän postpalatalinkin, jollainen esiintyy seu- 
dun ruotsalaisessa murteessa esim. sanassa k%rl. Kenties 
juuri vieraasta vaikutuksesta aiheutunut. 

h II, esim. äkätnii, kuiiilä, herat. Äänne kuuluu pre- 
palatalien ryhmään, kielenselän etuosa (predorsum) muodos- 
taa sulun kovaa kitalakea vasten. Tähän kuuluu oikeastaan 
myös (.n edellä tavattava k, mutta milloin mainittu vokali 
on kadonnut jfc.n säilyttäessä i-eksplosionsa, merkitsemme 
klusilin p ala talisoid uksi, esim. mälb, relL 

t, esim. tä, tämä, terä. Kielen kärki (apeks) koskettaa 
yiähampaiden äärimäistä reunaa,, jopa väliin energisesti lau- 
suttaessa tekee helposti huomattavan interdentalisen artiku- 
latsion. Lapa (Blattj tuntuu olevan painautuneena yiäham- 
paiden takaosaa vastaan; kielen selän kohoamista ei ole 
huomattavissa. — Murteeu t:tä on yleensä pidettävä post- 
dentalisena. 1 

f, esim. kai', kot, vi(. Kielen kärjen artikulatsio tapah- 
tuu yiähampaiden takaosaa vasten, mutta samanaikaisen 1 Tarkiainen sanoo (T. J. M., siv. 18) Juvalla (:n olo- 
van tavallisimmin etualveolarisen. Metsäsuomalaisten f:ssä en 
kuullut mitään onommän juvalaisesta kuin muusta savolaisesta 
poikkeavaa, vaikka tiettyähän on, että korva ei voi hiukan 
muuttuneesta artikulatsiokohilasta aiheutuvia pieniä akustisia eroa- 
vaisuuksia — jollaisia ainakin teorian kannalta täytynee katsoa 
olevan — tajusta. — Muuten on dentali- jopa alveolarlstenkin 
artikulatsioidon huomaaminen ilman mitään mstrunientalisia kei- 
noja helppoa ja varmaa, kun löytää vain objektin, jolta ylimäi- 
sistä syrjä h ampaista joku puuttuu. Äänteen luuloteltu oikea 
jäljittely ja artikulatsiopaikan sitä tietä määrääminen vie vain 
likimääräisiin tuloksiin. Siksi jääkin dorsalisten äänteiden ilmo- 
tettu laatu enemmän tai vähemmän epätäsmälliseksi. AännehMoriall katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 111 predorsaliscn artikulatsion vaikutuksesta joutuu kielen kärki- 
pnoli samalla kertaa koskettamaan myös alveoleja, joita 
vasten varsinainen artikulatsio tapahtuu. Niinpä lieneekin 
murteen paiatalisoitua fctä pidettävä enemmän alvooiarisena 
kuin postd en talisena, ' 

p, esim. hapan, pitvös, epfitos, Äänne on yleinen bila- 
lialiklusili. Huulten muodon määrää seuraava vokali. 

Palatalisoitua p:tä enemmänknin muitakaan lähialoja 
ei Sievers (Grundziige der Phonetik, siv. 186) pidä mah- 
dollisina, niissä kun spesifinen artikulatsio tapahtuu kuuli lln. 
Ainakin muutamissa tapauksissa (esim. sip, sip) esiintyy 
murteen labialiklusili palatalisoituna, kieli kun on eksplo- 
sion tapahtuessa i-asemassa; äännehän kokonaisuudessaan 
on kaikkien toimivien organieu yhteistyön tulos. 2 Kaikki mainitut klusilit ovat soinnittomia. Artiku- 

latsiokosketus jokseenkin vahva, vetämättä kuitenkaan ver- 
Inja ruotsin ja norjan vastaaville aspiroiduille äänteille. 
Vieraan fonetikan vaikutuksesta on soinnillisten äänteiden 
yhteydessä tavattavien klusilicn laatu hiukan toinen. Soin- I l Näiden soikkojon yhteydessä sopii huomauttaa, mitä 
Jcsperscn, joka yleensä onnistuneesti on paljastunut fonetti- 
sen terminologian heikkouksia, sanoo dentali nimityksen käyt- 
tämisestä (Kts. Lehrbuch dor Phonetik, siv. 30, muist.). Jes- 
persen ei hyväksy — ■ jn syystä kyllä — mainittua nimitystä 
muille äänteille kuin sellaisille, joissa artikulatsio tosiaan ta- 
pahtuu hampaisiin (siis inter- ja postdentalit). Alveolarisia 
äänteitä J. nimittää supraden tai öiksi, pitäen kuitenkin eusinmai- 
nittuakin nimitystä käypänä, joskin varsinaisesta käsitteestään 
hiukan vieraantuu e en a. Mielestäni on alveolari nimitys joka 
tapauksessa käytännöllisin — tarvitse m mehän erottaa usein pre-, 
medio- ja postalveolarit — ja siltäkin puolen parempi, ettei sup- 
rad alitali nimityksen muoto houkuttelisi tutkijoita viemään ai veo- 
larisia äänteitä dentalien kategoriaan, kuten meilläkin on us oin 
laita. Niin tekee muiden muassa Tarkiainen konsontinttitau- 
hissajaa; kts. T. J, M., siv. 9. 

2 Vrt. siv. 48. Palatalisoitua p:tä ei ole siellä huomioon 
otettu, vaikka se, kuten jälkeenpäin olen huomannut, esiintyy, 
vaikkakaan ei samassa laajuudessa kuin muut äänteet murteessa. H2 Lauri Kettunen. 

nillisina ne tosin tavataan vain kehnoimmilla kielenkäyttä- 
jillä. Sitävastoin ovat hyvin yleisiä klusilit, joiden artiku- 
latsiokontakti on niin heikko, että niitä voisi katsoa soin- 
nittomiksi meedioiksi. Mnuten ovat äänteet, vaikka ne soin- 
nillisinakin esiintyisivät, artikulatsiopaik altaan samat kuin 
edellä mainitut, myöskin t, jonka kosketuskohta Suomessa 
ja ainakin Suomen ruotsissa on sen soinnillisena esiintyessä 
koko joukon taampana kuin vastaavassa soinnittomassa muo- 
dossa. — Huuliasentojen eri muodot määrää kl us iii en vie- 
reisten vokalien laatu. 

Geminattaklusileista ei ole erityisesti mainittavaa. Soin- 
nillisina niitä ei koskaan tavata. Yleensä näyttää gemina- 
toissa organien kosketus tapahtuvan kiinteämmin kuin yksin- 
kertaisissa konsonanteissa. Spirantit. 

.?, esim. sata, sorossa, sisässä. Kielen apikalinen arti- 
kulatsio tapahtuu alveolien etu- tai keskiosaa vasten. Sointi- 
ääni puuttuu. 

s", esim. vei, la§, hevodf-haka). Palatalisatsio erottaa 
äänteen niin genettisesti kuin akustisesti huomattavasti edel- 
lisestä. Kielen predorsaliueu kohoaminen menee niin pit- 
källe, että artikuloivana organina ei ole apeks, vaan kielen 
lapa, joka muodostaa hankaus väylän alveolin keski- tai 
takaosaa vasten. Kielen kärki hiukan alaspäin taivutettuna. 
Spiranttihäly — soinniton — paljon voimakkaampi ja „ peh- 
meämpi" kuin edellisessä. 

8, esim. vaSkat, Ra£(-ako), nU(-rilunat). Muuten aivan 
sama kuin edellinen, mutta artikulatsio tapahtuu kenties 
laajemmalla alalla ja kiinteämmin, joten häly voimakkaampi 
Esiintyy samoissa asemissa kuin edellinenkin, vaikkei ylei- 
senä. Kts. siv. 38. 

h I, esim. havain, hettn, huvassa. Soinniton. Spirantti- 
häly heikko, syntyy suussa aina seuraa vau vokalin artiku- 
■latsiopaikan mukaan. Äännthistmiall. katsaus metsämomalaisten kieleen. 113 h II, esim. etiki&i, rahko (= päreen pidin), valdiq. Spi- 
ranttihäly laryngalinen ja voimakkaampi kuin edellisessä. 
Äänne soinniton. 

h III, esim. paha, kotiasian, ehätitä, vanha, käkni, nih- 
muhien. Äänne esiintyy selvästi soinnillisena, vokalien väli- 
senä nähtävästi poikkeuksetta. Sitävastoin soinnillisen kon- 
sonantin yhteydessä voi kuulla myöskin soinnittomana, to- 
dennäköisesti sen mukaan, miten ekspiratorinen aksentti 
sanaan sattuu. 

h, esim. loh, vuqu, tiioh (-kal{ie). Palatalisoitu soinni- 
ton spirantti; hankaus tapahtuu z-asemassa. 

Vieraan fonetikan vaikutuksesta ou paitsi vanhoissa- 
kin lainoissa myös eräissä tapauksissa kielen omissa sa- 
noissa v:n asemalle tullut soinniton lahiodentalinen spirantti, 
esim. fitgrata, faiffo, higffo. Kts. siv. 39. Häly suurempi 
kuin soinnittomassa v:ssä. N as alit. 

tn, esim. mantu, möiikäs, menhva. Soinnillinen bila- 
bialinasali. Huuliartikulatsio, joka on löyhä, sopeutuu ympä- 
röivien vokalien mukaan. 

n I, esim. nvo, niftiä, antä. Tämän äänteen artiku- 
latsio on kahdenlainen: energisesti lausuttuna, kuten esim. 
geminatoissa enimmäkseen on laita, selvästi postdent alinen, 
jota vastoin löyhäk on taktisena jokseenkin prealveolarinen. 
Vannaan johtuu tämä horjuvaisuus myös ympäröivistä ään- 
teistä, niin että esim. dentalien yhteydessä uasali pyrkii ole- 
maan niiden kanssa homorganinen. 

n II. Kieli tekee alveolarisen artikulatsion, kitapurje 
sulkee suuväylän, mutta äänne jää sointia vaille. Esiin- 
tyy vain joskus sanan lopussa, milloin sen ekspiratorinen 
korko on heikko. 

A, esim. un, mäti, su#>i. Kielen kärkipuoli koskettaa 
hampaiden takaosaa, mutta palatalisatsion vaikntukses tasa- 
malla aikaa myös alveoleja. Vrt. t:n ja l:u artikulatsiota. 

8 1 1 4 Lauri Kettunen. 

ti I, esim. karjk, haitata, sutjkän. Takavokalien yhtey- 
dessä tavattava palatalinasali. Esiintyy samalla kohdin kuin 
vastaava klusili. 

q II, esim. heijk, värjkkäimn, viriku. Prepalatalinen na- 
sali. Soinnillinen, kuten edellinenkin. 

5 äännettä ei murteessa ole, palatalisatsio kun vain 
ylen harvoin on toisen konsonantin yli vaikuttanut. 

Murteen naso-oralisesta äänteestä kts, siv. 45. Likvidat. 

/, esim, latu, letittä, kahta. Äänne on selvästi postden- 
taliuen: kielen kärki muodostaa sulun ylähampaiden taka- 
osaa vasten 1 . Tästä johtuu, etteivät lateraliaukot ole niin 
pyöreät kuin länsisuomen alveolarisessa fcssä 2 vaan paljon 
soikeammat, joka seikka aiheuttaa äänteen „heleämmyy<len" 
äskenmainittuun verraten. 

I, esim. oi, tul, kuliu. Artikulatsio apikalinen, post- 
dentalinen, mutta predorsumin samalla läheten i-asemaa ko- 
hoaa kielen lapa alveoleja: koskettamaan. Siten joutuvat 
lateraliaukot yhä suppeammiksi ja äänne yhä heleämmäksi. 
Vaikeaa on ilman havainnollisia kokeita päättää, kulkeeko 
näissä äänteissä ilmavirta tasasuhtaisesti molemmista aukoista. 
Asymmetristä /:ää ei murteessa ainakaan tavattane, jollei Hoi- 
dollisesti £:n tai t:h puheena olevan äänteen eteen sattuessa ja. 
n. s. lateralieksplosion tapahtuessa, esim. ioklontessa (= joki- 
laaksossa), Mk lentS, haMällä, suat lukea, mut luvan, etlästä. 
Säännölläsi mrnin näyttää tällöinkin ilmavirta kulkevan mo- 
lempien lateraliaukkojeu kautta. 

r, esim. rako, riitku§, hartästi. Kielen muoto melkeiD 
sama kuin l äänteessä, mutta sen elastiseksi jännitetty kärki- 

1 Kuitenkaan ei kielen artikulatsio ole aivan sama kuin 
i:ssä. Esim. sanassa koitti huomaa, kuinka /:stä £:lien siirryt- 
täessä apeks kohoaa postdentalisesta asemasta ylöspäin, pyrkien 
melkein interden taliseksi. Vrt. edell siv. 110. 

2 Jollei se ole kakuminalinenkin. Siltti melkein tuntuu 
esim. mynämäkeläisen puhetta kuullessa. Äännehistoria!!, katsaus metsäsuomalaisten kieleen.. 115 puoli tekee värähdyksiä alveoleja vasten; deutalista r:ää ei 
tavata muuten kuin puhevikana. Tärähdykset jokseenkin 
heikkoja, tavun lopussa sekä myös gemina toissa kuitenkin 
voimakkaampia. 

/-, 'esim. puf, kaf(-keppi), tnfius. Edelliseen verraten 
laajempi osa kielen kärkipnolta — paitsi apeks myös aina- 
kin osittain lapa — ottaa osaa artikulatsioon, jonka paikka 
on kenties likempänä hampaita kuin äskeinen. Tärähdyk- 
set niin heikkoja, että äänne kuuluu väliin spirantilta. 
' Niin l kuin r äänteet esiintyvät aina soinnillisina. Puolivokalit. 

v, esim. väli, laihvo, ov. Äänne on yleinen soinnilli- 
nen labiodentali S heikosti artikuloitu. Palatalisoituna ei 
esiinny. 

v, esim. i/tv, raliY. Sama kuin edellinen, sointi vain 
puuttuu. Joskus voi kuitenkin olla soinnillinenkin, kuten 
myös edellä käyvä /;. 

jf, esim. iänis, iano, ha,jos. Puheorganit j-asemassa, 
artikulatsio-aste vain pienempi kuin i-ssä. Muutamissa ta- 
pauksissa, esim. väliin kieltosanassa e£ sekä h:n käydessä 
edellä (pohjalla, pahnampohii { ainen) selvästi spiranttihälyä 
kuultavissa, jolloin äänne olisi merkittävä j:llä. Vokalit. Etuvokalit, 

i, esim. sika, isä, nikoitta. Kielenselän etuosa (pre- 
dorsum) kohoaa lähelle kovaa kitalakea. Äänne kuuluu 
samalta kuin vleiskielen normali i. Savossa sen sitävastoin 1 Huomattava, ett ii pointillani alkaa usein cnuen kuin orgii- 
nit ovat saavuttaneet u-aseman. 1X6 Lauri Kettunen. 

yleensä kuulee lyhyessäkin tavussa laajennuin artikuloituna, 
vulgäriscssa puheessa miltei emä 1 . 

i, esim. vU, hlten, kita, Artikulatsio-aste pysyy koko 
ajan muuttumatta, samana kuin ?:ssa. Savossa muutamin pai- 
koin kielen jännitys alkupuolella veltto, niin että vasta lo- 
pussa artikulatsio-aste saavuttaa i- aseman. Siten syntyy 
diftongintapainen, jonka sonanttina on e:n ja i:u välinen 
nääne (veis, peiko { ia, leikö). 

ii, esim. hiiva, niinen, hurjkug. Äänne muuten jokseen- 
kin sama kuin edellinen, paitsi että huulten pyöristys liit- 
tyy mukaan. Kenties on kieli kuitenkin hiukan taampana 
kuin i:ssä. 2 ,, Velttoa". ö:tä lähentelevää »;tä ei kuule, kuten 
usein Savossa. 

tl, esim. sm, putännä, vdht. Kts. edellistä. Kielen jän- 
nitys pysyy ms:ten murteessa tässäkin asemassa muuttu- 
matta. Toisin Savossa. 

e, esim. emä, hi-v6'nen, ennätti'! . Kieli vähäistä alem- 
pana kuin j':ssä ja w:ssä. Kuuluu, kuin e olisi hiukan ma- 
talampi — organien välimatka suurempi — kuin yleiskielessä. 

o, esim. torutta, mökki, höksötä. Äänne suhtautuu edel- 
liseen samoin kuin m i':hin; sen artikulatsio-asema on nimit- 
täin likimain sama kuin e:n, mutta siihen tulee lisäksi huul- 
ten pyöristys, joka ei kuitenkaan ole niin suuri kuin M:ssä. 

ä, esim. äkämä, räkämäntu. Alimainen etuvokaleista. 
Ei eroa yleissavolaisesta ä:stä. 1 Sama näkyy olevan laita myös virossa. Niinpä saat- 
taa Tallinnan tienoilla kirolla huolettoman kysymyksen mesi 
K tel ii- virolaisen puheessa on tämä muoto mis partikkelia ylei- 
nen, voipa sen kuulla satunnaisesti labiali soitu nakin : mös. 

2 Vrt. Jespcrsen, Lehrbuch der Phonotik, siv. 143. Yleensä 

ei voi esitettyihin vokalien iurfcikulatsio paikkoihin täysin tarkoin 
luottaa, niitä kun on kovin vaikea patista täsmälleen määrää- 
mään. Niinpä pitää esim. Sievers sakean w:tä pyöristettynä e:n&, 
jo ta vastoin Jespersen sen päättää olevan t:tä likempänä. Äännehistorian, ka Ua m metsäsuomalaisten kieleen . 117 Takavokalit. 

te, esim. ulkona, Jaden, nuvän. Ylimäisin postdorsali- 
vokaleista; ei eroa Suomen normali tcsta. Huulien pyöris- 
tys huomattavaa suuri. 

m, esim. niitä, hut, kiitämän. Laajuus ei vaikuta kvali- 
tettiin. Savossa voi, kuten M:kin, kuulua ensi osaltaan avo- 
naisempana. Samoin on u lyhyenäkin siellä joskus normali- 
määrää matalampi. 

o, esim. koit, nopea, toten. Kieli jonkun verran 
alapuolella «-aseman. Huuliartikulatsio paljon vähäisempi 
kuin «:ssa. 

h, esim. ala, saloa, matala. Äänne on alimaisin mur- 
teen takaisista vokaleista. Se ei huomatakseui poikkea 
suomen normali «:sta. Vokaleista huomautettakoon vielä seuraavaa. 

Kun esitetyistä lyhyistä vokaleista joku sattuu pala- 
talisoidun konsonantin yhteyteen, niin lähenee sen artikn- 
latsiopaikka kuulta vasti /-asemaa (kts. siv. 89). Tällöin tulee 
kieli e, ö, ävokaleissa vain hiukan ylemmä normalikohtaansa, 
esim. vet. ves, öristä, mad 1 . Takavokaleista voi 0:11 ja 0:11 
palatalisoi tumista vaivoin huomata. Toisin on «:n laita: 
sen artikulatsio muodostuu miltei mediodorsaliseksi, joskaan 
ci varsin siinä määrin kuin on vastaava ruotsin ja norjan 
vokali. Esim. luSka (ly&ka), tul', turius. Uusissa lainoissa 
kuten Julius, Akyst (ruots. Agust?) on täydelleen vieraan 
kielen u äänne. — 

Kun t, u ja n ovat joutuneet homorganisten puoli vo- 
kalien edelle, kuuluu niiden loppuosa hiukan ummistaneelta, 
ikäänkuin se olisi puolivokaliscksi siirtymä-äänteeksi muo- 
dostunut. Kun emme äänteiden välisiä epäitsenäisiä siirtj 
miä yleensä ole ottaneet merkitiksemme — joka tehtävä 
muu h ii harvoin onnistuisikaan — olemme klrjottaneet liiaks, 
?>ioä. kuvan j. n. e. 1 Vokalien palatalismtsiota ei yleensä olo olhit tapana 
transkriboida. 1 1 8 Lauri Kettunen. 

Edellä on tehty selvää eristetyissä asemissa tavatta- 
vien äännetyyppicn fonettisesta laadusta. Olishvielä otettava 
paheeksi muutamia kombinatsio-oppia koskevia seikkoja. 

Murteessa käytetyt erilaatuiset diftongit ovat oDeet 
aikanaan seikkaperäisesti selviteltävinä, eikä niihin ole paljoa 
lisättävää. Muistamme, että n. s. redusoituja diftongeja tava- 
taan myös ms:ten kielessä. Mutta huomattava on, etteivät 
myöskään ne diftongimerkit, joita olemme käyttäneet ja joita 
yleensä käytetään „ täydellisesti artikuloituja" diftongeja 
osottamaan. esitä samaa äänneyhtymää, joka niin sanoak- 
semme tulisi rinnakkain pantujen vokalien summaksi. Niinpä 
on erittäinkin mielessä pidettävä, että esim. n. s. umpilop- 
puisissa diftongeissa loppnkomponentti on hyvän joukon 
matalampi, artikulatsio-aste koko lailla suurempi kuin mitä 
se on i, ii, u vokaleissa. 1 Ja lisäksi syntyy merkittyjen 
komponenttien välille jonkinlainen kompromissiäänne, joka 
sisältää osia niin toisesta kuin toisesta vokalista, siirtymi- 
nen kun tapahtua] suorinta mahdollista tietä; sillä ei voi 
tietysti olla omaa merkkiään. 

Alkuperäiset laskeuv.it. diftongit samoin kuin osa myöhä- 
syntyisiäkin kuuluvat n. s. umpiloppuisiin. Tästä kompo- 
nenttien sonoritetin keskinäisestä suhteesta johtuu, että ään- 
teiden diftongiluouto on helppo tajuta, mille kohtaa sanaa 
ne sattunevatkin. Hiukan toisin on laita n. s. avonaisten 
diftongien, jotka kuuluvat myöhäsyntyisiin, ovat joko pit- 
kistä vokaleista diftongiutuneet tai supistuksen johdosta 1 Tämän seikan voi eräs pioni Sieversin neuvoina koe 
milloin hyvänsä näyttää toteen (kts. GrundzEge der Phonetik, 
siv. löi). Kun asettaa sormensa kielenselän etuosaa vasten ja 
koettaa lausua i rokalta, käy kielen artikulatsiot On liian ahtaaksi: 
syntynyt äänne muistuttaa enemmän e:tä kuin a':tä. Jos sitä- 
vastoin lausun samalla tapaa j-loppuisen diftongin, ei kuule sen 
loppukomponentin täydellisyydestä mitään puuttuvan. Siis i 
esim. suomen sanoissa lisä ja aita oi ole läheskään yhtäläinen, 
niin valmiit kuin me voisimmekin olla sitä korvaamme luottaen 
väittämään ; traditsionaliset äännemerkit ovat tottuneet kuulo- 
aistiamme pettämään. • Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 119 syntyneet. Korollisessa tavassa sattuu tosin ekspiratorineu 
ilmavirta siinä määrin ensi komponentin osaksi, että sen 
kuultavuus (sonoritotti, „Schallstärke") voittaa toisen, vaikka 
sonantti onkin diftongin korotonta jälkiosaa umpinaisempi 
ja niin ollen vokalina esiintyen olisi relativiselta kuultavuu- 
deltaan edellistä suurempi. Niin esim. sanoissa migs, muu, 
ignta on diftongi ilman muuta helposti kuultavissa. ' Mutta 
milloin tällainen kaksoisääntiö sattuu korottomaan tn vuun. ei 
komponenttien välinen ekspiratorineu aksonttierotus ole enää 
niin suuri, kun sitävastoin tavnjäsenteu äänekkyyden (= suu- 
resonaussi-tilan suuruudesta johtuva ääuen paljous, „Schall- 
fiille") suhde jää tietenkin muuttumattomaksi. Niinpä sel- 
laisissa tapauksissa kuin antoapa, kalaako, ele$, heinegmän 
Toi väliin joutua epäilemään, onko diftongia ollenkaan ole- 
massa, eikö a, ä vokali ole uudeksi tavukukkulaksi jo muo- 
dostunut. a Kenties voisi tällaisia diftongeja katsoa „Schwe- 
hende" lajiin kuuluviksi. 3 Niiden historia kuitenkin osottaa 
— milloin nimittäin lähiunä aikaisempaua asteena on ollut 
supistuksesta syntynyt pitkä vokali — että kehityksen on 
joka tapauksessa.täytynyt kulkea täydellisen diftongin kautta. 
Samoin on savoumurteessa tapahtunut jatkuva äännekehitys 
pitkiksi yokalciksi (anto < antoa, leipe < leipeg) voinut lähteä 
vain diftongillisista muodoista. Ja useimmitenhan soveltuu 
metsäsuomalaistenkin kielessä näiden vokaliyhtymien laatu hy- 
väksyttyyn diftongideflnitsioon — epäilyttävät tapaukset joh- 1 Kuten onnenkin huomautettu, ci kahdessa viimemaini- 
tussa ensi | komponentti olo selvä u tai i, vaikka suurimmalla 
osalla kielialuetta enemmän mainitulta vokaleja muistuttava kuin 
ö:ta ja i:t%. - — Metsäsuomalaisten kirjeissä on muuten ua, ia 
diftongin jälkikomponentti merkitty usein pitkänä: muaalla 
piäkssä (moaaUa, peäässä). Vokalien välisen „Sehallr ulien" 
ero on kirj ottajalle ollut niin suuri, että hän ei ole voinut olla 
sitä jollain tavoin osuttamatta. 

2 a ja ä ovat kyllä aikoinaan, ennen supistusta olleet 
sivukorollisen tavun sonaatteina, vaikka korkosuhteiden sittem- 
min on täytynyt muuttua. 

3 Vrt. Sievers, Grrundzugo der Phonetik, siv. 161. 120 Lauri Kettunen. 

tuvat kenties korkoseikoista (kts. seur. siv.) ja ympäröivistä 
äänteistä — ja diftongeiksi ne olemme merkinneetkin. 

Tavujäsenten välinen kuulta vuussuhd e käy diftongi- 
luonnolle yhä epäedullisemmaksi, jos alknkomponenttina on 
i, U tai m ja jälkimäisenä li tai a — siis „Schallfullen" ääri- 
mäisiä laitoja edustavat vokalit. Varsin tavallista onkin, 
että silloin on äänteitä erottamaan kehkeytynyt puoli vokali: 
leipinä, hägrävä, patfhuvamän. ' Metsäsuomalaisten murteessa 
ovat diftongilliset muodot kuitenkin yleisimmät, % 

Heikko henkäysaluke on vokalialkuisissa sanoissa 
huomattavissa joskus paussiasoman jiilkonn. Mutta, silloin 
on sana erityisesti korostaen lausuttu. Yhdenjaksoisessa 
puheessa ja yleisimmin 'paussinkin jälkeen alkaa vokali tasai- 
sesti, äänijänteet avautuvat ilman minkäänlaista tajuttavaa 
sysäystä. Voisi ajatella mahdolliseksi, että juuri tästä sei- 
kasta johtuu se murteen yleinen ilmiö, että sanan loppuun 
joutunut konsonantti, jota vokali seuraa, tulee keskeyty- 
mättömässä puheessa seuraavan sanan ensi tavua alkamaan 
(mit^ ikän, fem w ois MVft_ ihan luikanna, iok^ ei, o^_ 
olin, j. n. e.). Jos vokali olisi alkanut melkoisen vahvalla 
henkäysalukkeella, olisivat tavurajat nähtävästi jaksaneet 
säilyä, tai ainakin odottaisi muotoja mitt^ ikän, kann^ ois, 
vigll^, on. Sellaisia tavataankin paikoin Savossa. Erittäin- 
kin näyttää loppu-n:n historia viittaavan siihen, ettäsavon- 
murteessa on vokalialukkeita suosittu. Etelä-Savon alueella 
on nimittäiu loppu-n jäljettömiin kadonnut seuraavan sanan 
vokalilla alkaessa, esim. tuva ikkunalla, pu aju, parrSse 
aplcä. Tämä edustus palautunee sille kehitysasteelle, joka 
pohjois-Savossa on yleinen, nimittäin vahvaupuoleiseen hen- 
käyslopukkeeseen : tuva' ikkunalla, pu aju, parrästf a%kä. 1 Tällaisia puolivokaleja on kuitenkin arveltu ja voinee 
arvellakin kadonneiden spiranttien suoranaisiksi jatkajiksi. 

,J Muodoissa koiivet, ohvet on ylempänä esitetyistä syistä 
voinut tapahtua ensi jäsenessä korkoreduktsio ja siten funktsion 
muutos, niin että diftongi on muodostunut nousevaksi. Voi aja- 
tella myös sisäheittoa, kts. siv. fi9, muist. Aännehistariatt. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 121 Tällaiset muodot taas näyttäisivät edellyttävän vokalin aluke- 
al koisuutta. — Metsäsuomalaisilla on sitävastoin n muiden 
konsonanttien tavoin säilynyt seuraavaan tavuun siirtyneenä. l 

Mutta sanojen loppukonsonanttien siirtymisellä seuraa- 
vien sanojen alkutavuikin voi olla toinenkin aiheuttajansa 
kuin yllä oletettu. Kysymykseen voi nimittäin, ja kenties 
lähi Dna, tulla murteelle ominainen tavun loppnkonsoD antin 
ja sen edellisen vokalin välinen löyhä liittyminen toisiinsa 
(,.sek\vach gesehnittener Accent"). Siitä] johtuu — samoin 
useassa muussakin kielessä 2 — että tavun loppukonsonantti 
on helppo edellisestä äänteestä irtautumaan. Liittyminen 
seuraavan tavun vokaliin näyttää joka tapauksessa olevan 
helpoin, milloin ekspiratorisella sysäyksellä alkavaa vokali- 
aluketta ei ole olemassa. 

Henkäyslopukkeita, jotka savonmurteessa esiinty- 
vät kadonneiden loppuklnsilien asemella. ei metsäsuomalais- 
ten kielessä ole. Toisin on mahdollisesti asianlaita ollut 
varemmin; kts siv. 14. 

Murteen korkoscik oista muutamia kohtia käsitelles- 
sämme on meidän aluksi otettava puheeksi se oudolle tun- 
tuva ilmiö, että metsäsuomalaisten kielessä ei tunnu, mikäli 
havaintoni ovat oikeat, ekspiratoiincn aksentti kohtaavan 
sanan eri osia aivan samassa suhteessa kuin muissa mur- 
teissamme. Ainakin useimpien individien puheessa saa ni- 
mittäin koroton tavu korolliseen (resp. sivukorollinen pää- 
korolliseen) verraten liian suuren painon. ;i Tämä omituisuus. 1 Samallaisia muotoja on Savostakin merkitty, Tarkiai- 
nen sanoo (T. J. M. siv, 53) sattuneensa .luvalla kuulemaan van- 
hoilta: pelon ^ allagne, ionlun v alla. Pohjoisempanakin voi joskus 
loppu-n samoin esiintyä, mutta siitä huolimatta sen yleinen 
edustus tuskin palautuu sille asteelle. Nähtävästi on ii vain 
muutamissa asemissa seuraavan tavun vokalin turvin säilynyt; 
muuten se. on yllä kerrotulla tavoin kadonnut, 

2 Niin esim. slaavissa ja romanisissa kielissä; kts, Jesper- 
scn, LehrbnHi der Phonetik, siv. 193, Suomalai s -ugri laisi st a kie- 
lista lukeutuu tähän paitsi osittain suomi myös ainakin unkari. 

3 Lausokoron sattuessa sanaan, tulee ensi tavu kuitu n k in 
huomattavasti yli muiden painostetuksi. 122 Lauri Kettunen, 

tarpeellisen tavurytmin puute, antaa puheelle hiukan velton lei- 
man. Tavut ovat muuten kyllä selvästi toisistaan erotettuja — 
edellä mainittua loppukonsonanttien toiseen tavuun siirty- 
mistä lukuunottamatta — ja seuraavat ikäänkuin sykäyksit- 
täin toisiaan. Siitä saa puhe taas jonkunlaisen takovan vi- 
vahduksen, jonka jo ensi kuulemalta tulee panneeksi merkille. 

Kuten muistamme, on murteessa joukko sanaryhmiä, 
joissa edempänä sanan ensi tavua odotettavan lyhyen voka- 
liu .'asemesta tavataan pitkä — ilmiö, jolle emme joka ta- 
paukseen nähden voineet antaa tyydyttävää selitystä. Mah- 
dollisesti ovat nämä kvantitettimuutokset yhteydessä puheena 
olevien dytiamisten aksentti-omituisuuksien kanssa, niin että 
koron lisääntyessä äänteen laajuuskin kasvoi; saattaahan, ku- 
ten olin huomaavinani, toisen tavun lyhyt vokali muutenkin — 
nähtävästi vain erityisissä asemissa, kenties ensi tavun laadun 
ja sanan lauseaseman mukaan — esiintyä selvästi puolipitkänä. 
Muuten eivät mainitut pitkät vokalit vorolla iältään kovinkaan 
vanhoja, enemmän kuin myös kysymyksenalaiuen korko-omi- 
tuisuus, jonka my öhäsyuty isyyden pääsemme huomaamaan 
silmälläpitäen seuraavia seikkoja. 

Murteen luonteenomaisuuksiin kuuluu joukko vokali- 
heikennyksiä, useimmat nähtävästi kielen erikoiskehityksen 
aikaan kuuluvia. Niin on korottoman tavun /-loppuinen dif- 
tongi jälkiosaltaan kulunut puolittain kuuluvaksi — jonkin- 
lainen asemoreduktsio, „Stelhingsreduktion" — samoin kuin 
sisä- ja loppuheittotapaukset ovat ylen tavallisia. Nämä 
ilmiöt edellyttävät sana-aksentin vaikutusta, eivätkä suhteet 
■ole voineet olla muutosten tapahtuessa nykyiset. Päinvas- 
toin on sanan ensi tavu vaatinut toisiin verraten siksi suu- 
ren korostuksen, että korottomaksi jääneen tavun vokali oo 
tarpeellisen ilmavirran puutteessa heikennyt, menettänyt 
varmaan aluksi sointiäänensä vihdoin kokonaan kadoten 

Mutta ilmeisesti on lausekorollakin ollut jotain vai- 
kutusta sisä- ja loppuheittoon nähden. 

Sisäheittoa erotimme oikeastaan kahta päälajia: joko 
oh vokali heittynyt sanan sisästä taikka sitten sen lopusta 
erityisiin lausefonettisiin asemiin jouduttuaan. Ensimnai- Äännehistoriaa, katsaus metsäsuamalatetm kieleen. 123 

nittu laji ei ole millinkään määrättyihin tapauksiin sidot- 
tua, siihen kuuluu vain joukko näennäisesti ilman mitään 
johtavaa periaatetta otettuja sanoja, joista jotkut esiin- 
tyvät kaikkialla heikennein muodoin, toiset vain säännöl- 
lisesti muutamilla kielenkäyttäjillä; mutta usein voi saraan- 
kin henkilön puheessa sanalla olla kahdenlainen edustus. 
Ja tässä horjuvaisuudessa näkyy lause-korolla olevan osansa. 
Kun nimittäin useampi} äsenisessä lauseessa tai lausejak- 
sossa joku osa — ..loogillinen prudi katti" — on erityi- 
sesti korostettu, tapahtuu se usein, erittäinkin vilkkaassa 
puheessa, jossain määrin muiden osien kustannuksella: kii- 
rehtivässä tempossa riennetään «vähemmän tärkeiden" paik- 
kaili yli ja sellaisiin kohtiin sattuvat äänteet jäävät tie- 
tysti erikoisasemaan, joutuen sitä tietä heikennyksiin ja 
muihin äänteenmuutoksiin. * Muutoksenalainen sana voi 
tietysti sattua myös korostettuun paikkaan lausetta ja 
esiintyä alnksi täydellisenä — siitä horju vaisuus — mutta 
jos tällainen asema jää suhteellisesti harvinaiseksi, vakiin- 
tuu sanan muuttunut äänneasukin vihdoin pysyväksi. Tätä 
tietä ovat murteen varsinaiset sisän eittoniuodot mahtaneet 
saada alkunsa. 

Toinen laji sisäheittoon lukemaamme ilmiötä koskee 
sanojen nykyisin lyhyinä tavattavia loppuvokaleja — myös 
geminatan jälkeistä i:tä — joita kato on kohdannut niiden 
sattuessa välittömästi seuraavan vokalialkuiseu sanan eteen. 
Nähdäksemme lausekoron esiintymistä tällaisissa tapauk- 
sissa mainitsemme muutamia esimerkkejä (korostetun sanan 
merkitsemme harvennettuna, muut k oiko vivahdukset jäävät 
osottamatta): 

Juss v on ot t anna; kun e? ottumiherjk^otti: eikös se ^, 1 Muistuu mieleen tässä yhteydessä varsinkin n. s. ekstasi- 
puhujat — metsäsuomalaisia ei olo asiaan sakotettava — jotka 
erityisiä efektejä (halveksumista, inhoa) tavotellea ylen iii kaisesti 
korostavat, tavallisesti lauseen lopussa, jonkun tai joidenkuiden 
sanojen onsi tavun, niin ottä loppuosa jää kokonaan soinnitto- 
maksi, kuuluu voimakkaasti kuiskatulta. Etenkin teatterissa on 
tänia yleistä. 124 Lauri Kettunen. 

oh sama s«« w ulos; tupsätappa sinä Marti „ un läm 
mitä; hm siU^, ei ou ise§ eik^ emeä, niijkö ne mmi mo- 
lemmat tugnn^, alan; eikö Mafi^ oy; Juss^ ois lähenne- 
tään suö A ieä ia s (itkeä, min uttelin mu am pitävä isille; 
eikös se^ ou %o% n n w omin housuinsa. 

Heittynyt vokali on siis näissä esimerkeissä korotto- 
massa sanassa, jollaiseen asemaan se keräämistäni näytteistä 
päättäen näyttääkin useimmiten puheessa joutuvan. 1 Var- 
sin usein se sattuu, kuten näkyy, lausckorolliseenkin sanaan, 
vaikka heikennyt tavu jää siinäkin asemassa melkein edel- 
liseen tapaan suurempaa ekspira torista korkoa vaille, sanan 
ensi tavun kuuluessa painokkaasti: 

Mari^ on tässä pessä iok^ ämpärin; koirasi^, ei 
Jtaiae nim^ pahalle/} ^, kun sitä mualar po iiast^ o? halssit; 
vuan._ otrass^ on io siirus; minua nukut t^, illalla; pitä 
s Uv^ ensti; tignas raho<i^, iliellen. 

Ne verrattain harvat tapaukset, joissa vokali on vas- 
toin odotusta säilynyt, selittyvät siten, että sanan kaikki 
tavut tulevat syystä tai toisesta korostetuiksi, esim. (varot- 
tu vasti:) ei rna putkitta enemmän; (vakuuttaen:) minä 
ot/n_ at e tiu ikä n; Heikki ei us konna; (yksinäisenä 
lauseena:) Martta antä. 

Mutta yleensä ei lausekorolla näy olevan tämän äänne- 
ilmiön kanssa paljon tekemistä, enemmän kuin sillä on vai- 
kutusta varsinaiseen loppuheittoonkaan. Paitsi geminatta- 
konsonantin jälkeen on nimittäin alkuperäinen sanaa lopet- 
tava i vokali kaikissa asemissa kadonnut. Kts. siv. 70. 

Mitä edellä on lausuttu lausekoron suhteesta varsi- 
naiseen sisäheittoon, koskee tietysti monenmoisia muitakin 
ilmiöitä äänneopin alalla. Tempon liiallinen jouduttaminen 
sellaisissa kohdin, joita puhetaju ei vaadi korostettavaksi 
vaan joista mahdollisimman pian tahdotaan päästä, vaikut- 
taa usein kvantitetiu muutoksia (uiinpä vuan, nin-~van 
nin), eri spesifisten artikulatsi öiden sekaannusta (mteijkä, 1 Se johtuu tietysti vain siitä,, ettU suurin osa kielenaanoja 
jSä muutenkin puheessa korottomaksi. Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 125 

mtii, mnotfn, stei<Csit^ ei, mciioy < mu§ei ou j. n. o.) sekä 
kaikenlaisia äänteellisiä reduktsioita ; tätä on muiden seik- 
kaili ohella mielessä pidettävä myös niissä ei aivan harvoissa 
tapauksissa, joissa äänteenmuutos näyttää käsittämättömällä 
tavalla vieneen kahdenlaiseen tulokseen tai muutamissa sa- 
noissa jäänyt tapahtumatta (vrt. esim. ensi tavun $:n edus- 
tusta sekä Z>o muutosta olla verbin erinäisissä muodoissa). 
Varsinkin saavat useat etymologialtaan aivan käsittämättö- 
miksi hämärtyneet partikkelimuodot kiittää lausekorko-seik- 
koja kehityksestään. 

Musikalisessa aksentissa ei juuri mitään erikoisuuk- 
sia esiinny- se mukautuu, kuten yleensä suomessa, jokseen- 
kin ekspiratoriseen, kohoton ja laskien lauseessa sen mukana. 
Kuten dynamisenkiu lausekoron, kuulee sen hyvin eri laajuu- 
dessa ja erilaatuisena eri individeillä; intervallien suuruus 
vaihtelee puhujien temperamentin tai satunnaisen mielenti- 
lan mukaan. — ■ Musikalisen samoinkuin dynamisenkiu lau- 
sekoron eri vivahdusten selville saaminen vaatisi muuten 
oman spesiali-tutkimuksensa. 1 

Vieraan kielen suomesta poikkeavat aksentti-olot eivät 
ole ainakaan sanottavasti murteeseen vaikuttaneet. Joskus 
nousee kyllä äkkiä keskellä sanaa tonalincn korko ekspira- 
torisen laskiessa 2 . Tällainen korostus esiintyy myös ylei- 
senä ruotsissa ja antaa asianomaiselle sanalle erityisesti 
varmentavan sävyn, mutta lainausta ei siltä ole välttämättä 
ajateltava. Sitävastoin ou muutamissa yksitavuisissa sanoissa, 
samoissa tapauksissa, joissa laryngaliklusili tavattiin (kts. 1 Äänteellisessä tutkimuksessa tuntuu musikalisen aksen- 
tin, kielen melodisen puolen selostein toisarvoiselta. Sitä tär- 
keämpää se on syntaksisessa, joka tulee enemmän psykologian 
alalla liikkumaan. 

3 Niin esim. lauseissa ei suQrän se rupästä ota, ia se 
satoi tiin hartästi kohoaa äänen korkeus-aalto korottomissa- 
p'i j- ja toi t-jivnisBii laulamista nrni s tuttavaksi, aleten senraa 
vassa tavussa normaliksi. — Typografisista syistä ovai musikuli- 
sen koron ilmenemismuodot jääneet havainnollisesti merkitsemättä. 126 Lauri Kettunen. 

siv. 100), äänen tavun loppua kohti korkealle korottaminen 
selvästi vierasten jäljittelyä. 

Lopuksi on meidän vielä kiinnitettävä hetkeksi huo- 
miota muutamiin äänneseik koihin, jotka ovat yhteydessä 
kitapurjeen toiminnan kanssa. 1 Murteeseen kehittyneestä 
omituisesta naso-oralisesta vokalista sekä sen fysiologisesta 
laadusta on aikanaan tehty selvää (kts. siv. 45). Muuten 
eivät vokalit ole erityisesti nasaloituja, lukuunottamatta 
tietysti nasalien yhteydessä tapahtunutta välttämätöntä as- 
similoitumista, nasalin ja vokalin välistä artikulatsiosiir- 
tymää; niin ovat esim. sanoissa kummarjha. nunnaifka, mä/i 
vokalit hyvin vaikeat ilman vähäistä nasaloitu mistä lausua. 
Niinikään sattuvat i, v, f, r välittömään yhteyteen loppu-n:n 
kanssa jouduttuaan kuulumaan nasalisina tai hiukan nasaloi- 
tuina puoli vokaleina resp. likvidoina: kitapurje tekee joko täy- 
dellisesti tai puolittain n:n artikulatsiou, suunnaten ilmavirran 
tai ilmavirtaa nenäonteloon, mutta toiset organit ovat j o i-, v- 
tai- ?-, r- asemassa. Kun nenäresonanssi pysyy täydellisenä,, 
sulautuvat äänteet loppu-«:n kanssa nasaligeminatoiksi. 

Helposti voi muutoksia synnyttää nasalien viereisissä 
äänteissä kitapurjeen joko hiukan ennenaikainen tai myö- 
hästynyt artikulatsio. 2 Edellisellä tavoin on syntynyt esim. 
regressi vitien assimilatsio tn > nn (intoina "> vuonna), jälki- 
mäistä tietä nuo tärkeät progressiviset yhtäläistymisetw& > 
mm, nd > nn, tjk ^> ijtj (lammas, kannon, viyijiittu). Molem- 
missa tapauksissa on kehitys tietenkin hitaasti nykyisiin 
oloihin johtanut. 3 

1 ItseDäisiä äänteitä, joilla olisi puheessa merkitystä, ei. 
velum-artikulatsio ymmärrettävästi koskaan synnytä. 

2 Vrt, Jespersen, Lehrbuch der Phonetik, siv. 62. 

3 Jos jälkimäisessä tapauksessa tavua lopettavien nasalien. 
laajuus on heikossa asteessa ollut, kuten luultavaa, pienimmil- 
lään, on seuraavien klusilien kvantitutti ja artikulatsiokosketus 
ymmärrettävästi ollut sitäkin heikompi, muuten olisi assimilatsio 
käynyt toiseen suuntaan, sulattanut nasalin kitisikin (vrt. vatjan 
kunikkalla < kunniijkahalla y. m. samanlaiset). Edellisessä 
tapauksessa olisi myös äännefysiologi sista syistä luullakseni läh- 
dettävä heikosta asteesta, siis cfri/stä eikä tn:$t&. Äännehistorian katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 1_27 

Kitapurjeen epätäsmällisellä toiminnalla on edelleen mer- 
kityksensä ns, ms ja nr, mr (viimeksimainitut vain lainoisssa 
tavattavat) yhtymiin nähden. Jos nenä väylä sulkeutuu liiaksi 
varhain, ennenkuin kieli on valmis seuraavan äänteen arti- 
kuloimaan, syntyy konsonanttien välille helposti nasalin 
kanssa homorganinen klusili. Siten on t ja p selitettävä 
murteittain tavattavissa mantsikka, räntsistu, köntsöttä, hamp- 
si$, Heiitrikhi, hamprata j. n. e. Tällaiset muodot — lai- 
noilla ei tässä kuitenkaan ole merkitystä — voivat olla 
hyvinkin laajalle levinneitä, tarvitsematta siltä olla keske- 
nään maantieteellisessä yhteydessä tai yhteistä perintöä. 
Metsäsuomalaisten kielessä tunnetaan vain mps yhtymä, esim. 
kampsu (= leppärieska), (pitfis-) lempm (= ohut pcrunanse- 
kainen leipä), kompsähtefi, kömpsuttelo, römpsu, Sitävastoin 
sanotaan känsikäs, ränseg, ränsä, mansikka, nr esiintyy myös 
ilman konsonanttienjvälistä klusilia, esim. Itinräl. mr yhtymää 
esittävistä lainoista ei satu olemaan esimerkkejä. Kielennäytteitä. 

Sananlaskuja ja arvoituksia. ' 

Vip-o^va kiv ei ikän kasva sammafia. 
Jotka tunen^ istu, ne tulen soytä. 
Kulma touvorj^ kasvattä, lämpöinen terän teko. 
Peipmta petäine^^ kesän, västist^ ei väheä. 
Koirai on hiiva kttglttugn. 

Mieiiykielin miglettömäy^, kanssa, palkiten pakoa lasta. 
Orilla olken ja varsalla varpun. 
Kissalla vitihän, koiralla loukun. 
Hiretj^ huorina herneitä ia varsat^ kuorma varpuja. 
Vii piteli), vls pieksli tifijaista kannon neniin. — Seppä, iolca 

tako r antoa. 
Netta nlttä niemeni^ p iässä, kaikki tilde y^, kitsö, — Kun 

lehmeu lapsetan - 

Huapa Ilalterom ^mäillä, koivu Kollerom^ mäillä, iiiret uhten^ 

ottä, latvat poispäiy^ kahta — Lehmän sarvet. 

Vanha mies ia us hattu. — Kun lunta on tullunna kannon 

nenän. 
Vanha vakka ia Us kans. — Äe w oniärvkmisekäuiiähän. 
Isä kurii, emä kiärii, koit piätöhxtä lasta — Rutä. 
Nctiäkolmattakummentä iunfruta tahtoa- piplian. — Revoiserj^ 

keyyissä siimmät. 
Mielet Öin, ki eletä in, kaiken muq.Uman visar (~ visäs) 

Puntar. 
Kuiva kus kalli(i)olla tuhtoa — Malliiy^ karkeppi. 
Äiusta mökki (~ mölli) mäillä, taka tulta hihkaisu. — Kotmilu, Kerätyt etupäässä kielialueen eteläosasta, Ruotsin puolelta. Äännehistorian, katsaus metsäiuomalaigten kieleen. 129 PunaihfiJu vuohi(i)a navetta täunnä, musta pukki keskellä. 

— Kutj^ koukulla hiti(i)ä veitan^ unista. 

Silmästä sup $a kiilestä paskantö. — MilUU, ioka iauhä vitioa. 

S i/i villainen saksan lammas lu§ kuritta kunnaksen ta koppaa 

ku$n^ etin. — ■ Haralla. 
Vks hi f, kaks Itänteg. — Rieskakarttu. 
Rätti mustalla, täitä täunnä. ■ — Tähtrupäs eli f\{ansmlat 

taivalla. 
Kunsihus vei känsikkän levän lossanan (?) takoa (-~ pelloin^, 
j >ar annokseni _ pifiltä) — Haukka vei kanan sonttiiykign 

takoa (piältii). 
Korppi lentä iotta ves" sivistä parsku. — ■ Mulliin stptukki. 
Lakka täynnä lampaita, körttipässi keskellä. — Hampät {a 

kigt sussa. 
Sata sarkki(i)a, tuhat turkkifiia, o/mm w perse uhtähuvim^, 

paKassa. — Kana tulessa. 
Uks tiinnör, kahdlaista oltta. — Kauammuna. 
fy^, ifiU pihalla, ei^ ioii sisällä, paräy,^ kaijyoni,^ pugnnil- 

len teko. — Lasit. 
TJsömp kun täi, pienemp kun hir, useamp las huy^, kutiin- 

kän huonessa. — SUriijk. 
Enin prulcatän, valun mainitun . — Oven ripa. 
Isä istu, emä ketreä, tuttäret tiipertä. — Humalan salko ia 

humalat. 
Aitta täunnä päivällä, iigllä tuhiä, — Keijkä. 
Pu$re$ kun muna, pitkä kutj^ kirkon seinä. — ■ Rihmakerä. 
Mahoa kun tukki, kusö kum^ pukki, — Oluttunnör. 
Pia pala, perse märkäno. — Saunan raput laiivotflen. 
Kaks kultaista käkeä, kahta iiltö uhön^ orren. — Silmät. 
Kattila kiehu, ilmam^ puita, tervaksita, — KuMaispesä. 
Punikki iuoks iuoniiln, iotta sarvet pi#ssä hetU. — Tahko. 
Talam^ poika tallukka, musta poika mullukka (~-> musta 
härkä mullero^nen), {uq kerralla enemmän vettä kutj^ ku- 
niytjos kutena vupnna, seppä seihtemänä kesänä. — Saij- 

nai}^, kiukoa. 
KuQllei eläveä hautän vetä. — Kampa. 130 Lauri Kettunen. 

Kimmirj^, kammitj^ kiriutettu, ruphoheinästä keräilttii, — 

Lehmäni^, paska. 
Tugppoi TupmoUasta tugfin, tiellä nvet vantet umpär pantin. 

l/ijha ioka siintu. 
Mäno e$mmä& kun ti% iiltttl. — Humala kepin _ -ämpärillä. 
Knppallineri^ kuolleita, vaillinen naurita. ■ — PutH&ia- \a 

karmeita. 
Pullerim^ penkki la tattefin flaska. — Sontape^kM nave- 
tassa ia lehmä. Lasten lukuja. 

Tirul^ lirui ^ lintu pien, kiillä ti { iän pesitis paikan: 
mä\n^ alla männikössä, kuivaij^, kttsey^ kukkuralla; tfdess^, 
on tupais, korvessa kofis, kattigll^, o^,_ kartanois. Tulpu 
Taikko valkosauva (<— ■ valkean sammutti), minä 'pakenin meh- 
tan. Melita mutten sauvan antoi, sa-uva minut tiellen saattoi, tie 
minut kiilan vei. Siellä löysin emännän leipomasta, tiiltä- 
ren taputtamasta. »Emäntäin) muprisein, tie minulleq^ 
kakkarainen, kiven silmän suruinen, koivun lehetj^ korkeus 
ia lepän lehen leveä s" — — — Kalamies mu'le^^ halan^, 
antoi, minä kalan akatten. Akka mul-ley^ kaakun leipoi, 
kuffkun minä kop alien. Koira mutten oravan haukkui, minä 
oravau passailen. Passa mutten sivet antoi, {oilla minä 
lenteä löiihiitteUn iiltö puolen meretj^ kämmentä. — 

Mikä tämä? — Nikä näkä, — Mikä tuo on? — Plp- 
par — Missä voi? • — Hlr söi, — Missä hir? — Ajtan^, alla. — 
Missä aitta? — Tut poltti. — Missä tul? — Vei sam- 
mutti, — Missä veS? — Härkä ioi — Missä härkä? — 
Nitiillä. — Missä nittu? — Yllcate vipas — Missä vlkate 
vipatim? — KovaHijkolossa. — Missä kovaiiykoh? — Kan- 
iio)»^, piassä. — ■ Missä kanto? — Hifinä. — ■ Missä hilet? 

— Tuhkina. — Missä tuhat? — Matoina. — Missä mayt? 

— Kukkoi noukki. — Missä kukkoi? — Hi(iessä hilskantassa, 
tehossa lepsamassa. — 

Kettu itki poikien, alla vu$ren voivoU'teL Jo minä ÄännekistorialL katsaux metsätuomaloMten kieleen. 131 s««o'^ w ketullen, iott^ ei mällien männä; Sigll^, om w mälh 
mäntäpäitä täynnä, ia notkot nugfia rakennettu; siell^ om^ 
pussumiehet puUulldn, katosmiehet kalleUän. Nut ow w mttt» w 
poikain herrasmiesten hartioilla, valtamiesten vuolteina, ph- 
pam^ pitkinä hihoina. Loitsuja. ' 
Pais etten luku. 

Ruma ruskea rupinen neito, 
paha paisetten^ emu, 
mä kiviä kipittämän, 

pua-Gia- pakottaman, 

äkäväkämä räkämäntun ! 

TuQnnen mä sima saatana kiroan: 

hiten, helvettin, 

ionne piit Ulvim^ putoa, 

heinät latvoin laykia; 

etkä siellä rankoa sua. 

Tupnnen ma sinut kiroan: 

iiltö puiden, alaUe maljen, 

ala anturakivifien. Kohtäksen. 

Kiesus kahtoi poikaan, 
minä kahoy^, kohtästa. 
(Herra pulitti heqyellen, 
hiivasta sulasta susta) 
Piihä po^ka kohattin 
p iihä tj^ kirkot} _ kilnn ii ksel lä . 
Huvat tilös nostettin, 
pahat alas pajnettin. 1 Loitsuista otamme vain pari kolme pätkää näytteeksi. 
Ne ovat kerätyt pohjois-Östmarkista. 132 Lauri Kettunen. Pakkaisellen. Pakkainem^ pukuHm^ poika, 
kovam^ mua-Tj^ kömppähul, 
elä kulma kunsiäin, 
eikä palele varpaita! 
Kulma kulmia iokkiviä, 
palele hallapa^iuia! 
Kesät IceiJaiU lähteissä, 
talvet aixian ha ripillä. Satuja- 
M tykätä h e »p w k a r h u on h ä nnätö in. 1 

Karhu rokas" ähöy^ kerray^, ketun, ia ketulla oHkalorfa 
vöfiussän. „Miste$ nuo kalat sait?" se rupes ketulta kii- 
sötömun. Kettu sanoi: mä tuonney^ kiilan^ alien iärv-ellen. 
siellä «e w on hakanna holin itähän. Pistä häntäis sinnen — 
sanoi — ia istu sinä niy^, käyvin, totta slhen rupeg piste- 
leniän. Kun sitten ulos nouset, sanoi, nin^ on sulia kaloja 
nukka. — Karhu män ia pan häntäsä, mutta se kiilmettiii 
sinnen^, kin — sinä tijät — pakkasella. Se ättet nostoa 
sem^ pois, mutta se ei lähtennäi. Karhu akutigras : niit siellä 
mahtä skarpastii} ^ kalo\ia olla ia repäs" mitjkä ta%s. Ja sinä 
siltä kouvoilta häntä katkes iasilläsehännätbinnävieläiktiij. 

Karhun ia ketun rihenruskii. 2 

Ketulla ia karhulla oi uhieinen ruis. Kun^ aika tul, 
että sitä pii ruveta riiskegmän nin ne ruskäs. Kettu se löi 
nin_ että olet^ ei, pilkasta Ukähtanna, se sanoi ni>}^, kovoa 
liiQvänsä niä-s. Karhu of riktuva ruskumigs, se koitos iiniig- 1 Pohjoisesta. 

s Hollannin kvlästS. Äännekistoriall. katsaus metsäsuomalaisien kieleen. 133 (in. Kettu sano* sitten — skoi(iaf — : niit sugrän nignni, 

ei sinust^ ou ruskegmän; sum_ pitä luvä nit}^ kovoa kum^ 
minä, että olet mako$ Uhossa kohen. Karhu löi iina kovem- 
min, nin^ että olet suihtid ilmpär Mpla rihtä ia kattön. 

Rupeavat aiäieroamän sitten, että miteykä ne nitä iahä. 
Kettu sano*-, että „>»tn w ei ti { iä muta lakoa kun^ että Usöm- 
mällen iisömp koko, pignemp pienemmälhn" . Ja kettu kor- 
iai rukit vöUunsa ia karhuilen jäi puara rumenet ia olet. 
SejttuUen roivifjon tek nias koi$voitten. Piru ia laiska Matti. 1 

Se oi laiska Matti enno^n vanhaa erkkiä tienaamassa, 
vaqkkäisellä rekkinä nias. Se telläs sen hakeman vettä 
tintillä. Matti se kulk ia spaiie-rai umpärisen lampia ti- 
nuhien. Kitn^ ei sitä kulumia kotin takaperin tulovaks, 
nim^ pii väijkkaisen lähteä sitä hakeman. — „Mita sinä 
tiällä kulet ia iolloHat kun sm„ ei ihan tule «ei»j w kanssa?" 
— „iW»i_, — minä tutnaUin^, ottoo} uhöllä täkkig hipla lam- 
min, että meUl^ o ii vettä nukka." — „Nin sinä, puara 
tolvasteleiteit il — ia silloin se rippoa Malilta tinun ia mana 
setj^ kanssa. Mitäs, Matti pi§s" kantamasta ia sai käiivä 
tumana kotin. Sitten ne iihöy^ kerran män, Matti iamöiikäs,jmillen. 
Kua kivat usöm^ pun, kuivun petän — sem^ pit^, olla kuivoa 
iota ne poltti. Sitten^ kun ne^ oi ser}^, Ituatanna, pii 
erkin^ ottoa tiiven olkapiällen ia Malin latvan, se kun^ oi 
hnomomp, Matti. Ne kun läks mänemän nim^ Matti istui- 
tim^ piällen, pUn latvatien ia antoi väykkäisen vetea. Kun 
ne tul kolin, se heitti tiivpuolen olkapiältän, roiskut ti muQ~ 
hän. Mutta silloUn^ pu leiskätti latvoen että Matti kis" 
kaijvas toisen mäken. Erkki noys manoamäm^. Mattia} että 1 Tämä ja seuraavat sadut, joiden saantipaikkaa erityi- 
sesti ei mainita, merkityt Puralan kylästä, Kuotsin ja Norjan 
rajalta. 134 Lauri Kettunen. „mitä sinä niit spiiökäUeiteit iaviSkotfteleiteit?" Matti sano*: 
,.minä lämmoHteleUeln." — 

Se tahtoi olla paljog vahvemp Matti kum_ pirit. AV 
sitten^ otti usörj^ kurikan ia ni(ien of mifträ sitteij^ koittoa, 
mikä sitä eimmäs o|s tainna viskata. Se piru viskas kan- 
voU, mitey^, kauvM, lie. viskannaL Matti seisoi kurikat},^ 
kanssa ia sen ot miärä lähätteä, — ■ „Mitä sinä seisot kun 
sin v e{ viskoa ? a — „Minä kohotan kunnekka tuo pilv tulo 
lähemmä, nim v minä lähätun sem^ pi$Hen." Piru suttu*, 
sano*: ei sei kän laljlen, ei sinä sinne sk a sitä viskata." 
Ei tahtoi nna ku rikkaan mestata. 1 

Sitten ne ritäntui; se sutiva niäs renkinsä ia pist 
sen tupän, terjkäs" oven tU. Sittem^, pistä valkeasen tuvan, 
että Mafin^ ois pitännä paloa ulos. Se män sitten^ kahto- 
män, että tokko se ois tarkkäm,^ palanna ia lal että hän^ 
ot}^, kuitti skofoiarreqrjistän, iok^, e%_ iou mut föriirielssinä. 
Mut Matti ketturoi ia maltoa porossa haykoHellen. Sano* 
erkki: tuot_ ei käii la$Uem^ jiolttoakkän^ i$s! 

(Hollannissa tämä osa toisin: Kun ne ot ritantunna, 
nitti^. Matti eros" sen vötyustä ia män Iätön makaaman^ 
iigks. Mutta se fiellas: erkki tulo iotain tekemän sekkeHsti, 
ia se pistäitin pois latista puskikkön. Erkki terjkäs laiin^ 
oven ia pan valkeqsen. Se paloi m os i a uarmMella Matti 
mät\ vie.ro*män sihem^ jiorön. Tulo vanhus ia kusil: oqkos 
Matilla ollu lämpöinen tän^ ugnä?" — „Ei rignt^ on oltu 
lämpöinen, mut palavustHin vähän w Uhon täkin.") Kiilat} kup ia tikafkap. 

Of kaks kupig puhei silla: iiks kiila ij^ kup ia toineij^ 
köuhä tikat kup. £e w oC viglä runo* se tikaflcup atlaksen 
mut se toinen sanoi: ni^en runohnisest^ ej_ iou ikän mitan 
■ia ios sin^, oijt hiiva ilhötjkäi}^ karvani^, minun l elimistä in 
repoHoksillUns kiäntämän nin suat ihellens higla kanan. 
Kup sanoi; min^. ei huoli sinun^ eUiimisläns, mutta ios an- 1 Tämä palanen piriijuttua saatu Hollannin kylästä. Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 185 nat tuopin vinoa, sano*, nin hän suo, hukan tähtäämän tä- 
hän tuvan^, et en. — „Nin tig se," — sano* — ,, sillä Äer- 
to$ sua-t!" 

Hukka tuli tuvan w eten tähtoamän ia leikihtelenuinsä. 
Se tikarkiip sai vinatuo])in ia rupea lirittämän. 

Piru ia kuläqkup. 

TuU piru killun ia ne tek^ isännäy^ "kanssa seittuisen 
mimrän että se teko kaikki isännän tilöt ia sitten sna hänet, 
se lupakin, paistiksdn kuoluu j,älken. Ja se teki kaikki sen 
tiigt, nopin, mitä toinen^ of vuan hiiva nimeämän. Sit- 
tempä loppui io kaikki tugt ia seni v pit' maha sem^ mi#- 
hem^ palkaksen. Isäntä sano- että: „vi%l v on tässä vähän^, 
käpertämistä, pieniä; töitä", sano*, „o$s sun ruvettava tekemän 
hiekasta kölittä". — Väykkäinen rupes mut„_ eisuannasiin- 
tiimän: se fco%rist sitä nukka mut kun se piast silloin se 
h.a.joL Kumi, gffcg } t ä n 8U q panna Itevoi&en sontaa sekän. 
— „Ei, mut puara hiekasta iotta sei märkäne!" — ■ Se pu- 
rist ia pufist erkki, mut sinä se halailtu*: ei hän sitä kölittä 
sna, sano*, ia hän foqqog monta siglua sill^ aikoa kun 
hän .sinua tignoa- Ja se sluttasJ 

Mut se sano* } iU p : e j s i n n tullukkän vielä kuitiks, vika 
sinä piQse enemmän sieluja fongoamän, vuan ämw_ pii» 
ensm^ kahmita minullen tunnöf-pullisen rahoja! — El ai(t- 
tanna, pit' lähteä kahvoamän. — Kup paukätti poh{am^ pois 
tunnöristä ia pan sitter^ kuopan hoiin. Erkki kanto* 
iihten^ kantamisen sinnen rahoja {a tul kuvin luo ia sanoi; 
hän^ ei sua täytön sitä tunnöfputa ikän, ia nut Mn_ ej 
ti$ä räknöittömiä rahoja mut koit hopäria, ia nehi monen 
rikin takana. ~- Ja nut meijän^, kontraht rna olla slutti!" Sutar ia piru. 

Vanha seppä seisoi padassa ia takoi, sejiiht iotai — nin 
s utatpa tuo oti, nbnpä sutar, ioka sulaa piki g -padan w dli- 
iossa. Se tui silloin^, katoilen se vanhin^ erkki; totta se lig 136 Lauri Kettunen. 

meinanna sitä sutctria mvkänsa. Sill^, oi silmät w ikän 
lautaset, se teli ne sureks iotta peVMtoa. Mutta siität oi 
tufituvä sutaf; kova siivämminen %a sigppai kumog -pikiä, 
kighttvoa möfiu§, kun sinä niäs j>alkeilla Heitot. Pölöhien 
huikkai katolta: täss^ on silmät totk^ 071 guret!" — „Mut 
täss^ on suopaa jok v on vafig" sano- sutar (a paiskas sitä 
kiehucoq pikiä sen silmiä vasten. SiUctn^, eris piru nopen, 
huikaten siässä männessän. Eikä se toistu kertoa- olliinna 
hilvä tuleman, se pelkäs sitä. Mutta kauhoa- figUan nupilta 
se välin hus: „otfko8 suovansutar katona?" Miten ruohtalaiset kaikotti erkim^ pois rikistän. 

Erkki se kulk tikark apina uni parinsa iisö säkki selässä, 
sieluja fongaten, niif^, kun se teko. Se tul tuomien^, alan 
Ruohtia- ia siellä se mii&ttäs — mikä se niit oi nitneltan?; 
se maht^ olla lohi iisö ritaisäntä, ruohtalainen, ior t ka se 
miifittäi. Piru pan säkkinsä tien vigren ia rupea" huiloamän. 
Sinä ne non s puhuman. Mies sano': täss^ on eteläpuolia 
kattila, iossa ne keittä uneisiä. Erkki sano*-; miljf maham- 
mon lähteä sitä kali to w (in. Ne niän sen herrat}^, kanssa. 
Toiset löivät skai^aHt sill^, aikoa säkitj^, kivi§ täiiton. Erkki 
tulo misnöififlttunä — eihän siellä mitä kattilaa ollunna ■ — 
ia rippoa säkin selkiinsä. Se kanto*- kaks, koit neljännestä 
ia toiset saloa- kakasta iotta minnekkä se iouvuttä ne kivet. 
Se tai uhoilen siltatien ia sinä se rupei viskoMnän että 
imilskähtel' kiviä iphen. Ja kun se vieroHti nitä kiviä ja 
huisk nin toiset ,{'o ot nauramassa: nilt se kup narrattin 
llfiam^, pahoin. ■ — Mut se sututti lukoista upekrippefiasti: 
a£ w tai kum v mutj^, kii-ii kiiUäksetn tämän rikin ^ ime-j-set, 
ia niit mum_ pitä ti$ltä lähte# e$tä hiin tallien Puolitin 
takaperin tulla nif w kayvo*^ kun^ ilkslci sitä sen mighen 
slektö% Puohiss^ eUi. 

J a sei Buohtin tule, sei sna haminoi^ia tiällä, pölö- 
jfoiha, se on Norissa niit, rikierailö. Ja sinä ti^ät, miig 
oiimmon^ erkislä frltä! AänneMstoriail. katsaus metsäsuomalaisten kieleen-. 137 Marras. 1 

Jos iossai kiilassa of marras, nin silloin tut^onai u@nä 
ennalta padan seittumen takomamies: pign harmoa kup 
hiQ(ia hattu piessä, ja se hicfras' pa^iapölkiln umpärillä ia 
hemii vasararj^ katissa kistun spikkiä takoin — ■ (Mm_ ihe 
rikkuva seppä, ioka sitten tul kistun spikki# takoman. Mutta 
siltey^ kun ne slicttas the kistun spikkiä takomasta, silloin 
ne tauko§ emiokseti — — — — Tai kum^, paukufiteld iisös- 
tim^ pö^vät, nin ne sano: kiillä siell v ow_, marras, sinä kii- 
Icissä; eli jos kettu tulo räikiimän likellen huoneita nin sa- 
novat: tulo sekkeristi ioki marras. Sanopa nuo uhot s/Hiii 
lailla, ios ioki on hiiviq^ korea (a ittpeä, että: kiillä se 
.-,'£)!_ on martälensa eillä. 

Jokos min^. oun sen toimittanna miten ne ioiil^ uqhu 
kahta* martaita? — Äe w of sihen^ visan, että kmn v päiv^ 
oi noussu nin sem^, pif sit,^ asti puqstota — »^'em v pii 
paastota ios ne milloin tahto* tenä iotain seittuista — se^ ei 
.manna väheä suvä ios tahtoi näitä tokko tulis martaita. 
Sitten kwn,^ per e oi suQmäss^ illastan nin sem w pit' manna 
ia kahtoa ulkoa: laHsta sisun: se näfftt^ ihan olovam^pig- 
töhi iok v oi marras. Kun se sen näk nin sillä pif^ olla 
iptai suq mistä kahto ( iallu pisteä sukunsa, muten värjkkäinen 
hif ia otti. Painainen. 

3e„ on niffs — sinä taidat tuon iimmärteä — painainen 
scittuinen, että kun sinä makoat unessa nin se tulo ia is- 
tuitö outo rinnam^ piallcn ia rupea: puristeleman. — Tuota 
kaskeni^, Pu<$vo<ia se iihtätugmin hatutti painainen — se 
henn^, aina sitä moititti öillä. Mut uhöij^ kerran se oli 
tavanna sen käHt)^, kin kun se w ot paraikoa- rinnam^ piällä 1 Seuraavat ovat kaikki yksistä au mytologiaa koskevia 
asioita tai satuja. 138 Lauri Kettunen. 

rikigroq massa. Silloin se huikkaa akallen Puavoi, että: nitt 
pitä sun nopen ottoais valkean, että hän näkö sen. Akka 
ei havähtunna ia se nurvai sitä uvestän kaiken: etkös luho i 
nouse ottaman eläväistä että mä suan nähäksein mittuinen 
diur se on. Mutta eihän se tarpeks nopen kävestunnä — se w 
oi' tuluksilla niäs hitainen^ oUo% — nin se osasi pi$stä\tä 
sill^ aikoa- sesy w käfostä pois. — ■ Ot ollunna ikän v ois pit- 
kistä lampän villoista kin pitämiä. 

Eikös se w on untelig. diur se pajnainen, vaikka- eihän 
se oh iikskäm^, mu mut ruidiatoin sielu, ioka huitoa siinti- 
sen imeisen piällä. Rukilleikku. 

Mifhell^ oi itsö ruis, halmemis mehässä ia se oi" sialla 
väkeisä kanssa leikkaamassa. Se ruis oi' rientti ioutunetta 
jo ia se rupea" rumasti jj_ kärisemän, niäs kuiva ia joutunet. 
Migs se heilu'- joukko isa kanssa ia huisk ia n i an as; se hä- 
tuntvi ia sanoi: ioka puara nopen tuon rukin leikko^ais, sa- 
noi, min v antafSin sillem^ paran lehmäin, kun rientti karisö 
tärvin. Siitey^ kun %i$ tu? nin se rupea i kuhiseman sinä 
rukissa ia nei nähnti mitum,^ mut se puara kuhis" ia iihtä- 
tiiönän sanoi: pinn^ o blokk, pinn_ o blokk (se^ olluvepuolla 
Turshutä jossa se hentas"; se puhui sigllä 'ruohta laista). Vamui- 
s" eli a se^ oi' rajs leikattu paHjäks, eikäsin^olluiihtam^piätä, 
vaikka se nln„ rumastin jo mäA pakallen. Mut kmn^ män- 
vät kahtomän, ei ollunnai lehmeä navetassa; se se» w otti, 
2)arän lehmän, puara se sai luvan. Vaihokas. 

Nttä mäk^, imei&ift — seittuinempa se w oH ioka kuvilta 
nilani leikkaa — sanoivat ennen vanhutSn ikän pitänen 
imeisteri^ kavo(ia. Kun nlll^, oi pi#ni§ unkig, iotk^, ei olki 
ristituitä nin ne vaihtoi mälbherrat imeisen^ uy^an ia pan 
omansa jällen, mut ristituitä nlll^ ei ollunna mahtig ottoa. ÄännekistoriaU. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 139 — Siell^, of tuolla pohuisessa Kufflömmäissä ollu ennev^ 
vaihohas, Sill^ ei ollu kroppia, nmt tuov^, verran, vuam^piä 
kasvo* nin^ ouvostin v iisoks että se w of ika^^ kontti. Se 
kup sei puhunna mitan, jos loki narra& ne puhuman nln 
ne kuof — e| sanoa- se iänhinnä. Sitten se ni$s of iiks, 
(oka otti munarj^ kuoren ia rupeS huttua keittämän sinä ia 
otti usön humalansalon higfimeks, pan muril^ läviton ia 
sillä nigs sevrMti. Silloin kup ei malttanna: hän^ e$ w iou 
ikan nähnii nuotin^, pientä riiteä ia nuohi_ usöä kierintä 
vaikk^ on ip niv^ vanha kutj^ Kuglöm^ mäk. Se sillä lailla 
tefc, että sai sem^ puhuman. Ja sitä se kuof. Fiqrielin- 

Kup teli seittuit en lupuksen mäkherr alien, että hän^, 
antä sillen kun^ eli päivän taivalta eli oman siivämvereisä, 
se tupas", kun se pukea kirkon. Se rupea" pukeamän. Nin 
sitten se tut nestan valmiks se kirkko, ei vantanna mut se 
mies heijkäs" %o herin latvassa, torin hippui&ta tekio valmiks. 
Nin se rupes pelkeqmän migs unteliusti että niit se tulo ia 
tahtoi hänet. Se män^ ikän hömöröks ia läks mehtin kulke- 
man, ättef. kohta se hänet vie. Se osas Jculemän mehässä 
kun mäkherr an w akka lallitti lapsellen, sen olla nait — vuan 
se sanoi ruoJiiqkielen — että u amidia pappa tlö kofhi /«m_ 
eli päivän^ eli suvämverei;^ kanssa ia mainiht sitä nimel- 
tän: Fiyqeliij. Sit^ ei ukskUn tignnä sen nimeä, se ni#s 
voitti imeinen sen kun puara ties nimen. Kup läks pois 
meluista ia män sinnen missä se of kirkkoa piikeämässä ia 
kahtof iiirelta illan kunikka vtmefnen hippuinen iou tui val- 
miks. Se huikkaa sitten: Fiyyelit], tum^ e vin! Mut 
sillcly^, kup putoi torin latvasta, aläm^ pakkän ia sen^ e{ 
rc^yänn^ antoa suvämvertiin eikä sit^, ollu vastusta enemmän. Oudoimpien sanojen selitykset. (isu% (88) asua, pysyä: asu* 
märkänä. 

auviäti (60) kunnoton, vasta- 
hakoinen. 

eläväinen (138) tulikipuna. 

eperoinen (79) Tähämielinen. 

eperovugs' (48) katovuosi. 

hapurpig (48) hatarapää. 

hafiuiitin (48) länkien ylä- 
päätä yhdistävä kihua. 

hauska (8) kuun himmenevä 
ympärys. 

heleä (56) iloinen, raikas. 

hepsaä (56) hempeä, herttai- 
nen. 

kerin (56) melkein, jokseen- 
kin, herim^ parenip (= sav. 
UiHn). 

hetas (56) herkkä. 

hifoe, mehänkilve (26) otus, 
riista. 

hippusien (1 BO) terävä huippu. 

hoilota (62) huitoa, huimia. 

/totVa (62) vitsa, patukka. 

horata (15) uneksia, horista. hugmiq. (58) etsiä, hamuta. 
huifvata (26): *««)'§ liuapoa- 

syö haavan kuorta. 
7(«g% (49) surra, ikävöidä, 

pitää väliä. 
hurppu (46) lörpöttelyjä. 
huhelo (57): pzgs on hilhelona 

= sekaisin, 
/m/ra (8) hupa. 
hunyiitä (65): ^fra hutjkug, on 

hiiyt) lillun — kiimoissaan. 
Mwt (57); /Vr'/i*s «j( huvassa, 

mäno huvan = lyymistyy 

piiloon. 
häthästelei,tä (56) säikähdellä, 
hätäntiig (33) joutua pulaan, 

tuskastua. 

hönnätä (75) juoksennella sin- 
ne tänne. 
hoksöttefl (15) kts. käkälteft. 

höylä (?): „Ssökäimen" , tuh- 
lari. 

ihetunhi(iainen (47) tunge t- 
televainen, itsekäs. 1 Merkitysopillisessa suhteessa mieltäkiinnittiiviä sanoja 
olen myös ottanut luetteloon. Sulkujensisiliset numerot viit- 
taavat sivulle, jolta sana on löydettävissä. Äännehistorian, katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 141 iankus (36) havupuun tervak- 
sinen pintapuoli. 

iatiruta, ia »vertaa- (30) juoni- 
tella, äitellä, murista. 

ioppi (43) laiska, vetelys. 

iattyfftog (10) kulkea ras- 
kaasti, verkalleen. 

iumalaUine.n (39) jumalinen, 
jumalaapelkääväinen. 

lunni (47) vetelys. 

iuko*nen (82) piru. 

tupsutella (36) käydä ras- 
kaasti. 

kammähtoa (72) säikähtää. 

kampsu (127) leppärieska. 

ÄopM (26) palikka, joka pan- 
naan ku oi aimoksi vuohen- 
pojan suuhun, imemisen es- 
tämiseksi. Vrt. kapula. 

karkko'- (81 ) yksivuotinen lani- 
masvuona. 

karkeppi (48) kapula, joka 
myllyn jauhaessa pudis- 
taa jyvät kiveusilinääu. 

karpul&et (8) lumikentät (vit- 
soista tehdyt). 

kasattu (39), k. -piiasi täysikas- 
vuinen, kolmivuotias pässi. 

kat 1 130) ampiaisen piikki. 

katkontaa (90) oksennuttaa, 

Icatosmigs (135) lintumies, jo- 
ka pyydyksinään käyttää 
„ katoksia". Vrt. virkamies. 

kaithnata (38) niittää kuonoa 
jälkeä jättäen. 

kavoiia (30) peljätä, kammoa. 

kehno (38) sairas. kersa, kersoi (81) (avioton) 
lapsi. 

kigpseä (12) nokkela. 

kiisti (8) vetelä suonpaikka. 

kippo* (81) pikku vuohi. 

kitiii (33) tyhjännaukuja. 

kokottoq (134) odottaa, 

koriake (49) ratakka. kepakko. 

koHus (47) pikku huone, kota, 

kostella (11) kiitellä. 

kulokas (37) käänne. 

kulveikko (86) vedenpinnalla 
kelluva heinikko. 

kuohnata (38) hönnätä, puu- 
hata edestakaisin. 

kuolata (75) valuttaa sylkeä. 

foirjuö* (81) vuoden vanha 
vuohi. 

kurvahtöa (25) nukahtaa, tor- 
kahtaa. 

fe (117) rasva, ihra. 

kugpelteg (30) varastaa. 

kakätteä (18), esim. nanrocf 
kakätteä. 

käpertea (135) vuoleskella, toi- 
mitella pikkutöitä. 

kassia (78) käsin kopeloida, 

kävestii§ (138) onnistua. 

ftöMi, kohunnen (17) kevyt, 
kerkeä. 

köpsähtefl, (12) „t?a/*is köpsäht 
pun latvan" . 

kotoja (87) valehdella. 

lammo*ikai(ie (38) kts. rtt#Ä- 

Ze#M (80) rällä. huitukka. 142 Lauri Kettunen. lemplaijta (40) reessä sama 
mikä kelkassa „iukkalautu" . 

lempm (127) ohut perunan- 
sekainen leipä. 

leppä (18) veri (ainoastaan 
eläimen). 

li$rith'% (15) pyöritellä, kie- 
putella, 

liänö (58) vesilätäkkö. 

litreg. (33) nuljakka, liukas. 

loinnellu lukea loitsuja. 

lonne (15) laakso, alanko. 

hiaxln (58) levy. 

luatata (58) /. kirvestä = su- 
lattaa, juottaa lisärautaa 
kirveen terään. 

luhoi (81) veltto, vetelys. 

Hilu (56) vasemman (?) jalan 
suksi. 

lötkästeleitä (10) vetelehtiä, 
laiskotella. 

mahlet (38) hyvät ruuat, 
esim. on läksiäis- (= hauta- 
jais-) mahlat vielä mahassa. 

marras kts. siv- 137. 

martolammas (46) vuonim a- 
ton lammas. 

mehällinen (35) metsänotus. 

meuhuia (60) pitää pahaa me- 
noa. 

muknnän (39): ne oi nin mu- 
kanaan = kuin muka oli- 
sivat olleet jotakin, ole vi - 
uaaii. 

mukva (12) tyttö. 

muuna äiti. murtioittoa (79, 80) synnyt- 
tää kesken. 

möhh-g (38) turpea. 

mössö* (81) vuohenjuusto. 

nesteä (8): asfrg nesfä = nes- 
te tihkuu astian läpi. 

m"ftiw< (81) nahkasäkki. 

nitkuttot} (10) esim. soutaa- n. 

nisus (36, 37) äidinmaito. 

nisävigru (59) nuorimman e- 
dellinen lapsi, „nisästä vig- 
ratettiv'. 

nou vattua (23) huolehtia, pitää 
muistissaan, käydä katso- 
massa. 

noste (37) hiiva. 

nuker (70) sänky vaate Jmrst, 
iotjka pigllä mitatun", 

nulho (38) mäen huippu. 

nuppi (18) = nulho. 

nurmvirret (43) uneen vai- 
puvan lapsen äännähtelyt 

mtrvätita (38) survaista, tyr- 
kätä, 

nuttu (18) vaateretku. 

nutoa(äl): porsas nutä = ]tai- 
nautuu kärsalleen maalian. 

nnva (117): kahten nuvän = 
osaan. 

niirväHta (81) survaista, tyr- 
kätä. 

näkerteä (10) vuoleskella, kai- 
vertaa. 

näpseg (12) näppärä. 

ow«ö (87) rumannäköineu, pa- 
ha. Äännehistorian katsam metsäsuomalaisten kieleen. 143 olemoinen (80) esim. ioko se 
mun NoHn olemojrSeks? = 
ainaiseksi. > 

oria (49) palvella, palkolli- 
nen. 

pahnampohi.i ( aiven (115) per- 
heen nuorin lapsi. 

painoa (93) värjätä. 

pafiumniakoam (10) kaksivuo- 
tias hieho. 

pattia (49) ohut vatsaliha (ei 
= pallea). 

paykkct (18) kelkan jalaksia 
yhdistävä puu. 

petähien (47) pikku pala, mu- 
runen, petäinen = petäjäi- 
nen. 

pilkka (18): ci pigse pilkasta 

— paikaltaan. 
pilleskinltu (18): kurki (leikill. 

nimitys). 

polUainen (86) pikku itikka, 
jonka purema „ polttaa". 

pugsata (75) pieksää. 

pullertoa (24) telmää, pitää 
kurisevaa ääntä. 

puohtca (46) puhdistaa tuu- 
lessa pughtimeUa viljaa. 

putkuta (124), lähteg putkiisen 

— juoksuun, pakosalle. 2 
pahainen (82), esim. pilhä*- nem^, paikka paikka, jossa 
joku taikateko on tapah- 
tunut. 

puhänenä taikasanoin synny- 
tetty ihoruohtuma. 

pb\jpt (47), esim. hullä tästä 
vielä tnlö ulet ia pö(iöt = 
keväiset kylmät säät. 

poloinen (82) piru. 

pötkö (8) susi. 

rakko (113) päreenpidin. 

raivio (60) heinähaka. 

repoi (81) loitsuluku. 

repostella (81) lukea loitsuja. 

rihtuä (38) palaa hiilille. 

rltaisäntä (136) sotapäällikkö. 

rtejhket (36), lapsen r. = syn- 
nytykset. 

roivio (60) suuri vahinko. 

rotova (88) avulias, runsaasti 
auttava. 

rovihtea (35) r. hiihtoa vier- 
tää kaskea. 

rovio palava kaski. 

ro$e% pahannaköinen. 

roskat matkatavarat, myös 
esim. tupperoakat = tuppi 
ja puukko. 

ruhmuinen (113) rotanloukkn. 

runo* (81) taikamies. 1 Samoin mySs: kiillä tämä UT/ka suomeijjiielem _ p\i~ 
hu viglä (*os meiiiärj^ Icup puara o« w elämöinen, Näköjään 
sama lohtoaines kuin savon mii#tämöi$iän, mufltämöisiks. Vrt. 
myös Bel laisia verbejä kuin hafimoifa, urtmoi.^a. 

s Vrt. viron puikit minna. 144 Lauri Kettunen. rumastin kovasti, ylenmääräi- 
sestä. 

mg&kaitfe (40), ruQ teista muo- 
dostettu kerros katossa, 
tuohien ja malkojen eli n. 
s. laminotskaiten alla. 

rupäs (76) ryhmä, joukko. 

riiiihkeä (70) pöyhiä mullassa 
tai lumessa. 

rutkilta (114) loukkaa edes- 
takaisin. 

räseä rikkonainen. 

rätvänä (12) veltto ja holti- 
ton. 

räijriipilHm (60) luodikko. 

rötkiä valehdella. 

römpsä (127) räntäsateinen 
il rt i n . 

sähköinen (81) kääpiö, tonttu- 
ukko. 

sevetä selvitellä (kortteja, 
verkkoa). 

seistele$tä (85) olla selvänä 
(ilmasta puhuen). 

sikopada — -pahna. 

sitnene (15) murunen 

siiotalv leuto talvi. 

sotkeg (13) pestä vaatteita. 

siipiä (33) ,,mikä huviinsa pien 
tir/k i! . 

siiffdä (124) syöpä. 

sätkä kts, edeh. 

tain o : „ t rissa p i0 kctrujtinna" 
(ei värppänä). 

tankata (S) tanssia, karkeloi- 
da. 

tullimies tanssija. tasfoAn (82) kounirauta, jota 
käytetään esim. lusikan te- 
rää tehtäessä; savossa ko- 
velo. 

tollikko (8) pikku mökki. 

tutittoa (48) tehdä taikoja tul- 
ta käyttäen. 

turittoQ (88) mukista, murista. 

tulkita (35), t. kirvestä = ta- 
koa ohuemmaksi. 

turkis (49), pihkatufius piru. 

tulicq (87), esim. tvheg vai- 
mo (= lihava ja paksu nai- 
nen), ipk on tiJteana (= 
tulvillaan). 

tiililtä (87), pukki tulää = on 
kiimoissaan. 

tiipäs (18) tukku, työräs. 

tikku (57) lammasvuona. 

ulet kts. pOfiot. 

upotog (74), «e/"Äon w upotan 
eli upotta (iäinen = kives. 

urollinen (76) heikko, raih- 
naisen näköinen. 

utiittoa (75) huuhtoa. 

vahtstoa- esim, vatastä migltä 
= vaivaa ikävällä. 

!>er»ia (36), reisverma ohimo, 
jalan juuri. 

vigrufce (18) ihosta lähtevä 
likahiukkanen. 

vierustaa (75) i>. tiiffhta = lei- 
kata laidat tasaisiksi. 

ui7/i.- feAä, sano$ villin = vää- 
rin, viännä villin — eksyk- 
siin. 

vir t ke$. (87) vihava, kirpeä. Äännekistoriall. katsaus metsäsuomalaisten kieleen. 145 virm (21) rihmapyydys. 

virkamigs rihmasilla linnus- 
tava metsämies. 

vlpullä (8) viivyksissä. 

vipatin (130) puinen palikka, 
jolla viikatetta hiotaan. 

visviklco (8) varpumetsä. 

vispitteg (8) vispata, myös 
viuqsta vispiUe#." 

voittain (85) itäv. pohvi&v. 
= idästä, pohjoisesta päin. 

vufiale (47) retale, ketale. 

väim (64) syöpäläisen alku 
lehmässä tai lampaassa. 

vcäea (56) kaunis, solakka. 

välittä (29) välähdellä, valk- 
kaa. väUerteä (24) keinottelemalla 
hankkia itselleen jotain. 

väyJckäinen (18) pirn, 

vävähöitellä (47) väkättää, 
jamata. 

väst (128) västäräkki. 

iileff (137), Ripe ff, pulska, ko- 
ni eannäköineu. 

ulinen (116) kerma (viilissä). 

äimisteleitä (85) töllistellä, 
irvistellä. 

äkämä (56) kipeä koilta ihossa, 
paise t. m. s. 

äqkuf (8) pöyhkeilyä. 

ärmOttii, esim, ärmäUil kissa 
= äkäinen, hurjistunut. 10 Sisällysluettelo. 

Siv. 

Johdatus 1. 

I. Kielen äänteiden historia. 

Konsonantit 7. 

Soinnittomat klusilit 7. 

1. Klusilit sanau alussa 7. 

2. Klusilit sanan sisässä ti. 

Lyhyet klusilit tavun alussa ... ti. 

A. Avoimen tavuu alussa . 8. 
| Pääkorollisen 8. Sivukorollisen 9. Korottoman 10]. 

B. Suljetun tavun alussa . . 10. 
[Konsonanttiyktymät tk 10, sk, st, sj) 11]. 

Tavua lopussa . . 11. 

a) Nasalin edessä 11. 

k) Puolivokalin edessä .... la. 

e) Soinnittoman konsonantin edessä. 12. 
[ks 12. ps 12. tk 13]. 

1. Klusilit sanau lopussa 13. 

[Viittaukset loppu- k:n aikaisempaan edustukseen 
18. Kato tapaukset 15. Horjuva edustus Ifi. Sanaa 
lopettava t 17]. 

Gemiuattaklusilit 18. 

Spirantit 19. 

1. /, 6, (i (resp. klusilit g, d, b) 19. 

a. Alottamassa^ suljettua tavua, korollisen 

jäljessä 19. 147 

Siv, 
[Y > O 19. Edustettu r:llä 20. *:Hä 21. Edus- 
tus likvidan jäljessä 21, Nasalin ja /j:ii jäljessä 22. — 
d > O 22. Edustettu wllä tai j:llä 23, Ä:lla 23. Eri- 
koistapauksia 24. Edustus likvidan ja nasalin jäi- 
je»ä 24. — (i-.n edustus 25]. 

b. Korottoman tavun vokalin jäljessä . . . 26. 
[y > O 26. Horjuva edustus 28. d > O 29. 
Edustettu nila 30, g:llä 31. ^:u edustajana v 31. Vo- 
kalin pidennys 32. potentsialhnuodoissa 32. 0>O88]. 
y, ö, |tf:n sekä niiden kanssa vaihdelleiden soin- 
nittomien klusilien edustus tavun lopussa . 33. 

a. Soinnillisten äänteiden edessä . . . 38. 
| Heikon ja vahvan asteen vaihtelua samoissa ryh- 
missä 33. Vahvan asteen yleistykset 34. zdr ~~ sir 
vaihtelu 34]. 

b. Soinnittoman konsonantin edessä . . 34. 
[äs — ts vaihtelu 34. Ensi ja toisen tavun ra- 
jalla 34. Kauempana sanassa 36. Prolativimuodot 35. 

rt yd, ~ ks (< kt)]. 

2. Soinnittomat spirantit 36. 

[s:n edustus 36. s illativimuodoissa 37. § 37. h 
säilynyt 38. hv > ff, hk > kk 39, h > O 39]. 
Nasalit. . 40. 

m 40. 

n ja ri 41. 

[n säilynyt 41. ns yhtymä 41. sn > ss 42. 
Loppu- n 42. »i «:n asemella 42. Loppu- n: n yleinen 

edustus 43. Ulkopuolelle alaansa levinnyt 44]. 

jj:D kehitys naso-oraliksi 45, 

Likvidat 40. 

Puolivokalit 47. 

Konsonanttien palatalisoituminen . , 48. 
Jälkihuomautuksia konsonantismiin . . 49. 
[Refleksiviverbin k aineksesta 49. Preesensin p > O 

muutoksesta 50. Konsonanttivartaloista 50. Kon- 148 

Siv. 

sonanttien pai atalisatsi osta 51. Ge-minoitumis- 
ilmiöstä 51. kin partikkelista 52—55]. 

Vokalit . 55. 

Ensitavun lyhyet 55. 

| Yleinen edustus 55. Erikoistapauksia 56. Sisä- 
heittoa 57 J. 

Ensitavun pitkät 57. 

[Säilyneet 57. Diftongi utunris tapaukset 58], 

Ensitavun diftongit 60. 

A. Laskeuvat 60. 

[Säilyneet 60. Redusoitumistapaukset 61]. 

B. Nousevat 04. 

Triftongit 64. 

Vokalit edempänä sanassa 65. 

Lyhyet . : 65. 

[Säilyneet 65. Muutoksien aiheuttajana ollut: 
labialisatsio 66, palataliatraktsio 67, spiranttien 
kato ja äänncsubstitutsiot 67. assimilatsio 68, sisä- 
heitto 68, loppuheitto 70. Huutamia erikoistapauk- 
sia 7lJ. 

Pitkät vokalit 74. 

a-a >> og, ä-ä > e# muutokset 75. Myöhempi- 
syntyiset] pitkiit vokalit säilyneet 76. Odotetta- 
van pitkän vokalin asemella lyhyt 78], 

Diftongit 79. 

Alkuperäiset 7ä. 

[Sivukorollisessa tavussa 79. Sonantin muutok- 
sia 80. Korottomassa tavussa 80—82. Jälki- 
komponentin siirtyminen konsonantti fnnktsiossa 
seuraavaan tavuun 83. Erikoistapauksia S4J. 

Myöhempisyutyiset diftongit 85 

A. i- loppuiset 85. 

B. a-, ä-, u-, ii-, e- loppuiset 87. 

Vokalien palatalisoituniin en 89. 

Svaa-(svarabakti-) vokalit 89. 149 

Siv. 

[Svaan synty 81). Aminoff ms:ten svaavokalista 
90. Jälkiä huomattavissa 90. Asutushistorialli- 
nen ilmiö 91]. 
n. Vieras vaikutus sekä lainasanoin äänne- edustus . 92. 
[Vieraan fonetikan vaikutus 92. Vaikutus sanas- 
toon 93. Systrmatiiien katsaus lainasanojen äänne- 
(■dustuk.-iTii, KdiiM-mantiMui 94.- Hi»>. Vokalismi 
100—106, Lainasanani äänne-edustuksen yleis- 
vaikntus 107], 

Lisäys 109. 

Fonettisia huomautuksia 109. 

Konsonantit 109. 

Klusilit 110, 

Spirantit 112. 

Nasalit ■ . . 113. 

Likvidat. 114. 

Puolivokalit 115. 

Vokalit 115. 

Etuvokalit liö. 

Takavokalit 117. 

Kombinatsio-opillisia seikkoja 118. 

[Diftongeista 118. Henkäysakikkeista 12»). Korkosei- 
koista 121. Dynamisen koron vaikutuksesta äänteen- 
muutoksiin 122. Tonalinea aksentti 125. Kitapurjeen 
suhteesta äänteenmuutoksiin 126]. 

Kielennäytteitä 128. 

Sananlaskuja ja arvoituksia 128. 

Lasten lukuja 130. 

Loitsuja 181. 

Satuja 132. 

Omloimpien sanojen selitykset 140. Painovirheitä. 

Lukija suvaitkoon hyväntahtoisesti okaista seuraavat hili 
ritsevät painovirheet, joiden jäämistä cu näy parhaalla tali 
dollanikaan saaneen vältetyksi. 8:s 


sivu 


11:S 


rivi silli. 


in 


3:ssa lue 


3: 


inessa. 


10 


V 


14 


, yih. 


■■ 


kilisit „ 


kl 


nsi Iit 


l.(i 


■■ 


7 


„ alli. 


.■ 


jissikn ,. 


Imsiho 


11 


:■ 


9 


tt H 


H 


p.i 


ei 
L6 


„ 


14 


r T* 


;1 


j. n. e. p. „ 


j- 


ii. e. 


L(i 


i' 


11 


n 


" 


«..llisikiäkiii 


lue eilisiäkin 


19 


:- 


16 


. yih. 


JJ 


tuima 


n 


tavua 


L9 


r 


7 


. alh. 


" 


lay-iUehen 


•• 


Itt-yillrJti n 


27 


y 


9 


. yli,. 


n 


prnr. 


H 


plnr. 


■M 


v 


7 


„ alh. 


r 


tuonempana 


'- 


tuonnempana 


4n 


r 


7 


>) n 


" 


lienen 


" 


lienee 


42 


H 


18 


, yih- 


" 


hovasim 


?■ 


hovasim 


49 


v 


12 


, alh. 


n 


tavattavin 


" 


tavattavien 


f) n 


'■ 


15 


rt v 


H 


ulkopuolella 


" 


ulkopuolelle 


56 


■■ 


3 


, yih- 


" 


tuputus 


:■ 


mputos 


56 


n 


8 


; M 


" 


■kiii 


15 


-käin 


58 


H 


2 


n 
huomattavaa 


W 


huomattava 


59 


Tl 


15 


, alh. 


" 


h iiii 


" 


hiiö 


vrl 


H 


12 


TT 


,. 


'"' 


M 


iiii 


65 
8 , 


, yih. 


il 


merkitään 


H 


merkitä 


(>S 


SJ 


9 
H 


erottaminen 


JJ 


erottamien 


77 


1" 


7 


,' alh. 


" 


tulepi 


„ 


tulefii 


79 


,. 


15 


1 n 


.1 


difdongit 


n 


diftongit 


H-J. 


V 


15 , 


, yih. 


V 


lii tointa 


" 


luUAnta Lisäksi näyttöä villi merkkien korjailu jääneen vaillinai- 
seksi, lyhennykset ovat usein ilman pistettä, joka merkki sitä- 
vastoin on pro pronominiin aiheettomasti jonkun kerran sattu- 
nut. Arvatenkin jäit kätkössä olevia, painovirheitä, lukijan huo- 
mattavaksi vielä kiusallisen suuri määrä. KOIRA SUOMALAISISSA YNNÄ VIROLAISISSA 
SANANLASKUISSA. KIRJOITTANUT ANSHBLM KOSKENJAAKKO. Alkulause. 

Suomalaiset sananlaskumme ovat näihin asti jääneet 
milrei kokonaan tutkijain huomion ulkopuolelle. EH'enime 
ota lukuun K. A. Gottlundin sekä kooltaan, että sisällyk- 
seltään vähäpätöistä vihkosta: „I*e proverbiis fennicis" ei 
tietääkseni ole vielä olemassa mitään varsinaista tutkimusta 
tiiltä alalta. Runsaat sananlaskumme muodostavat kuitenkin 
sangen tärkeän osan kansamme henkisestä omaisuudesta. 
II meneehän niissä lyhyviin, ytimekkäisiin lauseisiin puettuna 
monta syvää ajatusta, jotka kansa kokemuksen koulussa, on 
3"leispäteviksi totuuksiksi havainnut ja semmoisina jälkeen- 
tulevillekin polville tahtonut jättää perinnöksi. Sananlaskut- 
han kuvastavat omalla tavallaan, milloin järkähtämättömän 
vakavassa, milloin hilpeän vallattomassa muodossa sitä kä- 
sitystä, mikä esi-isillämme on ollut luonnon ja elämän mo- 
ninaisista ilmiöistä ja yleensä olevista oloista heidän silmil- 
lään nähtyinä, — Missä itse asiassa selvemmin voi tutustua 
kansan käsityskantaan ja koko ajatusmaailmaan? Tältä kan- 
nalta asiaa katsoen olisi erittäin suotavaa, että sananlas- 
kumme tulisivat huolellisen ja perinpohjaisen tutkimuksen 
alaisiksi; — tähän työhön uhrattu aika varmaankaan ei olisi 
hukkaan kulutettu. Nyt esillä oleva kirjoitus pyytää olla 
vain vaatimaton koe, jonka tarkoitus on täysin saavutettu, 

jos se on pystynyt selvittämään edes muutaman seikan tältä 
alalta. 

Tiedämmehän kaikki, että ssananlaskuvarastomme on 
erinomaisen rikas. Kokonaisuudessaan sitä on varsin vai- 2 An&helm Koskenjaakko. 

kea käsitellä lyhyen tutkimuksen puitteissa. Tässä kirjoi- 
tuksessa on senvuoksi otettu tarkastettaviksi vain ne sa- 
nanlaskut, joissa pulultaan koirasta. Niitäkin on sangen 
paljon. Ja schfin onkin aivan luonnollista, sillä onhan koira 
ensimäistä eläimiä, joita ihminen on kesyttänyt palveli- 
jakseen. Hän on niin ollen — voimillepa sanoa — vuositu- 
hansien kuluessa voinut tarkkaan tutustua siihen, ja samalla 
on ollut sangen kiitollista käyttää tuon yleisesti tunnetun 
eläimen eri luonteenpiirteitä kaikille helposti tajuttavina 
kuvaannollisina sanantapoina myöskin sananlaskuissa. Sama 
seikka on luonnollisesti myöskin suuressa määrässä Jielpoit- 
tannt juuri tämmöisten sananlaskujen kulkua maasta maa- 
han, kansalta toiselle. — Niinpä tulemillekin huomaamaan, 
että suomalaisetkin koiraa käsittelevät sananlaskut ovat suu- 
reksi osaksi kotoisin samasta yhteisestä alkulähteestä, kuin 
muidenkin "Euroopan kansojen. Jotkut ovat aivan semmoisi- 
ini; sn siirtyneet kielestä toiseen, jotkut taas matkan kes- 
täessä muuttuneet eneni mäii tai vähemmän toisistaan eriä- 
viksi toisinnoiksi, väliin saaden kertosäkeen lisäksi, väliin 
kadottaen jonkun oleellisen yhdistysosansa. Sanalla sanoen, 
tulemme näkemään näiden sananlaskujen alalla vallitsevan 
samojen suhteiden, jotka muunkin kansanrunouden alalla 
ovat ilmaantuneet, mikäli sitä on tutkittu historiallisinaan- 
tieteellistä menettelytapaa käyttäen. I 

Suomalaiset yleiseurooppalaiset sananlaskut. 

Ensimäiseksi otamme tarkastettavaksemme ryhmän 
yleiseurooppalaisia sananlaskuja, joilla on selvät edustajat 
Suomessakin, mutta joita sen sijaan ei Virossa ole ollenkaan 
tavattu. Tässä tapauksessa voidaan joltisellakin varmuudella 
ilman muuta päättää, että ne ovat meille saapuneet Länsi- 
suomen välityksellä. Ainahan on tosin se mahdollisuus ole- 
massa, että sananlasku kenties on ennen Virossakin ollut 
tunnettu, vaikka se myöhemmin on unohtunut, tai muuten 
harvinaisempana jäänyt keräilijöiltä huomaamatta. Tahdon 
Tässä kuitenkin palauttaa mieliin virolaisten kokoelmien run- 
sauden ja ihailtavan järjestelmällisyyden, sananlaskuja kun 
on tunnetun keräilijän, tohtori Hurfin toimesta koottu mo- 
neen kertaan joka pitäjästä kautta koko maan, niin että 
luulisi talteen saaduksi, mitä saatavissa on ollut. - Jos 
sitäpaitsi tämmöisen Virossa tuntemattoman sananlaskun le- 
venemisalueet Suomessa viittaavat länteen, katoaa viimei- 
nenkin epäilys. — 

Tähän ryhmään kuuluu ilmeisesti: 

1 A. Ei haukku haavaa tee, joll'ei koira purra saa, joka 
tässä muodossa on levinnyt seuraavasti: b T , d ] , e 3 , f, g 3 , B. — paha koira — b 8 , d l , k 1 . 

0. — iso koira — a 1 , h 2 , e 1 , g 1 (haavoita), k 1 . 

D. — jos ci PJski — f*. 

Lisäksi mainitaan toisinnot: 4 Anshelm Koskenjaakku. 

E. Ei nimi miestä pahenna, kun ei vaan k. — : k 1 . 

F. Kissan nauku, koiran haukku, ei tee haavaa kum- 
pikaan : e 1 . 

Näistä on E nähtävästi sekamuodostus sananlaskusta: 
Ei nimi miestä pahenna, kun ei vaan mies nimeä. — kuu- 
des taas arvattavasti satunnainen. 

Muuten huomaamme le venemis taulua katsellessamme, 
etfei sananlaskua ole ollenkaan saatu Kaakkois-Suomesta. 
Inkeri niinikään on tämän leviämisalueen ulkopuolella. Wie- 
demann'in teoksessa: „Aus den inneren uud äusseren Leben 
der Ehsten" mainitaan kyllä (sivu 20) sananlasku: Ega nu- 
risemille vei nahka ei riku, joka ajatukseltaan hyvästi so- 
pisi suomalaiselle vastineeksi, mutta se on kuitenkin siksi 
yksinäinen ja muodoltaan eriävä, etfei sitä voi tähän yh- 
distää. 

Jos sitten siirrymme ulkomaalaisiin sananlaskuihiu, 
tapaamme heti vastineita. 

Ruotsissa: Lijka hwad Hnnden skiäller, när lian 
bijtz intct r ). 

Tanskassa: Hvad skader det hnnden gjeer ad mig, 
när den ikke bider mig 2 ). 

Saksassa: Es schadt nicht. wenn die hund bellen. 
wenn sie nur nit beissen 3 ). Was scliad des Huuds bel- 
len, der nicht beisst 4 J. Muualla en sananlaskua ole tavan- 
nut. Huomaamme lisäksi, että määräykset ..paha" ja „iso" 
ovat vasta Suomessa keksittyjä. Meilläkin ne tavataan san- 
gen rajoitetulla alalla, kuten edellä oleva taulu osoittaa. 
Luultavasti ne ovat Satakunnassa liitetyt, päättäen täällä 
tavattavien toisintojen lukuisuudesta. — Puhtaasti savolai- 
nen „Piski ;! on selvästi alkusoinnun aiheuttama muunnos. Läntisen tulotien puolesta puluni seuraavankin sanan- 
laskun levenemistaulu : ») P P. s. 88. — a ) D O. I s. 126. — 3 ) S "VV L. II. Hund n:o 
606. — 4 ) S W L. II. 1083. 


Koira miomal. ynnä virol. sananlaskuissa. 5 2 A. Kotonaan on koirakin kopea (komea): a 1 , b 3 . c", 
(i' J , e 1 , ja i 1 . 

B. Euotelikkaampi k:kiu kotonaan: li'. 

0. Kopea k:kin kotonsa puolesta: b 1 . 

1). Kotonaan k:kin kopeilee: b- 

E. Kotonaan k:kin voittaa: k 1 . 

KK. on kotonaan kopea, vaan ei (harvoin) viisas vie- 
raallensa: b' 2 , Juteini. 

G-. K. kodissaan — , kukko hövstetunkiolla: b 1 , Flo- 
rliius. Lönnrot. 

E. Kotonaan on mies kopea: s 1 . 

Nytkin vain Wiedemann mainitsee Virosta toisinnon 
[gal koeral omas majas luba haukuda, 1 ) joka jossain mää- 
rin muistuttaa suomalaisia, mutta kun ei sen muistiinmer- 
kirsemispaikkaa voi tarkemmin määrätä, eikä se ole kyl- 
lin likellä meikäläisiä sananlaskumuotoja luulen voivani jät- 
tää sen huomioonottamatta. Missään tapauksessa se ei kui- 
tenkaan kykene herättämään epäilystä suomalaisen sanan- 
laskun tulotien suhteen, etenkin kun Skandinavian maissa 
tavataan toisintoja, jotka sanasta sanaan vastaavat edellä 
olevia suomalaisia. 

Olen tässä yhteydessä maininnut myöskin inkeriläisen 
toisinnon — H, jossa tosin koiran sijalla on mies, mutta 
joka epäilemättä kuitenkin on samaa juurta päämuodon 
kanssa. Nähtävästi se on Etelä- ja Kaakkois-Suomen väli- 
tyksellä Inkeriin asti kulkeutunut. 

Ruotsi: Hunden är homma diärfwas. 2 ) 

Tanska: Hiemme aer hwndh <liaerf'fwesth a ). Hvvn- 
rihen aer diaerfftvest fore sijn esrhen dnr 4 ). Hund er hjemme 
rigest r '). Hunde er vaerst pa deres egen grund 6 ). 

Saksa: Der Hund auf seiuem eig'nen Mist Am al- 
lerbeissigsteu er ist '). Der H, ist am stärksten im ei- 
[^euen Stalle »). Der H. ist keck in eigenem Hause B ). Hund 
und Hahn sind kiliin auf ihreu Pian 10 ). ') I Ä L E. s. 37. — ! ) P P. a. B36. - s ) Ö S M O 60. — 
J ! S:a 280. — ») D O. I. s. 124, - ") S:a s. 127. - ') P S.; II. 1255. 
'■ S. W. L II. Hund. '20(1 — ') S:a 212. — ") S:a 699. 6 Anshelm Koikcnjaakko. 

BO hini Kazdy psik na svem dvore smöleji stekä. ') 

Ranska: Dessus son fumier — se tient le chien fier 2 ). 
Toiit le chien est lion en sa ma ison 2 J. Un chien et un 
coq sont forts sur leur pailler '). 

Italia: Ogni cane e lione a casa sna 2 ). 

Latinan kieli: Oanis estaudax jttxta proprias aedes*). 

Hollanti Een liont is stout on zyn eigen dam ■'). 

.Jos nyt vertaamme ulkomaalaisia toisintoja suomalaisiin, 
huomaamme, että kertosäe — vaan ei (harvoin) viisas vie- 
raalleen on suomalaista keksintöä, ja muuttaa se sananlas- 
kun ajatuksoltaankin hiukan toisenlaiseksi. Mitä toiseen 
lisäykseen — htkko höyntetunkiolla tulee, näemme sen ole- 
van edustettuna sekä Ranskassa, että Saksassa. Meillä 
se on sangen harvinainen. Vain Florinus sen mainitsee 
— häneltä sen Lönnrot on tietysti saanut. Taulussa on kyllä 
myöskin h. mutta se viittaa Starkin laajaan, noin 8000 sa- 
nanlaskua käsittävään kokoelmaan, johon ei ole paljon luot- 
tamista. Kokoelma on oikeastaan Pirkkalasta saatu, mutta 
kerääjä ilmoittaa samalla kuulleensa sananlaskuja an eri osista 
maata kotoisin olevilta henkilöiltä. Niinpä hänellä tavataan- 
kin toisintoja, jotka selvästi ovat Länsi-Suomelle vieraita, 
kuten myöhemmin saamme nähdä. - Kysymyksessä ole- 
van kertosäkeenkin voimme ymmärtääkseni hyvällä syyllä 
asettaa yhteyteen ulkomaalaisten vastineiden kanssa. Vält- 
tämättä sitä kyllä ei tarvitse tehdä, sillä lisäys on helposti 
saattanut erikseenkin syntyä täydentämään ja vahvistamaan 
sananlaskun lausumaa ajatusta. — Etelä-eurooppalainen lei- 
jonatoisinto on arvattavasti kielikuvansa vuoksi jäänyt vie- 
raaksi, koskapa ei ole jaksanut meidänkään maaliamme 
saapua. — 

Harvinaista ei ole, että sananlaskuissa on säilynyt 
mahdollisesti jonkun verran hämmentyneitä jälkiä vallin- 
neesta taikauskosta. Niinpä näyttää useilla Euroopan kan- ') S:a 212. — ä ) F P F. IV. s. 10. — s ) S WL. II. 699. — *) S:a 
206. — ') F P F. IV. 9. 11. Koira miomal. ynnä virol. sananlaskuissa. 7 

soilla olleen yleinen luulo, että koira, kykenee parantamaan 
haavoja, eteukin omia puremiaan. Sananlaskutkin sitä va- 
kuuttavat. Meillä tämmöisiä sananlaskuja on vain kaksi: 
Kyliä koira haavansa nuolee ja Samasta koirasta kar- 
voja, josta kaavakin. Edellinen tavataan myöskin Virossa, 
jonka vuoksi se tulee toisessa yhteydessä käsiteltäväksi. — 
jälki uutinen sen sijaan on veljeskansallemme tuntematon. 
■— Harvat kerrat se on Suomessakin sananlaskuna muis- 
tiin merkitty. Ole» sen tavannut vain kahdesta pitäjästä, 
nimittäin Pirkkalasta S tärkillä, jossa se kuuluu: 

3 A. Samasta koirasta karvoja, josta haavakin ja 
Suonenjoelta, jossa se on muodossa: 

B. Syö sen koiran karvoja, joka on purrutkin. - 
Lönnrot sen myöskin mainitsee ja jotenkin luultavaa on, 
että Stark'in toisinto on suorastaan Lönnrotin kokoelmasta 
otettu. — 

Itse olen kuitenkin Lammilla kuullut sairaille sanot- 
tavan : 

D. Pane sen koiran karvoja, joka on purrutkin. Jos- 
joku on esim. saunassa sairastunut, on täältä lääkekeinokin 
saatava. Samanlaisen käsityksen mainitsi ylioppilas Paavo 
Korpinen Janakkalassa olevan. Meillä tuntuu siis olevan laa- 
jemmallakin alalla tavattavissa tuo yleiseurooppalainen piirre, 
vaikka se on kokonaan kadottanut sananmukaisen merki- 
tyksensä. 

Lönnrotin mainitsema muoto on alkuperäinen, kuten 
sen muissa maissa tavattavat vastineet osoittavat. Olen sen 
tavannut 

Ruotsissa: Hundasäär läkes medh Hundahaär ja Mau 
skal läggia Hundahaär pä Hundasäär, ') 

Tanskassa: Hvem der er bidt af en hund skal 
laeges med hundehär 2 ) ja Der skal hundehär til at laege 
kundesär 2 ), 

Saksassa: Hundehaare auflegen 3 ). Wer von H. vvird 
gebissen der heilt es mit Hunds Haaren *), ') P P. 337. — ')DO. a. 126. — J ) P S. I. 1748. - *) S W 
L. II. 1286. 8 Anshelm Koskenjaakko. 

Venäjällä: Ha YKyiuenHoe coöaiioio Micro jkuojkii co- 
öaqbio uiepcTi,' '), 

Englannissa: Take a hair of the dog that bit 
you 2 ), ja 

Italiassa: Con Ia pelle del cane si sana la mordi- 
tura a J. 

Ainakin muutamissa maissa, kuteo Saksassa ja Taus- 
kassa käytetään tätä sananlaskua leikillisesti, kun puhutaan 
pohmelon parantamisesta uudella ryypyllä; alkuperäinen 
ajatus siis täälläkin on osaksi unohtunut. Mitä suomalai- 
siin toisintoihin tulee, huomaamme, että jälkimäinen on vää- 
rinkäsityksen aiheuttama väännös. Muualla tavattavissa sa- 
nanlaskuissahan säännöllisesti kehoitetaan panemaan koiran 
karvoja haavaan, eikä niitä syömään, — tai sitten vaan 
ylimalkaan vakuutetaan niiden parantavan koiran puremia. — 

4 A. Luusta se koira unta näkee: b 1 , e 2 , g 1 . 

B. Mistäs k. muusta unta näkee, kuiu vellikupista: 
e 2 , h 1 (-lihankappaleesta). 

C. Vellikupissa se on k:n mieli: h 1 . 
Vastineita tavataan lukuisasti. 

Saksassa: Wenn de Hund drömt, so is't van Erot 4 ) 
Ein hungriger H. träumt von Kuochen. 5 ) Einein H-e 
träumt gern von Wurst *). Wenn der H. träumt, SO ist's 
von Brot odcr Fleiseh 7 ) 5 A. Antaa lapselle niin paljon kuin anoo, 
Koiralle niiukauvan kuin katselee!: d l . 

B. Antaa ahneelle — pyytää j. n. e.: h 1 

Arvattavasti myöhempi mnunnos on: 

C. Anua k:n, kunnes katsoo, 
Mustalaisen kunnes mankuu!: Lönnrot. ') H C X M. III. s. 171. — 2 ) F P P. IV. 59. — ») S:a. — *) N 
D S. a. 224. - ') S W L. IL H. 479. — e ) S:a 536. — ') S:a 1128. Koira stumial. ynnä virol. sananlaskuissa. 9 

Kuotsi: Gijff intet Barn sä offta dhet beedz '). Hun- 
tleii iär intet hwar gang han wiskar rumpan 2 ). 

Tanska: Gijff cy hwnd' mäen halen reres, oc gifi 
ey barnid men det beder 3 ). 

Saksa: Gib dem H-e so offt cr mit dem Seluvanze 
vvedelt, tind dem Kinde was es will, so wirst du cinen gu- 
ten Hand und ein böses Kiud haben 4 ). Mao glbt dem 
H-e nicht so oft Brot, als er mit dem Schwanze wedelt 5 ) 
Suomalainen sananlasku on itsenäisesti kehittynyt ivallisessa 
mielessä annetuksi kehoitukseksi. Ivan vain äänenpaino il- 
moittaa. 6 A. Ei haukkuva k. jänistä tapaa (saa): b*. d 1 , f 1 . 
B. Ei ulvova susi pahaa tee, eikä haukkuva k. — : f 1 . 
Jälkimäisen toisinnon edellistä osaa tavallisesti käy- 
tetään itsenäisenä sananlaskuna sekä meillä, että muualla. 

Saksa: Ein liellendcr H. taugt nicht zur Jagd 6 ). 
Ein H der bellt, fangt wenig J ). 

7 A. Ei k. ennen uimaan opi (uineensa tiedä), kuin 
häntä kastuu: a 2 , b fl , k 3 , m 1 , Lönnrot. 

B. Ei k. opi uimaan hännän kastumatta: b 3 . 

0. Sitten k. uineensa tietää, kun — : b', c 2 , g 1 , h 1 . 

D. Sitten vasta k. uimaan, kun vesi polviin nousee: a 1 . 

E. Sitten vasta k. uimaan, kun perse — : e 1 , f 1 , h 1 . 

F. Sitten ,. vasta k. uimaan, kun sieramiin vesi me- 
li j 1 - 

Erityisestl tahtoisin kiiunittää huomiota viimeiseen toi- 
sintoon, jossa saksalaista muotoa vastaava sieramiin on 
tavattavana. En luule näiden toisintojen kuitenkaan olevan 
lähemmässä yhteydessä keskenään, sillä yhtäläisyys on saat- 
tanut helposti satuniitiisestikm muodostua. Muuten puhutaan 
ulkomaisissa sananlaskuissa vleensä veden nousemisesta kor- l ) P P. 248. — 5 ) S:a 337. — ') Ö N M O, 6G0. VVert. myös 
Gil — ») 8 W L. II. H. 642. — ') S:a 841. -')SWL II. H, 341. — 
T ) \-a 401. 10 An&hehii Koskertjaakko. 

viin, muoto, jota meillä ei laisinkaan tavata. Jonkun ker- 
ran olen huomannut meillä kissan olevan koiran sijalla. — 
arvatenkin erehdyksestä joutuneena. 

Saksa: Wenn dem H-e das Wasser an s Maul geht. 
so schwimmt er : ). Weun dem H-e das Wasser in die Oh- 
ren läuft, merkt er dass es an's Ertrinken geht 2 ). 

Yiihävcnalä isilläkin on yleinen luulo, etfei koira 
opi uimaan ennenkuin vesi menee korviin 3 ). Mitään tämän 
tapaista sananlaskua en ole kuitenkaan tavannut. 

Böhmi: Pes uevi o nebezpecenstvi, doknd se mu do 
usi nenalevä *). 

Kroatia: Cucek ne zna za pogibel, dok mu se vuha 
ne zalcvaju i ). 8 A. Ei makaavan koiran suuhun jänistä tule: d 1 . 

Tanska: Soving hund fanger sieklen hiort 5 ) 

Saksa: Einem liegenden H, löppet kein Hasc in de 
Mund 6 ). Einem schlafenden H. läuft kein H ase in's Maul '). 

Suomessa liuoin aanmie tämän sananlaskun olevan san- 
gen harvinciisen. Meillä sama ajatus yleisemmin lausutaan 
muodossa: Ei makaavan katin suuhun hiiri juokse. 9 A. Joka tahtoo koiran suusta luuta, antakoon lihaa 
sijaan: h 1 (Star k), Fl. L,. 

B. Ota luuta — anna läskiä sijaan: b 1 (Stark.), L. 

Aivan vastaavat sananlaskut tavataan. 

Ruotsissa: Den som \vil kiöpa Korf\ven aff Hun- 
den, hau mäste giee fiäsk igen 8 ) ja. 

Tanskassa: Wil du tage et beu fra en hund mä du 
belst give nam flaesk igjen 9 ). 

Tämä sananlasku on usein sekaantunut erään toisen i) S W L. II. H. 106ii. — ! ) S:a 1064. — 3 ) H C X IL III. s. 
157. — J ) S W L. II. II. 1064. — 5 ) S:a 541. — 6 ) S:a 539. — 7 ) S:a 
541. — B ) P P. 102. — ")D0, s. 126. Koira »uomal. ynnä virol. sananlaskuisia. \\ 

sitä sangen lähellä olevan sananlaskun kanssa. Tätä on 
useita toisintoja. 10 A. Se k. luun pitää, joka sen saa: a 1 , d 3 . 
E. Kyllä k. — suussaan pitää, kun sen kerran on saa- 
nut: d 1 . 

C. Kyllä luu k:n suussa pysyy: b 7 . 
I). Kovassa on luu k:n hampaissa: e 1 . 

E. Ottaa k:n suusta luuta!: a 1 , b 2 , k*. 

F. Parempi on heittää luu k:lle. kuin ottaa pois: d 1 . 

G. Työläs on k:n suusta luuta temmata: L, Fl (-ottaa). 
Juteini, a'. 

H. Taitaa sileänä luu k:n suusta lähtöä!: f 1 , 

I. Sileänä lähtee luu k:u perseestä: f 2 , g 1 . 

J. Ongi luuta k:n perseestä: f 1 . 

Nähtävästi ovat nämä lyhyet huudahdukset tuntuneet 
käyttäjistä mukavammilta, koskapa ovat vallanneet alan 
edelliseltä, sananlaskulta. Alkuperäinen muoto: Työläs on 
k:n suusta luuta temmata, näyttää joutuneen samati kohta- 
lon alaiseksi. — Myöhemmissä kokoelmissa sitil näet ei 
ollenkaan tavata, — a viittaa Janhssoaiu keräyksiin Tai- 
vassalosta. Sanoin tätä toisintoa alkuperäiseksi, sillä sp 
tavataan semmoisenaan 

Saksassa: Es ist schlimm dem H-e einen Knoehen 
aus dem Maul zii nehmen '). 

Sitä paitsi on täällä olemassa: Der H. knurrt. \venn 
m an ihm de n Knochen nehmen will 2 ). 

Tanskassa tavataan niin'ikään tähän kuuluva sa- 
nanlasku: Det er lige godt at kaste ben til h:en, som at 
bides med den 3 ). 

Tässä yhteydessä tahtoisin mainita myöskin ranska- 
laiset toisinnot: Le ehien se defend quand on lui ote un 
os. *) ja Tl iaut flatter le chien pour avoir l'os 5 ). ') r ') S W L. II. H. 596. — ä ) S:a 224. — :l ) D, O. s. 12G. 
P F, IV. s. 17. - •) S;a 27. ]_2 Anshebn Koakenjaakka. 

Virosta mainitaan samaten muutamia sananlaskuja, 
jotka sisältävät saman ajatuksen kuin suomalaisetkin: Kui 
peni luu suap, sis ei jättä ta tedä mitte järämätä: T 1 . — 
Sa ei jätta seda söna just kui koer ei jätta kondi: H 1 , ja 
Koer on kondi suhu saannd: P 1 . 

Nämä ovat kuitenkin siksi kaukana suomalaisista toi- 
sinnoista, ett'ei niitä voi asettaa mihinkään yhteyteen kes- 
kenään. Mitään epäilystä meikäläisen sananlaskun alkupe- 
rästä ei voi olla. — Sitähän ei tavata Savoa edempänä 
idässä, sillä Lönnrot on luultavasti saanut toisintonsa Flo- 
rinukseu kokoelmasta. 11 A. Ei se laihan k:n haukku taivaaseen kuulu: d% 

i\ S 2 : JS l 1 - 

B. — kanna kauvas: L. 

Saksa: Des Hundes Beilen wird den Himmel nieht 
erschellen l ). Des Hundes Stimine geht nicht bis in den 
Himmel 2 ), 

Hollanti: Een honds hede kwam niet ten hemel -). 

Venäjä: CoÖaiiu rjrac-b He Hji3eut äo Heöect s ). 

Puola: Psi glas niedidzie do niehies 3 ). 12 A. Vaikea on vanhaa k:aa istumaan opettaa: f 1 . 

B. Ei vanha k. opi istumaan: k 1 . 

Mainitsen tässä myös Lönnrotilla tavattavan toisinnon 

C. Vaikea on vanhaa sutta kirjalle opei la n. 
Kuotsi: Ondt lära gamnial Hund kara 4 ). Ondt vä- 

nia gammal Hund i band 4 ). 

Tanska: Ther aer out at keuuae gammel h Wild at 
kwrae 5 ). — (Mainitaan myös PalmskökTin ruotsalaisessa 
kokoelmassa). Det er ikke uemt at laere gamle Hund e 
kunster "). ') S AV L. II. H. 249. - ! )FTF. IV, 66. - 3 )H C X M. III. 
165. — *) P P. 624. - ') Ö N M O. 097 ja 1149. — ') D O. s. 127. Koira suomat, ynnä virot, sananlaskuitssa. 13 8aksa: Ein alter H. ist schwer zu dressiren 1 ). Ein 
alter H. lernt keine Kunststiieke r ). Ein alter H. lernt 
mi] mci' steken '). De ollen Hiinne siiiul quäd to bänrn- 
gen -). 

Rcinska: Tart est veil ehin mettre au lien 3 ). 

Englanti: An old dog will learn no trieks *). 

Latinassakin tavataan: Canes vetulos loro non as- 
suäfacies s j. 

Unkari: Keso az agg ebet tänezra tanttani 5 ). 

Edellisen kaltainen on sananlasku: 

13 A. Ei vanha k. voi muuttaa haukuntaansa: g 1 . 

f^aksa: Den alten H. ist schver Bellen lekren 5 ). En 
;Ud H. is(t) nicht lichte bellsch to mäken c ). En Ole H. 
is guäd belln leru B ). 1-i A. Harvoin k:n kopista luuta löytää: b' 

B. Milloinka luu löytyy k:n laukusta?: g 1 . 

C. Koskas k:n kamarissa leipää ou?: a 1 . k'. 1). Koskas k:n raajassa leipää on, jos olisi, niin se sen 
söisi: e 1 . 

E. Harvoin on leipää k:n kontista luytty: b 1 . 

F. Harvoin k. luulla kaupitsee: p l . 
G-. Ei luu k:n karsinasta palaa, hiiri kissan kyntö- 

sistä: l 1 . 

Hauska on viimeisen edellinen toisinto. - Vienankar- 
jalasta. Vuokkinicmestä saatu. Se näet on kuvaavana esi- 
m ei 'k kina siitä, mitenkä sananlasku, jouduttuaan vieraalle 
alueelle, voi mukautua enemmän ympäröiviä olosuhteita 
vastaavaksi. Niinpä tämänkin karjalaisen kaupustelijakansan 
korvissa mainitsemani toisinnon sisältämä kielikuva kaikui 
elä viinimaita ja tutunomaiscmmalta kuin alkuperäinen. Ul- 
komaisissa vastineissa ei milloinkaan puhuta kauppaami- ') S W L. II. H. n:t 336, 337, 338. - 2 ) N D S. 222. — :! ) F P 
F. IV. 30. — •) H C X M. III. 175. — ') S W L. H. H. 8, 123. - 

'i s T D S. 222, 223. 14 Anshdth Kuvkenjaakko. 

sesta. Viimeinen toisinto sisältää kaksi itsenäistä sa- 

nanlaskua yhteen sulaneina. 

Ruotsi: Man söker intet Korfvveu i Hundckoset ') 
Saksa: Finut me hi'n Hminenstall ök I>i o*l V -i. YVer 
wird im Hnniienstall Brot suchen ;i ). 

1.") A. Herrat ja k-t jättävät oven auki: b 2 , c l , d 2 . 

B. — mutta kumpia sinä olet?: b 1 . 

Tanska: Din fader var nok eriten en hund. eller cu 
herremand + ). Er en hund din fader? - 1 ). Kysymys teh- 
dään, kuten Suomessakin, henkilölle, jota tahdotaan muis- 
tuttaa oven auki jättämisestä sisään astuessa. 

Saksa: Hunde und Edelleute lassen die Thiir auf 5 ). 
Huiide und Herren niaehen keine Thiir zu 5 ). Hunii und 
Eddellii lätfn de Däör aopen e ). 

Italia: Cani e villani lasnane sempre luscio aperto 7 ). 

Ui A Herroja (Herroiksi) ne on herrojen koiratkin: 
h 1 (-Stark). k 2 , e 1 , Fl. 

B. — kippurahäntiä, luppakorvia: b 1 i -Stark}. P, g 1 , 
h*, k', L 

(J. - hännättömät haitattomat: b 1 (Stark), L, Gottlund, 
.Juteini. 

T). — räppäkorvia, räppähäntiä: f 1 . 

Saksa: Auch die Hunde der Herren vverdenzu Her- 
ren ■-). 

Kertosäkeiden huomaamme olevan Suomessa lisättyjä, 
kuten niiden supisuomalainen sävykin jo sanoo. Vain ker- 
ran mainitaan sananlasku Karjalasta saadun, nimittäin Uu- 
deltakirkolta. Epäilemättä se on länsitietä tullut. 

17 A. Joka halaa k:aa lyödä, kyllä se varkanan *) va- 
litsee: h 1 . (Uusikirkko (V. 1.) Paulaharju 721). ') P P. 516. — J ) N D S. 226. — ■') H C X II. 111. Hifi. 
*) D O. s. 124. — 5 ) S W L. U. 11. n:ot 737, 7'3S - *) N D S. 223. — 
') F P F. IV. s. 35. — 9 ) S W L. II. H. n:o 41. 

*) V arkana sanan ilmoitti herra Paulaharju asiaa häneltä de- Koira suomat, ynnä virol. sananlaskuissa. 15 

B. — kyllä se kaniin katsoo: b 1 (Stark). L, El. 

C. -- kyllä se aseen löytää: V (Stark). 
Tämä meillä harvinainen sananlasku on munalla Eu- 
roopassa hyvin yleinen. 

Ruotsi: Den som wil siä en Hund, hau finner suart 

l ). 

Tanska: Hvo som vii slaae hunden faaer vei kiep 2 ). 

Venäjä: Jtoaiy uaao coöany yjiapirrfc — toti. h ua.TKv 
CHl^OTl. rt ). 

Saksa: Wenn mau den H. schlagen will findet. mau 
Kniippel in alien Winkoln 4 ). \Venn mau eineu H. vverfen 
\\ ill findet man bald einen Stein *). De'n H. smiteu \vill. 
linrft ok wol'n Sten 6 ). 

Hanska: i.Jui veut frapper un cliien fanlement Tn.mv<' 
un bäton "). 

Italia: Chi vnol batter il eane trova ben nastone *). 

Englanti: He thatfs resolved to boat a dog, never 
wants long a stiek °). A staff is qniekly found to beat a 
dog ä ). 

Tämän lisäksi sananlasku Wauder'iii mukaan tavataan 
myöskin Hollannissa. Böhniissä, Puolassa ja Unkarissa, sekä 
latinankielessä. Virossa se on tuntematon tässä muodossa. 
Sen sijaan on täällä olemassa eräs toinen yleiseurooppalainen 
toisinto: Ei koer nööri pundusii pooinata jää", jota taas 
Suomessa ei olo kertaakaan tavattu. Kaikki tämä mieles- 
täni antaa tukea sille arvelulle, että käsittelyn alainen sa- 
nanlasku on länsisuomalainen. 

IS Joka makaa koirain kanssa, nousee ylös kirppuin 
kanssa: l 1 . 

Ruotsi: Den som sofver med hundar, stiger npp 
med loppor If '). 

(Uisteltuani merkitsevän „ lyömäaseena käytettävää tuoretta, notkeaa, 
1 loikkaa puunrunkoa". 

') P P. 126. — ! ) S W L. II. H. n:o 1251. — >) H C X M. III. 
176. ~ ') P S. n:o 1730 ja S W L. II. H. 1181. — ä ) S W L. II. 1197. — 
'INDS. 222. — ') F P P. IV. 32. — s ) S W L. II. 1206. — ") F P 
K. IV. <ii. ■OjSC. R. s. 406. 16 A askelin Konkmjaakko. 

Tanska: Hvo der gaaer i seng med kimde staaer 
op mcd lopper 1 ). 

Saksa: AVer mit Hnnden zu Bette geht, stelit mit 
Flöhen auf s ). Dc mit Kiinn' to Bede geit steit mit Flöhe 
up s ). 

Hanska: Qni se eouelie avec les chiens, ii se leve 
avec les puces 2 ). 

Englanti: He tliat goes to sleep with dogs, sliall 
rise \vith fieas 2 ). 

Italia: Clii Ta letto coi eani si levä colle pulei *). 

Venäjä: Ob coöaKofi .uiaterai, — ct> CioxaiiH BCTa- 
HemL ä ). 

Tavataan myös Hollannissa, Espanjassa ja Unkarissa. 

19 Kuta enemmän k:ia, i^itii enemmän kirppuja: f 1 . 
Saksa: .Te mehr Hanne, je mclir Flöhe 6 ). 

20 A. Jos on k: ia, niin on kalikoitakin: h + . j 1 . 

B. On kalikoita, jos Häkin: h'-. 

C. On k:ia, jos kalikoitakin: b 1 , f 1 . 

Saksa: "\Vasset de Hund, de Knuppcl \vasset ok 7 ). 
Venäjä: Bioa öu coöaKa n na-iita öyj,eTi> "), 

21 K. pitää isännästään, kissa kodistaan: a 1 . (Xaan- 
taali.) 

Tanska: Hundeu folger herren og kätten Iniset' 1 ). 
Katk tiaen sijn frmvae oi: lnvndhen siju herre 10 ). On 
myöskin samanaikaisessa ruotsalaisessa Palmsköld'in ko- 
koelmassa. — Wander'hi teoksessa mainitaan niinikään 
sananlasku: Der Hund soll dem Herrn, die Katze der 
Frau dienen (gefallen) "), vieläpä loppuun liitetystä lähde- 
viittauksesta käy selville, että se on suomalainen, — lai- l ) S W L. II. H, 1268. — 5 ) S:a, — 3 ) S:a 106. — 4 ) F P F. IV. s. 37. 
— •) H C X. M. III. s. 161. — ') S TV L. II. H. n:o 776. — ') N D 
S. s. 224. — a ) H C X M. III. 176. — •) D O. a. 126. — ") Ö K }1 
O. n:o 210. - ») S W L. V. Zusätze. Hund n:o 171)3 Koira euomal. ynnä viroi. sananlaskuissa. 17 liattu Bertram/in teoksesta: „Jenseits der Scheoren, oder 
der Geist Finni auds. Eine Sammlung fituiischer Volksmär- 
chen uod Spriehwörter" '). Luultavasti tarkoitetaan käsit- 
telyn alaista sananlaskua, ainakaan en ole tavannut mitään 
munta vastaavaa. 22 Koira velatta elää: b l , L. 
Saksa: Der H. hat keine Schuklen 2 ). 23 A. Kyllä k. elättäjänsä tuntee: k 1 . 

B. — k:kin hyvänsä tuntee: k 1 . 

C. — isäntänsä — : d 1 . 

I). — päänsä silittäjän — : a 1 . 

E. Pahua ei iii imehninii tunne, a hyvän iii k. tun- 
tuu: p 1 (Vuokkiniemi Marttini 797). 

Saksa: Der H. kernit, den wohl, der ihm einen gu- 
teu Bissen gibt 3 ). 

Ranska: Le chien conriait ceux qni lui 1'ont du 
bien 3 ). 

Venäjä: M coöaKa toto 3Haeiii, ien kvct. 'kera *). 
II eoöaKa noMHiira kto ee kopmhti. 4 ). H coöaica ciapoe 
ji,o6po noMniiTi, *). 24 A. Kyllä k. ontuu koska tahtoo: L. 

B. K, liikkaa konsa tahtoo: L. 

Ruotsi: Det hunden haltar och Kiöpmanneu svär 
är stnndom lijka myekot troan r, l. 

Saksa: Der Hund hinket wenn er will B ). De H. hen- 
ken löten 7 ). 

Italiassakin mainitsee Wander tämän sananlaskun 
löytyvän. s ) Bertram on virolaisen tohtorin Georg Julius Schultz'm käyt- 
tämä salanimi. Teos painettu Leipzigissa v. 1854. — s ) S W L. II. 
H. 434. — s ) S:a ti:o 221. — A ) II P H. I. s. 108. — ») P P. s. 92. 
— 8 ) S W L. n. H. n:o 202. — T ) N D 8. s. 225. 18 Anshctm Knskenjaakko. 

25 Kyllä nälkä km kotiin ajaa: b 1 . 
Kuotsi: Hungern drifwer Hunden i Band ')■ 
Saksa: Huuger treibt den H. an die Kette 2 ). 
Tavallisesti lausutaan meillä sama ajatus muodossa: 

Kyllä routa porsaan kotia tuo. 

26 A. On niitä muillakin kirjavia k:ia kuin pappi- 
lassa: b 1 . 

B. Kyllä maailmassa monta kirjavaa k: aa on: a 1 . 

C. Monta k: aa kirj avata, sata vuohta yhden moista : L. 

D. Monta k:aa kirjavata, tubanncn yhdenmoista: El. 
Tanska: Der cr tlere flagede (flakkede, brogede) 

hunde end presteus '•% Hau saa rodhc hvvndhe l ). Myös 

Ruotsissa: Palmsköld'in kokoelmassa. 

Saksa: Es giebt mehr als einen bunteu Iiund 5 ). 
Einen bunten H. kennt jeder 5 ). Es giewt inekr bunte 
Hunne äs einen, mehr bunte Köppe äs einen e ). Das siint 
mehr bunte Hiilin as en*). 

27 Niin meni, etfei koira perässä haukkunut: a 1 . 
Saksa: — ohne das ih.ii ein H. aubellt 7 ). Es bellt 

ihn kein H. au T ). 

28 Oma k. niitä haukkuu: k 1 , f 1 . 
Saksa: Die eigenen H-e bellen ihn an 6 ). 

29 Omat k:t purivat:?. 

Saksa: Seine eigeueu II-e bcissen ihn 9 ). Der H., 
den ich anfgefuttert, beisst mich in die Beine 10 ). 

Ka n s ka: Tel le chien nourrist qui puis menge la 
courroyc de son soulier 10 ). 

30 A. Ostaishan koirakin leipää, kun olisi rahaa (vaan 
ei ole — ): b l , c-, d 1 , j 1 . 

') PR s. 332. - ! )8W L. II. Hunger. n:o 124. — *) D O. s. 126. 
— *) Ö N M O. n:o 1181. — 5 ) S W L. II. H. 544 ja 565. -')ND 
S. 223, 225. >) S W L. n. H. 1619. - 6 ) S:a 1502. — ») B:a ]735. — 
">) S:a 171. Koira suomal, ynnä virol. sananlasJcui&xa. 19 

B. — lihaa, vaan ei ole — : l 1 . 

Saksa: "VVenn der H. Geld hätte, dann kaufte er sich 
Brot (Pilaumen) »). 31 A. Pelko k. paljon haukkuu: L. 

B. — pauhaa miesi peljästynyt: Juteini ja Gottlund. 

C. — uhkaa akka arkanakin: b l (Stark). 
Ruotsi: Rädda h-ar skiälla mäst 2 ). 
Saksa: Bange (Feige) Bunde bellen viel 3 ). 
Latina: Canes timidi vcheinentius latrant quam mor- 
3 )- (lorit, i\ j« 32 A. Syötä, k, juota k., koira on aina arvollaan: B. — se on k. kuitenkin (sentään): b 1 , c 1 , f 1 . 

C. — puree k. arvollaan : l 1 . 

D. — k. koirana pysyy: b 1 (Stark), L. 

E. Sui k,, pese k. — : b l (Stark), L. 

F. Syötä k., saata k., koira on aina k.: f 1 . 

G. Pure k., nuole k., koira aina k. on: d 1 . 
Ruotsi: Twää Hund och kiamma H., sä blijr ändä 

H. soin förr war H. 4 ). 

Tanska: Twää hvradh oc kaem hwndh. thaa aer 
hwndh soin fbrre war 5 ). 

lian s ka: Lavcz cliieu. peignez chien, toutefois n'est 
chicn que chien s ). 

Venäjä: Ckojilko coSasy im moiI, oHa Bce HeincToii 
itCTiineTni '■)■ — Saina sananlasku niainitaaii olevan niyöä 
tatareilla. 

Saksassa en ole tavannut mitään täysin vastaavaa. 
Sanotaan kuitenkin: Bund bleibt H 8 ) ja Bund bleibt Bund. 
wenl er auch ein roth B alsbaud trägt ( — aach alle Tage 
in der Kirche ging) 8 ). h P S. n:o 1729, — 2 ) P P. GG9. -')SW L. II. H. 50 ja 637. — 
*) P P. 627. — ') Ö N M O. 13. — 6 ) F P F. IV. s. 23. — T )HCX 
M. III. 155. — ") 8 W L. II. H. 672. 20 An&helm Koskenjaakko, 

33 Valehtelee kuin ruskea (kirjava) k: b l , k 1 . 
Saksa: Er liigt (stiehlt) wie ein rother H. 1 ). 
Ranska: Us en out menti comme des ckiens 2 ). Kaikilla edellä esitetyillä sananlaskuilla on ollut sel- 
vät vastineensa myöskin maamme rajojen ulkopuolella, eikä 
ole tarvinnut muuta kuin asettaa suomalainen muoto rin- 
nan ulkomaalaisten kanssa tullakseen vakuutetuksi niiden 
keskinäisestä yhteydestä. Levenemisalueet Suomessa ovat sa- 
malla osoittaneet, että tämä yhteys on tapahtunut Länsi- 
Suonien villityksellä. — On kuitenkin olemassa muutamia 
nyt käsiteltyyn ryhmään kuuluvia sananlaskuja, jotka nvai 
edustettuina vain Venäjällä. Ensimäinen niistä: 

34 Karvaa myöden k:lle nimi: h 1 , f 1 . — 

onkin ilmeisesti itäisestä naapurimaastamme kotoisin. 
Siellä näet sanotaan: 

Ilo mcpcTii coöari h KJiimKa 3 ). 

Meillä se on pantu muistiin vain Viipurinläänin Uudel- 
lakirkolla ja Lapvedellä, — sitä paitsi kuulin itse sen ke- 
sällä 1908 Hartolassa, Kauvemmaksi länteenpäin se tiettä- 
västi ei ole jaksanut tunkeutua. — 

Ylitä selvä ci ole seuraava sananlasku: 35 Helppo k:n työ, helppo k:n ruoka: a 1 (Naantaalin Venäjä: JlerKo ncy Aa ne cmmo 4 }. 

Kuitenkin tuntuu luultavalta, ett' ei meikäläinen sanan- 
lasku ole venäläisen vaikutuksesta syntynyt, vaan itsenäi- 
sesti muodostunut. Yksinäinen se meillä joka tapauksessa 
on. Saman johtopäätöksen tahtoisin myöskin teiniä mitä tu- 
lee sananlaskuun: 

36 A. Koiralla on k:n kuolema: e 1 , f 1 . >) F P F. IV. s. 24. — s ) S:a 41. — 3 ) H C X M. III. s. 150. 
*) S:a. s, 160. Koira suomat, ynnä virol. sananlaskuissa. 21 

B. Joka k:na elää, se k:na kuolee: b 1 (Stark). 

C. Vir ässäänhän k:kin kuolee: f ! . 
Venäjä: CofiaKk coöauta h enepTt i ). Mielestäni on sopivinta tässä yhteydessä ottaa puheeksi 
vielä pieni ryhmä sananlaskuja, joille en ole tavannut täy- 
sin vastaavaa edustajaa muiden maiden kokoelmissa, mutta 
jotka siitä huolimatta ilmeisesti ovat saaneet vaikutuksia 
muualta, niin etfei niitä voi pitää kansan alkuperäisen kek- 
simiskyvyn tuotteina. Otamme sananlaskun: 

37 Ahnas k. kadottaa entisenkin saalihinsa: e 1 . 
• Saksassa taas tavataan: Der H. schnappt nach dem 
Scbatten im Wasser nnd verhert das Eieisch aus dem Munde' J ). 
— Saksalainen muoto on selvästi saatu tuosta tunnetusta 
Aisopon sadasta, jossa kerrotaan, mitenkä koira menettää 
lihapalan suustaan joen poikki uidessaan. Tuo ahne eläin 
luulee näet kirkkaassa vedessä näkyvää kiivaistaan toiseksi 
koiraksi ja yrittää siepata tämän suusta saaliin pudottaen 
samassa omansa. — Tämä kuva johtuu ehdottomasti mie- 
leen suomalaistakin sananlaskua tarkastaessamme ja olen- 
kin vakuutettu, että sen juuret ovat etsittävät mainitsemas- 
tani sadusta, jonka antaman opetuksen sananlasku lyhyesti 
lausuu. 

Suuresti muistuttavat toisiaan nivuskin sananlaskut: 38 Ei k. kahleissa parane: k 1 , ja: 

Ein H. an der Kette beisst eher als ein freior 3 ). 39 A. Ei kylää k:tonta, eikä maata miehetöntä: b 1 
(Stark), h 1 , L. 

B. Ei ole maa miehittä, eikä kylä k:itta: b 1 (Noor- 
markku. Järvinen ii Lindgren 38), 1, k 1 'ilman — ilmani. 

O. Ei kylä k:itta, miero miehittä: b 1 (Stark), L. ') 8:a s. 155. — ä ) S "VV L. II. H. n:o 281. — 3 ) S:a. n:o 127*. 22 Anshdm Koskenjaakko. 

D. Vai eloa emännätöntä, vai kotia koiratonta, vai 
taloa kukatonta: h 1 . 

E. Missä miehiä, siellä k:ia: h 1 (Stark). 

F. Ei maa miehittään, eikä k. karvoittaan: l 1 . 
Tämä on nähtävästi satunnainen sekamuoto. — Ajatuk- 
sen koirien yleisyydestä lausuvat myöskin sananlaskut: 

Hunde hellen und beissen in alien Ländern ')• Es gicbt. 
uberall H: e, die eiuen anbellen 2 ). 

H bt> Iepycajnirk coöasH errb 3 ), Besi coöaKH — ue jiBopa, 
öesi. KoniKii — He H3(Sa 4 ). 

40 A. Haukkuu k. hyvääkin (hyviäkiu) ihmistä (ihmi- 
siä): b B , k 1 . 

B. — Halli — : g 1 - 

C. — hyvänkin ihmisen: K 

D. — hyvänkin vieraan: g 3 . 

E. — pappiakin: d 1 . 

E. -- luullen pahaa haukkuvansa: e 1 . 

G-. K. haukkuu niin hyvää kuin huonoakin ihmistä: d 1 . 

H. Haukkuu k. huonojakin miehiä, eikä hyviäkään 
ylenkatso: k 1 . 

I. Eivät ne kaikki varkaita ole, joita k:t haukkuvat: g 1 . 

Länsi-Suomi on nähtävästi sananlaskun varsinainen koti- 
paikka. Te is into: Haukkuu k. hyvänkin ihmisen (vieraan). 
on arvatenkin väärinkäsityksen vuoksi syntynyt, tai on sit- 
ten päämuodon pohjalla tekaistu uusi sananlasku. — Aivan 
tarkkaa vastinetta en ole mistään maasta löytänyt. Saksa- 
lainen: Der H. bellt Karren und Weisen an ), lausuu kyllä 
saman ajatuksen, ja venäläinen: Ilpn Bu;;k jioöparo ue.i(>B'kKa 
coöaEa ne saBopqiiTTj ") sen kieltää. Olen asettanut näinä 
muodot rinnakkain, mutta mitään varmaa en niiden suhteen 
kuitenkaan uskalla sanoa. 

41 A. Kyllä hyvä k. hintansa haukkuu: m 1 . ') S VV L. II 714. — J ] S:a 567. - ') E C X AL III. s. 152. — 
*) S:a 153. - ") S W L. II. II. 161. - *) H C X M. III. s. 161. - Koira suomal. ynnä virol. sananlaskuissa. 23 

Ruotsi: Hunden är sachta Beeneu värd: 1 ). 
Tanska: Hunden er sagt beeneiie vaerd 2 ). 
Saksa: Ein guter H. ist seines Futters werth 3 ). Ek 
guter H, verdient sein Futter wohl 4 ). 

Hollanti: Ken hond verdient den Kost*). 

42 Missä hitt.a siinä k:ia: Halikko. 
Ruotsi: Den som har Hyndan i Huset, lian fär snart 
Hundar pä Taket 5 ). 

48 Puremat pentujen iloista, haavat koirain kekke- 
reistä: c 1 (Valve. Siuntio). 

Saksa: Wer spielt mit den Hunden gewinnt Wunden c ). 44 A. Sika ja seppä saa(vat) (tekevät) vanhasta uu- 
den, k. ja pappi (saavat) haukkumalla ruu'an: b 1 (Stark), 
eS f 1 - ]\L. 

B. Pappi ja k. saa(vat) haukkumalla ruu'an, sika ja 

Sri), H : jl. 

C. K. ja pappi haukkumalla ruu'an syöpi: h 1 . 

D. K. ja pappihan haukkuu: d 1 . 

E. K, haukkuu, jos pappikin: p 1 (Vuokkiniemi). 

F. Jonka suurempi k. sen parempi pappi: d 1 . 
Tanska: När ae hund ikke kan gjaeff, og ae praest 

ikke kan praek', sä skal de skydes 7 ). 

Kahdessa ensimäisessä suomalaisessa toisinnossa on 
alkuperäiseen muotoon yhtynyt toinen itsenäinen sananlasku. 
LeveucmJstauIu osoittaa, että sananlasku on kulkeutunut aina 
Vienan-Karjalaan asti. Länsi-Suomeen se kaiketi sentään 
on saapunut, koskapa Tanska on ainoa maa, jossa vastine 
tavataan. 

45 A. Mitä haukkuu suuri k. sitä pentu räyrättää: 
p L (Vuokkinienii). 

') P P. s. 337. — s ) S W L. II. n:o 375. — 3 ) S:a383, — «) S:a 
«) P P. 147. — «) S W L. V. Zusätze. Hund.n:o 1859. — ') D O. s. 126. 24 Anshelm Koskeiyaakko. 

B. Sitähän penikkakoira haukkuu, mitä emäkoirakin : P 
(Lapvesi). 

Englanti: First the big: dog barks, then the little 
one ! ). 

Saksassa olen tavannut vain sananlaskun: Wie die 
alten Vogel sungen, so zwitschern die Jungen 2 ), joka se- 
kin lausuu saman ajatuksen. 

46 A. Villanen k. paha, kiukkuinen vaimo pahempi : b 1 
(Stark), L. 

t B. Paha (on) vainio toru vainen, hyvä (on) k. haukku- 
vainen: b l (Stark), h 1 , L. 

C. Paha on pureva k., paha vaimo liitelijä: b 1 
(Stark), L. 

Paitsi Bertraiii'in teoksesta lainattua käännöstä suo- 
malaisesta mainitsee Wander sananlaskut: Besser cin H. 
reizen als ein altes Weil) :l ), ja: Ich wollte lieber einen bösen 
H. autbriiigen (reizen), denn ein altes Weib 4 ). 

47. Opiksi kuri koiralle: b 1 , e'. 
Ruotsi: Sniöria giör Hunden Week 5 ). 

Saksa: Je mehr mau den H. priigelt. desto treuer 
wird er fl ). 

Tämä suomalainen perusmuoto on luultavasti antanut 
aihetta useampien toisistaan hiukan vaihtelevien toisintojen 
syntymiseen. Mainitsen seuraavat: 

48. A. Opiksi kdle kylmä sauna: a' 2 , b 7 , c 1 , f 1 , k 6 , Gott- 
lund, L, FL (koiran) 

B. — kylmä löyly: k 1 . 

C. — kylmä kaali: Savo 1 . 

D. — se on voileipä k: lie: P, g 1 , j l , 

E. Yltyä se on voileipä k:lle: g 1 . 

') F P F. IV. s. 12. — s) 8 W L.IV. Vogel. n:o 5. — 3 ) S,W L. 
II. H. 64 — *) S:a 1698. — 3 ) P P. s. 724. — «) 8 W L. II. H. n:o 777. Koira suomal. ynnä virol. sananhskuism. 25 

F. Mieleen voileipä k:lle: f 1 . 
G-. Laatuunhan koiralle löyly on: s 1 . 
Länsi-Suomen huomaamme olevan mitä lukiusimmin 
edustettuna. 

49. Mitä k. karvasempi, itsellensä lämpyseinpi: d z , k 1 . 
Saksa: Ein H. dem warm ist, hat stets Haare genug '). 
Ein H. der nicht iriert, hat Haare genng a ). 50 A. K:n kohtuus, varkaan vala ja huoran rukous 
on kaikki yhtäläisiä: b l . (Nakkila. Kuusuuen 65). 

B. K: n kohtuus, varkaan vala ja juopon jumalanpalvelus 
— :?' (Itse olen Heinolassa kuullut). Lisäksi tavataan sangen 
lukuisia toisintoja, joista koira on jäänyt pois ja joissa mai- 
nitaan vain huoran itku, varkaan vala ja juopon jumalan- 
palvelus. Tarkempaa selvää en voi näiden toisintojen leve- 
nemisestä tehdä. Täysin tätä vastaavaa sananlaskua en ole 
tavannut, mutta sen sijaan muutamia, tosin itse asiassa pal- 
jonkin eriäviä toisintoja, joissa kuitenkin on kaikissa samoja 
piirteitä kuin suomalaisessakin. Mainitsen vain 

tanskalaisen: Naar hunde hincker, horen vinker, 
qvinder graede, kraemor svaere, derom skal sig ingen kere 3 ), ja 

saksalaiset: Auf Hiiren die weinen, Diebe die leug- 
nen und sehvvören, muss man nicht hören 4 ), An der h und 
hineken, huren \vineken, fra\ven weinen und kraemer sehwe- 
ren soi sick niemand (kein weiser an) keren 3 ). Edellä on 
jo mainittu (siv. 17) samansuuntainen ruotsalainen sanan- 
lasku. Lisäksi se tavataan böhmin-, hollannin-, puolan- ja 
latinankielissä, — onpa puolalaisessa muodossa nimenomaan 
myös huoran rukous edustettuna. Kauppiaan tilalla on 
täällä juutalainen, — kuvaavaa kyllä historiallisille oloille. 
— Koiran ontuminen, joka maissa maissa on pysyväisenä 
piirteenä, esiintyy meillä toisessa yhteydessä, kuten edellä ') S W L. EL H. a:o 392. — ») S:a 422. - 3 ) S VV L. n. H. n:o 
33. — 4 ) S:a. II Hure. n:o 7. 26 Anxkelm KoskenjaaJeko, 

on ollut puhe (siv. 17). Joka tapauksessa ou ilmeistä, että 
suomalainen sananlasku on peräisin samasta lähteestä kuin 
mainitut ulkomaalaisetkin. Useassa meikäläisessä sananlaskussa puhutaan koiran 
saareen soutamisesta.' 

51 A. Kun k: n otat veneeseen, niin saata maalle asti: j 1 . 

R. Saa soutaa kuin k:ia saareen: f 1 . 

0. Siinä työtä tehdään, kun k:ia saareen soudetaan: f 1 . 

I). Kun k:n saareen soutaa, uiin pahan nimen saapi 
palkakseen: g 1 , 

E. Talon ruu'assa kannattaa vaikka k;ia saareeu sou- 
taa: b 1 , g' 1 . 

Näiden lisäksi on toisinto: 

F. Souda k. saaresta, saat maalla k:n sääreesi: e 1 . — 
Tämä viimemainittu on nähtävästi saanut sisältönsä eräästä 
toisesta yleiseurooppalaisesta sananlaskusta, josta myöhem- 
min tulee puhe: Nosta k. kaivosta, jamahtaa jalkaasi (saat 
vettä silmillesi), vaikkakin koiran soutamisseikka on säily- 
nyt käsittelyn alaisesta sananlaskusta, vääntyen vaan saa- 
resta pois soutamiseksi, teko, jota käsitetään hyväksi työksi. 
Xyt tapaamme aivan samoja piirteitä parissa sananlaskussa 
sekä Ruotsissa, että Saksassa. 

Den som taar Biömen i Bäten, hau mäste föran öf- 
wer Snndet ')• 

AVer den Touffel in's Schiff nimmt, der muss ihn auch 
iiber ftihren ')• 

Huomaamme että edellisessä maassa soudettavana on 
karhu, jälkimäisessä itse paholainen. Nämä piirteet eivät 
ole vieraita Suomessakaan. On näet olemassa sananlaskut: 
Kerran piru veneeseen saapi niin se soudattaa rantaan asti: j. 
(Tohmajärvi. Kuop. lyseon toverik. n:o 415. Mahdollisesti 
muuallakin) ja Mikäpäkäu suden saareeu soutaa: j. (Rutakko 
Ruotsalainen n:o 17 *), jossa ruotsalaista karhua on susi ») P P. 3. 99. 

*) Kun osaksi olen käyttänyt muiden, käsikirjoituksista vai- Koira suomat ynnä virol. sanardaskuima. 27 

vastaamassn. — Kjnii lomatta on käsittelyn alainen sanan- 
lasku sangen läheisessä tekemisessä mainitsemieni ulkomaa- 
laisten kanssa. 

Yhtä varmasti en voi samaa sanoa siitä, jonka nyt 
otamme tarkastettavaksemme. Tapaamme kaiken kaikkiaan 
kolme eri toisintoa, sisältäen kukin samoja piirteitä, vaikka 
muoto hyvinkin paljon vaihtelee: 

52 A. K. syöpi koipikengät, nauttiipi nakanpalaset : 
h 1 (Stark), L. 

H. Ylön köyhä katsotaan, kengät koirille syötetään: 
h 1 (Stark), L. 

C. Jokinhan se juovalle tulee, joko k. kengät syöpi, 
tahi kintaat katoo: f 1 , g 1 . 

Saksassa kyllä on olemassa useitakin sananlaskuja, 
joissa puhutaan, kuinka koira syö nahkaa ; — jos ei muuta 
pahantekoa maisteta, on koira muka sen ainakin tehnyt. — 
Vertailun vuoksi otan tähän muutamia: Hat der H. je was 
gethan, so muss er Leder gefressen han 1 ). Lasst man den 
H. Leder kifen (nagen, so lebrt ers essen 2 ). Der H. der 
einmal vom Leder gefressen ist schwer davon zu entwöh- 
nen ;: ). 

Myös latinassa on sananlasku: Canis a eorio nunquam 
absterr cbitur uneto 4 ), ja kreikassa niin'ikään eräs, joka sak- 
saksi kuuluu: Es ist bedänkläch, wenn ein H. Leder insst 5 ). 

Mitään johtopäätöstä en näiden nojalla rohkene vielä 
tehdä, siksi vähän yhteistä niillä kuitenkin on suomalaisten 
sananlaskujen kanssa. 53 Hauku halli häntääsi: b 1 , L. 

Saksa: De H. blifft alltid vör de Stert»). iniikKi jumini ™ ia. nimenomaisia koiraaananlaskuja, en voi varmaan sa- 
noa kuinka laajalti nämä piru- ja susiaananlaskut ovat edustettuina 
meidän maassamme. 

') S W L. II. H. n:o 661. — "-) S:a 824. — s ) S:a. V. Zusätze. 
Hund. n:o 1784. — *) T S G K. n:o 57. - 5 ) S:a n:o 59. — ■) S VV L. 
II. II. n:o 98. 28 Anshelm Koskenjaakko. 

Venäjä: Co5ana n Ha cboh xroctt. ro.ilko öpexatb 1 ). 
Tämäkin luultavasti on itsenäisesti muodostunut. 54 Koska k:t tappelevat niin jänis pakoon pääsee : b 1 
(Stark). L. 

Tanska: Medens hundene veire loeber hareu ad sko- 
ven 2 ), 

Saksa: Wäkrend der H. bellt, frisst der Wolf die 
Schafe 3 ). Wenn der H. schläft stickt der Wolf das Schaf *). 
Während der H. scheisst läuft der Hase in den Bnsch 3 ). 55 Ei k:llc pyhää, eikä sikojen eteen päärlyjä: l l 
Tämä Mateuksen evankeliumin 7 luvun 6:ssa värssyssä 

tavattava sananlasku mainitaan 

Ruotsissa: Gijff intet Hunden aff Helgedomen. Kasta 

intet Pärlor för Swijn 5 J ') H O XM. III. a. 164. — >) S W L. II. n:o 1145. — :! J S:a 1003 ■ 
') 8:a 1004. — J j P P. s. 256. II 

Virolaiset yleiseurooppalaiset sananlaskut. 

Siirrymme nyt kokonaan virolaiselle pohjalle. Tiialla 
tapaamme suuren joukon sellaisia yleiseurooppalaisia sanan- 
laskuja, jotka Suomessa ovat aivan tuntemattomia. Ja ne 
eivät veljesmaassamme sukkaan ole mitään satunnaisia sir- 
paleita, vaan useinkin kaikkein yleisimpiä ja niin sanoakseni 
joka mielien suussa. Sananlaskuvirta, joka on vyöryayt ete- 
lästä kiisin Viroon näyttää siis monessa tapauksessa pysäh- 
tyneen tänne jatkamatta enää matkaansa Suomeen. Esiin- 
tyy siis sama ilmiö, minkä huomasimme edellisessäkin lu- 
vussa, silloin vaan sananlaskut Länsi-Suomesta lähtien oli- 
vat levinneet väliin yli koko maan Viroon kuitenkaan kul- 
keutumatta. 

Otamme tarkastettavaksemme tämmöiset niin sanoak- 
seni yleiseurooppalaisvirolaisct sananlaskut, 

56 A. Ega koera maksa siis enam sööta, kui liunt 
aja taga valvah: H 1 . *) 

B. Mis sa k: a enam söedad, kui juha hunt a' a taga: Vv. 

C. Ara akka k:a söödma, koi hunt öues ou: H 1 . 

D. Ara sööda siis enam k:a, kui hunt ÖnesiL 1 , T 1 . 

E. Ega siis k:le levä andmiue ei aita, kui hunt näh- 
taval on; ta piab enne ka leiha saanud olema: VI 1 . 

F. Ära hakka sis peni söötma kui susi silmaga nätta: T 2 , ") Virolaisissa sananlaskuissa, kuten yleensäkin olen säilyttänyt 
ortografian muuttamatta. 30 Anshelvn Koskenjaakko. 

G-. Ära sööda siis k:a, kui liuut karjas ou: VI ». Samara. 

H. Penile ei massa sis enamb leiba anda, kui susi sil- 
maga nata: T z . 

1 Sös ei massa inämb pinni söötä kui susi jnba kar- 
jan on: Ti, Vo a . 

J. Ära sööda enamb pinni kui susi karan nm: Vö 1 . 

K. Ära sööda siis eiiam k:a, kui susi jnba karja tule, 
vaid sööda enemba: Samara. 

L. Ära anna siis enamb k: le leiba, kai h. juba karja 
man: VI 1 . 

M. Ega pinni sis innab saa-öi ravritns, kui susi joo 
karrähn um: Vö 1 . 

K. Hakka veei k:a söötma, kui h. karja seas: L 1 , T 2 . 

O. Huut karjas, siis hakka veel k:a söötma: T 1 . 

P. Haka siis veel k: a kasvatama, kui h. öues on: S 1 . 

R. Hakka k:a nuumama, kui juba li. ukse ees: IA 

S. Anna sis viii penilo leiba, kui susi karjuman oin: VI 1 . 

T. Sööda siis veel k., kui b. aja taga: IA 

U. Sööda siis veel k:a, kui unt lammaste seas on: P 1 . 

V. Sööda siis veel piuui, kui jo susi karjan om : Vö 1 . 

Y. Sisso k:a hilja söötä kui juba b. karjas: S 1 . 

Ä. Mine sis viii penni siitit mä, kui varas juba aidau 
on: T 1 . 

Ö. Anna siis k:lo sliia, kui k. karja lähab: T l . 

Näemme sananlaskun tasaisesti levinneen yli koko maan, 
eikä toisinnoissa suurempia eriäväisyyksiä, eikä sekaannuk- 
sia ole, — kerran vaan on sattumalta suden sijalle jou- 
tunut varas. 

Saksassa on selvä vastine: Mau muss den H. uicht 
futtcrn, wenn der Woli scbon im Doric ist l ). Muualla ci 
sananlaskua tavata, 

57 Ei koer nööri pundusil poomata jää: J l . 
Tämä sananlasku on sangen lukuisasti ediistrtrima 
muissa maissa. Suomessakin muistamme (siv. 14) olleen toi- l ) P S. n:o 1725. Koira svmnal. ynnä viroi. sananlaskuissa. 31 

sivmon: Joka haluaa koiraa lyödä, kyllä se kartun katsoo. 
Sen sijaan oi käsittelyn alaista muotoa meillä tavata. 

Ruotsi: Vili man hänga en hund, nog fnmer man rep 1 ). 
Den finner alltid streck, soni hunden hänga viii '). 

Tanska: Hvo der vii have Hunden haengt, faaer uok 
en Strikke (et Reb) 1 ). Den som vii haenge En finder nok 
en Strikke 1 )- Hvo der vii kave eem haengt, finder nian let 
en Knag 1 ). 

Saksa: "VVenn ek einen hengen will, en Strick kan ek 
bale krigen 2 ). Wer sieh hangen \vill, findet bald einen 
Strick s). 

Edellistä paljon tavallisempi on Virossa sananlasku: 
58 A. Kuri koer öue (h)oiab: Vv 3 , T 5 , J 1 , L 1 , S 1 . 

B. — kaitseb öue: VI 1 , T 1 . 

C. Tige k. -:VV. 

D. — kaitseb (hoiab) karja: T 1 , VI 1 , J 1 , P L , Samara. 

E. Kuri pini kaits kögö parembahe karja: Vö 1 . 

F. Kuri k. karja hoiab, Öel k. öue vahib: T 1 . 

G-. Kuri k. kaitseb karja, laisk k. muiib naha: VI 1 . 

Huomaamme sananlaskulla olevan kaksi päämuotoa, 
joista toinen puhuu talonkoirasta, toinen karja-koirasta. Edel- 
linen muoto on alkuperä isompi katsoen 

i saksalaisiin vastineihin: Böse H:e bewahreu das 
Haus *) ja Böse H:e siud gute Wächtcr, sang ein Bauer von 
seiner Frau 5 ). Vieras ei kuitenkaan ole jälkimäinenkään 
ajatus, sillä tapaamme sananlaskun: Böse H:e, zahme Schafe B ) 
Mitään suurempia eriä väisy yksiä ei muuten ole huomatta- 
vissa. Viimeisen edellisessä toisinnossa vaan molemmat sa- 
na ulaskumuodot ovat yhdistyneet, arvatenkin myöhemmin, 
koskapa runomittakin jo esiintyy, — viimeinen taas on saa- 
nut jälkimäisen yhdistysosansa oikeastaan itsenäisestä sa- 
nanlaskusta: .Julge k. muuli mono köra oma uaha. Muualla 
kuin Saksassa en ole sananlaskua Viron ulkopuolella tavannut. ,„ ') S G E. I. S, 402. - ä ) S W L. II. Hangon. n:o 22 - ! ) S:a n:o 
27. — 4 ,i S W L. IL Hund. nro 71. — *> S;a n:o 75. — ') S:a 77. iy> Anshehn Koskeryaakko. 

Aivan saman ajatuksen lausuu myöskin ilmeisesti sak- 
salaisperäioen sananlasku: 

59 Hunt pögeneb kurja kocra eest: P 1 . 
Saksa: Bösen H:en \vcickt der Wolf aus 1 ). 
Ranska; A manvais chien on ne peut montrer le 
loup l ). 

Yleinen koko Kuroo passa on sananlasku: 

60. A. Surnud koerad ei hammusta mitte: VI 1 . Hinsk. 

B. Ega surnud k. enam hammusta: VI 1 . 

C. Koolu peni ei pure: T 1 . 

D. Löpnu peni ei pure kedägi: Vö 1 . 
Ruotsi: Döder Hund bijtz intet melir 2 ). 
Tanska: Dod hund bider ingen 3 ). 

Saksa: Todte huixle besssen nit 3 ). Die todten hund 
beissen nit*). Ein todter H. beisst nicht*}. 

Ranska: Chien mort ne mord plus 3 ). 

Tämän lisäksi tavataan sananlasku latinan-, italian-, 
espanjan-, hollannin-, unkarin- ja böhminkielissä. 61 Aad sa koeraga kahte jänest taga, sös ei saa 
sakkeste iihtegi kätte P 1 . 

Sananlasku on nähtävästi joutunut maahan 

Saksasta käsin, jossa se tavataan: Ein Hund, der 
nach zwei Hasen jagt fängt keinen B ). Das ist ein guter H. 
der cinem Wild nachjagt "•). Es ist kein guter H., der al- 
leni Wild {jedem Hasen, Vogel) nacnläuft M ). 

Meilläkin olen Kangasniemellä tavannut sananlaskun: 
Joka kahta jänistä ajaa, se jää yhdettäMn, mutta yleinen 
ei sekään muoto Suomessa ole, vaikkakaan en voi levene- 
misalueita vannaan määrätä. Virolaisen toisinnon kotope- 
rään ei tämä vähimmässäkään määrässä vaikuta. ') S W L. II. n:o 80 — ä ) P P. 596, — a ) S VV L. II. Hund. 
n:o 971. — ») S:a n:o 825. — *) S:a 505, — e ) S:a n:o 420. — ') S:a n:o 
85. — 8 ) S:a n:o 583. Koira suomat, ynnä virol sananlaskuissa. 33 

62 Nuur pini — terav hammas: Vö 1 . 
Ruotsi: Unga hundar haa skarpa tänder 1 ). 
Tanska: Unge hunde har skarpe taeuder 2 }. 
Saksa: Junge H:e haben scharfe Zähne 2 ). 63 A. Kats pinni haukva, kolmas ära nalataga: Vö 1 . 
B. Kaks k:a taplevad, kolmas saab kondi: T 1 . 
Buotsi: När twä Hundar bijtas om ett Been sa kom- 

mer offta dhen tridie och napparet bort a ). 

! Saksa: Offc iiimmt der dritte H, das Bein, voriiber 
zwei uneinig sind 4 ). 

64 A. Ega uks k. kaua augu: VI 1 . 
B, Kaua iiks kuer haugub: Vv 1 . 

Saksa: Ein H. bellt nicht lange 3 ). Ein H. kann 
allein uit lange bellen 6 ). 

Suomalainen sananlasku: Ei kauan yksin riitele, lausuu 
aivan saman ajatuksen, mutta tuskinpa sitä sentään voi 
asettaa yhteyteen edellisten kanssa. 

65 Kaks san ti koera voitvad uh e hea ära: S*. 
Näemme sananlaskun olevan tunnetun vain Saarenmaalla, 

mutta siellä se on pantu muistiin neljä kertaa. Varmaan 
en voi sanoa, onko se alkuperäisesti saarenmaalainen, vai 
olisiko se mahdollisesti asetettava yhteyteen seuraavan 
saksalaisen toisinnon kanssa: Zwen H:e beissen einen 7 ). 

Selvästi saksalaisperäiuen on sananlasku: 

66 A. Vöta k. kiriku, läheb kantsli peale: S 1 . 

B. Lase k. kirikuse, ta kippub kantslesse: P 1 . 

C. Lase k. kiriku, läheb kantsli pääle: S 1 . 

D. Aita k. kiriku, siis läheb — : S 1 . ') P P. 835. — 2 ) S W L. II. Hund. n:o 789. - J )PP. 270. - 
>) S W L. H. 939. — ■) S:a. V. Zus&fczö. Hund. n:o 1805. — 8 ) S:i 
II. 445. — ") S:a. 1365. 

•A 


34 Anshclm Ko&ke.njaakko. 

K Lase kits kirikus, kits lää kantslos kali: l'\ 
Saksassa näet 011 selvä vastine: \Vcnn niann deu 
Hund in die Kirche lässt so gekt er aneh auf deu Altar l ). 
Niinikään on olemassa latinankielinen sananlasku: Sean- 
dere vult guernam eanis intromissus ad aulani'). 

Huomaamme sananlaskun Virossa levinneen sangen ra- 
joitetulla alalla. Tosin tavataan Virumaassa, Osakan pitä- 
jässä toisinto: Kus kocr möjal kui korikus ja vanarahva 
pingis, mutta se on niin eriävä muista toisinnoista ja en- 
nen kaikkea niin yksinään siellä Inkerin rajalla että eh- 
dottomasti kääntyy ajatus Suomen puolelle. Vannaa vasti- 
netta emme täällä kuitenkaan tapaa, mutta luultavaa on, 
että suomalainen ylen yleinen sananlasku: Mitäs kissat kir- 
kossa tekee, pois sieltä koiratkin ajetaan, on antanut adieen 
puheen alaisen toisinnon syntymiseen. — 

67 A. Kus koera kodo, ehk hundi öömaja?: Vv 1 . T-. 
JS PS 

B. — pinil kodo, ehk htlurläsel ttn-maja?: Vö 1 . 
0. — vöi peni! pesä?: VI'. 

D. — uarri öömaja?: H 1 . 

E. Kus hulkjal pcnil kodu, aja penil ase?: Samara. 
Saksasta näyttää tämäkin sananlasku olevan kotoi- 
sin: Wo hat Hund Haus (Hoi)' 2 ). ») S:a. II. 1175. - ") S:a 1768. 


in 

Suomalais- virolaiset yleiseurooppalaiset 
sananlaskut. 

Olisi nyt siirryttävä tarkastamaan niitä yleiseurooppa- 
laisia sananlaskuja, jotka tapaamme sekä Suomessa, että 
Virossa. Tämä ry lima on sangen laaja ja vaikeuksia kohtaa 
paljonkin, kun tahtoo vannoihin tuloksiin päästä. Sananlas- 
kuthan ovat tavallisesti aivan suppeita, jonka vuoksi nii- 
den siirtyminen kielestä toiseen, useinkin tapahtuu ilman 
että minkäänlaisia muutoksia sattuu. Jos nyt tämmöinen 
muuttumaton sananlasku semmoisenaan on levinnyt tasai- 
sesti yli koko Suomen ja Viron, on tietysti aivan mahdo- 
tonta määrätä sen tulotietä meidän maahamme, paitsi aivan 
määrätyissä tapauksissa. Käytettävissä oleva ainehistokaan 
ei, ikävä kyllä, ole niin täydellinen kuin voisi toivoa. In- 
kerin, tuon tärkeän läpikulkumaan sananlaskut ovat ni- 
mittäin vielä hyvin epätäydellisesi muistiin merkityt. — 
Kaikesta huolimatta voi kuitenkin useissa tapauksissa tehdä 
täysin luotettavia johtopäätöksiä vertailemalla suomalaisia 
ja virolaisia toisintomuotoja keskenään. Niin esimerkiksi 
seuraavan sananlaskun suhteen, joka on mahdollisimman 
yleinen molemmissa veljesmaissa. 

68 A. Ei ole koiraa karvoihin katsomista: a 1 , b e , c 1 
(Ei pidä -.), *S e*, g\ h 1 , j 1 , k», l 1 ja s 1 . 

Seuraavissa paikoin se on saanut loppuunsa kehoi- 
tuksen : m Anshdm Koskenja n kko . B. — katso kaivan juureen: h- d- (Ala katso — 
katso — : Ib 3 ). Tämän lisäksi tavataan muodot: 

(.', Katso koiraa kuonoon, älä (ei) kokoon: b 1 , (— ei 
karvaan.) f 2 , sekä: 

D. Ei ole koiraa — , eikä miestä nuttuihin : k 1 ja l 1 , 
ynnä päinvastoin: 

E. Ei miestä pidä arvata nuttuunsa, eikä koiraa kar- 
voihinsa: u'. 

Vielä on Lönnrot saanut muodon: 

F. Ei ole ihmistä silmään katsomista, eikä koiraa — . 
Virossa on sananlasku levinnyt seuraavasti: 

G. Ära vaata (katsu, kae, arva) koora (peni) karvast, 
vaata (katsu, kao. arva) hambast: Vv 1 , T s , Vö 4 , Vl s , H s , 
L', P\ Si. 

II. — karvast, vaid — : Vv 1 , J 1 , VI 2 , S 1 , Samara. 

I. — karva pääle, vaid valitse teda hambast: Vv 1 . 

J, Vaata (katsu) koera hambast, mitte karvast: Vv 1 , 
VI 1 , T'. 

K. Ai koera tae karvast usta, kui sa polo ta kam- 
mast katson: L 1 . 

L. Ära kurja kae — : Vö 1 . 

M. Koera tunnukse ambast, mitte karvast: P 1 . 

N. Koera tunnus karvast, hunt hambast: VI 1 . 

O. Katsu koera karvast, ära kae hambast: VI 1 . 

Kaksi viimeistä virolaista toisintoa ovat nähtävästi 
erehdyksestä syntyneitä, ne kun lausuvat aivan päinvas- 
taisen kehoituksen, kuin itse päämuoto. Päämuoto ei sanot- 
tavasti vaihtele, — enempää kuin suomalaisellakaan alueella. 
Vertaillessamme nyt suomalaisia ja virolaisia sananlasku- 
muotoja toisiinsa, huomaamme erään huvittavan ja meille 
sangen tärkeän eriäväisyyden. 

Veljesmaassamme näet aina puhutaan hampaista, — 
meillä taas ei kertaakaan. Milloin suomalaisissa toisin- 
noissa on joku loppukehoitus olemassa, se on itsenäinen ja 
näyttää ikäänkuin leikillä liitetyltä. — Nyt tapaamme 
sekä virolaiselle että suomalaiselle päämuodolle selvän esi- 
kuvan Koira tuomat, ynnä virol. sananlaskuissa, 37 

Saksassa: Den Hund schätzt mau nicht nach den 
Haaren, sondern nach den Zähnen 1 ), Schätze den Hund 
nicht nach den Haaren, sondern nach den Zähnen 2 ), ja 
Man niuss den Hund nicht nach der Farbe schätzen 3 ). 

Mainitsen vielä vastineet 

Ruotsissa: Skoda intet Hund en (Man fäär intet skäda 
hunden) effter häret*), 

Tanskassa: Man sk;il ikke agte lunnien ettei' haa- 
rone 5 ), ja 

Ranskassa: On ne cognoist pas les gens aux rob- 
bes, ne les chiens aux poilz e ). 

Ilmeistä on, että virolainen sananlasku polveutuu kah- 
desta ensimäisestä saksalaisesta toisinnosta, suomalainen taas 
vastaa viimeistä. Kuvaavaa myöskin on, että sekä Ruotsinsa, 
että Tanskassa sananlasku esiintyy ilman loppuliitettä, ku- 
ten meilläkin useimmiten on laita. Skandinaviaan päin löy- 
töpaikatkin erityisesti viittaavat, — huomatkaamme vain 
h 6 ja k s . Joka tapauksessa voimme varmuudella päättää 
sananlaskun tulleen Suomeen länsitietä. Saksasta Viroon 
kulkeutunut toisintoryhmä on Virumaalle pysähtynyt, sillä 
tapasimmeh.au Inkerissä sananlaskun suomalaisessa asussa. 

Silmiinpistävä on myöskin ranskalaisen sananlaskun 
samankaltaisuus vastaavan suomalaisen kanssa. Se seikka 
ei kuitenkaan mitään erikoisempia selityksiä kaipaa, sillä 
helpostihan samasta ajatuksesta on johduttu samaan johto- 
päätökseen. Pikemmin ihmetyttää, ett' ei muualla ole aja- 
tusta yhtä selvässä muodossa lausuttu, — elTei loppu mah- 
dollisesti ole myöhemmin unohtunut. 

Yhtä varmaa johtopäätöstä emme voi tehdä mitä tu- 
lee sananlaskuun: 69 A. Ei haukkuva koira pure: a 1 , b s , c 1 , e*. 
B. — muriseva — : e 1 . J ) S W L. II. Hund. n:o 136. — 5 ) S:a n:o 950. — 3 )~S;a 8T1. — 
': P 1>. 78:S ja Tillägg. 106, «) 8 W I,. II. Hund, n:o 871. - 1 . K 
P F. IV. aiv. 18. 38 Anshdm Koskenjaakko. 

C. — hälisevä — : e 1 , f 1 . 

D. Ei haukkuva k. haavaa tee:? 1 . 

E. Haukkuva k. ci päre, ulvova susi ei syö lampaita:? 1 . 

F. Ei se k. puro, joka paljon haukkuu: d 1 , i 1 . 

G. Ei ole lirisevässä koirassa purijaa: b 1 , j 1 . 
H. Ei pureva k, hauku: h'\ f 1 . 

I. Se k:han puree, mikä ei hauku: h 1 . 

Näihin on vielä luettava sananlasku: 

J. Äänetön k. pikemmin puree, 

haukkuva ensin hampaansa näyttää: d 1 , joka on siksi 
harvinainen ja muista eriävä, että luulisin sitä tekaistuksi. 
Mahdollisesti on lähettäjä (Valve. Heinola) tahtonut «paran- 
taa" alkuperäistä sananlaskua runoillen sen kertosäkcelli- 
senä uudelleen, — satunnainen se joka tapauksessa on. 
Neljäs toisinto nähtävästi on saanut muotonsa sananlaskun: 
Ei haukku haavaa tee, j. n. e. vaikutuksesta; — viidennen 
loppuosa on oikeastaan itsenäinen sananlasku, joka on hel- 
posti joutunut yhteyteen käsillä olevan sananlaskun kanssa, 
molemmat kun ovat henkiheimolaisia keskenään. 

Ulkomailla tavataan seuraavat vastineet: 

Ruotsi: Huuden, som uiäst skiäller, lian hijtz minst 1 ). 
ja Tyster Hund är intet troendes 2 ). 

Tanska: Gjoende hund hider ikke a ;. 

Saksa: De (En) Hund dc blafft, hitt nieli (uit) *). Bel- 
lende Huude beissen nieht s ). Hund, die vii bellen, beis- 
sen selten 6 ). 

Ranska: Chien qui aboie, ne mord pas : ). 

Englanti: A barking dog never bites '). 

Venäjä: Jatora.au eoöaita He VRycarB 8 ). 

Useissa muissakin kielissä, kuten latinan, italian y. m. 
tavataan sananlasku, mutta, en katso tarpeelliseksi tarkem- 
min niitä mainita. 

Tulemme sitten lopuksi ') P P. 336. — ! ) S:a 830. — ")BO. s, 124, — ')ND 8. 221. 
5 ) S W L. II. Hund. n:o 56. — 5 ) S:a 687. -')FPI, IV. s. 9. 
R ) H C X M. III. s. 163. Koira nuomal ynnä virol. sananlaskuissa. 39 

Viroon, jossa sananlasku on mahdollisimman yleinen, 
kuten seuraava taulu «soittaa: 

K, Haukuja koer ei hammusta: Vv 1 , H 1 , S 1 . 

L, Ega se k. ei hammasta, kes haugub: Vv 1 , T 1 , VI 1 , 
J 1 , H 1 . L s . Kreenholm. 

M. Ega (Ei) se (see) k. ei hammusta, kcs alati h.: 
T* Vii Ll S 2 Samara. 

X. Ei se pini pure, kes alati h.: Vö 2 . 

O. Ei se k. hammusta, kes palju li.: Vv 1 , IA 

P. Koer. kes palju haugub, ei hammusta mitte: L 1 , 
Minsk. 

E. Missugune k. haugub, ega see ei hammusta: J 1 . 

S. Ega aia vahelt haukuja k. h.: J 1 . 

T. Ei pure peni ega koru. kui ta augub: T 1 . 

U. Kes peni alati auk, toda'i kae kiäki; kes arvaste 
auk. totia kaetas iittc lugu: T 1 . 

Mainitsen tässä myöskin sisällöltään aivan päinvas- 
taisen sananlaskun : 

V. Koer augub kuni hamrnustab: Vv 1 . 

Tätä sananlaskua tarkastaessamme on meidän turvau- 
duttava yksinomaan levenemistauhuui. Länsi-Suomi silloin on 
verrattomasti etusijassa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa 
näyttää sananlasku olevan tuntematon. Etelä-Karjalasta so 
on muistiinpantu vain kerran (Uusikirkko). Olisin taipuvai- 
nen pitämään tätäkin toisintoa lännestä kulkeutuneena, sillä 
päinvastaisessa tapauksessa odottaisi sananlaskun jättäneen 
enemmän jälkiä Karjalan kannakselle ja myöskin Inkeriin, 
jonka läpi sen olisi täytynyt tulla. Inkeriläisen sananlasku- 
keräilyn puutteellisuus tässä tapauksessakin heikontaa joh- 
topäätöksen perusteita, mutta todennäköiseltä tuntuu, että 
Länsi-Suomi on välittänyt suomalaisen sananlaskun yhteyttä 
muun maailman kanssa. Virolaiset toisinnot ovat selvään 
Saksasta kotoisin. 70 I A. Ei se koira oravaa (-ia) hauku, joka väkisin 
metsään viedään (ajetaan, menee). 40 Amkdm KonkenjaaJcko, 

Tämä muoto tavataan: a 1 , b 3 , c 3 , e 4 , k 4 , Lönnrot, 
Gottlund. 

B. — riidalla metsään — : k*. 

C. Väkisin kun koiran — niin siinä ei ole oravan 
haukkujaa: f 1 , j 2 . 

D. Ei väen k. oravaa hauku: d 1 . 

E. Kun k. väkisin metsään ajetaan (menee), ei se 
kannon (kelvon) oravaa hauku: e a , f*. 

F. Kun k. väkisin metsään viedään, ei se hunno l ) 
oravaa hauku: Lönnrot. 

(t. Kun k. väkisin puun juurelle ajetaan, niin siinä 
ei ole oravan haukkujaa: j 1 , e 1 . 

H. Kun k:n väkisin metsään ajaa, niin sellaisen ora- 
vankin se haukkuu: h 1 , b 1 (-niin sitä myöten se oravaa 
haukkuu), 

I. Ei se k. oravaa tuo, joka — : b 1 , e 1 , 

J. Ei se k, oravaa tuo, joka merrasta (-ssa?) met- 
sään kannetaan: a 1 . 

K. Ei se k. — tuo, kun väkisin karjaan ajetaan (pan- 
naan): c 1 , d 1 . 

II L. Ei se k. hauku, joka — : g 3 . 

M. Ei k. väkisin puun juurelle lähde: g 1 . 

N. Väkisin k. haukkuu, se sinnepäin onkin: Lönnrot. 

III O. Ei se k. otusta (erää) tuo, joka väkisin (kah- 
leissa) — : b*,? 1 . 

P. Väkisin k, metsään menee, sellaisen tuo otuksenkin : s 2 . 

IV R. Ei se k. koskaan jänistä tuo, joka — : d 2 . 
S. Kun k. väkisin — , ci se jänistäkään tuo: d l . 
T. Uristen k. metsään, ci se jänistä tuo: d 1 . 

U. Ei metsään ajettu k. jänistä tuo: b 1 . 

V. Kun k. väkisin — , ei se kelpo jänistä hauku: f 1 . 

Otan tähän heti sananlaskun vastineet 

Ruotsissa: Den Hnnd man drar tili Skogz, non bij- ') hunno merkitsee: kelvoton, joutava. Koira nuomal, ynnä virol. sananlaskuissa. 41 

ter intet mäng Diur ')< ja Medh dhen Hund, man skal draga 
tili skogs bectcs intet mäng Diwr 2 ). 

Tanskassa: Den hund, sora mau skal baere ad mar- 
ken, tager ikke mange harer 3 ), En koramer ikke langt med 
de hunde, en skal slaebe ad ae skov 3 ). En hund man ne- 
der til skovs bider ingen gode dyr 3 ). 

Saksassa: Der Hund jagt ubel, den man ani Hals- 
bande zur Jagd schleppen muss*). Ein Hund, den man 
zur Jagd treiben muss. fängt nicht viel 'Wild 5 ). Met un- 
wellige Hongen es net god Häse fange 6 ). Muss man den 
H. zum Jagen tragen, so wird mau nicht viel erjagen '). 

Hauskassa: La chasse va mal (]uand il faut porter 
les chiens "). 

Edellä olen jakanut suomalaiset toisinnot neljään eri 
ryhmään. Ensi maisessa on pääobjektina orava, toisessa 
sitä ei ole ollenkaan, kolmannessa otus (erä) ja neljän- 
nessä jänis. Huomaamme nyt, että Saksassa ja Tanskassa 
molemmat viimeiset ryhmät olivat edustettuina, ensimäi- 
sellä sensijaan ei missään ollut vastinetta. Tästä voimme 
päättää, että orava on itsenäinen suomalainen muunnos, 
joka astuttuaan otuksen ja jäniksen tilalle vähitellen on 
työntänyt nämä yhä enemmän taustalle itse vallaten ase- 
man. Muutos onkin helposti käsitettävissä, kun ottaa lukuun, 
miten tärkeä juuri oravan pyynti meillä oli muutama sata 
vuotta sitten, ja että sitä harjoitettiin etupäässä koirain 
avulla, sensijaan kun taas jäniksiä pyydettiin pääasiallisesti 
langoilla. 

Niinpä tavataankin jänis vain Länsi-Suomessa, Etelä- 
Hämeessä ja Hirvensalmella. — 

Kiinnittäkäämme nyt huomiomme virolaisiin toisintoihin. 

Y. Ei see koer (peni) jänest kodu too, keda (mis) vä- 
gise mötsa viias (viiakse): VS 1 , VI 1 , T 2 , L 1 , Samara. 

Ä. — viias jälgesid ajama: L 1 . 

Näemme, että jokaisessa on sama objekti, jänis. >) P P. 114. — -) S:a 626. — ")DO. s. 124 — ») S W L. 
II. Hund. n:o 217. — «) S:a 395. — S J N D S. 223. — *) S W L. 
II. Hund n:o 923. — ") S:a 1185 ja 921. 42 Annhdm Koskenjaakko, 

Sattumaltakaan ei otusta mainita, puhumattakaan ora- 
vasta. Kun tämän ohessa muistamme. ett'ei Itä-Suomessa 
jänkiä puheenalaisessa sananlaskussa ollenkaan tavata, 
tuntuu minusta uskottavalta, että virolaiset ja suomalaiset 
toisinnot ovat yhteisestä alkukodistaan eri teitä määräpaik- 
koihinsa saapuneet. Meikäläiset niinollen ovat tulleet Länsi- 
suomeen. Arvattavasti ovat sekä jänis että otus alussa 
olleet edustettuina, mutta kauvas ei ensiuniaiuittu ole jak- 
sanut tunkeutua, sen kun vähitellen syrjäyttää tässä koh- 
dassa luonnollisemmalta tuntuva orava. Mahdollisesti saa 
sana jänis kiittää kohtalostaan myöskin vokaalejaau, jotka 
«ivat oikein tahtoneet sopia yhteen koira sanan kanssa. 
Huomaamattomuuteen vaipuu otuskin, mutta Inkeriin asti 
se sentään näkyy päässeen; - tie tosin ei ole aivan selvä. 
Kaiken edellä esitetyn johdosta saattaa kyllä väittää, että 
sananlaskussa mainittu eläin ei vielä todista mitään, sillä 
onhan se niin helposti voinut vaihdella. — kuten Länsi- 
Suomessa onkin laita. Tahtoisin kuitenkin vielä kerran 
viitata siihen ett' ei Virossa tämmöistä vaihtelua ole tapah- 
tunut yhdessäkään ainoassa tapauksessa. Jos kuitenkin 
edellyttää sananlaskun täältä tulleen Suomeen, ihmetyttää 
suuresti, mitenkä alkuperäinen jänis on niin jäljettömiin 
kadonnut koko Itä-Suomesta, vasta Hirvensalmella esiin su- 
keltautuakseen. 

Epäilemättä ovat kysymyksen alaiset virolaiset toisin- 
not anta.neet aihetta veljesmaassamme hyvin yleisen sanan- 
laskun: Ei saa sest koerast karjakoera, keda nööri otsan 
vedetässe, syntymiseen. Myöhemmin teen toisessa yhteydessä 
selkoa leviämisalueista, mutta ohimennen tässäkin sanan- 
laskun mainitsen, koska se sisältää samoja piirteitä, kuin 
suomalainen toisinto: Ei se k. oravaa tuo, kun väkisin kar- 
jaan ajetaan. Tämä viimemainittu on ilmeisesti ajatukseton 
sekamuoto, joka on syntynyt siten, että tajuntaan ovat 
yht' aikaa tulleet sekä metsä-, että karjakoiran tehtävät. 
Yhteyttä virolaisten ja suomalaisten toisintojen välillä ei 
suinkaan tarvitse edellyttää; — sen tosiasian vain saamme 
tietää, että karjakoiria meillä on käytetty. — Lönnrotin Koira suomat, ynnu virot, sananlaskuissa. 43 

maiiitsemassa toisinnossa: Kun k. väkisin metsään viedään. 
ei se honno oravaa nauku, on lisäntö väärinkäsityksen ai- 
heuttama. Alkujaan on varmaankin hunno sanan sijassa 
ollut kunnon. Ett' ei edellinen muoto oie alkuperäinen 
näemme esim. tanskalaisesta vastineesta: — gode dyr — . 
Mitä tulee omituiseen toisintoon : Ei se k. oravaa tuo. 
ioka merrasta(-ssa?) metsään kannetaan, asetan sen rinnalle 
vaan sananlaskun: Mielellään k. inerrassa, kun kauniisti 
kannetaan, jossa koiran inerrassa olo piirre myöskin tava- 
taan. Mahdollisesti 011 myöskin jotain yhteyttä sen ja tans- 
kalaisen: Den hund, som man skal baere — , saksalaisen: 
Muss man den Hund zum Jageu tragen ja ranskalaisen: 
- quaud il faut porter — toisintojen kesken, mutta mi- 
tään varmaa en kuitenkaan tahdo sanoa. — 

71 I A. Ei koiraa luulla satu: b 3 , d 2 , L (-luu koske). 

B. Ei k. luuta vinkase (vingahda): c 1 , d*, e 1 . 

('. Ei se k. vingu, jota luulla lyödään: b 1 . 

I). Harvoin k. luuta mölähtää: p 1 . 

K. Ei k. luuta vinkase, vaikka kohta lyötäisiin: b l , 
El. L. 

F. Ei luu k:aan satu. vaikka kuinka paiskaisi: h 1 . 

<;. Mieleen si' on k:sTa. kun luulla viskataan: e', g 2 , j 1 . 

II H. Ei k:aa luulla satu. eikä ihmistä leivällä: d>. 
I. Ei k. luuta vinkase, lapsi leivänkannikkaa : b 1 , L. 
J. Ei k. pahaksi pane, kun leivällä lyödään: b 1 . 
K, Eihän k. vinkase, kuu leipäkannikalla lyöt: h 1 
rikomaalaiset vastineet kuuluvat 
(luotsissa: Sallan döiir Hund af f beenhugg l ), 
Tanskassa: Öiällen gaeller hwndh aff beens hwgh *), 
Saksassa: Der Hund erziirnt sieh nieht, \veiiu mau 
itiu mit einem Knochen wirft 3 ). Ein Hund, den mau mit 
Bratwursten (Knochen) wirft, beilt (beisst) nicht 4 ). Ein >) P P. 788. - ') Ö N M O. 919. (On myös Palmskoldin ruot- 
sal. kokoelmassa). — ;l ) S W L. II. 183. — *) S:a 394. 44 Amshelm Koskenjaakko. 

Hund nimmt es nicht äbel, wenn m an ihm einen Brocken 
(Knochen) zuwirfft l ), ja 

Venäjällä: Kc.ni coöauy EocTtio yjtapirn, — ne 3;i- 

BHSiKHTfc 2 ), 

Virossa tavataan toisinnot: 

L. Ega koer kondi ees vingata: H 1 . 

M. K. ei vingata (karju), kui kondiga visatakse : T 1 , VI 1 . 

X. Ega peni haiget ei saa, kui tälle lihaluuga liiv- 
väs (visatas): T 1 . 

O- Ega k. ei vingata, kui leivatiikiga visatakse: T 1 . 

P. Penil o m iits köik kas viska kiviga vai leivaga: Vö 1 . 

E. Peni iks peni. viska tälle kiviga vöi leivaga: Vö 1 . 

Tässä yhteydessä mainitsen myös toisinnon: 

S. Viska koera lihaluuga, kae kas koer niuksatab: T 1 . 

Huomaamme sekä Virossa että Suomessa tavattavan 
aivan samoja toisintoja. Vaikeata on senvuoksi sanoa mi- 
tään ehdottomasti varmaa sananlaskun tulotien suhteen. 
Ylipäänsä on Suomessa enemmän luu muotoja. Leipä esiin- 
tyy sananlaskussa vain viidessä toisinnossa, joista kaksi ou 
Itä-Suomesta saatuja. Niinikään kaksi mainitaan Stark'iu 
kokoelmassa, jonka epäluotettavuudesta edellä (siv. G) on 
ollut puhe. Jos näihin epäluotettaviin luemme molemmat 
mainitsemani toisinnot, jää jälelle Lopelta saatu, „Lopen 
nuorison'' kokoelmassa oleva sananlasku (n:o 75): Ei k:aa 
luulla satu, eikä ihmistä leivällä. Leipä on tässä kuitenkin 
kokonaan toisessa asemassa, kuin muissa toisinnoissa. Sen 
ou siihen tietysti täytynyt tulla, kun kerta ihmisestä pu- 
hueu on tahdottu sananlaskun ajatusta selventää. Näin jou- 
tuisimme siihen olettamukseen, että varsinaiset, fczjm muodot 
ovat itäsuomalaisia. Virosta kulkeutuneita. Tänne luonnolli- 
sesti saksalainen alkumuoto on vaikuttanut. 

Virossa tosin myöskin leipä muodot ovat verrattain 
harvinaisia ja saattavat ne kyllä täällä kuten meilläkin olla 
myöhempiä muunnoksia. 

Joka tapauksessa tuntuu todennäköiseltä, että päämuoto ') S:a 457. — ') H C X M. III. s. 167. (Tavataan mycjs tsher- 

kesseilla.) Koira suomal. ynnä virot, sananlaskuissa. 45 

on luomeen tullut lännestä käsin, sillä eihän Etelä-Savossa, 
ei Etelä-, eikä Itä-Karjalassa tavata ainoatakaan ensimai- 
seen ryhmään kuuluvaa toisintoa, — enempää kuin Skan- 
dinavian maissakaan. Sensijaan johtaa Länsi-Suomesta läpi 
Hämeen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan katkeamaton 
toisintojen ketju aina Vuokkiniemeen. 72 A. Ei vanha koira valetta hauku: a 1 , b 1 , e-, d s , e 3 j 
P, g*, J» (-Halli). 

B. — turhia — : a 1 , d 1 . 
«'. tyhjää -: h 1 . 

D. — hukkaan — : e 1 . 

E. — hulluja — : b 2 . 

F. Harvoin vanha k. — : k 1 . 

G. Ei vanha k, — , emäkoira ensinkään: h 1 . 
H. Ei vanha valetta h.: s 1 . 
T. Ei vanha valetta h., luppakorva haihattele: b 1 

(Stark), f 1 . 

J. Ei vanha — hauko, ikiloppu loukattele: j 1 . 

K. Ei vanha valetta puhu (haasta), luppakorva luuhattele 
(liihottele): f 1 , Lönnrot. 

L. Ei k. turhia hauku: b 1 . 

M. Ki k. valetta hauku, luppakorva Lapsuttele: b 1 
; Stark), L. 

IN. Ei k. tyhjään h., eikä honMhin horise: L. 

Hanska on seurata tämän sananlaskun kehitystä aste 
asteelta. Ensin päämuoto väkäpätöisine eriäväisyyksineen. 
Se on lukuisimpana ja laajimmalle alalle levinnyt ulottuen 
Länsi-Suomesta ja Uudeltamaalta aina Pohjois-Karj alaan 
asti. Näemme sen sitten Itä-Suomessa saaneen kertosäkeen. 
Sanon Itä-Suomessa, vaikkakin taulussa huomaamme olevan 
kaksikin b-tä. Molemmat viittaavat kuitenkin .sumaan lan- 
teeseen, Stark'in kokoelmaan, jonka suhteen jo edellä olen 
lausnnut epäilykseni. Tällä kertaa onkin kertosäkeissä niin 
itäsuomalainen sävy, ett' ei niiden alkuperästä juuri voi olla 
erimieltä. — Vähitellen tapahtuu kielikuvassa myöskin oleel- 46 Anshelm Koskenjaakko. 

liuen muutos, joka saattaa pienen ristiriidankin syntymään 
muutamissa toisinnoissa. Koira katoaa ja sana vanha joh- 
taa ajatuksen ehdottomasti vanhaan ihmiseen, kuten Kon- 
tiolahdelta saadun toisinnon kertosäe selvään sanookin: — 
ikäloppti louhattele. — hauku on kuitenkin jäänyt jä- 
lelle tähänkin muotoon, jossa muutos on täydellisiin min suo- 
ritettu, — samaten inkeriläiseen toisintoon. Toisinnossa: 
Ei vanha valetta puhu (haasta) j. n. e., on tämä vika kyllä 
korjattu, mutta nyt taas synnyttää auttamattoman ristirii- 
dan kertosäe: — luppakorva luuhattelc, joka ei oikein tahdo 
vanhalle ihmiselle sopia. Koko tämä muutos on luonnolli- 
sesti tapahtunut siksi, että on tahdottu sananlaskun sisäl- 
tämä totuus selvemmin lausua. — 

Sanomattakin ou selvää, että kertosäkeet eivät ole 
alkuperäisiä, vaan vasta Suomessa syntyneitä. — onhan nii- 
den koko luonne niin supisuomalainen. Runomitta niin 
ollen on vasta myöhemmin muodostunut. Muualla Euroopassa 
ei milloinkaan kertosäkeitä eikä runomittaa tavata, kuten 
seuraavassa huomaamme. 

Ruotsi: Ganunel Hund skiäller intet offta täfängt 1 ). 

Saksa: Aito Hunde bellen nicht umsonst H Ein al- 
ter Hund — 3 ). Ein guter H. bellt niemals umsonst 4 ). Wenu 
der (die) alte(u) Hund(e) bellet(-en), nniss(soll) mau auf(hi- 
naus)sehen 5 ). Otan tähän myös seuraavan: Rose Hunde 
bellen von sich selbst*). 

Venäjä: ÄoGpian neci. na BkTepi He .nien, 7 ). 

Ranska: Jamais bon ehien n'abbaye äfaute*). Tieux 
chien naboie pas en vain s ). L'aboy d'im vieux chien doit- 
on croire s ). 

Latinankieli: Cane vetulo latrante prospeetandum 
est 5 ). 

Italia: Caue vecchio non abbaia in vano 3 ). 

Englanti: When the old dog harks, he gives coun- 
sel 6 ). When the dog barks, he sees somethiug s ). Myöskin ») P P. 243. — ä ) S VV L. II. Hund 15. — ') S:a 333 — *) S:a 
3C7. — "| S;a 1012 ja 1138. — «) S:a 6B. — ') H C X M. III. 163. — 
') F P F. IV s. 9. " Koira «uomal. ynnä virot, sanan laskuissa . 47 

Böhmissä ja Hollannissa tavataan saraa sananlasku, mutta 
en ota niitä luetteloon. 

Näemme, että epiteetti vanha kuuluu useimmissa ta- 
pauksissa sananlaskuun. Hehän onkin luonnollista, kun ajat- 
telemme sitä, mitä sananlaskulla tahdotaan sanoa: kelioit- 
taa antamaan arvoa vankan puheelle. Vain harvoissa tapauk- 
sissa puh utaa u hyvästä koirasta, tai, kuten jälkimäisessä 
englantilaisessa toisinnossa yksinkertaisesti koirasta, jol- 
loin ajatus jo on jonkunverran muuttunut. Luultavasti ou 
tähän muotoon vasta myöhemmin tultu. Huomasimme, että 
myöskin Suomessa tämmöinen kehitys on tapahtunut. Eikä 
siinä kyllä. Meillä on lisäksi olemassa aivan itsenäinen sa- 
nanlasku, joka arvattavasti on muodostunut juuri mainit- 
semieni toisintojen vaikutuksesta: 

73 A. sitä k. ei hauku, mitä ei näe. (Mitä k. ei näe, 
sitä ei hauku): b', f 1 , s 1 , L. 

B. Ei k. hauku, kun ei näe, eikä kuule: h'. 

Viittaan tässä vain esim. jo edellä mainittuun toisin- 
toon: Ei k. turhia hauku, väitteeni tueksi. Voisiko ehkä 
nyt mennä vieläkin pitemmälle ja väittää, että näistä vii- 
meisistä muodoista on johduttu edelleen sananlaskuun: 

74 A. Kuultuansa k:kin haukkuu, muttei kaikkia nä- 
kemiänsä ( — ei aina nähtyänsä): a 1 , b 3 , d l , h 1 . 

IS. Korvakuulojansa k:kin haukkuu: b 4 , c 2 *), li 1 , Flo- 
rinus, L. 

Tämä olettamus saattaa kyllä olla liian rohkea sillä 
ovathan nämä jälkimäiset toisinnot voineet edellisistä eril- 
läänkin syntyä. 

Mutta onpa jo aika siirtyä Viron puolelle. Täällä ta- 
paamme kovin lukuisasti sananlaskun edustettuna. 

(72) O. Ega (Ei) vana koer valet ei (h)augu: Vv 3 , 

*) Itse sen myöhemmin Joutsassa kuulin. 48 Anshelm Koskmjaakko. 

V. Ei vana koer haugu asjata: Vv 2 . 

E, Ega koer (peni) ikka asjata (h)augu: Vö l , J 1 , Sa- 
mara. 

S. Ega koer tuult anku: Vv 1 . 

T. Ei haugu pini ilma assanda, olga susi ehk soe jäle:? 

U. Ega pini asjanda ei hauku, kui ta musta kandugi 
ei näe: Vö 1 . 

V. Ega k. muitu ei haugu, kui musta kandu ei näe : T a . 

Y, Must ei haugu konagi inuido, olgo vai must 
kandgi: Yö 1 . 

Ä. Ega pini ilma ei haugu, olga susi ehk törvas 
kand: Yö 1 ." 

Ö. Ega i>ini (kunnagi) huubi ei haugu, kas olgu susi 
vai törvas(pu-)kand : Yö 2 . 

(73) C. K. ei haugu ilma asjanda, kui ta midagi ei 
näe: Samara. 

1). Mis k. ei nää, seda koer ei augu: Vv 2 , 1 M , P 1 . 

E. Mida peni uäeb, seda peni haugub, mida peni ei 
näe. seda tema ei haugu: Yö 1 . 

Tässä mainitseu viedä toisinnon: 

75 Nigu peni hauk musta mätast: T 1 . 

Huomaamme sananlaskun Virossa sangen itsenäisesti 
kehittyneen. Sana valetta, joka Suomessa on aivan ylei- 
nen, tavataan täällä vain Virumaalla. Sama on asianlaita 
koko sananlaskun päämuotoon nähden, joka puhuu vanhasta 
koirasta. Viisi tällaista muistiinpanoa mainitaan, ja ovat 
ne kaikki Inkerin rajalta Viru maalta. Tämä seikka silmin- 
nähtävästi viittaa siihen, että ne ovat tänne tulleet Suo- 
mesta käsin, jossa tämä ryhmä on mitä lukuisimmin edus- 
tettuna yli koko maan. Tämän tueksi luomme vielä pikai- 
sen silmäyksen leviä missubteisiin Suomessa. Näemme silloin, 
että tuo alkusoinnun ja poljennon aiheuttama valetta run- 
saimmin on edustettuna Hämeessä, Savossa ja Kaijalassa. 
Sensijaan alkuperäinen turhaan, turhia j. m. tavataan Koira xuomal. ynnä virol. xananlaskttissa. 49 

yksinomaan rantaseudulla ja vain kerran Etelä-Hämeessä. 
Lammin-Koskella, — ja on sananlasku siis selvästi kehitty- 
nyt suunnassa läuuestä itään. 

Selvästi on yhteyttä olemassa myöskin toisintojen: Mitä 
koira ei näe, sitä ei hauku, ja Mis koer ei nää, seda koer 
ei augu, välillä. Tantan kuitenkin siltä, kuin olisi tämän 
toisintoryhniäu kotipaikka etsittävä Virosta, ja että kulku- 
suunta siis olisi päinvastainen kuin päämuodolla. Tämän 
olettamuksen puolesta puhuu jo virolaisten toisintojen lu- 
ku isammuus. Suomessa mainitsee sananlaskun Lönnrot ja 
sitäpaitsi se ou pantu muistiin Viipurin läänin Uudellakir- 
kolla. ,lor öisissä ja Pirkkalassa. Viimemainittu toisinto mai- 
nitaan kuitenkin Stark'in kokoelmassa, joka sisältää paljon 
selviä itäsuomalaisia sananlaskuja. Puheena olevalle toisin- 
nollekaan emme senvuoksi voi myöntää mitään todistus- 
voimaa, joten löytöpaikat ilmeisesti viittaavat itään, — eten- 
kin kun otamme huomioon myöskin inkeriläisen muistiinpanon. 

Edellä on jo (siv. 7) ollut puhetta siitä yleisestä luu- 
losta, että koira kykenee parantamaan haavoja. Silloin jo 
tehtiin selkoa sananlaskusta: Samasta koirasta karvoja, josta 
haavakin, jossa mainitusta taikauskosta on säilynyt jälkiä. 
Nyt olisi otettava tarkastettavaksi toinen tähän ryhmään 
kuuluva sananlasku, joka vakuuttaa tuon ihmeellisen kyvyn 
piilevän koiran kielessä. 76 A. Kyllä (se) koira haavansa nuolee: a 1 , h :! , c a , d-, 
g ; , h', k 5 , Florinus. Juteini, Gottlund, L. 

B. — kipeänsä — : g 1 . 

C. Itsehän k. — : d L , f 1 . 

1). Itse k. puremansa — : b 1 . 

E. Keskenään koirat — : f 1 , h 1 . 

V. Kyllä k. koiran haavat — : j 1 . 

i;. Se k. parantukoon, joka on kaavoittanutkin: d 1 *}. 

Vastineita olen tavannut vain *) Itse kuulin lisäksi Lammilla toisinnon: Kyllä k. haavansa 
nuole*, ja elävä palavansa tuntee. 

4 50 ÄnsJiclm Koskcnjaakko. 

Saksassa: Der Hnnd heilt seinen Sehaden mit Lec- 
ken ')■ Der Huuti, der einen beisst, leckt ihu wieder, bis 
er heil ist a ), ja 

Virossa: H. Köli koer oma haavad parandab: Vv 1 , H 1 . 

I. Kaua k. haava noolcb: Vv 1 . 

J. Et ep koer haavasa noole: M 1 . 

Näemme, että sananlasku sangen vähän vaihtelee, mitä 
muoto (tn tulee, niin että tulotien määräämiselle ei tarjoudu 
siinä suhteessa mitään, josta voisi kiinni pitää. Ei tarvitse 
kuitenkaan muuta kuin luoda silmäys levencmistauluihin sekä 
Suomessa että Virossa, voidaksemme päättää sananlaskun 
tulleen Länsi-Suomeen ja täältä jatkaneen matkaausa aina 
veljesmaahamme saakka. Ne neljä muistiinpanoa, jotka Vi- 
rossa on tehty, ovat. kuten näemme. Viru- ja Harjumaalta. 

Viimeistä suomalaista toisintoa G nähtävästi käytetään 
samansa merkityksessä kuin kolmannessa tutkimuksessa mai- 
nittua sananlaskua D: Pane sen koiran karvoja, joka on 
purrutkin, vaikkakaan ci sanota, missä tuo taikavoima pii- 
lee, — karvoissa vaiko kielessä. 

Tässä yhteydessä lienee parasta puhna myöskin eräästä 
Virossa yleiseen levinneestä sanaulaskusta, joka nimikään 
viittaa koiran parannustaitoon. 77 A. Koera keele sees on uheksad töugu rohtu, kassi 
keele sees ou uheksad töugu ohtu: VI 1 , L 1 . 

B. Kassi keele pääl um 9 töppö, pinni keele pääl uni 
9 rohto: Yö 1 . 

C. Pinni keele otsan om iitessä torviisi kasil iitessä 
töbö: Vö 1 . 

D. Koera suus on kuunne rohtu, kassi suus iiheksa 
ohtu: IA 

K. Kassi 1 kaheksa kivti, koeral iiheksa ohtu: L' 2 . 
F. Koera keelel on 9 arsti, kassi kiiunel ussi viha: S 1 . 
Gr. Tuhat tobe kassi keeles, sada salvi koera keeles: H 1 . 
H. Kassi keele otsan töhi, peui keele otsan röhi: T 3 , 
VI 1 , Vö 1 . ') S W L. II. Humd. n:o 200. — s ) 8:a 176. Koira sumnal. ynnä virol, sananlaskuissa. 51 

, I. Koera suus salvi, kassi suus kiuhti: Vv 1 , 
Koiran vastakohtana on yllä olevissa toisinnoissa aina 
mainittu kissa, jonka kielen vakuutetaan olevan yhtä myr- 
kyllisen, kuin koiran kieli on parantava. Täydellisiä vasti- 
neita tavataan 

Ranskassa parikin: Langue de chien sert de mede- 
cin >), ja Langue de chien est guerisseuse et langue de cli at 
esi venimeuse 1 ). Suomessa en ole tavannut ainoatakaan sa- 
nanlaskua, joka suorastaan vastaisi yllä olevia virolaisia. 
Olen kuitenkin ne tahtonut mainita tässä yleiseurooppalais- 
suomalais- virolaisten sananlaskujen joukossa, sillä Suomes- 
sakin on kansan kesken yleensä vallalla luulo, että kissan 
kielessä on joitain ihmeellisiä ominaisuuksia. Onpa olemassa 
sananlaskukin: Sata taikaa on kissan kielessä, joka johtaa 
mieleen virolaiset toisinnot. Olen sen tavannut Uudellakir- 
kolla (V. 1.), mutta mahdollisesti on se tunnettu muuallakin 
vaikk'en voi varmuudella sanoa, sillä aineksia kerätessäni 
en ole siihen arvannut kiinnittää huomiota, se kun ei ole 
suorastaan Äo/rasananlaskniliin kuuluva. Niinikään tava- 
taan meillä sananlasku: Kultaa kissan kielen päässä, joka 
varmaan on tässä mainittava. 

78 T A. Nosta koira kaivosta, jamahtaa jalkaasi: b 1 , L. 
B. — katso, ett' ei käteesi pure: b 1 . 
G Kun koiran nostaa kaivosta kannelle, puree se jo 
uostajataan käteen: b 1 . 

D. Kun koira kaivosta nostetaan, niin se kinttuun nap- 
sahtaa: j 1 . 

E. Nosta k. kaivosta, puistaa vettä päällesi: h 1 , L 
(-luistaa), Gottlund (-korvillesi). 

i I[ F. Nosta k. avannosta, saat vettä silmillesi: j l . 
G. Auta k. avannosta, saat vettä silmillesi: d l , f 1 . 
H. Auta k. avannosta, niin puistaa veden silmillesi: 
e 1 , f. ') F P F. IV. aiv. 9. 52 AnHhe.hu KosKertjaakko. 

I. Kun k:ii 11 vaimosta vetää, veden silmille puistaa: e-. 

J. Koiran kun avannosta nostat, niin se käypi kint- 
tuun kiinni: j\ f. 

K. Auta k. avannosta, tarttuu säärees kiinni: £•'. k 1 . 

L. Auta k. avannosta, kyllä se toisella puolen jalkaasi 
tarttuu: P. 

M. Auta k. avannosta, kun pääsee ylös. niin tarttuu 
sääreesi: f 1 . 

III N. Kuu k:n vedestä nostaa, niin se sääreen tart- 
tuu: g 1 . 

O. Auta k:aa ajasta, niin nirUuu pian säärellesi: f 1 . 

P. Auttajaansa k. purasee: k 1 . 

E. Nosta k., kosta k., katso, ett' ei käteesi pure: L. 

Nämä lukuisat toisinnot olen jakanut kolmeen ryh- 
mään riippuen siitä, mistä koira nostctaau, tai autetaan. 
Umpimähkään en ole ensimaiseen ryhmään lukenut niitä, 
joissa tapaturmapaikkana on kaivo. Sillä pikainen silmäys 
ulkomailla tavattaviin vastin eiliin riittää osoittamaan, että 
kaivo on tässä sananlaskussa alkuperäinen. Niinpä sanotaan 

Tanskassa: Den som drager hundeu af bromien, faaer 
tit maerke af trans taender 1 ), ja 

Saksassa: Wer den Hund aus deni Bruun en hebt. 
dem schöttelt er Wasser um die Ohren 2 }. On myös muoto: 
Wer dcu Hund aus dem Wasser zieht, dem beisst er ziun 
l>ank in die Kinger 1 ). 

Suomessa on nähtävästi ensin kaivon sijaau tullut 
avanto, joka sitten puolestaan on tuonut mukanaan verbin 
auttaa, jotta alkusolu tu saataisiin syntymään. Väliasteena, 
yleistyksenä, on kaiketi vesi ollut. — Hauska on muuten 
huomata, miten suurella huolella on vältetty tarpeettomia 
muutoksia. Niinpä ei ole kertaakaan käytetty kaivo sanan 
yhteydessä uutta tulokasta auta, kun ei alkusoinnun vaati- 
musta tällöin ole. — Nostaa, vetää on sitä paitsi jonkun 
kerran säilynyt avanto muodonkin kanssa runokielen kau- 
neuden kustannuksella. — Sekä veden silmille pudistaminen, ') S VV L. II. Huud. n: o 12SB. — s ) S:a 1285, Koira suom.nl. ynnä virol. sananlaskuissa. 53 

että jalkaan pureminen ovat jotenkin yhtä lukuisesti edus- 
tettuina,, eikä voi mitään aluerajojakaan näiden eri toisin- 
tojen levenemiselle määrätä. Luonteeltaan jo jonkun verran 
muuttunut ou Lönnrotin saama toisinto: Nosta k., kosta J ) 
k., katso, etfei käteesi pure. 

Sananlasku on muuten jotenkin tasaisesti levinnyt yli 
koko Suomen suurinta osaa Pohjanmaata ja Itä-Karjalaa lu- 
kuunottamatta. — Etelä-Karj alastakin se on vain kerran saatu. 

Virossa olen tavannut ainoastaan yhden, sangen tur- 
meltuneen toisinnon Saarenmaalla: 

S. Auta hunt august väljä, saab ta äärele saande. siis 
tahab sind ära m uida: S J . 

Situatsiooni on siinä aivan toinen. Toisinto on yksi- 
näinen, vain Saarenmaalla tavattu. Suomalaista vaikutusta 
tuskin voi edellyttää. Kaikki seikat muuten viittaavat meillä 
sananlaskun länsisuomalaiseen alkuperään. 79 A. Se koira viugabtaa(-i), keneen kalikka (kapula, 
karttu) sattuu (-ui) (koskee,-i; käy, -vi). 
Tapaamme sen: h 1 , e 5 , e 1 , n 1 . 

B. — älähtää, — kolahtaa (-i; koskee.-i; käy,-vi) f\ 
ff 1 . h 1 , j'. 

C. — kiljahtaa — : a 1 , b», d 1 , k- ! . 

D. Sepä k. älähti, jota luulla lyötiin (viskattiin): g 2 . 

E. Sepä k. älähtää (-i, vingahtaa, -i), johon luu sat- 
tuu (-ui, kolahtaa, -i): b 1 , g 1 , e' 2 . 

F. Siihen koiraanpa koski, jota huilia viskattiin: j-. 

G. Se k. älähtää, jota kivi kolahtaa: b 1 . 

H. Se k. vingahtaa, jonka kuonoon kolahtaa: e 1 . 

Yllä olevien toisintojen joukossa näemme muutamia. 
jotka, johtavat ajatuksen edellä jo käsittelyn alaisen n ol- 
leeseen sananlaskuun: Ei knirna luulla satu. ja erittäinkin 
erääseen sen muunnokseen, jonka kanssa käsillä oleva sa- 
nanlasku on aivan kontradiktorisessa suhteessa: Ei se koira 

') Kosta merkitsee nähtävästi kestitsemistä, itäsuomen kos- 
t niimista.. fluom. venäjän ioctutl. 54 Anskelm Eoskenjaakko. vingu, jota luulla lyödään. Ilmeisesti ovatkin nämä toisin- 
not vai laittaneet niiden muotojen syntyyn, joissa kalikan, 
Tcartun j. n. e., sijalle «n tullut luu. Ulkomaalaisetkaan 
vastineet eivät, näet, tue tämän vaihdoksen esiintymistä. 
Sananlasku kuuluu 

Ruotsissa: Den gnäller alltijd, soin hagg fär 1 ), ja 

Saksassa: Wann ma ond'r d'EJonde srhmaist, dän 
ma trefft dar mält sich a ). AVenn man untci' die Hunde wirft. 
so schreiet der getroffeu ist 3 ), ja AVirft man unter die Hunde 
einen Stein, so sehreit der gr-troffene allein 4 ). 

Virossa luutuu sananlasku olevan hyvin vähän käy- 
tetty. Hurtin kokoelmissa se mainitaan vain kaksi kertaa. 

[. Kiill see koer kättgsatab, kelle pihta kaigas kaib: P 1 . 

.T. Kui kaikaga koerte sekka visatakse, siis sii ikke 
vkgatab, kellele kiilga puudub:? 1 . 

Tämän lisäksi mainitsee Wie(iemann teoksessaan: Aus 
dem Inneren und Änsseren Leben der Ehsten toisinnot: 

K. Se koer kizendab, kelle pihta kepp pudub r '), ja 

L. Kui kocra viskad ja pihta juhtnd, sis ta karju» 6 ), 
joiden löytöpaikkoja ei mainita. Miten outo sananlasku Vi- 
rossa on, todistaa sekin seikka, että tohtori Hurt on kat- 
sonut tarpeelliseksi liittää ensimaiseen toisintoon selityksen: 
,.kuitait(V) pilgatakse huiga seas ja kui see ise vasta hakkab 
rääkima". Ainoa toisinto, jonka löytöpaikka on selvillä, on 
Panininaan äärimäisestä kolkasta Töstaruaalta. Kaikki 
tämä. yhdessä länsisuomalaisten toisintojen lukuisuuden 
kanssa, osoittaa varmasti, että sananlasku on tullut maa- 
hamme läntistä tietä. Virolaiset toisinnot nähtävästi ovat 
Saksasta peräisin. 80 A. Missäs koira vanhenee, jos ci juostessaan: b 1 ' 
d 2 , f 3 , i 1 , Juteini, Gottlund. 

B. — jos ei karatessaan: b 1 . 

C. — väsyy (-isi) — : e 1 , b 2 . ') P P, n:o 135. — a ) S W L. II. Hund. n;o 1020. — s ) S: a 
1201. — *j S.a J317. - •] A I Ä L E. iiy. 105. — ») S:a 78. Koira momal. ynnä viroL tananlagkuiaa. 55 

D. Juostessaan k:{kin) vanhenee: a 1 . b A , c 1 , k 1 , L. 

E. — vanhenee (väsyy), kuin turhia — : IA 

F. — yksiä jälkiä — : a 1 , b 1 , c 1 , L. 
tr. — kaksia jälkiä — : c 1 . 
H. — kuin kuiluissa juoksuissaan: b 1 . 
I. — kuin mutkia — : k v . 
J. — kuin vääriä — : k 1 . 
K. — koukkuja — : k-, 
L. — kuin ristiin — : a 1 . 
M, — kuin rantoja — : g'. 
N. — varojiisi, kuin ei tyhjän juokseunassa: j 1 . 
O. Ilmankos k. valeen vanhaksi tulee, kun monta pol- 
vea tekee: h 1 . 

P. Jaloillaan sammakkokin potkii, juostessaan k:kin 
vanhenee: b l . 

Viimeinen toisinto on varmaankin aivan mielivaltai- 
sesti saanut alkuosansa, siksi omituiselta ja vieraalta se 
tuntuu. Mmit sen sijaan vaihtelevat sangen vähän. Teon- 
sanana on tavallisimmin käytetty vanhenee, ja vastaa se 
täydelleen ulkomaisia toisintoja. 

Tanska: Hnndeu derfor bliver snart gammel, for 
han lober saa mangen et viklt \äb r ). 

Saksassa olen tavannut vain sananlaskut: Der Hmid 
mackt sich oft umsonst miide Jjieine l ). ja Ein Huud macht 
den Weg zehnmal, den er nur einmal zu machen hat z ). 

Viro: R. Kust koer (muidu) vanaks saab. kui ta ei 
jookse: H 2 . 

S. Kus k. (raöjala) vananeb kui jala täitesse: Vv 1 , 
J>, HK 

Nytkin virolaisten toisintojen harvalukuisuus ja löytö- 
paikat viittaavat Suomeen päin. 

Yhteyttä suoma! ai steu ja virolaisten toisintojen välillä 
epäilemättä on olemassa, — onhan niillä molemmilla itse- 
näisesti kehitetty kysymyslauseen muoto. Ja muuhun tu- 
lokseen ei voi tulla, kuin että sananlasku on Suomesta Vi- 
roon kulkeutunut. 

') S W L. II. Himd. n;o 239. — ä J S:a. n:o 454. 56 Anskelm Koske njaakko. 81 A. Ei koiraa panua (uskota) makkara kaulaan: b 1 , 
e 1 , h 1 , k 2 , 

B. Pane (usko) k:n kaulaan makkara: e 2 , d 1 . 

0. Älä usko (takaa) k:aa — : d 1 , e 1 , f 1 . 
L). Ei ole hyvä panua k:aa — : k 1 . 

E. Ei pidä taata k:aa — : f 1 . 

F. Pane k. makkaran vahdiksi: b 1 , L. 

(t. Älä pane k:aa makkaran validiksi: p 1 . 

H. Ei k:u kaulassa kauvan makkara kestä: h 1 . 

1. Kauvankos makkaralenkki k:n kaulassa: b\ L. 
J. Koska on makkara k:n kaulaan säästynyt n 1 . 

K. Pane vuohi (lammas) kaalimaahan. Koira makka- 
ran vahdiksi: b 1 , li 1 . 

L, Ei uskota k:n kaulaan makkaraa, eikä sialle sar- 
via: e 1 . 

M. Ei se ole niinkuin lapset laulaa. 

Ei pauna k:aa makkara kaulaan: d 1 . 

X. Pane makkara koiran kaulaan, elikkä poika piian 
vahdiksi: e 1 . 

O. Eihän k. kuole makkara kaulaan: f 1 . 

P. Ei k. pysy kauvau makkarakahleissa: e 1 . 

Edellä on koko joukko toisintoja, niistä muutamat ker- 
tosäkeellä varustettuja. Ei se ole uiinkuin lapset laulaa j. 
n. e., on nähtävästi aivan satunnainen muodostelma, ehkä 
jonkun runoniekan tekaisema, joka on tahtonut, loppusoin- 
tuisilla säkeillä loistaa. Muutkin kertosäkeelliset toisinnot 
ovat oikeastaan sekaannuksia ori sananlaskuista, — tälle 
oleellinen ei yksikään ole. Niinpä loppusäe: — eikä sialle 
sarvia, on useimmiten itsenäisenä tavattava: Ei sialle sar- 
via uskota. — 

Pane pukki — , 

Koira makkaran vahdiksi, 
on myöskin tavallisimmin muodossa: 

Pane pukki — , 

Poika piian paimeneksi, 

silloin kun edellinen säe ei ole aivan itsenäisenä. Viit- 
taan vain sivumennen ruotsalaiseen: Sätta hoeken tili träd- Koira suomal. ynnä viroi. sananlaskuissa. 57 

gärflsmästare. — Edellä olevasta vääntynyt 011 luonnolli- 
sesti toisinto: 

Pane makkara — , 

Elikkä poika piian vahdiksi, joka tekeekin kaikinpuo- 
lin kömpelön vaikutuksen. Helpostihan tämmöinen sekaan- 
tuminen käy päiusä sananlaskujen kesken, jotka lausuvat ai- 
van saman ajatuksen. — Ulkomaisissa vastineissa emme kui- 
tenkaan mitään kertosäkeitä tapaa, kuten seuraavassa saamme 
nähdä. 

Ruotsi: Binda KoriNven wijd Hunden: '). 

Saksa: Den Hund die Wurst vertrawen ist Torheit 2 ). 
Einen Hund an eine Bratwurst binden 3 ). Ein Hund nieht 
lang behalten wirst, so du jhn bindest au eine Wurst 4 ). 
Wer dem Hundt wurst wertrawt, der hat schaden zn ge- 
winn 3 ). 

Ranska: On n'attache pas les chiens avec des an- 
donilles 8 ). 

Otan tähän heti myöskin lukuisat virolaiset toisinnot: 

R. Kavva seisab koera kaelas vorst: Vö 1 , T 1 , VI 1 , 

S. Kavvas Krantsil vorst kaalan seisab: T 2 . 

T. Kaua koera kaelas vorst seisab, ehk sinul hea asi 
seisab: T*, L'. 

U. Kaua seisab koeral vorst saba otsan: T 1 . 

V. Kaua seisab koeral vorst, ehk Järsii asi: T 1 . 

Y. Kaua seisab koeral vorst, ehk uarril hea asi: J 1 . 

Ä. Ära anna koera kaela makki: T 1 . 

Ö. Pane koera kaela vorst: P 2 

A 1 . Pinil ei piisu vorst kaelas: Vö 1 . 
i B 1 . Kauas vorst kassil kaalan seisab, vöi vöileib pe- 
nil nöua ehen: VI 1 . 

1 C 1 . Nagu koera kaelas vorst: Vv 1 . 

D 1 . Nii kui koera kaelas makks: S ! . 

E 1 , Seo koera kaela vorst: P 1 , VI 1 . 

F 1 . Se pöle parem kui koera kaelas vorst: H 1 . ') P P. 45, — ! ) S W L. II. Hund. n:o 117. — 3 ) S:a 1548, 
*) S:a 456. — *,) S;a 1232. — •) F P F. IV. s, 15. 58 Anskelm Kosken/Jaakko. 

G 1 Koerale saab senni kauaks vorsti kaela, kai ta iile 
aia hiippab:? 1 . 

H 1 . Soi ka midagi seisab, se nago koera kaelas mak: S 2 . 

I 1 . Säe koer liha valiiks: P J . 

J 1 . K es on koera käest raakki ostnud, neudaka saksa 
käest raha laenauud: S 1 . 

K 1 . Koeral vorsti, vöi lapscl kaani: VI 1 , J 1 , L\ P 1 , 
Kronstadt. 

Käsiteltävänä olevaa sananlaskun tulotiestä Suomeen, 
en voi sanoa mitään varmaa. Katsoen kuitenkin länsisuo- 
malaisten muotojen monilukuisuuteen, tuntuu minusta luul- 
tavalta, että yhteys nmun Euroopan kanssa on käynyt Länsi- 
suomen välityksellä. Suomalaiset toisinnot ovat samalla niin 
lähellä virolaisia että tekisi mieli olettaa vuorovaikutusta 
uiiden välillä, vaikk'ou tarkemmin uskalla sitä määritellä. 
Eri lähteistä ne myöskin kyllä voivat olla peräisin. 

Virolainen J toisinto paljon muistuttaa sananlaskua: 
Koskas koiran kopista luuta löytää, vaikkakin edellinen on 
sangen itsenäisesti kehittynyt. 

Meikäläisistä toisinnoista kiinnittää erityisesti huomio- 
tamme viimeinen: Ei koira pysy kaman makkarakahlcissa, 
— ainoa, jossa esiintyy ajatus koiran kytkemisestä. Tämä 
ajatus on kuitenkin, kuten ulkomaalaisista vastineista näemme, 
sananlaskun useille toisinnoille ominainen. — Eräässä toi- 
sessa yhteydessä saattaa se kuitenkin olla meillä säilynyt, 
nimittäin sananlaskussa : 82 A. Syö k. kahleensa. 

Pettää paha sanansa (valansa): b 1 (Stark), Gottlund, 
Juteini. L, Fl (- uro valansa). 

Asettuissani rinnan toisinnot: Ei koira pysy kaavan 
makkarakahleissa ja tämän edellä olevan, en voi torjua aja- 
tusta, että jälkimäinen on edellisestä muodostettu. Lau- 
suuhan se vain selvin sanoin sen, mikä on seurauksena, jos 
koira kytketään makkarakahleishn. Täytyyhän tassit sitä- 
paitsi jonkunlaisia syötäviä kahleita ajatella, sillä muuten Koira sv.oma.~l. ynnä virol. sananlaskuissa. 50 tulle kuva ajatuksettomaksi. On myöskin olemassa eräs 
laajempi samanlaatuinen toisinto: 

B. Älä usko uron valoja, 
Miehen väärän vanneloita: 
Pettääpi nro valansa. 

Syöpi koira kahleheusa: b 1 (Stark), L, Florinus. Mo- 
lemmat mainitsee myöskin Stark Pirkkalasta saaneensa, 
mutta niiden koko luonne on puhtaasti itäsuomalainen. Mah- 
dollisesti kuuluvat tähän yhteyteen myöskin seuraavat Vuok- 
kiniemestä saadut, Marttinin kokoelmassa mainitut toisinnot: 

C. Pettää nro valansa. 
Kuroo k. kahleheusa. 

D. Pettäy uro valan, 
Katkoo k. kahle li eli, ja 

E. Kikkou uro valah, 
Katkaan k. kahleheh »). 

Nämä mainitut toisinnot ovat muuten usein sotkeutu- 
neet erääseen vallan itsenäiseen sananlaskuun: 83 A. Pettää paha valansa, 
Syö k. oksennuksensa: h 1 , g 1 , L. 

B. Syö k. oksennuksensa (-si) (okseensa), 
Ottaa (ota) konna antamineusa (-si): b' 2 , L. 

C. Pettää paha. perheensä, 
Syö k. okseensa b 1 , 

J). K. syöpi oksennukseen, 

Paha akka (mies) antimineen (puheensa): b 2 , h 1 , Flo- 
riuus (-vaimo paha). 

Yksinkertaisimmassa muodossaan tämä sananlasku on 
muistiinpantu Naantaalissa : 

E. Syö kuin k. oksennuksensa: a 1 . 

Tämä muoto on samalla alkuperäinen, raamatusta saatu. 
Pietarin 2 kirj. 2:22. sanotaan näet: Niille on tapahtunut 
se totinen sananlasku: Koira syöpi oksennuksensa ja pesty 
sika rypee rapakossa jälleen. Ja Salomonin sananlaskuissa: ») Marttini numerot 4U, 821 ja 839. (50 Antkdm Koskenjaakko. 

26:11. on kohta: Niinkuin koira syö oksennuksensa, niin on 
hullu joka hulluutensa kertoo. — Useat Euroopan kansat- 
kin ovat sananlaskun omaksuneet. 

Ruotsi: Hundcn gäär äther til sinä spyo l ). 

Tanska: Hunde vender sig til sin spyc, og som (soen?) 
til sin K0le' J ). 

Saksa: Der Hunil frisst sein Gespioues vvieder -). 
Der Hund frisst wieder, was er ausgespeiet liat 15 ). 

Ranska: Le chieu rehume ce qu'il a vorai 3 ). 

Tämän lisäksi tavataan Hollannissa ja latinankielessä 
vastaavat sananlaskut. 

Virossa on muistiin merkitty kaksi toisintoa: 

F. Koer sööb oma okse ara ja pestud emis läheb mu- 
dasse piiherdama: Vv 1 . 

G. Ega koer oma okset ei jätta vaatamata ja ega ka 
jootik viina ei jätta joomata: J 1 . 

Kuvaavaa on, että molemmat meikäläiset toisinnot: Ei 
k. pysy kauvau makkarakahleissa, ja Syö kuin k. oksen- 
nuksensa, ovat säilyneet Länsi-Suomessa, edellinen Lohjalla, 
jälkimäinen Naantaalin pitäjässä. Se seikka yhdessä leviä- 
misalueiden kanssa tukee sananlaskujen läusisuomalaisuutta. 
— sillä edellytyksellä, ett' ci jälkimäinen ole suorastaan raa- 
matusta otettu, mikä minusta kuitenkin tuntuu vähemmin 
luultavalta. — Virolaiset toisinnot epäilemättä ovat itse- 
näisesti muodostuneet. 84 A, Ei häijy hävystä tiedä. 

Eikä k. kunniasta: b 2 , h 1 . 

B. Ei k:lla kunniaa ole: h 1 , Florinus. L. 

( ', Ei k : 1 h l kunniaa. 

Eikä häijyllä häpyä: b 1 . 

D. Mitä k. kunnialla, 

(Kuta) mies häijy hävyllä: o 1 , h 1 , L. 

Mainitsen tässä myös toisinnon: ') ¥ P. TillOkning. n:o 68. - ä ) S W L. II. Hand. n:o 189. — 
3 ) S:a 191. Koira suomat ynnä virol. sananlaskuissa. 6i 

E. Hännän alla k:n kunnia: b 1 (Star k). L. 

Saksa: Hat auch der Hund Sehara? L ). Wann liat je 
dei Hund Scham gehabt? 2 ). Was Weiss der Hund von 
Scham? 3 ). Der Hund hat kein EhrgeftM «). 

Tämäkin sananlasku on selvästi länsisuomalainen. Vi- 
rossa tapaamme näet yhden ainoan satunnaisen toisinnon: 

F. Ei tuune hat happi, pini nappa pehniekest: Vö l , 
jok i on saatu Vastselinnasta Viinimaalla. Tuskinpa se 
sinne Suomen puolelta lienee joutunut. 85 A. Koira käski häntäänsä, häntä (porse)karvo- 
jaan: e 1 , P, gK 

B. — häntä käski karvojaan: h 1 , f 1 . 

C. — (perse)karvat vasta (kohta) kahahtaa (kahisi- 
vat): a 1 , h 2 , k'. 

D. — karvat alkoivat kahista: L. 

E. — karvat suhisivat mennessään: d J . 

F. — kaikki karvat värisemään: b 1 . 

G. — muttei karvatkaan kahahtaneet: e 1 . 
H. karvat sanoi: mene itse: d 1 . 

J. Käsketään k:aa, — karvat kohta kahisemaan: h 1 

J. Käske k:aa — : f J . 

K. Mies käskee k: aa, koira häntäänsä, häntä karvo- 
jaan: h 1 . 

L. Minä käskin koiraa — : gl. 

M. Kissa käski koiraansa, k. käski häntäänsä: s L (Tuu- 
la ri. Jaakki maisen kokoelma mo 23). 

Otan tähän heti vastaavat toisinnot: 

Virossa: N. Peremees (mees) ajab (käseb) koera, koer 
saha, (saba saha otsa), see litleb: karvad karake teie: 
Vv 1 , VI». 

O. Koer (Peni) käseb ändä, änd äunä otsa: karva 
karake toie: VI'. 

P. K. käseb kända. hand hänuä otsa: Vl a . ') S:a. n:o 567. — 5 ) S:a 1019. — a ) S:a 1037. - *) S:a. V. Zu- 
sätie. Hund 1807. 62 Anskelm Koskenjaakko. 

K. Acta k:a, k. ajab ända ja and anna otsa: Yv 1 . 

S. K. aah handa, and aah anna otsa, anna ots karva: T 1 . 

T. K. ajab saba, saba salia otsa. viimaks karvad ka- 
rako ise: H 1 . 

U. Peremees ajab k:a, k. saba. saba ajab karva, karvad 
karakn aga peale: J 1 . 

Y. Kuulo pinni aja handa, hanti hamua otsa. hanaa ots 
villa, viii ei viisi mennä: Yö 1 . 

Y. Laim käseb k:a, k. käseb saha, saba käseb saba otsa: T 1 . 

Paitsi Suomessa ja Virossa tavataan sananlasku tässä 
muodossa vain 

Ranskassa: J'ai commande au chien de fairo cela, 
et le chien l'a commande ä sa ([iieue 1 ). Chasque chin com- 
mando sa ro '■). (Provence). 

Mitä suomalaisten ja virolaisten toisiutojen yhteyteen 
tulee, on vaikea sitä tarkemmin määritellä. "Kiinnittäisin 
kuitenkin huomiota siihen seikkaan, että sananlasku on Itä- 
Yirossa tunnetumpi, kuin läntisessä osassa maata. Niinpä 
ei Pärnuni aalla, Läänemaalla, eikä Saareraaalla ole tehty 
ainoatakaan muistiinpanoa. Suomessa taas länsiosassakin ta- 
vataan sananlaskua runsaasti, kentiespä runsaammin, kuin 
itäosassa. Kaikki tämä mielestäni puolustaa sitä olettamusta, 
että sananlasku on Suomesta käsin vaeltanut. 86 A. Kyllä k. koiran(sa) tuntee: a 2 , h 2 , d 1 , e 1 , g 1 . 

B. — veljensä löytää (tuntee): h 4 , d\ Gottlund, Flori- 
nus, L. 

0. — tuntee, keri keksii kumppaninsa: b 1 (St ark), L. 

I). — koirat toisensa tuntee, kielikellot kumppaninsa: h 1 . 

E, Koira k:n tuntee, nuuskita nenään tunkee: f 1 (Män- 
tyharju. Hotiueu u:o 24). Tämä viimeinen toisinto ou epäi- 
lemättä aivan satunnainen. 

Vastineen olen tavannut ainoastaan 

Venäjällä: GoÖaKa coöauy 3iiacTL *). 

Virossa on sen sijaan lukuisia muistiinpanoja: ') F P F. IV. sivut 10 ja 20. - ') H C X U. III. 169. Koira suomal. ynnä virot, satianlaskuissa. (;3 

F. Koer ikka koera tunueb: Vv 1 , T*, VI 1 , H 1 . 

G. Kull k. koera (piiri pinni) tunueb: Vv 3 , Vö 3 , VI 1 , 
JS Pi. 

H. Ega k. k:a imusta: J 1 . 

I. Eks k. ikka koera ära tunne: VI 1 . 
I J. Eks k. Krantsi tunne: T L 

Tämäkin sananlasku on yleinen ja kovin samanlainen 
sekli Virossa että Suomessa, mutta samoilla perusteilla kuin 
edellisessäkin tapauksessa tahtoisin tämänkin lukea länsisuo- 
malaisiin snnanlnskuihin kuuluvaksi. Viittaan vaan Viru- 
ja Tartumaan lukuisiin toisintoihin. 

87 A. Paha k. saa(pi) (aina) revityn nahan: c 1 , k ä . 

B. Ylpeä k. saa aina — : k 1 . 

C. Kiukkuinen k. — : k 1 . 

D. Vihanen k. — : i ! . 

E. Purevalla k:lla on rikkinäinen uahka: d 1 . 
Ruotsi: Arga H-ar fäa rifwit Skinn: 1 ). 

Tanska: Ild hund haver är i naese 2 ). Onde Hunde 
faae revne skind 3 ). 

Saksa: Bissige Huude hahen zerbissene Ohren ! ) Böse 
Hund habeu zcrissen iälle ;l ). Ärge Hunde gehen stets mit 
zerrissenen Ohren 4 >. Schltfmme Huing hewwe terreetaet Fell »). Enuska: ("hien hargnenx a toujours Toreille dechiree ,; ). 
Sananlasku on selvästi Länsi-Suomeen tullut. 
Virossa: tavataan yksi ainoa muistiinpano : 
F. Huhu koera pia on ikke verine: T 1 , 
mutta se on arvatenkin muodostunut erillään suoma- 
laisista toisinnoista. 

88 A, Kun kerran yli koiran pääsee, niin kyllä yli 
hännän pääsee: b 1 (Pori. T. V. Laine n:o 203). 

15. Voittaa hännän, joka koirankin: b 1 (Stark), L. ') P P. 32. — *) S W L. 11. 67. — ') S:a 69. — *) S:a 38. — 
5 ) P S. 1740. - 5 ) F P F. IV. s. 20. (34 An&hetm Koskenjankko. 

Ruotsi: Orckar man öfvver Hundcu. so hinncr man 
tiilin öfvver Humpan ■). 

Tanska: Kommer man over lunnien, kommer man 
over halen med 2 ). 

Saksa: Konnut" man iiber den Hund, so kommt mau 
auch iiber den Schwanz a ). Komm' ich iiber den Hund, so 
komui' ich auch iiber deu Zagel *). De over de Hund kummt. 
kuiiimt ok over de Stärt*). 

Tämä sananlasku on mitä lukuisimmin edustettuna vel- 
jesmaassamme: 

C. Kui iile koera astud (oled saauud), siis astu ka iile 
saba (häniiä): Vv a , T s , Vö*, VI», J\ L' J , P\ S*. 

I). -- siis saad tile saba ka: Vv s , Vö 1 . VI', H 4 , L s , S' 2 , 
Kihmi saar. 

E. Kes iile k:a saba on läiuud, sii piab ka iile koera 
niineni a: VI 1 . 

F. Kui oled iile k:a saand, eks siis saa ka «le saba: J 1 . 

G. Kui iile pini kargat, sös karga ule p:i hänna kali: 
Vö 1 , VI 1 . 

E. Olen iile k:a saauud. saan iile saba ka: H 1 . 

I. Oled joudnud iile ka astu. siis jöuad ka ule saba 
astu: T l , VI 1 . 

Huomasimme, että Suomessa oli vaiu kolme kertaa sa- 
nanlasku muistiin merkitty. Tämä luku vielä pienenee, sillä 
jotenkin varmasti on Stark mainitsemansa toisiunon kopioi- 
nut suoraan Lönnrotin kokoelmasta. Jää silloin jälelle T. V. 
Laineen Porista saama toisinto. Se nähtävästi on aivan sa- 
tunnaisesti Ruotsin puolelta tänne joutunut. Satunnaisena 
pitäisin Lönnrotinkin mainitsemaa sananlaskua. Sekään 
tuskin voi olla kotoisin Virosta, siksi eriävä se on virolai- 
sista muodoista. — 89 A. Eihän koiralta kusi lopu: c 1 , f 1 . 
B. Piisaa kuin k: n — : g s . 

') P P. 118. — s ) D O. 125. - ») S WL. II Hund. n:o SU. 
') P S. 1724. — ■) N D S. 222. Koira suomat ynnä virol. sananlaskuissa. 65 

C. Kyllä k:lla — piisaa: a 1 . 

D. Ennen k:lta kusi loppuu, ennenkuin meiltä raha: k 1 . 

E. — ennenkuin sanovalta sanat: f 1 . 

F. Joka puskaanhan k:t kusee: f 1 . 

Saksa: Huude pisson und Weiber weinen, \venn sie 
wollen ! ). 

Ranska: A toutc heure — chien pisse et f emme 
pleure 2 ). 

Virossa tavataan myös samantapaisia sananlaskuja 

G-. Keib meil, kui koer kusel: S 1 . 

H. Joodiku raha ja koera kusi, millal need löppevad: S*. 

Virolaiset toisinnot ovat kaikki Saarenmaalta. Tus- 
kinpa voi ajatella mitään yhteyttä suomalaisten ja virolais- 
ten muotojen välillä, — ovathan ne jo ulkomuodoltaankin 
siksi eriäviä. 90 A. Älä ärsytä vanhaa koiraa, se puree luuhun 
asti: d 1 . 

B. Älä pilkkaa vanhaa koiraa, vanha puree: b l 
(Stark), L. 

C. Härsyttele koiraa, kyllä siitä kumppanin saat: b ! 
(Stark), L. 

D. Harvoin k. puree, kun ei sitä härsytetä: k 1 . 
Saksa: De den Hund tarrt, möt de Bete vörlef 3 ). 

Mit hösen (grossen) Hunden muss man sich nicht necken*). 
Hollanti: Groote (kwade) hontlen es kwaal sarren *). 
Venäjä: He Apa3Hn coÖfiKu h ne yKycirrt 5 ). 
Viro: E. Ära vanna koera torgi: Vv 1 . 

F, Ära narri koera, koer salvab: Kihnu saar. 

G. Ära narri pinni, pinil omma ka hamba: Vö 1 . 

Toisinnot B ja C taas arvatenkin ovat Lönnrotin ko- 
koelmasta otetut. Silloin viittaavat muut toisinnot oikeas- 
taan itään . Luulisinkin virolaisten muotojen olevan Suomesta 
kotoisin. ') 8 W L. IL 734. — ') S:a 675. — 3 ) S;a 93. — *) S:a 907. 
— ■) H C X M. III. s. 165. 66 Anshelm Koskenjaakko. 

91 A. Kuli (jos) et ruoki (syötä) koiraa, niin ruoki 
(syötä) varkaita, kun et ruoki (syötä) kissaa, niin ruoki 
(syötä) hiiriä (rottia): u l (Paldani), e 1 , h 1 . 

E. Ken ei syötä k:aa, se varkaita syöttäköön: b 1 
(Stark), L. 

C. Kuu et vaali k:aa niin vaali varasta: f 1 . 

D. Jos et ruoki k:aa, niin — , jos et ruoki kissaa. 
niin — , jos et ruoki kukkoa, niin ruoki laiskaa: b l (Paldani). 

Saksassa on toisinto: Wo die Hunrie iehleu im Hans, 
gehen die Diebe irei ein und aus 1 ). 

Ruotsissa ja Tanskassa niinikään sanotaan: Hvo 
som ej ioder fcrwnd eller kat, lian fodker \vaerre vvaet 
(diwr) a ). 

Tapaamme sananlaskun lukuisasti edustettuna myös- 
kin Virossa: 

E. Kes koera ei sööda, söödab varast: T 5 , VI 3 , P 2 , 
HS L 1 . 

F. Kes ci talia - , sec peab varast söötma: VI 1 . 
G-. Parem k. sööta, kui varast: Vö 1 . H 1 , IA 

11. 1'aiTin k. kosata, kui susi sööta: P 1 . 

I. Ennen sööda k:a kut varast: S 1 . 

J. Kes pinni ei tafaa siiotä, suutku sntt karjaka: Vö 1 . 

Tarkastellessamme virolaisia toisintoja huomaamme 
kaksi päämuotoa, joista toisessa mainitaan varas. Toisessa 
taas susi koiran vihollisena. Edellinen muoto on selvästi 
hallitsevana; — jälkimäinenhän on vain kaksi kertaa muis- 
tiin pantu. Saksassa näemme niinikään tämän edellisen piir- 
teen olevan sananlaskulle ominaisen. Ruotsissa ja Tanskassa 
sensijaan puhutaan ylimalkaan »pahemmista eläimistä". Tun- 
tuu näin ollen siltä, kuin olisi virolainen sananlasku lähinnä 
saksalaisesta kehittynyt. Ne pari toisintoa, joissa susi esiin- 
tyy, ovat helposti voineet päämuodosta johtua, etenkin kun 
ottaa huomioon miten tärkeä juuri karjakoirau tehtävä Vi- 
rossa oli. 

Suomessa niin'ikään tapaamme nämä molemmat edellä 

') S W L. IL n;o 1328. — ") Ö N M O. 625. Myös Palm- 
skiöld'illä. Koira miomal, ynnä virol. sananlaskuissa. 67 

mainitut piirteet, — ovatpa ne monesti yhtyneetkin vahvis- 
tamaan sananlaskun vaikutusta. Niinpä tavataan kissa ja 
kerran kukkokin koiran rinnalla. Helposti huomaamme skan- 
dinavialaisen sananlaskun olleen suomalaisen esikuvana. 
-Colian siinä on kissa rinnastettuna koiran kanssa. Varas 
on tosin Suomessa tullut lisää, samoin Virossa. Uskaltaisiko 
olettaa, että tämä piirre on Virosta tullut ja sittou sulautu- 
nut yhteen länsisuomalaisen päämuodon kanssa? Löytöpaikat 
eivät Siinakaan tämmöistä olettamusta vastusta. Yksinään 
tavataan varas näet vain Lönn rotilla ja kerran Lap vedeltä 
muistiinpantuna; — Stark arvattavasti on Lönnrotin ko- 
koelmasta toisintonsa saanut. 92 A. Mitä parempi koira, usein sitä parempi 
lykky: d*. 

Täysin vastaavia sananlaskuja en ole tavannut. 

öaksassa mainitaan kuitenkin toisinnot: Der boseste 
Hnud bekommt. den besten Bissni : ) ja 1 >er selliini mst e Huud 
kriegt oft die besten Beine 2 ). 

Eauska: Jamais bon cliien n'a bon os 2 ) 

Viro: B. Taka koer, parein önn: Vv 3 , H 1 , J 1 . 

C. Paha k., aga hea önn: Vv 1 . 

D. — pahemb (paremb?) önn: Vv 1 . 

E. Laisk k., hea önn: T\ VI 1 , P 1 . 

F. Mida karusem k., seda parem önn: S :i , H 1 (Mida 
paheni — .) 

G. .Mida karusem k., seda parein ta on: S 3 , P 1 . 
Mainitsen tässä myös toisinnon: 

H. Koeral oii k: a önn: VI 1 , L 1 . 

Suomalainen toisinto on niin yksinään, ja ajatuksel- 
taanko erilainen, ettfei sitä voi asettaa yhteyteen viro- 
laisten kanssa. Helpostihan se on voinut itsekseenkin 
syntyä. 

93 A. Täi miehessä, kirppu koirassa: b 2 , d 1 , e 1 , i' + .*j, r -. 
j 2 . m 1 , Juteini, L. 

f 1 ) S W L. II. n:o 134. — ; ) S:a 291. - ') F P F. TV s. 16. 68 Anshelm Koskenjaakko. 

B. — satiainen kelvottomassa: Savo 1 (?). 

C. — mato kuolleessa: m 1 . 

D. Täissä kuin herrasmies, kirpuissa kuin koira: a 1 , Fl. 
Saksa: Es ist kein Hund, der ni elit Flöfae liat '). Man 

muss den Hund mit sammt den Flöken haben 2 ). Jeder 
Hund liat Flöhe 3 ). 

Ranska: Quel chien n'a ses puces 2 ). Pauvre ckien 
que tu as de puces 2 ). 

Viro: E. Tää mihcs, kerp koeras: Vv 1 , H 1 , J 1 . 

Ei tarvitse muuta kuin keittää silmäys levenemistau- 
luihin huomatakseen, että Viroon on sananlasku tullut Suo- 
mesta käsin. 

Kissojen ja koirien välinen vihollisuus on myöskin an- 
tanut aihetta sananlaskujen syntymiseen. Niinpä sanotaan: 

94 A. Tappelevat kuin kissat ja koirat: b 1 , k 1 . 

Tanska: At leve sammen som Hund og Kat *). 

Saksa: Hund' und Kateen reisen selten mit einander s ). 
Hunde nnd Kateen taugen niehts beysainmen "), Hunde und 
Kateen milssen sich brateen"). 

li an s ka: Jamais chien et chat ne s'accordent T ). Chats et 
chiens — manvfiis voisins '■}. Kuv ainis nimine chiens et 
chats s ). 

Venäjä: CoÖasy et koiukoö ne noMirpuuii. '). Jiajtsi — 

1TO V KOUIKII CT. C06ilKOH 7 ). 

Viro: B. Kass ja pinni ci leppä kokko: Vö 1 , L 1 , T 1 , 
(— koer ei sunni — .) 

C. — nm alloti tuUiihu: Vö 1 . 

D. Xaad riidlevad, kui koera kassi: VI 1 . 

E. No elase niikui peni kassiga: Vö 1 . 

F. Meest naist eläve vastastiku, nagu kassi koera 
(kiskleve nagn kassi koera): VI 1 . 

Suomalaista sananlaskua tuskin voi asettaa lähempään 
yhteyteen virolaisen kanssa. Sensijaan jälkimäinen ja ve- 
näläinen ovat sangen lähellä toisiaan. >) S W L. TT. 584. - 5 ) F P S. IV. s. 37. — ») S VV L. II. n;o 
784. — ») S G E. I. s. 401. — ') 8 W L. H. 703. — 6 ) S:a 706. — 
■<) H C X M. III. s. 154. — ") F P F. IV. s. 37. Koira suomal. ynnä virol. sananlaskuissa. 69 

95 A. Riitelevät kuin koirat luupalasta: e 1 . 
Ruotsi: Twä Hundar om ett Been l ). Himdesämian 

räcker intet länge 2 ) Twä Hundar förlijkas intet om ett 
Been 3 ). 

Saksa: Sie streiten sieh wie die Hunde nm einen 
Knochen *). Zvvei Katien uud Eine Maus, zvvei Weiber in 
Eineni Hans, zwei Hunde an Einein Bcin kommen selten 
liberoin 5 ). 

Ranska: "Deux chiens ä un os ne s'accordent 6 ). 

Virolainen toisinto, ainoa mikä tavataan, on suora 
käännös viimeisestä saksalaisesta: 

B. Kats kassi ja iits liiir, kats naist iittehn majan, 
kats pinni iitte luu man ei leppu knnnagi kokko: Vö 1 . 

96 A. Koiran suuhun hampaat jäävät: b'. d>. Lönnrot 
Saksa: Der Hund hat Zähne, wenn er auch nicht 

bellt 7 ). Die Hunde haben uberall Zähne 8 ). 

Viro: B. Koerale jaäväd ike koera ambad: T 1 (Ko- 
davere). 

Vaikea on tässä päättää mitään vannaa. Luonnolli- 
semmalta tuntuu kuitenkin ajatella, että virolainen toisinto 
on Suomesta kotoisin, ell'ei kumpikin ole itsenäisesti ke- 
hittynyt. 

97 A. Rakkikoira enemmän haukkuu: b 1 (T. V. Laine. 
Pori, n:o 223). 

Tanska: Smä bunde gjoer, men store bider s ). 
Virossa on sananlasku lukuisasti edustettuna. 
B, Kutsikas örretab, vana k. hammnstab: VI 2 . 

!C. Kutsik putlahud, vana pini närähiit: Vö 1 . 
D. Nuur pini närisäs, vana puro: Vö 1 . 

E. Vana k. hamutusta!), kutsikas vmgatab: T 1 . 

F. Scni kutsik mänglb, kui vana k. hammustab: VI 1 . 

G. Kutsikas kilgauas, vana peni bärähäs: Vö 1 . i *) P P. n:o 186. ') S:a. n:o 336. — ä ) S:a n:o 833 — 4 ) P S. 
n:o 1727. 5 ) S W L. II. Katze. n:o 628. — e ) F P F. IV. s. 14. - 
') S "VV L. II. Hund. n:o 199. - 8 ) S:a 313. — >) D O. s. 124. 70 Amhdm Koikmjaakko. 

H. Kutsikas augub niikaua kivi vana koer lianimns- 
tab: Hi. 

I. Seeni kutsik häristab, kui vana peni pureb: T 1 . 

J. Kni vana peui iirätäp, sis kutskakene naugatap: T 1 . 

K. Seni kuts haugutab, kui vana peni salvab:? 1 . 

L. Noor k. äritab, vana k. hammustab: S' 2 . 

M, Vana peni urätämine om enamb, kui kutska pu- 
reuiiue: T 1 . 

N. Vana k, hamniustab valusast: L 2 . 

Virolainen sananlasku nähtävästi on Tanskasta ko- 
toisin. Suoni alaisesta voi luullakseni sanoa samaa, vaikkakin 
se on aivan yksinäinen. Kaikki edellä esitetyt sananlaskut ovat osoittautuneet 
alkujaan länsisuomalaisiksi; — tällä sanalla en suinkaan 
nyt, enempää kuin edelläkään, väitä, että sananlaskut ovat 
Länsi-Suomessa syntyneitä, vaan että niiden ja ulkomaa- 
laisten vastineiden yhteys toistensa kanssa on tapahtunut 
Länsi-Suomen välityksellä. Tämä ilmiö onkin aivan luon- 
nollinen, kun ottaa huomioon Suomen ja Ruotsin entiset 
läheiset välit ja sen, että kaikki merkittävämmät sivistys- 
virtaukset siihen aikaan tulivat maahamme lännestä käsin. 
Ruotsalainen rannikkoväestö sitäpaitsi voi tässäkin suhteessa 
olla mukavimmin välittäjänä. — Virolaisia koirasananlaskuja 
tarkastaessamme huomasimme, että monet täällä kaikkein 
yleisimmistä ovat Suomessa joko aivan tuntemattomia, tai 
aivan satunnaisesti edustettuina. Näyttää siis siltä, kuin 
olisi se sanaulasku virta, joka etelästäpäin vyöryi Viroon, 
monessa tapauksessa tänne pysähtynyt. — 

Oh kuitenkin olemassa semmoisiakin sananlaskuja, 
jotka Virosta ovat edelleen jatkaneet matkaa Suomeen. Edel- 
lisiin verraten niitä on kuitenkin niukalta ja sitäpaitsi ne 
useimmiten ovat paljon rajoitetummalla alalla käytännössä. 

SIS A. Minkä (Kuta) enemmän koiria koossa, sitä ve- 
telämpi lakkimus: f 1 , h 1 . Koira suomat, ynnä virot, sananlaskuissa. 71 B. Kuta useampi koira koolla, sitä vetelämpi latki- 
minen: f 1 . 

O. Äijä koirii koos, vetelänip' on lakkimus: s 1 . 

IX Jota useampi k., sitä vetelämpi velli: d 1 . 

E. Mitä enemmän k:a koossa, sitä riita lähinnä: b l . 
(Stark). 

T :i ns k a: Jo f leere hinid. jo vaerre labe de saad (aad?) 1 ), 

Saksa: Viel Hunde tressen viel '}• A muar Huilujen, 
a thanner Släb 2 ). Je mekr Hunde, je \veher dem Beine s ). 

Ranska: Plus il y a de chiens, moins il y a de soupe *). 

Viro: F. Mida enam (rohkeni) koeri (koos), seda ve- 
delam lakke: Vv 7 , T 1 , Tl 3 , J 1 » H 3 , L 5 , P 1 . S s , Valga linn, 
Samara. 

— vedeläui puder: VI 1 . 

— vedeläin lakkumine: L 2 , S 2 . 
- labjemb lakke (lakats): VI 1 , P 1 . 
Pallu koeri (penni), vetel lakke: Vv 1 , T J , Vö 1 , VI'. <:. 
H. 
I. 

J. 

I". 
K. 
L. Kus palju koeri, seäl vedel lakke: Vv 1 , T 1 . VL*. 
Kus — koos, seäl läheb lakke lahjaks: VI 1 . 

M. Pallo pinne peren, laih lakke laua pääi: Vö 1 . 

N. Mia inämb pinne kuulin tuu veddclämb siiilk: Vö 1 . 

Näemme heti miten paljon toisintoja Virossa tavataan. 
Suomessa on sananlasku levinnyt vain maan itäosaan, — 
jätän tässäkin Stark' in mainitseman toisinnon huomioon ot- 
tamatta. Aivan samaa sanaa käytetään sekä Virossa että 
Suomessa koiranruokaa osoittamaan. Etelä-Hämeessä on 
sitten lahiämuksen sijaan tullut velli, joka muuten alkusoin- 
n unkin vuoksi puolustaa paikkaansa. Kaikki nämä seikat 
yhdessä ovat omiansa todistamaan, että virolainen sanan- 
lasku on Suomeen vaikuttanut. 99 A. Koira haukkuu, tuuli kantaa: i 1 . p 1 . 
B. K. äijän haukkuu, tuuli enemmän kantaa: b 1 
(Stark), L, ') S W L. II. Hund. n:o 979. 
') F P F. IV. s. 14. -) S:a. n:o 3. — 3 ) S:a. n:o 775. 72 Anshehn Ko&kenjaakko. 

C. K. haukkui, tuuli kantoi tapojaui sinne tänne, minä 
miesi täydellinen: b 1 (Stark), L. 

D. K. hauku, tuuli haudo, mies on mies täydellinen: f 1 . 

Helppo on huomata, ett' eivät Stark'iu mainitsemat toi- 
sinnot mitenkään voi olla Pirkkalasta. Johan tuo puhtaasti 
itäsuomalainen sana äijän ou siitä selvimpänä todistuksena. 
Muuten viittaavatkin kaikki löytöpaikat itään. 

Venäjä: CoöaKa jtaera — .nf.Tep'jt> hochts 1 ). IlecL 
.naers. — Blvrepi. othochtb *). 

Viro: E. Koer haugub, tuul kannab 2 ). 

Muualla en sananlaskua ole tavannut. Hurtfin viro- 
laisissakaan kokoelmissa sitä ei kertaakaan mainita. Vai- 
kea on senvuoksi päättää mikä suhde on suomalaisen ja 
virolaisen sananlaskun välillä, mutta luultavalta tuntuu, että 
jälkimäinen on meiltä päin tullut. Kysymyksen alaiseksi 
jää myöskin onko sananlasku alkuperäisesti suomalainen, vai 
onko mahdollisesti venäläinen muoto molempiin vaikuttanut. 100 A. Ei k. koiran hännälle pole (astu): h 1 (Stark), 
P, g*, j*, m\ L. 

Venäjä: CoöaKa coöaui Ha Hory He HacTymin, 3 ). 

Tuola: Pes psu ogoua nie ugrizzie 3 ). 

Englanti: It is hard Winter when dogs eat dogs 4 ). 

Italia: Cane non mangia cane *), 

Kreikassa mainitaan italialaista sanasta sanaan vas- 
taava toisinto s ). 

Viro: B. Ega k. koera käpa pääle ei astu: T*. 

C. Ei teine k. teist ei murra: J 1 , 

D. Ega pinni hatta ei purre: Yö 1 . 

E. Ega isane k, ennast ei hamosta: Yö 1 . 

Tämäkin sananlasku näyttää levinneen vain itäosiin 
maatamme. Savoa lännempänä ei sitä ole kertaakaan muis- 
tiin kirjoitettu, jos taas jätämme Stark'in toisinnon syrjään. l ) H O X M. m. s. 164. — *) I A. L E. a. 69. — ') H C X 
M. in. s. 170. — *) F P F. IV. s. 36. - s ) T 8 G K. n:o 74. Koira mummi, ynnä virol. mnanluskui&ga. 78 Tämä seikka mielestäni puhuu ratkaisevasti itäisen tulotien 
puolesta. 101 A. Jos sä herraa hyväilet, ruoki herraa koiria- 
kin; b 1 (Stark), L. 

Euotsi: Man älskar offta Hundeu för Herrens skuld: l ). 

Saksa: Es wird mancher Hund in Ehren gehalten 
um des Herren willen 2 ). Man muss offt ein Hundt in Eh- 
ren halten umb seincs Herren willen 3 J. 

E an sk a: H faut avoir egard au chieu a canse du 
maitre 2 ). Qui m'aime — il aime mon chien 4 ). 

Englanti: Love me, love my dog z ). 

Venäjä: Hsi yBaatemji Kt xoshhhv — He Cefl ero co- 
6ann 5 ). Kto jioÖhtb xoamiHa, xaK'i. h coöant ero kocti. 6po- 
cnrfc 5 ). 

Viro: B. Tahad sa minu söber olla, siis ole ka mu 
koera söber: Vö 1 , S 1 . 

C. Oled peremehe söber, siis ole ka tema koera sö- 
ber: T 1 . 

I). Kiä perremiist armastas, tuu armastas kah perre- 
mehe pinni: Vö 1 . 

Katsoen siihen, että sananlasku on vain Itä-Suomesta 
saatu, tahtoisin tässäkin olettaa virolaista vaikutusta. 102 A. Kotooansa hyvä k. haukkuu: b l (Stark), k 2 , L. 

B. Kyllä paha k. metsässäkin haukkuu: b 1 , (Pori Au- 
dersin). 

Saksa: Der Hund bellet desto mehr vor seiues Her- 
ren Thiir 6 ). Der Hund bellt vor der eigencn Thor ''). 

Liettualaisillakin mainitsee Eolland olevan sanan - 
lasknn, joka saksalaisena käännöksenä kuuluu: Wo der Hund 
sein Fressen bekommt, da bellt er auch B ). 

Viro: C. Koer haugub selle ukse ees, kelle käest ta 
silla saab: VI 1 , J ) P P. 515. — =) S W L. II. 615. — ') S;a 883. - ') F P F, 
IV. s. 80. — <) H C X M. in. s. 161. — ■) S VV L. II. löfi. - ' S:a 

105. — 8 j F P P. IV. s. 11. 74 Anshrim Koskenjaakko. 

I). Koer piab seal hautoma, kust ta siiia saab: Vv 1 , 
L 1 , P 1 , Kronstadt. 

E. Kust piili siivva saa, siält ta öks hankma nak- 
kas: Vö 1 . 

F. Iga k. haugub oma peremehe öues: Vv 1 , L 1 , J 1 , VK 
Kronstadt. 

<i. Pini liauk sial, kus tema situvva saa: Vö 1 . 

H. K. augub ikki sinna poole. kost ta lakka saab: 
VI 1 , T 1 . 

I. — selle eest, kelle käest ta siiua saab: YI 1 . 

J. Kust k. siiliä saab, seal Öues k. augub: S 1 . 

K. Pinigi sinua hauk, kon nivitas: Vö 1 . 

L. Kuida k. siiia saab, nenda k. haugub: S 1 . 

M. K. haugub p:se pcrcmeke pääle: Yv 2 . 

Selvästi on sekä saksalainen että liettualainen sanan- 
laskuin uo to Viroon vaikuttanut. Kysymyksen alaiseksi jää 
suomalaisten toisintojen tulotie. — Mahdotonta ei ole se- 
kään, että olemme tekemisissä alkuperäisen suomalaisen 
sananlaskun kaussa. 

Tässä lienee paras mainita myöskin sananlasku: 

103 A. Leipänsä edestä k:kin haukkuu: b'-', li 1 . 
B. Se ou k:n virka, että haukkuu: b l , c 1 , k 1 . 
Venäjä: 3a ro coöaEy ii KopMan., itq&b OHa ii 6pe- 

xaJta 1 ). 

Viro: C. Pilli selle ra vi ta s et ta hauk: Vö 1 . 

I). Mis pärast k. leiba siieb, kui ta ei augu: Vv 1 . 

E. Mis pini tuu um, kiä ei haugu: Vö 1 . 

104 A. Ei koiraakaan) kotiväkeä hauku: b 5 . e 1 , d 2 , 
P, h 1 . 

B. — kotiansa — : g 1 . 

C. — oman talon väkeä — : k 1 . 
1). — pure b 1 (Stark), L 

Tähän kuulunee ajatukseltaan myös toisinto: 

') H C X M. 111. s. 166. Koira momaL ynnä virol. sananlaskuissa. 75 

E. Koirat kotoansa haukkuu: e 1 . 
Saksa: Der Hund bellt nidit in seinem Hause >)• 
Venäjä: Bt ^OMt coö.iKa iiixa He ähqtt, 2 ). II coöaiea 

Ha tofo ne .laeTt ieii xjrhGi icti. 3 ). 

Virossa 011 sananlasku yksinäinen : 

F. Ega k. koduinimest ei salva: P 1 . 

105 A. Makaa k, heinäkuorman päällä; älä syö itse, 
älä anna muille: b 1 (Stark). L. 

B. Istuu se k. leipäkesselin reuualla, vaan ei raatsi 
koskea: p 1 (Vuokkiuiemi), 

Jälkimäinen toisinto 011 itsenäisesti suomalaisella poh- 
jalla edellisestä yleiseurooppalaisesta sananlaskusta kehit- 
tynyt. 

Ruotsi: AfiVunsiuker som Hund pä Höö 4 ). 

Tanska: Hau sidder derpaa som Hunden paa Heet B ). 

Saksa: Der Hund, der auf dem Heu liegt, frisst es 
selbst nieht, und lässt es auch keinem anderen «). Der Hund 
des Gärtners frisst keinen Kohl, er will aher auch nieht? 
dass andere ihn essen "•). He is as do Hund np't Heu, slilfst 
frett he't nich, un de Kö giiuirt hc't nich e ). 

K nglan ti: I.ike :i do» 1 in the manner you'11 notl ' L .'tt 
yourself, nor let the horse eat*). 

Hanska: Il sessemhle au chien du jardinier qui ne 
mange pas de choux et qui ne veut pas que les antres en 
mangent !J ). 

Venäjä: ^ypnan coCaua caaia He tert h Apyrmn. ue 
j,aeTT, iu ). CoöaKa na cf.H'fe jejKHTb, caMa He ■fccTi,, n apynurB 
ue jjaerB 10 ). 

Hollannissa, Italiassa. Espanjassa ja Portugalissa ta- 
vataan sananlasku myöskin. 

Viro: C, Koer magab heinte peal, ise ta neid ei söö 
mitte, teistele ei anna ka niitto: VI 3 , H 1 , IA 

*) 8 W L. II. n:o 168. - 2 ) H C X M. HI. siv. 1GO. — s ) II 
P H. I. siv. 108. — *) P P. 9. — 5 ) S G E. I. s. 396. — ") S W L. 
11. Huad. n:o 173. — ') S:a 183. — «) N D S. '225. - *) F P F. IV. 
s. (53. - "| E C I M. III. s. 162. i 76 Amhelm Koskenjaakko. 

Suomessa on sananlasku harvinainen, arvatenkin Itä- 
Suomessa tavattu. Ilmeisesti Virosta tullut on sananlasku: 

106 A. Penikkanahan se pieni koira kuoleekin: s 1 . 

B. Penikkana rakkikoira — : h 1 . 

Viro: C. Veike koer kaua kutsikas: Vv a , 

D. Raka peui iks kova kuitsg: T l . 

E. Eak kutsikeh eägi eläs: Vö l . 
Ruotsi: Lijten II. är länge Hvvalp >■). 
Tanska: Lidhen hwndh aer langhe rackae 2 ). 
Saksa: Kleine Hunde bleiben lange (immer) jung^). 
Venäjä: Ma.ieiu,Kaii coöaiua äo erapocTH menoni*). 

MajreHbKus ct)6a4Ka noeiin, iuchji 4 ). 

Hollannissa myös on vastaava sananlasku. 107 A. Täysi k., — häntää vailla:? 1 . 

Saksa: Das ist \vie ein H. ohne Zagel 5 ). Er ist ein 
H., wenn er Zaggel hat t: ). Er ist ein hund, wenn er nur 
einen seh\vantz hette '). 

Viro: B. Muidu olek k. olema, aga ei ole saba: J>. 

C. Saba vaja, saksa koer: T 1 . 108 A. Välehen koira pennut tekee, sokeana synty- 
vätkin: b 1 (Stark), f 1 , L. 

Tanska: Hastige hunde gj«er blinde hvalper 6 ). 

Saksa: Der Hund eylot, drumb wirfft er blindt jun- 
gen 9 ). 

Englanti: The hasty bitch bringeth forth bliud 
vvhelps 10 ). ') P P. 462. — ») Ö N M O. 343. (Myös Palmsköldllla) — 3 ) P 
S. 1723. ja S W L II. 801. - - J ) H C X M. III. s. 159, — 5 ) P S. 
1254. - *) S W L. II. n:o 1587. — "j S;a 1631. — 8 ) D O. 125, — 
•) S W L. n. 184. — i") F P F. IV. s. 60. Koira suomal. ynnä virol. sananlaskuma. 77 

Venäjä: Co6ana CKopo poiuaerE, ja cjrlinHXi 1 ). Cyea 
bt, nocntmnocTn neiera cjtnhixi menflTt !). 

Virossa samaten on sananlaskuja, joissa sanotaan 
kissasta samaa, mitä edellä olevissa koirasta: 

B. Kass kiill pea poja teeb, sögedad sunni vad 2 ), Kissa 
on meilläkin tavallisempi tässä sananlaskussa. 109 A. Kuolee k, kahden isännän (välissä): g 3 , j 1 . 

B. Yhden talon k. elää, (mutta) kahden (talon) k, kuo- 
lee: b-\ e 1 , P, h 1 , i 1 , 

C. Elää k. yhden talon, kahden k. kuolee: b 1 (Stark). 

D. — kuolee k. kahden kodin: Fl, Juteini, Gottlund. 

E. Elää k. yhden isännän, kuolee kahden (isännän): 
P, g-', h'. 

Saksa: Wenn der Hund viel Herren liat, schläft er 
hungrig eiu s ). 

Viro: F. Ei kahe pere k. saa elades siiia: T 1 , Vö 1 , 
TA S 2 . 

G. Kahe pere k. ei saa (hästi, konagi) shiia: Vv 1 (kiila), 
T 2 , Vö 1 , H 1 , L», S 2 , Samara. 

H. — k. jääh ikka söömata: T 1 , Samara, Vö 1 . 

I. — pere k. sureh viimaks nälga ära: Vv 1 , S 1 . 

J. — tain k. ei saa kunagi köttu täis: VI 2 . 

K. — pere k. kannab ikka tiihja kohtu: Vv 1 . 

L. Kahe talu k. (peni) on iks nällane: Vö 2 , T 1 . 

M Kahe talu k-al ike vedeläm lake: T 1 . 

Viimeinen toisinto on nähtävästi sekamuoto, joka on 
syntynyt edellä jo käsitellyn sananlaskun: Mida enain koeri 
koos, seda vedelam lakke, vaikutuksesta. Suomessa tuntuu 
sananlasku olevan enemmän koteutunut itäosassa maata. 
Viron välityksellä luulen sen maahamme tulleen, vaikk'en 
uskalla sanoa mitään varmaa. 

110 A. Koskas km kyllä tulee: k 1 . ') H O X M. UL 157. — *) I Ä L E. siv. 49. - 3 ) S W L. II. 
Hund n:o 1129. 7 -S Asishdm Koskenja aliko . B. Kuka nälkäisen k:n syöttää?: f. 

C. Kuka se k:ii kyllin syöttää f 1 . 

D. — (ja) vaivaisen kyllin ravitsee: f 1 . 

E. Mikä k:n kyllin syöttää ja sian kyllin kylvettää: j 1 . 
Venäjä: Coöaua xBaT-aert, a etua ne öHiiaert l ). 

Ckojlko coöaita ne xuaTaerB, a etrrofi ne ÖUBaett '). 

Viro: F. Ahne k. ei saa ilmaski täis: H 1 . 

Gr. Anna nällätsele ponile veidi vai palju, aga konagi 
ta täis ei saa: T 1 . 

Suomeen on sananlasku arvatenkin tullut idästä päin, 
— elTeivät virolaiset toisinnot mahdollisesti ole suomalaisten 
vaikutuksesta syntyneet. 111 A. Ole miesnä miesten kanssa, sumia koirien ke- 
ralla (seassa): b' (Stark), j 1 , L. 

B. Olla — joukossa ja sutena k:ien joukossa: k'. 

C. Miassa michien seassa, konna koirien joukossa: f 1 . 

D. Mies miesten kanssa, susi k:ien joukossa: f 1 . 

E. Mielii en kanssa pitää olla mies, k:ieu kanssa pitää 
olla k: h 1 . 

F. Kun k:ajoukkoon joutuu pitää yhtenä ulvoa: f 1 . 
Saksa: Mit deu Hunden, mit denen mau läuft, muss 

man auch boileri s ). Wä bei de Hongen ess, muss der met 
hiile J ), 

Viro: G. Kui koerte scas oled, pead koertega iilies 
naukuma: P l . 

H. Kui da peuide sian oled, siis pead ka iihen hau- 
kunta: P 1 . 

Tavallisesti on sananlasku muodossa: Kes huutide hul- 
gas ciab, peab nendega ulgnma. Tämä muoto on meilläkin 
tuttu. 

Otan tämän luvun lopussa vielä esitettäväksi muu- 
tamia sananlaskuja, joilla ei ole aina selviä vastineita maamme ') Il P H. VI. s. 168. — ! ) S W L. II. n:o 908. — 'jND S. s. 224. Koira suomat, ynnä virol. sananlaskuissa. 7!> rajojen ulkopuolella, mutta jotka ajatukseltaan kuitenkin 
muistuttavat jotain uumallakin tunnettua sananlaskua. 112 A, Penikasta se aina emäkoira kasvaa: b 1 (Stark), 
h 1 , L. 

B. Lapsesta mies tulee, penikasta kunnon k: b 1 
(Stark), L. 

C. Lapset miehet, pennut k:t: p 1 . 

Saksa: Wie der junge Hund ist, so wird der Atte 1 ). 
Viro: D. Kutsikun öpid, vanan penin pead: P 1 . 

E. Missä kutsikun — si vanan — : VI 1 , P l . 

F. Mis kutsika pölvas öpitakse, seda vanas koeras 
peetakse: L 1 . 

Viittaan tässä myös suomalaiseen sananlaskuun : 

G. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 118 A. Anna koiran saada luu suuhunsa: h'. 

Viro: B. Anna piuile liha, saad utsinda luud tagasi: 

Aivan virolaista vastaava suomalainenkin toisinto on 
olemassa: 

C. Anna koiralle lihaa, antaahan se (saat) luuta (luun) 
takaisin: b 1 , f 1 , h 1 . 

Mahdollisesti sisältää saman ajatuksen myöskin saksa- 
lainen sananlasku: Wer seinen Hund mit Fleiseh futtert, 
kann selbcr Knochen essen '). 114 A. Pölend k. kardab tuki: IA 

B. Purtua k. on arg: L 1 . 

C. Purtu peni iks pelgas: Vö 1 . 

Suomessa viittaan vain Florinukseu mainitsemaan sa- 
nanlaskuun : 

D. Arka purtu (on), hellä lyöty. >) H C X M. III, s. 159, — ! ) S W L. II. 1274. > 80 Anskehn Kogkmjaakko. 

liuotsi: Braent barn raediss gernae ildh oc biddhet 
hwndz !). 115. A. Kass sööb kavva oietu (rietu), peni pikka 
peetu: T\ Vö\ VI 1 , P 1 . 

B. Peni sööse pikkalt peedu, kass kana (h)oietu (ara- 
mada): T ä , Vö*. 

C. Kass sööb armsa ässä, pinni pikka peetu: VO 1 . 

D. Pini sööb armsa asja, pikält peetu: Vö 1 . 
Suomessa en ole tavannut ainoatakaan sananlaskua, 

joka puhuisi koirasta tässä yhteydessä. Sensijaan on kissa 
edustettuna, vaikk'eu — ikävä kyllä — voi tehdä selvää 
levenemisalueista. — Otan tähän kuitenkin näytteeksi muu- 
tamia sananlaskuja, jotka epäilemättä ovat kotoisin samasta 
alkulähteestä, kuin käsillä olevat virolaisetkin toisinnot: 

E. Kissa pitkän säästön syö 2 ). 

F. Hiiri syöpi saidan säästön, kärppä vie itaran kät- 
kön ■'). 

Gr. On syöjä säästäjällä'!, ottaja idarlavalia'i: *). 
H. On syöpä säästäjälläkin 5 ). 

Saksa: Meist frisst Katze oder Hund, was man spart 
tiir den Mund 6 ), 116 A. Kotinsa k. löytää: b'. ?'. 
B. Leikki sijansa (saa), kotinsa — : b 1 , L. 
Venäjä: M coöaita cboeo cropony aHaert 7 ). 
Viro: C. Kull koer teed koju leiab: VI 1 . 
Mahdollisesti on virolainen sananlasku Venäjältä kul- 
keutunut. 117 A. Kuoltuansa (Kuollen) koira tapansa parantaa: 
V, e 1 , f 1 , g 2 (muuttaa, jättää), k 2 , Fl, L. ') Ö N M O. e:o 532. (Myös PalmsköltTiUä) — s ) S K S. s. 
103:40. — a ) S:a. s. 37:12. — J ) S:a. s. 38:63. — 5 ) S:a 38:79, — 
*) 8 W L .II. Katze. n:o 387. — ') H C X M. III. s. 160. Koira suomal. ynnä virol. sananlaskuissa. Q\ 

B. — paha k, ei kunltuaankaan : b s , f 1 , k 8 . 

C. Kuoltuaan k. paranee: b 1 (Stark), L. 

1). Harvoin koira tapansa parantaa ennenkuin kuo- 
lee: i\ 1». ' 

E. Ylpeyden voi masentaa, vaan ei perittyä palmutta, 
sillä kuoltuaan k. — : e 1 . 

F, Koira on k. kuoltuansakin : b 1 . 

Viro: (y. Koer karva eitab, aga korabeid ei jätta: Vv 1 . 

H. K. aja.b karva, aga ei imusta ametid: L ; >, Tl 2 , S 1 , P 2 . 

I. Koer muudab karva, aga ei aja hammast: VI 1 . 

J. Koer heitab kiill karva, ega moodi: Samara. 

K. Ega Must moodu ei jätä, et ta köli karva viskab: T 2 . 
' L. Koer muudab kiill karva, aga mitte viisi: Vv 1 , H 1 , S 2 . 

M. — aga ei muuda meelt: P 1 . 

N. Kunas k. kombe jatt, voi alb peni ameti: VR 
f O. Hiiri ei jätta moodu, k. ei jätta konku: VI 1 . 

P. Kuhu k. konked jätab, ehk Mmi muhiased ame- 
tid: T 1 . 

R. Kuhu k. kombed jättab, ehk inimene omad pahad 
teod: Vv 1 . 

S. Kuhu k. kombed jättab: J 1 . 

T. — vai Must moodu: VI 1 . 

U. K. beidab karva, aga inimene ei jätä ametid: VI 1 . 

V. K. aa kuli töise karva, aga mies ei vöta mitte 
töist miilt: P 1 . 

Y. Ega Must moodi ei jata, ega kaarna sulgi ei muuda: 
Samara. 

Sananlasku on, kuten näemme, mahdollisimman yleinen 
Virossa. Varmaa vastinetta en ole missään tavannut, mutta 
sisältäähäu suomalainen sananlasku kuitenkin paljon yh- 
teisiä piirteitä, Aivan saman ajatuksen lausun myös 

saksalainen toisinto: Jeder Huud schut nau sin 
Man ^r ■). 

') S W L. II. Hund. n:o 786. — l ) Myöhemmin tapasin sak- 
■saUm&en, toisinnon joka sudesta sanoo samaa kuin virola.ii n' :i koirasta: 
Der "Wolf ändert sein Haar, aber lileibt. wie er war. 

6 IV 
Suomalais- viro laiset sananlaskut. 

Edellä olemme nähneet, eitä Suomi ja Viro ovat saa- 
neet sunrcu määrän sananlaskukaan mailta kansoilta. Voim- 
mepa sanoa, että suurin osa kaikkein tavallisimmista koira- 
sananlaskuista on tällaista ulkomaalaista lainaa- Huoma- 
simme myöskin, että verrattain harvoissa tapauksissa tämä 
lainaaminen on tapahtunut toisen veljeskansan välityksellä; 
— useimmiten oli sananlasku tullut eri teitä kumpaankin 
maahan. Oli kuitenkin tapauksia, jolloin suomalainen sa- 
nanlaskumuoto, tai osa siitä oli vaikuttanut. Viroon, — vä- 
liin oli asianlaita päinvastoin. Jonkinlaista yhteyttä naa- 
purusten kesken on siis tälläkin alalla ollut olemassa. Tätä 
todistaa edellisen lisäksi sekin seikka, että meillä on pie- 
noinen ryhmä sananlaskuja, jotka ovat yhteisiä suomalaisille 
ja virolaisille mutta joita ei muilla kaasoilla tavata. Tä- 
hän ryhmään kuuluu tuo tuttu suomalainen sananlasku 

118 A. Kukas koiran hännän nostaa, jos ei (hän) itse 
(nosta): a 2 , b 4 , d 1 , e 2 , k' 1 . 

B. — kohentaa, jos ei — : g 1 . 

C. — jolFei k. sitä itse keikauta (kevitä) : b-, 

D. Kukapa se kiukaan hännän kohottelee: e 1 . 

E. Kukas k;n hännän aidalle nostaa: h'', <T. e 1 , P, g 1 . 
Viro: F. Kes (muud) koera saba kergitab, kui koer 

ise: W, T" VI 10 , J 2 , H !i ; L\ P\ Samara. 

G. — kui tema ise seda oi kehitä: Vv 1 . IA wm Koira suomal. ynnä virot, sananlaskuissa. m H. — töstab, kui ta mitte ise ei tösta: L 1 , S ä . 

T. Kes k. kiidät), ehk narki töstab, muud kui ise: J 1 . 

J. Kes k. muu kiidab, kui k, ise: P 1 , 

K. Iga k. töstab oma saba: S 1 . 

L. Kes k. saba kergitab on ise k.: T 1 . 

M. Kes koera saba kergitab, kui ta ise iii e aia lä- 
heb: S 1 . 

Epäilemättä ou sananlasku yhteinen molemmille vel- 
jeskansoille, mutta mahdottomalta näyttää varmasti rat- 
kaista, kumpiko on antaja, kumpiko ottaja, vai onko ken- 
ties yhteinen lähde kadonnut. Virossa on kyllä paljon lu- 
kuisampia muistiinpanoja, mutta vain näennäisesti, sillä 
Suomessa tavataan sananlasku sangen usein muodossa: 
Kukas kissan hännän nostaa j. n. e., joita muotoja en ole 
ottanut mukaan. Luonnollisemmalta mielestäni tuntuukin 
puhua kissasta tässä yhteydessä, sillä kissahan se häntänsä 
..keikauttaa'' etenkin hyvällä tuulella ollessaan. 

Olisinkin taipuvainen olettamaan, että kissa on tässä 
ai k ii; ii iäinen eläin. Vasta myöhemmin on tuo tuttu koira 
tullut tilalle muutamissa tapauksissa ja silloin on syntynyt 
toisinto: Kukas koiran hännän aidalle nostaa, jossa koira 
tuntuu luontevammalta. Tämä viimemainittu piirre maini- 
taan muuten eräässä virolaisessakin toisinnossa: Kes koera 
saha kergitab, kui ta ise ale aia läheb, mutta on se voi- 
nut kyllä itsenäisestikin syntyä, Sehän onkia aivan satun- 
nainen, kerran Saarenmaalla muistiin merkitty toisintoni uo to. 
Virolaisia kokoelmia tarkastellessani ci ole kertaakaan sil- 
miini sattunut sananlaskua, jossa kissa esiintyisi tässä yh- 
teydessä, mutta varmaan en voi kuitenkaan sanoa, että sitä 
ei ollenkaan tavata. Jos nyt pitää paikkansa se oletta- 
mus, että kissa on sananlaskussa elkuperäinen, olisi tämä 
seikka omiansa puhumaan suomalaisen alkuperänkin puo- 
lesta, 

Kun tässä oli puhe koiran hännän aidalle nostamisesta 
en voi olla mainitsematta paria toisintoa, joissa aivan sama 
piirre myös esiintyy. 

119. A. Olen tässä kuin koira aidalla, häntä raossa: d 1 . 34 Anshelm Ko$keiy'aakko. 

B. On kuin koira aidalla ja, häntä aidan raossa: f, k'. 

C. Se koira kiikissä, jonka häntä aidan raossa: h 1 . 

Sattumalta tapasin venäläisessä kirjallisuudessa saman- 
tapaisen puheenparren. Leo Tolstoin teoksessa BoiiHa n 
Miip'b (II nide, I osa siy. 158 l ), huudahtaa näet eräs rat- 
suväenupseeri ratsastavalle jalkaväonupseerille ivaten: „Co- 
6aKa ua 3a6op1i, JKimaji coöaKa Ha aaöopi", ja selittää tekijä, 
että tämä huudahdus oli ,,Bmcuma Hae.Mt.uiKa KaBa.aepnc.Ta 
naAT, BepxouuMX uixoTHUMi." — Eiköhän tässä ole sama 
juuri kuin suomalaisessa sananlaskussa? 120 A. Koirathan kutsuen kulkee, hyvä vieras (tulee) 
kutsumatta: h 1 , d l , P (kunnialliset), g- 1 , h 1 (kunnon vieras), 
j 1 (kunnon vieraat). 

B. — menee, kelpo vieras — : rl 1 . 

C. — hyvät vieraat ilman tulee: h 1 . 

1). — tulee, hyvät ilman hyppeleikse: h 1 (Stark). L. 

E. — menee, hyvät ilman lykkeleikse: e 1 , L. 

F. — kulkee, penikaiset piiskutellen : e 1 . 

Ci. — kulkevat, miehet muuten marssivat (astele- 
vat): n 1 . 

H, — ystävänsä tykö, vaikk'ei kestiin: h 1 . 

I. Koira kutsuttu vieras, hyvä vieras kutsumaton: g 1 . 

Viro: J. Koer keda kutsuta, auus (hea) mies astub ise : 
Vt 1 , T- 5 ; Yö 1 , V1 s , Li, P^». 

K. Kelm koer keda kutsuta, uva (ebk hea öige) inimene 
tulel) isegi: T 2 , 

L. Kocra kutsutas. hea inimene tuleh isegi: T 1 . 

M. K. keda kutsuta, auns mees kes ise läheb: L 1 . 

N. K. kutsutas, ää rahvas lätt esi: V5 1 . 

Tässä meillä nyt on toinen samanlainen tapaus kuin 
tutkimuksessa 118. Ell'ei siis yhteinen lähde ole aikojen 
kuluessa jäljettömiin kadonnut, on tässä alkuperäinen suo- 
malais-virolaiueu sananlasku. J ) CoiiineHin ['ii;iiji:i ,!. H. To.icTom BoiiHa n Mnpi» Mocusa 1906. Kaira xuomal. ynnii virol. sananlaskuissa. 85 121 A. Kissa elää kiitoksella, koira pään silityksellä: 
h 12 , c s , d 3 , e 1 , f ä , g 1 , h 1 , k 2 . 

B. Ei kissa — , eikä koira — : b 2 , k 1 , L. 

C. Elää kissa — : a 1 . 

1). Koira kiitoksella elää, kissa hännän nostamisella: a 1 . 

E. Koira kiitoksella elää, kissa pään — : d 1 . 

F, Kissa eli kiitoksella, k. «kosti Jumalalla" n 1 . 
G-. Kissa kiitoksella elää, k. silittämisellä: i' 1 . 

H. Kissa kiitellen elävi, katinpoika kaunistellen, k. 
päätä silitellen: b 1 (Stark), j 1 , L. 

T. Koira nuolulla elää, sika pään poiminnalla: g 2 , j 1 . 

J. Koira nuolulla elää närhi pään poiminnalla: g 1 . 

K, K. nuolulla elää, sika tähkäin poiminnalla: j 1 . 

Vertailun vuoksi otan tähän pari venäläistä sanan- 
laskua, jotka lausuvat aivan saman ajatuksen kuin suoma- 
lainenkin: CnaciiöosTB cutb ne öyjerb 1 ). Cuacnöo ne Kop- 
iihtt., ne rpkeTi l ). 

Viroon on sananlasku sattumatta joutunut: 

L. Koer eläb kituses, mitte inimene: Vv 1 . 122 A. Pahaan ilmaan ei hyvä aja koiraansakaau, 
mutta paha ajaa palkollisensakin: a 1 . 

E. Ilma sellainen, ett' ei hyvä mies koiraansakaau ulos 
aja, paha mies ajaa akkansakin: b 1 . 

C. Hyvä mies ei aja koiraansakaau pahalla ilmalla 
pellolle (ulos), mutta paha mies ajaa akkansakin : P. 

D. Enempi pitää kelpo mies k:staan kuin huono mies 
vaimostaan: d l . 

E. Ei paha isäntä päästä kmsakaau ulos huonolla il- 
malla: h 1 . 

F. On niin huono ilma, etfei sinne aja kunnon mies 
k:nsakaan: b 1 . 

Viro: G- Hea peremees ei aea paha ilmaga koeragi 
ulu alt: VI 1 , 

') n P H. I. s. 109. B6 Anshebn Koskenjaakko. 

H. Hiia perremiis armastas kali imuna pinni: Yö 1 . 

I. Hea peremees ei rohu peret ja armasta!» oma koera 
ka: TK 

Varmaan ei voi päättää onko tässä suomalaista vaiku- 
tusta edellytettävä. Yhtäläisyys ei ole kyllin suuri. Kah- 
dessa viimeisessä virolaisessa toisinnossa sananlasku on jo 
alkuperästään turmeltunut ja vaiu kerran on pahaau ilmaan 
ajamispiirre säilynyt puhtaana, 

12,-i A. Varalta se vieras koiraa lyö: b 1 , e 3 , f, g 2 , h 1 
(toruu), m 1 . 

Viro B. Koera piab varuks liiöina: Vv 2 . 

C. Varrust kassa koera lilja: Vv 1 . 

Aivan selvä suomalainen vaikutus on tässä huomatta- 
vana. Pitemmälle kuin Viruinaalle se ei ole ulottunut. 

124 A. Senhän se koira kylästä saapi, kolahduksen 
korvalleen: P, h 1 , j 1 , m 1 , p 1 , s 1 . 

B. — korvalleen, sinimarjan siimalleen: b 1 (Stark), L. 

C. Koira kolauksen kylästä saapi: c 1 . 

D. Kolauksen k. saapi kylässä käydessään: f 1 . 

E. Kolauksen korvalleen saapi k. kylässä: e 1 . 
Virossa oi) sananlaskuja, jotka suuresti muistuttavat 

edellisiä: 

F. Juusgje peni saa iks, kui mitte mnud, siis koikage 
sälga: VI 1 . 

G-. Kui roitja peni muud ei saa. sis mats malgaga 
sälga: T'. 

Arvattavasti sananlasku kummassakin maassa on itse- 
näisesti ja erillään kehittynyt. Mainitsen lisäksi seuraavat 
vain Saarenmaalla tavattavat toisinnot: 

H. Jooksja koer näeb paljo, puhu saat suhu, teise 
selga: S s . 

I. — ise otsib hobust bobu ai: S 1 . 

125 A. Sepä tuota olikin kirjavaista k:n hännässä: e 1 . Koira monml. ynnä virol. sananlaskuissa. 87 

B. Se tuota nyt 011 koiran hännän päässä valkoista: k 1 . 
O. Tuopa tuota on — : b L . 

D. Sen verran valkoista kuin koiran hännän nenässä: e 1 . 

E. On kerran k:n hännänkin päässä valkoista: k 1 . 

F. On vähän kuin koiran hännän päässä valkoista: k', 
Vaikk'ei levenemistaulu olekaan aivan selvä, tahtoisin 

Suomesta tulleihin lukea virolaisen sanan laskuu: 

G-. Täht peni hännä otsan: T 1 . 

Muistiinpanija on pitänyt sananlaskua niin vieraana, 
että on katsonut tarpeelliseksi siihen liittää selityksen: 
Kui kellegil iiks asi on mis liig pisike. 

126 A. Velikulta velkaa tehdessä, koiran poika mak- 
saessa: b 1 , d 1 . 

B. Velka veli otcttaissa, kelmi, koira maksettaissa : h 1 . 

Viro: G. Hiia miis ku annat, koer ku tagasi kiiiisut: Vö 1 . 

Suomessa sananlasku tuntuu jotenkin yleiseen levin- 
neeltä muodossa : Veli velkaa tehdessä, veljenpoika maksaessa. 
Toistensa kanssa yhteyteen tuskin uskaltaa suomalaisia ja 
virolaisia toisintomuotoja asettaa. 

— Kaikissa näissä tapauksissa on joko suomalainen 
sananlaskumuoto ulottanut vaikutuksensa Viroon tai aina- 
kaan ei ole päinvastainen vaikutus tuntunut todennäköiseltä. 
Pari tapausta tarjosi myöskin mahdollisuuden olettaa 
viileistä suomalais- virolaista alkumuotoa. Luonnollisesti on 
olemassa sellaisiakin sananlaskuja, joissa virolainen muoto 
on vaikuttanut Suomeen. — Virosta tullut on todennäköi- 
sesti sananlasku: 

127 A. Koirat sotii, koirat sopii: h 1 . 
Täällä tavataan näet toisinnot: 
B. Oma peni pureleva, oma Iita lepivä: T 2 , Vö 4 . S 1 . 
< '. < >mad koe rad kisuvad, omad koerad lepivad: VI 1 , H 1 . 
D. — taplevad (riidlevad). omad k-d lepivad. Vv s . 

K. Oma tahi peni purelase, oma tahi p. lepise jälle. T 1 . 
Sama tuntuu asian laita olevan mitä tulee sananlas- 
kuun: 88 Anshelm Koskmjaakko. 

128 A. Koirat haukkuu, kosijat tulee, minä vaivainen 
alasti; b ! (Stark), L. 

B. -- tulee, pistäy piika penkin alle: t 2 . 

Viro: C. Senni koer haugub, kunni kosilane tuleb: 
T\ .]>. 

I). Koer haugub, kosilane tuleb: VI 1 . 

Tavallisesti on kosijan sijalla Tain vieras ylimalkaan: 

E. Senni k, haugub, knnni kiilaline tuleb: Vv 1 , T 1 , 
VI*, Vö 2 , H 2 , L 2 , P 2 , Köpu. 

F. Koer haugub ikka nii kana, kui kiilaline tuleb: 
Vv 3 , VI 2 , H 2 , IA ja, P 1 . 

G. Kui k. haugub, siis ike kiilaline tuleb : T 1 , S 1 
(vööras), 

H. K. haugub senui kui vööras tuleb: S 5 . 

Edellisistä on johduttu seuraavanlaisiin toisintoihin: 

1. K. augub ikka nii kauva, kui unt tuleb:? 

J. K. augub nii kauva kui unt aija taga: T 1 , VI 1 . 

Iv. Peni seeni hauk, kui susi karja matin tuleb: 
Vö 5 , TA 

L. Koer (Peni) ikka nii kaua (seeni) haugub. kui asja 
leiab (saab): TK 

M. K. haugub, kuni koodi kätte saab: L 1 . 

Useampia näin selviä tapauksia ei tietääkseni ole. — 
Näiden esitettyjen lisäksi on kyllä olemassa sananlaskuja, 
yhteisiä molemmille kansoille, matta kun tavallisesti ou mai- 
nittuna yksi ainoa tai pari toisintoa kummastakin maasta, 
on mahdotonta ratkaista, missä ne ovat syntyneet. Liitän 
senvuoksi vain rinnau molemmat muodot. 120 A. Koiralla on k:n metkut: j 1 , 
B. Koer ai koer a tembud: VI 1 , Vö 1 . 130 A. Nud k. haukkuu kuin ruokitaan: d 1 . 
B. Nii ku pinni söödetas, nii pini hauk: Vö 1 . 

131 A. Nälkäiset k:t pahite haukkuvat: k 1 . Koira suo mol. ynnä virol. mnaidnskuiissa. 89 

B. Nälläne pini puro halusahe: Vö 1 . 

C. Xäljane k, od kibedam:? x ) 132 A, Sitkeäit kuin k:u liha: h 1 . 
B. Ta nm sikkö kui pini liha: Vö 1 . 134 A. Tietää k:kin pierreensä: f 1 , s 1 . 
B. Kiill k. peern möistab: Wv 3 . 135 A. K. kotoansa nai: b 1 (Stark), Gottlund, L. 

B. Näinä ja k. peavad kodu meest ootma: L 1 , 

Mainitsen tässii myös pari virolaista sananlaskua, joita 
semmoisinaan ei käytetä Suomessa, mutta joiden sisältämä 
käsitys meilläkin on aivan yleisesti tunnettu: 

136. Kui k. rolitu sööb, siis tuleb sauti ilma ja sadu: 
JS L 1 . 

Onhan se meilläkin sateen merkki, kun koira {tai kissa) 
syö ruohoa. I 137. Kus raisk, sanua joosevad koerad kokku: VI 1 . 

Viittaan tämän yhteydessä tunnettuun suomalaiseen 
(mahdollisesti yleiseurooppalaiseen) sananlaskuun: Missä 
haaska, sinne kotkat kokoontuvat. ') I Ä L E. s. 129. 


V. 

Alkuperäiset suomalaiset sananlaskut. 

Tulemme nyt lopullisesti alkuperäisiin suomalaisiin sa- 

nanlaskuihln. se on mihin, joille ei ulkomailla eikä edes 
Virossa tavata vastinetta missään muodossa. Silloin voimine 
vielä eroittaa pienen ryhmän, nimittäin ne sananlaskut. 
jotka eivät ole kansan oman henkisen tuotannon tuloksia, 
vaan kirjallisuuden välityksellä seu haltuun joutuneet. Kir- 
jailijalle on sanomattoman vaikeata tunkeutua niin syvälle 
kansanrunouden henkeen ja se niiu täydellisesti omaksua, 
että hän voisi itse luoda jotakin, jonka kansan herkkä 
vaisto todella tunnustaisi „lihaksi omasta lihastaan". Mutta 
että sananlaskujenkin alalla tämmöisiä tuotteita sentään on 
olemassa, ou varmaa, vaikkakin ne useimmiten ovat verrat- 
tain rajoitetulle alalle levinneet. Tämän kysymyksen rat- 
kaiseminen vaatisi kuitcukin sinänsä laajalle käypiä tutki- 
muksia, joihin en ole ryhtynyt, eikä kirjoitukseui tarkoitus 
olekkaan sen puolen selvittäminen erikoisesti. Tyydy ukin 
vain tuomaan esiin ne omatekoiset sananlaskut, jotka olen 
poiminut Jaakko Juteinin teoksista, ja jotka myöhempien 
keräilijäin toimesta on kansan huulilta muistiin kirjoitettu. 138 A. Aina se haukkuu halpa koira, häijy muita häväi- 
seepi: b 1 (Stark). 

B. — arka k., panettelee paha toista: b 1 (Stark), h 1 . Koira svomal. ynnä virol. sananlaskuissa. 91 Edellisen toisinnon on Stark arvattavasti kopioinut 
Juteinin teoksesta Sanan Laskun Koetuksia ja Runon Täh- 
teitä (Painettu Wiipurissa v. 1844. siv. 5). Jälkimäinen 
tavataan muodossa: Aina haukkuu häijy koira, paha pa- 
lmu panetellen teoksessa Uusia Sanan Laskun Koetuksia 
(Toinen Parannettu ja Lisätty Ulos-ando. Viipurissa .1817. 
siv. 2.) 139. Koirat riitaiset rnalla, 

konnat pahat kaupoissansa: b^ (Molemmat kerrat Stare- 
illa). Sanasta sanaan tämä tavataan Juteinin Kirjojen 
H:ssa osassa, siv. 8. — Mahdollisesti on tässä yhteydessä 
mainittava niin'ikään Stark'iu kokoelmassa oleva: Hullut 
riidassa elävät, koirat kohta tappelevat. — Muuttumatto- 
mina on ravattu myöskin sananlaskut: 140 A. Hammas k:lla kamala, 
häijyn kieli kamalampi. 
B, Kova ompi k:n hammas, 
kieli suussa pahansuovan 
keihäs, hammasta kovempi. 141 A. Paha kielellä pureepi, 

koira hampailla kovilla. ] ) 

Nämäkin tavataan kaikki Stark' illa. Pienen muun- 
noksen: 

B. Paha puree sanoilla, 

k. hampailla kovilla, — mainitsee myöskin sama lähet- 
täjä. Olen pakoitettu taaskin huomauttamaan puheenalaiseen 
kokoelman epäluotettavuutta, sillä en voi torjua epäilevää 
ajatusta, että tokkopahan esimerkiksi nämä edellä luetellut ') Juteinin Kirjojen 8 osa, s-t. 0, 15. 17. r 90 Amhelm Ko&kenjaakko. 

sananlaskut ovatkaan kansan suusta kerättyjä. Tuntuu joka 
tapauksessa kovin omituiselta, että niitä vain Pirkkalassa 
käytettäisiin ja että vain Stark on niitä kuullut. Olisin tai- 
puvainen selittämään asian siten, että hän on sananlasku- 
jaan parhaassa tapauksessa kysellyt painettujen kokoelmien 
mukaan. Silloinhan hän on kysymykseensä: ..Sanotaanko 
täälläpäin näin", helposti voinut saada epäröivän vastauk- 
sen: »Sanotaanhan sitä. — onhan niillä vanhoilla paljonkin." 

142 A. Puoli mies ja puoli k. 
se arvon alentaa, 

mutta kun on koko k. 
sitte nyletään I 1 . 
Juteinilla tämä kuuluu; 
B. Puoli mies ja puoli koira 
hyödy töinä hyljätään, 
mutta kun on koko k., 
sitte nahka nyljetään. l ) 

Juteinin: 

143 A. Hännässä on k:u ilo, 
hullu nauraa kambaillainsa, 2 ) 
sekä vähän laajempi. 

B. Hännällänsä bävytöinä. 
k. ilmoittaa ilonsa, 

hullu nauraa nambaillansa. 3 ) 
on saatu muodoissa: 

C. Hännässä k:n ilo: a 1 , h 1 . L. 

D. Hännässä k:u ilo, hullu nauraa hampaillaan: L. 

E. Hännällään k. ilonsa ilmoittaa, hullu mauraa ham- 
paillaan: b' (Stark). 

Näihin tahtoisin lukea myös toisinnon: 

F. Korvilla hepo, hännällä koira 
suosionsa näyttää: h 1 (Stark). ') Juteinin Kirjojen 7 osa, s. 112, — ! ) Uusia Sanan La.sk ui a s. 8. 
') Juteinin Kirjojen 8 osa, s. 16. Koira suomol. ynnä virol sananlaskuissa. 93 

Luultavasti 011 päämuoto: Hännässä on koiran ilo,' 
ollut Juteinjlle tunnettu itsenäinen sananlasku, jolle hän on 
vain antanut mielestään paremman, kertosäkeellä varustetun 
muodon. Sama ajatus on nimittäin olemassa saksalaisessa sa- 
nanlaskussa: Der Hund dankt mit dem Schwanze '). ja ve- 
näläisessä: 

i y coöaKii ATMita b-l xuocrfe. 2 ) 

Olettamani menettely ei Juteinin puolelta olisi ollen- 
kaan harvinainen, sitä tapaa hän päinvastoin paljon käyt- 
tää. Muistuttaahan edellä mainittu toisinto : Aina se hauk- 
kuu arka koira, panettelee paha toista, suuresti yleiseuroop- 
palaista sananlaskua: Pelko koira paljon haukkuu. Sa- 
moin tavataan kansan huulilla sananlasku: Paha on pani- 
jan kieli, joka selvästi on keskustana 140 ja 141 tutkimuk- 
sissa mainituissa sananlaskuissa. Sitä paitsi tavataan Ju- 
teinin Ajatuksissa ja Hnpailemisissa esim. seuraava palanen 


144 A. Miesten sodan sortavalsen 
saapi sade sammumaan. 
Koirain riidan riehuvaisen 
veden loisku loppumaan. 3 ) 
Runkona on sananlasku: 

B. Vettä koirien sotaan: e'\ R 

C. — tuhkaa kissain tappeluhun:? (Valven kokoelma). 
D — tulta naisten (akkain) tappeluhun: b 1 , e 1 , m 1 . 
■Juteinin muodostelmasta taas on selvästi saanut al- 
kuosa Starkin mainitsema toisinto: 

Sade sammuttaa sodatkin, 
'esi kohta koirain riidat. 
Helposti tunnettava on keskus myöskin seuraavissa, 
sepitelmissä: 

Kehnon kielen moitto, kiitos 
ovat turhat todistukset. 
Koirat haukkuvat hyvääkin, insa Sta 

K s 
Vesi ') s W L. II. Hund. 1478. — s ) H C X M. in. s. 157 
ä ) Juteinin kirjojen 7 osa, siv. 109. i»4 Anshelm Koskenfaakko. 

pahallekin palkan tähden 

hännät heiluvat monesti. ') 

Mammonasta riidan riehu 

ilmestyypi ihmisille, 

niinkuin luusta koirain kesken 

tuima tappelu tuleepi. ') 

Kuka koirana elääpi 

saapi koiran kuolemankin. 2 ) 

Sangen mieltäkiinnittävä on runonpätkä: 

Kyllä koirat keskenänsä 

riitelevät riettahasti, 

mutta vasta sutta vasten 

yhdistyvät ynseätkiu. s ) 

Sillä ajatus, että koirat, olkootpa sitten miten riitaiset 
tahansa, suden tullessa uskollisesti pitävät yhtä puolta, on 
aivan yleisesti puettu sananlaskun muotoon milteipä koko 
Euroopassa. Suomalaisissa kokoelmissa sitä nyt en ole näh- 
nyt, mutta. Juteinin runonpätkä saattaa hyvin todennäköi- 
seksi, että semmoinen meilläkin on ollut olemassa. Toiselta 
puolen on kyllä mahdollista, että Juteini on saanut aiheen 
tekeleeseensä esim. saksalaisesta kirjallisuudesta, jonka hän 
hyvin tunsi. 

Mutta olemmepa joutuneet hiukan vieraille vesille, — 
syrjään aineestamme. 

Vain yksi nyt puheena olevaan ryhmään kuuluva 
sananlasku minulla enää on mainittavana: 145. Ei k. hännällänsä pure: a 1 . 

Luulen näet, että se on syntynyt pienen ..Ta- 
lonpoika ja tuomari nimisen tarinan vaikutuksesta. Siinä 
kerrotaan, kuinka eräs mies oli lyönyt lapiolla naapurinsa 
koiran kuoliaaksi ja siitä haastettu oikeuteen. Mies puo- 
lustelee tekoaan sillä, että koira ensin oli purrut häntä. ') Juteinin Kirjojen 7 osa, siv. 112 ja 166. — s ) S:a 8 osa, s. 
24. - ') S:a 7 osa, a. 163. Koira suomat, ynnä virol. sananlaskuissa. Uh „No, mikset tuota varrella rangaissut" , kysyi tuomari. Vas- 
taus kuului: „Eipä häiikääu minua hännällänsä purrut." J ) Kun nyt käymme jälellä olevaa aines varastoamme 
tarkastamaan, pyytäisin ensiksi kiinnittää huomiota seuraa - 
v aulaa t nisiin sauaukskuihin, tai oikeammin puheenparsiin: 

146. Aina vastatusten kuin susi ja Hantulan koira: k 1 . 

147. „Ei aika mies koiria pelkää", sanoi Tommi, kun 
hän kerjäläispojan kanssa tappeli: b l . 


148. Ei Kurvi tunne koiraansa: k 1 . 149. Hoikka kuin Hoiskan k: k 1 . 150 A. Hm, sanoi Hy nipin koira, ktm valkea uunissa 
oli ja emäntä itseänsä uunin edessä paistoi ja koira uunissa 
oli: a 1 (Hyräläu), b 1 . 

B. Huu (Imi, hyh hyh), sanoi Hympin koira, kuu mylly 
paloi ja kalina jäi nuolematta : b z . 

C. — Hyrvälän k. — : iV. 
1). — Hymmyiän k. — : d l . 
E. — myllärin k. — : j 1 . 

( F. Hyh, sanoi k., kun mylly paloi: e 1 . 

151. Hilkkaa ja kilkkaa, kuin Kaakkulanuniu k:u 
jalka: b 1 . 

152. ,,Haukun nahka, mutta kesselin häntä'', s;inoi rep- 
puryssä, kun ketun nahkaa osti: b 1 . 153. ..Hyi rumaa", sauoi ryssä koiraa: c'. (Helsinki). b 1 k 1 . ') S:a 9 osa. Tarinoita siv. 8. 96 Änakdm Koskenjaakko. 

154. Härskää ja pärskää kuin Härttänän k.: b l . 

155. „Ilo meni", sanoi laukkuryssä, kun koiransa möi: k 1 . 

156. Ka, ka kanaa, knn vie Kulman koiraa: k 1 . 

157. Koskas Ruotsin koiralla kohris on? — 
Välistä on liikaa kylmää, välistä liikaa lämmintä: <■>, 

158. ,Jjeikkiä se on", sanoi Epilä. kuu pisteli koiraa 
kepillä: b 1 . 

159. Omilla asioillaan kuin Otramäon k.: e 1 , f 1 , g ; . 

160. On sulhasia kuin Juokkolan k:lla: g 1 . 

161. Poliis', poliis; kaksi k:aa tappelee: b'. 

162. „Se ei koske minnun", sanoi mies. kuu k. puujalkaa 
puri: Savo ja Karjala. 

163. ,. Terve", sanoi Sampsan Maija, kun k. kinttuun 
puri. b 1 . 

164. „ Tulisi pois", sanoi Antti (Hiuni) Tiihonen koiral- 
leen. f 1 , g 1 . 

165. ,.Tule tänne", sanoi Heikki Tiihonen k:lleen: j 1 . 

166. Se tekee puhtaan työn kuin Pekka Ukkonen k:n 
nylyssä: g 1 . 

167. „ Siinäpä se temppu onkin", sanoi Lyöri koi- 
raansa: cl 1 . 

Kaikki nämä ovat ylipäänsä aivan paikallista laatua 
ja varmaankin myöhäsyntyisiä. Jotkut, kuten esim: (.Leik- 
kiä se on" sanoi, Epilä, knn pisteli koiraa kepillä, ovat ar- 
vatenkin runoa tavoittelevan muotonsa vuoksi saaneet ar- 
mon. Osa taas saattaa palautua johonkin tunnettuun tosi- 
tapahtumaan. Toimivat henkilöt ovat osanneet sanoa jon- 
kun niin sattuvan sukkeluuden, että ainakin oman paikka- Koira suomat ynnä virui, sananlaskuissa. 97 kunnan väestö sen on omaksunut, käyttääkseen sitä saman- 
tapaiseen situatsioon jouduttuaan. Tämmöistähän tapahtuu 
joka päivä vielä meidänkin aikoinamme, kuten jokainen 
omasta kokemuksestaan tietää. Nimi on myöhemmin saat- 
tanut vääntyä tai on se kokonaan tekaistukin alkusohinun 
ja runomitan vaatimuksia paremmin vastaavaksi. Tuore, 
mehevä huumori niissä kaikissa oh pääasiana. — Kirjalli- 
suuden vaikutus lienee myöskin osaltaan avustanut tämän 
tapaisten puheenparsien syntymistä; — viittaan vain mun- 
tainien pilalehden „ — sanoi — " osastoon. 

'runnottuun tapahtumaan tähtää erään toisinnon mu- 
kaan myöskin sananlasku: Kis A. Kyllä lyöpä aseen löytää, koppaa koiran lat- 
tialta; e 1 . 

B. — jos ei muuta, ottaa — : e'. 

C. — aseita saapi, jos ei muuta, niin — : f 1 . 

D. — sanoi poika, kun koiralla tuomaria löi: h 1 . 

E. — lyöpä lyöpi koir älläänkin: f 1 . 

F. Ei lyöpä asetta puutu, lyöpä lyöpi koirallakin: sr 1 . 
Arvelen kuitenkin, että kaikki nämä toisinnot ovat 

myöhempiä johdannaisia ja lisäyksiä, joiden runkona on: 

G. Kyllä lyöpä aseen löytää: Fl, L. 

Tämä taas voinee palautua tuohon tunnettuun sanan- 
laskuun: Joka haluaa koiraa lyödä, kyllä se kartun kat- 
soo, joka näin on tahdottu yleistää. 

Ikäänkuin sattuman varassa muodostuneina ja alinomaa 
uudelleen muodostuvina pidän useimpia lyhyen vertailun 
sisältäviä lauseparsia. Varsinaisen sananlaskun nimeä niille 
ei voi myöntää. 169. Hyppää kuin kahleista päästetty k.: a 1 , 

170. Hytisee kuin k:n pää paskantaessa: d 1 . 

171. Häpeää kuin risan syönyt koira: Savo. 

172. Juomari on täynnä juonia kuin koira kirppuja: b 1 . 98 Anshelm Koskenjaakko. 

17. 1 "!. Katsoo kuin k. lihauniyyjän päälle: h 1 , 

174. Mieleen kuin k:n kirput: b 1 . 

175. Niin silla on kuin kuolleella koiralla sukulaisia: f 1 , 

176. On joka paikassa kuin k, kalikassa: i' ; . 

177. Otti kiinni kuin k. kalikkaa: b 1 . 

178. Paleltuu kuin vanha k: c 1 . (Huom: Frysa som en 

liuiicl). 

179. Riiputtaa kuin k. kurikkaa: e 1 . 

180. Se meni kuin k:u kunnia: f. 

Huom: Ei häijy hävystä tiedä, eikä k. kunniasta! 

181 A. Ukajaa kuin k. sonsarissa: k 1 . 
R. Urajaa knin kirpuillensa k: h 1 . 

182. Väsynyt kuin hiihtomicsten k: b 1 . 

183. Vesi juoksee silmistä (vedet silmissä), kuten her- 
raa pelkääväisen koiran (pelkääväinen k.): IA 

Edellisten kanssa sama.au ryhmään luen myöskin seu- 
raavat: 

184. Ei k., jos kiiyhä: g 1 . 

185. Ei ole nenättömästä miehestä, eikä koirattomasta 
tulusta: h 1 . 

186. Ei piikakaan piru ole, eikä renki koira: b 1 . 

187. Hnomcna k. saa, ja kun huomen tulee, niin ei k. 
saakkaan: k 1 . 

1S8 A. Haukkuu k:kin vaikk'ei mitään osaa: b 1 . 
B. — vaikk'ei ole kouluakaan käynyt: 1)'. Koira suomat, ynnä virui, sananlaskuissa. 99 

180. Här, här musta k., purisitkos vielä: b 1 . 

190. Itse k:o paskakin mättähällä: k 1 , ?'. 

191. Ttse k:kin paskalle menee: a'. 

I 192. Itikka olla pitää, jos ei muuta niin k: k'. 

iin;;. Kaikki ja kaikki, koirat ja kaikki: g 1 . 

194. Koirat luulevat miehiä verrakseen: e 1 . 

195. Ei vaarille hauku k:kaan: b 1 . 

196. Ei vanhaa piikaa, koirakaan hauku, hevosetkin 
sitä pelkää: d l . 

197. Meninpäs niinä tuon k:n jäiille: h 1 . 

198. Minne meni? — kissa vei, k. söi: m 1 . 

199. Missäs k., jos ei hännässä: a L . 

200. Olkoon vaan k., mutta sudesta minä sen nyljen: b 1 . 

201. Poika hoi, joko se k. joi?: g 1 . 

202. Suus' koira!; b 1 . 

203. Älä suuhuni tule, vaikka k:kin olet: h 1 . 
Pohjois-Hämeessä ja Pohjois-Savossa mainitaan pari 

toisintoa, joissa puhutaan koiran hirttämisestä: 

I 204. En simainen päivä on koirallekin kovempi hir- 
ressä: e 1 . 

205. Mielellään k. hirressä: c 1 . 

206. Häntineen k. hirtetään: g 1 . 

Koiran tappaminen hirttämällä tuntuu olleen hyvin ylei- 
nen koko Euroopassa. Muistammehan Virossakin olleen sa- 100 Anshelm Konkenjnakko. 

nanlasknn: -Joka haluaa koiransa hirttää, kyllä se nuoran 
löytää. Tulemme täällä tapaamaan pari muutakin toisin- 
toa, joissa sama piirre esiintyy. 

Koiran nylkemistä pidetään nähtävästi arvoa alenta- 
vana ja häpeällisenä työnä. Niinpä Savossa ivaten kutsu- 
taan koiran nylkijäksi miestä, joka komeilee useampiveitsi- 
nen tuppi vyöllä: 

207 A. Kaks' on veistä varkahalla, kolme koiran uyl- 
kijällä: b 1 (Stark), f, g\ L (Kaksi — )■ 
E. — koiran salvajalla: e 1 . 

C. — k:u tappajalla: h 1 . 

D. Kaks' on juonta — : h 1 . 

E. Kaksi veistä varkaalla: f 1 . 

Sanoin näitä muotoja savolaisiksi, ja niitä ne epäile- 
mättä ovatkin. Se ainoa b, joka taulussa on, viittaa Starkin 
kokoelmaan, jolle ei voi mitään todistusvoimaa myöntää; e 
taas Tankoliuhi yhtä epäluotettaviin lähetyksiin. 

Muuten on sananlasku jollain tavoin vääntynyt aiua, 
kun se on muistiinpantu ulkopuolella Savoa. — Tässä mai- 
nitsen myöskin lauseparren: 

208. K:n uylkijä hakee veistään — veitsi hampaissa: g 1 . 

Aivan rajoitetulla alalla tavataan myöskin sananlaskut: 

209. Ei saa nostaa k:n veistä pöydälle: g 1 . 

210. Älä pidä k:n veistä: e 1 . 

211. E:n veitsi vieraan pöytään: L. 

Näillä savolais! säntä tai -emäntä huomauttaa — sano- 
kaamme palvelijoitaan, kun nämä liiaksi syövät särvintä. 

Luulen, että jälkimäinen epätäydellisempi toisinto on 
Savosta kotoisin. Tämä maakunta ja osaksi Pohjois-Häme ja 
Pohjois-Karjala näyttävät olevan sananlaskujen ,.luvattuja 
maita/' Meheviä savolaisia sanasutkauksia ihan vilisee, väliin Koira guomnl. ynnä virol. sananlaskuissa, 101 

ne ovat tunkeutuneet vieraillekin alueille. Edellisissä ryh- 
missä huomasi inu ie suuren määrän kaikkein satluviinmista 
puheenparsista olevan juuri Savosta, tai savolaisen vaikutuk- 
sen alueelta Etelä-Pohjanmaalta. Otan tähän vielä joukon 

sananlaskuja, joita etupäässä näillä alueilla tavataan. 

21-2. Harvoin k. oikealla kuolemalla kuolee, tahi susi 
syöpi eli hirtetään: f 1 . 

213. Valeen k. koiraa kopistaa: f. 

-214. Tietää se Musti nimensä: f 1 . 

215. Sitä Musti antaa, mitä Mustilla on: Savo 1 . 

216 A. Sitä Musti, mitä Merkkikin: f 1 . 

B. Sitä Musti, mitä muutkin koirat: e 2 , g 2 , j 1 . 

217. Se on oikein isäntä, että luut koiralle: Savo 1 . 

218. Se minun koirani, joka paraiten haukkua osaa: g 1 . 
Huom: Min käinpe, soin vinner. ') 

219. Oma ruoka, vieras k.: f 1 . 

220. Mielien sia. k:n ammatti: f 1 . 

221. K:n virka, vaan miehen reikä: k 1 . 

222. Koiran se työ on, mutta miestä siinä kysytään: n 1 . 
228. Mene k. kotiisi, hiiden rakki rannoillesi: t\ 
224. Koskee se kiaan, joka karvaankin: L. ] ) P P. Tillökmng n:o. 112. 102 Anskelm Koslcenjaakko. 

225. Ei sitä koirakaan voitaleivätä kuuntele: f. 

226. Silloin on puhe ylhäällä, ktui on koirat kiukaalla: g 1 . 

227. Sitten kun leppä lehdelle tiilen ja k: n kieli lepat- 
taa: g 1 . — Tätä olen kuullut kyllä Hämeessä käytettävän. 
Luvataan viedä lapset esim. kirkkoon „sitten kun j. n. e." 

228. Pois k:t virrestä: g-, 

229. Piski se! suolaista rieskaa, pääset salolle hauk- 
kumaan: f 1 . 

230. Onhan k:kin niinensä väärti: P. 

231. Kcnä näköjään, k. sukujaan: g 1 . 

232. Ei sinusta tule kolmen koiran syöttäjääkään: P, j l . 

233. Ei ruokaa rakille, ei papuja pirulle : g 1 . 

234. Syö k. luu. kun olet likankin syönyt: g 1 , k 1 . 

285. Toi koirain kirkon meininkiä (menoa), ei pappia, 
ei lukkaria: f. 

236 A. Silloin k.t kutsutaan, kun pata pannaan lat- 
tialle: f 1 . 

B. — maahan lasketaan: f». 

C. — kuu kattilan sanka rämisee: e 1 . 

237. Ei siihen kirkkoa tehdä, johon k. kuolee: f 1 . 

Tavataan myös sananlasku: Ei siihen kirkkoa tehuä 
johon köyhä kuolee. Tämä muoto arvatenkin on alkupe- 
räinen. Uskaltaisiko nyt olettaa sananlaskun polveutuvan 
Keskiajalta ja viittaavan silloisiin oloihin? Tapalituihan sil- 
loin usein, että rikkaat ja mahtavat henkilöt testamentis- 
saan määräsiväl rakennettavaksi kappelin tai kirkon, jossa 
heille sielumessuja luettaisiin. Kuolin- tai tapaturmapaikalle 
niufikään oli joskus tapana rakennuttaa kappeli. mmm Koira suomat, ynnä virol. sananlaskuissa. \w\\ 

238. K. kulkee omin venehinsä: m 1 . 

239. Yiuh, vauli, vanha k., joka kuusessa orava: e 1 . 

240. Älä koske k:ii kuppiin, saat k:n kimppuhusi: k 1 . 
B. — nuoraan, k. puree nuorastaan : k 1 , L. 

241 A. Sika koiraa pilkkaa, takareki kelkkaa: L. 
B. Kattila patna nakran, sika koirua ossuftn: p 1 . 

242. Häntineen k. myydään: m 1 , n 1 . 

243. Ei koiraakaan ennen nyljetä kuin lictiki lähtee : i 1 . 

244. Anna voin pudota, siitä k:kin saa: m 1 . 
Savossa kyllä tätä sananlaskua käytetään, kun tahdo- 
taan moittia liiasta itaruudesta esim. mitatessa. 

245. Korkealtapa ne k:t söisi, kun pöydältä: j. 1 

246. Ei k. käskien hauku: j 1 . 
Huom: Ei kukko käskien laula. 

247. Jaksaa se k. karvansa kantaa: j 1 . 

Hnoni: Se on huono lintu, joka ei jaksa höyheniään 
kantaa. Tämä muoto liene yleiseurooppalainen. 

248. Kun hukalle nälkä tulee, niin koskee se koiraan- 
kin: j L . 

249. Piisaa pilkka pienempikin, koiran suusta kuul- 
tuaan: f 1 . 

250. Ei mies nimellä elä, k. tyhjän nuolemalla 1 : j 1 . 

251. Ei k. pahaksi kuse puita: m 1 . 

252. Turhaan koiralla hyttysiä haukutat: li 1 . ') Wert. tutkiin. 121. wmm 104 A nxhclm Koskenjaakko. 25;i. Tekevä toruva vainio, närkki haukkuva penikka: 
b 1 (Stark), L. 

254 A. Syö k. kaatunutta, haukkuu hävinnyttäkin: b 1 
(Stark), L. 

B. Tarttuu k. vaivasenkin sauvaan: b 1 (Stark), L. 

C. — kerjäläisenkin keppiin: h 1 . 

D. Kiinni k. vaivaisen sauvassa: a 1 . 
Huom, „T)cr Himd ist des Bcttlers Feind." 255. Susi syöpi, k, häräjää: f 1 . 

2.56. Sulholla suden ikenet, kosijalla koiran leuat: b 1 
(Stark), L. 

257. Sen puun juurella k. kykkii, missä orava on: h 1 . 

258. Saadakseen kissa naukuu, ottaakseen k. hauk- 
kuu. b 1 (Stark), L. 

259. Pian ou hullu houkuteltu, petetty penikkakoira : 
b 1 (Stark), h», L. 

B. Valeen on — : f 1 . 

260. Peittaa k:kiu häpynsä: f 1 . 

261 A. Olkohonpa olieheksi, musta koira kuoJleheksi: L. 
B. Olkoonpa tuo nyt onneksi — : h 1 . 

262. Niin oo neiti taattolassa knin marja hyvällä 
maalla, niin miniä miehelässä kuin k. pahassa säässä: h 1 
(Stark) L. 

263 A. Naimaton mies, hännätön k: b 1 (Stark), f 1 , L. 
B. — on kuin karjan koira: b 1 (Stark). 

264. Muistan murrin syntynehen, karvakoiran kasva- 
nehen: L. 

265. Mies lyö k. kärisee: b 1 (Stark t, L. Koira suomal. ynnä virol. sananlaskuissa. 10» 

266. Mailta miehet meiskoavat, mailta miehet, luilta 
koirat, kälykset kananmunilta, lapset leivänkannikalta: b 1 
(Stark). L. 

207 A. Lupa on k: n luuta purra: f 1 . 
B. — hirven hankea hypätä: b 1 (Stark), m 1 (tnyös- 
hiircn hankea — ), l 1 , Gottlund, L. 

268. Käärmettä kukolla kannus, suden luuta k:n ham- 
mas: h 1 (Stark), L. 

269 A. Koiraparvi: poikaparvi: h 1 (Stark), L. 

B. Missä suuri poikaparvi, siellä suuri k:aparvi: f 1 . 

C. Poikaparvi: k-parvi, piikaparvi: siikaparvi: f 1 . 

D. Poikaparvi on kuin — : f. 

E. Poikajoukko: koirajoukko, piikajoukko: siika- 
joukko: e 1 . 

F. Poikaparvi: k-parvi, tyttöparvi: harakkaparvi: f\ 

270 A. K. on koville luotu: kiville makaamaan, kal- 
lioille kuolemaan: b l (Stark), f 1 . 

13. — makoamahau — kuolemahan: L. 

C. — raunioille makaamaan ja luita syömään: f 1 . 

D; Koira on koville luotu: f 1 . 

E. Kolme on koville luotu, yks' on orja, toinen k., 
lohnas hevonen: f 1 , 

F. Nuot on kolme koville luotu: onet orja, koito koira 
ja heikko hevosen varsa, tanterilla seisomaan, kivillä ma- 
kaamaan: b 1 (Stark), L. 

On oikeastaan runoa. 


271 A. Koira haukkuu konteloa vanhapiika panteloa, 
ikko harmaata kiveä: f 1 , h'. 

B. K, haukkuu kontiota, vanhapiika pantiota 1 ): h 1 
gtark), f 1 L (kanteloa — panteloa). 1 ) pantio on eräänlainen vaja. 


106 AiiShdm Koakenjaaklco. 

•272. Kissalle kiiskiä, koiralle kuoreita: V. 

273. Kielsi vanha Wäitiö-ukko, 
epäsi Suvannon sulho 
kirvehetöntä kjieä 

koiratonta karta d ota : Savo (Alli Xissiuen, n: o 19). On 
oikeastaan runoa. 

274. Kaikki koirankorvat vettä vuotaa: li 1 . 

275. Kaikki ovat muuttuneet ajat entisestään: siat 
muuttuu karvattomiksi. k:t luppakorvaisiksi: f 1 . 

Syntynyt nähtävästi saukon myöhään, knn jo järki- 
peräiseinpää sianhoitoa on ruvettu harjoittamaan. 

276. Jos minä vasta vasikan saan, ei sitä kohta k:t 
syö: h 1 . 

277. Se ihminen on kuin salapurija koira: tulee hy- 
vänä luokse ja on paha mielessä: h 1 . 

278. Syö koira paljonkin, (mutta) elää vähemmälläkin 
b 1 (Star k), e', f», g\ h 1 , k 2 , L. 

279. Haukkumisesta minä k:ni tunnen: Savo. 
Huom: Was iur ein Vogel, das hört man am Oesange. 1 ) 

280 A. Kaksi vuotta k. kasvaa, kolme vuotta vahvi;- 
tuupi: b 1 (Stark), L. 

B. — kolmannen vahvistun: h 1 . 

281 A. Häpeäiihän koirakin, kun koko leipää tarji- 
taan: g 1 , k 1 . 

B. Häpeäähän k:kin koko leipää: e 1 , k-. ') S W L. IV". Vogel. n:o 422. Koira suomat, yunii virui, sananlaskuissa. 107 C. Häpeää kuin k. koko leipää: f 1 . 

T). Mahdotontahan se on, että koko leipä koiralle: j 1 282 A. Koira leikkiä tekee, sika totta tonkasee: e-, 
f 1 , g 2 , j 4 , nP. 

13. K. lyitpi leikkiäkin - : b 1 (Stark). L. 
C. Sika totta, k. leikkiä: e 1 , P, h 2 , k 1 . 

i 288 A. Kissa piikas. k. renkis: g 1 , m i. 
B. — penkin alla (on) kunipanenkin (molemmat): e- 5 , f'. 

g :> . ,V (pöydän alla). 

; C. — harakka hyvä hevoses: h', k 1 , 
Olen kuullut myös Hämeessä. 284 A. Koiran voitto ensimäinen : k-, 
B. — miehen voitto viimeinen: b 1 (Stark), f 2 , k 1 , G-ott- 

lund. ]j (jälkimäinen). 

C." Ensimäinen voitto on k:n voitto: f 1 . 

D. Kolmas voitto k:ii voitto : e 1 . 

E. Ensimäinen voitto on kissan voitto, toinen koiran 
voitto, kolmas vasta miehen voitto: j'. 

285 A. Kalakeitto koiran ruoka, 
suola, leipä miehen muona, 
voi ja velli vasikan juoma: f 1 . 

B. Kaali kolkka k:n ruoka, 
vellinki vasikan juoma, 
puuro, huttu naisten ruoka, 

liharokka miehen ruoka: b a (Stark ja Westerlund, Länsi- 
Suomi? u:o 398), L. 

C. Kaali kolkka k:n ruoka, 
vellinki vasikan juoma, 

puuro vasta miehen ruoka: Gottlund. 

D. Huttu, puuro mielien ruoka, 
voi. velli vasikan juoma, 

kapakaali koiran ruoka: b 1 (Stark), L. 
Yllä olevat ovat oikeastaau runoa. 108 Anshehn Koskenjaakko. 

Huoni: Eau et puin - c'est la viande dn chien. ') 
Vaikka onkin totta, että sunri osa varsinaisista alku- 
peräisistä sananlaskuistamme nykyään on käytännössä milt'- 
eipä yksinomaan Savossa. Karjalassa. Etelä-Pohjanmaalla ja 
Pohjois-ITämeessä, en suinkaan tahdo väittää, että nämä 
seudut olisivat niiden varsinaisena kotimaana pidettävät. 
Olen päinvastoin sitä mieltä, että vasta eteenpäin tunkeu- 
tuva sivistys ne on työntänyt syrjään Länsi-Suomen rinta- 
mailta, kuten on laita muidenkin kansanrunouden tuotteiden. 
Tahtoisin sananlaskuja pitää koko Suomen kansan yhteis- 
omaisuutena, vaikkakin runosuonet nykyään rikkaimniin 
pulppuavat Savon huumoriin taipuvaisen kansan keskuu- 
dessa. — - Näyttää kyllä siltä, kuin Länsi-Suomessa meidän 
päivinämme kernaimmin viihtyisivät niin sanoakscui kevyem- 
män laatuiset ja arvottomammat sanasutkaukset, „ — kuin 
— " ja „ — sanoi — " lauseparret, mutta ett' ci näin aina ole 
ollut laita, siitä on todistuksena myöskin Eloriuuksen onnen 
esiintyminen edellä, olevissakin levenmnistauluissa. Ikävä 
kyllä ovat sananlaskukokoelmamme, vanhimmatkin, verrattain 
myöhäiseltä ajalta, mutta viittauksia ne kyllä antavat sii- 
hen suuntaan, että Länsi-Suomessakin on aikoinaan ollut 
tunnettu moni sille nykyään aivan vieras sananlasku. — 
Niinpä tavataan jo Agricolan Rukouskirjassa seuraava eläin- 
ten poikimisaikojen esitys, joka tosin ei ole sananlasku, 
mutta on kuitenkin antanut aihetta muutamien sananlasku- 
toisintojen syntymiseen : 286 A. 1. Ky menen Kwta N aurana/ 
•2. Kymen en Kwta Ammtraa/ 

3. Caitoijsta kymentie Kw ta llirnmm 

4. Seitzemen Kwta Möketaue/ 

5. Kwsi K\vta Mäkyue/ 

6. Wisi Kwta winguua/ 

7. Kwsi Kwta Rääkyue/ ') r p r. iv. s. 14. Koira iiimnnl. ynnä virol. aanattlaskutsna. 1Q9 

8, Kelie K\vta Papottaija/ 

9. Xelie Kw ta Nauckuija 

10. Kolme wijcko Cakottaija 

11. Nelie wycko Ootkottaia. l ) Jotenkin samanlaisena se on myös Eskeli Petraeuksen 
ja Matti Marttiniuksen teoksissa. '') — Myöhemmin on vain 
Savosta ja (savolaiselta) Etclä-Pokjanniaalta saatu seuraa- 
vat toisinnot: 

B. Katti kaksi, koira kolme, viis' kuuta vmkuvainen, 
kuus' kuuta määkyväinen, lehmä emäntänsä kanssa: k 1 . 

C. Kasi kaksi, koira kolme, neito neljä, villavuona 
viisi, lehmänen emäntineen, hevonen isäntineen: f 1 . 

I). Kasi kaksi, koira kolme, neito neljä, villa viis', leh- 
raonerj emäntineen, hevonen kenkäänsä, vähän vuos' va- 
jaalle: f 1 . 

K. Kasi kaksi, koira kolme, neito neljä, villur viisi, 
kymmenen lehmonen emäntineen: Gottlund. 

Paljon alkuperäisiä sananlaskuja elää sentään vielä 
kansan huulilla Länsi-Suomessakin. Tämmöisiä yli koko 
maan tunnettuja ovat: 

il 287 A. Mitä kissa(t) kirkossa tekee, pois sieltä koi- 
ratkin ajetaan: a 1 , b 9 . f 2 , g 1 . 

B. Mitä kissoilla kirkossa tehdään — : b 1 . 

C. — ei siell' ole kaikki koiratkaan: g\ 

I). Kielty on kissa kirkosta, pääsee k. jolloinkulloin : 
b 1 fctark), L. 

E. Ei saa kissat kirkkoon, pois — : f 1 . 

K. Mitä k:t kirkossa tekee, pois sieltä ajetaan enti- 
setkin: e', f 1 . 

G. Mitä koira — , eihän siellä ole haaskaakaan: d l , e 1 

H. Mitäpä ne koirat — , haukkuvat ja tappelevat: j 1 . 

I. Mitä k:t — , kun kissatkin pois ajetaan: j 1 . 

Mainitsen tässä vielä toisinnon: 

') SKS. Alkulause, siv. 4. — ')*S:a. siv. 383. Muistutus. lly Anskehn Koske > ij 1 1 a /, /, - 1 

J. Käyvät k:tkin kirkossa, vaikka saavat sutsikoita: « ,! , 
Koiran kirkossakäymispiirre on muuten sangen ylei- 
sesti tavattavana muuallakin Euroopassa, Edellä on jo (siv. 
33) ollut puhetta eräästä tämän tapaisesta virolaisesta yleis- 
eurooppalaisesta sananlaskusta. Viittaan tässä vain saksa- 
laisiin toisintoihin : Was soll der TTniul in der Kircne, er 
versteht die Predigt doch nicht J ) ja Man muss den Huiul 
nicht in die Kirche betten 2 ). sekä ranskalaiseen: Est-ce 
la place d'un chien ä la cour. on d'uu chat ä 1' ("'irlise, :; i 
Mainitsemista ansainnee myöskin vähävenäläinen taru, joka 
kertoo, että Jumala alussa loi koiran karvattomaksi, mutta 
saatana myöhemmin antoi tälle karvapeitteen. Tästä on 
seurauksena se, että, koira on saastainen, eikä senvnoksi 
pääse kirkkoonkaan. — ■ kissa sensijaan pääsee. *j Ajatus 
on siis aivan päinvastainen kuin Suomessa. Meidän sanan- 
laskutoisinnoistamraehan ylipäänsä käy selville, että koira 
toki jollohikulloin lasketaan kirkkoon, kissaa ei koskaan. 
Vain yksi ainoa PielisjMrveltä saatu toisinto: Mitäs koi- 
rat — , kun kissatkin pois ajetaan, sisältää toisen ajatuk- 
sen, mutta nähtävästi on tämä muoto aivan satunnainen 
väännös. 

■iss A. Osallahan mies < j lävi. koira toisen kohtalolla:" 
a 1 , b 2 , d\ e', h 1 , m 1 , s 1 . 

B. Omallansa — : m 1 . 

C. Koiran osalla mekin eletään: il 1 . 
Sananlasku on oikeastaan sadusta Koiran osa. 
Huom: Hundar ätlui vp auders ärende 5 ). 
Hvvndhae aedhe gernae anden mandz acrendlie opp '>). 

289 A. Siinä (Siellä) talo (kylä), kus^a kukko, hauk- 
kuu k. korvessakin: b 1 . d 1 . P, j 1 . 

B. Missä kukko, siinä talo, haukkuu — ; j 1 . 

C. Siinä talo, missä kukko, siinä korpi missä k.: f 1 . 

') 8 "VV L. II. Hund. n:o 1034. — -) S:a. n:o 869. — a ) F P F. 
IV. s. 35. - ')HCX M. III. s, 155. — «) P P. n: o 336. — «) Ö N 
M O. n:o 841. (Myös l'alrttektsld : i!lä) - Koira suomat ynnä virol. sananlasku ism. 111 I). Siin' on talo, knss' on kukko, siin' on koti. kuss' 
"ii K.: h 1 . 

K. Talossa kukko kiekuu, k. haukkuu korvessakin: e 1 . 
F. Kylä siellä, missä kukko, haukkuu k. korvessakin: h 1 . 
G-, Siellä kylä, missä kukko laulaa, kyllä k:kin kor- 
iiaukkuu: d 1 . H. Haukkuu k. vain siellä talo, kussa kukko lau- laa: 1». I. Talo se on, missä kukko laulaa, haukkuu k. — : f 1 , 
haukkuu korvessakin, lehmä ammuu lehdos- J. Koira hai 
n: h'. K. Ammoo lehmä lehdossakin, haukkuu k. korvessakin; 
kussa kukko, siinä talo, kussa talo. siinä lapsi: ? l 

L. Kukko kylän ilmoittaa, haukkuu k. — : b 1 . 

Muiden kansojen sananlaskut, päinvastoin kuin suoma- 
in is. -t, esittävät asian niin. että juuri koira on asutuksen 
varmin tuntomerkki. Wo die Hunde belleu isfs Dorf nieht 
weyt !), sanovat saksalaiset, ja venäläiset sekä tshekkiläi- 
set kehoittavat eksynyttä aina pyrkimään koiran haukkua 
kohti: Ecjm mmm 3 a 6.1 vähin r>ea to iun He aa oroHb, a ua cnöa- 
'liii .iän B ). 290 A. Monena (Monna) mies eläissään, monena (nionna) 
k. kuollessaan: f 1 , g\ j 1 . 

B. — koiranpoika kuollessaan: b c , e 1 . 
('. — k:ua kuoltuaan: b l , L. 

D. — k. kohta kuoltuaan: d l . 

E. Moni on mies (monna mies) — , koiran paska kuol- 
tuaan: e :! . 

F. Moni mies — , k:n häntä kuoltuaan: L. 

G. Mainio on mies eläissään, sutenakin, koiranakin: d ! . 
IT. Iloni k. kuollessaan, moni mies eläissään: h 1 . 

I» Monna mies eläissänsä: FL 

J. Moni mies — , hyvä k. kuoltuansa: f 1 . ') s W L. H. Hmid n;o 1327. — "■) H C X M. III. a. 152. 1 n 112 Anshdm Kosk&njaakko. 

Viimeinen toisinto on ilmeisesti saanut vaikutuksia 
seuraavasta sananlaskusta: 

•291 A. Hyvä koira(kin) kuoltuaan: e 2 , j 1 , l 1 , s 1 . 

B. — paha ennen elettyään (eläissään): c\ d 2 , e 2 , P, 

h 1 , y- 

(.'. — ilkeä eläissään: b 1 (Stark), L. 

D. Paha k. clettyää.n, hyvä kauran kuoltuaan: e 1 . 

E. Koiraakin kuoltuaan kiitetään: g 1 . 

292 A. Suden k. vanhanakin: b 1 , c' 2 , d 3 , e 1 , h 1 , k". 
Ii. — nuoren pojan vanhapiika: h' 2 . 

C. — karhun nuoraakin hevonen: ?'. 

I). Korpin nuoraakin hevonen, suden — : h 1 (Stark), L. 

E. Suden k, kuoltuakin, pojan piika kelvotonkin: li 1 
(Stark), L. 

F. Suden k. kuoltuakin, miehen vaimo vanhanakin: 
h', f (piika), L. 

G. Suden k. vanhanakin, miehen neiti kempinäkhl: b 1 
(Stark), L. 

H, Suden k. vanhanakin miehen piika kasattunakin 1 ), 
veden verkko rämänäkin : Fl. 

I. — veden verkko rämänäkin, pojan piika pidetty- 
näkin: h 1 (Stark), L. 

Stark'i n toisinnot ovat jotenkin varmasti kaikki Lönn- 
rotilta kopioituja. 

293 A. Sitä k:km kodikseen (sanoo), jossa on ollut 
kolme yötä (yötä kolme): b 1 , e 1 , g 1 , h 1 . 

H. sauoo. jossa kolme yötä makaa (asuu): P, j 1 . 
0. — kotinaan pitää, kussa kolme yötä on: g 1 . 

D. — kutsuu, missä yön makaa: b l , c 1 . 

E. — jossa yön levännyt on: g 1 . 

F. Kodikseen koirakin kutsuu, jossa hän yösijan saa : a 1 . 

') = ijähtäneempänäkin. Koira guomal. ynnä virol, sananlaskuissa. 113 G-, — sanoo, jossa kaksi, kolme yötä on: g 1 . 

H. — jossa kolme päivää on: k'. 

I. Missä k. kolme yötä on, sen se kodikseen ottaa: b 1 . 294 A. Mies tulee neuvotusta, k. neuvomattomasta : b s , 
c 1 , d 1 . e 1 , f*, g 2 . 

B. Kalu tulee — : j 1 . 

0. Räkänenästä mies tulee, k. tyhjän naurajasta (vaan 
ei tyhjän): j 1 . 

Edellä olleiden lisäksi tavataan Suomessa seuraavat 
koirasananlaskut, joiden leviämissuhteet liitän tähän: 

'295 A. Eihän alastonta k:kaan hauku: b 3 , A 1 . 

B, Ei nälkäistä nukuta, eikä alastonta hauku k: f 1 . 

C. Nälkäistä ei hauku k., mutta alastonta haukkuu 
k: kili: h'. 

Viimemainittu toisinto ensi silmäyksellä näyttää ole- 
van ristiriidassa edellisten kanssa, mutta niin ei ole kuiten- 
kaan asian laita. Kaikki no sisältävät ajatuksen, ett' ei pidä 
kulkea huonosti puettuna, — pikemmin sittenkin nälkäisenä. 

296. Ei köyhää kkaan hauku: b 1 , d 1 . 

297. Ei k. aseita kaukaa hae: b 1 , d 1 . 

298. Tykönä k:n ase: L, Fl (purimet). 

299. Hampaat k: 11a aseena: e 1 . 300 A. Hampaissa k:n miekka (on): IA 

B. — k: n voitto: b 1 . 

C. Ei k. miekkaa tarvitse, kun miekka on hampaissa: h 1 . 301. Ei koiraa kovalla, eikä lasta pehmeällä: l l . 

Huom: Last kasvata nagu koera kntsikast. anna hirmu 
ja anna anna: J l . 

Tämähän sisältää oikeastaan saman ajatuksen kuin 
edellä ollut sananlasku: Antaa lapselle niin paljon kuin 

8 11-4 Anshelm Koxkenjaakko. anoo j. n. c. Hauska on verrata tätä saksalaiseen toisin- 
toon : Gieb elein Hundc so otft er mit dem Schwanze we- 
clelt, uud dem Kinde, was es vrill, so wirst du einen gutcn 
Sund und ein böses Kind haben. — Siinähän on sama kas- 
vatusopillinen ohjelma kuin suomalaisessakin, 

302. Ei k:kaan koko ikäänsä hauku: e 1 . 

303. Ei k. ole veljeänsä parempi: b 1 . 

304. Ei meri siitä pilau, vaikka k. laidalla latkii: b 2 
(pahene), d 1 , g 1 , h* (järvi). 

305. Eihän sitä ole k. purrut, (sen on) jonk' on laki 
laugcttanut: h 1 , h 1 . 

306 A. Ei susi k:n kuolemata itke: a 1 , b 3 . P, 
B. — huoli k:n kuolemasta: d 1 . 

307 A. Ei susi koiraa syö, jotfei häntää jälelle jätä: h 1 . 
B. — eikä miestä, jotfei saappaat jälelle jää: h 1 . 

308. Ei talo siitä köyhdy, jos k. portailla haukkuu: l 1 . 

309 A. Hauku k. kotonasi, ole ääneti kylässä: b 1 
(Stark). L. 

B. — älä kylässä: Gottlund. 

C. — älä toisen tuvassa: h 1 . 

310 A. Haukkuu k. huonompikin hyvän k:n kahlebissa: 
b 1 (Stark) > Juteini. Gottlund. 

B. — hyvän miehen kahlehissa: l 1 . 

C. Haukkuu pahakin k. hyvän miehen kahlehissa, ei 
hauku hyväkään k. pahan miehen kahlehissa: b 1 (Stark), L. 

311. Haukkuu paha k. hyvänäkin pidettäissä: h 1 
(Stark), Juteini. 

312. Haukkukoira kolmikarva, maanpahikko kaksi- 
karva, viimainen yksikarva: Fl. Koira suomal ynnä air oi. mnanlmkuma. 115 

313. Hoti k. suunsa polttaa: b 1 . 

314. Hyvin koiraa kohdellaan, taputellaan ja pot- 
kitaan: e 1 . 

315. Hyvä on koiran luuta purra oman tuvan or- 
ren alla: h r . 

316 A. Hännästään k. vieraan miehen ottaa: d 1 , e s 
(e 1 = todistajan), g 1 (samoin), m 2 . 

B. — todistuksen — : k 1 , n 1 . 

317 A. Isännittain k:t haukkuu, emännittäni lehmät 
Iy])>iiä: b 1 (Star k), L, 

B. Emäntiinsä lehmät lypsävät, isäntiinsä k:t haukku- 
vat: b" (Tyrviiä). 

C. Isännän k:t — , emännän lehmät — : p 1 . 

D. Isännillä koiran haukku, emännillä lehmän lypsy: FL 318 A. Isäntä vieraan väärti, muttfei vieraskaan k. 
ole: a 1 . 

B. Onhan isäntäkin — , vaikk'ei — : f 1 . 

C. Kyllä isäntäkin k:n väärti on: a 1 . 

319 A. Kettu on k:lle sukua, korppi haukan heimolai- 
nen: b', g 1 , h 1 , m 1 , L. 

B. Kettu on k:n sukulainen: c 1 . 

C. Koira on suden sukua, korppi haukan heimolainen : 
h 2 (Stark ja Westerlund, Länsi-Suomi?), L. 

;i 320 A- Kissa köyhän piika, k. köyhän renki, katin- 
poika palvelija: h' (Stark), L. 

B. Kissa on k:n renki, elää vähemmälläkin henki: b 1 
(Stark), L. 

C. — sill'ei elä kenenkään henki: n 1 . 

321 A. K:n jalat kotiin, sian jalat metsään: k 1 . 
B. Sian jalat metsään, k:n jalat — : k J . 110 Anshelm Koshtinjaakho. 

322. K. karttaa koipi ansa, karhu takaraaj ojansa: b 1 
(Stark), L. 

323. Koirau leuka, koiran hammas, mitä niille voipi 
lammas: c 1 (Valve, Siuntio). Tuntu omatekoiselta. 

324. K. mies ilman asetta: a 2 . 

325 A. K. on hauki (?) kuoltuaan : b 1 (Kankaanpää. Ou- 
kari, n: o 153), 

B. Hauki (?) on k. kuoltuaan: b 1 (Poomarkku. Elers, 
n: o 31). 

326. K:lla on hyvä tapa, ei syö kuu ei anneta : ? ') 
Huom: Pourquoi le chien ue veut -il pas de beurre? 

— Parce qu' on ne lui en donne pas. *) 

327. K. on talon kunnia: b 1 , d 1 . 

328. K. tekee k:n leikkiä: b 1 . 

320. Kolme koiran nahkaa nuorukaisen selässä on: a 1 
(Eivät siis pelkää pahoja ilmoja). 

330 A. Kotokoira voittaa metsäkoiran haukunnasta: b 1 
(Stark), FL, L. 

B. Kyllä kotineu k. puolensa pitää: e 1 . 

331. Kun k:lle antaa penikkana kyllältä ruokaa, tulee 
emänä häveliäs, e*. 

332. Kussa on syömärit urohot, siiliä on k:t koukku- 
seljat: b 1 (Stark), L. 

333. Kyllä k. haistaa makkaran pussissa: a 1 , e'. ') On merkitty kirjaimetta H. käsikirj. Kokoekn. Suom. Ivan?. 
Sanani. 

») F P F. IV. s. 16. Koira »uomat, ynnä virol. sananlaskuissa. 117 

334. Kyllä k. jäljet haistaa: b 1 . 

335. Kyllä k. kirppunsa syö: ii 1 . 

336. Kyllä kaksikin pahaa k:aa pappilan kaivoon mah- 
tuu: d 1 . 

Huom: On niitä muuallakin kirjavia koiria ei pappi- 
lassa, 

«37. Kyllä k:lla uni kestää: b 1 . 
338. Kyllä k. virkansa hoitaa: n 1 . opeto 339 A. Kyllä työssä k:aa on: h 3 . 

iB. Kyllä työssä koiraa on, vaivaueu siihen itsensä 
a: b 1 . 34.0. Köyhä on rikkaan orja, rikas köyhän k: e 1 341. Löytää k. viirtäjäusä: p 1 . 

342. Liiaksi on ryynipnuro koirille, hyvähuomeii paik- 
kahousuille: n 1 . 

343. Meni häät härän tavalla, kutsut koiran kun- 
nialla: p 1 . 

344. Mies mennessään, k. tuleessaan: h 1 . 

345 A. Mies nimen kantaa, k. nimen antaa: e 3 , f 1 , l 1 . 
B. Koira nimen antaa (panee), mies nimen kantaa: b 2 , 
f, h 1 , JS kS 1», p», s'. 

34G A. Miestä päiväksi, k:aa viikoksi: a 1 , b 3 , k\ 

B. — viikoksi, hevosta kylän väliksi: b 1 , e 1 , L. 

C. — viikoksi, naista kaikeksi ijäksi: b 1 (Stark), L. 118 Anshelm Koskenjaakko, 

347. Miehelähän tytön mieli, oravahan k:n kieli: b 1 
(Walve). 

Eiköhän tämä liene omatekoinen? 

348. Missä luuta, siellä koiria: p 1 . 

Huom: Missä haaska, sinne korpit (kotkat) kokoon- 
tuvat. 

349. Nyt saivat koirasta suden: a 1 . 

350 A. Olevalla kalkkia on, vaikka sarvipäitä koiria- 
kin: d 1 . 

B. Rahalla saa vaikka sarvipäitä k:ia: a 1 . 

351 A. On herran päivät ja k:n vaivat: a 1 . 

B. On niitä herrankin päiviä, jos koirankin päiviä: n 1 . 

352. Opeta k: aa lihaa syömään: b l . 

Huom: Kittä sa pinnile lihha sutilci. Kiitäis k. li- 
hagi magus. 

353. Paha k. puree, hyvä liehakoitselee: b 1 (Stark), L. 

354. Pienintä sian porsaista, suurinta k :n penikoista: k 3 . 

355. Sen, joka menee kotivävyksi, pitää ottaa k:lta 
korvat ja sialta suu: f 1 . 

356. Selin kissat, selin k:t. päin isännät, päin emän- 
nät: e 1 . 

357 A. Sattui kalikkaan, mutta koski koiraankin: e 1 . 
B. Jos kalikkaan sattuu, niin koiraankin koskee b 1 . 

358 A. Se on k:n kunnia, mikä miehen häpeä: e 1 . 

B. — koiralle kunuiata. mikä on muille häpeätä: 
e 1 , \i % , f 1 . 

359. Sitä koiraa pitää silittää, josta karva lähtee: c 1 . Koira suomal. ynnä virot, sananlaskuissa. 119 360 A. Sotamiehen akka ja kalamiehen k: f 1 , Gottlund. 
E. — k. ovat yhtä onnelliset: c 1 . 

C. — se on yhdenlainen: h 1 . 

D. — k., jäävät rannalle (itkemään) raakamaan: b 1 
(Stark), L. 

E. Merimiehen akka ja kalamiehen k, jäävät rannalle 
itkemään: b 1 . 

361 Sian sipuli, k:n kopuli, kissan kirkon käyminen, 
se ei maksa mitään. Sotamiehen akka ja kalamiehen k. se 
ei maksa mitään: li 1 . 362 Sialta suu, k:lta sija: d 1 363 Siivolla siat säkissä, k:u pennut kontissa: dl. e 1 , 1- 364 A. Suojasäällä k: ukin jalkoja paleltaa: e 1 , k 1 . 

B. Suvella — : k'. 

C. Kesä tulee (Tulee suvi), kun k: n jalkoja paleltaa: 365 A. Susi syöpi köyhän lapsen, k. kulkevan puree: 
c 1 , Gottlund. 

li. — kulkevan puree ulos tultuaan tuvasta, ovesta 
osattuaan: b 1 . 

366 Tiellä kissat, tiellä koirat, pahan ämmän (vaimon) 
leipoessa: a 1 , b 4 , h 1 (paha vaimo leipurissa). 

367 Uupuuhau uljaskin k., hengästyy hyväkin hevo- 
nen : e 1 . (Tanholin. Viitasaari.) 368 Varalta k. vierasta haukkuu: e 1 . 
Tämä on epäilemättä syntynyt analogiatietä tutusta 
sananlaskusta: Varalta se vieias koiraa lyö. 1 o ( ) Anthelm Koske njan Jcko . 

369 A. Viraton herra on kuin hännätön k.: li 1 

B. Herra ilman virkaa on koin koira ilman häntää: k 1 . 

370 Yks' km kuolema, jos kuolee veteen tai valkeaan: a 1 . 

371 Ala ole k:na kirkkotiellä: a 1 . 

372 Älä ole k:na kotoasi (kotonasi?): k 2 . 373 Älä päästä koiraasi vallalleen: a 1 (Älä hauku ih- misiä). VI Alkuperäiset virolaiset sananlaskut. 

Luonnollisesti on Vironkin kansalla koko joukko sa- 
nanlaskuja, jotka ovat sen oraassa keskuudessa syntyneet. 

Mainitsen tässä aluksi muutamia, joille ei tosin vastinetta 
varsinaisessa merkityksessä tavata, mutta joiden esikuvana 
voinee joltisellakin varmuudella pitää ennestään tunnettuja 
toisintoja. Sananlasku on silloin voinut säilyttää ulkomuo- 
tonsa jotakuinkin muuttumattomana, ■ — joku uusi kielikuva, 
joka paremmin soveltuu sikäläisiin oloihin on vain tullut 
entisen sijalle. — Niinpä on tuo tuttu sananlasku: Ei see 
koer jänest kodu too, keda vägise mötsa viias, antanut ai- 
hetta, uusien toisintojen syntymiseen, joissa Virossa niin tär- 
keä karjakoira esiintyy. 

| 374 A. Ei sua sest koerast karjakoera, keda nööri 
otsan vedetässe: T 1 , Samara (ahela otsas). 

R. — keda löiaga veetas: T a , Vö 1 . 

C. Löiaga veetavast penist ei saa karjapenoi: T f . Vö 2 . 

T>. Koer keda metsä aetakse, ei hoia mitte karja, 
vaid koer, kes ise metsä jookseb: IA. 

E. Mis koer see keda kutkes karjas peetakse: J 1 . 

F. Vaciie on koera vitsa varal karja ajada: T 1 . 
Edellisen kanssa on epäilemättä tekemisissä myöskin 

sananlasku : :uu: 375 A. Ei sua undist karjakoera: T 1 , VI 1 , Vö 1 (Soest). 

V\ S'. 1 22 Amhdm Kmkeryaakko. 

B. Hvmdist ei saa öue koera: S' 2 . 

C. Kasvata undist karjak. : VI 2 . 

D. Kas socst viii karja peni saab: P 1 . 

E. Kuu hurdast karjapinoi saa, sis saa timmäst kah 
inemin e: Yo 1 . 

Hyvin huomattavissa on esikuva myöskin sananlas- 
kussa: 

376 Magaja koer (pini) saa-öi varast kinni (ei taba va- 
rast): P 2 . Yö 1 . 

Palautan vain mieleen saksalaisen toisinnon: Einein 
sehlafcnden Hund läuft kein Hase in 's Maol (siv. 10). 

377 A. Vanast koerast ei saa enam linnu k:;i: L 1 . 
B, Kes vanast k:st enam linnu koera öppetab: H 1 . 
Verrattakoon tätä vain saksalaiseen: Ein alter H. 

ist sehwer zu dressiren (siv. 13). 

378 A, Vaual koeral valas hammas: P 1 . 
B. K. kasvah, hammas kasvab: S 1 . 

0. Vaga koer väli hammas: VI 1 . Alte Himde haben 
stumpfe Zähne '). 

379 Kes koerale iialoi kuulutab, kus peres pulmad 
on: Vv 1 . 

Hundc bittet man nicht zur Hochzeit. und sie kom- 
men doch 2 ). 

380 Koera ei ole, aagu ise: Vv 1 . 

Ich sollte uinen [lumi luttern, und sellier \i ellen 3 i. 
What keep a dog and bark myself 3 ). 

381 Xalgind koer ei lähe enne ära, kui lakke otsas 
on: VI 1 . 

Hund, der kungrig ist, achtct keinen Streicli *). 

Suden ja koiran välinen vihollisuus on antanut aihetta 
lukuisien sananlaskujen syntymiseen. Muittenkin susi usein 
esiintyy rinnastettuna koiran kanssa. >) S W L, II. Hund. n:o 17. — 5 ) S:a. u:o 716 - 3 ) S:a. n:o 758. 
*) S:a. 11:0 G78. Koira »uomat, ynnä virol. sananlaskuissa. 123 

382 A. Ega susi karjosit ega pinne pelgäsi-ös, neide 
kiukmine om ilodo kmilda: Yö 1 . 

B. Ega hunt koera ei peiga, hunt pelgab koera kisa: T 1 . 

383 Ega se koera hundi perse kingi: Vt 1 . 

384 A. Ennein söögu mind oma maa koerad, kui Ve- 
nein aa hundid: VI 1 , 

B. — penid, kui vööra maa soed: T 1 . 

385 Hunt hea.' karu kuri, koer ei kölba kukagi: T 1 . 

386 A. Hunt (Susi) uuetab, peni mäletab: T 1 , Yö e , 
VI', P 1 , 

B. Mis unt unetab, seda k. mäletab: T 1 . 
0. Koer unetab, hunt mäletab: T 1 , Yö 1 . 
I). Unt unetab, kass mäletab, vana peni pidä kavva 
meelen: Vi 1 . 

387 Koera vaatab metsä poole, hunt koera poolc: VI 1 . 

388 A. Kui pallo pinni peren, susi Lät läbi haukmada Yö 1 . 
B. — sial risti rahvas haukniada: Yö 1 . 

389 Lapsel on koera soe juures: H 1 . Tyydyn tässä lopuksi antamaan luettelou virolaisista 
koirasaiianlaskuista leviämisalueineen. 

390 Anna koerale leiba, vötab veel kaegi taga jä- 
role: Vv 1 . 

391 A. Anna koerale kolius, ära koera ära tappa : YI 1 . 
B. Kohus koerale hirmu anda, niitte ära tappa: Vv 2 , 

T\ YI 1 . 

392 Arg koer augnb ikke aa taga: T 1 . 

393 Arra peale ikka palju koer haugub: TA 

394 Ega koeral oma' kont, egal tatral oma tout: Yö 5 . 124 Anekelm Kotkmjaakko, 

39ö Ega k. sinua sittu, kuhiin knkkitab: Vv s . 

396 A. Ega pini päälle ei karga, kni hatt haoda ci 
tösta: Vö 1 . 

B. Mis pinil viga pistä, kui hatt anna iiles töst: T ä , Vö 1 . 

397 A Ega pini kambid ei kiisn: T 1 , Vö 1 . 
E. Koer ei tule su käest nuga kusima: J 1 . 

C. Ära usu pinni, ega ta kambid ei kiisu: T 1 , Vö 1 . 
I). Koer ei kiisi hambast, hunt ci uueta laramast: VI 1 . 

398 A. Ega koeral kohut pöle: P 1 . 

E. Koeral ci ole kohut, ega penil peremeest: VI 1 . 

399 Esti ikke nii kea ja kallis, pärast actakse k:a- 
piitsaga minema: J 1 . 

400 Halvattu töuökn pinni ei voi usku: Vö 1 . 

401 A. Harg k. hoiab uaha: Vv 1 , T 1 , VP. 

B. Harg k. — terve nahk: H 1 , IA 

C. Mida narrein k., seda tervein nahk: IA 

D. Ega arg k. nahka ei mtttt: L 1 . 

E. Harg k. hoiab oma naha, juige jatab julga: VI 1 . 

402 Julge koer muiib mönc kora oma naha: Vö 2 . 

403 Hoia hmnäist tummi pinni ja vaiki vii iist: Vö 1 . 

404 Hää lats tunnus hällii, kutsikökö kuri pini: Vö'. 

405 Ilma piibuta miis on kui ilma kannata pini: Sa- 
mara. 

406 Immene elab önne mööda, koer karva mööda: H 1 . 

407 Hullu k:a ette ära jää mitte seisma: S 1 . 

408 Kes kassile kala and, vöi peuile pekme levä: VI 1 . 

409 Kes k:a kuts, ehk penil perra käve: Vö 1 . Koira suomat, ynnä viroi, sananlaskuissa. 125 

410 Kas kirep killast kaob ehk auus peni atsajast: 
TS Vö 1 . 

411 Kas moni o koera sitast sönikud saan. vöi o niöni 
naese varast rikkas saan: P 1 . 

412 Kavva peetu tiindre o m kui kavva peetu peni. 
kes perremchele iks kiilge ajab: T 1 . 

413 A. Kes kuitu koera on näinud, eak nieeste rahva 
nuttu: T 1 . 

B. Meeste uuttu ja kiiiita. koera näikse harva, siiski 
ikke meesterakra nuttu ennemalt kui kutita koera: T 1 . 

414 A. Kes koer siiri, see k, sääl: P 1 . 

B. Kes k. öhta, see k. homiku, ei see vöta änam kel- 
legi öpetust kuulda: J 1 . 

415 Kimpus kui k. kirikus: L 1 . H 1 . 
41fi Kiitäis k. lihagi magus: H 1 . 

417 Kittä sa pinnilc lihlia siiiiki: Vö 2 . 

418 Koer lihhaga ravvitas, töösölö saa-öi kuntigi: Vö 1 . 

419 Koera aiumast ja latse perset ei Töi usku: VI 1 . 

420 K. häbeneb kiriku aa piale sittale minnes, vöi sinä 
tubia juttu reakides: H 1 . 

421 Koer hinda, liäbi palka: T 1 . 

422 K. jätab luu maha, aga sinä ei jätta mitte oma 
jori: P 1 . 

423 Koer kitt hinnäst, hiiä miis töist: Vö 1 . 

424 A. Koer mäletab nii kana, kui sun mftrg on: T 1 . 

B. Niikaua k. peab meeles, kui — : H 1 . 

C. Koer on nii kaua söber kud sa teda (pead) silitad: 
'T 1 . H 1 , L 1 , S 2 . ■ 126 Aitskdm Koskenjaa&ko. 

I). Koik pinni umma söpra ni kavva, kui pääd illestä: Vö 1 . 

42ö Koit pcstas kcrikiihki : \"ö ; . 

426 Koer piab karjatse, aga pois peremeehe poolt 
seisma: VI 1 . 

427 Koer puuris kaugub oma kirpude iile, jahi pääl 
ei tunnegi neid: Vv 1 . 

428 Koe rad lapsed, koerad vanemad, häntä kasvavaa, 
auutii eläväd: H 1 . 

429 Koer trnu, lammas tige: S 1 . 

430 Koer tuleb koju kutsikas körvas: Vv 8 , H*, J J , L 1 . 

431 Koer sööb ikki vaeselatse levä kannika: VI 1 . 

432 Kohus k:a persan, mul moleniba harja möisan: T 1 . 

433 Koera palk ou lepane naalk: VI 1 . 

434 A. Koeral koera palk: T 1 , H 1 . P 1 , S 1 . 
E. Pinil iks pini palk: Vö 2 . 

C. Koer saab koera palga: H?, J 1 . 
.1). K. olet, koera palga saat: VI 1 . 

435 Kui k. haugnb. siis saha, kiidab: L 1 . 

430 Kui noorik tuli 1 s is peni ikk. kui lats tule, sis 
peni naard: VI 1 . 

437 Kui peni jalga sirutab, sis kits liända virutab: T 1 . 

438 Kui pinni tahat luvva, sös luii ä mitte härutädä: 
On diiva. 

439 Kuri k. ja saksa sulane on iihesugused: J 1 . 

440 Kus koera kutsuts siuua k. lää:? 1 

441 Kus koera köneltaksej seal k. ka on: P 1 . Koira ituomal. ynnä virol. sananlaskuissa. ] 2 t 

442 Kus k. oma kottu läheb:? 1 . 

443 Kus peni killast jäab: P 1 . 

444 Ku tiidär 25 aastad vana, ega sis eoam koera 
talusse tarvis pöle: VI 1 . 

445 Kutsikas ikke eBam muistat kui haugub: T 1 . 

446 Kutsikas, ära vöta vana k:a käest leiba ära: VI 1 . 

447 Kähar pR, koera mötted: T 1 , Vö' J , L 1 , P 1 . 

448 Kiilmetab kui k. kapsa leeme vanu kallal: H 1 . 

449 Kiilui paneb otsa nagu peni: VI 1 . 

450 Lapse nahk ja koera nahk: Vv 1 , 

451 Lase koer laua alla, pärast tahab laua piaJe: Vv 1 . 

452 A. Lapse kiilm, enk koera iiälg: L 1 , S 1 . 

B. — ja koera nälg on iiks: S 9 , Vv 1 . 

C. Tiittruku kiilma ja koera nälga äi usta: H 1 . 

453 Lippo kiil, pini miil: Vö 1 . 

454 Löö koera kord kondiga, teine kord ei tule li- 
liaga ligi: T 1 . 

455 Löö koera. ehk silitä koera: T 1 , J 1 , L 1 . 

456 Löö koera enne kui hammustab: Vv 1 . 
Huom: Koera piab varnks liiöma. 

457 Laken ma Soomest Kootsi, iiks k. olen igas ko- 
has: P 1 . 

Huom: Vie sika Saksaan, tuo Saksasta takaisin, sama 
sika se on kuin ennenkin. 

458 Ma oleu uii töbara päel, nad koer kolmandama 
jölga päel:? 1 ]28 Anshdm Koskenjaakko. 

459 Magajal koeral suur pea, jooksjal koeral lai suu 
<selg): H 1 , P 1 . 

460 A. Maja ilma naaselda, kui pere ilma kassilda, 
maja ilma mehelda, kui ussaid ilma pinilda: Yö 1 . 

B. Maja naiseta, pere kaitseta, maja meheta, öue koe- 
rata: T 1 . 

461 Maresid, yaresid, köverid puid. körbcsed ja kir- 
jaset koera ou köige enam: H 1 . 

462 Mida koer päiväl haugub, sida ööse unes nägeb: 
Jamburi. 

463 Minä isand, sinä isand. kes koera kotti kannab: S 1 . 
Huoai: Minä herra, sinä lierra, kuka meistä kontin 

kantaa ? 

4G4 Mis k:a suus, see k:a perses; VI 1 

465 Mis k:a töö, se koera palk: T 1 . 

4(16 Mis k. otsib, srda k. saab: Yv 1 . 

467 Mis sa peni haugutab siin: YI 1 . 

468 Mis sest katui, kui k. kiidab, ehk kahju, km' lits 
laidab: TK 

469 Mure iuiniisega Uhendud on kui k.: J 1 . 

470 Must piili (koer), valged hambad: Yo S P 1 . 

471 3Iuu<l ei massa pelläte, kui tildniknt ja m am 

pi-imi: VO 1 . 

472 Xii kui vana peni, nii om vana pere: T 1 . 

473 Nirvetus, närvctus, peni perse palntus: Yö 1 . 

474 No nuud on kirp koera perses : T 1 . Koira suomat ynnä virol. sananlaskuissa. 129 

475 Niiidu öge kaits k:a, iite kolga otsan: VI 1 . 

476 Näril kui kocr kooti: T 1 , 

477 Oraa k, ou parem kui vöera k.: S 1 . 

478 Oleks koer mitte sitale hakauud. siis oleks ta 
jänese kinni vötnud: P 1 . 

■ Huom.: Während der Hund scheisst, läuft der Hase iu 
den Buseh (siv. 28). 

479 Oma! maal koeradki tunne vad, voeral ma td keegi 
ei tunne: P 1 . 

480 Oel mees ja kisja k. tulevad mölemad örretamata 
kallale: J 1 . 

481 Parem pidu rikka koeral, kui vaese snlasel; T 1 . 

482 Parev kroonu valla koeral e, kui pärisvalla poi- 
sile S'. 

483 Peni ei lää kunagi iitte laastuga maha: Vö l . 

484 Peni iga piirakul, kassi iga karaskil: T 1 , 
4S5 Peni iga luhmus puudsi hamba: Vö 1 . 

486 A. Peni pikemb istu kui saisu: T 4 . 

B. Peni Uts koru istu kui saisuki: Vö 3 . 

C. Peui ei olo korgem istun kui saisen: VO 1 . 
I>. Peni ou ka istu pikemb kui saisu: Vö 1 . 

487 Pere väimees ja pere koer, pere tudruk ja pere 
kass: VI 1 . 

488 Sii on juba k:a käest leiva ära vr.tnnd: T'. 

489 Sugulane suur k., varsi vöeras paelu parem: H 1 . 

490 Snurel koeral suured pojad: VI 1 . 130 - 1 " *helm Koskevjaakko, 

491 Suvel bauguvad sauml koerad, sugisel pole kut- 
Kikalki (rakukestki) kuulda: P J . 

492 Söögu koerad selle kondi, susi selle sisikoiina, 
kes ne eite irvitave, vana ema etsitä ve: T 1 . 

493 A. Söönuil k. on vihane ja näljane immeue:? 1 

B, Söömicl pini ja söömata inimcne omma kura (vilias): 
Yö 1 , Ouduva. 

C. Söönud pini ja näläne saks nmma kura: Vö 1 . 

494 A. Ta armastab seda oagu k. lima vart: H 1 . 

B. Ta armastab k ui peni Iuua vart ja tsiga musta 
pangi: T 1 . 

495 Ta hoolis iiii palju hälist kui pini sittast: Yö 1 . 

496 Ta on kui kirp koera perses: P 1 . 

497 Tark koer täidab kohu, muiib nana: P 1 . 

498 Tore liäda, vöi koera nälg ued on iikesugused: P 1 . 

499 Tuune ei tsiga liiivva asja, peni käp pehmekest: Yö 1 . 

500 Tran koer hammnstab oma peremehe vaendlase: L 1 . 

501 Varane k, raske k,: L 1 . 

502 Vööras pere, ehk vööras peni iitsköik: T 1 . 

503 fjks k. teise vader: L 1 . 

Huom: Tuppurainen Tappuraisen takuumiehenä. 

504 A. Ara enne vana koera ules poo kui noor au- 
kuma hakab: Vv 1 . 

B. Ära köida euue vana koera kaela kui noor k. veel 
haukiinias ei ole: P 1 . 

C. Ara poogu-Oi vanna pinni iiinegu nuur hankina 
nakkast: Yö 1 . Koira suomal. ynnä vi-rol. aaiianlaskuum. 131 505 Ära löö oma k:a otitte jalaga, vaid löö teda ke- 
piga: VI 1 . 

50f> Ara naargu-ui piimi per st: Vö 1 . 

507 Ära sös koerale pallalt iitsinda leiba anna. ku vaja 
äjä pääle saata: VI 1 . VII Koira suomalaisten sananlaskujen valossa. Meidän olisi vielä lopuksi koetettava luoda yleiskuva 
koirasta semmoisena kuin se sananlaskujemiue valossa esiin- 
tyy. — Luonnollisesti meidän on silloin otettava huomioon 
nekin sananlaskut, jotka ovat yhteisiä muiden kansojen 
kanssa., sillä eiväthän esi-isämme olisi niitä lainanneet 
eivätkä niin täydellisesti omaksuneet, elleivät ne olisi ol- 
leet sopusoinnussa sen käsityksen kanssa, joka heillä oli 
itsellään koirasta. Joku sananlasku saattaa kyllä olla sel- 
lainen, että se kokonaisuutta häiritsee, mutta tavallisesti 
se siiloin on aivan satunnainen, ja huomaa sen ikäänkuin 
erehdyksestä päässeen pujahtamaan outoon seuraan. — 

Kaikkialla mi koira ihmisen, Inopumattomana seura- 
laisena. Ei maa »liekittään eikä kylä koirittaan, sanoo 
mitä tavallisin sananlasku lukuisine toisintoineen. Pannaanpa 
itse viisaan Väinämöisen suuhun sanat: 

Kielsi vanha Väinö-ukko. 
epäsi Suvannon su 1 li o, 
kirvehetöntä kyleä. 
koiratonta kartanota. 

Myöskin satunnaiset paikalliset lauseparret, semmoi- 
set kuin: Ei ole nenättömästä miehestä eikä- koirattomasta 
talosta ja Ei talo siitä köyhdy, jos koira portailla haukkuu, 
sisältävät saman ajatuksen. 

Mutta vaikka koiraa nain pidetään välttämättä ta- 
louteen kuuluvana eläimenä, näyttää kansa sitä samalla Koira suömal. ynnä virui, sananlaskuissa. 1 33 

halveksineen rajattomasti. Tämä piirre se 'on, joka voi- 
makkaimmin painun mieleen näitä sananlaskuja tarkastaessa. 
Tuskinpa löytyy sitä huonoa ominaisuutta, sitä kehnoa luon- 
teen piirrettä, jota ei koira kelpaisi sattuvimmin edusta- 
maan. Kun tahdotaan kuvata ahnetta henkilöä, sanotaan: 
Koskas koiran kyllä tulee, ■ — Anna koiralle lihaa, antaahan 
se luuta takaisin, — Anna koiran kunnes katsoo, mustalaisen 
kunnes mankuu, — Koskas koiran kopista luuta löytää j. n. e. 

— Mistään ei koira välitä, kun vain saa ahneutensa tyy- 
dytetyksi. — enempää kuin saituri piittaa loukkauksista- 
kaan omaisuuttaan kartuttaessaan Ei koira pahaksi pane, 
kun luulla lyödään. Ja kuinka toisin voisi ollakkaan, sillä: 
Ei koira tiedä kunniasta, mies häijy hävystä. Sanotaankin: 
Se meni kuin koiran kunnia. 

Samalla koira on kateellinen äärimäisyyteen asti. 
Voidaanko paremmin tätä ominaisuutta kuvata kuin sen 
tekee sananlasku: Mahaa koira heinäkuorman päällä: älä 
syö itse, älä anna muille"? — Ei koira hyvällä luovuta sitä, 
minkä kerran on saanut. Se koira luun pitää, joka sen saa. 

— (Maa luuta koiran suusta! Ennemmin se on valmis tappe- 
lemaankin saaliistaan, niin pelkuriksi kuin sitä muuten ku- 
vataankin. Pelkoaan se kuitenkin koettaa salata pitämällä 
kovaa ääntä, siis liioitellun rohkealla esiintymisellä. — tarkka 
sielutieteellinen havainto! Pelko koira paljon haukkuu. — 
Kyllä koira sentään pureekin, mutta vain silloin, kun ka- 
valasti pääsee lähestymään ja salaa kuuni karkaamaan. Se 
ihminen on kuin salapurija koira, tulee hyvänä luokse, mutta 
on paliaa mielessä. Sen vuoksi siihen ei pid äkkään koskaan 
luottaa. On aiua muistettava, että Koiran suuhun hampaat Kiittämättömänä ei koira arvele purra hyväntekijään- 
säkään. Nosta koira kaivosta, jamahtaa jalkaasi. Tieten- 
kään ei siltä tarvitse milloinkaan odottaa sääliväisyyttä 
eikä jalomielisyyttä; — päinvastoin se pikemmin ahdistaa 
juuri sitä, joka ei kykene itseään puolustamaan. Syö koira 
kaatunutta, haukkuu hävinnyttäkin. Tarttuu koira kerjä- 
läisenkin keppiin. 134 Anshclm Koskenjnakko. 

En tahdo enää pitemmältä jatkaa tätä huonojen omi- 
naisuuksien luetteloa, — mainitsen tässä vain sananlaskun: 
Itikka se olla pitää, jos ei muuta niin koira, jossa itikka 
pohjalaiseen tapaan on eläintä vastaamassa. Sisältäähän 
tämä sen, että koira on kaikkein halveksituin kotieläin. 
Tosin kissastakin sanotaan: Se kissaa kiittää, jolla ei muuta 
eläintä ole, mutta tämä, kuten yleensä kaikkikin sananlas- 
kut, joissa kissasta puhutaan ylenkatseellisesti, kuvaavat 
tämän niin vähäpätöiseksi, etfei siitä senvuoksi tarvitsi- 
parempaa sanoa, — kissan halveksittavien ominaisuuksien 
tähden sitä ei suinkaan tehdä. Sika, halveksittu sekin, an- 
saitsee niinikään moitetta enemmän ulkonaisista syistä kuin 
huonojen luonteen ominaisuuksiensa vuoksi. — Sitä paitsi 
onhan koira sanalla jo yleisessä kielenkäytössä solvaava 
merkitys, sitä kun käytetään vastaamaan roisto, lurjus 
y. m. yhtä kauniita käsitteitä. Haukkua niin 'ikään on syno- 
nyymi sanalle panetella. — 

Tämä koiran tunnottomuus käsitetään niin perinpoh- 
jaiseksi, etfei mikään maailmassa, ei aina edes kuolema, ky- 
kene sitä poistsmiaan. Ranskalaisen, tuon katolisen kir- 
kon uskollisen pojan mielestä, ei edes Booiuan matkakaan 
saa koiraa tapojaan parantamaan, eikä saksalainenkaan 
koira muutu, vaikka se joka päivä kävisi kirkossa. Syötä 
koira, juota koira, koira on aina koira. Virassaan koira 
kuoleekin. Koira on koira kuoltuaankin. Kuoltuaan koira 
tapansa parantuu, paha koira ei kuoltuansakaan, — kas 
siinä mitä suomalaiset sananlaskut sanovat. Mutta siksipä 
Koiralla on(kin) koiran palkka. 

Kuvaamani piirre ei kuitenkaan ole ominainen yksin- 
omaan suomalaisten käsitykselle koirasta. Olemme päin- 
vastoin huomanneet, että useat esimerkkeinä mainitsemis- 
tani sananlaskuista ovat yleiseurooppalaisia, ja niillä, jotka 
eivät semmoisia ole, on tavallisesti jossain toisessa muodossa 
vastineensa. Minusta tuntuu kuitenkin siltä, etfei missään 
muualla ylenkatse ole niin rajaton kuin meillä. Muualla 
sitä näet ovat heikontamassa monet sananlaskut, joiden mu- 
kaan koira saa sangen kauniitakin piirteitä. Uskollisuus Koira SUOntal ynnä virot, tananlaskliizm. 185 on m. m. aivan yleisesti liittynyt koira-käsitteeseen. Mai- 
nitsen vain saksalaiset sananlaskut: Alte Hunde — treue 
Hunde ja Alte Hunde und alte Freunde sind viet voerih 1 ). 
Ja mitä sanomme seuraavista: Wenn man dem Hunde auch 
ein Bein bricht, seine Treue tvanket nicht ja Der Hund 
bhibt treu, schläyt der Herr ihm auch ein Bein entzirei 2 ). 
Niissähän kuvataan koiran kiintymystä isäntäänsä kerrassaan 
suurenmoiseksi. Myöskin Ruotsissa sanotaan: Trooheet finnes 
snarust i Himdehuset 3 ), ja n iin 'ikään Venäjällä: CoÖana 
ne.ioätbKy mu3-\m>HHMu dpyio 4 ). — Mainitsen vielä, että 
Pohjois-Amerikan alkuasukkailla, kaikilla poikkeuksetta, koi- 
raa käytetään suorastaan uskollisuuden vertauskuvana. 
Niinpä mainitsee TVander (II. Huud. nro 105) irokeesien en- 
nen polttaneen uutena vuotenaan koiran uhrina Suurelle 
Hengelle, jolle se siten lähetettiin vakuuttamaan heimon 
uskollisuutta. Suomalaiset eivät ole lainanneet ainoatakaan 
sananlaskua, joka sisältäisi tämän kauniin piirteen. Aiuoa- 
takaan kertaa ei sanaa uskollinen ole käytetty koiran 
määräyksenä; — Virossa se on tapahtunut parissa 
toisinnossa. Se tuntuu jo tarkoitukselta. Koira pitää isän- 
nästään, Jcissa kodistaan on kyllä sananlasku, jossa kuva- 
taan koiran kiintymystä, isäntäänsä, mutta sekiu on oikeas- 
taan epäoleellinen Suomessa. Naantaalista se on kerran saatu, 
mutta kotiutumaan se nähtävästi ei ole päässyt, koskapa se 
ei olo munanne levinnyt. — Ensi silmäyksellä saattaa näyt- 
tää siltä kuin myöskin sananlaskut: Kyllä koirakin kotinsa 
tuntee, vaan ei heittiö ihminen, Kyllä koira päänsä silit- 
täjän tuntee, Pahaa ei ihminenkään tunne, hyvän koirakin 
tuntee ja Ei koirakaan kotiväkeä hauku, rikkoisivat yleistä 
kokonaiskuvaa, ne kun antavat koiran omata kiitollisuuden 
tunteen. Tarkemmin katsoen ei näin kuitenkaan ole laita; 
— luulisin näiden sananlaskujen päinvastoin vahvistavan 
esittämääni halveksimispiirrettä. Sisältäväthän ne seuraa- 
van ajatuksen: Koirakin, niin vailla kaikkia jalompia omi- 'i S \V L. II. ti:ot 22,2S. — a ) S:a 1169 ja 169 — - 1 ) P P. n:o 
816. — 4 ) II P II. VIII. s. 219. *m \m Antkelm Koskenjaakko. n ai su uksin kuin se muuten onkin, voi olla parempi kuin 
oikein heittiö ihminen. Sekään ei kotiväkeä hauku, sekin 
tietää, keltä ruokaa saa. Ymmärtääkseni ne siis tahtovat 
vain mitä voimakkaimmin painostaa jonkun menettelyn keh- 
noutta asettamalla sille mahdollisimman räikeän vastakoh- 
dan. — 

Mutta ennenkuin jätän koiran luonteen kuvaamisen on 
minun otettava puheeksi taikauskoinen käsitys koiran ole- 
tetuista yliluonnollisista ominaisuuksista. Edellä olen jo ly- 
hyesti maininnut koiran haavoja parantavan voiman. Käyt- 
tää kuitenkin siltä kuin olisi tämä taikauskoinen käsitys 
meillä ollut paljon hamärämpi kuin muilla kansoilla. Kyllä 
koira haavansa nuolee, on kyllä sangen yleinen sananlasku, 
mutta parantamisajatuksen luulisin siitä ainakin suureksi 
osaksi kadonneen. Vain yhdessä toisinnossa se aivan sel- 
västi esiintyy; Se koira parantakoon, joka on haavoitta- 
nutkin. — Useissa germaanilaisissa ja romaanilaisissa sa- 
nanlaskuissa sensijaan kerrotaan selvin sanoin, miten koira 
sairastettuaan oikein lähtee hakemaan parantavia yrttejä, 
joiden avulla m. m. vatsataudit häviävät. Samantapaisia 
venäläisiäkin toisintoja on olemassa. Kaikesta tästä eivät 
meidän sananlaskumme tiedä mitään; — kissan kielessä 
kyllä sanotaan olevan sata taikaa. — 

Mutta on sitä koiralla toinenkin ihmeellinen kyky. Se 
näet voi nähdä kuoleman enkelin, kun tämä taloa lähestyy, 
ja silloin koira alkaa ulvoa pitkään ja valittavasti. Se tun- 
tee kamalan vieraan. Tulipalonkin se vainuaa kaukaa, jopa 
edeltcäkäsinkin aavistaa, milloin se on tulossa. Tämä luulo 
on ollut yleinen koko Euroopassa, ja vielähän meidänkin 
päivinämme omassa maassamme monet taikauskoiset hen- 
kilöt kiven kovaan vakuuttavat, koiran ulvomisen tietävän 
pahaa: — varmaa kuolemantapausta tai valkean vaaraa, 
riippuen siitä onko koiran kuono maahan, vaiko ylöspäin 
kääntyneenä. Yön hiljaisuudessa tämmöinen ulvominen tun- 
tuu oudolta ja kaamealta, — mahdollisesti sitä juuri sen- 
vuoksi on alettukin pitää jonkun kauhean ounettom uuden 
enteenä. Hautajaisia saa myöskin joltisellakin varmuudella Koira suomat, ynnä virot sananlaskuissa. 137 odottaa taloon, jos koira kaivaa maahan syviä kuoppia. — 
Jos; taas koira syö heiniä on sade odotettavissa; — meillä 
käytetään kuitenkin myös kissaa ennustajana tässä suh- 
teessa. — 

Mutta mikä tehtävä on koiralla sitten ollut suomalais- 
ten taloudessa? — <be on koiran työ, että haukkuu, vas- 
taa sananlasku ja toinen vielä vakuuttaa: Kyllä hyvä koira 
hintansa haukkuu. Muuten huomaamme tehtävän olleen kol- 
menlaisen, koiraa kun käytettiin talonvahtina, metsästyk- 
sessä ja paimenen mukana karjaa kaitsemassa. Kaikki nämä 
eri puolet ovat sananlaskuissamme edustettuina. Jos et 
syötä koiraa, syötä varasta, näyttää selvästi, miten tärkeä 
talonkoiran tehtävä oli; eihän ehdottomampaa muotoa juuri 
voisi keksiä. Tämän lisäksi oli koiran pidettävä huolta vie- 
raiden tulon ilmoittamisesta. Koirat haukkuu, kosijat tulee, 
minä vaivainen alasti/ — 

Aivan tavallisia yli koko Suomen ovat ne sananlas- 
kut, jotka puhuvat metsästyksestä koiran avulla. Ei se 
koira oravaa hauku, joka väkisin metsään ajetaan ja Ei 
makaava koira jänistä saa, ovat tämmöisiä. 

Karjakoira sensijaan esiintyy sananlaskuissamme ver- 
rattain harvoin. Olen sen tavannut vain muutamissa toi- 
sinnoissa, jotka nekin ovat harvinaisia. Lerppuin koira kar- 
jaan menee, kipin kapin kotia tulee ja Ei se koira oravaa 
(tuo) hauku, joka väkisin karjaan ajetaan, ovat ainoat täl- 
laiset toisinnot. Niistä ensimäinen oikeastaan on eräästä 
runosta peräisin eikä varsinainen sananlasku, — jälkimäi- 
nen taas ilmeisesti on satunnainen sekaannus. Meillä on 
kyllä olemassa sananlaskuja, jotka kuvaavat suden ja koi- 
ran välistä leppymätöntä vihollisuutta esim. Suden koira 
vanhanakin, Ei susi koiran kuolemaia itke ja Harvoin koira 
oikealla kuolemalla kuolee, joko susi syö tai hirtetään, — 
mutta sittenkin on tämä puoli mielestäni verrattain vähä- 
pätöinen. Mainitut toisinnot vain antavat meidän aavistaa 
koiran tehtävän paimenen apurina. Aivan toisin on asian- 
laita jo Virossa. Täällä näyttää, — tietysti sananlaskuista 
päättäen, — koiran tärkein tehtävä olleen karjan suojele- 138 Amhelm Koskmjaakko. 

minen. Helposti tämän ymmärrämmekin, kun imustamme 
karjanhoidon suuren merkityksen naapurimaamme laajoilla 
aatelistiloilla. Sitäpaitsi ovat historialliset olot tähän myös- 
kin osaltaan vaikuttaneet. — olihan talonpoikia kielletty 
koiran avulla metsästämästä. Niinpä onkin Virossa lukuisa 
joukko sananlaskuja, jotka puhuvat karjakoi rasta. Otan 
tähän muutamia: Kuri koer kaitseb höige paremaste karja, 
Anna siis koerale suiia, kui koer karjale läheb, Kes pinni 
ei taho silota, siiutkil sutt karjaka, Ara -niine siis koer 
söötma, kui juha hunt harjas on, Sööda siis veel koera, kui 
unt lammaste seos on, Ega kundisi karjakoera ei saa, ja 
Ei saa sest koerast karjakoera, keda nööri otsan vedetässe. 
Hnomasimme muutamien yleiseurooppalaisten sananlasku- 
jen, kuten esim. juuri viimemainitun, muuttaneen muo- 
toaankin, voidakseen puhua karjakoiran tehtävästä. — Sa- 
mantapaisia sananlaskuja tapaamme Saksassakin sangen 
paljon. Kun ne nyt eivät ole päässeet nimeksikään edes 
muiden mukana Suomeen tunkeutumaan, tahtoisin tästä tehdä 
sen johtopäätöksen, etfei meillä ole kovin paljon karjakoi- 
riin turvauduttu. On selvää, että meillä kuitenkin on pai- 
menkoiria käytetty. Vielähän meidänkin päivinämme tapaa 
vanhoja miehiä, jotka entisestä paimenessa olostaan jutel- 
lessaan, innostuvat kertomaan loppumattomia kaskuja tä- 
män tai tuon koiran urosteoista. 

Jos nyt muutamalla sanalla tahtoisi kuvata koiran 
asemaa meillä ja muuallakin Euroopassa, niin täytyisi ehdot- 
tomasti sanoa: Kadehdittava se ei suinkaan ollut. Ruoasta 
ei tietenkään suurta lukua pidetty, ohjeena kun oli lause: 
Relppto koiran työ, heippa koiran ruoka. Annettiin mitä 
sattui ja mitä kehnointa oli. Huttu, puuro miehen ruoka, 
voi, velli vasikan juoma, kapakaali koiran ruoka ja Kapa- 
kaali koiran ruoka j. n. e., sisältävät koko ruokajärjestyk- 
sen, — silloin kun ruokaa laisinkaan annettiin. 

Ranskassa oli asian laita aivan sama, Eau et pain — 
e'est la viande du chien, sanottiin siellä. Mainitsen tässä 
myöskin venäläisen samaa puolta koskevan sananlaskun: 
/{am co6aKH> Moco.%%: xonib nmb xomb (ipocb, xomb enep&h 

nOAOOKb. — Koira nummi l ynnä virol sananlaskuissa 139 Kohtelu luonnollisesti oli kaikkea muuta kuin sääli- 
väinen. Es schadet nicht den Hunden, wenn man sie uie 
Vieh behandelt 1 ), Battre quelqu'un eomme un chien 2 ) ja 
Les coups de häton sont pour les ehiens 3 ), kyllin selvästi 
kuvaavat, minimoinen se oli. — Esi-isämme näkyvät kyllä 
täydellisesti käsittäneen koiraraukan tilan surkeuden. Kau- 
niisti, säälitellen lie runossa sanoivatkin: Nuot on kolme ko- 
ville luotu: onet orja, koito koira ja heikko hevosen varsa, 
tanterille seisomaan, kiville makaamaan. 

Lopetan esitykseni seuraavalla katkeran ivallisella, ja 
mielestäni erittäin sattuvalla sananlaskulla: Hyvin koiraa 
hohdellaan, taputellaan ja potkitaan. ') S W L. II. Hund. n:o 130. - ! ) F P P. IV. s. 32. — 
3 ) S;a. s. 32. Lähdeluettelo ja teosten nimistä käyttämäni 
lyhennysmerkit. 

Käsikirjoit ukset: 

Suom. Kirj, Seuran hallussa olevat sananlaskukokoelmat. 
Tohtori Hurt'in virolaiset sananlaskut. Painetut lähteet: 

#<Mt, BaaÖHMipn : IIocjiobhuh pyccKa.ro napoja. Ilajanie Tpetbe. MocKim 

190+. — Lyhennys: Il P H. 
Duringsfeld, Ida von und Otto von Reinsberg-Diiringsfeld: Sprich- 

wörter der gerinanischcn und romanischen Sprachen 

vergleichend zusammengestellt von — — , Leipzig 1872. 

Lyh. S G- E. 
Eckart, Rudolf: Xiederdeutsche Spriehtvorter und volkstumliche 

Bederisarten, Gesammelt und herausgegeben von -. 

Braunschweig 1893. Lyh. N D S. 
E p m o n o b 'i>, A: Hapo^Haa ceabCKO-sCMiificTHeiiaaa ny.tpoCTb hi. noc.io- 

Bun.is'1., noroBopKait h upiin-bTax7>. III /KnBOTJiuft Mipt, irb 

B033ptnijjxb aapoja. C. lleTepfiyprb 1905. Lyh. H C X M.. 
Frischbier, H: Preussische Sprichvriirter und volksttimliohe Redens- 

artcn. Gesammelt und herausgegeben von . Ber- 
lin 1865. Lyh. P S. 
Grubb, Christoph L ja Cothob, Lauri Törning: Penu Proverbiale, 

Thet är: Ett Ymnijrt Förrad aff allebanda Gamble och 

JTye Svenske Ordseder och Lärespräk, Stockholm 1678. 

Lyh. P P. 
Juteini, Jaakko: Jaakko Juteinin kirjoja. Viipuri 1858,, — Uusia 

Sanan Laskuja. Toinen Parannettu ja lisätty Ulosando. 

Viipuri 1817. 
Koskimies, A. V: Kokoelma Suomen Kansan Sananlaskuja. Suom. 

Kirj. Seur. toimituksia. 113 osa. Helsinki 190fi. Lyh. K 

SKS, Koira svmnal. ynnä virot, sananlaskuissa. 141 K.i\istensen, Evald Tang: Danske ordsprog og mundheld, skjaemt- 

sprog, stedlige talemäder, slagord og samtaleord. Kjeben- 

havn 1890. Lyh. DO. 
Kiihler, Carl Sylvin : Das Tierleberj im Sprichwort der Griochcn und 

Römer. Leipzig 1881. Lyh. TSGE. 
K o Hand, Eugene: Faunc populaire dc la France. Tome IV. Canis 

familiaris. Paria 1881. Lyh. FPF. 
Samfund til udgivelse af ganunel nordisk litteratur. Östnordiska ooh 

latinska medeltids ordspräk. Peder LSJes ordspräk och en 

motsvarandc svensk samling I. Kjobenhavn 1889 — 1894. 

Lyh. ÖNMO. 
W an der, Karl Friedrich "Wilhelm: Deutsche Sprichworterlt'xiktin. 

Leipzig 1867— 1830 II ja V osa. Lyh. S\VL. 
TVicdemann, F. J: Aus dem inneTen und äusscren Lcben det Ehsten. 

Pietari 1876. Lyh. 1ÄLE. Merkkien selitykset. 

Leviämis tauluissa Suomessa tarkoittaa a: Yarsinais-Suomea, 
b: Satakuntaa, e: Uuttamaata, d: Etelä- ja Keski -Hämettä, e: Poh- 
jois-Häniettä, f: Etelä-Savoa, g: Polijois-Savoa. h: Etelä-Karjalaa, i: 
Itä-Karjalaa, j : Pobjois-Karjalaa, k: Etelä- Pohjanmaata, 1: Keski-Poh- 
janmaata, m : Itä-Pohjanmaata, n: Polijois-Pohjanmaata ja Lappia, p: 
Venäjän Karjalaa ja s: Inkeriä, 

Virolaisti')! sanan taskujen leviämis tauluissa tarkoittaa Tv: Vi- 
nunaata, J: Järvämaata. H: Harjumaata. L: Läänemaata, S: Saare- 
maata, P: Pärnumaata, VI: Viljan di maata, Ti Tartumaata, Vö : Vörumaata 
j» Se: Sctumaata. 1 Sisällys. 

Alkulause. 

I Suomalaiset yleiseurooppalaiset sananlaskut siv. 3 — 28. 
II Virolaiset yleiseurooppalaiset sananlaskut siv. 29--B4 
III Suomalais-virolaiset yleiseurooppalaiset sananlaskut siv. 33 — 81. 
IV Suomalais- virolaiset sananlaskut siv. 82 — 89. 
V Alkuperäiset suomalaiset sananlaskut siv. 90 — 120. 
VI Alkuperäiset virolaiset sananlaskut siv. 121 — 131. 
V1L Koira suomalaisten sananlaskujen valossa siv. 132 — 139. 
Lähdeluettelo. I Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskusfelemukset D. 1909-1910. 


Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Keskustelemukset v. 1909-1910. Huhtikuun 7 p. 1909. 

1 §. Edellisten kokousten pöytäkirjat tarkastettaviksi 
luettiin ja hyväksyttiin. 

2 §. Ilmoitettiin että runolaulaja Miihkali Perttusen 
hautakivi oli valmistunut ja huhtikuun 5:nä p:nä määräpaik- 
kaansa lähetetty. Hautakivi, josta valokuva oli kokouksessa 
nähtävänä, on harmaata graniittia, risti valkeata marmoria, ja 
on siilien kaiverrettu sanat : „Runolaulaja Miihkali Perttuni. 
y 3/iX 1899. Hautakiven pystytti Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura." 

3 §. Julki luettiin tähän liitetty rahastonhoitajan tilejä 
tarkastamaan valittujen tilintarkastajain, herrojen Arvi Kuhau 
ja Akseli Rauanheimon, lausunto, ja myönsi Seura tilintarkas- 
tajain ehdotuksen mukaisesti tilinpäästön rahastonhoitajallensa, 
maist O. Hallstenille. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikokouksessa 16 
p:nä maaliskuuta 1909 valittuina tarkastamaan Seuran rahas- 
tonhoitajan tilejä v:lta 1908. olemme me allekirjoittaneet ta- ^ — ■ — — I 4 Keskmtelemukset 19 '/iv 0,y. 

mä n meille uskotun tehtävän nyt suorittaneet ja saamme 
tarkastuksen nojalla kunnioittavimmin antaa seuraavan lau- 
sunnon : 

etts tilikirjoissa oleva voitto- ja tappiotili sekä tasaustili 
ovat muun. kirjanpidon kanssa yhtäpitävät; 

että .Seuran omistamat arvopaperit, jotka olemme las- 
keneet, ovat oikein ja hyväksyttäviin arvoihin merkityt kir- 
joihin '. 

että 4 p:nä huhtikuuta 1909 laskemamme kassa oli sa- 
man päivän kassakirjasaldon kanssa yhtäpitävä; 

että tilikirjat ovat meille näytettyjen tilitodistuksien mu- 
kaiset sekä huolellisesti ja tarkasti tehdyt 

Kdellä sanotun perustuksella mielihyvällä ehdotamme an- 
nettavaksi rahastonhoitajalle tilinpäästön v:lta 1908 ja saamme 
erityisesti huoman. tttaa, että v. 1908 on Seuran kirjojen myynti 
ollut- suurempi kuin koskaan ennen ja vuoden tappio pienempi 
kuin mitä se yleensä on ollut 

Helsingissä 4 p:nä huhtikuuta 1909, 

Arvi Kuha, Akseli Rauanheimo. 4 §, Julki luettiin tähän liitetty kirjailija Johannes Lin- 
nankosken kiitoskirje hänelle viime vuosikokouksessa myönne- 
tystä kaunokirjallisesta palkinnosta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle! 

Jo kolmannen kerran on minun osakseni tullut se tun- 
nustus ja kehotus, minkä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kaunokirjallinen palkinto sisältää. Pyydän siitä vilpittömästi 
kiittää, enkä saata olla samalla valittamatta, etten ole suurem- 
malla ja painavammalla tekeleellä tätä kehotinta ansainnut. 

Toivoen pian koittavaksi sen kaihotun ajan, jolloinka helli- 
in anne suomalainen kaunokirjallisuus, oman vakaantuneen säve- Ke&kustekmukaet 19'jiv09, "> 

lensä löytäneenä, ryntäisi kymmenin väkevin singahduksin 
näistä palkinnoista kiistämään, piirrän Suurimm. kunnioit. Teidän 
Johannes Linnankoski. Kajala 28. 3. 09. 5 §. Samoin ositettiin Seuralle alla oleva hra E. Zode- 
rin kiitos hänelle lähetetyistä I, Krohnin „ Suomen kansan 

sävelmistä." Der sehr verehrliehen Finnischen Litoratur-Gesellsehaft. 

Als ich vor längerer Zeit durch die liebenswlirdige Emp- 
fehlung der Herren Dr. Joh. Bolte und Dr. Ilmari Krohn 7 
liiinde des grossartigen Literatur-Denkmales „Suomcn Kansan 
Sävelmiä 11" erhielt, war ich iibcr Unifang und Reielihaltig- 
keit entzttekt. Wahrlich, ein solchos Volk ist gltickdich zu 
schätzen, welches einen so reichen Liederschatz besitzt, um- 
somchr, wenn dieser in so sinnreiuh angeordneter Weiso 
(iargeboten \vird. 

Das grosse Werk der Finn, L. G. wird gowiss auch för 
die Pubi, des fist. Unt. Minist. „Das Volkslied in Osterreich" 
vorbildiicli \virken und so als guter Sarae auch im fornen 
Osterreich gute Frtichte fcragen. Der Unterzeichnete ist nieht 
imstande, der werten F. L, G. mit Täten zu danken; er bittet, 
in \Vorten seinen alterherzlichsten Dank entgegenzunohmon 
und \viinscht ihr för alle Zeiten : 

vivat, floreat, crescat! 
zum Wohlo des eigenen Volkes und als Vorbild för andere Volker, 

Mit vorztiglichster Hochachtung verbleibe ich ihr 

< 1 a tiks cli uldiger 

Eaimund Zoder. 

Wien, IX. Schlagerg. 5, 22 Jänner 09. 6 Keskusletemi&äet 1W'i\'<)U. 

6 §. Seuralle saapuneen tähän liitetyn Un t sun johdosta 
päätettiin lähettää adressi suuren venäläisen kirjailijan Nikolai 
Gogolin muistopatsaan paljastamistilaisuuteen Moskovaan. Ad- 
ressi kirjoitetaan suomeksi, mutta liitetään myös venäjänkieli- 
senä erikseen painettuna käännöksenä mukaan ja varustetaan 
tuohikansilla. Professori J. J. Mikkola oli suosiollisesti luvan- 
nut avustaa Seuran toimimieliiä sen laatimisessa ja viedä 
sen perille. 

Soeiöte des Ami s des Lettres Russes. 
Universite lmporiale de Moscou. 

Le 9 mai (nouveau stylo) aura lieu a Moscou 1'inaugura- 
tion solcnnelle du monument erigö en Nionneur d'un de nos 
plus grands ecrivains. le fondateur, avec Pouciikino, du rea- 
lismo dans la litteratur e russe, Nicolas Yassilievitc.il Gogol. 
Ce monument est le resultat d'une soascription nationale, due 
ä 1'initiative de la Soeiete des Arais des Lettres Russes, et 
1'inauguration coincide k peu de jours pres avec le eentenaire 
de la naissance du celebre autcur des „ Aines mortes", ce qui 
rehausse encorc la signification de la proclmine solennite. 

La Societe des Amis des Lettres Russes a l'honneur de 
prier Suomalaisen Kirjallisuuden Seura de vouloir bien prendre 
part ä e ette fete si importante pour toute la Russie. 

Pour des raisons d'organisation la Societe prie de 1'infor- 
mer aussi töt que possible de la maniere dont Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura di'' sir e partio iper ä eette solennite: en voi 
d'uno deputation, d*une adresse, d'un telegramme etc. 

Les adresses, depeehes. diseours peuvent etre ecrits et 
kis dans toutes les langues. 

President A. Grouzinesky. 

President du Comitö organisateur N, Dawydovr. 

Pricre de vepondrc ä 1' adresse suivante: Ouniversitet, 
Obchtcbestvo Lioubitelei Rossiiskoy Slovesnosti, Gogolewskaya 
Kommissiia. Moscou, Russie. KcskustckmiJcsei IB^jrvOä, 7 

7 §. Tähän liitetyn Ruotsalaiselta Kirjallisuusseuralta 
tulleen kirjelmän johdosta, jossa Seuraa pyydetään valitsemaan 
jäsen toimikuntaan, jonka tehtäväksi telisi laatia ehdotus pai- 
kannimien keräämisestä maammo vanhoista asiakirjoista, valit- 
tiin Seuraa edustamaan prof. E. N. Setälä. Itse asiasta ei 
Seura katsonut voivansa mitään päätöstä tehdä, ennenkuin on 
saanut lähemmän suunnitelman. SYENSKA 
mTTEUATUKSÄLLSKAPET 

i 

FINLAND. -pj]] Suomalaisen Kirjallismi- 

Beltinffoia, d. SB mais 1900. d en Seura. Svenska Litteratursällskapet i Finland, som pä lörslag af 
professor Hugo Pipping vidtagit ätgärder för att fä tili ständ 
on förteckning öfver ortnamn antriiffade i gamla liandlingar 
och gjort början med att läta uppteckna alla ortnamn frän 
svenska Nyland, hvilka finnas upptagna i liandlingar frän 1500- 
talet, har omollertid ansett, att det vore i hög grad önskvärdt, 
att förteckningar omfattande hela landet äfvensom alla till- 
gängliga liandlingar fran äldrc tidor komme tili ständ. Dä 
Sällskapet tager för gifvet, att ett företag af denna art kunde 
päräkna understöd äfven utom Sällskapet, har Sällskapot be- 
slutit vända sig tili särskilda sällskap, bland dem äfven Suo- 
malaisen Kirjallisuuden Seura, med uppmaning tili dessa sall- 
skap att utse hvar sin delegerade i en kömmitte, som skulie 
sammankallas af en af Svenska Litteratursällskapet utsedd 
medlem. Kommittens uppgift skulie blifva att astedkomma en 
saraverkan mellan de olika lärda sällskapen i antydt ayfte och 
att hos landets regering söka utverka det understöd för före- 
taget, af hvilket detsamma utan tvifvel vore förtjänt. Sven- 
ska Litteratursällskapet, Finska votenskapssociototon, Sällska- 
pet för Finland s geografi och Historiska samfundet ha redan 8 Ke*kustdemukset lifjivOU. 

utsett raedlcmmar i sagda kömmitte, oeh far Sällskapet här- 
med uppmana Suomalaisen Kirjallisuuden Seura att, i h and el s e 
törslaget vinner Sällskapets understöd, äfven för sin del utse 
en medlem i kommitten. 

Pa Sällskapets vägnar 
M. G. Sehybergson. 

Arvid Hultin. 8 §. Eliebergin Finanssiopista, joka jo on vähissä, pää- 
tettiin toimittaa uusi painos viimeksi ilmestyneen saksalaisen 
painoksen mukaan. Uuden laitoksen toimittajaksi on lupautu- 
nut Teoksen suomentaja prof. K. J. Stfdilberg. 

9 §. Sen johdosta että lakitiet. kand. I. Tavaststjerna 
oli tarjonnut Seuralle julkaistavaksi henkivakuutussopimusta 
koskevan tutkimuksensa päätti Seura kääntyä Henkivakuutus- 
yhtiö Suomen puoleen kysymyksellä, tahtoisiko se joko ottaa 
kustantaaksensa mainitun, teoksen tai suostuisiko se Seuralle 
suorittamaan 1,000 markkaa painatusapua. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Viime keväänä valmistui henkivakuutussopimusta koskeva 
kirjoitelmani, jonka laadinnan Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
oli antanut, minulle toimeksi. Oleskeltuani syyslukukauden 
Saksanmaalla opintojani jatkamassa, tarkastin sanotun työni 
vielä perinpohjaisesti tehden siihen eräitä muutoksia ja lisäyksiä 
ja koettaen tällöin pitää silmällä varsinkin lainkäytössä ilmaan- 
tuneita riitakysymyksiä. Rohkenen nyt nöyrimmästi anoa, että 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura suostuisi työni painatuksen 
kustantamaan. Samalla tietysti luovun kaikesta oike,udesta kir- 
jan myymiseen. Riihimäki 13 päivä Maaliskuuta 1909. 

Ilmari Tavaststjerna. K&kustekmukset J9'/iv 09. » 

10 §, Kotikielen seuran toimittamaa aikakauslehteä 
.. Virittäjää" päätettiin avustaa vuodelle 1909 G00 markalla 
ehdolla että Seura saa lehteä 200 kpletta. 

Ote Kotikielen seuran pöytäkirjasta 
maaliskuun 14 p. 1909. 

S §■ 

Kotikielen seura päätti Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- 
ralta anoa 600 mk. aikakauslehtonsä, Virittäjän avustamiseksi. 

Vakuudeksi 
Ester Äijälä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Pyydämme Kotikielen seuraE puolesta edelleenkin Virit- 
täjälle 000 markan avustusta. 

Helsingissä 18 p. maalisk. 1909. 

Heikki Ojansuu, 
Kotikielen seuran varapuheenjohtaja. 

Ester Äijälä, 
Kotikielen seuran sihteeri. 11 g. Julki luettiin tähän, liitetty „ Suomalaisen Kirjal- 
lisuuden edistämisrahaston" toimikunnan luonnontieteelliseltä 
osastolta tullut kirjelmä, jossa Seuralle tarjotaan muutamia 
teoksia julkaistavaksi. Tarjotuista teoksista päätti Seura toi- 
mituksiinsa ottaa suomennoksen prof. O. Widmanin teoksesta 
,,Elementär lärobok i organisk kemi". 10 Kesku&tehrtiukset 19 */iv 09. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

„ Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston" toimikun- 
nan luonnontieteelliseltä osastolta, joka aikoo suomennuttaa 
alempana nimitetyt teokset, olon saanut toimekseni täten tie- 
dustaa arv. Seuralta, mitkä Seura niistä kaluaa saada kustan- 
nuksellaan julkaistaksensa: 

Danein, Charles: The Origin of Species by means of 
natural selection (London, John Murray, 1906); 

Plate, L. : Der gegenvvärtige Staad der Abstamumngs- 
lehre (Leipzig, H. S. Teubner, 1909; 57 siv. isoa oktaavo- 
kokoa) — aiottu edellisen täydeimvks>kM: 

ttraetz, Leo: Lie Elektrizität und ihre Anvvendungen; L3 
ja 14 painos (Stuttgart, J. Engelhorn, 1907, n. 42 painoarkkia); 

IVidman, Oskar: Eleinentär lärohok i organisk kerni. 
Tredje, delvis omarbetade uppl. (Stoekliolm 190G). 

Ensinmainitun suomentaa lii. kaud. A. R. Koskimies, kol- 
mannen inaist, Yrjö Tuomikoski (yksin tai jonkun ammattitek- 
nikuksen avulla) ja viimeisen maist. Väinö Vuolijoki 

Kun osasto aikoo tarjota ne suomennokset, joita toimi- 
kunnassa edustetut seurat eivät halua julkaista, yksityisille 
kustantajille vielä tämän lukukauden kuluessa, on. osaston toivo, 
että arv. Seura ratkaisisi tämän asian ensi kokouksessaan. 

Helsingissä maalisk, 29 p:nä 1909. 

Suurimmalla kunnioituksella 

E. A. Tunkelo, 

toimikunnan sihteeri. 12 §. Sehurtzin „Urgeschichte der Kultur" teoksen suo- 
mennos. jota mainitun rahaston puolesta Seuralle niinikään tar- 
jottiin, katsottiin laajuutensa ja runsaan kuvituksensa vuoksi 
tulevan siksi kalliiksi, että Seuran ei käynyt sitä kustannetta- 
vakseen ottaminen. Keaku&telemvkset i9 7 /iv 09. ] i 

13 g. Tähän liitetyn pyynnön johdosta myönnettiin yli- 
cpp, K. Saarimaalle 200 markan suuruinen matkaraha kansan- 
runouden keräämistä varten Varsinais-Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Arvoisalta Seuralta pyydän kunnioittavimmin matkarahaa 
kerätäkseni eusi kesänä puolentoista kuukauden aikana kansan- 
runoutta kotimaakunnassani Varsinais-Suomessa. Koska maini- 
tusta maakunnasta jälkeen maisteri Juho Sjöros-vainaan sadun- 
keräysten on verrattain vähän kansanrunoutta muistiinpantu ja 
koska sieltä kuitenkin epäilemättä vielä voi löytyä yhtä ja 
toiste. mik;i olisi pelastettava unhoon joutumasta, rohkenen täl- 
laisen pyynnön tehdä. Keräys matkallani ottaisin erityisesti 
huomioon ne paikkakunnat ja kansanrunouden lajit, jotka ovat 
tähänastisessa Varsitiais-Suomen keräyksessä joko kokonaan tai 
suureksi osaksi jääneet syrjään. 

Helsingissä huhtikuun 1 p:nä 1Ö0S). 

l> m il San riin n li. 
ylioppilas. 14 g. Uusiksi jäseniksi ehdotettiin ja hyväksyttiin: 

Piiiikinvirkamios Karl Albert Sarasti), Helsinki. 

Tohtori Oiva Johannes Tallgren, „ 

Pii. maist. John Schluter, „ 

Professorinrouva Elsa Melander, „ 

Varatuomari Hoikki Hakosalo, ., 

Rouva Maiju Hakosalo, „ 

Pii. kand. Aarne Laaksovirta, „ 

Agronoomi Eino Kalmari, Sääksmäki. 

Vii. kand. Taavi Auvo*Kahra, Helsinki. 

Opettaja J. Hepo, Helsinki. 

T:ri O. J. Brummer, Jyväskylä. 1 2 Keskus tele rnuknet 19 '/iv 09. 

15 §. Prol', K. Krohn julki luki tähän liitetyn Kansa- 
tieteellisen valiokunnan lausunnon, joka hyväksyttiin: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kansatieteellisen valiokunnan lausunto Seuralle lähete- 
tyistä kan s an runouskoko e 1 ra ista : 

Neiti Saima Jämsen on lähettänyt sananlaskuja Viitasaa- 
relta. Mainitaan kiitoksella; 

Yliopp. Niilo Kallio, Leena Puhakan runoja. Mainitaan 
kiitoksella ; 

J. P, Kaltiala, runoja Soinista. Mainitaan kiitoksella; 

Yliopp. P. Korpinen, runoja, taikoja, lauluja, sananlas- 
kuja ja arvotuksia Lammilta ja Ylöjärveltä. Ehdotetaan 50 
markan kirjapalkinto; 

Opettaja F. Lempainen, satuja, lauluja, loitsuja sekä ar- 
votuksia Kokemäeltä. Ehdotetaan 30 markan kirjapalkinto; 

Kalle Murtomäki, sananlaskuja ja arvotuksia. Ehdotetaan 
20 ma rkan ki rj ap alkinto ; 

Opettaja Juho Nieminen, sananlaskuja Lehtimäeltä. Mai- 
nitaan kiitoksella; 

Opettaja V. Potschtareff on lähettänyt kokoelimin satuja 
ja runoja Karjalasta. Ehdotetaan 40 markan kirjapalkinto; 

Opett. H. Pulkkinen, sananlaskuja Liperistä. Mainitaan 
kiitoksella; 

Neiti Hilja Sonhkila, satuja, lauluja ja leikkejä Sainiosta. 
Ehdotetaan 35 markan kirjapalkinto; 

F. Saarelma on lähettänyt sävelmiä Mouhijärvelta. Eh- 
dotetaan 30 markan kirjapalkinto; 

Asioitaija A. Turunen on lähettänyt satuja, runoja, tai- 
koja ja sananlaskuja Enosta. Ehdotetaan 40 markan raha- 
palkinto; 

Opettaja Eemeli Vihervaara, runoja ja lauluja Pöytyältä. 
Ehdotetaan 20 markan kirjapalkinto. Keskmtdemukmt l'J '/iv OU. 13 Inkeriläiset opettajat P. Inki ja A. Kupri ovat lähettä- 
neet kuvauksia sikäläisistä häätavoista. Ehdotetaan edelliselle 
25 markan ja jälkimäiselle 35 markan rahapalkinto. 

Helsingissä, 7 p;nä huhtik. 1909. 

Kansatieteellisen valiokunnan puolesta: 
Kaari e Krohn, ■■ lfi §■ Samoin hyväksyttiin t:ri E. A. Tunkolon julki 
lukema Kielitieteellisen valiokunnan lausunto: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 

saa Kielitieteellinen valiokunta kunnioittaen ilmoitan seuraavat, 
äsken saapuneet sanaläketykset : 

Yliopp. Armas Aavikko on lähettänyt 28 sanalippua Suo- 
musjärveltä ja Kiikalasta. 

Past, K. E. Meno on lähettänyt Kauhajoelta havaintoja 
sanoista mukaan ja aaves sekä passiivin käytöstä. 

Maist. E. V, Ahlia on tuonut loput viimekesäistä saalis- 
taan Suojärveltä, yht, 1500 sanalippua : h,Qq{d'£arbigu — ägräx. 

Helsingissä huhtik. 7 p:nä 1909, 

Kielitieteellisen valiokunnan puolesta: 
K. A. Tn n kelo. 17 §. Ilmoitettiin että se kokoelma A. I. Arvridssonin 
kirjoituksia, jonka soura oli päättänyt painosta toimittaa, oli 
t:ri Edv. Reinin toimesta painoon pantavaksi valmistunut. 
Teokseen päätettiin liittää Anvhlssonin kuva. 

18 §, Päätettiin ryhtyä kirjain vaihtoon Leinbergissa 
sijaitsevan Sev c enkö- seuran kanssa siten että Seura antaa 14 Keukustekmukset 19 'jn 09. Suomi-kirjan IVnnen jakson alusta ja vasta ilmestyviä .sopivia 
kansanrunoutta koskevia julkaisuja ja Scvcenko-seura taas kieli- 
tieteellisen osastonsa julkaisuja. 

19 §. Varajäseneksi „ Suomalaisen kirjallisuuden edistä- 
misrahaston" kaunokirjalliseen valiokuntaan toimittaja I. Inhan 
sijaan, joka oli mainitusta jäsenyydestä luopunut, valittiin t:ri 
O. Tallgren. 

20 §. Valmistuneeksi ilmoitettiin t:ri B.. Erickin suo- 
mentama J, Serlachiuksen „ Suomen yleisen obligatsionioikeu- 
den oppikirja." 

21 6;. Julki luettiin näin kuuluva kassatili : Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassatili maa- 
liskuun ajalta vuonna 1909. Siirros maaliskuun I p. 1909 655: 49- Tuloja: 1. 


A. Xi emi, vuokransa .... 


225: 


— 
Virallisen lehden vuokraa. 


700: 


■ — 


3. 


M, 0. Pelttari, myytyjä kirjoja 


76: 


95 
H, Sjöblom, samoin .... 


SO: 


02 


5. 


K. O. Tankista konttokurantti- 


250: 


— 


s. 
3,100: 


— 


10. 
400: 


— 
Haveri, jäsenmaksunsa .... 


24: 


— 


24: 


--« 
K. Kaukoranta, myytyjä kirjoja. 


48: 


ii", 
A. Okko, samoin 


130: 


— 


12. 


A. Eklund, samoin 


643: 


40 
K, O. Pankin korkolippujen kor- 
koa, 27x112 


3,024: 


— Eeskusielemitkset 19 7 fw 09. 

A, Salokannel, myytyjä kirjoja 


231 


— 
0. Harrasso^itz, samoin . 


103 


30 


13. 


K. 0. Pankista konttokurantti 
tililtä nost 


2.000 


— 


15. 


Samoin 


400 


— 
Samoin 


400 


— 
Äkc Kossander, myytyjä kirjojs 


l 37 


20 
E. Rissanen, samoin 


489 


05 
Schluterin kirjakauppa, samoin 


863 


70 


17. 


K. 0. Pankista konttokurantti- 


100 


— 


1.8. 
1,600 


— 


19. 


Samoin 


1,000 


— 
L. Sundman, myytyjä kirjoja 


176 


30 


13 


55 
E, Tliessman, samoin , 


9 


75 
A. G. Väänänen, samoin . 


461: 


80 


L. Virtanen, samoin . 


118: 


30 


22. A. Friemann, samoin 


336 


35 


Frenckellin kirj akanppa, myy tyj s 


kirjoja 


828 


75 


H. A. Vinter, samoin . 


264 


45 
Virolaisten kokoelmain kustan- 
nusten lyhentämiseksi 


1,500 


— 
K. 0, Pankista konttokurantti- 


210 


80 


21. Samoin 


. 1,500 


— 


A. & I. Anttonen, myytyjä kirjoja 


l 162 


05 


A. Lagerbom, samoin . 


467 


35 


E. Edgren, samoin .... 


867 


97 


Toini Streng, samoin . . . 


589 


35 


E. & A. Axolqvist, samoin . 


380 


60 


H. Ikonen, samoin .... 


73 


80 


26. Kansallinen Kirjakauppa, samoir 


2,471 


45 


Kotkan Kirjakauppa, samoin. 


564 


70 
B, B. Bergdahl, samoin . 


669 


95 15 lii Keskustelemukset Wjiv "ö. 29. 30. :si. 0. Heikura, samoin 


79: 


40 
II, Enqvist, samoin 


10: 


----- 
11. Heinonen, samoin .... 


125: 


90 
M. Kurppa, samoin 


38: 


— 
Weilin & Göös, samoin . 


518: 


75 
K. J. Gummerus 0. Y., samoin 


844: 


05 
Lappeenrannan Kirjakauppa, sa- 
moin 


540: 


25 
J. Kauno, samoin 


99: 


— 
L. Sandström, samoin .... 


59: 


80 
J. Pettersson, samoin .... 


19: 


70 
L. Nordberg, samoin .... 


1,144: 


05 
IL W. Telen & C:o, samoin. . 


507: 


75 
H. Edgren, samoin 


450: 


55 
E. Söderström, samoin. . . . 


462: 


65 
Vascniuksen Kirjakauppa, samoin 


1,371: 


25 
M. liohm, samoin 


71: 


— 
S. Kastegren, samoin .... 


835: 


95 
Sortavalan Kirjakauppa, samoin 


645: 


25 
San o i n ai e h t itil ausm ak sn takaisin 
maks , 


1: 


30 


35,454: 44 


Yhteensä 


3(3.109: 93 Menoja: Li. BO M. I Solmi, palkkansa .... 875 
A. 11, Niemi, samoin .... 1 ,000 
E. A. Tunkelo, samoin . . . 250: 
Postimerkkejä sihteerin tarpeeksi 10 
„ Kirjapainotaito", ilmoituksista . 62 
Akateem. Kirjakauppa, sanakir- 
joja y. m 33: 25 

K. O. Pankkiin Konttokurantti- 
tilille maks 500: — 

„ Vanamo "-yhdistykselle . . . 390: — mm Hi st. 
10. 11. 

13. 15. 18, 22. 21. 26. 

27. 
29. 

yi. Kegkustdemuksel 19 T /iv 09. Prof. Godenhjelm, toimituspalk- 
kiota 

T:ri H. Ojansuu, tekijöpalkkaa . 

S. Patajoki, stipendinsä . 

K, O. Pankkiin Konttokurantti- 
tilille maks. 

„ Työmies "-lahti, ilmoituksista 

„Hels. Sanomat", samoin . 

O. Y. Weilin & Göös, paina- 
tuskuluja 

E. Granit-Ilmonicmi, apurahaa . 

K. V. Suomensalo, lunta ajettu 

Sähköä 

II. Korjula, puhtaaksikirjoitusta 

J. Holm, kopioimistyötä . 

J. Holm, samoin (virol. runoja) 

J. Aavik, toimituspaikkaa 

K. O, Pankkiin konttokurantti 
tilille maks 

E. Eridi, tokijäpalkkaa 

Kirjailija Joh. Linnankoski, pal- 
kinto 

Kirjailija Kyösti Vilkuna, samoin 

Kirjapaino O. Y. „Sana", paina- 
t,usluiluj;i 

K. O. Pankkiin konttokurantti- 
tilille maks 

pamoin ■ . 

p. Aspelin-Haapkylä, tokijäpalk- 
kaa 

K. O. Pankkiin konttokurantti- 
tilille maks. 

Snmoin 

Samoin 

Samoin 

Samoin 3,100 

400: 

40 

3,000 
12 
61 

2,000 
400 
81 
Tl 
46 
22 
12 
225 s? 

40 

70 

50 1,500: — 
600: — 

1,000: — 
1.000: - 

148: 30 

600: - 
1,500: — 

1,500: — 1,500 
3.300 
3,100 
2,000 
2,000 18 Eedeustelemukset 19 h : : v 09. 

J. Holm, puhtaaksikirjoitusta . 5: — 

J , E. Vihervaara, palkkansa . . 1 00: — 

M. Böhm, lähetyskuluja ... 113: 75 

M, 1'asola, palkkansa .... 40: — 

L. Grönroos, eläkkeensä ... liO: — ;-j2,660: 27 

Siiri- oh maaliskuun 31 päivänä B.449: 60 

Yhteensä 36,109: 93 

Helsinki huhtikuun 7 päivänä 1909. 

Onni Hallsten. 

P ö y tuki r j an v akuud e k si : 
A. R. Niemi. Toukokuun 5 p. 1909. 

1 g. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettavaksi 
luottiin ja hyväksyttiin. 

2 g. tlmoitettiin että Nikolai Gogolin muistopatsaan paljas- 
tamistilaisuuteen lähetettäväksi päätetty adressi oli valmistunut 
ja oli näin kuuluva: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jolla on ollut onni puo- 
lestaan edistää Gogolin kääntämistä, Suomen kielelle, lausuu 
syvän kunnioituksensa hänen muistolleen. Gogolissa on suu- 
ren runoilijan vapaa taiteellinen pyrkimys sulautunut yhteen 
etsivän ihmisen siveellisen kilvoittelun kanssa, ja tästä Gogo- 
lin perinnöstä on kasvanut Venäjän kirjallisuuden voima ja 
syvyys. Elämän todellisuus pohjanaan ja korkeampi totuus 
silmäin ääriin ään on Gogol ohjannut Venäjän kirjallisuuden sen 
kansallisen omaperäisyyden lähteille ja samalla antanut sen 
pyrkimyksille yleisinhimillisen kantavuuden. Siksi on Gogolin 
runous meille suomalaisillekin rakas. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 
K aari o Krohn. 

A. Ii. Niemi. Ksskustrirmuksel 19 ':v 09. 1!) | 3 §. Pöytä kirjaan liitettiin valtion kirjallisuuspalkintoja 
koskevat asiakirjat: 

I Pöytäkirja, tehty valtion kirjallisuuspalkinto- 

lautakunnan kokouksessa 2 p. maalisk. 1909. Läsnä 
olivat: Suomalaisen Kirjaili istui d en Seuran edusta- 
jat toht. J. Hahl, maist. Fr. J, Lindström ja toht. 
A. H. Bergholm, viimemainittu toht. A. W. Kos- 
kimiehen sijallisena, sekä Ruotsalaisen Kirjallisuu- 
den Seuran edustajat: reht. 1!. Estlander, toht. 
Emil Zilliacus ja toht, Yrjö Hirn, viimemainittu 
pr of. Wald. Ruinin sijasta. 

1 S. 

Puheenjohtajaksi valittiin toht, Bergholm ja pöytäkirj ii- 
riksi päätettiin kutsua allekirjoittanut. 

2 §• 

Viime vuoden aikana maassamme ilmestyneestä alkupe- 
räisestä kaunokirjallisuudesta tehtiin seuraava luettelo ja pää- 
tettiin hankkia ja jakaa siinä mainitut teokset lautakunnan jä- 
senten luettaviksi : 

a) suomenkielisiä: 

Juhani Aho, Minkä mitäkin Tyrolista, 
Kaarlo Atra, Laura, 
Fanny Davidsson, Viettejä. 

Jalmari Finne, Me, 
„ „ Kun ollaan neroja. 

lilja Haahti, Vanhaa ja uutta. 
Kaarlo Halonen, Korpikyliltä, 
Toimi Juuti, Kaunokossa. 
K. A. Järvi, Loinen. 
Anni Kaste, Vastarannalla. 
Väinö Kataja, Elämän loppuessa. 
Ilmari Kianto, Pyhä viha. 20 Keskuxtetemukset 19 */v 09. 

V. A. Koskenniemi. Valkeat kaupungit. 
Osmo Lajula, Valkaman peri ie. 
Larin Kyösti, Aarteenkaivajat. 

„ „ Vu o ii vaeltaja, 

Sakarias Lassila. Elämiin polkuja. 
Emil Lassinen, Uusi tulevaisuus. 
Eino Leino. Olli Siiurpfift. 
„ „ Naamioita III. 

. Halla. 
Johannes Linnankoski, Kirot. 

„ „ Pakolaiset. 

Alpo Noponen, Ihmisyyden merkki. 
Gustaf v. Numers, Kiinan surma, 
L. Onerva, Mirdja. 
Runoja. 
Uno Osmio, Kuume hour ei saa. 
Halilaa Roslin- Kalliola, Snitkki. 
Marja Salmela. Kappale kahden matkaa. 
Juhani Sjöström, Mari. 
Maila Talvio, Eri teitä. 
Armas Toivo Tarvas, Isä ja tytär. 

Legendoja. 
U. V. Walakorpi, Matkustava agronoomi. 

„ „ Silmänräpäys kuvia. 

Frans Viitanen, Suu n tai at, 
Kyösti Vilkuna, Yksin elämässä. 
Tm o ritsa lo, Humoreskeja. 

b) ruotsinkielisiä: 

Alceste, Dikter. 
Anders Allardt, Byberättelser. 
Broder Janis, Rädman Deken. 
Chevalier, Infall. 

Arvid Enckell- B) -onikoivsky, Konstnärssträf van-Diktar- 
längtan. Kcskmtdemvkset 19 */v Oi). 21 

Bertel Gripenberg, S varta Sonetter. 
Erik Hornborg, Den döendo statlen. 
John W:m Nylander, Pojkarna pfi Metsola. 
And. Ramsay, Genom seklor. 

Toht. Yrjö Hirn ilmoitti olevansa estetty ottamasta osaa 
lautakunnan työhön. 

1 s. 

Seuraava kokous päätettiin pitää tnaalisk. 23 p:nä. 

Pöytäkirjan vakaudeksi: 
V. Tarkiainen. Pöytäkirja, tehty valtion ki rjallisuusp alkin te- 
la utakunna n kokouksessa 23 p. maaliak. 1909. 
Läsnä olivat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
edustaja toht. A. H. Bergholm ja Ruotsalaisen Kir- 
jallisuuden Seuran edustajat toht. Emil Zilliacus, 
reht, li. Estlander ja maist. Holger Nohrström, joka 
toht. P. Nordmanninkin kieltäydyttyä oli astunut 
hänen sijallensa, sekä allekirjoittanut, 

... ,8 ' 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustajat toht. Hahl 
ja maist. Lindström olivat ilmoittaneet, etteivät he muiden toi- 
miensa vuoksi voineet saapua tähän kokoukseen. Läsnäolijat 
päättivät kuitenkin alustavasti keskustella teoksista, jotka oli- 
sivat huomioon otettavat palkintoja jaettaessa. 

Puheenjohtaja, toht. Bergholm, arveli suomenkielisistä 
teoksista tällä kertaa olevan syytä ennen muita ottaa huomioon 
Linnankosken, Onervan ja Leinon tuotteet. Näistä hän asetti 
LJrmankoaken „ Pakolaiset" toiston edelle ja katsoi sen, tai- 
teellisiin avuihinsa nähden, ansaitsevan 1,000 markkaa suurem- 
man palkinnon. 22 KexkitMelemukset 19'ivOi). 

Rehtori Estlander teki lyhyesti selkoa viime vuonna 
ilmestyneistä ruotsinkielisistä kaunokirjallisista tuotteista ja 
mainitsi erityisesti Gripenbergin ja Nino Runebergin (Alcesten) 
runokokoelmat, jotka ci Iisi palkinnonjaossa merkille pantava. 

Toht. Zilliacus kannatti ehdotusta Gripenbergin palkitse- 
misesta, asettaen hänen sonettinsa ehdottomasti Runebergin 
runojen edelle. Hänen lausumaansa mielipiteeseen yhtyi my - 
pääasiassa maist. Nohrström, toivoen kuitenkin myöskin Rune- 
bergin runot otettavan huomioon. 

Suomenkielisistä teoksista katsoivat toht. Zilliacus ja 
maist, Nohrström voivansa yhtyä kannattamaan 1,000 markkaa 
korkeamman palkinnon antamista Linnankoskelle, mutta pyysi- 
vät tulevaan kokoukseen mentäessä saada lähemmin tarkistaa 
mielipiteitänsä muista kysymykseen tulevista teoksista. 

2 §. 
Sittenknn tämä alustava keskustelu oli päättynyt, mää- 
rättiin seuraava kokous huhtik. 6 p:ksi, jolloin kaikki lauta- 
kunnan jäsenot esittäisivät ajatuksensa kysymykseen tulevien 
teosten palkitsemisesta. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
V. Tarkiainen. Pöytäkirja, tehty valtion kirjallisuuspalkinto- 
lautakunnan kokouksessa 6 p:nä huhtik, 1909. 
Läsnä olivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
edustajat: tohtorit A. H. Bergholm ja J, Hahl ja 
maist. Fr. J. Lindström, Ruotsalaisen Kirjallisuu- 
den Seuran edustajat: toht. Emil Zilliacus, reht. 
B. Estlander ja maist. Holger Nohrström, sekii alle- 
kirjoittanut, 

1 §• 
Sittenknn oli lyhyesti kerrottu edellisen alustavan kokouk- 
sen mielipiteistä, kehoitti puheenjohtaja palkintolautakunnan Keskttstelemuksel 19 l l\'9&. 23 jäseniä Jauhamaan ajatuksensa palkittavista teoksista ja puhe- 
vuoron sai tolit. Hahl, 

Kän katsoi viimevuotisista suomenkielisistä kirjauutuuk- 
sista Linnankosken «Pakolaisten" kyllä ansaitsevan suoremman 
palkmnon kuin 1,000 markkaa yleensä taiteellisten ja erityi- 
sesti tyylillisten ansioittensa vuoksi. Mutta kun käytettävänä 
on kaiken kaikkiansa vain 5,000 markkaa, niin ei hän varsin- 
kaan tästä käytännöllisestä syystä tahtonut kuitenkaan ehdot- 
taa Linnankoskelle muuta kuin 1,000 markkaa, kun lisäksi 
vielä saattoi huomauttaa, että „ Pakolaisissa" käsitelty aihe — 
vanhan mieheu avioliitto nuoren naisen kanssa ja siitä johtuva 
kärsimys — on sangen tavallinen, ja nuoren vaimon luonteen- 
kuvaus liian abstraktista, kaavamaista. Onervan „Mirdjaa" 
piti puhuja myös ilahuttavana kirjallisena ilmiönä ja arveli 
sen vuoksi voivansa yhtyä ehdottamaan sitäkin palkittavaksi, 
vaikka tunnusti ainaisen itseanalyysin ja m. m. tyylissäkin ilme- 
nevän nietzscheläisen ylimielisyyden vaikuttavan ajan mittaan 
väsyttävästi. — Ruotsinkielisistä teoksista hän asetti etusijalle 
Gripenbergin „Svarta sonetter" ja puolsi sille palkintoa, oi 
kuitenkaan suurempaa kuin 1,000 markkaa, viitaten samoihin 
käytännöllisiin syihin kuin Linnankosken kirjan johdosta. 
Muista palkittavista teoksista lupasi puhuja antaa lopullisen 
lausunnon ensi kokouksessa. 

Maist/ Lindström yhtyi Linnankosken ja Gripenbergin 
teosten suhteen pääasiassa toht. Hahlin lausumaan mielipitee- 
seen, puoltaen heille kummallekin 1,000 markan palkintoa, 
mutta asettui epäilevälle kannalle Eino Leinon palkitsemiseen 
nähden, koska hänen viimevuotisissa tuotteissaan ei voi huo- 
mata mitään edistystä entisiin teoksiin verraten, eikä sanonut 
toipuvansa kannattamaan Onervan „Mirdjaa" ollenkaan palkit- 
tavaksi, koska sivuseikat ovat siinä monin paikoin paisuneet 
liian laajoiksi ja pitkäveteisiksi pääasiaan verrattuina. Sen si- 
jaan hän tahtoi puolustaa palkintoa Atran „ Lauralle" ja Jär- 
ven «Loiselle", jotka httnem mielestään veivät voiton Onervan 
romaanista. 

Reht. Estlander liittyi myös kannattamaan Linnankosken 24 Kftkmtekmuksct Jö s /v 09. 

,, Pakolaisia" palkittavaksi, mutta asettui epäilevälle kannalle 
O n en' an „Mirdjan" ja Eino Leinon teosten suhteen. Ruotsin- 
kielisistä kirjailijoista hän tahtoi myös Nino Runebergin runoja 
„Dikter" palkittavaksi, vaikka asettakin Gripenbergin runo- 
kokoelman sen edelle. 

Toht. Zilliacus ehdotti, että Gripenbergille ja Linnankos- 
kelle annettaisiin kummallekin 1,500 markkaa ja Onerva!]*; 
1,000. Jäljellä olevasta l,000:sta hän ei tahtonut vielä lopul- 
lisesti sanoa, kulumalle se olisi annettava, Leinolleko vai 
Järvelle. 

Maist. Nohrström yhtyi edellisen puhujan ehdotukseen 
muuten, paitsi että olisi suomit myös palkinnon Runebergin 
runoille, jos olisi ollut enemmän varoja käytettävänä. 

Puheenjohtaja, toht. Bergholm, perusteli laveammin jo 
edellisessä kokouksessa tekemäänsä ehdotusta, että Linnankos- 
kelle annettaisiin „ Pakolaisista" 1,000 markkaa korkeampi pal- 
kinto, samoinkuin G r ip e n b ergi Ilokin, ja Onervalle ja Leinolle 
kummallekin 1,000 markkaa. Onervan »Mirdjassa" sanoi pu- 
huja dmenovän kauniita kirjallisia lahjoja ja temperamenttia, 
joka on harvinainen suomenkielisessä kirjallisuudessa, ja kat- 
soi todesti ilmaistujen tunteiden siinä korvaavan kompositsio- 
nm heikkouksia ja esityksen sekavuutta ja yksitoikkoisuutta. 
Kiri" Leinon romaanissa hän oli huomaavinaan taiteellista edis- 
tystä ja. hänen näytelmissään, huolimalta niiden draamallisesta 
heikkoudesta, siksi paljon runollista kauneutta, että ne hänen 
mielestä iin ansaitsivat palkinnon. Järven „Loiscssa" puhuja 
kyllä myönsi olevan njieltäkiinnittävän aiheen, mutta katsoi itse 
tyyliä niin puutteelliseksi, ettei tahtonut ehdottaa sille palkin- 
toa, kun käytettävänä ei ollut muuta kuin 5,000 markkaa. 

2 §■ 

Kuten näistä lausunnoista kävi selville, oltiin yksimielisiä 
Gripenbergin ja Linnankosken asettamisesta ensi sijalle, mutta 
palkintojen suuruudesta ja muiden palkittavien arvojärjestyk- 
sestä päätettäisiin lopullisesti vasta ensi kokouksessa, johon 
mentäessä palkintolautakunnan yksityiset jäsenet saavat tilai- mmm iW ■i Keskitstekmukset 19 */v Oi). 2ä suuden tarkistaa mielipiteitään. — Muuten katsottiin, että Lin- 
nankosken viimevuotisesta tuotannosta ainoastaan luinen yllä- 
mainittu kertomuksensa ,,Pakolaiset" oli palkintoja jaottaessa 
n m mioon otettava, sekä Onervan tuotteista ainoastaan hän on 
itiinsä ..Mirdja". 


3 §. Gustaf von Numcrsin näytelmästä „ Elinan surma", joka 
oli myös viime vuoden kaunokirjallisten uutuuksien joukossa, 
oltiin sitä mieltä, että sen julkisuus taidetuotteena — sitä kuu 
on esitetty näyttämöillä in me pian parinkymmenen vuoden ai- 
kana — kuuluu jo menneisyyteen eikä sitä sentähden katsottu 
olevan syytä ottaa huomioon palkintoehdotusta tehtäessä. 4 g. 

Kun palkintojen jako tällä kertaa, kuten usein edellisinä- 
kin vuosina, näytti tuottavan vaikeuksia ja ikäviä sovitteluja 
senvuoksi, ettei käytettävänä ole muuta kuin 5,000 markkaa 
ja i-ttä niistä vaan vaivoin voi saada täysin kohtuudenmukaista 
jakoa, niin ehdotti puheenjohtaja, että käännyttäisiin senaatin 
puoleen ja anottaisiin, että kirjallisiksi palkinnoiksi käytettävät 
varat vastaisuudessa korotettaisiin 10,000 markkaan, joten niistä 
olisi mahdollista useampien kirjailijain päästä osallisiksi, sa- 
malla kun vuosi vuodelta kasvavalle kirjalliselle taiteellemme 
tunnustettaisiin edes jossain määrin suhteellinen sija muiden 
valtion kannatusta nauttivien taitoenhaarojen rinnalla. Tehtyä 
oin lotasta kannattivat lautakunnan jäsenet lämpimästi ja ano- 
muksen sanamuodon laatiminen päätettiin jättää puheenjohta- 
jan ja pöytäkirjurin tehtäväksi. 

5 §. 

Seuraava kokous päätettiin pitää huhtik. 16 p:nä. Pöy täki rj an vakuudeksi : 
V. Tarkiainen. 26 Ketkustelemitksel 19 s /v 09. 

Pöytäkirja, tehty valtion kirjallisnuspaikinto- 
hiutakunnan kokouksessa 10 p:nä hnhtik. 1909. 
Läsnä olivat kaikki edellisessa pöytäkirjassa maini- 
tut kirjallisuusseurojen edustajat ja allekirjoittanut. 

1 S. 

Puheenjohtaja kehoitta lautakunnan jäseniä ilmituomaau 
lopullisen palkintochdutuksensa. 

Tämän johdosta pyytämässään puhevuorossa lausui toht. 
Hahl kannattavansa käytettävänä olevan suunnan jakamista vii- 
tenä 1,000 markan palkintona kirjailijoille: Gripenberg, Lin- 
nankoski, Leino, Atra ja Onerva. Edellisessä kokouksessa eh- 
dottani iensa palkintojen lisäksi hän sanoi nyt puolustavansa 
palkintoa myös Eino Leinolle etupäässä hänen draamojensa 
„ Maunu Tavastia" ja „Svmo Hurtan" vuoksi, vaikka niistä ku- 
ten Leinon muistakin tuotteista huomaa, ettei hän oikein huo- 
lehdi korkeinta taiteellisuutta. Atran „ Lauralle", jossa tosin 
oli puhujan mielestä paljon kehittymätöntä ja lapsellista, hän 
tahtoi ehdottaa palkintoa varsinkin sen vuoksi, että sen päähen- 
kilöiden luonteenkuvaus on sattuvaa ja aihe yleensä taitavasti 
keskitetty. ■ — Sitäpaitsi toivoi puhuja, että erityisesti kiitok- 
sella mainittaisiin Järven kertomusta „Lomen", kun sille ci 
määrärahasta riitä varsinaista rahapalkintoa. 

Rehtori Estlander ehdotti lopullisesti jaettavaksi neljä 
palkintoa seuraavalla tavalla: Linnankoskelle ja (iripenhergille 
kummallekin 1,500 markkaa ja Onervalle ja Leinolle kummal- 
lekin 1,000 markkaa. Sitäpaitsi ehdotti puhuja, että Rune- 
bergille, jonka palkitsemisesta hän täten luopui, sekä Atralle 
ja Järvelle merkittäisiin erityinen kiitoslausc pöytäkirjaan. 

Toht. Zilliacus luki näin kuuluvan lausunnon: 

„ Niistä teoksista, jotka nyt ovat olleet arvosteltavina, 
asetan minä epäröimättä Bertel Gripenbergin runokokoelman 
„Svarta sonetter'* ensi sijalle. Vaikkei voida kieltää, että ko- 
koelmassa on heikkojakin kappaleita ja vaikka se epäilemättä 
olisi voittanut ankaramman valinnan kautta, tavittaan siinä kui- Keskusidemukset 19 s /v 09. 27 

tenkin monta kauneimmista soneteista mitii Gripenberg on kos- 
kaan kirjoittanut; tahdon tässä erityisesti viitata kirjan lopussa 
esiintyviin runoihin, joiden suurityylisille ja sappeamuotoiaille 
Suomen erämaan luonnon ja erämaan tunnelman kuvauksille ei 
Irrallisuudessamme ole mitään vastinetta. 

Toiselle sijalle on mielestäni asetettava Johannes Linnan- 
ko* k on ,,Pakolaisot u , joka, vaikkei olekaan kaikin puolin niin 
täysikelp öinen, ettei siinä olisi muistuttamisen sijaa, kuitenkin 
näyttää minusta kypsyneimniältä ja ehyttakeisimmalta teokselta 
minkä uudempi suomalainen novellistiikka on synnyttänyt. 

Nämä kaksi teosta on mielestäni niin paljon korkeam- 
malla kaikkia muita, jotka voivat tulla kysymykseen, että eh- 
dotan niille kummallekin 1,500 markkaa. 

Niistä 2,000 markasta, jotka siten jäisi jäljelle määrä- 
rahasta, tahtoisin antaa L. Onervalle 1,000 markkaa hänen ro- 
maanistaan „Mirdja"; niin sekava ja hallitsematon kuin so ko- 
konaisuutena onkin, ilmenee sen eräissä osissa kuitenkin syvää 
psykologista analyysiä ja se on teos, jonka merkitystä suomou- 
kii i solle kirjallisuudellemme ei ole väheksifcfcavä. 

Mitä tulee viimeiseen käytettävänä olevaan summaan 1,000 
markkaan, olen kauan ollut kahden vaiheilla, kummalle se olisi 
annettava, Eino Leinolleko vai K. A. Järvelle. Itsessään 
viepi ensinmainitun viimevuotinen tuotanto, romaani »Olli 
Suurpää", runokokoelma „ lialla" ja „ Naamioita III" ehdotto- 
rnasti voiton viimemainitun kertomuksesta, „ Loinen", mutta mi- 
ni; -ti-, tuntuu siltä kuin pitäisi tässä ottaa laskuun eräitä mui- 
takin asianhaaroja. Vaikken periaatteellisesti voikaan hyväk- 
syä sitä käsitystä, että palkittavan teoksen ehdottomasti pitäisi 
olla etevämpi kuin saman tekijän aikaisemmin palkinnon saa- 
nut teos, olen kuitenkin sitä mieltä, ettei voi jättää kokonaan 
huomioonottamatta sitä seikkaa, että Eino Leino viime vuonna 
sai 1,200 markan palkinnon aivan samanlaatuisista teoksista 
kuin ne, joilla hän nyt kilpailee — silloinkin häneltä oli val- 
tio lliaatheiuen romaani ja kokoelma näytelmiä — ja ettei nyt 
voida merkille panna mitään edistystä hänen taiteellisessa pyr- 
kimyksessään tai saavutuksessaan, Sitäpaitsi nauttii kirjailija 2H Eeskustelemuksä 29*/v09. 

paraikaa valtiolta 3,500 markan m atk a- apurahaa. Järvi sitä- 
vastoin ei ole tietääkseni koskaan saanut julkista kannatusta 
tai palkintoa kehoituksekseen. Tosin on tunne hänen edellistä 
tuotantoansa, mutta hauen kertomuksensa „Loiuen'% se teos 
joka nyt tulee kysymykseen, on mielestäni voimakas ja alku- 
peräinen teos, jossa ilmenee draama! lista vilkkautta, hyvää 
huomiokykyä ja taitavaa luonteenkuvausta ja ennen kaikkea 
meidän oloissamme harvinaista johdonmukaisuutta ja keskitystä. 
On, ja syystä, huomautettu sen tyylin puuttuvaa taiteellisuutta: 
mutta tahdon kuitenkin huomauttaa, ettei puutteellisuus tassit 
tapauksessa näytä minusta viittaavan suomalaisen proosan ta- 
vallisimpaan helmasyntiin, sanatulvaan ja pitkäveteisyyteen, 
vaan pikemminkin kuuluvan tavallaan jokapäiväiseen ja kan- 
sanomaiseen sävyyn. 

Kaikista mieluimmin luonnollisesti näkisin, että nämä mo- 
lemmat kirjailijat saisivat palkinnon, vaan kuu se, määrärahan 
riittämättömyyden vuoksi, ei käy päinsä, niin katson ylläesh - 
tamiliani perusteilla Järven tällä kertaa pikemmin ansaitsevan 
tunnustusta kuin Leinon ja ehdotan siis että 1,000 markan 
palkinto annettaisiin hänelle novellista ,, Loinen". 

Maist. Xohrström kannatti edellistä puhujaa ja puolsi sa- 
moilla perusteilla kuin toht, Zilliacus palkintoja jaettavaksi Gri- 
penhergille ja Linnankoskelle 1,500 markkaa kummallekin, 
Onervalle ja Järvelle 1,000 markkaa kummallekin sekä sitä- 
paitsi kiitoslanseen antamista Nino Runebergille. 

Maist. Lindström asettui kannattamaan toht. Ilahlin te- 
kemää palkinto ehdotusta muuten, paitsi että hän tahtoi mie- 
luimmin asettaa Järven viidenneksi palkinnonsaajaksi Oner- 
van sijalle. 

Puheen johtaja, toht. Bergholm pysyi entisessä ehdotuk- 
sessaan, jonka mukaan Gripcnljergille ja Linnankoskelle annet- 
taisiin kummallekin 1,500 markkaa ja Onervalle ja Leinolle 
kummallekin 1,000 markkaa. Lisäksi hän puolsi Uiitoslims'-t t;i 
Atralle, Järvelle ja Runeborgille. 

Täten toimitetun äänestyksen perustuksella tuli siis pal- 
kintolautakunnan päätökseksi, että käytettävänä oleva Summa im ■I Kesku&telemukset 10 ! /v 09. 2(! ehdotettaisiin jaettavaksi neljänä palkintona seur. järjestyksessä 
ja seuraavalla tavalla: 

Bertel Gripenbergin e ninokokoelmasta „Svarta sonetter" 
1,500 mk. 

Johannes Linnankoskelle kertomuksesta „ Pakolaiset" 
1,500 mk. 

Eino Leinolle romaanista „011i Suuxpää" ja näytelmäko kosi- 
masta „ Naamioita III" 1,000 mk. 

L. Onervalle romaanista „Mirdja" 1,000 mk. 

Tämän johdosta päätettiin Senaatille lähettää näin kuu- 
luva ehdotus: Keisarilliselle Suomen Senaatille. Sittenkuin Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiain Toimitus- 
kunta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle ja Ruotsalaisen Kir- 
jallisuuden Seuralle lähettämässään kirjelmässä marraskuun 20 
[diivalta 1908 oli kehoittanut mainittuja Kirjallisuuden Seuroja 
laatimaan ja Keisarilliselle Senaatille lähettämään ehdotuksen 
Suomessa vuonna 1008 suomen- ja ruotsinkielellä ilmestyneiden 
alkuperäisten kaunokirjallisten teosten palkitsemisesta ja kuu 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura edustajikseen yhteiseen valio- 
kuntaan asian käsittelyä varten oli valinnut toht. J. Hahlin, 
toht. A, "VV, Koskimiehen ja maist. "Fr. J. Lindströmin varsi- 
naisiksi sekä toht. A. H. Bergholmin ja maist. V, Tarkiaisen 
heiden varamiehikseen sekä Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seura 
edustajikseen samaan valiokuntaan valinnut prof. Wald. Rui- 
nin, toht. Emil Zilliacuksen ja reht. B. EstlanUerin vnrsirmi- 
siksi sekä toht. P. Nordmannin, toht. Yrjö Hirnin ja maist. 
Holger Nohrströmin heidän varamiehikseen, ovat valiokunnan 
jäsenet kokoontuneet asiasta neuvottelemaan ja päättäneet tehdä 
Keisarilliselle Sonaatille anomuksen, että käytettävänä oleva 
sumina 5,000 markkaa jaettaisiin tällä kertaa neljänä palkin- 
tona niin, että 

hra Bertel Gripenberg saisi runokokoelmastaan „ S varta 
sonetter" 1,500 markkasi. rm SO Eeskmtekmukset 19 '/v Oi). 

hra Johannes Linnankoski kertomuksestaan „Pakolaiset" 
1,500 markkaa, 

hra Eino Leino romaanistaan „OJH Suurpää" ja näytelmä- 
kokoelmastaan „Naamioita QI:s sarja" 1,000 markkaa ja 

L. Onerva (rouva Onerva Streng) romaanistaan „Mirdja" 
1,000 markkaa. 

Samalla saa valiokunta kunnioittaen anoa, että Keisarilli- 
nen Senaatti myöntäisi valiokunnan sihteerin palkkioksi kuten 
onnenkin 100 markkaa .sekä valiokunnan kirja kauppalaskujen 
maksamiseksi 331 markkaa 25 penniä. 

Valiokunnan pöytäkirjat ovat jätetyt Suomalaisen Kirjal- 
lisuuden Seuralle ja Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Helsingissä 16 p:nä huhtik. 1909. 

A. H, Bergholm. B. Estlander. J. Hahl. 

Fr. J. Lindström. Holger Nohrström. Emil Zilliacus. 

Pöytäkirjan vakuudeksi : 
Y. Tarkiainen. Lisäksi päätti lautakunta yksimielisesti, että pöytäkirjaan 
merkittäisiin kiitoslausu kirjailijoille K. A. Järvi, Kaarlo Atra. 
ja Nmo Runeberg, joille lautakunnan vähemmistö oli ehdotta- 
nut myös palkintoa. 

* §■ 

Toi iK Halii lausui toivomuksen, että palkintolautakunnan 
jäsenten mielipiteet ja lausunnot lyhyessä muodossa julkaistai- 
siin sanomalehdistössä kirjailijain ja suuren yleisön nähtäväksi, 
sittenkun pöytäkirjat on saatu valmiiksi ja palkinto ehdotus Se- 
naattiin lähetetty. Mutta kun tämä toivomus ei saanut muiden 
taholta kannatusta, pyysi puhuja, että so hänen mielipiteenään 
sentään pöytäkirjassa mainittaisiin. ■ma Keskusteli mukxet Jf9*/v 09. 4 S. 31 Maist. Lindström pyysi saada liittää pöytäkirjaan pal- 
kin ■> lautakunnan yleisestä päätöksestä eroavan mielipiteensa, ei 
suoranaisena vastalauseena, vaan selityksenä. Hänen lausun- 
tonsa kuului näin: 

Kun en ole voinut kokonaisuudessaan yhtyä valiokunnan 
enemmistön tekemään vuoden 1908 kaunokirjallisuutta kos- 
kevaan palkintojen jakoehdotukseen, pyydän seuraavassa ly- 
hyesti esittää eriävän mielipiteeni. 

Mitä ensinnäkin palkintojen suuruuteen tulee, on valio- 
kunta ehdottanut Bertel G-ripcnb ergille ja Johannes Linnankos- 
kelle lm m pai sollekin Smk. 1,500: — . Vaikka en tahdokaan 
kieltää että mainittujen kirjailiioiden teokset puhtaasti taiteel- 
lisessa suhteessa ovat asetettavat melkoisesti muiden edelle, 
olen kumminkin sitä mieltä, että katsoen jaettavana olevan 
määrärahan pienuuteen, tehtäisiin kirjallisuudellemme parempi 
palvelus, jos voitaisiin useammalle kuin neljälle kirjailijalle an- 
taa rahallinenkin tunnustus heidän tuotteistaan. Tähän olisi 
mielestäni tällä kertaa sitä suurempi syy, kun vuoden 1908 
kaunokirjallisten teosten joukossa on useita, joita valiokunta 
kokonaisuudessaankin on suosittanut kiitoslauseella palkittaviksi 
ja siten siis tunnustanut ne taiteellisesti keskinkertaisia arvok- 
kaammiksi. Ehdottaisin siis että palkintosumma Smk. 5,000: — 
jaettaisiin viidelle ori kirjailijalle, Smk, 1,000: — kullekin. 

Valiokunta ehdottaa, että palkinnot jaettaisiin Bertel Gri- 
penbergille runokokoelmasta „Svarta sonetter", Johannes Lin- 
nankoskelle romaanista „ Pakolaiset", Eino Leinolle romaanista 
,,0111 Suurpää" ja näytslmäkokoehnasta „Xaaniioita .111" sekä 
nimimerkki L, Onervalle romaanista „Mirdja". Puolestani voin 
yhtyä valiokunnan enemmistöön siinä, mitä kolmeen ensinmai- 
nittuun kirjailijaan tulee, tosin sillä rajoituksella, että katson 
Eino Leinon ansaitsevan hänelle ehdotetun palkinnon melkeinpä 
yksinomaan hänen näytelmiensä „ Maunu Tarastin" ja „Simo 
Hurtan" taiteellisten ansioiden perusteella. Sen sijaan on pal- 
kinnon jaossa kysymykseen tulevien teosten joukoss:i mii des- ffi Keskmtekmukeet t9 */v 09. 

täni muita, jotka taiteellisessa suhteessa täyttävät suurempia 
vaatimuksia koin L. Onervan romaani „Mii'ilja". Sellaisina 
pitäisin Kaarlo Atrau romaania „Laura" ja K. A. Järven ker- 
tomusta „Loinen". 

Joskin ,.Mmlja :< tyylinsä ja kielellisen puolensa loista- 
vuuteen ja ehkäpä aiheensa alkuperäisyyteenkin nähden on ase- 
tettava näiden edelle, vievät „ Laura" ja „ Loinen", mitä suun- 
nitteluun ja aiheen taiteelliseen käsittelyyn tulee, ehdottomasti 
siitä voiton, sillä selvä, johdonmukainen kompoaitsioni ja sen- 
mukainen taidekeinojen hallitseminen puuttuu ,.Mirdjasta" mie- 
lestäni melkein tykkänään. Kokonaisuutena katsottuna on teos 
kovin hajanainen ja löybärakenteincn. — Sen sijaan on „Lau- 
ran" kompositsioni eheä ja läpikuultavan varma, pää- ja sivu- 
seikat on arvioitu loogillisella johdonmukaisuudella ja taiteelli- 
sella aistilla. Sitilpaitsi todistavat varsinkin kertomuksen mo- 
lemmat päähenkilöt tekijässä naisen ja mielien erilaisen sielu- 
elämän tarkkaa tuntemisia ja havaitsemista: lemmensuhteen 
syntyminen, kehittyminen ja lopullinen särkyminen tekee to- 
dellisen ja vakuuttavan vaikutuksen. Ansiokas on niinikään 
kertomuksen ulkonaisen ympäristön, milieu'n, kuvaus: sekä 
luonto että ne ihmispiirit, joissa tapahtumat liikkuvat, on nähtj 
ja esitetty sellaisella tavalla, että ne mielestäni todistavat teki- 
jällä olevan melkoisia taiteellisia lahjoja. 

K. A. Järven ,,Loisen" huomattaviin pana ansiona pitäisin 
aineen tiukkaa ja johdonmukaisia hallitsemista: kaikki mikä on 
ollut kirjailijan itselleen asettamaan tehtävään, päähenkilön 
Pietan kuvaukseen nähden epäoleellista ja vähemmän tärkeätä, 
on joko kokonaan jätetty pois tai vain kevyesti h ah liioiteltu. 
Eaitys pysytteleiksc kiinteästi edeltäpäin viitottujen rajojen si- 
sällä eduksi taiteelliselle kokonaisuudelle. Eri henkilöiden 
yksilöllinen, luonnekuvaus on siitä huolimatta varmalla kadolla 
piirretty. Tyyli on teoksessa yksinkertainen, kieli niinikään 
korutonta, mutta sellaistahan omituisen karu aihe mielestäni 
edellyttääkin. 

Näin ollen ehdottaisin palkinnot jaettaviksi seuraavalla 
tavalla : Keskustelemukset 10 5 /v 09. 33 Bertel Gripenberg Smk. 1,000: — 

Johannes Linnankoski „ 1,000: — 

Eino Leino „ 1,000: — 

i Kaarlo Atra „ 1,000: — 

K. A. Järvi „ 1,000: — 

Erityisen kunniamainitsemisen arvoisina pitäisin näiden 
lisäksi L. Onervan romaanin „Mirdja" ja Nino Kuneburgin 
runokokoelmau „Diktcr". 

Fredr. J, Lindström. m\ 5 g- 

Luettiin seuraava kirjelmä, jossa Senaatilta anotaan kir- 
jallisiksi palkinnoiksi vuosittain käytettävän määrärahan korot- 
tamista 10,000 markaksi: Keisarilliselle Suomen Senaatille. 

Muiden taitoenhaarojen rinnatta on kirjallinen taido meillä 
näihin saakka saanut tyytyä verraten pieneen osaan valtion 
kannatuksesta, Sensijaan kuin näytelmä-, musiikki- ja kuvaama- 
taiteet nauttiva!:, vuotuisesti melkoisia summia asianomaisten 
teatterien, seurojen ja yhdistysten nimissä sekä lisäksi 25,000 
markan suuruisen määrärahan yksistään ulkomaamatkoja var- 
ten, ei kaunokirjallisuudella ole koskaan ollut muuta yleistä 
k an lintusta kuin se v, 1897 ensi kertaa meno sääntöön otettu 
5,000 markan erä, joka vuonna vuotuissaan tassillaan vaati- 
mattomiksi palkinnoiksi suomen- ja ruotsinkielisten kirjailijain 
kosken. Pii nimittäin siitäkään 50.000 markan määrä rahasta, 
jonka eduskunta äskettäin myönsi nyt alkaneella kolmivuotis- 
kaudella käytettäväksi suomenkielisen kirjallisuuden edistämi- 
seksi, tule vähääkään alkuperäisen kaunokirjallisuuden hyväksi 
eikä myöskään kirjailijain matkarahoiksi. 

Kirjallinen taide on kuitenkin kieltämättä, yleistajuiseni pi 
ja laajempia kansankerroksia koskeva kuin muut taidemuodot, 
ja san sivistyksellinen merkitys on sen vuoksi arvosteltava ta- 34 KeahMeleimäcset Ji> s /v Oi). 

\ allaan suuremmaksi kuin niiden. Vuosi vuodolta onkin alku- 
peräinen kaunokirjallisuutemme ilahduttavasti ällistynyt, eikä 
ainoastaan kirjailijoiden ja teosten lukumäärään, vaan myöskin 
siinä il tuone vään henki soon vireyteen katsoen. Yha useampia 
henkilöitä on antautunut, luonnollisia taipumuksiaan noudattaen, 
elämään kynällänsä ja useinkin vaikeista taloudellisista oloista 
huolimatta pyrkimättä kohti taiteellisia päämääriä, jotka kirjal- 
lisuuden alalta ovat yhtä vaikeasti saavutettavissa kuin minkä 
muun taiteen alalla tahansa. 

Valiokunta, jonka tehtävänä on antaa ehdotus valtion kir- 
jallisuuspalkintojen jakamisesta, on pannut merkille tämän ko- 
timaisen kaunokirjallisuutemme nopean kasvamisen ja sentäh- 
den tuntenut viime aikoina käyviin yhä vaikeammaksi paloitella 
yllämainittua vähäistä 5,000 markan palkintosummaa pieniin 
eriin edes jonkunlaiseksi tunnustukseksi niistä taiteellisista en- 
nätyksistä, mitä vuotuinen kirjatuotantomme osoittaa, Mona = ti 
on senvuoksi täytynyt sivuuttaa teos, joka olisi palkinnon an- 
sainnut, jos käytettävänä olisi ollut runsaammin varoja, ja tyy- 
tyä vain tmumstaen mainitsemaan sen kirjallisia ansioita. Mo- 
nasti myös on etevästä uutuudesta annettava palkinto pitänyt- 
tinkiä mahdollisimman pieneksi, jotta määrärahasta olisi samana 
vuonna riittänyt useammallekin kirjailijalle. 1,'sein on tällä ta- 
voin sovittelemalla ollut pakko tasata jaettava summa viiteen 
osaan ja asettaa siten palkittaessa rinnan sangen eriarvoisia 
teoksia. 

Kaikki niiniä kokemukset osoittavat, että tähänastinen 
5,000 markan määräraha un nykyisissä oloissa katsottava tar- 
koitukseensa aivan riittämättömäksi. Tämän johdosta on valio- 
kunta ajatellut, että jos sen käytettävänä olisi suurempi summa, 
esim. 10,000 markkaa, niin se voisi paljoa helpommin ja oman- 
fcunnonmukaiseiiimin fiiytUia tehtäviinsä kotimaisen kaunokirjal- 
lisuutemme menestykseksi. Se voisi jakaa siitä joskus taval- 
lista suuremman summan palkinnoksi etevästä tuotteesta ja toi- 
mittaa siten kyvykkäälle kirjailijalle tilaisuuden koota voimiansa, 
uusiin, paljonvaativiin penuLtnksiin. Lukuisampi joukko pie- 
nempiä eriä, ei kuitenkaan alle 1,000 markan, taas huojentaisi Keskustele taukset 19 ' v 09. 35 monelta kirjailijalta aineellisen toimeentulon taakkaa ja olisi 
'iiiiansa kannustamaan häntä eteenpäin taitoon tiellä. Usein 
saattaa semmoinen palkinto, jos siilien lisäksi tulee suunnalta 
tai toiselta saatu matka-avustus, avata kehity siassa olevalle 
kirjailijalle tilaisuuden oleskella jonkun aikaa ulkomailla ja pe- 
rehtyä siten uuteen kultuurikieleen ja kirjallisuuteen tarkemmin 
kiui kotoisissa oloissamme on mahdollista. Tämmöinen matka, 
: "~ so sattuu oikeaan aikaan, merkitsee paljon kirjailijan sisäi- 
sellä kypsymiselle, jopa tekotavan kehityksellekin meillä, missä 
■taiteelliset traditsionit eivät ole vanhat. 

Ylläesitettyjen näkökohtien perustuksella rohkenevat alle- 
kirjoittaneet, Suomalaisen ja Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seu- 
ran edustajat valtion kirjallisuuspalkintolautakunnan jäseninä, 
ehdottaa, 

että Keisarillinen Senaatti suvaitsisi tulevasta 
vuodesta alkaen korottaa kymmeneksi tuhanneksi 
1 10,000) markaksi sen määrärahan, joka vuotuisesti 
käytetään maassamme ilmestyneiden alkuperäisten 
suonien- tai ruotsinkielisten kaunokirjallisten teosten 
palkitsemiseksi. Helsingissä lö p:nä huhtikuuta 1909, Jalmari Hahl. 
[Fr. J. Lindström. Holger Nohrström. 

Emil Zilliacus, A. II. Bergholm 

... Kirjelmä hyväksyttiin ja päälrttiin lähettää Kirjaliismidon 
S euro en kautta Senaattiin. 6§. iihteerin palkkioksi päätettiin, kuten ennenkin, pyytää 
Ita 100 markkaa ja lautakunnan kirjalaskujen maksami- 
31 mk. 25 p:iä. ö"o EeskusUhmuksd W*jv09. 

7 g. 

Pöytäkirjan tarkastus uskottiin toht. Zilliacusellc, puheen- 
johtajalle ja sihteerille. 

POytilkirj ai i vakuud eksi : 
V. Tarkiainoti. 

Pöytäkirja tarkistetta 26 p. huhtik. 1909. 

A. H. Bergholm. Emil Zilliaeus. 

t §. Julki luottiin tähän liitetty „ Suomen laulun" pyyntö, 
jonka johdosta mainitulle laulukunnalle myönnettiin 250 mar- 
kan suuruinen avustus. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Syystä että lauluseura „ Suomen laulu" työskentelee ta- 
loudellisesti ahtaissa oloissa, aita kun rasittaa vielä Unkarin 
matkalta koitunut, velka, jota pienillä konsertti tul o 111 a ja muu- 
ten ansaituilla viiroilla ei vielä ole paljoakaan voitu lyhentää, 
on allekirjoittanut pakotettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- 
ralta pyytämään pientä avustusta laulukunnan tarkoitusten to- 
teuttamiseksi. 

Kuten tunnettu, on „Suomen Laulu" ottanut tavakseen 
esittää ulkolaiset sävellykset mikäli mahdollista suomen kielelle 
käännettyinä. 

Suomennostyö on tähän saakka ollut hyvin huonosti pal- 
kattua, etupäässä vaan harrastastyötä. Pitkän päälle ei se 
kuitenkaan käy päinsä. 

Suomentaja tarvitsee tälläkin, ja varsinkin juuri tällä vai- 
kealla alalla työstään kohtuullisen korvauksen. 

Kun laulukunnan täytyy maksaa sille tehdyistä uusista 
sävellyksistä, ja maksaa vielä erityisesti suomennoksista, niin 
tahtoo työskentely varojen puutteessa käydä vaikeaksi. Keskustelmiuksel 19 */v 09. 37 Nytkin on ajateltu suomen uuttaa Bachin kuuluisa motetti 
„Joeu moine Freude", jota meilläkin, saksalaisen esimerkin 

Mitn aan, voitaisiin kansankielisenä ruveta joka vuosi osittamaan. 
I Suomennostyön on laskettu tulevan maksamaan noin 200 
Smk., ja on sen suorittajaksi ajateltu Iira Wäinö TVesalaa, joka 
meifcstyksellä on ennenkin käännöstyötä tehnyt. Tarvittavia 
rahavaroja ei kuorolla kuitenkaan ole käytettävissä, varsinkaan 
oi nyt. kun tekeillä on toinen, paljoa suurempi työ, nimittäin 
Bachin „Mal:euspa3sion u suomentaminen. 

Paitsi „Josu meinc Freud oä" tarvitsemme välttämättä 
muutakin ohjelmistoa, joten sumassa yhteydessä on ajateltu 
suomennuttaa pari pienempää motettia Brahmsilta., Näitä töitä 
varten tarvitsisi kuoro vähintään 250 Smk., jota summaa nyt 
siis nöyrimmästi »Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta" pyydän, 
muuta, näinkään lähellä kysyinykscnalaista tarkoitusta olovaa 
yhdistystä kun en tänne. 

Helsingissä 29 n. hiihti k. 1909. Suurimmalla kunnioituksella: 
Hoikki Klemetti. 15 §. Herknerin „ Työväenkysymyksen" uusi laitos, joka 
oli painoon pantavaksi valmistunut, päätettiin valmistu s valio- 
kunnan ehdotuksesta julkaista kymmenessä vihossa, jotka saa- 
vat maksaa korkeintaan 85 penniä vihko. 

ti g. Maisteri E. V. Ahtialle, joka oli ilmoittanut halua- 
vansa ensi kesänä jatkaa alottamaansa Suojärven sanaston ke- 
ruuta, myönnettiin Kielitieteellisen valiokunnan ehdotuksesta 
300 ro ark an suuruinen stipendi. 

7 g, Äännehistoriallisia tutkimuksia varten myönnettiin 
Kielitieteellisen valiokunnan ja Valmistusvalioknnnan esityksestä 
f il. kand. ,T, Lauroselalle 250 markkaa ja sama summa yliopp. 
Paul Nybergille, joista edellinen aikoo työskennellä Etclä-Poh- 
janmaalla, jälkimäinen Kuusamossa ensi kesänä. 38 Keskustelemukset t9 i /\09. 

Suomalais f] i Kirjallisuuden Sennille. 

Aikoen ensi kesänä jatkaa jo viime kesän alottamiani 
Etelä-Pohjanmaan murteen äännehistoriallisia tutkimuksia, pyy- 
dän täten kunnioitta on kääntyä arv, seuran puoleen anomalla 
250 Smk:n suuruista apurahaa mainittuja tutkimuksia vartei 
K tela- Pohjanmaall a tehtävien matkojen ynnä muiden niiden yh- 
teydessä olevien menojen korvaamiseksi. 

Asian selittämiseksi pyydän mainita, että viime kesänä 
kävin kaikkiaan ILssä ori pitäjässä Etelä-Pohjanmaalla: Kau- 
hajoella, Kurikassa, Ilmajoella, Seinäjoella, Nurmossa, Lapualla, 
Kauhavalla, Yli- ja Ala-Härmässä, Kortosjärvellä saksi J<"~-; : - 
Kyrössä. Jäi elia olisi ensi kesää varten vielä II ä 12 Etelä- 
pohjanmaan murteen alueeseen kuuluvaa pitäjää: isojoki, Kari- 
joki, Teuva, Jurva, Laihia. Vähäkyrö, Ylistaro, Jalasjärvi, Pe- 
räseinäjoki, Kuortane, Alavus ja Töysä (?) sekä useita raja- 
pitäjiä. 

Tutkimusmatkain arvelen vievän jokseenkin tyyten koko 
kesän, etenkin kun täydentävät tutkimukset vaalinevat käy- 
mään jo viime kesänä tutkimissani pitäjissä. 

Helsingissä 20 p:nä huh tik. 1909, 

Kunnioittaen 

Jussi La u ro sola, 
[il. kand. Suoni alaisen Kirjaili suin Ien Seuralle. 

Kielitieteellinen valiokunta pyytää saada kannattaa fil. 
kand. J, Lauroselan hakemusta saada 250 mk. matkarahaksi 
Mela- Pohjanmaan murteiden äänneopin tutkimista varten tule- 
vana kesänä, m. m. siitä syystä, että hra Laurosela on luvan- 
nut Seuran kokoelmiin työssään kertyvät sanakokoelmat ja 
koska tarkempi sikäläisen äämioopin tutkiminen täydentää Seu- 
ran muitakin sieltä saatuja, verraten laajoja sanakokoelmia. Ke sk MtdvniH k at f / .'' - 1 v tili. :)!! Samalla valiokunta pyytää saada ehdottaa yJiopp. Paul 
Xybenfilla, joka od tarjoutunut tulevana kesänä 2 kk:n ajan 
tutkimaan äänneopin kannalta Kuusamon etäistä murretta, mikä 
Seuran kokoelmissa on verraten vähän edustettuna, myöskin 
250 mk.n suuruista matkarahaa. Hra Nybergin tulisi kerätä 
etenkin deskriptiivisen ja historiallisen äänneopin kannalta tär- 
keitä sanoja sekä sellaisia sanoja ja lausetapoja, jotka etelä- 
Suomessa ovat outoja. 

Helsingissä toukok, 5 p:nä 1909. 

Kielitieteellisen valiokunnan puolesta : 
E. A. Tunkelo. 

8 g. Kansanrunouden keräämistä ja kansatieteellisiä tut- 
kimuksia varten myönnettiin seuraavat stipendit: keräyksiä 
varten Pohjois-Kaijalassa hra J. Lukkariselle 300 markkaa, 
Saimaan itäpuolella olevissa pitäjissä ylioppilasneiti [. Mikko- 
selle 150 markkaa ja Inarin -Lapissa ylioppilas Itkoselle 100 
markkaa. 

K, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura! Olisin halukas ensi kesän aikana keräämään kansanru- 
noutta, pääasiassa sananlaskuja jollakin seudulla Suomessa. 
Paikspi tulisin määräämään vasta sitten, kun sananlaskuin' tt'- 
Ioni on siksi valmistunut, että voidaan nähdä, missä keräys- 
työtä on tähän saakka vähimmin toimiteltu. Aiottua matkaani 
varten pyydän täten Arvoisalta Seuralta anoa yhden knukau- 
1 1 en matkarahaa. Helsingissä 1 p:nä huhtik. 1909. Kunnioituksella 
Ida Mikkonen. 40 Eeskugtelemvkstt 19 */v 0<J. 

K, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Ehdotan kohteliaimmin, että. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura myöntäisi stipendin herroille Lukkarinen ja Lauri Itko- 
nen: edelliselle 150 Smk. kuukauden kestäviä kansatieteellisiä 
tutkimuksia varten Pohjois-Karjalassa, jälkimäiselle 200 Smk. 
samanlaisia tutkimuksia varten Lapissa. 

Herra Lukkarisen, joka on vuoden ajan seurannut luen- 
tojani suomalais-ugriiaison ja yleisen kansatieteen alalta, on 
tarkotus pääasiassa panna huomiota metsäin käyntiin, primitivi- 
seen maanviljelykseen ja taikomiseen. Hiin on sitäpaitsi saa- 
nut ohjelman hankkiakseen tietoja erinäisistä kansatieteellisistä 
seikoista. 

Herra Itkonen, joka on lakitieteen ylioppilas, haluaisi tut- 
kia kotiseutunsa' Inarin Lapin kansatiet. oloja. Siinä tapauk- 
sessa, että K, Seura hänelle myöntää ehdotetun stipendin, olen 
luvannut hänet varastaa ohjelmalla ja kirjallisuudella. Ensi 
sijassa tulisi hän panemaan huomiota metsänkäyntiin ja häviä- 
mässä oleviin rakennusmuotoihin. 

Helsingissä 29 p. huhtik. 1909. 

U. T, Sirelius. 

9 §, Kansansävelien keruuta varten Varsinais-Suomessa 
myönnettiin hra O. Suo lahdelle 150 maikkaa ja yliopp. Y. 
Pesolalle 100 markkaa. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 

Helsingissä. 

Myetäliittäen Säveltäjä Herra Oskar Merikannon antaman 
pätevyys-todistuksen tarjoudun ensi kesä- ja heinäkuun ajaksi 
runo- ja kansansävelien keräämistyöhön niille seuduille minne 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura katsoo parhaaksi minut lähettää, 

Helsinki 28 p. maaiisk. 1909. 

Olli Suolahti. Ke&kmtelemukset i9*/v 09. 41 Pyynnöstä todistan, että täkäläisen Lukkari- ja Urkuri- 
koulun oppilas Olli Suolahti, joka k anto le< m soittajan a ja kan- 
sanlaulujen esittäjänä on laajalta tunnettu, omaa tarkan musi- 
kaalisen korvan ja kyvyn merkitä paperille laulu- ja soitto- 
säveleitä, joten hän mielestäni erittäin hyvin soveltuisi kanaan- 
sa ve.eiden keräämistyöhön. 

Helsingissä 28 p. maalisk. 1909. 

Oskar Merikanto, 

Helsingin hakkuri- j;i rrkurikoulun 
v, t. johtaja. Arv. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Pyydän tulla huomioonotetuksi jaettaessa apurahoja suo- 
malaisten kansansävelmien kerääjille. Aikomukseni on ensi 
kesänä, noin kuukauden ajan kerätä kansansävelmiä seuraavissa 
luoteis- Varsi n ai s- Suo m en ja lounais-Satakunnan pitäjissä: Uu- 
dellakirkolla, Laitilassa, Pyhämaalla, Yläneellä, Karjalassa, Hin- 
norjoQlla ja Honkilalidella. 

Helsingissä huhtikuun 28 p:nä 1909. 

Väinö J. Pesola. 
Ylioppilas. 

10 g. Kansankielen sanavarain keruuta varten ensi ke- 
sän aikana my ön netti iii seuraavat Kielitieteellisen valiokunnan 
ehdottamat stipendit: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kansankielen sanavarain keruun jatkamista varten ehdot- 
taa Kielitieteellinen valiokunta kunnioittaen, että seuraaville 

äidinkielen-opinnoita harj ottaville ylioppilaille, jotka ovat ilmot- 
tauneet halukkaiksi sanastontutkimuksiin ensi kesänä, myönnet- 42 KeskiitlrkMnlsd M^vO!: 

täisiin alempana mainitut määrät apurahoja maksettaviksi siinä 
järjestyksessä kuin viime vuosina on tapana ollut: 

Ensinnäkin seuraaville entisille sanastostipendiaateillemme: 

yliopp. Äiuii Paloheimolle, joka. tulisi jatkamaan Kemin 
maaseurakunnassa sanaston keruuta 1 ' .' a kuukautta, 200 mk.: 

yliopp. St.-lma Pattijoelle Jä nisän sanaston jatkamista 
varten 1 kuukaudeksi 125 mk. ; 

yliopp, Emil Saarimaalle Mynämäen sanaston jatka- 
miseen yhtä pitkäksi ajaksi 125 mk,; 

yliopp. J. Varpaalle Nakkilan sanaston tarkistamiseen 
2 kuukauden aikana SOO mk.; 

sekä seuraaville uusille tarjokkaille: 

yliopp. Emmi Hällille, joka tulisi 2 kuukauden ajan ke- 
räämään sanastoa A latoi n i on pitäjässä, joka sanavarastolta on 
ja murteellaan kuuluu pääasiallisesti samaan alueeseen kuin 
yllämainittu Kemin pitäjä, 250 mk.; 

yliopp. Laina Porkalle ) '/* kuukaudeksi etenkin meren- 
kulku- ja kalastussanaston keräämiseen Suursaarella 150 
mk. : 

yliopp. Emma Reinikaiselle 1 kuukaudeksi Parikkalan 
sanaston jatkamista varten 100 mk.; 

yliopp. Heleena Tihrukselle samaksi ajaksi ylitä suuri 
määrä 100 mk., samanlaista tarkoitusta varten, työpaikkana 
kotipitäjänsä Sakknla; 

yliopp. Väinö Varmaselle Etelä-Hämeen sanaston jatkami- 
seen Asikkalassa 1 kuukaudeksi 100 mk.: 

y 1 iopp. Hm a ri Jäämaalle 100 mk. Heinolan murteen 
sanavarain keräämistä varten 1 kuukauden aikana; 

yliopp. M. Suotiille Kymissä aletun sanaston täydentä- 
mistä varten Vehkalahden puolella 1 kuukauden aikana 
100 mk.: 

yliopp. A. J. Merelle Pyhämaan Luodolla aletun sa- 
naston jatkamista varten 1 kuukaudeksi 125 mk. 

Samalla valiokunta pyytää saada ehdottaa, että maist. 
E. V. Ahtialle, joka on i liuottanut olevansa valmis jatkamaan Kcskitslclemttksct li) s /v 09. 4. S (.tilavanakin kostoa Suojärven murteen sanaston keruuta aiot- 
tua karjalan ja aunuksen kielten sanakirjaa varten, myönnettäi- 
siin tähän tarkotukseen 300 Smk. 

Helsingissä toukok. 5 p:nä 1909. 

Ivieliticteelli^rn valiokunnan puolesta: 
E. A. Tunkelo, 

11 s- T:ri lv A. Tunkelo julki luki tähän liitetyn Kieli- 
tieteellisen valiokunnan lausunnon, joka hyväksyttiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kielitieteellinen valiokunta saa kunnioittaen ilmottaa että 
Seuran sanakokoelmiin on nyttemmin saatu seuraavat 

lisäyk- ' : 

kansakonluntark. O. A. F. Lönnbohm on tuonut kokoel- 
man, joka sisältää n. 2,000 kirjakielestä sekä n. 2,500 kansan- 
kielestä poimittua sanaa ja lausepartta (viimemainituista on 
1,773 sanalippua Kuopiosta, 242 on poimittu O. Hyyryläisen 
Hirvensalmen murteen tutkimuksesta, Input monesta eri pitä- 
jlistii); liima kokoelma ehdotetaan palkittavaksi 95 uikdia: 

yliopp, A. P. Arvelolta on tulitit, 184 sanalippua Uske- 
lan murresanoja; ehdotetaan palkkioksi Kiven „Soitsemän vel- 
jestä" ja ,, Nummisuutari t" ; 

kansak.-op. Juhani Tuokkola on lähettänyt Kant si lasta 
n, 150 sanalippua, joista ehdotetaan 20 mk:n arvoista kirja- 
palkkiota. 

Ielsingissä toukok. 5 pmä 1909. 

Kielitieteellisen valiokunnan puolesta: 
E. A. Tunkelo. 

12 §. Julki luettiin tlhän liitetty Kansatieteellisen va- 
liokunnan lausunto, joka hyväksyttiin. 44 Keskugtäemvksd 19*lvO'J. 

Su on ii da ison Kirjallisuuden _ Seura] 1 e. 

Kansatieteellisen valiokunnan lausunto Seuralle lähetetyistä 
kansanrunon »kokoelmista : 

Albert Julmalu on lähettänyt lauluja ja sävelmiä Etelä- 
Pohjanmaalta ja Viipurin tienoilta. Ehdotetaan 40 markan 
kirjapalkinto. 

Eino Kalmari lauluja Luhangosta. Mainitaan kiitoksella. 

Ylioppilas Paavo Korpinen satuja, kummitusjuttuja ja 
leikkejä Lammilta ja Kosken pitäjästä. Ehdotetaan 20 markan 
kirjapalkinto. 

Opettaja J. W. Kotikoski kehtolauluja, lauluja sekä tari- 
nan Punkalaitumelta, Korpilahdella ja Savitaipaleelta. Maini- 
taan kiitoksella. 

Kalle Murtomäki tuutii aulu ja ja lintu jo u viserryksiä, las- 
ten leikkilnkuja sekä sananlaskuja Lehtimäeltä. Ehdotetaan 
25 markan kirjapalkinto. 

Kiertokoulun opettaja Juho Nieminen „ saarnan" Lehti- 
mäeltä. Mainitaan kiitoksella. 

Vihtori Ojanperä 19l) sävelmää Lapualta. Ehdotetaan 
50 nikkaa rahassa ja 75 nikkaa kirjoissa. 

Juhani Tuokkola taikoja Pan tsi lasta. Mainitaan kii- 
toksella. 

Asioitsija A. Turunen satuja, runoja, lauluja, taikoja, sä- 
velmiä ja sananlaskuja. Ehdotetaan 25 mkkaa rahassa ja 30 
nikkaa kirjoissa. 

Opettaja Aaro Wallinmäki runoja, loitsuja, taikoja ja 
sananlaskuja sekä „Prunkkalan papin saarnan" Lehtimäeltä. 
Ehdotetaan 25 markan kirjapalkinto, 

Maria Österberg satuja, taikoja ja sananlaskuja Viitasaa- 
relta. Ehdotetaan 40 markkaa kirjoissa. 

Väinö Kallio lähettänyt vanhan koraalikirjan. Ehdote- 
taan 25 markan kirjapalkinto, 

A. E. Niemi. Eeskustekmnksei W */v 09. ib 13 g. Esitettiin täi 1 äo liitetty „ S uomalaisen kirjallisuuden 
ediAämisrahaston* toimikunnan tiedustelu ja päätti Seura Valmis- 
tusvaliokunnan ehdotuksesta toimitukaiinsa ottaa seuraavien kah- 
den teoksen suomennokset, jos ne Seuralle tarjotaan: 1) Eis- 
tory of Religion by Allan Menzics ja 2) Rolland, Romain: 
Michel Ange täydennettynä saman tekijän teoksella: La vie 
de Miehe) Ange. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

A 11 ekirj ottaneella on kunnia täten tiedustaa „ Suomalaisen 
kirjallisuuden edistämisrahaston" toimikunnan humanistisen ja 
yhteiskuntataloudellisen osaston puolesta, haluaako arvoisa 
Seura käyttää kustannusoikeuttaan alempana mainittujen teos- 
ten suomennoksiin, jos osastot, kuten on ehdotettu, päättävät 
ne teettää : 

Ilistory o£ Religion — — by Allan Mcnzies (London 
1908, XIII + 438 s. pientä 8-taitt. kokoa). 

Rolland, Romain: Michel Ange (1905; 182 siv. 8- 
taitt. kokoa) ja Rolland, Romain: La vie de Michel Ange 
(1906; 210 siv. samaa kokoa kuin edell.), jotka on aiottu suo- 
mennettaessa sovittaa yhtenäiseksi esitykseksi Michel Angelon 
elämästä, persoonallisuudesta ja taiteesta (n. 200 — 240 siv.). 

Tain e, Hippolyte: Philosophie de 1'art. 

Ttan der Borght, R. : Grundziif>e der Sozialpolitik (Leip- 
zig 1904; XII -j- 566 siv, isoa 8-taitteista kokoa). 

Helsingissä huhtik. 28 p:nä 1909, Toimekseen saanut: 
E. A. Tn n k elo. 

14 §. Julki luettiin tähän liitetty Huotari Perttusen ilmoi- 
tus siira että Miihkali Perttusen hautakivi on porille tullut. 
Kiven kuljettajalle päätettiin lähettää Vienan läänin runot 1- 1 1 
sidottuna. 4fi Keskuatelmnukset 19 */v 09. 

Herra A. E. Niemi 

Helsingissä. 

Sen Miibkali Perttus-vainajan hautakiven minä kävin 
Kajaanin asemalta ja nyt se on Latvajärvessä. Sitte kesän sa- 
lan tultua minää sen pyst.ytiiu haudalle, kuten olitte kirjeellä 
maininnut. Nyt talven aikana n arustan kiveä ja someroa mistä 
perustus Laitetaan. Rahdista sekä pnikalleou-panosta minä lai- 
toin laskun jo Kajn unista J. li arttisen kautta. Pyydän, että jos 
on mahdollista niin lähettäkää nmlle 1 runokirja, jossa on 
Perttus-vainajan rcmoja, että saamme katsella ukon laulamia 
runoja paperin päälle painettuina. 

Pyydän Huotari Perttusen poika 

Feodor Pertujeff, 

15 g. Pöytäkirjaan liitettiin yliopp. H. Kokkosen alia- 
olo va kertomus: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraili'. 

Viime kuun alussa lähetin arv. Seuralle takaisin loppu- 
osan Edv. Piris-vainajan Enon pitäjän sanastoa, jonka tarkas- 
tamista varten olen Seuran avustuksella tehnyt matkoja murre- 
alueelle. Täin iin (is.n. joku käsitti n. o.öni! lippua, sanat 
mitanotto — somistaa, vein maaliskuussa mukanani Knon 
RevonkyUuin, ja tarkastin sm silloin kokonaisuudessaan ja lo- 
pullisesti „ kielimestarien", enimmäkseen entisen, taloll. Antti 
Pirisen, avulla. Talvinen aika vaikutti tällä matkallani eduk- 
seni. Työni sujui helpommin ja nopeammin kuin kesällä, jol- 
loin paikkakunnan a-;iikUa;ii olivat kiinni ke siik ii reissään. 

Edellisessä nmtkakertomuksessani olen jo htioaiauUamit, 
että kokoelman pahimpia puutteellisuuksia on sen hataranlai- 
ut-n älinnckirjoitns. Esim. poikkean pro poikkeen (pois); aikeen 
pro o/keen. Koetin tätä epäkohtaa parannella, mikäli se oli 
mahdollista. Muista huomioista 'mainittakoon; ■m Kettkustelemuksd 19 ' v 06. -17 e// ja i# diftongit. Kokoelmassa oli näihin vähänlainen 
esimerkkejä. Kuitenkin kuulin niuutamain seutukuntalaisten 
s>.-ki nuorten että vanhain säälin öllisesti sanovan: e itien, keiihä 
(Selkien kyisissä kerran kuulin, :iuurisi>seuran näytellessä „Tnk- 
kijoalla", lavalta: „keuliä se^or^raukka, huvi/p keiihä!"), keOr 
(~~ kekri), neule', teijr; Hiihti, Hiirin (= tiivis). — Diftongiu- 
tuiuiseen yleensä eivät ole uudet sanat ottaneet osaa: riiki 
(papilla), sali, säleet, säkur, sumat, sulana j. n. e. 

k sanan lopussa on säilynyt varsinkin vanhoilla paussi- 
asein ssa. 

Astevaihtelun ulkopuolelle on jäänyt useita sanoja. Esim. 
puta ~- pulan, setä <— selän, täti ~ tatin, äjti ~ äitin. 

Miiljecrausilraiöt on Pirinen jättänyt huomioon ottamatta. 
Merkitsin niitä seuraavissa asemissa: kunippaf, rae/', mäti, vei, 
pii (matta piti =; lammas, List, kiel.); siat'. nUör; hevoita (ehkä 
} i i t ä i si merkitä my ös : he vonert) , ajo il (aj oin) ; tutfhi: aiija; 
paijaa, konjakki, potfstt; katkismus. 

Shvavokaalit ovat säännöllisesti edellisen lavun vokaalin 
kaltailia. Näiden merkitsemisessä on Pirinen menetellyt jok- 
seenkin johdonmukaisesti, 

Lansefoneettisissa muutoksissa on tuolloin tällöin ollut 
korjauksen varaa. („Pupn, pupu poikasen, elä määr^risukkoor, 
^risnkoss_or^rihmasii, aijai\_r<ius w s_on ansasii."). 

Karteen persoonapronominit ovat: minä, sinä, Man, mihj, 
tiiii hitu : akkusatiivimuodossa : muutt, sinut, hänet, ?nei<jäf, 
tei'jät, ltti'jäi. — Kun tahdotaan olla kohteliaita vieraalle Sa- 
riolaan esim.: „Koista päisjkö ne herra rovasti tulot'.-" 

Hollokin visanoj a syntyy m. m. päätteellä -jos, -jäs. 
Esim. mökkijäs (mökin asukkaat). Mäkijäs (Mäkelän talon väki), 
Aittovimrajas (Aittovaaran kylän asukkaat), pitäjäs j. n. e. 

Koskettelut muiliin pienempiin seikkoihin saavat tästä 
kertomuksesta jäädä pois. Sen, mitä olen huomannut kokoel- 
massa blevan korjattavaa esim. sanain merkityksien ja muiden 
sellaisten suhteen, olen oikaissut. Yhdistetyt sanat on Pirinen 
järjestelmiin isosti merkinnyt kirjakielellä. Näitä on korjaajan 
ollut vaikea nunnia vääntämään takaisin murteellisiksi. Senpä- 48 Kenkmlelemuk&et W i j\09. 

tähden olenkin sen jättänyt tekemättä. Joskus koppasin kan- 
s;m suusta sanoja, jotka Piriseltä olivat jääneet kirjoittamatta 
ja liitin kokoelmaan. 

Knten näkyy, loppuu kokoelma sanaan somistan. Tällä 
kertaa ei minulla ollut aikaa ruveta sitä jatkamaan, kirjoitta- 
malla sanoja lipuille. Sen sijaan alleviivasin Keräily sanastoon 
somistaa sanasta lähtien kaikki ne sanat, jotka paikkakunnalla 
tunnetaan ja käytetään, t- kirjaimeen saakka ja joitakuita sivuja 
vielä siitäkin eteenpäin. Toivoisin joskus saavani tämän Piri- 
seltä kesken jääneen työn loppuun suoritetuksi. Pirinen on 
tehnyt siinä siksi paljon, että so kannattaa päättää. 

Tämän matkan tuloksista voin vielä mainita, että yksis- 
tään Revonkylästä onnistuin saamaan parikymmentä pihanpuo- 
leista satua, joita kertoivat työmiehet Antti Tahvanainen, Matti 
K ar einein, Antti Puhakka y. m. K iin pian kuin saan ne pa- 
rempaan kuntoon tarkistetuksi, lähetän ne Seuralle ja annan 
niistä erikoisen selostuksen. 

Helsingissä, 4 p:nä toukok. 1909. 

Heikki Kokkonen. 16 §. Ilmoitettiin että Valmistus valiokunta oli päättänyt 
ottaa sähkövalon kaupungin sähkfivalaistushiitoks^sta ja että 
Seuran talon sähköjohdot siitä syystä oti laitettava uuteen ajan- 
mukaiseen kuntoon. 

17 §. Uusiksi jäseniksi ehdotettiin ja hyväksyttiin: 

Pastori Oskar Albinus Palletvuori Tyrväältä, Opettajatar 
Siiri Sandman Tyrväältä, Opettajatar Aliina Kotikoski Tyr- 
väältä, Pii, niaist. Pekka Katara, Tyrväältä. 

18 §. Ilmoitettiin että kassatili liitetään pöytäkirjaan. Keskuttekmvkset 1!) "Iy 00, 40 3. Suomalaisen Kirjallisuuden 
huh ti kuun ajalta 

Siirros huhtik. 1 p. 1909 . . . 

Tuloja: 

1. A, VVeatorltmd, myytyjä kirjoja 
j A. Westerlund, samoin 

KL Motitin, samoin . 
V. Hoving, samoin . 
L. Björkbom, samoin . 

2. A. Kettunen, samoin . . 
K. V. Vuori, samoin . 
O. T. Kirja-aitta, samoin . 
K. F. Saario, samoin . 
E. Mattsson, samoin 

1'/j, Rosengren, samoin , 
O. Y. Ateneum, samoin . 
Akateem. Kirjakauppa, samoin 
K. O, Pankista konttokurantti 

tililtä nost 

Turun oblig. korkoa , . . 
M aarian haminan Kirjakauppa, 

myytyjä kirjoja . . . 
A- Fr. H0St & Son, samoin . 
J. Kauppi, samoin .... 
Edlundin Kirjakauppa, samoin 
J. P. Sederholm, samoin . 
Ej, Hultin, samoin .... 
Kotkan oblig, korkoa . 
'ohjolan osakkeiden korkoa, 12 
13: 50 

Hissa, myytyjä kirjoja 
Kalisteli, samoin 
Lyytikäinen, samoin 
H. Schauman, samoin . 

1 Ks. korjausta joulukuun 31 pmä. Seuran kassatili 
1909. - 
236: 60 

213: — 

030: 40 

1,406: 50 

130: 70 

20: 40 

282: 15 

1,039: 30 

18: 70 

13: 30 

168: — 

1,241: 40 

976: 50 

25,180: — 
500: — 

48: - 

32: 96 

118: 20 

1,636: 35 

lii: 2.") 

78: — 

375: — 

216: — i 

131: — 

140: 50 

1,832: 85 

181: 90 3,449: 66 f)!) Kexkuxtelemitkset 19 s /v 09. E. Rytkönen, samoin .... 579: 40 
16. O. A. Taalikka, samoin ... 33: 60 
0. Jalander, samoin .... 872: 55 
E. Brosiin, myytyjä kirjoja . . 50: 40 
K. O. Pankista, konttokurantti- 
tililtä nost 

19, Kansanvalistusseura, myytyjä 

kirjoja 1,301 21. II. Schauman, samoin .... 
23. A. W. Leikkotien, samoin 

K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nost 

Samoin (korkoa) 

26. F. R. Nalii, myytyjä kirjoja, . 

27. Karjalan Kirjakauppa, samoin . 

28. ,), H. Roos, samoin 

H. Reino, samoin 

29. Satakunnan kirjakauppa, samoin 

30. M, Hollin, samoin ..... 793: 50 

33 

45: 90 

24: 55 

142: 58 

8: 08 

4: 30 

473: 19 

25: — 

7: — 

357: - 

449: 50 42,032: 44 yhteensä 45,482: 10 Menoja: 

H. Stenvall, avustusta .... 50 

Telefonimakaua 3 

K. Krohn, sananlaskuja ... ItiS 
K. O. Pankkiin konttokurantti- 
tilille niaks 7,200: — 

Akateem. kirjakaupalle maksettu 

korko 58: 81 

Postimaksuja 10: 76 

A, Haapakoski, pää kirjan puh- 

tauksikirj 40 

Maksettu laina 16,000 

Samoin 11,000 

Edellisen korko 312 19. 
20. 

23. 

24. 
20. 

30. Eeskt^tehmukfid 19 */v 09. Jälkimäisen korko .... 

Paperikonttori, painopaperia . 
E. Ahtia, stipendinsä loppuosa . 
Suomen s aio, lunta ajottu . 
M, Neggo, kopioimistyötä . 
L. Ploompuu, kopioiden vertaa- 
mista alkutekstiin .... 
„ Terijoki" lehti, ilmoituksia . 
K. V. Bergman, hautakivi rah- 

tinoen 

A. Turun on, kansanrunokokoel- 
malta . 
Inki, sarno 
Kupri, si 
O. Pankl 
tilille ma 
jättäjälle", 
isi Suomet 
O. Pankl 
tilille me 
Erich, ii -k 
Lilius, suc 
Kirjapaino O. Y. „Sana", ylipai- 
nos „ Virittäjästä" .... 
K. O. Pankkiin k o ntto kurantti- 
tilille mak^ 

H. Perttunen, kuljetusmaksua . 
Lang & Leppäaho, kirjoitustarp. 
A. Piponius, puhtaaksikirjoitusta 

Sähköä 

G. A, Ylander, nuohoustyötä 

M. Pasola, [nilkkansa 

A. R. Niemi, korrehtuurityötä . 
A. Krohn, toimituspalkkiota . . 
Konttokuranttitilin korkoa 
M. Böhm. lähetyskuluja . 127: 


12 


1,388: 


40 


80: 


— 


20: 


35 


9: 


— 


7: 

60: 


265: 95 4(1: 


25: 
A. Kupri, samoin 


35: 


10. 


K. O. Pankkiin konttokurantti- 


tilille maks 


800: 


13. 


„ Virittäjälle", apurahaa v. 1009 


600: 


15. 
16. 


„Uusi Suometar", ilmoituksia 
K. O. Pankkiin konttokurantti- 


58 
tilille maks 


2,100: 
R. Erich, tekijä palkkaa 


225: 
i O. Lilius, suomennoksen tnrkast. 


540: 11: 50 

2,200: — 

50: — 

40: 44 

74: 50 

52: 14 

17: — 

40: — 

125: — 

300: — 

8: 68 

204: 20 51 52 Keskmtdemvkset 1f> s 'vi 09. .1. E, Vihervaara, palkkansa 
L. Grönroos, eläkkeensä . 
Siirros huhtikuun 30 p. 1909 . . 100: - 
. . 60: - 


- 44,506: 85 
975: 25 Yhteensä 45,4*2; Id Helsinki toukokuin) .i p. 1909. Onni Hallsten. Pöytäkirjan vakuudeksi: 
A. R. Niemi. 

Kesäkuun 2 p. 1909. 

1 §. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettavaksi 
luettiin ja hyväksyttiin. 

2 §. Ilmoitettiin että toinen kolmannes. 400 markka;), 
siitä apurahasta, joka Seuralle on vuotuisesti Hänen Majesteet- 
tinsa Keisarin suomalaisesta käsikassasta myönnetty, oli saapu- 
nut ja että kuitti siitä oli Ministerivaltiosihteerinvirastoon toi- 
mitettu. 

ii §. Sen johdosta että Cannelinin ruotsalais -s uomalainen 
sanakirja jo on vähissä, päätettiin siitä toimittaa uusi, korjattu. 
mutta pääasiassa entisentapainon ja -laajuinen painos. Toimi- 
tustyö uskottiin t:ri K. Cannelinille, joka oli ilmoittanut voi- 
vansa siihen ensi tilassa ryhtyä. Toimituksesta siihen luettuna 
korrohtnuriiiluku maksetaan t:ri Cannelinille 75 markkaa ar- 
kilta. Toimitustapaa koskevissa asioissa oli Seuran Kielitie- 
teellinen valiokunta antanut tr-kijälle lähempiä ohjeita. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kun kielitieteelliseltä valiokunnalta on pyydetty lausun- 
toa Knut Cannolkun Ruotsalais-suomalaisen sanakirjan uutta 
painosta varten, saa valiokunta kunnioittaen esittää mitä seuraa. 

Sanakirjan tarkor.us olisi säilytettävä ennallaan: sen ril- 
lisi edelleen palvella mupiiil-^ä oppikouluja ja lavallisia sivis- 
tyneitä kansalaisia. Kaikkien tärkoimpäinkiu am matti alaiu Keshmtäemvkxet 19 -/vi 09. 53 

eri k o is tarpeiden lukuunottaminen laajentaisi sanakirjaa mel- 
koisesti, viivyttäisi sen valmistumista ja lisäisi hintaa — va- 
hingoksi yllämainitulle käyttäjäpiirille, joka kuitenkin on lukui- 
sin. Laveamman ruotsalais-suomalaisen sanakirjan tarvetta, 
jossa fraseologia ja ammattisanastot olisivat runsaasti edustet- 
tuina, ei kuitenkaan saisi silti unohtaa, joskaan sen toimitta- 
mis '11a oi liene samaa kiireellisyyttä. Hahnssonin ja hänen 
seuraajainsa sanakirja ui m. ei ole vielä harvinainen, joskin lop- 
puun myyty. Sitä paitsi on ollut hallintopiireissä käsittelyn 
alaisena ruotsalais-suomalaisen teknillisen ammattisanaston teet- 
täminen, joka hanke toteutuneena voi poistaa puutteen, mikä 
ammattipiireissä lienee ollut jo tuntuvakin. Tarkotetun laveam- 
man ruotsalais-suomalaisen sanakirjan valmistumista tulevaisuu- 
dessa voisi kuitenkin nytkin ehdotettu pienemmän sanakirjan uusi 
painos osaksi edistää, sillä sitä toimittaessaan tekijä luultavasti 
tulee käsitelleeksi lisäaineksia, joita ci voi kaikkia ottaa tähän 
[ii enempään. 

Uuden painoksen kokoa kentiesi voisi lisätä 1,100 sivun 
vaiheille, siis n, 3 painoarkilla, kirjan silti tulematta hanka- 
lammaksi käyttää tai lisäyksen vaikeuttamatta melkoista hinnan 
alentamista. Vaikka nim. pysytäänkin yllä mainit un tarkoius- 
peran määräämissä puitteissa, täytyy sanavarastoon ottaa joku 
määrä lisää, esim. uusista, kaikkia tai enimpiä kansalaisia kos- 
kevista laeista ja asetuksista, kentiesi eduskunnan keskuste- 
luistakin, el ikä tulli- ja liikennetaksasta ja yleensä kulkulaitos- 
ten alalta, samoin kehittyneemmän kaupan, maatalouden ja ur- 
heilun aloilta, ja uudemmasta kaunokirjallisuudestakin — mi- 
käli tila sallii. — Sanain suomalaiset merkitys vaatineet pitänee 
ja voidaankin monessa kohden jo varmentaa, käyttämällä uu- 
dempia ammattisanastoja y. m. kirjallisuutta apuna (m. m. ku- 
vaamataiteita koskevia kirjotelmm ja suomennoksia), huomau- 
tettakoon vain esim. sanoja välihtjntjmys, haastattelija., <iitit>, 
i'oimavaunu t san a yhtymä, todeta y. m. 

Sanakirjan esitystavan muuttamiseen kielitieteellinen 
valiokunta ei näe aihetta Hinautuneen; ensi painokseen sovi- 
tettu viittausjärjestelmä tyyppifcaululiitteineen säästää niin pai- 54 Ketkttstelemvkaet 19 ! , vi 09. jon. tilaa ja Siimalla tekee siksi täydellisten paradigmaiiayttei- 
den antamisen mahdolliseksi, että näitä etuja tuskin on muu- 
ten saavutettavissa ylitä helposti. 

Ruotsinkielen oikeinkirj otuksen suhteen valiokunta 
ehdottaa noudatettavaksi ^sitä usoain koulumiesten lausumaa 
toivomusta, että se uudempi oikeinkirj otustapa, joka hiljakkoin 
otettiin käytäntöön oppikoulujen alaluokilla, kokonaisuudessaan 
sovitettaisiin ''sanakirjan uutcon painokseen, koska se tämän val- 
mistuessa, on jo oppikouluissamme yleisenä. 

Lopuksi valiokunta tahtoo saattaa Seuran kuuluville usenin 
opettajain lausuman toivomuksen, että aiotun sanakirjan hinta 
ei tulisi 10 markkaa suurempi, miohmmmin pienempi, jotta 
vakavaraisempikin tulisi sen hankkineeksi. Kun enimmät osta- 
jat ovat ruotshikioliston koulujen oppilaita, niin hinnan alennus 
toivottavasti tulisi välillisesti helpottamaan suomenkielen taidon 
levenemistä. 

Helsingissä kosäk. 2 p:nä 1909. 

Kielitieteellisen valiokunnan puolesta: 
K. A. Tn n kelo. 

4 g. Luettiin Suomen Muinaismuistoyhdistykseltä tullut 
ilmoitus että yhdistys puolestansa oli M. A. Castrenin muis- 
toksi toimitettavaa albumia varten asetettavaan toimikuntaan 
valinnut vaiti onnrkeoloogi J. R, Aspelinin ja t:ri A. O. Heike- 
lin. Samalla ilmoitettiin että Suomalais-ugrilaisen seuran edus- 
tajiksi oli valittu prof. E. ^'. Setälä ja t:ri K. Karjalainen. 
Seuran puolesta valittiin edustajiksi prof. K. Krohn ja maist. 
A. Kannisto. 

SUOMEN 
MUINAISMUISTOYHDISTYS. HELSINKI, 
Toukokuun 12 p: iiii 1909. Suomalaisen Ki i jallisuuden 
Seuralle. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen puolesta saan kunnioit- 
taen ilmoittaa, että yhdistys puolestaan on valinnut prof. .1. JLuku&tdemuk&ct 19 ! /vi 09. 55 E. Aspelinin ja tolit. Axel 0. Heikelin neuvottelemaan Kirjal- 
lisuuden Seuran ja Snomalais-ugrilaison Seuran edustajain 
kanssa Castren-julkaisun aikaan saamisesta. 

Kunnioittaen 
Juhani Itinne. 

5 §. Suomi-kirjassa ja 400 kpleon suuruisena yli | ifilnok- 
sena päätettiin julkaista lehtori M. Airilan äännehistoriallinen 
tutkimus Martin maanlain kielestä. 

6 §, Myönnettiin kustannusliikkeen hoitajalle, neiti M. 
Bohmille täydellinen tilinvapaus tähän liitettyjen lirojen \V. 
Sippolan ja V. Suomalaisen lausunnon johdosta. 

Valittuina tarkastamaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- 
ran kustannusliikkeen vuoden 1908 tilejä saamme tarkastuksen 
suoritettuamme esittää : 

1) Kustannusliikkeen tilikirjat käyvät yhteen asiamiesten 
antamien tilien ja varastoluettelojen kanssa. 

2) Kustannusliikkeen tilikirjojiin saapuneiksi osottaraat 
rahamäärät löytyvät rahastonhoitajan kassakirjassa. 

3) Kirjalälietykset ja -palautukset on oikein viety asian- 
omaisiin kirjoihin. 

4) Tili- ja varastokirjoja on pidetty erityisellä tarkkuudella. 

Kun kustannus varastoa ja -myyntiä mielestämme muuten- 
kin on huolella hoidettu, esitämmo liikkeen hoitajalle neiti M. 
ISohmille myönnettäväksi täydellisen tilivapauden vuodelta 1908. 

Helsingissä, 2!) p. toukokuuta. 1909. 

W:m Sippola. Vihtori Suomalainen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannus lii kko e a 
myynti y. 1908 näkyy seuraavasta taulusta: Debet: 

1 1. Jälleenmyyjillä varastossa v:lta 1907 . . 78,709: 40 

saldo „ . . 59,187: 41 

:tl /XIJ. Lähetykset vuoden kuluessa 60.237: 03 

„ Suoraan myyty varastosta , 8,059: 32 Summa Smk. 206,193: 16 56 K&ikudtelemvktet 19 -/vt 09. 

Kredit: 

s' XII. Rahaa tullut vuodon kuluessa .... 60,520:98 

Palautuksia „ „ .... S,09ii: 66 

„ Jälleenmyyjillä varastossa ville 190!} . , 77,854: — 

„ „ velkaa „ .... 52.H21: 52 

Summa Smk. 206,193: 16 

Kirjojen myynti v. 1908 tekee Smk. 60,155: 09. 

Helsingissä 15 p. Toukok. 1909. 

Matilda Bo li m. 

7 §. Seuran stipendiaateille liroille O. Suolahdella ja 
J. Lukkariselle myönnettiin kummallekin 100 markkaa stipen- 
din lisäystä siinä tapauksessa että Iira Suolahti lähtee kerää- 
mään joikuja Vienan läänistä ja hra Lukkarinen sananlaskuja 
Inkeristä. 

8 §. N. s. lyydiläismurteitten sanaston keräämistä var- 
ten myönnettiin maist. J. Kujolalle 600 nikan suuruinen matka- 
raha. Nattavaaran murteen tutkimista varten Pohjois- Ruotsissa 
lehtori II. Airilallo 150 markkaa ja rakennustutkimuksia var- 
ten Karjalan kannaksella opettaja K, Paulaharjulle 250 nikkaa. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Pyydän kysyä, haluaisiko Seura 300 markalla kannattaa 
ensikesäistä tutkimusmatkaani, jolla tahtoisin joissakin kohden 
täydentää murrehavaintojani (Tornion murteesta), mutta sa- 
malla, jos mahdollista on, tutustua lähemmin Nattavaaran mur- 
teeseen. Tämä murre on kyllä varsinaisen murrealueeni ulko- 
puolella, mutta näyttää minusta murteen omituisten erikoispiir- 
teiden takia tärkeältä siihen tutustua, niinkauan kuin murteen 
vanhemman äänne k annan aniharvat edustajat vielä ovat elossa. 
Monessa kohden murre on lapin painamaa, mutta omituisuu- Keskustelemukset 19 '/vi 09. 57 

tenä, jota ei mistään muusta Suomen murteesta tunneta ja 
joka tuskin myöskään lienee muiden kielten vaikutusta, mai- 
nittakoon, että s ja /( äänteiden vastineena sangon laajalti 
esiintyy laryngaaliklusiili. Vihin* vuosin;! mahdolliset! sattu- 
neet kuolemantapaukset saattavat nyt jo suuresti vaikeuttaa 
hyi Ien tulosten saavuttamista. 

Jyväskylässä 9 p. toukok. lf)09. 

y\ a rt ti Air il a. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

i Olen kohta saanut järjestetyiksi ja solostclluiksi kahtena 
edellisenä kesänä Pohjois- ja Itä-Karjalasta keräämäni raken- 
;i koskevat ainekset, ja mielisin nyt ensi kesän aikana 
teiniä retken Etelä-Karjalaan, Karjalan kannaksen rakennuksia 
kuvaamaan ja selostelemaan, ja sitä varten rohkenen taas pyy- 
tää arv. Seuralta matkarahaa ehkä n. 500 mk:n suuruista. 

Keräilyalueekseni ottaisin kaikki Karjalan kannaksen Suo- 
men puoleiset pitäjät aina Viipurin ja Käkisalmen seutuja myö- 
ten. Tutkimukseni toimittaisin samaan tapaan kuin edellisillä 
retkilläni, valokuvaisin, piirustaisin, tekisin muistiinpanoja ra- 
kennuksista y. m. 

Lähetän tänään myös arv. Seuran nähtäväksi Karjalasta 
keräämien! ainesten nojalla kokoon panemani kansatieteellisen 
rakennuskuvauksen alkuosan siihen liittyvine piirustuksineen. 
Loppuosan, toistakymmentä kirjotusarkkia, selostusta taloista 
ja kvlistil sekä rakennustavoista voin lähettää muutaman viikon 
kuluit ua. 

Retkelle lähtisin heti kesäkuun alussa ja viipyisin aina 
puoliväliin elokuuta. 

On minulla kyllä vielä Seuralle lähettämättä tulokset — 
pai tai valokuvat — viimekesäiseltä Etelä- Pohjanmaan retkeltä, 
mutta, kun nyt saisin Karjalan kannaksen katsotuksi, jatkaisin mm 58 Keskustelemuk&et hl -/vi 09. 

Etelä-Pohjanmaalla keräystä sitten seuraavina kesinä, joa mah- 
dollisesti tulisin Seuralta apua saamaan. 

Oulussa 129 p:nä huhtikuuta 1909. 

Kunnioittaen 

Samuli Paulaharju. 

9 §. Tälliin liitetyn pyynnön johdosta myönnettiin tai- 
teilija Alpi) Säilölle 600 nikkaa kansanrunojen laulajain kasvon- 
piirteiden kuvaamista varten, joko veistokuvissa tai maalauk- 
sissa. Mainittu rahasumma maksetaan Seuran rahastosta, mutta 
aikanansa, sittenkun Lönnrotin rahasto on kasvanut 10,000 
markaksi, otetaan se täin iin rahaston komista. Paitsi tavanmu- 
kaista kertomusta matkastaan tulee Iira Sailon Seuralle jättää 
valokuvat teoksistansa, jonka lisäksi Seura pidätti itsellensä 
oikeuden saada ottaa omalla kustannuksillaan kipsivalokset 
viistokuvista, jos se niin haluaisi. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 

Helsingissä, 

Tulevat sukupolvet luultavasti suuresti moittisivat meitä, 
jos me emme olisi käyttäneet tilaisuuttamme kuvaamaan ne 
runoilijat ja laulajat, jotka ovat jälkimaailmalle säilyttäneet 
Kalevalan aarteet. Heidän kasvojensa piirteet ovat kai suo- 
malaisille yhtä kalliit kuin lliadin ja Odysseon laulajan olisi 
nyt kr eikkalai sill e ja koko si vi sfcy neelle m a ai I m a 1 1 e , j o s ne vi e 1 ii 
olisivat saatavissa. 

Tätä katsantokantaa olen jo silmällä pitänyt matkustaes- 
sani viime talvena Karjalaan. Sain tiet&S että vanhin kaikista 
elossa olevista runosepistä niin. My sys vaaran Petri jo oli siinä 
iässä (103-vuotias) että kuoleman viikate minä päivänä taliansa 
voisi korjata hänen muotonsa haudan unhoon. Tapasin kuiten- 
kin ukon kyllä sokeana mutta muuten terveenä ja valmistin Ke&Jcustelemuksel 19 a /vi 09. m hänestä useamman muotokuviin. Samalla tavalla muovailin, 
piirsin seka maalasin kanteleensoittajain „pitkä Iivanan" ja 
Hilpan kuvat. 

Tarketukseni olisi jatkaa töitäni alotottuun suuntaan, käy- 
den ensin kuvaamassa runolaulaja Ontropo, joka asuu Vuoleen 
pitäjässä Mikittalassa. Suomen puolella elävät vielä naislaula- 
jat Okulina Kuokkanen ja Karppavan emäntä, joiden kuvat 
myöskin tahtoisin tehdä, ja vähitellen saada niin täydellisen 
kokoelman runolaulajien muotokuvia kuin nyt enää on mah- 
dollista. Sitä paitsi tahtoisin kuvata sellaisia alkuperäisiä me- 
noja (karlmnpeijaisia, hää- ja hautajaismenoja, karjan laitumelle 
laskimista keväällä y. m.), jotka tulevan Kalevalan kuvittami- 
sessa mahdollisesti voisivat tulla kysymykseen. 

Tätä tarkotusta varten rohkenen kääntyä Seuran puoleen 
ivymiöllä että Seura myöntäisi minulle 600 inkii matkarahan 
jntmrutin rahastosta, joka juuri tällaisiakin valmistustflltä var- 
i']) telovan Kalevalan kuvittamiseksi on perustettu. Olon kyllä 
iiiullut että tämä rahasto on päätetty kasvattaa 10,000 mark- 
;aan ennenkun sitä käytettäisiin, mutta katsoen siihen että 
yllämainitut välttämättömät ainekset kansamme eepoksen ku- 
vittamista varten sillä välin kerrassaan voivat hävitä ja myö- 
hemmin siis tulla mahdottomiksi hankkia, uskallan ehdottaa 
että peura parkaisi päätöksensä ja, ellei sillä muita varoja ole 
käytettävinään, siitä rahastosta myöntäisi minulle pyytämäni 
matkarahat. 

Helsingissä 27 p. toukok. 1909. Suurimmalla kunnioituksella 
Alpo Sailo. 

10 §. Seuralle, alla olevassa Suomalaisen kirjallisuuden 
edistämisrahaston kirjelmässä tarjotuista teoksista ei edellistä 
otettu Kouran julkaisuihin. Kysymys prof. Kurt Lampertin 
teoksen „Das Lohen der Binnengewässer" mukailun ottami- 
sesta lykättiin. 60 Keakust < /. rmdc&et 19 ! /vi 09. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

„ Suomalaisen kirjallisaudea edistämisrahaston" toimikun- 
nan luonnontieteellinen osasto . .n päättänyt suomennuttaa lfiä- 
kintäneuvos, prof. P/i. Biedevtin eräiden saksalaisten lääkärei- 
den ja pedagogien avulla julkaiseman teoksen „Das Kind, 
Seine geistige und körperliche Pflego von der Gebart bis zur 
Reife" (Stuttgart 1906; XLL + 515 siv. isohkoa 8-taitt, ko- 
koa, 70 tekstikuva;! ja 2 taulua), joka hiukan lyhentämällä suo- 
mennettuna tullee o] emuun u. 81) painoarkkia laaja, 

Prof. Kurt Lampertin biologisen teoksen „Das Leben der 
Binnenge\vässer" parhaillaan (Leipzigissä, Ohr. Herin. Tauehnitz) 
ilmestyvän, runsaasti kuvitetun toisen painoksen johdolla on 
osasto päättänyt — jos kustantaja saadaan — toimituttaa vas- 
taavan suomenkielisen teoksen, n. 700 siv. laajan, jolion osia 
käännetl äisiin mainitusta saksalaisesta, multa useimmat erikois- 
luvut kir [otettaisiin kokonaan Suomen sisävesi-ilmiöiden perus- 
teella. X Llitii erikoislukuja kirjottamaan ovat lupautuneet leht. 
J. K. Aro, pro!', Elfving, maist. Forssell, yliopp. E, K. II. 
Frey, maist, T. II. Järvi, (olit. K. E. Kivirikko, toht, W. 
Linnaniemi, toht, A. F. Luther, maist. Klin Munsterhjelm, 
maist. L', Saalas ja toht. A. ,1. Siltala sekä suomentajaksi yliopp. 
L Välikangas. 

Tätä kompilatsionia ja yllämainittua suomennosta, jolle 
viimeksi mainitulle yksityinen kustantaja on tiedossa, tarjoaa 
osasto täten kunnioittaen Seuran kustannettaviksi. Samalla kuu 
pyydän arv. Seuran vastausta tähän tarjoukseen, voin mainita 
että Duodecim-seura ei ole halunnut julkaistuksensa ensin mai- 
nittua eikä „ Vanamo" jälkimmäistä. 

Helsingissä toukok. 27 p:nä 1909. 

Suurimmalla kunnioituksella 

E. A. Tunkelo, 

toimikunnan sihteeri. Keskustekmubsei 19 -/vi 09. 61 

11 §. Jnlki luettiin tähän liitetty Kansatieteellisen va- 
liokunnan lausunto, joka hyväksyttiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kansatieteellisen valiokunnan lausunto Seuralle lähete- 
tyistä kansanrunouskokoelmista ja kansatieteellisistä kerto- 
muksista: 

Seminaarilainen K. Kalliola i>n lähettänyt sävelmiä Lam- 
milta, Vähästäkyröstä ja Jyväskyliin seuduilta. Ehdotetaan 75 
markan kirjapalkinto, 

Kalle Murtomäki on lähettänyt muisto värssyjä, tuutilau- 
luja, leikkilukuja, sananlaskuja ja arvotuksia Lehtimäeltä. Eh- 
dotkaan 10 markan kirjapalkinto. 

Väinö Kallion kokoelma sisältää ruut.il an luja, lasten leikki- 
lukuja, sananlaskuja ja arvotuksia Kiikalasta. K.uusjoelta, Us- 
kelasta. Somerolta y. m. Ehdotetaan 30 markan kirjapalkinto. 

Kauppaopistolainon Hannes Oinonen on jättänyt kerto- 
muksen „Katsaus tukkien kuljettamisesta Ilomantsista Kot- 
kaan". Mainitaan kiitoksella. 

Kirkkoherra O. W. Olander on lähettänyt kertomuksen 
taikuudesta ja tavoista Lnhangossa. Mainitaan kiitoksella. 

Rouva Anna Petersen Göteporissa on lähettänyt runokat- 
kelman Halikosta. Mainitaan kiitoksella. 

Maanviljolyslyseolainen Oskari Santalainen kuvauksen 
leikeistä Autreassa, Mainitaan kiitoksella. 

Maanviljelyslyseolaisen Eino Nousiaisen kertomus „ Voi- 
man ja notkeuden koetuksia Pieksämäellä". Mainitaan kii- 
toksella. 

Säveltäjä Emil Sivori on Seuralle jättänyt saamallansa 
stipendillä kerätyt sävelmät. 

Asioitsija A. Turunen on lähettänyt Enosta kokoelman 
satuja, loruja, taikoja, sananlaskuja ja arvotuksia. Khdotctaao 
75 markan kirjapalkinto. 1 1 2 Kesk ttstetemvksiet 19-iyi U'J. 

Kansak.-opett. E. Vihervaara, runoja, loruja, loitsuja sekä 
taikoja Pöytyältä ja Kurkijoelta. Ehdotetaan 35 markan kirja- 
palkinto. 

Helsingissä kesäk. 2 p:nä 1909. 

Kansatieteellisen valiokunnan puolesta: 
A. R. Niemi. 

12 §. Samoin hyväksyttiin Kielitieteellisen valiokunnan 

näin kuuluva lausunto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 

on kielitieteellisellä valiokunnalla kunnia esittää seuraavat tie- 
ilot ja ehdotukset viime kokouksen jälkeen saapuneista sana- 
kokoelmista. 

Nykyaikaisesta kirjakielestämme poimittuja sanoja ja 
lauseparsia on lähettänyt maist, E. V. Ahtia kokoelman, joka 
sisältää 0,000 sanalippu-sitaattia lähdeviittauksinensa. Mukaan 
liitetty lähteiden luettelo osottaa kerääjän käyttäneen osaksi 
omain kaunokirjailijaimme (Juhani Ahon, Eino Leinon, Johannes 
Linnankosken, livo Härkösen) teoksia, osittain käännöksiä (A. 
Kuprinin, V. .Rydbergin, Helen Kellerin), osaksi sanomalehti- 
ja aikakauskirjoja (Uutta Suometarta 1904 — 08, Valvojaa, Ai- 
kaa, Virittäjää, Kaatajaa, Suomen Urlieilulehleä, Luonnon Ys- 
tävää, Pellervoa, Omaatuntoa y. m.) ja albumi] oikaisuja (esim. 
Nuorta Suomea II— XVIII) y. m. — Valiokunta ehdottaa ko- 
koelmasta palkkioksi 150 mk. rahana. 

Kansankielen sanakirjan aine s k oko el maan on my ö s k i n 
saapunut joku määrä lisiä. 

Opettaja J. W. Kotikoski on lähettänyt pari vertailevaa 
sanaluetteloa Korpilahden ja Punkalaitumen murteista. 
Niissä mi rinnakkain vihletfäsataa kummankin pitäjän lavallista 
sanaa selityksinensä. Ehdotetaan 15 inkin arvoista kirja- 
palkkiota. Keskustele mukset 19'jvi09. OS 

„ Virittäjässä" julkaistu» yliopp. Eemil Saarimaan kokoel- 
maa „ Mynämäkeläisiä murresanoja" on kielitieteellisen valio- 
kunnan toimesta levitetty T.ounais-Suomen erilisiin opistoihin 
ja nyttemmin on Rauman seminaarista saapunut n. 740—750 
sisältävä kokoelma tietoja ti ra Saarimaan julkaisemani sanain 
äänne- ja merkitys vastineista Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
uniissii pitäjissä. Tähän yhieiskokoolmaan on toht. K. A. 
Frcmssila antanut 1 7 sanalippua Kangasalta ja 8 Varsi- 
nail-Suoraesta seksi seminaarilaiset Eino Ecltonen K au vat- 
salla 53 sl., A. Htiokuna Tammelasta 9 sl., H. I. Jariti 
Yi rr oilta 25 sl., Toivo Jokiniemi Paimiosta 43 sl., J. Kan- 
gasperko Huittisista 28 sk, A. Knaapi Turusta 18 sl., 
Kusi. Kivikoski Punkalaitu m el ta 23 sl., Edvin Laaksonen 
.M ii' toisista 94 sl., T. Lahti Kustavista 55 sl., Selim 
Orpo Marttilasta 40 sl„ Otto Pälve Merimaskusta 62 
sk, N. Sauri Henki tali delta 35 sk, F. Saloranta Pyhäs- 
tä maas ta 30 sl., J. Teräs Euran pit:atä 47 sk, Eino Vaah- 
tera Eurajoelta 63 sk, Selim J. Wahl Tyrväältä 39 sk, 
Yrjö Vankka Messukylästä 20 sl. ja V. J, Vastamäki Har- 
javallasta 68 sl. Palkkiosta ehdotetaan, että toht. Franssi- 
lan jaettavaksi kerääjille lälietettäisiin 5 kpl. Kiven Leaa, 9 
kpl. Xummisuutareita, 1 kpl. Seitsemää veljestä, fi kpl. Hork- 
nerip Väkijuomat ja työväenkysymys sekä 3 kpl. Florinuksen 
sananlaskukokoelmaa, joiden kirjain yhteenlaskettu kirjakauppa- 
hinta on 19 mk. 85 p. 

31 aa n vilj ely sly s e olai s et A. Ko rvenoja Halikosta, M . 
Lehtinen Salon lähipitäjistä, E. Nousiainen Pieksämäeltä, 
/. Relander Kurkijoelta (8 sk) ja E. Siikaniemi Hollo- 
lasti ovat myös antaneet tietoja hra Saarimaan julkaisemain 
sanain esiintymisestä paikkakunnillaan; samoin yliopp., neiti 
Anni Paloheimo Kemistä. Kaikki ne kiitollisesti mainittakoon . 

Maatalousneuvoja K. Tanttu on Hirvensalmelta lähet- 
tänyt n, 190 sl., joista ehdotetaan palkkioksi Holmgrenin „Tu- 
hohySnteisot" ja Brunchorstin „ Kasvitaudit" (hinta yht. 5: 40). 

Helsingissä kesäk. 2 p:nä 1909. 

Kielitieteellisen valiokunnan puolesta: 
E. A. Tunkolo. 64 Keskustelemukset 19 J n 09. 

13 §. Seuran arkistoon lunastettiin t:ri C. W. v. Sy- 
do\v'in luettelo Tanskan satukokoelmista: Danmarks folkeseven- 
fcyr. Förtegnelse ved S. Grundtvig 1861 - 8-"> mi tykit af Axel 
Ölrik 1888 og af C. \V. von Sydow 1907 ff. IV:o 171 siv. 

14 §, Suostuttiin hra J. Finnen tähän liitettyyn ano- 
mukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

Helsinki. 

Osakeyhtiö Werner Söderström in pyynnöstä olen suostu- 
nut julkaisemaan kokoelmia Suonien kansiin saduista ja kään- 
nyn täten Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puuhun pyytäen 
saada käyttää Seuran julkaisemaa eläinsatukokoelmaa pohjana 
uudelle eläin satukokoelmalle, jossa ori satuseikkailut muodosta- 
vat yhtenäisen, laajan satusarjan. 

Helsingissä 29 p:nä Toukokuuta 1909. 

Jalmari Finne. 

15 g. Seuralle ilmoitettiin että opettaja S. Paulaharju, 
hedelmänä laajoista matkoistaan Itä- ja Pohjois-Karj alassa oli 
lähettänyt runsaasti kuvitetun tutkimuksen : „ Kansatieteellinen 
kuvaus Pohjois- ja Itä-Karjalan rakennuksista". 

16 g. Valmistuneeksi mainittiin Senaatin kielenkääntä- 
jän maist. J. G. Sonckin suomennos: J. N. Lang, „ Omistus- 
oikeudesta Suomen vesiin". 

17 g. Seuran jäseneksi ehdotettiin ja hyväksyttiin kirk- 
koherra Kaarlo Vili; ori Hurmerinta. 

18 §. Kassatili toukokuun ajalta liitettiin pöytäkirjaan. Keskustelemuknä iS*/viö&. 65 

Suo ma laisen Kirjallisiin don Seuran kuukausitili 
toukokuun ajalta 1909, Siirros toukokuun ] päivänä 1909 Tuloja : K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu 222: 45 

Samoin 232: — 

Arkkitehti J. Kekkonen, jäsen- 
maksunsa 24: — ■ 

K, O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu 400: — 

Samoin 660: — 

Keisarin käsi rahastosta apurahaa, 

yksi kolmannes .... 400: — 

J. Hissa, myytyjä kirjoja . . 134: 25 
Tohtori Oiva Tallgren, j:;->>n- 

maksunsa 24 

Maisteri John Schlttter, samoin . 24 

Agronomi Eino Kalmari, samoin 24 

Varatuomari H. Hakosalo, samoin 24 

Rouva M. Hakosalo, samoin . . 24 

Maiateri A. Laaksovirta, samoin 24 
Pankin virkamies K. A. Saraste, 

samoin ....... 24: — 

Professorin rouva Elsa Melander, 

samoin 24: — 

10. K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu 800 

13. Samoin (130 

17. George Alin, myytyjä kirjoja . 95 

18. K. O. Parikista konttokurantti- 

tililtä nost 4,283: 65 975: 25 m Keskus tdemukeet 19 '/vi 09. 19. Samoin 1,325 21. 

24. 25, 26. 29. 


M. Böhm, samoin 


878: 


27. 


S. K. S. Kirjapainon korkoja 


420: 


27. 


K. 0. Parikista konttokurantti- 


tililtä nost 


5,812: 


28. 


Sumoin 


200: 


2!1. 


Samoin 


200: 
Samoin 


600: 


400: 
Samoin ■ 


120: A. Aarne, takaisin maksettuja lä- hetyskuluja 20 I 
1,000 

24; 97 0: 85 
55 O. Snell, myytyjä kirjoja. 
O. Y. Kirja-Ailia, -ainoin. . 
Ruuminvouti A. J. Kara, jä-i-n- 

maksunsa 

K. O. Pankista konttokurantti' 

tililtä nost 

Samoin 1,900 

Samuin 280: - 

Samoin 260: — 

Samoin 300: ■ — 

Minervan Kirjakauppa, myytyjä 

25 *n 22: 75 29.410: 75 Yhteensä 30,386: — Menoja: 

3. Kunnallisveroja 257: 45 

Beckman, puhdistustyötä . . . 65: — 
J. H. Niemelä, asiamieskustan- 

nuksia — ; 40 

A. Kannisto, Kalevalan tekstin 

tarkastamisesta .... 232: — 10, 

LI. 
12. 

13. 

L4. 17. 

1.8. 

19. Kenkmtdcmuk&ä 19 */vi 09. Tarkastaja O, A. F. Lönnbohna 

sanakokoelmasta . 
K. Granit-Ilmoniemi, apurahaa 
,.Suoinen laulu' 1 , avustusta . 
V. Ojanperä, kansanrunokokoel 

masta 

A. Turunen, samoin 

H. Kokkonen, stipendinsä loppu- ti 7 J. Lu kk arin on, stipendi 
Ida Mikkonen, samoin . 
1. Itkonen, samoin . J. Laurosela, 4 / 5 stipendistään 

F. Nyberg, stipendi 
Toukokuun kokouksessa myönnöt 

tyjä stipendejä 11 eri henk 
Suoniinen, akkunan korjauksesta 
Suom. Rohdosliike, lysoolia . 

G. Tuominen, kirjastossa tehtyä 

työtä 

Uusmaalainen, ilmoituksia , 

Telefonimakau 

Helsingin Sanomat, ilmoituksia 
Dalilberg, posti paperia . 
Lukutupa, maknlatuuria . 
V, Salminen, toimitustyötä . 
J. G. Sonck, suomennostyötä 
„ Raataja" lehti, ilmoituksia . 

1. Bähr, adressi (Gogolin) . 

Imari Jäämaa, luettelotyötä (kir 

jastoa varten) .... 
O. ,T. Lilja, sidottuja kirjoja 
Edlundin kirjakauppa, lasku . 

Sähköä 

ti. Madetoja, kopioiniistyöUt , 
Schmidt, sanakirjatyötä . f !>,-> 


; — 


400 


: — ■ 


250 


— 


50 


* 


25 


: — 


30 

240 


: — - 


120 


— 


80 


— 


200 


: — 


200 


■ — 


1,340 


. 


1 


10 


5 


— 


104 


, 


6 


60 


60 


— 


35 


75 


23 


— 


15 


— 


50 


— 


580 


— 


15 


— 


20: 


— 


106: 

4,283: 


65 


■~i 


40 


40: 


20 


90: 


— 


101: 


— . 6S Kmkustetemvktet 19 s /vi Ot>. 

P. Kijanen, tekijäpä lkkaa. . . 


1,325: 


— 


21. 


L. Kettunen, samoin .... 


200: 


— 


22. 


S. Pakarinen, toimituspaikkaa . 


196: 


— 
V, Suomalain en, lähetyskuluja . 


•21: 


- 
Pohjola, vakuutusmaksu . 


L5: 


75 
0. Hakuiin, samoin 


2: 


36 


24. 


Lilja, sidottuja sanmnalelitiä , 
A. F, Ringvall, tarkasi u-- 


970: 


85 
työtä 


200: 


— 
L. Vilenius, korren tuuri työ ta 


60: 


— 


25. 


E. Saarimaa, */s stipendistään . 


160: 


— 
J. Kujola, stipendi 


600: 


— 
V. Pesola, samoin 


SO: 


— 


26. 


0. Suolahti, samoin .... 


120: 


— 
1'a.p eri konttori, painopaperia , 


1,640: 


55 


L>7. 


S. K. S. Kirjapaino 0. Y., pai- 
natustöistä 


6,232: 


su 
J. Aavik, sanakirjatyötä . 


75: 


— 
A. Aarne, satujen luettelemi- 
sesta 


600: 


— 
Suoni. Kustannusyhdistys, jäsen- 
maksu 


120: 


— 


29. 


Teetä valmistu s valio kunnan ko- 
kouksiin 


24: 


— 
Prof. J. Mikkola, kuluja Seuran 
edustajana G ogol -juhlilla 


125: 


— 
Kirjapaino 0. Y. Sana, painatus- 
toistit 


145: 


10 
K. 0. rankkiin maksettu . 


6,300: 


— 
Vosilasku 


12: 


LO 
M. Böhm, lähetyskuluja . 


81: 


40 
M. Böhm, palkkansa .... 


87."): 


— 
0. Hallsten, samoin .... 


200: 


— 
J. E. Vihervaara, samoin . 


100: 


— Keäkudelemuksel W "la 09. M. Pasola, samoin 40: — 

L. Grönroos, eläkkeensä , . . 00; — 29,71 4: lii 

071: 54 Siirros toukokuun 31 päivänä Yhteensä 30,386: Helsinki, kesäkuun 2 päivänä 1909, 

Onni Hallsten. Pöytäkirjan vakuudeksi 
A. R. Niemi. Syyskuun 23 p. 1909. 1 S- Esim i os lausui muutamia kaipauksen sanoja kesällä 
munan majoille muuttaneen Seuran varaesimiehen, lehtori Antti 
Jalavan, ja äskettäin poisiuenneen senaattori Otto Donnerin 
kuoleman johdosta, huomauttaen puheessaan m, m,, kuinka (.-tiel- 
linen koko 'olainansa oli uinn yhtä lämpimällä harrastuksella 

■iiiiiiut osaa Seuran samoin kuin muihinkin kansallisiin rien- 
toihin, jälkimäinen taas suorittanut suurtyön Suomalais-ugrilai- 
seu seuran perustajana. 

2 ii Esimies ilmoitti että Seura oli kutsuttu kokoon sen 
johdosta, että nykyinen sihteeri saatuaan yliopistollisen matka- 
rahan tulee läheisessä tulevaisuudessa lähtemään ulkomaille, 
jonka tähden uusi sihteeri toimivuoden jäljellä olevaksi ajaksi 
oli valittava., Ennenkuin vaaliin [yhdyttiin otettiin käsiteltä- 
väksi väliaikaisen sihteerin palkkakysymys, jolloin Seura Val- 
mistdsvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päätti, että nyt va- 
littavalle sihteerille tältä toimivuudelta maksetaan 4,000 mar- 
kan vuosipalkan mukaan ehdolla että hän asuu Seuran talossa 
ja maksaa asunnostaan saman vuokran kuin nykyinenkin sih- 
f-eeri Sen jälkeen ilmoitettiin että Valmistus valio kun ta, niiden 
tiedu itelujen perusteella, joita sihteeri oli tehnyt kuulustellee- 70 Keskustelemuksei 19 s /x 09. 

saan toimeen sopivia henkilöitä, oli yksimielisesti ensimäiselle 
ehdokassijalle asettaaut Jyväskylän seminaarin suomenkielen 
lehtorin, maisteri Martti Airilan. Äänestyksessä, joka tiimiin 
jälkeen toimeenpantiin, sai lehtori Airila 61 ääntä, maisteri V. 
Salminen 8 ääntä, ja t:ri E. A. Tunkolo 1 äänen, joten vali- 
tuksi tuli lehtori Airila. 

3 §. Esimies lausui eroavalle sihteerille kiitoksen sanoja 
Seuran palveluksessa suoritetusta työstä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi : 
A. E. Niemi. Lokakuun 6 p. 1909. 

1 §. Kesäkuun 2 ja syyskuun 23 päivänä pidetyissä 
kokouksissa laaditut pöytäkirjat luettiin ja hyväksyttiin. 

2 §. Esimies ilmotti, että Seuran varaesimiehen, lehtori 
Antti Jalavan ja senaattori Otto Donnerin hautajaisissa Seuraa 
oli edustanut, edellisissä esimies, jälkimäisissä esimies j; 1 sih- 
teeri ja oli Seuran puolesta seppslo laskettu lehtori Jalavan 
handille si'ka senaattori Donnerin haudalla iimotottu Seuran 
lahjottavan 100 mk. Otto Donnerin rahastoon. Seuran kiitol- 
lisuuden ja kaipauksen oli esimies julki lausunut seuraavin 
sanoin: 

L<j]it"ri Jalaviin hautajaisissa: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jonka puolesta pyydän 
saada lausua muutaman sanan Autti Jalavan haudan paltaalla. 
menettää vainajassa vanhimman ja innokkaimman nykyisistä 
toimi- ja johtomiohistään. Sillä innostuksella, joka oli hänelle 
omituinen, rupesi Antti Jalava jo nuoruutensa päivinä osalli- 
seksi Seuran töihin ja tuimiin, ja aina viimeiseen saakka hän 
on, mikäli voimat ovat riittäneet, harrastanut Seuran asioita — 
vielä viime keväänä hän usein nähtiin valmistus valiokunnan 
yksityisissä ja Seuran julkisissa kokouksissa. Ja juuri näissä Kegfautekmftkset 19 B /x 09. 71 kokouksissa, Seuran toimia järjestävissä neuvotteluissa on Antti 
Jalavan vaikutus ja merkitys ollut suuri. Antti Jalava oli 

yleftluontceltaan käytännöllisyyden mies, mutta sei >iseua 

aivan erikoista laatua. Hän käytti käytännöllistä kokomustaan 
ainoastaan henkisten päämäärien palveluksessa — ja henkisistä 
päämääristä oli hänestä tärkein Suomen kansan henkisen elä- 
män rikastuttaminen ja vahvistaminen. Kun Antti Jalava tä- 
mänlaatuisena miehenä, aina virkeänä, aina toivorikkaana lau- 
sui sanansa, oli se painava ja vaikutti usein ratkaisevasti Seu- 
ran päätöksiin. Näin ollen on oikeuden mukaan myönnettävä, 
eitä Antti Jalavalle tulee suuri osa siitä kiitoksesta ja tunnus- 
tuksesta, jonka Seura <m saanut toiminnastaan viimeistenkin 
\ uosikymmenten ajalta. Varmaa on että monta aikaa on ku- 
luva, ennenknn korvatuksi tulee, so tappio, joka nyt on Seuraa 
kohdannut, ja kalliina muistona nti Antti Jalavan nimi Säilytet- 
tävät Seuran historiassa. 

Mutta me, joilla on ollut onni olla Antti ,1 alavan läheisiä 
ystäviä hänen miehuutensa aikana, tiedämme, että Antti Jalava 
toimi ja vaikutti kaikilla aloilla, joilla on koetettu suomalai- 
suutta edistää ja voimaan saattaa, ihan samalla innostuksella. 
samalla uupuniattoinalla uutteruudella. Kaikki nämä alat — 
sanomalehdistön, koulun, kansanvalistuksen, valtiollisen elämän, 
kansallisen tieteen ja taiteen alat — olivat hänen sydäntään 
yhtä lähellä, ja kaikkiin hän un elähyttä.västi vaikuttanut. 
Tämän vaikutuksen salaisuus oli luullakseni, paitsi luontaisessa 
sujumassa, lämpimässä kirjoittaja- ja puhujakyvyssä ja j" mai- 
nitusta käytännöllisyydessä, jossakin meillä harvinaisessa hii- 
pi 'ässä elämänhalussa. Terveytensä päivinä Antti Jalava oli 
aina. iloinen lavalla, jolla ollaan iloisia kun on hyvä omatunto, 
ja lavalla, joka sai muittenkin mielen keventymään. Hän loi 
muittenkin mieliin reippautta, rohkeutta, luottavaisuntta, ja sen- 
tähdon ei Iiii;. en rinnallaan taisteltukaan katkeruudella eikä pu- 
revalla ivalla, vaan tuli siinä kuuluviin huumoria, joka johtui 
tunnosta että oltiin oikean, hyvän asian puolella. On kuin 
Antti .Jalavan poismeno olisi jokaiselta hänen vanhalta ystäväl- 
tään vienyt osan vielä tähän saakka talletettua elämänhalua ja 72 , Keskitrtelemukset 19 °/s 09. 

työiloa. Jumala suokoon, että nuorempiin polviin ilmaantua 
hänenlaisia innostaneita, elämän- ja toiminfcahaluisia työtovereita! 

Kauhassa levätköön Antti Jalava isän maansa povella, ar- 
maan äitinsä uskollinen poika! 

Senaattori Donnerin hautajaisissa: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puolesta pyydämme 
saada julkilausaa syvimmät kunnioituksen ja kiitollisuuden tuu- 
r i ■ i ■ t imt rfirin isänmaanystävän, etovan tiedemiehen Utin Donne- 
rin muistolle. Tämä muisto on Seuralle kallis, sillä nuorem- 
pana Donner innolla työskenteli Seurankin toimialalla, Iläe 
on ensimäkien, joka Kalevalan tutkimuksissaan käytti vertaile- 
vaa menettelyä, ja niinikään ensimäisiä, jotka ymmärsivät mikä 
suuri tieteellinen merkitys on runojemme toisinnoilla, Mutta 
eivät hänen myöhcin matkaan tieteelliset harrastuksensa ole olleet 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle vieraita. Pain vastoin 
saattaa sanoa, että Suomalais-Ugriiaisen seuran perustaminen 
oli vaan vanhemman Seuran tarkoitusten röhki aa laajentanii-ta 
koko Suomen suvun alueelle. — Seppeleen sijasta Seura on 
päättänyt antaa 100 markkaa Otto Donnerin rahastoon. 

M j;. Ilmotettiin, että Seura >li saanut vastaanottaa kol- 
mannen kolmanneksen, 400 markkaa, siitä apurahasta, joka 
sille Hänen Majesteettinsa Keisarin suomalaisesta käsikassasta 
on suotu, ja että kuitti siitä on Ministerivaltiosihteenn viras- 
toon Pietariin lähetetty. 

4 §. Liitettiin pöytäkirjaan seuraava Keisarillisen Suo- 
men Senaatin Kirkollisasiain toimituskunnalta tullut, valtion 
kirjallisten palkintojen käyttämistä koskeva kirjelmä: Kenkustekiiiukset 19 B 'x vv. 73 KEISARILL1MESI 
SUOMEN SENAATTI. K 1 1 { KO I. LIS A SIAIN T O I MI T ( ,'SK UXT A . 

HELSIMISSÄ, Suomalaisen Kirjallisuuden 

Heinäkuun 15 p:nä 1909. Seuralle. 

X 880. 

Sittenkuin Suomalaisen Kirjallisiin dc n Seura Kirkollis- 
asiain Toimituskunnan 20 päivänä marraskuuta 1908 lähettä- 
miin kirjelmiin johdosta on yksissä neuvoin .Ruotsalaisen Kir- 
jallisuuden seuran kanssa sitä varten asetetun valiokunnan kautta 
tehnyt ja Keisarilliseen Senaattiin lähettänyt ehdotuksin ~- ,. 
mosaa vuonna 1908 suomen- tai ruotsinkielellä Ilmestyneiden 
alkuperäisten kaunokirjallisten teosten palkitsemiseksi, on Kei- 
sarillinen Senaatti, asiaa tänään lopullisesti käsiteltäessä, pu- 
■i luisin turkotusta varten asetetusta 5,000 markan määrä- 
rahasta, valiokunnan ehdotuksen mukaisesti, myöntänyt seuraa- 
ville kirjailijoille alempana mainitut palkinnot, nimittäin: 

Bertel Gripenbergille runokokoelmasta „ S varta sonetter" 

1 ,.")() i nurkkaa; 

Johannes Linnankoskelle kertomuksesta ^Pakolaiset" niin- 
ikään 1,500 markkaa; 

Eino Leinolle romaanista „011i Suutpää" ja näytelmä- 
kokoelmasta „Naamioita, III:s sarja", 1,000 markkaa, ja 

L. Onervalle (rouva Onerva Strongille) romaanista 
„Mirdja" 1,000 markkaa, sekä antanut käskyn Suomen Valtio- 
konttorille asianomaisille suorittaa sanoi ui rahamäärät; minkä 
kuin myöskin että Keisarillinen Senaatti jo viime kesäkuun 23 
päivänä on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esityksestä myön- 
tänyt edellämainitun valiokunnan sihteerille, filosofianmaistori 
"vVilliam Tarkiaiselle palkkioksi hänen toimestaan 100 markkaa 
ja valiokunnan kirjalaskujon maksamiseksi 331 markkaa 25 

........ T 7 1 ' ., 1 L^ . .1- i-J-J-.-. ■„.! _ 1,,.,,^^^ *■*,„ m I .-. 4- .-. ui r I 1 *-. w"lT"irtiiTi^\llj% ril-p Si-m*f J 1 - 1 1-V- 4- rt penni i Valtiokonttorin kautta maisteri Tarkiaiselle suoritetta- 74 KeskmteUmvkset 19 s /x 09. 

vaksi. Kirkollisasiain Toimituskunta, Keisarillisen Senaatin 
päätöksen mukaan, saa tiedoksenne ja asianomaisten tietoon 
saatettavaksi täten ilmoittaa. 

Y. K. Yrjö-Koskinen. 

Ivar Grön n i.ls tr o e m. 

5 §. Esitettiin alla oleva Kalevalan selitysten uudiste- 
ttu) laitoksen julkaisemista koskeva lausunto: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, 

T:ri Xiemen kanssa neuvoteltuani pyydän saada ehdottaa, 
että Kalevalan Selitykset julkaistaisiin ensi aluksi erillisenä 
teoksena seuraavassa järjestyksessä: 

1) Johdantona nykyisen johdannon sivut I- — XXVI kart- 
toineen, 

2) Sana- ja asiasclityksct, fcri Niemen uudestaan laatimat, 

3) Kielioppi ja runo-oppi, edellinen ennallaan ja jälkimäi- 
nen mahdollisesti vähiin täydennettynä. 

4) Sävelmistä selonteko ja näytteitä, maist. A. Lanniksen 
toimittama. 

")) N" imien luettelo, tarkastettuna ja mahdollisesti vähäi- 
sellä johdannolla varustettuna. 

0) Sanaluettelo, viittauksin 2) ja 5) esiintyviin selitettyi- 
hin sanoihin. 

Painoksen sunniudon ehdotan 5,000 kappaleeksi. T:ri 
Niemelle, jolla on päätyö, ehdotan palkkioksi 1,500 Smk., lu- 
kuunottamatta puhtaaksikirjoituksesta ja korrelitunrista synty- 
viä kustannuksia. Muitten työntekijäin palkkiot voidaan työn 
suoritettua määrätä. 

Eelsingissä 29 p, syysk. 1909. 

Kaarle Krohn. Keektmtelemuksei 19 "/x 09. 75 ja hyväksyi Seura tehdyt ehdotukset kaikin puolin, päättäen 
ensiinä julkaista nämä selitykset erillisenä teoksena, jonka jäl- 
keen oli ryhdyttävä julkaisemaan sellaista laitosta, jossa seli- 
tykset ovat tekstin alla. 

[ g. Suomi -kirjassa julkaistavaksi hyväksyttiin toht. Juve- 
Ihiksen tutkimus „ Karl nm synty" ja päätettiin siitä ottaa 400 
kappaleen ylipainos liitettäväksi sarjaan „ Suomalaisen kansan- 
runon s s emin aa fin julkaisuja". 

7 §. Maisteri l 1 . A. Hästeskon pyyntöön, että hänen 
yliopistollisena väitöskirjana j aikaistava, noin 17 tai 18 paino- 
arkin laajuinen tutkimuksensa länsi-Suonien tautien loitsuista 
otettaisiin Suomi-kirjaan tavallisilla ehdoilla, päätettiin suostua, 
ja päätti Seura teoksesta ottaa 200 kappaleen suuruisen yli- 
painoksen. 

8 g, Ilmotettiin valmistusvaliokunnan määränneen pian 
ilmestyviin Sunmalanen lukitookvii yksi niteisen kappaleen hin- 
nan 20 mk:ksi, kaksiniteisen kappaleen 23 tai 24 mk:ksi vas- 
taavan ruotsalaisen teoksen hinnasta riippui n. 

!.) §. Painosta valmistuneiksi ilmotettiin seuraavat uudet 
teokast: H. Ojansuu, Mikael Agricolan kielestä; Anshelm Kos- 
kenja ikko, Koira suomalaisissa ynnä virolaisissa sananlaskuissa: 
H. Herkner, Työväenkysymys, 1 ja 2 vihko; Suomen kansan 
sävel niii. Toinen jakso. Laulusävclmiä, 9 vihko. 

10 §. Valmistus valiokunnan ehdotuksen mukaisesti ilmo- 
tettiin Khoberidn 1'iuanssiopista otettavaksi 1,.~>00 kapp. suu- 
painos, 

|11 g, Ilmotettiin Widmanin orgaanisen kemian suomen- 
pohjaksi pantavan nyt tekeillä oleva uusi ruotsalainen 
painoi, jotenka suomalaisen laitoksen ilmestyminen viivähtänee. 

12 g. Esimies ilmotti leht. P. Cajanderin antaneen säi- 
ly;, itäväksi käsikirjotuksina suomennokset kaikkiin vielä jäl- 
jellä oleviin Shakespearen draamoihin, j:i oli hänen tarkotuk- 
sensa I viimeistellä niitä niin pian koin suinkin. Pyynnöstä oli 
suomentajalle annettu 2,000 markan ennakkomaksu. 

B.3 §. Ilmotettiin maist. O. Tuorilan lähettäneen 500 
suomalais-venälftistä sanalippua, jotka sisältävät sanakirjoistamme min ci 

noksofc 


70 Ecskustelemukset 19" x09. 

puuttuvin venäläisiä sanoja, ja oli hra Tuorila luvannut lälio- 
tyksiään jatkaa. Saapuneen lähetyksen Seura otti kiitollisesti 
vastaan. 

1 + g. Julki luettiin ja hyväksyttiin Kansatieteellisen va- 
liokunnan Tiilin kuuluva lausunto: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kansatieteellisen valiokuntiini lausunto Seuralle tulleista 
kansanrunousko^ o elmista : 

.Neiti Ii. Hynninen on jättänyt kokoelman Tverin Karjalasta 
keräämäänsä kansanrunoutta; ehdotetaan lii markan kirjapal- 
kinto ; 

Vlioppilas Väinö Kallio, kokoelman säveliä ja lauluja Kii- 
kalasta, Perniöstä ja Uskelasta y. m.; cl ulotetaan 150 markan 
rahapalkinto ja 1[»0 markan kirjapalkinto; 

Maisteri Lauri Keitiuw.it on jättänyt Väruilannin metsä- 
suomalaisilta muistiinpaneinansit loitsut, joista palkkioksi ('luis- 
tetaan LO markan arv. kirjoja; 

Kansak. opettaja 0, Kivisalo, pari satua Peräseinäjoelta; 
ohoitotuan 1(1 mkan kirjapalkinto; 

Yliopp. Heikki Kokkonen, satuja, runoja, lauluja, sanan- 
laskuja, arvotuksia sekä kunsatieteollisiä muistiinpanoja Juualta 
ja Enosta; ehdotetaan 50 markan kirjapalkinto; 

Maisteri Anshelm Koske n jankko, tuuti lauluja, 1 ei k k il u kuja, 
sananlaskuja sekä arvotuksia Raudusta ja Heinolasta; main: 
kiitoksella; 

Kauppias ./, tl'. Kotikoski on lähettänyt kokoelman ru- 
noja, lauluja ja sävelmiä sekit kansatieteellisiä aineksia Hä- 
meestä ja Punkalaitumelta; ehdotetaan 30 markan kirjapal- 
kinto : 

Yliopp. Väinö Krohn, loitsun Kuusamosta; mainitaan kii- 
toksella : 

Opettaja Iisak Kuka, kertomuksen Inkerin häätavoista; 
!■] id o te taan 120 k: ei kirjapalkinto; KeskustelemttkBet 19 8 /x 09. Maisteri J. Kujola, loitsuja Salmista; mainitaan kii- 
toksella: 

Maisteri J. V. Lehtonen, yhden arvotuksen Lahdesta; mai- 
nitaan kiitoksella; 

Kapellimestari S. Lindpere on jättänyt osaa stipendiaat- 
tina keräämistään sävelmistä; 

Yliopp. Lauri Merikallio on antanut kokoelman satuja, 
runoja, loitsuja sekä taikoja Paltamosta sekä Haukiputaalta; 
ehdotetaan 50 markan kirjapalkinto; 

Opettaja Samuli Paulaharju, satuja, runoja, lauluja, leikki- 
lukuja ja kansatieteellisiä muistiinpanoja Karjalan kannakselta; 
ehdotetaan 100 markan kirjapalkinto; 

Yliopp. A. -A. Pulkkinen, lauluja sika kuvaus Parikkalan 
kansantansseista; ehdotetaan 30 markan kirjapalkinto; 

| Opettaja Frans Saarelma, sävelmiä ja lauluja Mouhijär- 
veltti; ehdotetaan 20 markan kirjapalkinto; 

I Hra K, A, Saarinen, sävelmiä ja lauluja Hämeenkyröstä, 
Sulkavalta f a Ylöj ärveltä ; ehdotetaan 1 5 markan kirj apalkinto ; 

Neiti Hilja Sonkkila, runoja ja sananlaskuja Viipurin pi- 
täjästä; ehdotetaan 15 markan kirjapalkinto; 

Yliopp, Eino Tikkanen, loitsuja ja taikoja Kiuruvedeltä: 
ehdotetaan 20 markan kirjapalkinto; 

Asioitsija A. Turunen, taikoja ja sananlaskuja Ilomant- 
sista; ehdotetaan 10 markan kirjapalkinto; 

Opettaja J. Tyyskä, satuja, lauluja, sananlaskuja ja kan- 
satieteellisiä aineksia Soinista; ehdotetaan 65 markan kirja- 
palkinto; 

Opettaja A. IVallmmäki, sävelmiä, loitsuja ja. taikoja Lehti- 
mäeltä; ehdotetaan 20 markan kirjapalkinto; 

Metsäherra Emil IVichmann, lauluja, loitsuja, sananlas- 
kuja ja arvotuksia Karjalasta; mainitaan kiitoksella; 

Opettaja E. Vihervaara, runoja, lauluja, loitsuja, sanan- 
laskuja sekä arvotuksia Punkalaitumella ja Pöytyältä; ehdote- 
taan 120 markan kirjapalkinto; 

Seuran stipendiaatti Lukkarinen on jättänyt viimekesäisen 
matkansa tulokset: joukon satuja, runoja, lauluja, loitsuja, tai- 78 Keskmtdemvkaet 19*1x09. 

koja, kuvauksia häätavoista tiikerissä, Liperissä y. m. Ehdo- 
tetaan puhhiaksikirjoitaspalkkioksi 150 markkaa. 

Eerra /. Marttiin on pyytänyt 75 markan matkarahan 
voidaksensa jatkaa keräyksiänaä Vienan Karjalassa ja saa va- 
liokunta puolestansa kannattaa 75 markan myöntämistä hra 
Jiart tiilille, joka on tuntuvasti kartuttanut Seuran kansanrunous- 
kokoelmia. 

Helsingissä lokak. 6 p:nä 1909. 

Kansatiefa eilisen valiokunnan puolesta: 
Kaarle Krohn. 

15 §, Luettiin niinikään ja hyväksyttiin Kielitieteellisen 
valiokunnan lausunto: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 9 

Kansankielen sana varain keruussa ja tutkimisessa työs- 
kennelleistä viimekesäisistä stipendiaateista ovat seuraavat tuo- 
neet jo työnsä tulokset seuran kokoelmiin: 

Yliopp. Ilmari Jäämaa n. 2,000 sanalippua Heinolan 
murteen alueelta, jossa hän on läpikäynyt v:llä, ?/:llä, äYLlä. ja 
ödlii alkavat yhdistämättömät sanat (Keräilysanaston 554 — 
606 ss.); 

yliopp. Arvo Meri u. 1,500 sl. Pyhämaan Luodon 
murteesta, jonka sanastoa hän on tarkastanut sanasta huopailla 
alkaen J- kirjaimen loppuna saakka (Keräilysanaston 58 — 99 ss.); 

yliopp. Eemil Saarimaa n, 3,000 sl. Mynämäen mnr- 
fceesta, jonka sanastoa hän on tarkastanut jäikiliitteestä -pa(s) 
alkaen sanaan röörinki (Keräilysanaston 337 — 446 ss,). 

Herra A, Merelle ehdotetaan stipendinsä lisäksi 25 ink;n 
arvoista kirjapalkkiota. 

Yliopp. J. Varpela, joka viime kesänä on jatkanut Nak- 
kilassa X. Ruususen tekemän sanaston tarkastusta sanasta Keskuslelemukset 19'js.O!). 7°. 

sankanenä sanaan vaakasuora (452- — 554 ss,), on myöskin jo 
tuonut Seuralla takaisin tämän osan sanastoa oikaisuilla ja 
lisäyksillä v arus tettu n a. 

Yllämainituiden lisäksi on yliopp, H. Kokkonen lähettä- 
nyt Suuralle 124 sl. Juuasta ja 23 sl. Enosta, joista ehdo- 
tetaan palkkioksi Varonen, Yainajainpalvelus. 

Samoin kansak.-op. Eevert Leino n. 150 muistiinpanoa 
Sodankylästä; ehdotetaan palkkioksi Aspelin, Suomalaisen 
taitoon historia sekä Kullervon runot (sidottuina kumpikin). 

Kansak,-op. Frans Saarelma on lähettänyt 103 sanalippua 
ja 16 lehtistä muui a murrenäytettä M o u h i j ä r v e 1 1 ä sekä 31 
sl. Euotsin-Pyhtäältä; ehdotetaan palkkioksi Aspelin, Suo- 
malaisen taiteen historia (sid.) ja Elorinus, Sananlascut. 

Kansak.-op. F. J. Heininen on lähettänyt Lapin pitä- 
jästä (T. 1.) 110 sl., joista ehdotetaan palkkioksi Aspelin, Suo- 
malaisen taiteen historia (sid.). 

Helsingissä 6 p. lokak. 1900. 

Kielitieteellisen valiokunnan puolesta: 
E. A. Tunkein. 10 i;. Yalmistusvaliokuntaan, joka lehtori A. Jalavan 
kuoleman kautta oli jäänyt vajajäseniseksi, päätettiin pyytää 
maist, A. Kannistoa apujäseneksi ensi vuosikokoukseen saakka. 

17 ej. Kansatieteellisen valiokunnan jäseneksi toht. A. 
Niemen jälkeen pyydettiin maist. V. Salmista. 

IS g. Luettiin opettaja F. A. Salolan kirje, jossa hän 
ilmottaa aikovansa yhdessä ylioppilas V. Kallion kanssa jul- 
kaista laulun oppikirjan kansakouluja varten ja pyytää saada 
oppikirjaansa varten käyttää Seuran julkaisemia ja sen hallussa 
olevia kiuluja. Yalmistnsvalioktinnan ehdotuksen mukaisesti 
Seura tähän suostui, ehdolla että laulujen lähde mainitaan ja 
että Seuran kirjastoon lähetetään teosta vähintäin 1 kappale. 

19 §. Tohtori Ilmari Krohnin toivomuksesta päätettiin 
lähettää kaikki Seuran toimesta tähän saakka ilmestyneet kan- 80 Kegkustelemukset t9'/X.0&. 

san sävel n uit seuraaville fi ulkomaiselle tutkijalla ■ ja asianharras- 
tajalle: pastori Gottlieb Brandsch, Unkari, prof. W. Schmidt, 
lähellä Wieniä, prof, Josef Pommer, Wien, hra Josel Götz, 
Bränn, prof. Ottokar Hostinsky, l'rag, prof. Filaret, Kolessa, 
Lemberg. 

20 §. K. Erwastin ja V. Hellmanin rahaston lahjotus- 
kirjan 7:s, Seuraa koskeva kohta hyväksyttiin. Lahjotuskirja 
on näin kuuluva : K. Erwast'in ja V. Hellmanin rahaston 
Lahjoitmkirja. 

Noudattaen yliopettaja K. Erwastin ja kolleega V. Heli- 
mauin entistnn oppilaiden kokouksessaan marraskuun 11 :nä päi- 
vänä v. 1004 tekemää päätöstä., jonka mukaan ylijään iii uii~tä 
rahoista, mitkä hoidan kesken oli kerätty mainittujen opettaja- 
vainajioii muistoksi pystytettyjä hautapatsaita varten, oli muo- 
dostettava stipendirahastoksi Helsingin suomalaisen normaali- 
lyseon oppilaiden hyväksi, me allekirjoittaneet kokouksen va- 
litsemina edusmiehinä saamme kunnian Helsingin suomalaisen 
alkeisopiston stipendirahaston hoitokunnalle jättää mainitusta 
ylijäämästä muodostuneen summan seiisomäiisataa kaksikym- 
mentäkolme (723) Suomen markkaa kuusikymmentä. (fiO) pen- 
niä käytettäväksi seuraavien, lahjoittajain asettamien määräys- 
ten luukaan: 

1. Stipendirahastoa, jota nimitettäköön K. Ervvastin ja 
V. Hellmanin rahastoksi, hoitaa Helsingin suomalaisen alkeis- 
opiston stipendirahaston hoitokunta; 

2. Rahaston koroista on vuosittain annettava yksi tahi 
useampia apurahoja Helsingin suomalaisen normaalilyseon sii- 
voille ja etoville oppilaille opettajien harkinnan mukaan; 

3. Apurahoja alettakoon jakaa vasta kun rahaston pää- 
oma korkolisäysten sekä mahdollisesti tehtyjen lisälahjoitusten 
kautta on kasvanut tuhanneksi (1,000) markaksi ja täytenä tu- 
hantena on yhden vuoden tuottanut korkoja; Keskudäemukset 19*js.09. s 1 

4. Rahastoa kasvatettakoon senkin jälkeen kun apu- 
rahoja on alettu jakaa siten, että kertyneistä koroista määrä, 
joka vastaa vähintäin 2 °/ korkoa pääomalle, vuosittain lisä- 
tään pääomaan, kunnes tämä on noussut kahteen tuhanteen 
(11,000) markkaan; 

5, Edelleen suurennettakoon raliastoa vuosittain lisää- 
mällä pääomaan määrä, joka vastaa vähintäin 1 °/ korkoa pää- 
omalle, kunnes rahasto tekee kymmenen tuhatta (10,000) Suo- 
men markkaa; 

li. Tämän jälkeen on hoitokunnalla valin joko määrätä 
kaikki korot käytettäviksi 2:ssa kohdassa mainittuun t aukotuk- 
seen tahi vieläkin lisätä osa koroista pääomaan; 

7. Jos suomalaisen normaalilyseon opetuskieli vaihtuisi 
tahi koulun oloissa tapahtuisi semmoisia muutoksia, ettei ra- 
hastoa voitaisi hoitokunnan mielestä käyttää alkuperäiseen tar- 
k otukseen, on rahasto luovutettava Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran haltuun käytettäväksi Seuran määrättävään tarkotukseen. 

Helsingissä 11 p. joulukuuta. 1904. 

Joos. J. Mikkola, Allan Serlachius. 

N, Setälä. H. F. Silander. 

Valter Sipilä, 

21 §. Esimies ilmotti rouva Jalavan lahjottaneen Seuran 
muotokuvakokoelmaan miesvainajansa lehtori A. Jalavan valo- 
huvi!]] k abi netti kokoa. 

22 §. Ehd otettiin ja hyväksyttiin uusiksi jäseniksi toh- 
torinrouva, maisteri Hilma Gabriella Jahnsson ja maist, Johan- 
nes Wihtori Lehtonen. 

23 §. Kertomuksensa san an keräily työstä olivat antaneet 
Seuran viimekesäiset stipendiaatit: ylioppilaat Ilmari .liiilmiiu. 
Arvo Meri, Eemil Saarimaa, Jussi Varpela, Emmi Hall sekä 
kertomukset äänneopillisista tutkimusmatkoistaan stipendiaatit, 
fil. kand. Jussi Laurosela sekä yliopp. Paul Nyberg, 82 Ked-mtehmukset 19 "/x 09. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Allokirj ottaneen kertomus sanaukeräilytyöstä Heinolan 
pitäjässä kesällä 1909. 

Haluten saada nykyisellä kotipaikallani, Heinolan pitä- 
jässä, s an an keräystyö n alulle, Heinolan murre kun monessa 
suhteessa on omituinen, ja on pelättävissä, että paljon mene- 
tettäisiin, jos varsin kauvan viipyisi ennenkuin sen sanavaroja 
ja lauseparsia ruvettaisiin kokoamaan, pyysin ja sainkin sitten. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta viimefkovännä kuukaudeksi 
stipendin mainittua ty5tä varten. 

Koska en itse ole Heinolan pitäjästä syntyisin, vaan ai- 
noastaan asunut Heinolan kaupungissa ja sen lähistöllä kym- 
menisen vuotta, oli ensimäisenä tehtävänäni, ensin tutustuttuani 
maisteri Lindf orsin tutkimukseen Heinolan murteesta ja toi i tori 
Tunkelon toimittamaan Aänuckirjotus-chdotukseen, hyvän kieli- 
mestarin etsiminen. Mutta siinä olikin pulmallinen paikka. 
Koko kesäkuun alkupuolen kuljeskelin pitäjän itäosissa löytä- 
mättä ketään vakinaiseksi kielimestariksi kelpaavaa tai sopi- 
vaa. Käännyin sitten läntiselle puolelle ja kolmen kilometrin 
päässä Heinolasta, Niemelän kylässä sijaitsevasta Hevossaaren 
talosta tapasin mieleiseni miehen. Hän oli talon 73:n vuoden 
vanha isäntä, Juho Saarela nimeltään, hupainen, puhelias ukko, 
koko ikänsä paikkakunnalla oleillut. Mutta vielä kerran vaih- 
doin „mestari.a", kun huomasin, että työ isäntäiniehestä alkoi 
tuntua hieman ikävältä. Talosta parin kivenheiton matkaa oli 
torppa, jossa asui tyttärensä luona 79-vuotias Kustaa Villman, 
Kippari-Kustaaksi mainittu, koska liäu onnen kanavan rakenta- 
mista oli snunvlla veneellään kuljettanut puutavaraa. Hän 
täytti kaikki ehdot, oli ollut ikänsä niillä seutuvilla — ja hän 
oli myös uskollinen loppuun asti. Vaikkei hän mikään varsin 
erinomainen ollutkaan, niin luulen kuitenkin, että parempaakin 
olisi saanut kaukaa hakea. 

Kävin hänen kerallaan läpi koko F-kirjaimen, sivut 554 
— Ö97, kuitenkin vain lihavilla kirjaimilla painetut sanat, — KeskmieUmuksel 19 6 /x 09. 83 

sekä Y:u, A:n ja ftn, sivut 597 — 606. kaksi viimeistä aivan 
kokonaan „hienopränttisine" sanoi neonkin. 

Aamupuolella sousio kotoani kaupungista kielimestarini 
luo ja illalla kirjot-telin puhtaaksi päiviin saaliin. Sekä tästä 
menettelystäni että alkupuolella keruuta vähä väliä tapa h tii- 
neestä kielimestarin vaihdosta johtuvat osaksi no monot epä- 
tasaisuudet, mitä työssäni on, - — Aina kun suinkin vain on 
ollut mahdollista, olen selitellyt sanat kielimestarin omin sa- 
noin. Tällöin on kuitenkin ollut vaikeata pikakirjotusta osaa- 
mattoman välttää kaikkia virheitä merkitsemistavasssi. 

Monta kertaa sain keruu-aikana tuntea, miten epävarmaa ja 
hataraa kyselemismenettely on. Työn onnistumisen välttämättö- 
mänä ehtona on murteen jotenkin täydellinen tunteminen ja 
sanojen monenkertainen tarkistaminen useilla kielimestareilla ja 
puhetta kuuntelemalla. Kd eilistä en voi sanoa omanneeni, eikä 
minulla jälkimäiseenkään ollut tarpeeksi aikaa eikä tilaisuutta. 

Murrealueen eteläraja kulkee pitkin pitäjän rajaa, joka 
unkin luonnollista, koska Heinolan pitäjän siinä erottaa Iitistä 
laaja, melkein asumaton ala. Pitäjän kaakkoiskulmalla joutuu 
murre kosketuksiin Iitin murteen kanssa ja itä- ja pohjoiskul- 
milla muuttuu se jonkun verran savo laiseksi. Pohjoisrajaa en 
voi tällä kertaa määrätä tarkoin, länsi- ja lounaispuolellakin on 
varsinaisen murrerajan määrääminen vaikeaa. Pitäjän rajaa 
voi ehkä sielläkin pitää tarkimpana rajana, sillä sanastollisessa 
suhteessa, sijamuodoissa sekä yhdessä ja toisessa pikkuseikassa 
huomaa oroa sen kummallakin puolen. — Keskellä pitäjää on 
kirkonkylä aikoinaan muodostanut aivan erinäisen ominaisen 
murrealueensa, ja ympärillä oleva kansakin on sen huomannut, 
kuuleo sanottavan: kirkonkylä s puhutaa ihan toisel tapaa, siel 
sanotaa tulli ja mänii (tulee ja menee), rvyt tuo eroavaisuus 
päivä päivältä häviää; tuskinpa enää onkaan monta sen taita- 
jaa. Oli aikomukseni saada sieltä muistiinpanoja, mutta ainoa 
vanhanajan mies, joka siellä olisi kielimestariksi sopinut, kiel- 
täytyi jyrkästi siksi rupeamasta, sanoen: ,,siilii liittup minä en 
rapea". Hän oli vähän liiaksi vanhanajan mies. 84 Kexkustelemukset 19 Vx 09. 

Sanalippujen mukaan liitän selonteon käyttämästäni mer- 
kitsemistavasta. 

Sannilla kuu jätän Seuran haltuun työni tuloksen, joukon 
kolmatta tuhatta sanalippua, kiitän Seuraa stipendistä, joka soi 
minulle tilaisuuden tehdä edes jotain rakkaan asian hyväksi — 
ja toivon että Seura minua ansiokkaampien työmiesten avulla 
on saattava aletun yrityksen siolläkin mahdollisimman pian 
päätökseen. 

Helsinki 23. [X. 1909. 

Ilmari Jä limaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle! 

Saatuani viime keväänä Seuralta 125 mk:n stipendin sa- 
nankeruuta varten Pyhämaan luodon pitäjässä yhden kuukau- 
den aikana, aloin heti ottaa selvää foneettisesta kirjoitustavasta 
sekä murteen pääominaisuuksista. Nämä olivat jo kyllä ennes- 
täänkin jokseenkin tutut, kotipaikkani kun on aivan Pyhämaan 
luodon rajaseuduilla ja koko ikäni olen ollut tekemisissä mur- 
retta puhu vain henkilöitten kanssa, vieläpä sitä enimmäkseen 
itsekin käyttänyt. Sanojen paperille merkitseminen ei kuiten- 
kaan ollut vaikeutta tuottamatta ja työn kestäessä tuli huo- 
maamaan yliä uusia seikkoja, jonka vuoksi kävinkin työhöni 
kuuluneen osan lävitse neljä kertaa, tehden joka kerralla tar- 
peellisia korjauksia. 

Suurta vaikeutta tuotti puheäänettömäin moediain selville 
saaminen; nämä nim. Pyhämaan luodolla eivät ole ensinkään 
yhtä säännöllisesti esiintyviä, kuin ne kuuluvat olevan lähem- 
pänä Rauman seutuja. Varsinkin pnheäänettömän dentaali- 
klusiilin tapasiu vain aniharvoin; muut kylläkin esiintyvät jok- 
seenkin yleisesti. — Myöskään pulieäänetön inter- (tai post-) 
dentaalinen spirantti ei Pyhämaan luodolla enää ole yleinen, 
ei ainakaan nuoremmalla polvella; pitäjän lounaiskulmalla se 
on kokonaan käytännöstä poissa. Vakinainen kielimestarini ■■ Keskustetemukset 19 'Ix 09. S5 

sitä kuitenkin käytti milfei säännöllisesti, mutta hiinpä! onkin 
pitäjäin vanhin mies ja siia puhuu ehdottomasti vanhimman pol- 
ven murretta, — Suurinta vaikeutta minulle tuotti kuitenkin 
niitten äänteitten merkintä, joita toht. Ojansuu tutkimuksessaan 
■ ■n i maissut merkeillä S ja d. En tiedä onko näilläi merkeillä 
tarkotettu samaa äännettä, mutta toht. Ojansuun tutkimusta tar- 
kastellessani olen ollut havaitsevinani, että. hän on toisessa 
osassa teostaan samaa äännettä merkinnyt edellisellä, toisessa 
taas jälkimmäisellä tavalla. En itse ole tavannut ainakaan sel- 
laista äännettä, jonka prof. Setälä selittää heikoksi tremulan- 
tiksi vaan sen sijaan yleisesti puheäänellisen postdentaali- 
spirantin. Tätä äännottä olen merkinnyt d:llä. — Sanojen mu- 
kana seuranneessa selityksessä on laihemmin puhuttu käyttä- 
mistäni merkeistä. 

Mitä keräystapaan tulee, niin en ole katsonut edulliseksi 
käyttöni aina samaa vakinaista kielimestaria, koska jokaisella 
yksilöllä luonnollisesti on oma puhetapansa ja ääntämisominai- 
siuitensa eikä yhdellä henkilöllä aina sata olemaan muistissaan- 
kaan kaikkia käytännössä olevia sanoja. Sitä paitsi olen pitä- 
nyt silmällä sitä seikkaa, että koko pitäjän alueella käytettävät 
muodot mahdollisimman tarkasti kaikki tulisivat merkityiksi. 
Ja nämä muodot ovatkin sangen vaihtelevia, mitä erittäinkin 
sijoihin tulee. Niinpä esim, &'(?rta-sanasta on mon, gen. lavl- 
tate, lauttatte tai luodolle. Tämän tähden kiivin osani ensi 
ki-iTan lävitse ilman erikoista kielimestaria, kysyen tietoja eri 
paikoissa, kuiluinkin tavattavissa olleilta henkilöiltä. Kun tä- 
män jälkeen vielä olin tarkastanut muistiinpanoni, läksin hake- 
maan erikoista mestaria, jotta saamani tiedot tulisivat varmen- 
netuiksi ja samalla syntyisi suurempaa yhdenmukaisuutta. Var- 
mimpana paikkana pidin kirkonkyliiä, koska se kerran on pi- 
täjän keskus. Laurilan talon vaari, joka yleisesti tunnetaan 
nimellä! ,,L,aorIa fflr", suostui mielellään rupeamaan avustajak- 
seni, nän kun muutenkin vanhuuden tähden istuskelee tuvassa 
päivät I pitkät. Hänet katsoin erittäin sopivaksi, koska hän 88- 
vnoti aaria ukkona varmasti puhuu oikeaa vanhaa »pyhä maata" 
ja vanhuudestaan huolimatta kuitenkin on vielä verrattain reima 86 Keskust elem ukset 1 '■> Vs. 09. 

ja voi laskea meheviä sukkeluuksiakin miten paljon hyvänsä. 
Hänen kuulossaan ja näössään en huomannut mitään vikaa ja 
muistikin näytti ylitä tarkalta, kuin kenen muun hyvänsä. Tar- 
kastin nyt hänen luonaan koko kokoelman, tehden korjauksia 
ja lisäyksiä ukon määräysten mukaan. Tämän jälkeen vasta 
kirjoitin sanat puhtaaksi niiden lopulliseen muotoon. 

Keräilysanastosta kävin järjestyksessä läpi tse /-kirjaimen 
loppuun saakka. Sitä paitsi merkitsin joukon oudompia sanoja 
alkukirjaimeen katsomatta. Nämä kaipaavat vielä lopullista 
järjestelyä. 

Lopuksi saan kiittää Seuraa saamastani stipendistä. 

Helsingissä 22 p:uä syysk. 1909. 

Arvo Meri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Samalla kun jätän arvoisalle Seuralle kotipitäjässäni My- 
nämäessä viime kesänä keräämäni sanat, saan mainita keräys- 
työstäni seuraavan. 

Keruaseen tulin tällä kertaa kävi tiineeksi jo ti kuu verran 
toista kuukautta, koska erinäisistä syistä omistin osan siitä 
1 1 / 2 kuukauden ajasta, mikä minun oli määrä kerätä kansan- 
runoutta Varsinais-Snoiuessa, sanankeräystyöhön. Näin sain 
kokoon kaikkiani] noin 3.000 lippua, jotka vastaavat Keräily- 
sanaston sivuja 337 — 446 (-pas — röörinki). Syynä siihen, etten 
suoraan jatkanut työtäni siitä, mihin sen edellisenä kesänä lo- 
petin, oli se, etten voinut saada Lönnrotin sanakirjan n- ja o- 
kirjainiet sekä p-kirjaimcu alkupuolen sisältävää vihkoa. Mur- 
teessa tuntemattomien sanojen yli olen samoin kuin edellisellä- 
kin kerralla vetänyt sanastoon viivan. Kaikki muut olen kir- 
j ottanut lippuihin. Muista kirjaimista kuin käsillä olleista olen 
merkinnyt muistiin noin 100 sanaa, mitkä muistiinpanot nekin 
voin pian Seuralle luovuttaa. 

Kielimestarina käytin samaa ukkoa kuin edellisenäkin 
kesänä. Useimnuit muistiinpanoni tarkistin tämän lisäksi muilla Ke&fatstelemuksrt 19 ( /x 09. 87 murretta hyvin taitavilla henkilöillä. Kun nämä olivat nuorem- 
pia, on joukkoon tullut jokunen sana, joka oli kielimestarille 
kokonaan tuntematon. Hänen puheensa edusti siksi vanhaa 
hintaa, että esim. sellaiset sanat kuin postimerkki ja pulpetti 
olivat hänelle aivan outoja. Melkoinen joukko tällaisia uusia, 
nuoren polven ja yleisesti käyttämiä sanoja on jäänyt lippuihin 
merkitsemättä. 

Transskriptsion y. m. suhteen viittaan edellisen kesän 
kertomukseeni. Lisättäköön vain, että olen merkinnyt ^fcn 
heikkoasteisen vastineen ijaillä, koska tämä edustus tuntuu mur- 
teessa olevan yleisin. Puh e äänettömät vokalit, joita esiintyy 
lauseen lopussa ja puheen pysähdyskohdissa ja jotka ennen 
olen jättänyt useimmiten merkitsemättä, olen nyt merkinnyt 
käyttämällä kapitelikirjaimia. 

Kiitän arvoisaa Seuraa stipendistä. 

Helsingissä syysk, 18 pmä 1909. Kunnioittaen : 

Eemil Saarimaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. Saatuani Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta viime ke- 
väänä stipendin Nakkilan pitäjän kansankielen tutkimista ja 
sana vara in keruuta ja tarkistamista varten kahden kuukauden 
aikana aloin työni kosäkuun alussa ja työskentelin kesäkuun 
puoliväliin saakka, Noin kaksiviikkoisen väliajan perästä jat- 
koin taas työtäni heinäkuun alusta elokuun puoliväliin asti ja 
tein työtä päivittäin noin 9 tuntia. Kielimestarikseni onnistuin 
nytkin saamaan entisen talollisen Frans Bariin gin Nakkilan 
Kukonharjan kylästä, saman henkilön, joka minulla on ollut 
samassa toimessa kahtena edellisenä kesänä. Koko tänä aikana 
läpikävm ja tarkistin ent, aliupseeri N. Ruususen keräämää 
sanakokoelmaa noin 1 l 't tuhatta sanaa. 88 Ktskuddenmhet 19 ",/x 09. 

Tekemistäni kielellisistä havainnoista mainittakoon m, m, 
diftongireduseeraus, Nakkilan murteessa nimittäin u, ii ja i 
ollessaan diftongin jälkikomponentteina pääkorollisessa tavussa 
A:n, lm, r:n ja v.n seuratessa reduseerantuvat edellisen kompo- 
nenttinsa ja jälkimäisen tavun vokaalin yhteisestä vaikutuksesta 
u ö:ksi tai o:n jäljessä o:ksi, ii öiksi tai ö:n jäljessä ö:ksi ja 
i e:ksi tai e: n jäljessä e:ksl. Reduseeraosta ei esiinny, jos 
diftongin edellisenä komponenttina tai sitä seuraavassa (avussa 
on ollut m, M tai i. Ai-, el-, o%- ja «/-loppuisten diftongien 
jälldkomponentti ei myöskään olo rednseerautunut lm seura- 
tessa, esim. vaölovistoi, kaöloi. raörallehrei, koko, löhat, voro, 
koralline, oroi, ripelkäimiisi, äöräl, Mlä, kohä, roelo, koet a, 
voerä, kehäs, reret, leväsi, sSväs, nora, li)retti. 

Huomiota ansaitsee myöskin loppu-n:n käsittely. A T sanan 
lopussa on nimittäin kadonnut hm ja sm edeltä sekä lauseen 
lopusta, osiin, hevose häntä, ovii sarana. Häm jmestas ka uni 
hevose. Loppu-M on kehittynyt km edellä rf.ksi ja p:n edellä 
m:ksi, esim. huttney^Jcatto, korntenimjpippu. Assimileerautunut 
nasaalien, likvidain ja puolivokaalien kanssa niiden alk:i 
seuraavaa sanaa, esim. hevosem,^makd, poiul^lakki, ftikärjnisUt, 
reisiäkö, perunamuv juako. 

Siitä yhteissuomalaisesta äänneomituisuudesta, ett ii korol- 
lisen tavun vokaalia seuraava pnheään eilinen konsonantti esiin- 
tyi lyhytaikaisena geminaattana, on kai johtunut se ilmiö Nak- 
kilan murteessa, että ensimäison tavun alussa kaikissa niissä 
tapauksissa, jolloin y, d, fi, h suljetun tavun alusta korotto- 
man tavun vokaalin jäljestä ovat kadonneet ja on syntynyt 
pitkä vokaali tai diftongi, on korollisen tavun jäljessä tavua 
alottava lyhyt konsonantti kehittynyt geminaataksi. Tämä 
äänneilmiö on analogian kautta yleistynyt puheään ett omiinkin 
konsonantteihin. Esim. kure ~ kitt&n, liäve «n liäpptn, 
makke, kolle, kippe, sahat ~ sahhän, tasät ~ . iassän, avät "- 
avvän, ku{a ~ kuiiän, aiiu, kohhö, imme, sannö, ruppS, karrä, 
lissa, travvä. Vielä on tämä äänneilmiö yleistynyt niihinkin 
tapauksiin, joissa yhteissuomalainen y on tavun alusta pääkorol- 
lisen tavun likvidan ja h:n jäljestä kadonnut ja yM seurannut Keskusklemiikset 19 '/x 0.9. 89 

vokaali on pitentynyfc, esim. ialka -~ iallän, olkti ~- olläl, 
arka -— • ärrän, Turku ■—■ Turrun, nahka — nahhän, tähkä 
~ talihan. 

Lopuksi pyydän kiittää Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- 
raa minulle myönnetystä stipendistä, 

Nakkilan Kukonhai-jassa elok. 14 p. 1009. 

Jussi Varpcla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Viime toukokuussa sain Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- 
ralta kahden kuukauden stipendin, kootakseni Alatorniolla sen 
paikkakunnan murresanoja. Sain tehtäväkseni jatkaa Kemin 
murrealueella alotottua työtä, niinmuodoin kirjaimesta L 
eteenpäin. 

1 Vaikkakin olen Tornion kaupungista syntyisin ja suurim- 
osau ikääni siellä elänyt, en kuitenkaan ole niin paljon 
perehtynyt Tornion murteeseen, että olisin voinut työtä alot- 
taissani ehdottomasti luottaa omaan korvaani sanojen ääntämis- 
tavoissa, vaikkakin tunsin suurimman osau sanoja, mitä maini- 
tulla murrealueella käytetään. Juuri se seikka, että en osan- 
nut sanoja ääntää torniolaiseen tapaan, pelotti minua suoras- 
taan alkamasta sanojen kyselyä Alatorniolla, sillä olen kuullut 
monen murteeseen perehtymättömän sanankorääjän haittana ol- 
leen eon että kielimestarit, kyselijän puhuessa kirjakieltä, alka- 
vat matkia sitä, ja siitä on ymmärrettävää vahinkoa. 

Tiiman seikan vuoksi päätin Kesäkuun käyttää tutkimalla, 
mihin asti murrealue oikein ulottuu. Tarkoitukseni oli ensinnä 
lähteä pohjoiseen päin Torriionjokivartta aina Muouioon tai 
Enontekiöön asti. Varustauduin innolla tuolle suurelle mat- 
kalle, johon myöskin piti ottaa osaa useampia ylioppilastove- 
reitani ori osista maata. Mutta miten ollakkaan, kun matkaan 
piti lähteä, sainkin joka suunnalta ilmoituksen, että retkelle 
aikoneet eivät voineetkaan lähteä. Kullakin oli omat esteensä. 90 Keskustele mu kae t 1 6 x f ' '■ < . 

Mikä velttoon kesänviettoon heittäytyneenä pelkäsi pohjaa kyl- 
myyttä ja pitkällisen matkan vaivoja, sillä aikomuksemme oli 
ainakin puolet matkaa kulkea jalkaisin, jotta opittaisiin parem- 
min tuntemaan seutuja ja kansantapoja, — mikä taasen oli 
päättänytkin lähteä toisille sein luille. 

Su oli luonnollisesti ikävä sanoma minulle, mutta kaikesta 
huolimatta päätin lähteä vaikkapa aivan yksinänikin Pelloon 
asti, niissä muutamien torniolaisten antamain tietojen mukaan 
piti murteen huomattavasti muuttua. 

Kesäkuun alkupäivinä lähdin sitte nuoremman sisareni 
kanssa tallustelemaan kohti keskiyön-auringon maata, sillä, hä- 
peä tunnustaa, en ole vielä käynyt Aavasaksalla, vaikkakin 
olen melkein sen juurella asunut. Mutta se on hyvin tornio- 
laista; ensin matkustetaan muut maat ja mantereet, sitte vasta, 
kuultuaan muiden ylistävän heidän seutu jaan, lähdetään niitä- 
kin katselemaan. 

En huoli ruveta kertomaan yksityiskohtaiseni tn in matkas- 
tamme, sillä joka ainoa melkein, joka on. ollut pitemmillä jalka- 
utat koilla kesällä tuntee tuon sarallisen tarinan rakot hm ei s ta 
jaloista, auringon paahteen, aiheuttamasta velttoudesta ja noista 
li irveistä sääski stä oli hyttysistä, kuten pohjoisessa sanotaan. 
jotka ovat Lapissa päin matkustavan suurin vitsaus kesällä. 

Pääasia oli nyt kuitenkin se, että emme milloinkaan Pel- 
loon tulleet, emmekä niin muodoin saaneet tietää, jatkuiko 
murrealue siitä ylöspäin, sillä käytyämme noin hiukan toista- 
kymmentä kilometriä Aavasaksalta pohjoiseen päin pidimme 
viisaimpana lähteä hiljalleen kotia päin, sillä siinä tapauksessa 
meillä olisi enemmän hyötyä murteen op pituisessa, kuin aina 
vaan lyhyessä ajassa ylöspäin kiiruhtamisessa. 

Melkein 2 viikkoa kosti paluumatkamme, sillit vietimme 
päivämääriä talonpoikaistaloissa kuunnellen kansan puhetapa» 
ja kysellen siltä sanoja. — Niin kyselin siellä useampia lehtiä 
sanastoa, jotka kuitenkin Alatorniolle varsinaiselle työmaalleni 
tultua kävin uudelleen läpi. Muutoin en huomannut juuri 
suurta eroa Ylä- ja Alatornion puhetavassa. Sanat olivat mel- 
kein saliini, autuastaan imuitnmissii iiäntiiaii-itavuis-di huoma-iin Reskustdemukset ] 9*1x09. 91 

eroavaisuutta. Sano istu, joita ei käytetä Alatorniolla, mutta 
jotka olon Ylitorniolta saanut, olon merkinnyt lippuihin: Y-tor- 
nio, muut olen merkinnyt A-toruio. sillä Ylitorniolta saamani 
sanat tarkistin Alatorniolla. 

Vasta matkalta palattuani, kun luulin osaavani itsekin 
puhua puheona olevaa murrotta ja uskalsin paremmin luottaa 
korvaani, jutra tiesin missä kielimestarini mahdollisesti ereh- 
tyisi, aloin etsiä itselleni sellaista. Mutta niin hauskaa kuin 
Ylitorniolla oli ollutkin useimmissa paikoin tuumia ihmisten 
kanssa mainitusta työstit, näytti se Alatorniolla aivan mah- 
dottomalta. 

Ylitorniolla päin kulkee kesäisin ihmistä joka suunnalta 
maailmaa, joten ne tottuvat siellä kaikenlaisiin kyselyihin, 
mutta Alatorniolaisot ovat sellaisille perin outoja. Vakinaisesi a 
kielimestarista ei ollut niin muodoin aluksi puhettakaan, sillä 
Alatorniolainen ei ala rahallakaan seilaisi 'en, niihin ei tn dll 
varmasti pystyvänsä. Juuri tuo itseensä luottamattomnns tässä 
oudossa asiassa vaikeutti työtäni ainakin aluksi. id kukaan 
tahtonut alkaa itse vastailla, neuvoi siihen ja siihenki „ kyi- 
llään" sen ja seuki „tietoviishauu" miehen ,,tykö" ja kuu uu- 
nit sen luo — tii-ienkiu oli huhu jo edeltäpäin käynyt asian- 
omaiselle kertomassa, että Helsingistä on tullut joitakin, jotka 
tahtovat kuulla hänen „viishauttaan" — niin sait kuulla mitä 
hauskimpia juttuja mainioilla sanausutkauksilla höystettyinä 
tahi mitä kummallisimpia tautien parannuskeinoja, kun satuit 
kylän suurimman puoskarin luo. Ne olivat hyvinkin huvitta- 
via ja saattoi niitä päiväkausia kuunnolla, mutta kun aloit ky- 
sellä murresanoja, niin annettiin vastahakoisia, vältteleviä vas- 
tauksia. Jos satuit saamaan parikymmentä kelvollista sanaa 
ensi päivänä, sait olla onnellinen ja tyytyväinen päivääsi. 
Multa alotappa seuraavanakin päivänä sama leikki, niin on pu- 
hutellulla työtä jos minkälaista polioilla ja vainioilla, ja kun 
satut menemään naapuritaloon pistäytymään, niin löydätkin hä- 
net sialla istumassa piippua poltellen ja juttujaan kertoen, eika\ 
kiireestä ole puhettakaan. Sellaista se eli useammissa ta- 
pauksissa. 92 Keskustekmvkset 19 ' s 09. 

Onnistuin kuitenkin loppujen lopuksi saamaan yhden tuol- 
laisen mainion juttu viisaan ja puoskarin sisaren taivutetuksi 
puolelleni. Kun kerroin hänelle, -- hän oli noin 02 vuoden 
vanha, pirteä, hyvämuistinen ja tiedonhaluinen nainen — ■ juu- 
ren maailman meiningeistä", niin sain hänet sitte vuorostaan 
vastaamaan minun kyselyihini. Hän osasi muutoin hyvin tar- 
kasti eroittaa sanat ja ääntämistavat, mitkä olivat Kemin iahi 
Oulun murretta, miten Ylitorniolla tahi Tervolassa joku sana 
äännettiin. Kikä hän ollut saanut pahasti vieraita vaikutuksia 
Ruotsistakaan päin, vaikkakin hän asui Ruotsin puolen Matti- 
lassa ja, kuten tunnettua, nykyään ovat Ruotsin puolella olevat 
suomalaiset seudut ruotsalaistuttamisinnon esineenä. Hänenkin 
lapsensa puhuivat enimmäkseen ruotsia ja hänelle itselleen tuli 
ruotsalaisia sanomalehtiä. Hänen ohellaan käytin apunani erästä 
Ylaraumolla ikänsä kaiken asunutta talonisäntää ja näiden mo- 
lempien työtä tarkistin sitte kylän nuorempien jäsenten avulla. 

Voi olla, että kokoelmassani on paljo puutteellisuuksia ja 
ehkäpä joissakin paikoin virheitäkin, mutta ymmärrettävää on, 
että ensikertalaisena olin tottumaton työhöni. 

Kyselin muutamia sivuja yli määrätyn työni, mutta en 
mitenkään voinut niitä opintojeni takia nyt valmiiksi saada. 
Ehkäpä lukukauden aikana kirjoitan ne puhtaaksi, ja jos joulu- 
lomaa vietän Torniossa, niin ehkä silloin olen vielä tilaisuu- 
dessa kyselemään jonkun verran lisää -anoja. 

Kiitän saamastani stipendistä. 

Kunnioittaen 
K mmi Hall. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kertomus nmrteentutkimusmatkasta Etelä-Pol i j anmaalla 
kesällä 190!). 

Saatuani keväällä 1909 Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- 
ralta pyytämäni matkarahan 250 mk. saatoin kuluneena kesänä 
edelleen jatkaa niitä Etelä-Pohjanmaan murteen tutkimuksiani, "^^■V Keskustdemukset 19 '/x 09. <<;; jotka jo edellisenä kesänä olin omin kustannuksin alottanut 
liikkuen silloin Kauli ajouu, Kurikan, Seinäjoen, Nurmon, La- 
puan. Kauhavan, Kortesjärven, Ylihärmän, Alahärmän ja Iso- 
kyrtin pitäjissä noin 2 kk. Kotipitäjäni Ilmajoen murteen tut- 
kimiseen olin jo sitä ennen käyttänyt useita kuukausia. 

I Siten oli minulle kuluneena kesänä tutkittavaksi jäänyt 
viell LI Etelä-Pohjanmaan murrealueen 22:sta pitäjästä sekä 
kymnirnkuutii rajapitäjää. Säistä tutkin kesäkuussa Teiivnn 4 
— 8 p., Karijoen 9 — 11 p,, Isojoen 12 — 15 ja 17 p„ Honka- 
joen (liäutäliii s murrealuetta) l(i p., Jurvan 21—23 p. ; heinä- 
kuussa Vähäkyrön 5—7 p., Laihian 8 — 10 p., Ylistaron 22— 
24 &., Jalasjärven 27 — 29 ja 31 p., Parkanon (hämäläis murre- 
aluetta) 30 p. ; elokuussa Peräseinäjoen 18 — 21 p., Alavuden 
22 —24 p., Virrat (hämäläis murre aluetta) 25 p., Knurtaneen 
26 — fi8 p„ Töysän (sekamurretta) 29 p., Lehtimäen (savolais- 
murrealuetta) 30 p.. Alajärven (savokusmurrealuotta) 31 p, ; 
syyskuussa Lappajärven (savolaisiuurrealuetta) 1 p., Kortesjär- 
ven (iavolalsmurtoen alueeseen kuuluvan osan) 2 p., Evijärven 
(savolaismurrealuetta) 3 p. Sen jälkeon liikuin vielä täyden- 
täviä tutkimuksia varten kesällä 1908 tutkimallani alueella 
syyskuun 4 — 13 p. Täten tulin kuluneena kesänä tutkimus- 
matkoihini käyttäneeksi kaikkiaan kahden kuukauden ajan, 

Äänteenmuutosten kronologian määräämiseksi tarkastin 
matkoillani my '"iski n kirkonarkistoissa löytyvät vanhat kirkon- 
kirjat, syntyneiden, kuolleiden ja kastettujen luettelot inveuta- 
riokirj^t y. m., paha vain että useimmat kirkonarkistot olivat 
näistä köyhiä. 

Kielimestareillani olen käyttänyt etupäässä „>yvtiiikiiaaria", 
harvemmin torpauukkoja, jotka Iinoinakin siihen alemman kelli- 
tyn kantansa vuoksi vähemmän sopiviksi. Useassa pitäjässä olen 
käyttänyt kahta, toisinaan kolmeakin kielimestaria, mikäli tarvo 
on vaatinut. Milloin olen sattunut saamaan kielimestareiksi 
ukon akkoineeu, on se osottautunut peräti edulliseksi. 

liitä tutkimustapaani tulee, niin oli se pääasiallisesti ky- 
elyä. Kyselyn lomassa kuitenkin milloin jonkin sanan, mil- 
lin taasen jonkin muun asiau johdosta usein virisi keskuste- 94 KeskusMemukset 19 'Ix 09. 

luja, jolloin täytyi pitää korvansa auki, koska yleensä kaikki 
hienoimmat ilmiöt (esim. lausefoneetikan ja loppuheiton alalla) 
sai vain tätä tietä» varmasti ja oikein soiville. 

Tutkimusteni tuloksena voisin mainita myöskin koko jou- 
kon murresanoja, jotka aikanaan jätän arv, Seuran kokoelmiin. 

Helsingissä syyskuun 27 p. 1909. 

Jussi La uros el a, 
fil. kand. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kertomus allekirjoittaneen matkasta äänneopillisia tutkimuksia 
varten Kuusamon pitäjässä kesällä 1909. 

Saatuani viime keväänä Kirjallisuuden Seuralta stipendin 
kahdeksi kuukaudeksi äänneopillisia tutkimuksia varten Kuu- 
samon pitäjässä, lähdin Helsingistä kesäkuun alussa ja saavuin 
murrealueelle s. k, 18:tena päivänä. Aikomukseni oli .silloin 
heti asettua Vasaraperän kylään ollakseni siellä suurimman 
osan määrätystä ajasta, mutta koska juhannus juuri oli tulossa 
ja syrjii kyl alaisten silloin on tapana saapua kirkonkylään jo 
muutamia päiviä ennen juhlaa, päätin etsiä ensimmäisen kieli- 
mestarini lähempänä olevan Ruhajärven seuduilta. Siedä löy- 
sinkin Matalaisen torpasta lähellä Aikfcilan taloa erään 65 vuo- 
den vanhan miehen, josta näytti tulevan puhelias ja luotettava 
kielimestari. Juhannukseen asti olin siellä ja kävin sillä aikaa 
osaksi läpi kotona tekemäni luettelon germanilaisia, bal ti laisia, 
slavilaisia ja lappalaisia lainasanoja, Mielostani oli helpointa 
alottaa sananko ruutyöllä ja sen ohella tietysti panna muistiin 
äänneopillisia seikkoja. Näinä ensimmäisten päivien muistiin- 
panot, jotka tottumattomuuteni takia ovat vähemmin tarkkoja, 
olen eroittanut myöhemmin tehdyistä. — Juhannuksen jälkeen 
lähdin kirkonkyliin kautta Vasaraperän kylään ja asetuin asu- 
maan ylä-Kitkaj arven rannalla olevaan Haatajan taloon, jonka 
isäntään jo olin tutustunut Aikkilassa. Kielimestarin saanti ^*mmmwm Keskmtelemukset W B /x 09. 05 

täällä ei ollut niin helppoa kuin edullisessa paikassa. Vanhoja 
ukkoja oli kyllä useita paikkakunnalla, ja isännän neuvosta 
Iiii. Iin heti lahden toisella, puolella asuvan „Vanhan-Aapramin'' 
puheille. Ksitin asiani ukolle, mutta hän oi näkynyt olevan 
halukas ryhtymään työhön, johon ei ollut tottunut. Hän syytti 
hidasta puhetta ja kankeaa kieltä, mutta piti semmoiseen työ- 
hön sopivana kansakoulunopettajaa, joka tähän aikaan vuotta 
oli aivan vapaa koulutyöstä. Eräs toinen ukko ehdotti muuatta 
äsken Amerikasta palannutta vanhaa miestä, jonka hän sanoi 
osaavan hiukan englantiakin pulma. Kukaan ci halunnut itse 
ruveta heille niin outoon työhön, ja heidän ehdokkaansa oivat 
tietysti kelvanneet minulle. Vielä oli minulla muuan ehdolla, 
mutta tämä taas oli kolme päivää ollut uskonnollisissa „seu- 
roissa" ja palaisi kotiinsa vasta jonkun päivän perästä. Jäin 
siis odottamaan häntä, koska hän kuulemani unikaan täytti 
kaikki vaatimukset. Olihan epävarmaa löytäisinkö sellaista 
muualtakaan sen paremmin, Odotusaika ei kuitenkaan mennyt 
minulta hukkaan. Kulutin sen tutkimalla lähipitäjien murretta 
Knut Uannelinin Kemin kielimurteen tutkimnksesta, sek8 tu- 
tustumalla tarkemmin foneetiseen merkitsemistapaan. 

Jonkun päivän kuluttua palasikin ukko kotiin ja tuli itse 
luokseni; hän oli tyttäreltään saanut kuulla asiani ja heti läh- 
tenyt saamaan lähempiä tietoja. — Heti nähtyäni tulevan kieli- 
mestarini päätin, jos suinkin mahdollista, pitää häntä useita 
viikkoja, Kljas Miiatta oli hänen nimensä; hän oli ammatiltaan 
suutari ja noin 70 vuoden ikäinen. Koko ikänsä oli hän asu- 
nut Kuusamossa ja tehnyt ainoastaan muutamia matkoja Koruin 
pitäjään sekä kerran käynyt Oulussa. Hän rupesi mielellään 
kielimestarikseni, ja me kävimme heti työhön käsiksi. 

Kävin nyt uudestaan läpi edellä mainitun sanaluettelon 
tehden tarkempia muistiinpanoja. Sitä paitsi tein luettelon 
Cannelinin ja Tarkiaisen murretutkimuksissa esiintyvistä sa- 
noista ja tiedustelin, käytettiinkö niitä murteessa ja missä mer- 
kityksissä. Käytin taas samaa tapaa kuin Aikkilassa. Sanoja 
kysellessäni syntyi usein pitkiä keskusteluja, joiden ohessa pa- 
nin muistiin kuulemiani murresanoja ja sanamuotoja. Viime- 96 Keskustelemukxet 1U "/x 09. 

mainittuja oli hyvin vaikeaa — - usein aivan mahdotonta — ky- 
selemällä saada selville. Kun kysyin jotain substantiivia, sain 
tavallisesti ukon suusta kuulla nominatiivin tai translatiivin, 
mutta vasta monien kyselyjen perästä genetiivin. — Jutelles- 
samme muistui ukon mieleen usein sananlaskuja, arvoituksia 
ja pieniä kertomuksia, joskus loitsujakin, jotka kaikki panin 
muistiin koettaen mahdollisimman tarkasti seurata E. A. Ek- 
manin äiinne kirjoit us ehdotusta suomen murteiden tutkijoille. — 
Kun olin pannut muistiin toista sataa arvoitusta, sain sattu- 
malta ukolta tietää, että mies, jolta hän lapsena oli kuullut 
ne, oli „ lukumies" ja saanut arvoituksensa eräästä arvoituskir- 
jasta. Niiden arvo on siis aivan vähäpätöinen; kielennäytteiksi 
ne kuitenkin kelvannevat. 

Oltuani Haatajassa vähän toista viikkoa -tapahtui äkkinäi- 
nen käänne työssäni. Kielimestarilleni, joka oli luonani 7 ja 
8 tuntia päivässä, kertyi kotona enemmän suutarintyötä kuin 
ukko ruoka-aikoina ja iltasella jaksoi tehdä. Uimiset, jotka 
eivät saaneet kenkiään ajoissa valmiiksi, olivat tyytymättömiä. 
jotkut kenties kateellisia siitä, että hän niin helpolla työllä 
ansaitsi päiväpalkkansa. Häntä moitittiin siitä, ettei pysynyt 
uskollisena ammatilleen, sanoipa joku, että nyt oli ukko „ru- 
vounut rahan edestä valehtelemaan". Tämä kaikki sai hänet 
vihdoin teko in Hän lakon. — Olin jo ehtinyt mieltyä ukkoon : 
hän oli vähitellen oppinut ymmärtämään työni merkitystä ja 
näytti olevan huvitettu siitä. Satujen kertoili in. -n häntä eniten 
huvitti. Ollos-^an kotona väliajoilhi hiin vanhan vaimonsa 
kanssa koetti muistuttaa mieleensä sellaisia, jotka aikojen ku- 
luessa olivat mielestä haihtuneet, ja. hänen kasvonsa loistivat 
ilosta joka kerta kun. hänellä taas oli uusia kerrottavana, — 
Koetin kaikkia keinoja saadakseni häntä vielä jäämään, mutta 
ei mikään auttamit. Ehdotin, että tulisin hauen luokseen, kuu 
hän kotona tekee töitään, mutta ukko arveli, ettei työstä siinä 
tapauksessa tulisi mitään. Korotettu päiväpalkka ei myöskään 
häntä hellyttänyt. Täytyi siis taas — niin ikävältä kuin tiimii 
tuntuikin — lähteä hakemaan uutta kielimestaria. A'' s ku g telemukeet 19 °/x O 9. N" vt lähdin kirkonkylän kautta pohjoiseen päin rievää 
maantietä KQkilösalmelle, Ylä- ja Ala-Kitkaa yhtymäkohtaan. 
Mieluimmin olisin jäänyt T lii- Kitkan seuduille, koska nämä 
ovat enemmän keskellä pitäjää, mutta siritä on saanut kieli- 
mestaria. Jatkoin sentähden matkaani Ala-Kitkan ratinalla ole- 
vaan Turkkilan taloon, jossa kuulemani mukaan asui eräs vanha 
naimaton mies, kaikesta päättäen sangen sopiva kielimestariksi. 
Siellä otettiin minut mitä ystävällisimmin vastaan, mutia sain 
tietää, että ukko, jota hain, par'aikaa makasi sairaana. Sain 
kuitenkin nähdä liänol ja puln/lla hänen kanssaan. Turkki- 
Hermanni — siksi häntä kutsuttiin — oli (iO vuoden vanha, 
syntyisin Kuusamolta, jossa hän myös oli elänyt suurimman 
osan ikäänsä. Nuorena miehenä oli hän joskus käynyt „knla- 
mcrellä" Norjassa. Ihastuin heti ukon ulkonäköön ja hänen 
puhöflisnensa, joka näytti säilyneen puhtaana vieraitten mur- 
teitton vaikutuksesta. Heti huomasin todeksi mitä hänestä sa- 
nottiin: „ei sit oo toinen huulesta voilly." — Talonväki arveli, 
että ukon tauti oli ohimenevää laatua, samallaista jota hän 
usein ennenkin oli potenut. En kuitenkaan tahtonut luottaa 
siilien, vaan kuljin parin, kolmen päivän aikana lähiseuduilla 
hakemassa toista kielimestaria, mutta en Löytänyt ketään. Van- 
hat olivat — kuten paikkakuntalaiset sanoivat — Nuoleskel- 
leet" viime vuosina, olin tullut muutamia vuosia liian myö- 
hään. Mutta sillit aikaa, kun olin ollut muualla, oli Turkki- 
Hermanni jo niin paljon parantunut, että jaksoi jutella kans- 
sani p^ri tuntia päivässä. Päätin silloin jäädä Turkkilaan. Pa- 
rempaa kielimestaria olisin tuskin voinut saada muualta. 

Vähitellen jaksoi ukko työskennellä yhä useampia Uinteja 
päivässä. Talossa ihmeteltiin kovin miten aikaa ja rahaa riitti 
tuhlata niin ..joutavaan toimitukseen", joksi emäntä minun työ- 
täni sanoi, mutta vähitellen he alkoivat ymmärtää, että se to- 
della oli jonkin arvoista. — Kun en istunut lrieneo^ani ukon 
kanssa jtyöskentelemässä, seurasin muitten työtä ja kuuntelin 
heidän puhettaan. Silloin kuulinkin sanoja ja muotoja, joita 
en kyselemällä olisi saanut tietää. Onhan yksipuolista tutus- 
tua jonkun paikkakunnan murteeseen kuuntelemalla ainoastaan 98 Keakuslelemuksd 19*1x09. 

yhtä henkilöä. Muilta saamiani tietoja on kuitenkaan ole pitä- 
nyt ylitit luotettavina kuin kielimestarini imtamia. Merkitsin 
no erikseen ja tein aina niitten johdolla kysymyksiä ukolle. 

Neljä viikkoa olin Turkkilassa. Pari päivää ennen läh- 
töäni sieltä, löysin eräästä naapuritalosta joukon vanhoja oikeu- 
clenpöytäkirjoja, pesäkirjoja y. m., joissa esiintyy useita pai- 
kannimiä. Vanhin niistä on vuodelta 1692, useimmat 1700- 
luvnu keskivaiheilta, mutta olen kuitenkin — mikäli niitä olen 
ehtinyt tutkia, — löytänyt niistä muutamia vanhempia mur- 
teen edustuksia. — Samasta Kilpivaarau talosta löysin myös 
erään kirkkokäsikirjan (vuodelta 1670), jonka olen jättänyt 
Kirjallisuuden Seuran kirjastoon. 

Lopetettuani työni Turkkilassa, lähdin Paauaj arven kautta 
kirkonkylään, jossa oleskelin loisia viikkoa tutkien jonkun ver- 
ran kirkon kirjastoa. Kiivin myös useassa talossa etsimässä 
vanhoja asiapapereita ja sainkin niitä muutamia kymmeniä. 
Toivon niistä olevan hyötyä ainakin muutamien äänteenmuutos- 
ten ikää määrättäessä. — Elokuun keskivälissä lähdin paluu- 
matkalle. 

Olen tässä lyhyesti tehnyt selkoa matkani vaiheista ja 
työtavasta; tulokset tulevat näkyviin itse murretutkimuksesta, 
jonka toivon saavani valmiiksi ensi lukukauden alussa. Suu- 
ressa kiitollisuuden velassa olen Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuralle, joka teki matkani mahdolliseksi, sekä kaikille niille. 
jotka ovat minua neuvoilla auttaneet. 

Helsingissä, lokakuun 6 p. 1,909. 

Paul Nyberg. 

24 g. Liitettiin pöytäkirjaan kesäkuukausien kassatilit. Ki -ahtstekmukset M*xiÄ 99 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassatili 
kesäkuussa 1909. S iiri' o s kesäkuun 1 p. 1909 liTl: 54 6. 

8. 
112. 
L5. Ui. 
Ui. 
22. 30. Tuloja: 

[ K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu 300: 

Samoin 5,093: 

A. .Virui, vuokraa 225: 

Virallisen lehden vuokraa . . 700: 

Valtioapua 4,500: 

K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu 

Samoin 

Samuin 

Samoin 

Samoin 

Vaasan kaup. oblig. korkoa . 

K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu 

Simoin 2,031: 44 

Samoin 834: 40 

Hartin & Mäkelä, myytyjä kir- 
joja 100: — 

L. Itkonen, samoin .... 20: — 

Laina (17,000 W. O.; 15,000 

K. O.) 25,000: — 

K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu 650: — 

Otava, korkoa 40: — 100: 


— 


400: 


— 


375: 


— 


300; 


— . 


949: 


63 


382: 


50 


2,098: 


60 J 44,999: 57 Yhteensä 40,671: 11 100 Keekusklemukisd /'' Menoja: 

1 . A, Niemi , palkkansa 

K. Tunkelo, samoin .... 
K. O. Pankkiin konttokurantti 

tilille m aks 

Idestamrn lakiteoksen tarkastuk 

sosta 

K. Valhmiukselle tuleva korko 

osuus Niemisen rahastosta 

2. O. Suolahti, matkarahaa (20 mk 

+ 130 mk.) .... 

3. A. Sailo, samoin 

S. Paulaharju, samoin . 

J. Aavik, tekijäpaJkkaa 
C. W. von Sydoiv, samoin 
E. Ahtia, samoin .... 
5. E. Hagfors, samoin .... 
L. Vilenius, kerro h tuuri työtä 
Pohjola, lisämaksua. . . 
Stockmann O. Y., ruiskukatura 
1, Wahlroos, siivoustyötä. . . 
J. Nyström, samoin 
(5. E. V. Ahtia, matkarahaa . 
Mannerheim, värinauhaa . 

11. Työmies, ilmoituksia 

13. Koivistoinen, kirjeiden kääntä 

misestä 

H. Ojansuu, tekijäpalkkaa 

S. Angervo, samoin 

E. A. Tunkelo, painotuotteita kir 

jaytoa varten .... 
Paperikonttori, painopaperia , 
J. Lukkarinen, matkarahaa . 
1.. Aalto, konvlitnun; V'"'V;i 

L. Vilenius, samoin. 1,000 


— 


250 


_ 


5,000 


— 


4,001 


— 


250 


— 


150 


. 


480 


— 


250 


— 


150 


— 


140 


— 


150 


— 


375 


— 


60 


— 


■ j 


03 


> 


— . 


M 


— 


o 


— 


240 


— 


4 


50 


21 


— 


') 

400 


— 


On 


— 


1 


50 


457 


63 


100 


— 


29 


— 


un 


: 60 Keskustele m ukset J0'/x 00. 101 14. S. Angervo, trkijäpalkkasi . , 
L. Vilenius, korrehtnurityötä 

P. Cajander, tekijäpalkkaa 

S. Nuormaa, samoin .... 

15. E, A. Tunkelo. samoin 

V. Tunkolo, luettelotyötä y. m. 

16. F. Tilgmann, kliseitä .... 
O. J. Dahlberg, painopaperia y. in. 

19. Paperi koni tori, samoin .... 

23. K. O. Pankkiin konttokurantti- 
tilille maks 

Väritehdas, kikkaa . 

25, Sähköä 

30. Ekqvist, korjaustöitä 
31. Pasola, pulkkansa . 
J. E, Vihervaara, samoin 
L. Grönroos, .'liikkeensä 

Siirros kesäkuun 3(1 päiväni! 1909 43 


— 


100 


— 


2,000 


— 


495 


— 


124 


— 


235 


50 


1,073 


72 


593 


72 


959 


40 


24,900: 

■"i 


50 


26: 


94 


222 


20 


40: 


— 


100: 


— 


60: 


— 


44,603: 


84 


L.067: 


l_>7 Yli teensä 45,671: 11 Helsingissä heinäkuun 1 p. 1909. Onni Hallsten. Suomalaisen Kirjallisuuden Souran kussut! li 
heinäkuussa 190 9. Siirros heinäkuun 1 p. 1909 1,067: 27 

Tuloja: 

2. K. O. Pankistii konttokurantti- 
tililtä nost. ...... 237: 76 

Samoin 900: — 

Samoin (korkoa) 283: 21 1,420: 97 Yhteensä 2,488: 24 102 Keskuetelemukaet 19 ",'x 09. 
Menoj ;i: 1, G. A. Ylander, nuohoustyötä 

Postimaksuja 

3, Historialliselle Seuralle Fura- 
hjelmin rahastosta tuleva 

korko-osuus 

5. ,T. E, Vihervaara, ajuria käytetty 
23. Y. Sagulin, hautajaisseppelo . 
26. Suom. Kustantajaliitto, kirja lii li e- 
tys. ........ 

Konttokuranttitilin korkoa 
31. M. Pasola, palkkansa .... 

J. E, \ ihervaara, samoin . 

L. Grönroos, eläkkeensä . 

Siirros heinäkuun 31 p. 1909 . . 17 


— 


i.:» 


50 


t.ooo 


— 


10 


— 


1 


70 


283 


21 


40 


— 


100 


— 


G0 


— Yhteensä Helsingissä elokuun ö p. 100!.). 1,560 
927 2.488 24 Uuni Hallsten. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassatili 
elokuussa 10 09. 

Siirros elokuun 1 p. 19D!) !(27: 77 Tuloja: 

3, K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu 200: — 

J. F. Piirto, myytyjä kirjoja . 10: — 

Suom. Kustantajaliitto, samoin . 127: — 

28. A. Salokannel, samoin .... 200: — ■ 

M. Lahdensuu, samoin .... 127: 4U Kegbttstetemukmt 19 */x 09. [03 31. M. Böhm, myytyjä kirjoja . . 487: tO 

A. Niemi, vuokraa 75: — 

K. 0. Pankista, konttokurantti- 
tililtä nost 1,266: 42 

Samoin 200: — Yliteensä Monoja: 2,692: 92 3,620: 69 17, 
20 M. Paaola, lastojen poisviennistä 
II. Ojansuu, tekijäpä! k kaa 
Aikakauslehti „Aika'\ ilmoitnk- Si i Hels. Sanomat, samoin. 

Utisi Suometar, samoin 

A. R. Niemi, palkkansa 

O. Hallsten, samoin 

E. A. Tunkelo, samoin 

M. Böhm, samoin , 

J. E. Vihervaara, samoin 

M. Pasola, samoin . 

M. Böhm, lähetyskuluja 

L. Grönroos, eläkkeonsii 

Lang & Leppäaho, kirjoituatar- 

poita 

rros elokuun 31 p. 1909 La: 
160: 


— 


75: 
102: 


37 


130: 


(12 


333: 


33 


200: 


— 


250: 
875: 


— 


100: 


— 


40: 


— 


239: 


80 


60: 


— 25U: 10 Yhteensä Helsingissä syyskuun 3 p. 1909. 2,831 

789 3.020 22 
17 69 Onni Hai 1 sten. 101 Kcskuisti !r»iri,-,;1 i:i- \ ll'l. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassatili 
-= y y -~ 1< uussa 1 '.HM). Sii 1. 

2. 1. ■ro s syyskuun 1 p. 1909 789: 47 

Tuloja: 

Valtioapua 4,500: — 

K. O. Pankista k out to kurantti- 
tililtä nostettu 1,592: 85 

Samoin 528: 50 

Tyrvään kirjakauppa, myytyjä 

kirjoja 5U: 

A. Soini, siimoin 40; — 

Virallisen lehdon vuokraa. . . 700: — 

Keisarillinen apuraha, viimeinen 

k'>lni;:iimr- 400: — 

K. O. Pankista konttokurantti- 

tililtä nostettu 


500: 


— 


6, 


Samoin 


481; 


90 


7. 
855; 


7"> 


H». 


Samoin 


1,000: 


_ 


300: 


— 


10. 


Samoin 


1,224: 


2f'i 


17. 


Samoin 


L00: 


— 
K. KHVongron, myytyjä kirjoja . 


80: 


— 


LM. 


T rssan kirjakauppa, samoin. 


200: 


— 


155: 


— 
K. n. Pankista konttokurantti- 
tilillä nostettu 


211: 


— 


22. 


Samoin 


1,8 


— 


2:;, 


Samoin 


200: 


— 
V. Kivilinna, jäsenmaksunsa . 


24: 


— 
M. Böhm, myytyjä kirjoja 


678: 


50 
K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nost 


3,575: 


22 


1,007: 


K) Keskusklemukset 19 s /x 09. 105 

Samoin 901: 25 

Samoin _ 282: — 20,886: 82 

Yhi.viiMt 21,670: 29 Meuoji 2, 


K, 0. Pankkiin konttokurantti - 
tilille maks 


4,500: 


— 
G. Ya-enins, tekijäpalkkaa 


200: 


— 
S. Pakarinen, samoin .... 


HIKI: 


— 


3. 


S. Latvala, samoin 


450: 


— 


500: 


— 
Anttila, halkoja 


1,074: 


95 
Vesilasku 


11: 


80 
L. Vilenius, korrehkmrityötä 


52: 


50 


Iiii: 


— 


0. 


I. Krohn, tekijäpalkkaa . . . 

Zitting' A Kumjip., sähkövalais- 


480: 


75 
tuksen ylöspano .... 


S55: 


7 5 
Laurent, sanomalehtiä .... 


194: 


25 
Lang A Leppäaho, koneen kor- 


5: 


— 
H. "Nieminen, konttorityötä . 


50: 


— 
Tolefonimaksn 


60: 


— 
Pohjola, vakuutusmaksu . . 


3: 


5(1 
Samoin 


4: 


7:; 


9. 


R. Idestam, tekijäpalkkaa 


1,000: 


- 
|A. E. Xicini, samoin .... 


300: 


— 
Paperikonttori, painopaperia . 


853: 


20 


13. 


A. Määttä, puhdistustyötä 


9: 


— 


14. 


J. Nyström, ikkunaverhojen yi i)3- 


5 


- 
|A. Jegoroff, lattian vahaus . 


30: 


— 


15. 


T. Mäkinen, puhdistustyötä . . 


27: 


— 


16. 


Li. Vilonitiä, korrehfcuurilukua 


200: 


— 
106 Kcskustehmukset V> e 'x 09. 6: 


7ö 


20. 


Iv. Krohn, tekijapalkkaa ■ 


135: 


- 
J, Aavik, samoin .... 


100: 


— 


22. 


P, Ki janen, samoin 

Li. Engelberg, kokoelman pulit,. 


1,000: 


— 
kirjoitusta varten .... 


300: 


- 
Th. Green, Maisteri Rothstenin 
haudan hoidosta .... 


10: 


— 


20. 


J. Lukkarinen, matkarahaa . 


60: 


— 


22. 


J. Varpela, samoin 


60: 


- 


23. 


I. Jäämaa, samoin 


20: 


— 
A. Meri, samoin 


■JY 


— 


27, 


S. K. S. Kirjapaino, paiuamistöitä 
Sviiln-Suom. Sanomal. o. y. Kir- 


3,438: 


90 
japaino, samoin .... 


1.007: 


lö 
S. Angervo, tekijapalkkaa 


90: 


— 


29. 


E. Kein, samoin 


901: 


25 
Edlundin Kirjakauppa, osotekal. 


5: 


E. Tunkelo, tilausmaksu . 


5: 


:;:: 
Sähköä 


4: 


32 
Kiemi, k orjan siilistä .... 


42: 


— 


30. 


M. Pasola, palkkansa .... 

F. Tilgmann, O. Y., painamis- 


40; 


töitä 


<2; 


— 


70: 


— 
M. Böhm, lähetyskuluja . . . 


190: 


20 
J. E. Vihervaara, palkkansa 


100: 


L. Grönroos, eläkkeensä . 


60: 


— 


18,958: 


23 


Siirros syyskuun 30 p. 1909. . 


. 
2,718: 


06 
Yhteensä 


21,676: 


29 
Helsingissä lokakuun 5 p. 1909. 


Onni 


Hall 


sl e n. 


Pöytäkirjan \ 


'äkuudekäi : 
M. Airi! a. I Eeshustekniukset 19 l ;x\0&. 10? Marraskuun 3 p. 1909. g. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja 2 g. [liuotettiin Seuran saaneen kiitoskirjeet, nrofesso- 
reiM J. Pommer ja W. Schmidt, joille Seuran edellisessa ko- 
kouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti oli lähetetty Seuran 

kustpntamat kansansävel mi.ikokoolra.at. 

13 §. Painosta valmistuneiksi ilmotettiin: Lauri Krtm- 
, Desoendenttis-äaimehistoriallinen katsaus Koski-Skaiu Iina- 
vian metsäsuomalaisten kieleen; Suomalaisuuden syntysanoja 
II. Adolf Ivar Anvidssouin Tutkimuksia ja kirjoitelmia; Herk- 
ner, ^Työväenkysymys, vihot 3 — 7. 

4 g. Seuralle ilmotettiin, että yliopistolta pyydetty 1,200 
inkin suuruinen apuraha L. Lindelöfin Analyyttisen geometrian 
suomennoksen toimittamista varten oli yksityisen tiedon mo- 
kaan Seuralle myönnetty. 

'> S- ilmotettiin tulit. K. Caniioimin kanssa sovitun ha- 
uen niotsalais-suouialaison sanakirjansa uuden painoksen jul- 
kaisemisesta. Painatustyö voidaan ehkä jo tänä vuonna ai ottaa. 

(i g. Werner Söderström in rahaston tämän vuotisesta 
voitto-osingosta päätettiin lahjottajan lausuman toivomuksen 
mukaisesti antaa 1,200 mk:u suuruinen upuniha kirjailija Kyösti 
Vilkunalle. 

7 S- Seuralle ilmotettiin, että kansakouluntarkastaja A. 
A. Lähteenkorvalta Kuuralla oli tilaisuus lunastaa arvokas enrun- 
män kuin 1,000 numeroa sisältävä sävelmäkokoelma. Tulit, I. 
Krohnin ja maist. A. Launiksen hmsiiiirion |icrustuksella päätti 
Seura kokoelman lunastaa ehdotetusta 3,000 mk:n suuruisesta 
summasta, ja toivottiin saatavan maksusta suorittaa toinen 
puoli tänä vuonna, toinen puoli tulevana vuonna. 

5 S- Professori Krohnin ehdotuksen mukaisesti päätet- 
tiin ryhtyä taikojen sisällysluettelon laatimiseen ja tulisi työn 
lähinnä kohdistua vuosina 1901- — 7 saapuneihin lähetyksiin. 
Työ, jolnm tänä vuonna oli käytettävä noin 300 mk., uskottiin 108 KeshusUlemukaet S'J 3 ixi 09. 

1 mk. 50 pennii) tuntipalkalla tolit. Mansikalle, joka oli suos 
tunut siihen rupeamaan. 

9 S. Professori Krolm ttsitti seuraavan chdotu Suomalaisen Kirjallisuuden Sennille. 

Pyytäisin saada ehdottaa, että sitten kuin tohtori A. R. 
Niemen ulkomaan matkan johdosta Suomen kansan vanhojen 
runojen I osan, Vienan läänin runojen julkaisu on keskeytynyt 
Lseaksi vuodeksi, ryhdyttäisiin toisia osia painoon valmis- 
tamaan. 

Lähinnä, ehdottaisin painettavaksi Ruotsin suomalaisten 
runot, joita maisteri Y, Salminen on järjestellyt ja joita ti 
noin 10 arkin verran. 

Tämän lisäksi ehdottaisin V. Salmiselle uskottavaksi Kar- 
jalan kannaksen runojen toimituksen. Koska kuitenkin kaikki 
s en puoliset runot täyttäisivät noin L50 arkkia, olisi toistai- 
seksi tehtävä päätös ainoasti kertomarunojen painatuksesta. 

Entistä kokoa ja kirjasinlajia olisi tietysti käytettävä, 

!t:i runojen eri toisintojen välille mahdollisimman vähän tilaa 

jätettävä, koska nännit ehdotetuilla alueilla ovat paljoa lyhyem- 
mät kuin Vienan Läänissä. Kirjallisia toisintoja ''i saisi pai- 
nattaa. 

Toimituspalkkioksi ehdottaisin kertomarunoista kahdek- 
sankymmentä markkaa arkilta, kaikki korrehtuurit siihen luet- 
tuna Työn valmistuksiin olisi maksattava etukäteen, paitsi 
allekirjoittaneen oraalle alustavien töiden suorittajalle maksa- 
maa 150 mk., korkeiutain 500 markkaa tänä lukuvuonna ja 
korkeintain 1,500 markkaa tulevana lukuvuonna, jonka lopussa 
pitäisi painatuksen viimeistään olla käynnissä myös Karjalan 
kannak-i-n runoili in nähden. Kopiot alkuperäisistä käsikirjoi- 
tuksista, mikäli niitit \ i'':;i tarvitaan, kustantaisi Seura, samoin 
kuin Vienan läänin runoista. 

Helsingissä -21 p. lokak. 1909. 

Kaarle K ro h n. ■*! Keskustelemukset 19*lx.i 09. 109 Valmistusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päätti Sf siira 
hyväksyä suunnittelun, mikäli se koskee Ruotsin suomalaisten 

runojfe. Niinikftän päätettiin maist. Salmiselle uskosi Kirjakin 
kannaksen eepillisten runojen julkaisutyö, vaikka tarkemman 
päätöksen teko asiasta lykättiin tuonnemmaksi. Suotavana pi- 
dettiin, että prof. Krohn johtaisi julkaisutyötä, jos^i mikäli 
mahdollista olisi noudatettava sumaa järjestystä kuin Vienan 
runojen julkaisussa. 

In S. I 'ali lettiin lajite! l;i ja laatia lippuluettelo kalit ensi 
viima vuonna saapuneista kansanrunouslähetyksistii sekä jsuksisi 
lajittelua ja luetteloimista sitä myöden, kuin uusia lähetyksiä 
saapuu. Työ uskottiin maist. Salmiselle, jonka kanssa palk- 
kiosta on sovittu. Lajittelu olisi suoritettava, jos mahdollista 
ennen kokousta, muita ainakin kahden viikon sisässä kokouk- 
sen jälkeen. 

11 §. Suostuttiin toht. U. T. Sireliuksen pyyntöön, että 
hän stisi ottaa toht. A. O. Heikelin Souran arkistossa olevasta 
atlaksesta muutamia kuvia Kalevalan opetuksessa käytettäviksi 
aiottuihin seinätauluihin, jotka Kustanuus-Osake-Yhtiö Orava 
on häneltä tilannut. 

12 g. Taiteilija Alpo Sailon ehdotuksesta päätti Seura 
iäkkäälle, puutteessa elävälle runohuilaja Ontropolle antaa 20 
rpl:n tilapäisen raha-avun. Suotavana pidettiin, että vanhuk- 
selta samalla saataisiin muistiinpannuksi hänen rnnovaransa. 

13 §. Julkiluettiin seuraava Kansatieteellisen valiokun- 
nan lausunto, joka hyväksyttiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, 

Kansatieteellisen valiokunnan lausunto Seuralle lähete- 
tyistä kansan runous kokoelmista ja kansatieteellisistä kerto- 
muksista. 

Yliopp. Armas Aavikko on lähettänyt pari sataa sanan- 
laskua ja arvotusta Muurlasta. Ehdotetaan 20 markan kirja- 
palkinto. : ] Ci Keakuatdemukset 19 a xi 09. 

Maist eri F. .1. Hiistexkon kokoelmassa tm runoja, huiluja, 
loitsu j ii, taikoja, sananlaskuja ja arvotuksia f 'uuma lasi li, Ori- 
mattilasta, Kuusjoeifa, Juvalta y. ra. Ehdotetaan 40 markan 
kirjapalkinto. 

Yliopp. Ilmari Jäämaa on jättänyt puolitoista sataa lau- 
lua Heinolan pitäjästä. Ehdotetaan 15 markan kirjapalkinto. 

Yliopp. V. Pesolalle, joka on jättänyt stipendiaattina ke- 
räämänsä sävelmät, i' li dotetaau puhtaaksikirjotuspalkkioksi 50 
markkaa srk ii seuran sävelmäjulkaisut. 

Kansak. opeftaja .7. Tyyskä on lähettänyt kokoelman sa- 
tuja, paikal Iisi arinoita, runoja, lauluja, loitsuja, taikoja, kuvauk- 
sia leikeistä y. ra. Askolasta. Ehdotetaan 40 markan kirja- 
palkinto, 

J. Varpela on lähettänyi parikymmentä rekilaulua Torin 
maaseurakunnasta. Mainitaan kiitoksella. 

Helsingissä marrask. 3 p:nä 1900. 

Kansatieteellisen valiokunnan punV-;t:-, ; 
Kaarlo Krohn. Väinö Salminen, 14 S. Uusiksi jäseniksi ehdotettiin ja hyväksyttiin: va- 
ratuomari Toivo Anjala (Kivijärvi) ja yliopp. Paul Bernhard 
Nyberg. 

15 §. Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunnan lähettä- 
män kirjelmän johdosta valittiin Seuran edustajaksi Keskus- 
valiokuntaan ali ekirj ottanut. 

16 S- Liitettiin pöytäkirjaan lokakuun kassatili. Keskmtelemvkset 19 7xi 09. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tili loka- 
kuun aj alta 1 90 9, 111 Siirros lokakuun 1 p. 1909, . Tuloja: L>.71S: (Mj 4. K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu .... 5,312: 64 

Samoin (korkoa) 87: 53 

o. Martin & Mäkelä, myytyjä kir- 

joja . . . . . . . . 400: - 

7. K. O, Pankista konttokurantti- 

tililtä nostettu .... 100: — 

Lain ii Turun o bligats ioneja vas- 
taan ........ 15,000: — 

Turun obligatsionion korkoa . . 875: — 

8. K. O, Parikista konttokurantti- 

tililtä nost 329: 31 

12. Samoin 730: — 

14. Samoin 1,384: 64 

16. Samoin . 4,400: — 

Väinämöisen kirjakauppa, myy- 
tyjä kirjoja 6 IS: 90 

20. K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu .... 522: 40 

; Samoin 350: — 

25, Samoin . 1,143: 75 

Samoin 300: — 

lionva H. Jahnsson, jäscnmaks. '24: — 

Maisteli A. E. Lohtonen, samoin 24: — 

29. K. O. Pankista konttokurantti- 

tililtä nostettu .... 759: — 

30. Samoin 200: — 

31. M. Böhm, myytyjä kirjoja . . 293: 35 32,905: 52 Yhteensä 35,6*23: 58 112 Kettkustekmukxrt JÖ 3 /ki 09, il e n o i a : ::,h 

T! 

m 
30 

53 o. iO: — 1. A. R, Xicnii. tekijiipalkkaa . . 200: 

Kirkollismaksuja 40: 

Konttokuranttitilin korkosi . . 87: 

Lainaa provisioni '/* "/o ■ ■ ■ ■'<■ 

O. J. Lilja, sidottuja kirjoja. . 4,584: 

„ samoin 86: 

4. Paperikonttori, painopaperia . . 631: 
M. Airila, postimerkkejä ... 1": 

5. Postimaksuja laskun unikaan. . 1: 
J. K. Vihervaara, karttamerkki, 

r.-14'i.-iiraattori maksu ... 5: 50 

7. K. O. Pankkiin konttokurantti- 

tilille maksettu .... 14,900: — 
Ylander, nuohoustyötä . ... 17: 

E. Junnikkala, lukko korjattu . 
J. Holm, kopioirnistyötä. , 

E. Saarimaa, stipendinsä loppu- 

osa 

i. Hartiini, matkarahaa 

L. Kettunen, tekijäpalkkaa . 

8. S. Latvala, samoin 

Paperikonttori, painopaperia . 

„ samoin .... 

VV. Billo, kliseitä 

J, Aaltonen, sidottuja kirjoja 
J 1. S. Pakarinen, luettelotyötä , 

J. Lukkarinen, kopioirnistyötä . 
Sn lm i ltn, hautojen hoidosta 

F, Hermann, Lönnrotin haudan 

hoidosta 

Sähkösanoma Lontooseen . 
Akat. Kirjak., osoitekalenteri 
Vapaaeht. Palokunnan kannatta- 
miseksi UU: — 2,i: 


— 


\ •">: 


_ 


160: 


— 


360: 


— 


1,099: 


im 


329: 


oi 


47: 


82 


87: 


25 


400: 


— 


150: 


— 


80: 


— 


195: 

">: 


17 


10: 


— Eegfoiätelemukset 19 s js.i09. 113 16 18 •>•■> 28. 30 12. Akat. Kirjak., 2 osoitekalenteria 20: 
Kuopion uusi kirjapaino, paina- 

mistöitä 1,334 

13. Suom. rohdosliike, lysolia , . 

14. Santaa, ajopaikkaa 

Lang & Leppäaho, kirjo itu s tar- 
peita 

Uusi Suometar, ilmoituksia . 

Weilin & Göös, painamistyöstä . 

Kuopion uusi kirjapaino, samoin 

K. Engelberg, korrehtuurilukua 

A. Koskenjaakko, tekijäpalkkiota 

V. Kallio, sävelmäkokoelmasta . 

Uusi Suometar, ilmoituksia . 

Valvoja, samoin 

Paperi konttori, painopaperia , . 

A. Launis, runo sävel m äin julkai- 
seminen 

Kujola, kirjoja 

M. Böhm, teetä y. m 

Stockmann, teekannu y. m. . 

V. Pesola, stipendinsä loppuosa 

M. Böhm, lähetyskuluja . 

J. E. Vihervaara, palkkansa . 

V. Beckman, puhdistustyöstä 

„ samoin .... 

M. Pasola, palkkansa .... 

L. Grönroos, eläkkeensä . 15 .1 


— 


9: 


— 


50: 


49 


67: 


5H 


5,000- 


— 


522: 


40 


100 


— 


350 


— 


150 


— 


22: 


— 


150: 


__ 


843 


75 


750 

1 


30 


15 


1)5 


5 


: 25 


20 


— 


112 


60 


lon 


: — 


39 


— 


26 


— 


40 


— 


fin 


: — 33,509: 39 Siirros lokakuun 31 p. 1909 2,114: 19 

Yhteensä 35.623: 58 Helsingissä marraskuun 20 päivänä 1909. 

Onni Hallsten. 

Pöytäkirjan vakuudeksi : 
M, Airila. 

8 114 KeskusUlemukset 19 '!xn 09. 

Joulukuun 1 p. 1909. 

t §. Keskusteluja johti varaesimies, prof. Krohn. 

2 £j. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hy- 
väksyttiin, 

3 g. Puheenjohtaja ihnotti. että prof. E, G. Pai munia 
hänen 60 -vuotispäivänään v. k, 2fi p:nä Suuran puolesta oli ter- 
vehtinyt lähetystö, johon kuuluivat prof. Krohn sekä v. t. sih- 
teeri, ja oli prof, Krohn tässä tilaisuudessa lausunut seuraavat 
^iiiiiil : 

Herra professori! Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tah- 
too tänä merkkipäivänänne ilmi lausua Teille, historiansa kir- 
joitta] alle, vilpittömät kiitollisuutensa ja kunnioituksensa tun- 
teet. Te ette ole ainoastaan ymmärrykseltänne ja sydärnel- 
läuue käsittänyt' niitä kansallisia aatteita, joita Seura on 
edustanut. Te olette kaiken toimintanne aikana samoja aat- 
teita toteuttanut Suomen muinaisnuden valaisijana, oman kan- 
san valistuksen virittäjänä ja oman maan kirjallisen sivistyk- 
sen kohottajana. Te olette antanut suomalaisuudelle itsenne, 
koko person allisuutenne. Siksi Teille tänään lämpimästi syk- 
kivät suomalaiset sydämet. 

4 g. Esitettiin G. Brandsehin kiitoskirje hänelle lähe- 
tetyistä kansansävelmistä. Seuralle Iira B. on lähettänyt kir ju- 
telmansa: „tTber Werden und Vergehen der Volksweisen", 
„Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des neueren deut- 
schen Volksliedes" ja B Zur Met.rik der siebenb&rgisch-deufcsehen 
Velksweisen". 

ö g. Il motettiin Seuralle saapuneeksi vihkonen „Äter- 
blick pa arbetet vidkommande „Uppslagsverket" öfver den 
sedän Hidsta tid intill är 1891 i Finland utkomna tidnings- 
litteraturen". 

6 §. Painosta valmistuneiksi ilmotettiin: a) Suomi IV: 7 
sisältäen: Heikki Ojansuu, Mikael Agricolan kielestä; V. Alava, 
Vatjalaisia häätapoja, häälauluja ja -itkuja; Safcsalais-suomalai- Kcxkmtekmukmt W l jznQy. 115 

tien fysikalinen sanasto (Vipusten kirjoja N:o 2), Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran Keskus tel emo k set 1908—9; b) Eliel 
Aspelin-Haapkylä. Suomalaisen Teatterin Historia III; e) H. 
Hcrkner, Työ väen kysymys, vihot 8 — 10. 

7 g. Painoon pannuksi ilmotettira prof. Krohnin Kale- 
valan runojen historian VII vihko sekä Eino Leinon suomen- 
tama Goethen „Iphigenie aul Tauris"; piakkoin pannaan niin- 
ikään painoon prof. K. J. Stählbergin suomentama Ehebergin 
„Finaussiopin" uusi painos. 

8 §. Ehdotettiin ja hyväksyttiin' uudeksi jäseneksi kir- 
jailija Kyösti Vilkuna. 

'.) §. Päätettiin edelleenkin 5 vuoden aikana antaa Hol- 
min rahaston korkoja 2 °/ Kansanvalistusseuralle kansankir- 
jastojen avustamista varten. 

10 §. Varain hoito kunnan lausunnon perustuksella hyväk- 
syi Seura nyt tarkastaja Reinin ja hänen vaimonsa Betty Rei- 
nin testamentin sellaisenaan kiitollisesti vastaanotettavaksi. 

11 §. Esitettiin näin kuuluva Keisarillisen Suomen Se- 
naatin Kirkollisasiain toimituskunnalta tullut kirjelmä: KE1SARILUIN EN 

SUOMEN SENAATTI. 

KIRKOLLISASIAIN TOIMITUSKUNTA. HELSINGISSÄ, Suomalaisen Kirjallisuuden 

iiiatraskuitn /Ö jt:na 1&01K 

Seuralle. 
Xi 1,520. Nojautuen 10 päivänä elokuuta 1907 annettuun armolli- 
seen määräykseen, joka koskee vuotuisen 5,000 markan suu- 
ruisea määrärahan ottamista Suomen Suuriruhtinaanmaan meno- 
sääntOOn, jaettavaksi palkintoina ansiokkaille suomen- ja ruot- 
sinkielisille kirjailijoille, saa Kirkollisasiain Toimituskunta täten 
kehottaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa yksissä, neuvoin 
Ruotsalaisen Kirjallisuusseuran kanssa viimeistään ennen huhti- 1 lii Kenkusldemuksut 19 '/xii 09. 

kuun loppua vuotina 1910 Keisarilliseen Senaattiin toimitta- 
maan ehdotuksen Suomessa vuonna 1909 ilmestyneiden alku- 
peräisteu suomen- tahi ruotsinkielisten kannokir [ nl list i ■] i teosten 
palkitsemiseksi, huomioon ottamalla, ettei 1 ,000 markkaa pie- 
nempiä palkintoja ehdoteta jaettavaksi. 

T. K. Yrjö-Koskinen. 

Ivar Groundstroem. 

Kirjelmän johdosta valittiin Seuran puolesta palkintotuo- 
marciksi : varsinaisiksi nti Aleksandra Gripenberg, tobt. A. V. 
Koskimies sekä maisteri F. Lindström sekä varajäseniksi toht. 
A. H. Bergholm ja maisteri V. Tarkiainen, ja antoi Seura nyt- 
kin palkintotuomareillo täyden päätösvallan ja oikeuden toimit- 
taa esityksensä senaattiin, 

12 §. Sen johdosta, että Siinny ei -Jalavan Unkarin kie- 
len oppikirja on miltei loppuunmyytynä, oli Seuran Kielitie- 
teellinen valiokunta käsitellyt kysymystä uuden oppikirjan jul- 
kaisemisesta. Valiokunnan kokouksessa laaditun pöytäkirjan 1, 
tätä kysymystä koskeva § kuuluu: 

Sen johdosta että Seuran v. t. sihteeri oli valiokunnalle 
ilmottanut Jalavan & Szinnyein „Unkarin kielen oppikirjan" 
painoksen olevan loppumaisillaan ja tiedustanut valiokunnan 
mieltä uuden painoksen tai uuden oppikirjan toimituttamisesta 
varsinkin kun entisen tekijöistä leht. Jalava äsken oli kuollut, 
valiokunta päätti kehottaa v. t. sihteeriä kirjottamaan elossa 
olevalle tekijälle, kotimaassaan unkarin kielioppien tekijänä 
tunnetulle prof. J. Szinnyeilln ja tiedustamaan, ottaisiko hän. 
kuten valiokunnan mielestä oli toivottavaa, Seuralle kirjottaak- 
seon uuden unkarinkielen oppikirjan, johon kuuluisi 1) noin 
100 sivun laajuinen, nykyistänsä täydellisempi, deskriptiivinen, 
systemaattisesti esitetty nykyunkarin kielioppi; 2) samankokoi- 
nen (siis nykyistä n. 30 sivua laajempi) unkarilainen lukemisto, 
jossa olisi näytteitä, paitsi entisessä lukemistossa edustetuilta, Eeskustelmmksd 19 l /xa 09. 117 myöskin uudemmilta Unkarin kirjailijoilta; ja 3) jälkimmäiseen 
liittyvä unkarilais -s uomalainen sanasto. Kun kielioppia tarvit- 
tiin meikäläisiä filologi-ylioppilaita varten, piti valiokunta suo- 
tavana, että se, mikäli tekijä katsoisi mahdolliseksi, liittyisi 
meikäläisen oppikoulun äidinkielen kieliopissa ja suomenkielen 
tutkimuksessa meillä käytettyyn kielitieteelliseen terminologiaan. 
— Samalla olisi, ajan voittamiseksi, tiedustettava prof. S:n 
suostumuksen varalle, hänen palkkion vaatimustaan ja miten pian 
hän luulisi saavansa teoksen valmiiksi. 

Vakuudeksi : 
E. A. Tunkelo. Tumiin johdosta oli v. fc. sihteeri asiaa tiedustellut prof. 
Szinnyeiltä, ja oli tämä il mottautunut halukkaaksi laatimaan 
annetun suunnitelman mukaan uuden oppikirjan toivoen saa- 
vansa sen valmiiksi talvella 11)10 — 11. Nämä toimenpiteet 
Sen im hyväksyi. 

13 §. Oheen liitetyn toht. U. T, Sireliuksen lausunnon pe- 
rustuksella päätettiin myöntää opett, Samuli Paulaharjulle hänen 
stipendinsä lisäksi 700 mk:n suuruinen palkkio hänen Itä- ja 
Pohjois- Karjalan rakennuksia käsittelevästä tutkimuksestaan. 
Käsikirjotus jää Seuran omaisuudeksi. Su omalai s e n Ki r j allis u u d en Seuralle. Suuri arvoiseksi kansatieteelliselle rakennustutkimukselle 
on katsottava sitä aineskokoelmaa, jonka Samuli Paulaharjun 
teos „ Kansatieteellinen kuvaus Pohjois- ja Itä- Karjalan raken- 
nuksista" sisältää. Hyvin järjestettynä se on jo itsessään kap- 
pale Karjalan rakennushistoriaa. Valitettavasti on tekstiosa 
paisunut tarpeettoman laajaksi sen kautta, että eri objekteja on 
aina erikseen selitelty. Paljoa suppeammaksi se kuitenkin voi- 
taisiin saada, jos kaikista samaan tyyppiin kuuluvista ob- 
jekteista puhuttaisiin samalla kertaa ja jos niiden objektien 1 1 n lird-iiKfrlemukaet 19 '/xii 09. 

selittäminen, joista on hyvä kuva, supistettaisiin vähimpään 
määrään. 

Helsingissä 2 p. marraskuuta 1909. 

U. T. Sirelius. 

14 §. Tohtori K. A. Tunkelo julkiluki Kielitieteellisen 
valiokunnan lausunnon, joka hyväksyttiin: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 

saa kielitieteellinen valiokunta täten kunnioittaen antaa seuraa- 
vat tiedot ja ehdotukset uusista sanakokoelmista, joita Seu- 
ralle on saapunut. 

Kansakouluntarkastaja O. .4. F. Lönnhokmilta, Kuopiosta, 
on saatu kokoelma, jnka sisältää ensinnäkin kirjallisuu- 
desta poimittuja, suureksi osaksi outoja sanoja ja sanan- 
käyttötapoja yht. 2,380 sanalippua, niin. V. Halosen äsken 
ilmestyneestä „Pykällykscstä" 327 sl., Hävitän „Naimatavoista" 
9911 sl., Kauppis-Heikin ^Tarinoista" 779 sl., „Lapatossuu ju- 
tuista" 52 sL, „ Suomalaisen talonpojan e lännin vai heistä" 44 
sl. ja sanomalehdistä y, m, s. poimittuja 185 sl. Kansan pu- 
hekieltä edustaa kokoelmassa 1.H97 sanalippua, joista 1,102 
on saatu kuopiolaisten puheesta, 473 Karttulasta ja 
muut eriseuttrisilfca henkilöiltä: Heinävedeltä 4, Jalas järveltä 1. 
Janakkalasta 2, Joroisista 3. Jurvasta 1, Kajaanista 3. Keite- 
leeltä 1, Kemistä 2, Koivistolta 1. Laukaasta 1, Leppävir- 
roilta 10. Lohjalta 2, Maaningalta 17, Mikkelistä 1, Mäntsä- 
lästä 8, Mäntyharjusta 1, Nilsiästä 55, Oulusta 3, Paltamosta 
7, Parikkalasta 7. Pielavedeltä lö. Pyhäjärveltä 1, Rautavaa- 
rasta 3. Saarijärveltä 1, Salmista 1. Savonlinnasta 1, Suista- 
niolta 1, Suonenjoelta 11, Sääksmäeltä 46, Tampereelta 1, Tu- 
rusta 2, Uudeltakirkolta 1, Valkealasta 2, Vesannolta 4 sekä 
epävarmoista paikoista 91 sl. Kokoelman koko lippumiärä on 
4,283. Siitä ehdotetaan palkkioksi 100 mk. rahana. liMkiisklrjiiuigd !!' ' xn 09. Iin 

Yliopp, G. Aejmelacus on tuonut Rovaniemeltä 303 
sl., jotka sisältävät Perä-Pohjolan erikoista sanastoa; ehdote- 
taan palkkioksi Koskimiehen ..Kokoelma Suomen kansan sanan- 
laskuja" (nid.). 

Yli op p. Heikk i Kokkoselta on saatu 79 s 1 . Juuan vie- 
rasperäisiä sanoja, joista ehdotetaan palkkioksi Kettusen Descen- 
denttis-äännehistoriallinen tutkimus metsäsuomalaisten kielosta. 

Yliopp. Eemil Saarimaalta on saatu 40 sl. Turun sa- 
tamatyömiesten ja katupoikaiu y. m. s. sanoja sekä 111 sl. 
Mynämäen m urr esano j a. Eb d otetaan p alk kioksi O j an su u n 
..Tutkimus Agricolan kielestä" ja Alavan ..Vatjalaisten hää- 
tapoja". 

Herra J. Lukkarinen on tuonut Länsi-Inkeristä 259 sl., 
joista ehdotetaan palkkioksi Varosen „Vainajainpalvelus". 

V 1 i m etsän hoitaj a Emil Wichmann on palauttanut lainaa- 
mansa välilehtisen ..Keräilysanaston", joka sisältää muistiin- 
panoja Turtolassa, Ylitorniolla ja Kolarissa kuulluista 
oudoista sanoista. Ehdotetaan muistettavaksi erityisellä kiitos- 
kirjeellä. 

Kiitollisuudella mainittakoon myös insinööri Lennart Wich- 
mann'm muistiinpanot Kurikasta, ; Lesti järveltä, Per- 
hosta ja Tohol ani melta. 

Samoin herra P. Angervon antamat tiedot saari, luoto. 
kari ja -im aa sanain merkityksistä Turun saaristossa. 

Samoin yliopp. Kaaperi Kivialhon antamat tiedot yliopp. 
E. Saarimaan „ Virittäjässä" viime vuonna julkaisemain mynä- 
mäkeläisten murresanani Kiskossa käytetyistä vastineista. 

Kiertokoulunopottajatar Mimmi Kaltankarin samanlaisista 
tiedoista Kiikalan murteesta ehdotetaan tunnus tuk seksi Alek- 
sis Kiven „Lea" ja ..Kihlaus" eri painoksina. 

Lopuksi on kielitieteellisen valiokunnan mainittava pari 
jo keväällä 1907 tullutta kokoelmaa, jotka äskettäin toimite- 
tussa sanakokoelma! n saan tip ai k käin lippuluettelon tarkistuk- 
sessa havaittiin jääneen aikanaan ulkopuolelle Souran pöytä- 
kirjan. Ne ovat seminaarinoppilaan Eemil Vitelin 52-lippuinen 
sanalähetys O rih vedeltä ja op ett ajako k el as Kust. Mattilan 120 Ke&kustdemukset l'J\!\u()'J. 

115 sl. sisältävä kokoelma Alahärmästä. Edellisestä ehdo- 
tetaan palkkioksi „Kullervon runot" (sidottuina), jälkimmäi- 
sestä „ Paavo Korhosen runot". 

Helsingissä jouluk. 1 p:nä 1909. 

Kieli tiu teellisen valiokunnan puolesta: 
E. A. Tunkelo. 

15 §. Maist. V. Salminen luki Kansatieteellisen valio- 
kunnan lausunnon, joka niinikään hyväksyttiin : 

Suomalaisen Kirjallisuuden S en railo. 

Kansatieteellisen valiokunnan lausunto Seuralle lähete- 
tyistä kansanrunouskokoolmista ja kansatieteellisistä kerto- 
mukaista: 

Maisteri U. Holmberg on jättänyt kokoelman taikoja Sa- 
vosta, Karjalasta ja Uudeltamaalta, Ehdotetaan 75 markan 
kirjapalkinto. 

Säveltäjä Heino Kaski, sävelmiä Repolasta, Nivalasta, 
Pieli sjärveltä y. m. Ehdotetaan 25 markan rahapalkinto. 

Yliopp. Heikki Kokkonen, lauluja ja sananlaskuja Juuasta. 
Mainitaan kiitoksella. 

Herra Antti Lensu, 4 sävelmää Palsasta, Mainitaan kii- 
toksella. 

"Herra Kalle Murtomäki on lähettänyt lauluja, sananlas- 
kuja ja arvotuksia Lehtimäeltä. Mainitaan kiitoksella. 

Kansak.-opett. J. Tyyskäile ehdotetaan kansatieteellisistä 
kertomuksista Askolasta 60 markan kirjapalkinto. 

Opettaja Aaro J. Wallinmäki on lähettänyt taikoja Lehti- 
mäeltä. Ehdotetaan 15 markan kirjapalkinto. 

Maria Österberg, satuja, lauluja, loitsuja, taikoja, sanan- ■■^v^ Eeskustdemukset 19 , [%n 09. 121 

laskuja ja arvotuksia Viitasaarelta. Ehdotetaan 20 markan 
kirjapalkinto. 

Helsingissä jouluk. 1 p:nä 1909. 

Kansatieteellisen valiokunnan puolesta: 
Väinö Salminen. 

16 g. Pöytäkirjaan liitettiin taiteilija Alpo Sailon matka- 
kertomus : 

Matkalleni läksin 24 p. heinflk. ja palasin lokak. 16 p. 

„ Taiteellisesti" matkani alkoi. Unehtui passini ja päi- 
vittelin sitä vaunussa istuissaui. Sitten tuli junankulettaja vaa- 
timaan lippua, mutta senkin olin unohtanut ostaa. Mukana olin 
sittenkin, vaunussa pysyin, Sortavalaan tulin. Mihinkäs sitä 
Sortavalassa muualle mennään kuin Relanderille, seminaarin joh- 
tajan luokse! Sieir on aina kotiliesi lämmittämässä vierastakin, 
ja sitäpaitsi sieltä jos jostain saapi tietää, mitä missäkin Kar- 
jalan sopukassa löytyy ja miten sinne päästään, 

Sam m ats äärelle läksin Karppavan emäntää tapaamaan, 
muovaillakseni hänen rintakuvansa. Muuan isäntä sanoi tietä 
neuvottuaan, jotta: siin' on ämmää joka suunnalle enämpi kuin 
muissa ämmissä. Tulin sen itsekin huomaamaan häneen tutus- 
tuttuani. Lihava hän ei ollut — — - — 

Outi Kiema on Karppavan emännän oma nimi. Hänen 
äidillään oli 16 lasta. Kotiolot olivat aineellisestikin ahtaat. 
Otti osaa äitinsä tehtäviin jo pienestä pitäen, tuntien sääliä 
äitiään kohtaan. Paimenessa käydessään sitten ikävissään lau- 
leskeli. Häissä sai ensi kerran kuulla Kotja Okkoin itkuvirsiä 
laulavan. Kotja Okkoi oli Puro vaarasta ja kuulu itkettäjä. 

Pikku Outiin tekivät Okkoin itkurunot pysyvän vaiku- 
tuksen. Hän .sanoi halunneensa yhä uusia oppia: „ne olivat 
mullo mieluisia laulaa". „Itku passasi mnnlaiselleni, ja jos ei 
vaan pitkään aikaan saanut laulaa, niin sitä alkoi jo vähin kai- 
paamaan." ^v^- V>'1 Keskuxtelemukset tä >/xii 09. 

Hän sni kuulla, enempikin Kotja Okkoiu runoja sekä 
itkuja ja lauleli niitä metsissä ikävän tullessa. Laitteli riimein 
runoja itsekin, lauloi äidistään ja sisaristaan ja alkoi häissäkin 
laulaa, se taito kun niin kehotti. Hänestä on varttunut toime- 
lias ja viisas ihminen, jolla on kykyä järjestää elämänsä hyvin. 
Yritteliäs hän on myöskin, jota karjalaiset eivät tavallisesti 
ole. Muista emännistä hän poikkeaa siinäkin että pitää puh- 
dasta talossani. Heidiin suvussaan on kauan laulajia ollut. 
Itse on hän lapseton, „Ei minun laulujani euään häissä kuulla. 
ennen itkettiin, nyt naurulla naiaan. Tyttö jos oisi, sille opet- 
taisin. Aina on elämän varrella runoista hyötyäkin, jos ne 
neuvot vaan ymmärtää hyväkseen käyttää". Kasvatti -poikansa 
lasta se emäntä nyt tuuittaa, mutta laulaa: tuuin lasta turyak 
seni. varakseni vaivuttelen. Kuu muotokuva oli valmis, laulu: 
mummo kuvaa kaulaillen haikian itkun, jossa hän sille kertoi 
miten onnellinen se on, kuu pääsee sinne suureen maailmaan 
eikä enää häviä, Itse liiin kohta nir maan i-aknon laului- 
neen taiteineen, mutta hyväi herrat Helsingissä kun kuvan 
näkevät, muistavat Karppavan emännän lauluja, eikä siis hän- 
kään ikinä vallan häviä. 

Jalovaaraan. Ei tuntunut siltä kuin laulumaalla kulki-; 
Ei sitä ainakaan mitenkään saa ylistellä, joskin jotain kaunista 
jossain tapaisi. Kansaa ei sovi juuri muuta kuin soimata. Epä- 
rehellisyyttä, imartelua, laiskuutta, likaisuutta. Laulumaiden 
ihmisiä muistellessa ovat hyvät vain poikkeuksia. Kapanen oli 
mökki] äin on Jalovaarassa. Tämä mies oli satujen kertoja, oi- 
vallinen ja juuri poikkeus-henkilöitä laulumailla. Harvasanai- 
nen tavallisuudessa, mutta älykkään näköinen vaiti ollessaan- 
kin. Suuttuu joskus kovasti eikä lepy vähällä. Kansakou- 
lusta oli hän saanut pahan käsityksen, eikä sitä muutettu mil- 
lään. Opettajaa hän sen vuoksi halveksi. Kun Kapauen alkoi 
satua sanelemaan, muuttui hän itse valoksi, jonka salaperäiset 
v&Ikähdykset muuttivat koko ympäristönsä. Kaikki hymyili. 
„Missä olet satusi oppinut, missä niitä kuullut'" „Metsätö*issä 
käyessä iltasin, nuotiolla, havumajojen eossä satuja syntyy". Kesfatstelvmnkset l'J x !x.n Oi). V2:i Tahdoin maalata hänet havumajan eessä nuotion äärellä. 
Ei ollut metsää koko Jalovaarassa. „Kaikfc' on rinkelilöiuä 
syöty", sanoi Kapanen. Hautuumaalla eli kuusikossa kasvaa 
vielä puuta, ja sinne mentiin eräänä sunnuntaina havumajaa te- 
kemään. „Soap rauhassa työskennellä, ei tohi tänne tulla yk- 
sikään ihminen päivällä vielä vähemmän pimeällä." Yhtenä 
iltana meillä loimotti nuotio kuusikossa. Valaisi puiden run- 
koja, kohotteli savujaau, näytteli kumpuja ristineen. Kapanen 
saneli satuja, loihti esiin keisarit ja kuninkaat, prinssit ja prin- 
; i sekä heidän köyhät rakastettunsa. Vieläpä pirut ja ju- 
malat astuivat elävänä keskuuteemme. Eniten liikkuivat sil- 
mäimme eessä papit ja vallesmannit aina kansan katalina kiusa - 
henkinä. 

Puoliyön aikaan poistuttiin, silmät nuotion sokaisemina 
kompuroitiin hautakumpujen keskestä. Toisena päivänä ker- 
rottiin kylällä tulesta, joka yöllä oli hautuumaalta kuvastanut. 
Sd oli Kapasen sututuli, joka valaisee vieläkin eikä enää sam- 
mukaan, jos vaan sadut tai ti- en otetaan. Toinen, jonka kuvan 
Jalovaaransa tein, oli Sisson emäntä, paikkakunnan paras itket- 
taju. Kpäsyinpaattinen, rahanahne, mutta aikoinaan toimelias 
ihminen. Nyt oli hän sellainen, vaan vielä vilpas pikkunen 
mummo, hyvin valmis virsiä veisaamaan. 

Kolmas oli Okuliina Kuokkanen. Vilkas nainen, haus- 
kempi Sisson emäntää. Osasi kertomalla antaa tapauksista 
eläviä kuvia. Hyvin herkkätunteinen ja hyväntahtoinen sekä 
todellisesti kiitollinen hyvästä, mikä osukseon tuli joko lahjana 
muilta tai suullisena kunnioituksena laulutaidostaan. Hänen 
luonaan pistäytyy mielellään asiattakin. 

Jalovaarassa käydessä tulee muistaa käydä kauppias 
Tahvo Surakan luona. Hänen kotinsa on aina avoin vieraalle 
ja oji hän hyvänä apuna neuvoineen. On innokas mies ja tun- 
tee 'paikkakunnan laajalti sekä kaikki henkilöt, jotka vähänkin 
jotain osaavat. Hänen hommastaan tuli kansakoulu Ilmiantoon 
sekä maantie. Munan toon mennessä alkaa maailma tuntua vä- 
hän toisenlaiselta. Ratsain on kulottava korpiteitä, soiden yli r^^F-"^ 124 KeäkuRtetemukuet 19 '/xi! 09. 

kapulasiltoja myöten. Sitä on vähän utelias, jotta mitähän pe- 
rillä onkaan. 

Kansakoulua rakennettiin parasta aikaa. Pysäyttiin koulu- 
pihalla, joka oli ylängöllä. Taivaan rantaan siinti sininen salo. 
Kovin sininon oli Muuantojärvi. Sitä sineä vastaan kuvastui- 
vat sahapukit, ja salojen honkain kirkkaan keltainen sisus loisti 
tummassa taustassaan. Pitkillä vedoilla kulki saha ylös ja alas 
saloukkojen vetämänä. 

„ Tuolla, jossa nuot korkeat kuuset kasvavat, asuu Jehkin 
Iivana". 

Niinhän sen tulee ollakkin. Ikivanhojen kuusten humi- 
nassa ne laulut ja kanteleet ennenkin soivat. Nyt ei noita 
korkeita puita eiiään olo muualla kuin kalmistoissa. Sinne ne 
siirtyvät runotkin laulajiensa kera. Kannel vaikenee, „Kuu- 
sikot", joissa soittajat ovat kätkettynä, humisevat niille, jotka 
ymmärtävät vaiennutta soittoa kaivata. Itse Jehkin Iivana aut- 
toi runouden hävittämistä. Hänen maallaan kasvoi suuri vanha 
kuusi. Kansakouluun tarvittiin juuri sellaista kannattamaan 
kattoparruja. „Jos sen ostaja ois tullut, ei ois sitä hintaa 
osannut tarjota, jolla sen oisiu myynyt, mutta tällaiseen paik- 
kaan joutaa, joutaa inielelläänkin". Hän on myöskin ensim- 
mäinen kansakoulun johtokunnan jäsen ja oli yhteen aikaan 
ainoa paikkakuntalaisista, joka puolusti kansakoulun rakenta- 
mista. Hänen poikansa, vahva raataja, on hyvin rehellisen nä- 
köinen, ja pieni pojanpoika tavottolee pikkusilla sormillaan kan- 
teleen kielosia ja laulaa kimeällä lapsen äänellä: Killervo, Ka- 
lervon poika. Hän on kahdessa koulussa. Vanha ukko opet- 
taa viisauttansa, tarkkaa taitoansa, neuvoo työhön, korven raa- 
dantaan. Vieroi ttaneekohan kansakoulu tämänkin runolaulaja- 
alun pois isien tavoista, tehden hänestä pun aru setti s en irviku- 
van herroista, joka kalossit jalassa ja „kovat" kaulassa heiluu 
heinäniityllä. Ei näissä kansakouluissa ainakaan opastettu 
maanviljelijöiksi. 

Muuannosta ois vielä paljon sanottavaa, monta kaunista 
kohtaa lueteltava, vaan jätän ne omiksi muistoikseni ja olen 
iloinen siitä että olen yksi niitä harvoja suomalaisia, joka on ^^ Keskmtdemukttet J9 1 lmQ9. 125 

saanut nähdä tämän seudun silloin, kun siinä vielä oli rahtunen 
jäljellä vanhan ajan runollisuutta. Jonkin Iivanan kuoltua hu- 
misevat kalmiston kauset vielä selvempää kaipuuta, kuin nyt 
siellä käydessäni. Hiljaista, mahtavaa ja levollista on tää hu- 
mina pään yläpuolella. Kömpelöt puuristit puhuvat samanlai- 
sesta hiljaisesta, mahtavasta elämästä, jota niiden alla lepäävät 
ovat viettäneet. Ehkä joku tuk kiherrä vielä saa nämät kuuset 
ulkomaille viedäkseen. Sinne ne vietiin runotkin. 

Takaisin Sortavalaan, sieltä Antreaan, Laivalla Metsä- 
pirttiin, Tappariin, tulli vartija Kalvesmäen luokse, jossa on 
hyvä asua. 

Ontropo tuotiin Vuolecn Sohvolasta. Vanha mies, har- 
maa parta, vakava ja vaitelias. En saattanut savineni taini- 
neineni lähteä yli rajan. Siell" oi s santarmit selittäneet saven 
olevan dynamiittia. Ontropon isä oli ollut suori laulaja ja 
tältä oli hän laulunsa oppinut. Jo 9-vuotiaasta on hän käy- 
nyt orjan töissä. Noin 15 vanhana sai ensimmäisen raippa- 
saunan. 18- vuotiaasta on hän täyttä miestä vastannut. Ontro- 
pon elämäkerta on kirjavin mitä olen kuullut. Se on siksi 
pitkä, että en tässä ollenkaan rupea sitä kertomaan. Kuvansa 
tein. Kolme päivää oltiin yhdessä ja sain sillä aikaa hänen 
kertomuksistaan kuvan siitä elämästä, jota suomalaisemme ovat 
saaneet elää orjuuden päivinä. 

Hänen vallan liian koukkuinen selkänsä, arpinen päänsä 
ja arka katseensa puhuivat vakuuttavasti kertomusten toden- 
peräisyydestä. 

Ei kumma että sellainen elämä antoi runoudelle maa- 
perää, että oli halua laulamaan. 'Nyt ovat olot muuttuneet 
helpommiksi ja runot hävinneet. Ei nuoriso enään voi laulaa, 
jos ei ole „eäniä". Jos vanhat laulavat runojaan, sille nuoret 
nauravat. He ovat jo saaneet vihiä „ sivistyksestä". 

Alpo Sailo. 
17 §. Liitettiin pöytäkirjaan marraskuun kassatili: ^m 126 Keskugtelemuktset 19\'\ll 09. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassatili 
marras kuu u ajalta 190!). 

Siirros marraskuun 1 p. 1009 2,114: 19 Tuloja: 

1. Laina Turun oblig. vastaan . . 10,000: 
Söderström, korkoa 1,600: 

2. Työmies Pubi. C:o, myytyjä kir- 

joja . 200: 

K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nostettu .... 

Samoin 

4. Samoin 

Samoin . . . , 

7. Varatuomari T. Anjala, jäsen- 

maksunsa 

8. A. Laaksovirta, myytyjä kirjoja 
10. L. Itkonen, samoin 

Kirkollinen kirjakauppa, samoin 

15. O. Alin, samoin ... . 

10. K. O, Paakista konttokurantti- 
tililtä nostettu .... 270: — 

12. Samoin 358: 23 

1C. Samoin 1,517: 90 

Pastori O, A. Palletvuori, jäsen- 
maksunsa 24 

Maisteri P. Katara, samoin . . 24 
Neiti Aliina Kotikoski, samoin . 24 
Neiti Siiri Sandman, samoin . . 24 
Pastori K. V. Hurmerinta, sa- 
moin 24 

A. Sipilä, myytyjä kirjoja . , 252: 50 

22. E. Pissan en, samoin .... 15 

li. Hämäläinen, samoin ... 18 700: 


_.... 


200: 


:n 


218: 


80 


1,500: 


— 


24: 

36: 


— 


12: 


40 


28: 


SH 


180: 


Keskustekmultad 19 '/xii 09. 127 

K. 0. Punkista konttokurantti 


tililtä nostettu . . . 


145 


— 
24. 


Samoin 


250 


— 
25. 
177 


— 
26. 


Samoin 


1,600 


— 
29. 


Samoin 


976 


25 
30. 


Lagerspetz, myytyjä kirjoja . 


291 


75 


M. Böhm, samoin .... 


142 


20 


M. Airi] a, vuokransa . 


150 


— 


Valtioa pua 


. 4,500 


— 


25,523: 14 


Yhteensä 
27,637: 33 Menoja: 1. 


L. Vilenius, korrehtuurityötä 


N!H: 


— 
L. Aalto, samoin 


34: 


;>() 


2. 


K. O. Pankkiiri konttokurantti- 
tilille maksettu .... 


10,000: 


— 
Lainan provisioni, J A% ■ 


25: 


— 
il. Nieminen, puhtaaksi klrjoi- 


TT): 


— 


3. 


E. J. Hyvärinen, aikakauskirja 
„Ail Lueem", tilausm. . 


1: 


30 


4. 


V. J. Pesola, tekijapalkkiota 


50: 


— 
11. Tandefelt, samoin .... 


100: 


— 
Kyösti Vilkuna, kirjallinen pal- 


1,200: 


— 
Pap eri konttori, painopaperia . 


L43: 


ui 


5. 


Ahovaara. koraalikirja .... 


10: 


— 
Zitting & Kumpp., aähkötarpeita 


231: 


70 


27; 


48 


8. 


A. A. Lähteenkorva, sävelkukuel- 
masta 


1,500: 


— 
V. Salminen, tekijäpalkkiota . 


320: 


— 


9. 


S. Pakarinen, toimituspalkkiota . 


270: 


— 128 K&skustelemukset 19'lx.u 09. V, J. Mansikka, toimituspalk 

kiota 

R. Kngelberg, korrehtuurityötä 
10. K. Krohn, fcekijäpalkkiota 

12. Sähkölaitos, säh kö tarpeita . 

13. Tilgmann O. V., fototypioita 

„ „ kliseitä . 

Pohjola, vakuutusmaksu . 
15. Kirjailijaliitto, lähetyskuluja . 
L. Kaunisto, korrehtuurityötä 
T, Salmela, samoin .... 
17. A. Kannisto, samoin 
19. K. Krohn, tekijäpalkkaa . 

Snom.-ugr. Seuralle, seppeleen 

asemesta 

Paporikonttori, painopaperia . 

,, siimoin. 

J, Holm, runojen kopioimisesta 

J. Holm. samoin 

Hels. Sanomat, ilmoituksia 
22. Virittäjä, ilmoituksia 1908 . 
„ samoin 1909 . . . 
O. A. Pallotvuori, kustannuksia 

Telefimimaksu 

Mannerheim, värinauhaa . 
H. Nieminen, puhtaaksi kirjoi 
tusta 

25. R. Eugolborg, korrehtuurityötä 

26. E. Aspclin-Haapkylä, tekijäpalk 

kaa 

27. A. Sailo, stipendinsä loppuosa 
30. Paperikonttori, painopaperia . 

Vesi lasku 

M. Pasola, palkkansa . . . 
M. Böhm, lähetyskuluja , 105: 


— 


150: 


— 


150: 


— 


3: 


95 


:!s : 


— 


1 


48 


2 


— 


2 


— 


1!) 


50 


14 


50 


262 


50 


300 


— 


100 

604 


80 


510 


60 


15 


. — 


5 li 


25 


60 


: 75 


10C 


: — 


100 


: — 


— 


: 65 


45 


: — 


1 


: — 


37 


■ 


177 


: — 


1,600 


• 


12t, 


: — 


84a 


: 75 


£ 


: 50 


41 


: - 


15c 


: 85 Ke&kltgtelemukxct 19 ■*/! 10. L29 

0. Hallsten, palkkansa . . . 


200 


— 
E. Tunkelo, samoin 


250 


— 
M. Airila, samoin 


666 


66 
M. Böhm, samoin 


875 


— 
J, E. Vihervaara, samoin . 


100 


— 
K. 0. Pankkiin konttokurantti- 
tilille maksettu .... 


5,700: 


— 
L. Grönroos, eläkkeensä . 
rros marraskuun 30 p. 1909 . 


60: 


— 


24: 


73 


Siii 


60 
Yhteensä 


27,i;;;7: 


33 Helsingissä joulukuun 2 päivänä 1009, 

Onni Hallsten. 

18 §. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin maist. A. Kan- 
nisto ja maist. V. Salminen. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

M. Airila. 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. 

Artturi Kannisto. Väinö Salminen. 


Tammikuun 14 p. 1910. Esimies ilmotti, että Seura oli kutsuttu koolle, koska sen 
valitsemista kirjallisen palkintolautakunnan jäsenistä toht, A. 
V. Koskimies ja maist. V. Tarkiainen erikoisista syistä ovat 
kieltäytyneet ottamasta osaa lautakunnan töihin ja sitäpaitsi 
neiti Aleksandra Gripenberg, joka lautakunnan enemmistön mie- 
lestä on esteellinen, koska hänen veljensäpoika Bertel Gripen- 
berg on arvosteltavien kirjailijain joukossa, niinikään on eron- 130 Kukuatelemukset 19 u /i 10. 

nut. Näin ollen uusia jäseniä olisi lautakunnan täydentämi- 
seksi valittava. — Tämän jälkeen esitettiin seuraava neiti Gri- 
penbergin kirje: Herra Valtioneuvos 

E. Aspclin-Haapkylä. 

Kun en halua ryhtyä sanomalehtipolemiikkiin, mutta kun 
asia tohtori Bergholmin selityksen kautta — tietysti hänen 
tahtomattaan — on joutunut hioman väärään valoon, pyydän 
saada esiintuoda Teille seuraavaa siitä valtion kirjailijapalkinto- 
lautakunnan kokouksesta, jossa olin saapuvilla Suomalaisen Kir- 
jallisuuden Seuran valitsemana edustajana. 

Tohtori Bergholm sanoo vastauksessaan (U. S. n:o 2, 
1910) „Eräällo Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenelle" 
(TL S. n:o 301, 1909): 

„ saatuansa tämän kuulla, ilmoitti heti neiti Gripenberg 
luopuvansa lautakunnan jäsenyydestä." 

Tästä voisi kenties johtua se käsitys, että minä itse oli- 
sin selittänyt olevani esteellinen kuulumaan palkintolautakun- 
taan. Sillä tohtori Bergholmin vastauksesta ei ilmene riittävän 
selvästi: 1) että minä, lautakunnan jäsenten uudistetuista ko- 
hoituksista huolimatta, kieltäydyin lausumasta mitään omaa 
mielipidettä esteellisyysasiassa, koska arvelin, ettei tämän asian 
selville saaminen kuulunut minulle vaan lautakunnalle ; 2) että 
minä samasta syystä kieltäydyin omasta puolestani käänty- 
mästä asiantuntijain puoleen saadakseni heidän lausuntoaan ja 
3) että minä, sittenkuin puheenjohtaja oli lautakunnalle kerto- 
nut kumpuisenkin asiantuntijan vastaukset, ilmoitin että minun 
nyt siis näiden asiantuntijain lausunnon mukaan tuli luopua 
lautakunnan jäsenyydestä. Mitään omaa arvelua esteellisyy- 
destäni tai esteettömyydestäni ei lausuntoni sisältänyt. 

Tohtori Bergholm merkitsi sitten pöytäkirjaan lausuntoni 
pääasiallisen sisällön sellaisessa sananmuodossa, joka ei täysin 
tarkasti vastannut lausuntoni tarkoitusta, ja minun olisi pitänyt L Ktekustdemukset 19 ! /n 10. 131 kohta tuo sananmuoto oikaista. Mutta kun selvästi huomasin 
minkäs multaista ratkaisua lautakunnan enemmistö toivoi tässä 
minun jäsenyyttäni koskevassa kysymyksessä, annoin asian 
mennä menojaan. Minä myönnän, että tämä oli laiminlyömi- 
nen ja ett 'ei minun olisi pitänyt niin tehdä, vaikka olinkin 
joutunut ikävään aseinaan. 

Helsingissä 10 p. tammik. 1910. 

Kunnioittaen : 
Aleksandra Gripenberg, Seura yhtyi seuraavaan valmistusvaliokunnan esittämään 
mielipiteeseen : Laillista jäävillisyydon syytä, joka estäisi nti 
Gripenbergiä toimimasta jäsenenä palkintolautakunnassa, jonka 
tehtävänä on ainoastaan ehdottaa, mutta ei suinkaan lopulli- 
sesti ratkaista miten palkinnot ovat jaettavat, ei ole olemassa. 
Mutta koska kumminkin lautakunnan enemmistö on asettunut 
loiselle kannalle ja varsinkin koska nti Gripenberg lautakun- 
tien ensimäisessä kokouksessa vastalausetta esittämättä taipui 
tätä mielipidettä noudattamaan, näyttää oikeinta olevan luopua 
vaatimasta, että hän ottamalla osaa lautakunnan töihin siinä 
edustaisi Seuraa. 

Tämän jälkeen Seura lautakunnan täydennykseksi valitsi 
siihen varsinaisiksi jäseniksi entisen varajäsenen, toht, A. H. 
Bergholmin ja toht. Paavo Virkkusen sekä ensimäiseksi vara- 
j keneksi toht. K. S. Laurilan ja toiseksi rouva Tiima Hainarin, 

P öy täkirj an vakuud ek si : 
M. Airila, Helmikuun 2 p. 1910. 

1 §. Tammikuun 14 päivänä pidetyn ylimääräisen ko- 
koukson pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. Tarkastuk- 
sessa liitettiin pöytäkirjaan seuraava valtion kirjallisuuspalkinto- 
lautakunnan kirjelmä ynnä pöytäkirjanote: 132 Keskustelemukset 19 -/n 10. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Koska väliinsattuneiclen esteiden vuoksi emme ole olleet 
tilaisuudessa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle kirjallisesti 
ilmoittamaan toht. A. V. Koskimiehen, maist. V. Tarkiaisen 
ja nti Aleksandra Gripenbergin luopumista valtion kirjallisuus- 
palkintojen jakamisesta vuodelle 1901) ehdotusta antamaan ase- 
tetun valiokunnan jäsenyydestä ja varsinkin koska nti Gripen- 
bergin kieltäytymiseen nähden Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- 
ran pöytäkirjassa t. k: n 14: Itä päivältä kuvastuu erehdyttävä 
käsitys asian menosta, katsomme olevan syytä vielä selvitellä 
asiaa sen oikeassa valossa, toivoon, että tämä oikaisumme otet- 
taisiin huomioon Seuran pöytäkirjaa tarkistettaessa, Samalla 
liitämme tähän tarkistetun pöytäkirjanotteen valiokunnan ensi- 
inäisestä kokouksesta. 

Seuran pöytäkirjassa sanotaan, että nti Gripenberg on 
eronnut toimestaan sentähclen, että hän Jautakunnan enemmis- 
tön mielestä" oli esteellinen. Mistään lautakunnan enemmis- 
töstä ei kuitenkaan voi olla puhettakaan, koska ensiksikin nti 
Gripenbergin esteellisyydestä ei varsinaisesti ollut keskustelua- 
kaan, vaan siitä, kuka sen ratkaisisi, lautakuntako vai nti Gri- 
penberg itse, joka asia taas joutui esille siitä syystä, että nti 
G ripenb ergiltä eräs lautakunnan jäsen kysyi hänen mielipidettään 
asiassa. Ja toiseksi ei voi mistään „ enemmistöstä" puhua, 
koska ei minkäänlaista äänestystä asiasta tapahtunut. 

Tästä seuraa samalla myös, että Kirjallisuuden Seuran 
pöytäkirjan lopussa oleva Seuran valmistus valiokunnan lausunto, 
jossa taas puhutaan „lautakunnan enemmistöstä" , jonka mieli- 
piteeseen taipuen muka nti Gripenberg „ vastalausetta esittä- 
mättä" oli luopunut, ei ole asian todellisen menon kanssa yhtä- 
pitävä. Mitään vastalausetta nti Gripenberg oi voinut esittää, 
koska ei mitään päätöstä asiassa ollut tapahtunut. Nti Gri- 
penberg tosin tahtoi, että valiokunta päättäisi hänen esteelli- 
syydestään, mutta siitä kaikki valiokunnan jäsenet kieltäytyi- 
vät, pitäen sellaista menettelyä vähemmän sopivana, ja niinpä Keslcmtelemukxd 19 */n 10. 133 nti Gripenberg itse, kuultuaan, hänen pyynnöstään, kuulustel- 
tu | i asiantuntijoita, ilmoitti, että h äo katsoo olevansa estetty 
ottamasta osaa valiokunnan töihin. 

Nti Gripenbergin, Seuran pöytäkirjaan liitetyssä, kirjeessä 
oi ovat väitteet saanevat täten myöskin oikean valaistu k s eusa. 

Asiaan on muuten jo kiinnitetty enemmän huomiota kuin 
se mielestämme sellaisenaan ansaitsee. Mutta koska Suomalai- 
sen Kirjallisuuden Seuran pöytäkirjassakin on päässyt esille 
tällainen väärä käsitys ja koska tämä siten tulevaisuudessa 
voisi ehkä vaikuttaa orehdyttävästi, olemme katsoneet välttä- 
mättömäksi saattaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tietoon 
tämän oikaisun. 

Helsingissä 18 p. tammik. 1910. A, H. Bergholm. 
Olaf H me n. Jenny at Forselles. 
Predr. J. Lindström. Holger Nbhrström. Pöytäkirja, tehty valtion kirjallisuus- 
palkintojen jakamisesta vuodelle 1909 eh- 
dotusta antamaan asetetun valiokunnan 
kokouksessa 23 p. jonluk. 1909. Läsnä oli- 
vat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
edustajat: neiti Aleksandra Gripenberg, 
maist. Fredr. J. Lindström ja toht. A. H. 
Bergholm, joka toht A. V. Koskimiehen 
toimesta kieltäydyttyä oli varajäsenenä as- 
tunut hänen sijallensa, sekä Ruotsalaisen 
Kirjallisuuden Seuran edustajat: maist. 
Olaf H o md n, maist. Holger Nohrström ja 
toht. Jenny af Forselles, joka toht. Emil 
Zilliaeus'en toimesta kieltäydyttyä oli va- 
rajäsenenä astunut hänen sijallensa. 

Pöytäkirjaa piti kutsuttuna allekir- 
joittanut. 

1 S- Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin toht, Bergholm. '^^ 134 I&skimtdcmufaä l ( J',!iilO. 3 §■ Tämän jälkeen pyysi puhe vuoron maist. Homon. Hän 
ilmoitti haluavan sh. kysyä neiti Griponbergiltä, katsoiko tämä 
itseänsä esteelliseksi ottamaan osaa valiokunnan töihin sen joh- 
dosta, että hän ori läheistä sukua runoilija Bertel Gripenber- 
gillo, jonka teokset tulevat kysymykseen palkintoehdotusta teh- 
täessä. Nti Gripenberg vastasi tehän, että hän oli itsekin 
aikonut esittää saman kysymyksen valiokunnan ratkaistavaksi. 
Puheenjohtaja kehoitti läsnäolijoita tämän johdosta lausumaan 
mielipiteensä. Maist. Honaen omasta puolestaan tosin katsoi 
nti Gripenbergin olevan esteellisen, mutta ei kuitenkaan tah- 
tonut teiniä mitään ehdotusta hänen jäsenyyteensä nähden. 
Tähän mielipiteeseen ylity i myös maist. Nohrström. Puheen- 
johtaja ja maist. Lindström olivat sitä mieltä, ettei kysymys 
ole valiokunnan, vaan nti Gripenbergin itsensä ratkaistava. 
Tässä suhteessa maist, Homen kannatti edellisiä puhujia. Nti 
Gripenberg kieltäytyi kuitenkin jyrkästi asiaa ratkaisemasta ja 
ehdotti, että valiokunta kääntyisi tämän periaatteellisen kysy- 
myksen selvittämiseksi suullisesti joidenkuiden asiantuntijain 
puoleen. Näiksi asiantuntijoiksi ehdotettiin yliopiston sihteeri 
vapaahra Carpelan, prof. Tikkanen ja prof. Kajanus, jotka nti 
Gripenberg puolestaan semmoisiksi hyväksyi. Puheenjohtaja 
tiedusteli sen vuoksi heti telefoonilla kahdelta cnsinmainitulta 
(prof. Kajanusta hän ei voinut tavata), kuinka vastaavissa ja 
s ainanluon toisissa tapauksissa on menetelty yliopistossa sekä 
valtion palkintolautakunnissa, ja hän ilmoitti tiedustelunsa tu- 
loksena molempien asiantuntijain kertoneen, että jos asianomai- 
nen henkilö sattuu olemaan sukua jollekulle hakijoista tai pal- 
kittavista, on hän tämän suuntaisissa tapauksissa aina vetäy- 
tynyt toimesta syrjään ja varajäsen astunut hänen sijaansa. 
Nti Gripenberg pyysi tämän jälkeen puhevuoron ja ilmoitti 
kokoukselle, että hän näiden lausuntojen johdosta katsoo ole- Keskustelemukset 1S l jalO. 135 

vansa estetty ottamasta osaa, valiokunnan töihin. Sen teh- 
tyänsä hän poistui kokouksesta. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
V. Tarkiainen. 

Tarkistanut : 
A. H. Bergholm. 

Ottoon oikeaksi todistavat: 

01 ly Soikkeli. Julia Palander. 

2 g. ilmotettiin, että ensimäinen kolmannes siitä apu- 
rahasta, joka Seuralle Hänen Majesteettinsa Keisarin suoma- 
laisesta käslkassasta on myönnetty, oli saapunut ja että kuitti 
siitä Mi nisterivaltiosih teerin virastoon Pietariin lähetetään. 

3 §. Professori Krohn esitti seuraavan kirjallisen eh- 
dotuksen : 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle! 

Allekirjoittanut pyytää saada ehdottaa, että amerikalai- 
nen Johann Jakob Meyer, joka on julkaissut laajan teoksen 
suomalaisesta kirjallisuudesta ,.Vom Lancl der tnusend Socon", 
kutsuttaisiin Seuran kiri eenvaihtajajäsen uksi. 

Helsingissä 2 p. helmik. 1910, K;i a rl f Kroiiu. 


Seuran sääntöjen mukaisesti lykättiin päätöksen teko seu- 
raavaan kokoukseen. 

4 §. Esimies ilmotti, että Seura oli ollut edustettuna 
maisteri Viktor Lounasmaan hautajaisissa joulukuun 15 p:nä 
ja oli silloin mainittu, että Seura seppeleon sijasta aikoo kar- 
tuttaa vainajan nimelle perustettavaa rahastoa. Tilaisuudessa 
oli prof. Krohn lausunut seuraavat sanat: 136 Eeskustelemukset Ui* in 10. 

Myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tahtoo tällä het- 
kellä lausua ilmi kiitollisuutensa siitä, mitä jalo vainaja jo nuo- 
ruudessaan ja edelleen viime vuosiin asti on Seuran hyväksi 
tehnyt, ja siitä lämpimästä harrastuksesta, jonka hän kaiken 
aikaa on Seuran toiminnalle omistanut. Mutta Viktor Lounas- 
maan muiston kunnioittamiseksi on Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura päättänyt antaa seppeleen asemasta 100 markkaa siihen 
rahastoon, johon rakkaan vainajan nimi liittyy. 

Niinikään oli Seura viime kuun 27 p:nä edustettuna toh- 
tori 0. A. Ilainarin hautajaisissa. Prof. Krohn tulkitsi Seu- 
ran kiitollisuuden ja kaipauksen tunteet seuraavin sanoin: 

Haikealla kaipauksella muistelko Suomalaisen Kirjallisuu- 
den Seura pois menneessä vainajassa yhtä toimivimmista, har- 
taimmista, usfeollisimmista työntekijöistään. Tulinen rakkaus 
Suoni iti kieleen ja Suomen kansaan, ennen kaikkea siihen osaan 
tätä kansaa, joka muinaisten runojen aarteet on sille säilyttä- 
nyt, elä hytti vainajaa. Ei ainoastaan Karjalan kansan enti- 
syyttä hiin tutkijalla valaissut. Sen nykyiseen elämäänkin hän. 
jos kukaan, oli perehtynyt. Kuvissaan Raja-Karjalasta hän 
nuo kovia kohtaloita kokeneet ja lauluissaan meille rakkaiksi 
saaneet heimolaisemme ilmi elävinä eteemme toi, heidät meitä 
lähelle toi. Vielä viime vuonna hän Kirjallisuuden Seuran 
puolesta toimitti nuoren taiteilijan ikuistamaan haudan par- 
taalla olevan kansanrunoilijan piirteet ja ympäristön jälki- 
maailmalle. 

Mutta lisäksi hän huolehti tämän väestön tulevaisuudesta- 
kin. Paremmin kuin kukaan muu on Oskari Hainari Suomen 
kansan kiitollisuuden voikaa Kalevalasta ja Kantelettaresta mak- 
sanut noiden raukkain rajain asukkaille. Mahdollisesti tule- 
vaisuudessa vastainen kerääjä Seuran arkistoon tuo muistiin- 
panoja ja tiedon, kuinka savuisessa pirtissä sokealta kanteleen 
soittajalta kieli kanteleesta katkesi, kun sanoma Hainarin kuo- 
lemasta salolle saapui tai kuinka iäkäs itkijä-nainen kyynel- 
virran tulviessa viritti ihanimman itkuvirren hänen muistolleen. 

Myöa näitä Suomen sydän-aarteita keräilevä Kirjaliisuu- Keskuateknmkset 19 1 /u 10. 137 don Seura on omasta puolestaan koettava o s ottaa kiitollisuut- 
taan jalon vainajan elämäntyöstä. 

Valmistu sv ai iokun oan ehdotettavaksi jätettiin se tapa, 
millit Seura vainajan muistoa kunnioittaisi, 

5 §. Liitettiin pöytäkirjaan kertomus Suomalaisen kir- 
jallisuuden edistämisrahaston toimikunnan toiminnasta. Kerto- 
musta, joka yhdessä Seuran lausunnon kanssa tulee eduskun- 
nalle lähetettäväksi, tarkastamaan valittiin Ksimios, prof, Gro- 
tenfelt ja maist. Kannisto. Seuran puolesta liitettävän lau- 
sunnon laatiminen jäi myös tarkastajain teht&v&ksi. 

I (Ks. Keskustelenrasten lopussa olevaa liitettä I). 

6 §. Esitettiin oheenliitetty maist. Y. \Veilinin kirjelmä: Helsinki 24 p, marraskuuta 1909. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 

Täällä. 

Täten on minulla kunnia ilmoittaa, että taiteilija Juho 
Rissanen on tehnyt allekirjoittaneelle ehdotuksen Suomen kan- 
san satuja ja tarinoita teoksen kuvittamiseksi. Rohkenen siis 
kysyä, myöntäisikö arvoisa Seura allekirjoittaneelle oikeuden 
julkaista tämän teoksen. Toimittamistyöstä talisi huolehtimaan 
maisteri Otto ^Manninen, joten sekä tekstin c-t-rsi kovien suhteen 
olisi täydet takeet työn arvokkaasta suorittamisesta. 

Toivoen, että arvoisa Seura suosiollisesti myöntyy pyyn- 
tööni, piirrän 

Kunnioittaen 

T. Weilin. Päätettiin luovuttaa anojan käytettäväksi Salmelaisen 
«Suomen kansan satuja ja tarinoita" kokoelman alkujioriiinen 
teksti. Luovuttamisen ehdoiksi asetettiin, että kustantaja Seu- 
ralle suorittaa korvausta jokaisesta painetusta kappaleesta 1 
markan : että teoksesta ei julkaista halpahintaista painosta, vaan 138 Keskustctemuksst 19 */n 10. 

s am an suuntein en loistopainos kuin B Seitsemästä, veljeksestä", 
joka kustantajan suullisen tiedonannon mukaan on ensirnäiaenM 
osana sarjassa, johon sadut ja tarinat liittyvät toisena osana, 
sekäl että tämän julkaisun erilaisia laitoksi a lähetetään Seuralle 
2 kappaletta kutakin. 

7 §. tlmotettiin yliopp. Paavo Korpisen palauttaneen 
toissa keväänä sanaston keräystä varten saamansa stipendin, 

8 §. Esimies il motti taiteilija Alpo Säilöltä 100 markan 
kinnasta lunastetun kahden runolaulajan rintakuvain kipsijäl- 
jennökset. Hyväksyen tämän Seura päätti lisäksi lunastaa 
vielä kolmannen saman taiteilijan tekemän rintakuvan, ja oli 
rahat näiden kuvaili lunastamista varten otettava niistä va- 
roista, jotka prol'. M. Äyräpään kautta oli viime keväänä saatu 
lisänä Kalevalan kitvittamisrahastoon. 

9 §. Esimies ilmotti, että nykyisen kustannustoimistou 
hoitajan, nti Bohmin, sanouduttua irti toimestaan Valmistus- 
valiokunta oli hänen sijaansa valinnut neiti Kili Koskisen, joka 
nykyjään toimii Akateemisen kirjakaupan palveluksessa. Neiti 
Koskinea ryhtyy toimeensa huhtikuun alussa, mutta työsken- 
telee neiti Bohmin johdolla ja hänen palkkaamanaan kesäkuun 
1 päivään saakka, jolloinka tämä lopullisesti toimesta eroaa. 

10 §. Esitettiin seuraava maist, K. En g oi b ergin kirjelmä: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Täten pyydän ilman enempää korvausvaatimusta luovut- 
taa keräämäni kansan runous kokoelman (A —G) Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuralle, samalla kiittäen arvoisaa Seuraa siitä 
auliudesta, jolla se on tarjoutunut kustantamaan keräystoni puh- 
taaksi toimittamisen. Toivomukseni olisi saada itse vapaasti 
käyttää kokoelmaani sekä tieteelliseen tutkimukseen että mui- 
hin mahdollisiin julkaisemisiin nähden, suoden sen kuitenkin 
samalla mielihalusta avoimeksi kaikille yhteensattumattomille 
tutkimuksille. 

Helsingissä 25. 1. 1U10, 

Rafael Engclborg. Ktikmtdmnukset 19 ! /n 10. 139 Laaja ja arvokas historiallinen satukokoelma, jonka ai- 
nekset maist. Engelberg on kerännyt useilla matkoilla itä- ja 
pohjois-Suomessa, vieläpä Venäjän Karjalassakin, vastaanotet- 
tiin kiitollisesti ja päätettiin hra Engolbergille suorittaa 500 
markkaa toimituspalkkiota sekä lisäksi 200 markan suuruinen 
kirjapalkinto. Puhtaaksikin, otuksen Soura on aikaisen im in suo- 
rituttanut. 

II S. Telit K. A. Tunkelo luki julki Kielitieteelliseii 
valiokunnan lausunnon, joka hyväksyttiin : Suomalaisen Ei rjallis uuden Seuralle saa kielitieteellinen valiokunta kunnioittaen antaa seuraavat 
tiedot viime kokouksen jälkeen saapuneista kansankielen sana- 
kirjan aineskokoelmista ja tehdä niiden johdosta palkkioon tl o- 
tuksia. 

Ensinnä mainittakoon että yliopp., neiti Selma JPatajohi, 
joka viime kesänä stipendiaattina työskenteli 1 kk, Jämsän 
sanaston keruussa, on tuonut sieltä tuloksinaan n. 2,250 sana- 
lippua {synkeys — tuputtaa) sekä matkakertomuksensa. 

Yliopp. G. Aejmelaeus on tuonut Rovaniemeltä muis- 
toonpanemiaan sanoja 270 sh, joista ehdotetaan palkkioksi 6 
mk:n arvosta kirjoja. 

Maist. B. Engelberg on antanut tietoja vastineista, joita 
„ Virittä j ässä" hiljakkoin julkaistuilla Kuopion vierasperäisillä 
murresanoilla on Valtimon seurakunnassa Pohjois -Karjalassa. 
Samoin yliopp. E. Saarimaa Mynämäeltä. Molemmat ovat 
kiitoksella vastaanotettavat. 

Vlidpn. H. Hurmio on antanut tietoja Raision sanoista, 
jotka muodoltaan tai merkitykseltään vastaavat hra E, Saarimaan 
„ Virittäjässä" julkaisemia Mynämäen murresanoja. 

Yliopp. Toivo Kaukoranta on tuonut 375 vierasperäistä 
murrosanna Tyrväästä; ehdotetaan 10 mk. arvoista kirja- 
palkkiota. 

Lyseol. T. Kiiskinen on lähettänyt 40 sl. Pielisjär- 140 Keskustele mukset 19'lnlO. 

veltä; palkkioksi ehdotetaan S. Paulaharjun „ Matkakertomuk- 
sia Karjalan kankahilta". 

Opettajakokelas F. J. Heininen on lähettänyt 707 sl. 
Lapin pitäjästä (T, 1.); ehdotetaan 30 mk:n arvoista kirja- 
palkkiota. 

Seminaarilaiset Juhani Helo ja Frans Kaseva ovat lähet- 
täneet, edellinen Turusta, Laitilasi a, Keuruulta y. m. 
37 sanalippua, jälkimmäinen. 35 sl. Punkalait uineita ja Ur- 
jalasta. Kummallekin ehdotetaan Aspelinln »Runebergin 
suomalaisuus". 

Opettaja J. Tyyskä on lähettänyt Ask alasta 15 sl., 
joka lähetys mainittakoon kiitoksella. Suojärven stipendiaatti, maist, E, V. Aktia, on viime- 
kesäisen työnsä tuloksena tuonut 3,500 täyteläistä sanalippua 
sekä matkakertomuksensa. 

Lyydi läis-murteiden tutkijastipendiaatti. maist. J. Ku- 
jala, on Seuran kokoelmiin jättänyt Sunu n suun-murteesta 
keräämänsä sanakokoelman, 2,975 sanalippua, sekä luvannut 
tuokernpana tuoda lisää, kun vastaanottamaltaan koulutoimin- 
nalta saa enempi aikaa puli taaksikirj ottamiseen, 

Helsingissä helmi k. 2 p:nä 1910. 

Kielitieteellisen valiokunnan puolesta; 
K. A. Tunkelo. 

12 §, Luettiin julki maist. E. V. Ahtian matkakertomus: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Viime kesänä antoi arv. Seuran minulle suoma stipendi 
tilaisuuden jatkaa kesällä 1908 alottauiaani Suojärven sanas- 
ton keruuta. 

Tyfisköiit.film nytkin samassa Kuikkaniemen kylässä ja 
kielimestarinani sain käyttää samaa „Siidarin Harppaa", jonka Keskustdemukset 19 ! /n 10. 111 kielevyyteen olin saanut tutustua jo edellisenä kesänä. Yhä 
ei lf 'tl oon näytti hänen kielensä omaavan melkein tyhjentymät- 
tömiin varaston kuvakieltä ja sananparsia, joiden tarjoomia 
kaikkia, sanastollisia ja kansan tiedollisia aineksia tosin oi lähes- 
kään ole voitu s ij ottaa tähän asti valmistuneen sanaston puit- 
teihin. Olen yhä enemmän tullut huomaamaan, että käsillä- 
olevien sanakirjojen avulla toimitettu aakkosellinen sanojen ky- 
sely ei voi olla tyhjöiltä vää mitä tulee semmoiseen kirjakie- 
lestä loitohkana olevaan murteesen kuin aunuksen on. Vain 
pitkähktiLiikainen kielellinen seurustelu Havien murteoiirdustu- 
jaln kera ja siten saatujen aineksien ja viitteiden hyväksi- 
käyttö voipi tässä suhteessa täyttää kaavamaisen kyselyn jät- 
tämät aukot. Tämä huomautus el kosko ainoastaan eri murre- 
sanojen olemassaolon selvillesaantia, vaan myös ja ehkä enem- 
mänkin jo löytyneiden sanojen merkitysteD määrittelyä. Vasta 
jonkunaikainen elävän keskustelukielen tarkkaaminen antaa 
varman käsityksen eri lauseissa esiintyvän saman sanan eri 
merkitys vivahduksia ta ja on siis ehdottomasti tarpeellinen useim- 
piin vähänkin outoihin sanoihin nähden. Nämä seikat tekevät 
ymmärrettäväksi, että työn edistyessä yllä runsaamman jälki- 
leikkuun suotavuus käv silminnähtäväksi. Tätä varten olon 
koonnut melkoisen joukon yhtenäisestä keskustelusta saatuja 
mielenkiintoisia lauseita varatakseni ainekset, joita käyttämällä 
— aakkosellisen kyselyn päätyttyä — vasta on oleva mahdol- 
lista ryhtyä jo kertyneen sanaston kaikinpuoliseen täydentä- 
miseen ja tarkistamiseen. 

Viime kesänä läpikävin aakkosellisten sanastojen avulla 
H- kirjaimen loppupuolen sekä 1- ja J-kirj aimot kokonaan, jo- 
tapaitsi on kertynyt pienehkö joukko muihinkin kirjaimiin kuu- 
luvia sanoja. Yhteensä karttui 3,500 sanalippua. Työn var- 
rella kuulemani ■ sananlaskut, arvotukset ja muut kansantiodol- 
lisot ainekset sekä tarinat B jocnhaltian K ja „veen emännän" 
ilmestymisistä y. m. s. olen — yhdessä v. 1908 keräämieni 
runojen kera — myöhemmin jättävä arv. Seuran haltuun. 

Helsingissä 1 p. helmik. 1910. 

K Ahtia. 142 Keskustehmukset 19 »/u 10. 

13 §. Maist. V. Salminen luki julki Kansatieteellisen 
valiokunnan lausunnon, joka hyväksyttiin: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kansatieteellisen valiokunnan lausunto Seuralle tulleista 
kansanrunous kokoelmista ja kansatieteellisistä kertomuksista: 

T, Eronen on lähettänyt 250 arvotusta Polvijärveltä. 
Ehdotetaan 15 markan kirjapalkinto. 

Herra H. Haatajalla ehdotetaan sananlaskukokoelmasta 
Paltamosta 20 markan kirjapalkinto. 

Yliopp. Ilmari Kallion lähetys sisältää 108 tuutulaulua 
Uskelasta, Ehdotetaan 15 markan kirjapalkinto. 

Valokuvaaja Frans Leivo on lähettänyt kertomuksen jou- 
lun vietosta Nousiaisissa. Mainitaan kiitoksella. 

Kauppias J. Marit ini on jättänyt osan Seuralta saamal- 
laan matkarahalla keräämistänsä kansanrunoudesta, runoja ja 
taikoja, sananlaskuja ja arvotuksia Kivijärveltä. 

Yliopp. Eemil Saarimaa, joka viime keväällä sai matka- 
rahan kerätäksensä kansanrunoutta Varsin ai s -Suomesta on jät- 
tänyt rikkaan ja hyvin toimitetun kokoelman, joka sisältää 132 
satua ja tarinaa, 163 kehtolaulua, 15 loitsua, n. 700 taikaa, 
108 arvotusta ja n. puoli tuhatta sananlaskua. Puhtaaksikir- 
jotusp aikidoksi ehdotetaan 75 markan rahapalkinto ja 75 mk. 
kirjoja. 

Opettaja J. Tyyskäo kokoelmasta, joka sisältää satuja, 
lauluja, sananlaskuja sekä kansatieteellisiä kertomuksia Asko- 
lasta; ehdotetaan 100 markan kirjapalkinto. 

Opettaja A. J. Wallinmäki on lähettänyt taikoja ja 
kummitusjuttuja Lehtimäeltä. Ehdotetaan 15 markan kirja- 
palkinto. 

Opettaja Eemeli Wihr.rvaaral\e ehdotetaan runoista, lau- 
luista ja taioista Pöytyältil y. ™.. 20 markan kirjapalkinto. Ketkustdemvkset lS^ulO. 143 

Yliopp. L. Ikoselle ehdotetaan vendiläisistä kansansävelmä- 
kopioista Suomen kansan sävelmät. 

Helsinki helmik. 2 p:nä 1910, 

Kansatieteellisen valiokunnan puolesta : 
Kaarle Krohn. 

Väinö Salminen. 

14 g Liitettiin pöytäkirjaan seuraavat stipendiaattien 
kertomukset : 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kertomus allekirj ottaneen Varsinais-Suomessa kesällä 1909 
suorittamasta kansanrunouden keräyksestä. 

Siinä viime vuosikymmeniämme suuressa työssä, jonka 
tarkotukscna on kansamme henkisten muistomerkkien talteen 
korjaaminen, on Varsinais-Suornt ollut sangen syrjäytetyssä ase- 
massa. Puhumattakaan siitä että son murteitten sanavaroja on 
maamme muihin maakuntiin verraten vasta mitättömän vahan 
kerätty, esiintyvät sen kansanrunous varatkin, jos ei oteta sa- 
tuja lukuun, Suomal. Kirjallisuuden Seuran suurissa kokoel- 
missa köyhääkin köyhempinä. Varsinais-Suomessa suoritettua 
järjestelmällistä keräystä ovat näissä kokoelmissa näihin asti 
edustaneet ainoastaan Juho Sjöros-vainajan lukuisat ja arvok- 
kaat sadut. Niin mitätön ja köyhä ei tämänkään maakunnan 
kansanrunous sentään ole, ettei siihen olisi jo paljoa aikaisem- 
min kannattanut enemmän huomiota omistaa. 

Mutta jo aikoja sitten olisi Varsinais- Suomeen ollut moni- 
puolinen keräystyö suunnattava, jos kerran mieli pelastaa sen 
kansanrunouden arvokkaimmat aarteet. Sen kokemuksen sain 
viimekesäisessä keräystyössäni useasti uudistaa. Minne taliansa 
tulinkin, kaikkialla mainittiin parhaat muistajat jo kuolleiksi. 
Ja mahtinsa olivat mahtajat vieneet mukanaan hautaan. „ Oli- 1 4 4 Keskustele mukset 1 9 '/n 10. 

sitto tullut niin ja niin monta vuotta tästä takaperin", tuota 
kuulin ehtimiseen. 

Kun näin sain kallakin paikkakunnalla vain verrattain 
karvoilta, pian löydetyiltä henkilöiltä jotain muistiin pantavaa 
ja kun en, kotipitäjässäni Mynämäessä Koskimiehen sananlasku- 
kokoelman loppuun kyseltyäni, munalla antautunut sellaiseen 
aikaa ottavaan työhön kuin sananlaskujen järjestelmälliseen tie- 
dusteluun, muodostui keräysalueeni lyhyeen aikaan katsoen 
koko laajaksi. Kuukauden aikana retkeilin, Mynämäki lähtö- 
kohtanani, kaikkiaan 14:ssä kunnassa, niin. Paattisilla, Vah- 
dolla, liuskolla, Maskussa, Nousiaisissa, Lemussa, Askaisissa, 
Merimaskussa, Rymättylässä, Laitilassa, Pyhässämaassa, Uu- 
dellakirkolla, Yläneellä ja Karjalassa, joista minulla on kai- 
kista muistiinpanoja. Parhaan saaliin sain kotipitäjästäni, jossa 
paitsi sananlaskuja keräsin sekä ennen että jälkeen varsinais- 
ten matkojeni etupäässä satuja ja taikoja. Parus sadunkerto- 
jani olikin mynämäkeläinen, miltei ainoa muuton, joka on ver- 
rattavissa Juho Sjörosin kertojiin. 

Kerätessäni en pitänyt mitään kansanrunouden lajia eri- 
tyisesti silmällä, uudenaikaisista lauluista en kuitenkaan paljoa 
välittänyt. Tavallisesti aloin vanhanaikaisista loruista ja kehto- 
lauluista sanellen niitten alkusäkeitä, joihin sitte haastatelta- 
viltani jatkoa tiedustelin. Helpoin oli saada taikoja, joita Var- 
sina! s-Suomessa etenkin naiset vielä osaavat. Loitsuja oli sitä- 
vastoin hyvin vaikea saada. Nekin aniharvat, jotka niitä tai- 
sivat, eivät niitä aina ilmaisseet joko siitä syystä, että itse 
niitä käyttivät tai sen vuoksi, että sanat olivat niin „ kalliit" 
(raamatusta otetut), että niitten tarkotuksetonkin lausuminen 
jo oli synti. Yleensä olivat kuitenkin kaikki, jotka jotain jo- 
noja", „ramariikkeja" tai „reprusojä" osasivat, valmiit niitä 
sanelemaan, vaikkeivät aina keräyksen tarkotusta ymmärtäneet- 
kään. Oli monasti oikein liikuttavaa huomata, kuinka vanhat 
ukot ja akat ilostuivat, kun heidän vanha muistantansa, jota 
nuoret nauravat ja ylenkatsein kohtelevat, oikein kelpasi muis- 
tiin k irj otettavaksi, ja kuinka he rakastavat koko sitä vanhaa 
kulttuuria, joka jo heidän mukanaan on hautaan menossa. Eri- Keskustehmukset 19 1 /n 10. 145 tyiaon lämpimästi muisteli vat muutamat vanhukset Juho Sjö- 
rosia, „Ayhön rusthollin poikaa", jolle jo vuosikymmeniä taka- 
perin olivat satuja kertoilleet. 

Keräysaikaani, joka alkuporin oli puolitoista kuukautta, 
lyhensin ominpäin, eri syistä noin viikon ajalla, minkä sitte 
käytin lisäksi sanankeruusoen, jota varten olin ottanut vain 
kuukauden stipendin. Alkuperäinen suunnitelmani oli kyllä 
käydä toistani isoon usean haastattelemani luona, mutta tämän 
esti varsinkin syyspuolen sateinen ilma. Muistiinpanojeni puh- 
taaksikirj otuksen olon suorittanut vasta joululomalla ja sen 
jälkeen. 

Saaliini koko määrä, minkä nyt jätän arvoisalle Seuralle, 
on 132 satua ja eläinten äänten matkimista, 163 kehtolaulua, 
lorua ja vanhaa runoa, 15 loitsua, noin 700 taikaa, 108 arvo- 
tusta ja noin 660 sananlaskua. Sadut, jotka olen merkinnyt 
muistiin pikakirj otuksella, ovat melkein kaikki sanasta sanaan 
kunkin kertojan alkuperäisen esityksen ja murteen mukaisia, 
samoin myöskin suurin osa taikoja. Niitä muutamia uuden- 
aikaisia lauluja, jotka keräsin, en vielä ole ehtinyt kirjottaa 
puhtaaksi ja jätän ne vasta toiste Seuralle. 

Kiitän arvoisaa Seuraa stipendistä, joka minulle hankki 
hauskan ja hyödyllisen tilaisuuden tutustua kotimaakuntani kan- 
saan ja luontoon, 

Helsingissä tammikuun 29 p:nä 1910. 

Kunnioittaen : 
Eemil Saarimaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. Viimo koväänä sain arv. Seuralta kuukauden stipendin 
irmrresanastotyön jatkamista varten kotipitäjässäni Jämsässä. 

Työni alotin elok. 2 p:nä ja tein sitä säännöllisesti aamu- 
päivisin syyskuun 4:nteen päivään saakka. Tällä ajalla sain 
sanalippuja kokoon n. 2,250 käyden läpi Keräilysanaston sivut 

10 146 K&kustetemukset W 5 /n 10. 

488—530. Sitäpaitsi liitin oheen useita Keräily sanastossa löy- 
tymättömiä sanoja. 

Työtä tein samoin kuin edellisenäkin kesänä, käytinpä 
entistä kieli uieatarianikin, koska sopivampaa henkilöä on paikka- 
kunnalta löytänyt. Mutta samoinkuin edellisenäkin kesänä oli 
minulla nytkin apuna muitakin paikkakunnalla asuvia nuorem- 
pia ja vanhempia henkilöitä. 

Verrattain paljon helpompaa oli minulle työ tänä kesänä 
kuin edellisenä. Niinpä en onää käyttänytkään ensinkään kon- 
septia, vaan kirjoitin suoraan lipuille merkitön vain muistiin 
sanat, joista tahdoin saada tietoa muiltakin henkilöiltä. 

Sangon helposti saattaa havaita, että Jämsän murre yhä 
enemmän ja enemmän alkaa sulautua kirjakieleen. Tämä ei 
ole huomattavissa yksistään kirkonkylässä ja muissa liikekes- 
kuksissa, vaan myöskin syrjäkylissä. 

Kiittäen Seuraa stipendistä jätän kertynoet työni tulok- 
set Seuran haltuun. 

Helsingissä 31 p:nä tammik. 1910. 

Selma Patajoki. 

15 §. Il motettiin painosta ilmestyneen: Suomalainen Laki- 
teos, 4:s painos ; Kiven Valitut teokset sekä ylipainokset : Num- 
misuutarit, Karkurit, Kihlaus, Yö ja päivä, Lea; Kalevala, toi- 
nen stereotypeerattu tekstilaitos; Krohn, Kalevalan runojen 
historian VII osa, Yleiskatsaus. 

16 §. Uusiksi jäseniksi ehdotettiin ja hyväksyttiin: 
Maanviljelysneuvos Edvard Grönroos Lappeelta, Konsulentti 
Kaarlo Arola, Pakkahuoneen tarkastaja Honrik Gabriel Stähl- 
berg, Eouva Beda Josefina Stahlberg, Yliopp. Konrad Gabriel 
Teräsvuori, kaikki Helsingistä, Yliopp. Hjalmar Werner Sö- 
derström Porvoosta, Yliopp. Hannes Jakonen Pihlajavedeltä, 
Kansakoulunopettaja Kalle Tuomarila Sääksmäestä. 

17 §. Kirjastonhoitaja ihnotti, että kustannusosakeyhtiö 
K. J, Gummerus oli Seuralle lähettänyt viimevuotiset kustan- 
nusta otteensa. Keskuskkmuksd 19 */n 10. 147 

18 §. Liitettiin pöytäkirjaan joulu- ja tammikuun kas- satilit : Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassatili 
joulukuun ajalta 1909. Siirros joulukuun 1 p. 1909 24: 60 Tuloja: 1. 


K. 0. Pankista konttokurantti- 


150: 


— 


2,349: 


57 


2. 
60: 


— 


200: 


— 


4. 
3,000: 


— 
Virallisen lehden vuokraa . . 
Myyty kaksi Turun obligatsionia 


700: 


— 
2,000: 


. — 
Korkoa edelliseen, Yvii — */xn • 


42: 


&0 
M. Ayräpää, lahjotus Lönnrotin 
rahastoon 


130: 


— 
K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nost. 


1,118: 


— 
Y, Salo, myytyjä kirjoja . 


32: 


■2-) 


10. 


H. Eskeli, samoin 

Yliopisto lainopillisten teosten 


12: 


— 
kustantamista varten . 


2,500: 


— 
K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nost. 


1,200: 


— 


12. 


Myyty Turun obligatsioni . , . 
Korkoa edelliseen, 1 /vii — 12 /xn • 


1,000: 


— 
22: 


36 
Helsingin kaupungin obligate. 


4 


korkoa, koko vuiod. 


75; 


— 
B, V. Hämäläinen, myytyjä kir- 
joja 


IS: 


— UH Keskvstdemukset 19 */n 10. 

tililtä nost 


100: 


— 
13. 


Samoin 


250 


— 
L5, 


Samoin 


299 


50 
Ui. 
350 


— 
17. 


Sanniin , 

Ylioppilas P. B. Nyberg, jäsen- 


500 


— 


maksu .,,,... 


24 


— 


Apurahaa sanakirjaa varten , 


6,500 


— 


Kotkan obligatsionien korkoa 


375 


— ■ 


Vaasan „ „ 


382 


50 
22. 


K. 0. Pankista konttokurantti- 


tililtä nost 


6,575 


— 


Samoin 


3,877 


35 


Lainattu Edistämisrahastosta. , 


10,000 


— 


Kirjailija K. Vilkuna, jäsenmaksu 


24 


— 
27. 


K. 0. Pankista konttokurantti- 


tililtä nost 


303 


20 
28. 
899 


30 
392 


— 


K. 0. Pankista lainattu . 


25,000 


— 


K. 0. Pankista konttokurantti- 


tililtä nost 


3,863 


30 
30. 


T. Salo, myytyjä kirjoja . 


2 


90 
31. 


M. Böhm, samoin 


497 


20 
100 


— 


Suom. Virall. Lehti, sähköstä . 


19 


80 
200 


— 


K. 0. Pankista konttokurantti- 


tililtä nost. 


189 


28 


Samoin 


Tr. 


— 


75,409: 01 
Yhteensä 


75,433: 61 Me no j a: 1. Sähköä 44: 52 

V. Salminen, tekijäpalkkiota . . 160: — JCeskmtelemukset 19 'In 10. UV 11. 12. 14. O K S. 

K. 

M. K. J. Stählberg, tekijäpalkkiota 
Avustusta runolaulaja Ontropolle 
J. Aaltonen, kirjojen sitomisesta 
Weilin & Göös, pai nauristeitä . 
Kansanvalistusseura, ilmotuksia 
G. F. Stockmann O. Y., side- 
lankaa 

Y. Kuopion Uusi Kirjapaino 

painamistöitä .... 
O. Pankkiin konttokurantti 

tilille maks 

H, Kaski, tekijäpalkkiota . . 
O. A. F. Lönnbohm, samoin. 
Paulaharju, samoin . 
O, Pankkiin konttokurantti 

tilille maks 

Böhm, valmist, valiok. ko 
koukseen teeloipää y. ra 
Hist. Aikakauskirja, ilmotuksia 
Kansanvalistusseura, samoin . 
M. Böhm, lumen poistamisesta 

katolta 

Suomensalo, lunta ajettu 67 kuor 

maa 

Akat. Kirjakauppa, Tietosana 

kirja I 

W. Wallden, tarkastustyötä 
E. Tudeer, samoin . 
Hagfors, tekijäpalkkiota . 
Vilenius, korrehtuurityötä 
L. Aalto, samoin .... 
V. J. Mansikka, tokijäpalkkiota 
J. Ho Iin, k opi oi naistyötä , 
A. Stenvall, eläke .... 
A. Tuderus, korko-osuus (Pyi k 
käsen rahasto) E. 
O. 
E. 
L. 1,000; 


— 


53: 


64 


94: 


75 


3,000: 


— 


120: 


— 


11: 


80 


1,094: 


55 


2,100: 


— 


25: 


— 


100: 


— ■ 


700: 


— 


1,400: 


— 


1: 


65 


50: 


— 


100: 


— 


10: 


— 


:»i: 


iij 


2'h 


•2Ö 


1,250: 


— 


250: 


— 


250: 


— 


2811: 


— 


23: 


50 


90: 


— 


34: 


50 


75; 


— 600: — 150 Keskmtekmvkiset 19 '/n 10. K. Wallenius, samoin (Niemisen 
rahasto) 

K. Andersson, samoin (Niemisen 
rahasto) 

14. Sörnäisten Yhteiskoululle (Sten- 

bergin rahasto) 

Histor, Seuralle (O. Furuhjelmin 
rahasto) 

Kansanvalistusseuralle (E. Hol- 
min rahasto) 

Samoin (N. H au vo s en rahasto) . 

15. S. Latvala, tekijäpalkkaa . 
Vihervaara, Pasola y. m. joulu- 
rahaa 

20. E. O. Pankkiin konttokurantti 

tilille maks 

21. R. Id osta m, tekijäpalkkaa 
E. Forsman, samoin 
A. F. Ringvall, tarkastustyötä 
J. G. Sonck, samoin . 
S. Pakarinen, toimituspalkkiota 

P. Kijanen, samoin 

A. Serlachius, tarkastustyötä 
O. Hallsten, kuukaustilien laati 

misosta 

Telefonimaksu 

L. Immonen, Inettelotyötä 
E, A. Tunkelo, kirjoja . . 
E, Verkko, matrikkeli, . . 

22. J, Kujola, tekijäpalkkiota 
V. Salminen, samoin , 

P. Angervo, tarkastustyötä . 
K. O. Pankkiin konttokurantti 
tilille maks 

23. P ape Hkon ttori, painopaperia . 
Samoin „ 250: 

50: 

400: 

1,000: 

40 

Ö88 
390 4-') ib: — 6,000 
1,000 
1,600 

125 

1,250 

200 

800 

1,000 75: 


— 


15: 


— 


30: 


„ 


1: 


50 


5: 


— 


120: 


■ — 


100: 


— 


400: 


— 


10,000: 

850: 


95 


7Ö5: 


45 Ke&kmieUmukxd 19* In 10. 151 28. 30. Siii Tilgmann 0. Y., kansil ehtiä . 


18."» 


— 


196 


— 
J. Holm, kopioimistyötä . 


17 


50 
Pohjola, vakuutusmaksu . 


li 


10 
Sanomalehtiä v. 1910 . . . . 


254 


90 
A. Kotkavuori, ilmotuksia 


392 


— 
Aikakauslehti „Aika", ilmotuksia 


75 


— 
„Säveletär", vuosi-ilmotus 


50 


— 
«Pyrkijä", samoin 


50 


— 
«Opettajain Lehti", samoia , . 


60 


— 
K. 0. Pankille maksettu velka 


25,000 


— 
Edellisen lainan korkoa . 


899 


30 
,1. E, Vihervaara., palkkansa. 


100 


— 
Sähköä . , 


48 


30 
M. Pasola, palkkansa .... 


40 


— 
Weilin & Göös, painatustöistä . 


3,588 


30 
0, Y. Sana, samoin .... 


218 


80 
M. Böhm, lähetyskuluja . 


208 


50 
Postimaksuja eri tilin mukaan . 


51 


81 
Otava, hyllyjä 


410 


— 
Lang & Leppäaho, kirjotustar- 


147 


:;;: 
K on ttokurantti tilin korkoa 


189 


28 
Lainan provisioni, 1 / i °/ 15,000 


75 


— 
Virhe korjattu: Pohjolan osak- 
keiden korkoa 7 /iv 09, 


54 


— 


72,520: 48 
2,913: 13 


Yhteensä 


75,433: 61 Helsingissä tammikuun 20 p. 1910. Onni Hallsten. 152 Keskustele mukset 19* In 10. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassatili 
tammikuun ajalta 1910. 

Siirros 1 p. tammik. 1910 2,913: 13 Tuloja: 

7. Arvot hi Torun obligatsioni . 
Korkoa, Turun obligatsioni en 
J. Perälä, myytyjä kirjoja 
11. K. Krohn, apurahaa . 

Keisarillinen apuraha .... 
14, K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nost 

17. Samoin 

11. Laaksonen, myytyjä kirjoja 

18. Kouluylihallitus, samoin . 
M. Hovi, samoin .... 

19. J, lleikinlieimo, samoin . . 
P. Korpinen, stipendi takaisin 

maksettu 

21. Laina 5 °/ korkoa vastaan . 

22. A. Väärä, myytyjä kirjoja 
N. Huhtanen, samoin . 
Bergdahlin kirjakauppa, samoin 

25. K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä nost 

27. Samoin 

28. Samoin 

Samoin 

K. Vinha, myytyjä kirjoja . 
Frenckellin kirjakauppa, samoin 
H. Suvanto, samoin 
M. Kurppa, samoin .... 
Martin & Mäkelä, samoin . 1,000: 


— 


(17 ;i: 


— 


18: 


— 


1,500: 


— 


400: 


— 


■Hifi: 


38 


954: 


09 


11: 


70 


728: 


50 


48: 


— 


Hi: 


— 


100: 

15,000: 


— 


25: 


60 


47: 


60 


334: 


50 


4,178: 

9,000: 


— 


477: 


711 


■J,<;<i2: 


— 


24: 


20 


276: 


75 


130: 


BO 


45: 


90 


283: 


3 ii Keskusttlenivkget 19*jalQ. 153 G. Ronelius, myytyjä kirjoja 
31. M. Lamberg, samoin . . 
E. Hirvonen, samoin 
E. A. Elfvcngren, samoin 
Akat. Kirjakauppa, samoin 
M. Böhm, samoin 
Laina Edistvsrahastosta . 232: 60 

79: 20 

11: 60 

52: 25 

1,710: — 

495: — 

2,000: — 42,984: 52 Yhteensä Menoja: 45,897: 65 1. 


L. Grönroos, eläkkeensä . 


W 


: — 


3. 


M. Pasola, luutia 


5 


50 
11. Korjula, puhtaaksikirjotusta . 


57 


: — 


5. 
11 


67 
Maksettu 15,000 markan kinasta 


1,000 


— 


11. 


J. Aavik, tokijäpalkkaa 


100 


— 
J, Holm, kopioi mi styötä . 


45 


— 


12. 


K. O. Pankkiin konttokurantti- 
tilille maks. ..... 


1,500 


— 
Sanomalehtiä tilattu .... 


30 


99 
Osuusk. „Lasinlcikkaaja", lasia 


.") 


25 


13. 


H. Nieminen, kirjotustyötä . 


50 


— 


14, 


Lang & Leppäaho, konttori kirja 


9 


60 
Uusi Suometar, ilmotuksia 


196 


99 


17. 


S. Nuormaa, tekijäpalkkaa . 


5.1 


50 


18. 


Sähkölaitos, korjaus .... 


- 


60 
O. T. Sana, painamistöitä 


22 


50 
Painopaperia, paporikonttorin 
lasku 


778- 


50 


19. 


K. O. Pankkiin konttokurantti- 


800: 


— 


21. 


Samoin. 


16,000: 


— 
A. Laurent, sidottu verifikaatio] a 


6- 


— 1:4 Keskustelenmkset 19 '/» 10. Talousosakekauppa, tavaroita kirj 

mukaan 

G, A, Ylander, nuohoustyötä 

Sohlberg, korjaustöitä . 

„ Karjalan Kävijä", i liuotuksia 

Työmies, samoin 

Siionini, Kansa, samoin 
Kirjapainotaito, samoin 

26. Kauppalehti, samoin 
Uusi Suometar, samoin 
K. O. Pankkiin konttokurantti 

tilille maks 

O, J. Lilja, sitomistyötä . 

27. S. K. S, Kirjapaino, painamis 

työtä 

Weilin & Göös, sitomistyötä 

28. S. Pakarinen, tekijäpalkkaa . 
Akat. Kirjakauppa, lasku . 
Weilin & Göös, konttokirja . 

„ „ samoin , 

„ „ adressin kan 

net y. m 

31. H, Nieminen, kirjotustyötä . 
M. H oh m, lähetyskuluja . . 
J. E. Vihervaara, palkkausa . 
M. Pasola, samoin .... 
L. Grönroos, eläkkeensä , 
Siirros 31 p, tammik. 1910 . 47: 60 
17: — 

28: 70 
15: — 
71: 55 
36: — 
75: — 
30: - 
101: 20 

600: — 
4,178: — 

9,000: — 

4,547: 50 

400: — 

2: 70 

20: — 

37; — 57 
50 
176 
100 
40 
60 5(1 75 40,426: 60 
5,471: 05 Yhteensä 45,897: 65 Helsingissä helmikuun 5 päivänä 1910. 

Onni Hallsten. Pöytäkirjan vakuudeksi: 
M. Airila. Keskustekmakset 19"/u 10. 155 Juhlakokous helmikuun 28 p. 1910. Kokouksen alotti Seuran Esimies esitelmällä, joka kasit- 
teli Kalevalan merkitystä sivistyselämässämme. (Ks. liitettä 
II Kcskustelemusten lopussa). 

Esitelmän päätyttyä hra Esimies lausui seuraavaa: 

Koska tätä kokousta ei ole tarkotetfru miksikään varsi- 
naiseksi, jossa Seuraa juoksevia asioita käsiteltäisiin, pyydän 
saada, ainoastaan tiedonannon muodossa, päivän kunniaksi, esit- 
tää kaksi asiaa pöytäkirjaan merkittäväksi : 

Ensimäineti on se, että Seura tänään on kirjakauppaan 
laskenut sen kustannuksella ilmestyneen merkkiteoksen, nimeltä 
Kaarin Krohn, Kalevalan runojen historia; 

Toinen on se, että Valmistusvaliokunta puolestaan ehdottaa 
Seuran kustannettavaksi Suomalaisen Mytologian, jonka kir- 
joittamiseen professori Kaarle Krohn nyt lähinnä aikoo ryhtyä. 
Koska hänellä jo ennestään on suurin osa esitöitä suoritettuna, 
valmistunee teos jo parin kolmen vuoden kuluessa. Jo 1836 
Seura ilmoitti palkinnon jaettavaksi suomalaisesta mytologiasta 
eli jumala is tarustosta, saamatta teosta syntymään. Myöhem- 
min piti sentään M. A. Castren aikoinaan arvokkaat, 1856 pai- 
nosta ilmestyneet luentonsa tästä alueesta. Mutta sen jälkeen 
ovat tietomme Suomen kansan muinaisuudesta siinä määrässä 
laajentuneet, että itsestään on selvää, kuinka tärkeä se teos 
on oleva, jonka meille on antava alaan niin syvästi perehtynyt 
tutkija kuin Kalevalan runojen historian tekijä. 

Vielä Esimies ilmotti Seuran saaneen vastaanottaa vara- 
tuomari John Svanljungilta Elias Lönnrotin käsi kirjotuksi a ja 
kirjeitä sekä kirkkoherra Adolf Neoviukselta käsikirjotus- 
kokoelman. 

Tämän jälkeen sai sananvuoron professori Setälä, joka 
lausui tuovansa Seuralle Kalevalan 7 5- vuotispäivänä .Firenzen 
korkeakoulun professorilta P. E. Pavolinilta lahjan, hänen hil- 
jan painosta julkaisemansa Kalevalan italiannoksen, joka on 156 Eeskuxtelcmvkset 19 **/» 10. 

komein tähän saakka millään kielellä ilmestynyt Kalevalajul- 
kaisu. Puhuja mainitsi lahjottajan iloitsevan siitä, että hän 
juuri tänä päivänä saattoi Seuralle lahjansa atitaa, ja lausui 
puhuja uskovansa Seurankin puolestaan iloitsevan siit.il, että 
se tänään saattoi sellaisen lahjan vastaanottaa, samoin kuin 
siitäkin että tämä Kalevalajulkaisu oli Italiassa syntynyt, 
maassa, jonka kansalla on taiteessa ja kirjallisuudessa ollut 
tietäraivaava ja johtava merkitys. Myöskin prof. Pavolini oli 
Seuralle lähettänyt heliogravyyri-mnotokuvansa suurta kokoa. 

Samalla prof, Setälä antoi Seuralle Valvojan toimituksen 
puolesta Valvojan molemmat Kalevala vihot sekä il motti aiko- 
vansa Seuralle lahj ottaa ne hänelle saapuneet alkuperäiset käsi- 
kirjotukset, joissa Kalevalan vielä elossa olevat kääntäjät, hen- 
kilöt, joita meidän ensi sijassa on kiittäminen siitä, että Ka- 
levala on tullut jotain merkitsemään muullekin maailmalle, ker- 
tovat Kalevalatyöstään ja Kalevalasta saamistaan vaikutteista. 

Esimies kiitti Seuran puolesta muutamia sanoin edellistä 
puhujaa pyytäen häntä ensi kädessä toimittamaan perille prof. 
Pavolini He Seuran kiitokset. 

Julki luottiin seuraavat sähkösanomat: 

Kowno. 

Laun hiihit laul ajoille. 

Niemi. 

Bome. 

Rooman suomalaiset ottavat osaa kansallis juhlaan. 

Elma Talaskivi, Liisi Karttunen, Frans Talaskivi, Tarvas, 
Atra, Kalle Karttunen, Elsi Eabergh, Biaudet. 

Lopuksi Esimies il motti ehdotetun, että kokous onnen ha- 
jaantumistaan päättäisi lähettää sähkösanoman prof. Pavolinille. 
Ehdotus hyväksyttiin hyväkuudoillo. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
M. Airila. Keskuskhmniksei 19'lmlO. 157 

Maaliskuun 2 p. 1910. 

1 §. Helmikuun 2 ja 28 p:nä pidettyjen kokousten pöytä- 
kirjat tarkastettiin ja hyväksyttiin. Kuitenkin oli prof. Setä- 
lälle annettava tilaisuus tarkistaa jälkimäisessä pöytäkirjassa 
oleva lausuntonsa. 

2 §, Esimies ilmotti, että viime kokouksessa prof. Pa- 
volinille lähetettäväksi päätetty sähkösanoma oli väliintulleiden 
esteiden takia jäänyt lähettämättä. Niin olion oli laadittu seu- 
raava ehdotus kiitoskirjelmäksi: 

Korkeasti kunnioitettava 

Herra Professori P. E. Pavolini. 

Kokoontuneena Kalevalan ilmestymisen 75-vuotismuistoa 
viettämään oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla onni pro- 
fessori Setälän kautta saada vastaanottaa lahja, joka voimak- 
kaasti juhlatunnelmaamme kohotti. Toimittamaanne Kalevalan 
italiannosta Seura pitää rohkaisevana todisteena siitä, minkä 
tunnustuksen kaukana maastamme elävä, etova tutkija on tah- 
tonut sille teokselle suoda, jonka tunnetuksi saattamista ja tut- 
kimista Seuramme aina on katsonut arvokkaimmaksi tch ta- 
kaiseen. „Kalevala, poema nationale finnico" voittaa loista- 
van ulkoasunsa puolesta kaikki tähänastiset Kale vai »julkaisut, 
setti koti- että ulkomaiset. Mc iloitsemme siitä, ettei mikään 
muu maa kuin Italia, taiteen ikuinen kotimaa, olo tässä koh- 
den meiltä voittoa vienyt. Suokaa meidän julkilausua Teille, 
hra Professori, meidän sydiiniellisimmät ja kunnioitta vimmat 
kiitoksemme saamastamme kallisarvoisesta lahjasta, pitkän uh- 
rautuvan työn kauniista tuloksesta, joka aina on säilyttävä ni- 
menne Seuramme ja kaikkien suomalaisten kiitollisessa mielessä. 

Suomalaisen Kirjaili huudon Seura: 
Eliel As pelin-Haap ky lä. 

M. Airi] a. 158 Keskmteleiimhct 19'-! m 10. 

Kirjelmän Seura lahotettavaksi hyväksyi. 

3 §. Esimies ilmotti VaLmistusvaliokunnan tehneen ehdo- 
tuksen, että Seura tohtori Hainarin muistoksi antaisi rouva 
Tiima Hämärille 100 markan suuruisen summan Karjalan kan- 
sansivistyksen hyväksi käytettäväksi. Ehdotuksen Seura hy- 
väksyi. 

4 g. Prof. Krohnin helmikuun 2 päivän kokouksessa te- 
kemän ehdotuksen mukaisesti päätettiin Seuran kirjeenvaihtaja- 
jäseneksi kutsua Chicagon yliopiston professori Johann Jakob 
Meyer. 

5 §. Päätettiin ryhtyä Bay erilaisen tiedeakatemian („Kö- 
nigliohe Bayerische Akademia der Wissenschaften") ehdotta- 
maan julkaisujen vaihtoon, ja päätti Seura akatemialle lähettää 
Suomi-kirjan IV:stä jaksosta aikain sekä vastalähötyksinä pyy- 
tää mainitun akatemian historiallisia ja kielitieteellisiä julkaisuja. 

6 §. Pinotettiin, ottä Valmistusvaliokunta oli ehdottanut 
hra J, Lukkariselle annettavaksi kansanrunouden keräämistä 
varten Inkerissä stipendin, jonka suuruus myöhemmin määrä- 
tään. Tämän Seura hyväksyi. Samoin i liuotettiin, että Val- 
mistusvaliokunta oli oikeuttanut Seuran v. t. sihteerin ensi ke- 
sänä käyttämään sitä 150 mkn suuruista stipendiä, jota hän 
sairauden takia ei viime kesänä voinut käyttää. 

7 §. Esitettiin eräitä muutoksia, jotka Valmistusvalio- 
kunta oli tehnyt kustannustoimiston hoitajan kanssa tehtyyn 
välikirjaan, jotka muutokset astuvat ensi kesäkuun alussa ta- 
pahtuvassa henkilön vaihdoksessa voimaan. Tämän yhteydessä 
päätettiin, että tästä lähin ei enää käytetä toiminimeä „ Suo- 
malaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusliike" vaan että ai- 
noana toiminimellä tulee olemaan »Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura", jonka kustannnstoiiniston hoitaja on oikeutettu kustan- 
Tiustoimiston alaan kuuluvissa asioissa merkitscm&än. 

8 g. Valmistuneeksi il motettiin Wreden teoksen suo- 
mennos „Todistusoikeuden pääpiirteet", jonka presidentti Er- 
nesti Forsman on suorittanut. 

9 §. Toht. Tunkelo esitti «Suomalaisen kirjallisuuden 
edistämisrahaston" tiedonannon siitä, että prof. Menzies'in teok- KeskusUlernvkmt 19 '/m 10. 1 59 

sen »History of Religions" suomennos, jonka rahaston huma- 
nistinen osasto oli aikonut suorituttaa ja Seura tarjouksen saa- 
tuaan päättänyt ottaa toimituksiinsa, on siirtynyt Werner Sö- 
derström Osakeyhtiön asiaksi ja näin ollen poistettu maini- 
tun rahaston työsuunnitelmasta. 

10 §, Toht. Tunkelo julkiluki seuraavan Kielitieteellisen 
valiokunnan lausunnon, joka hyväksyttiin: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 

saa kielitieteellinen valiokunta kunnioittaen antaa seuraavat tie- 
dot ja palkkloehdotukset viimeksi saapuneista sanakokoelmista. 

Aluksi mainittakoon lohtori P. S. Vuoriston välityksellä 
saapunut Kajaanin seminaarin lähotys, johon kuuluivat: somin, 
opp. A les Lehtosen lähettämät 90 sanalippua Teuvalta, opet- 
taja Kalle Saarelan 152 sl, Kälv iältä sekä joukko vaillinai- 
sempia ja täydollisempiä tietoja „ Virittäjässä" viime vuonna 
julkaistujen mynämäkeläisten ja kuopiolaisten murresanain vas- 
tineista; näitä ovat lähettäneet seminaarilaiset /. Korhonen 
Sotkamosta, Salomo Korhonen Karttulasta, Ales Lehlonen 
Teuvalta, T. A. Railamaa Oulun tienoilta, A. Suomela 11 on- 
ki lahdelta ja Emil Mikko Taimi Kalajoen suupuolelta. 
Näiajtä ehdotetaan palkkioiksi opettaja Saarelalle Aspelinin 
„ Suomalaisen taiteen historia" (sidottuna), »Runebergin suoma- 
laisuus" ja N. v. Fieandfin „Kaksi konsonanttia sanan alussa 
suomenkielessä"; semin. A. Lehtoselle Aspelinin »Suomalaisen 
taiteen historia" (sidottuna), somin. S. Korhoselle Aspelin'in 
»Runebergin suomalaisuus" ja Calamniuksen „ Vähäinen Coeous 
Suomalaisista Runoista", J. Korhoselle Aspelinin »Runebergin 
suomalaisuus", V. A. Raitamaalle Kiven „Karkurit". A. Suo- 
melalle Horknerin „ Väkijuomat ja työväen kysymys" sekä 
„Kuntien sosialisot tehtävät" sekä E. H. Taimelle Porkan 
»"Kert.omus runonkeruumatkasta Inkerissä" ja ITlorinuksen „Sa- 
nanlaseut". 

Thteislähetyksenä ovat lähettäneet Rauman seminaarista: 
johtaja, toht. K. A. Franssila 428 sl. Kangasalan sanoja, 160 Kettetttdemukset 19 'jm 10. 

joista sekä toht. Fnmssilan usein uudistaneista vaivoista oppi- 
lastansa keruiden kehottajana, kokoojana ja lähettäjänä ehdo- 
tetaan annettavaksi palkkiona ja kiitollisuuden osotuksena „ Vie- 
nan läänin runot" I, II; semin. Arvo Huokuna Tammelasta 
44 sh, joista ehdotetaan palkkioksi L. Suomalaisen „ Jaakko 
Fredrik Lagervall" ja Kiven „Margareeta" ; J. Helo Turusta 
127 sl., joista ehdotetaan palkkioksi Paavo Korhosen „ Viisi- 
kymmentä runoa" ja Herknerin „ Väkijuomat ja työväen kysy- 
mys"; semin. Arit. Kallioniemi Parkanosta 0*1 sh, joista 
palkkioksi ehdotetaan Ilolmgrenin „Pellon tuhohyönteiset" ; se- 
min. ö. S, Nuotio Raumalta 36 sl. (palkkioksi ehti otetaan 
Florinuksen „ Vanhain suomalaisten sananlascut"); semin. A. 
Perko Liedosta 75 sh, (palkkioksi ehd. J. G-. Toivosen ,, Tut- 
kimus Halikon kielestä"); semin. N. Saari Ho n ki lahdelta 
51 sl. (palkkioksi ehd. Paulaharjun „ Matkakertomus"}; semin. 
Aug. Simula Köyliöstä 55 sh (palkkioksi Bergholmin „Abra- 
ham Poppius"); semin. AI fr. Soini Jämi järveltä 83 sh. 
joista ehdotetaan palkkioksi „ Suomalaisen kansanrunoussemi- 
n aari n julkaisuja I". 

Joensuun lyseolaisista ovat lähettäneet: Kero Lehikoinen 
Juuasta 188 sl.. joista ehdotetaan palkkioksi Reijosen „Nur- 
mekson murteesta", Paulaharjun „ Matkakertomus Karjalan kan- 
kahilta", Latvalan „Pohjois-Savon murteesta", Nymanin „H. A. 
Reinholm" ja Kiven „Lca" ; Arvi Ryynänen Juuasta 191 sl.. 
joista ehdotetaan palkkioksi Reijosen „ Nurmeksen murteesta". 
Braxin „Pohjois-Savon nm i 'te e h ta", Salmisen ..I). K. 1). Euxo- 
paeus", Hämäläisen „Epifanij Viisaan tiedot Pyhästä Tapanista 
ja syrjääneistä" sekä Kiven „Margareeta" ja „Yö ja Päivä"; 
sekä Lauri Tanskanen myöskin Juuasta 47 sl., joista ehdo- 
tetaan palkkioksi „Kahdeksantoista runoniekkaa". 

Yliopp. Armas Aavikko on lähettänyt Pukkilan sanoja 
fi5 sh, palkkioksi ehdotetaan Aspelinin „ Runebergin suoma- 
laisuus". 

Fil. kand. Vaino Pertiola\t& on saatu 200 sh, jotka sisäl- 
tävät metsätalouden alalle kuuluvia ja Iitin sanoja; ehdotetaan 
palkkioksi Arwidssonin „ Tutkimuksia ja kirjoitelmia". Keshtstelenmkset 19 */m 10. 16] Hra Isak Rantaselta (Turusta) on saatu liki arkin täyt- 
tävä lainasanaluettelo Loimaalta (229 sanaa); ehdotetaan 
palkkioksi Molieren »Oppineita naisia". 

Opottaja J, TyyskälVb on tullut Askulan sanoja: 109 
sl. ja alku viidettä kirjotusvihkoa. joissa on selitettynä 238 
sanaa ja lausepartta. Näistä ehdotetaan palkkioksi 9 mk:n ar- 
vosta kirjoja. 

Souran viimevuotisista ja edellisistä sanasto stipendiaa- 
teista ovat nyttemmin seuraavat lähettäneet tai tuoneet Seuralle 
työnsä tulokset: 

yliopp. neiti Anni Paloheimo Kemin murteesta n. 2,200 
sl., jotka vastaavat „ Keräily sanaston" ss. 72 — 126: I — kavuta 
sekä kokoelman paikannimiä; 

yliopp. neiti Laina Porkka Suursaarelta n. 3,000 sl,, 
jotka sisältävät erityisesti me risan aste a ; kun tämän keräämi- 
nen nähtävästi on ollut suhteellisesti vaivalloisempaa kuin ta- 
vallinen sanankeruu, ehdotetaan kerääjälle stipendin lisäksi 15 
mk:n arvoista kirjapalkkiota; 

yliopp. Väinö Väänänen Asikkalan murteesta n. 2,200 
sl., jotka vastaavat sanasten kohtaa L — lohikala, sekä erikseen 
231 sl. sikäläisiä metsätalouden ja tukkiliikkcen sanoja, joista 
ehdotetaan lisäpalkkiona 12 mk:n arvosta kirjoja. 

Helsingissä maalisk. 2 p:nä 1910. 

Kielitieteellisen valiokunnan puolesta: 
K. A. Tunkelo. 

11 §, Maist. Salminen julkihiki seuraavan Kansatieteel- 
lisen valiokunnan lausunnon, jonka Seura hyväksyi: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. Kansatieteellisen valiokunnan lausunto Seuralle tulleista 
kas anrunouskokoelmista ja kansatieteellisistä kertomuksista. 
Kokoelmia ovat lähettäneet: 

11 162 Kenkustdcmukset 19 "lm 10. 

Ylioppilas Armas Aavikko, tarinoita Kiikasta, Suomusjär- 
veltä ja Kiskosta. Mainitaan kiitoksella. 

Opettaja H. Haataja, taikoja ja sananlaskuja Paltamosta. 
Ehdotetaan 20 markan kirjapalkinto. 

Koululainen Väinö Hirsjärvi, loitsuja Tammelasta. Mai- 
nitaan kiitoksella. 

Opettaja Kalle Kallialu. n. puoli sataa sävelmää Hauholta. 
Lammilta y. m. Ehdotetaan 35 markan kirjapalkinto. 

Neiti Alma Kallio, satuja, tuutulauluja sävelmin eon, sa- 
nanlaskuja sekä arvotuksia. Ehdotetaan 60 markan kirja- 
palkinto. 

Ylioppilas Toivo Kaukoranta, tuutulauluja, taikoja, leikki- 
lukuja, sananlaskuja ja arvotuksia Tyrväästä ja Sumiaisista. 
Ehdotetaan 40 markan kirjapalkinto. 

Yliopp. Heikki Kokkonen, lauluja ja taikoja Juuasta, Eh- 
dotetaan 15 markan kirjapalkinto. 

Seminaarilainen Iisak Kuha, runoja, lauluja, loitsuja sokä 
sananlaskuja Inkerin Koprinasta. Ehdotetaan 20 markan kirja- 
palkinto. 

Koululainen Anna Lassila, kirjoituksen kotisout ututki- 
muksesta, johon sisältyy muutama loitsu. Mainitaan kiitoksella. 

Maanviljelijä A. Kujala, taikoja Elimäeltä. Ehdotetaan 
15 markan kirjapalkinto. 

Herra Roope Laasonen, piirilauluja Vetelistä, Mainitaan 
kiitoksella. 

Herra J. Lukkarinen, tari noita, runoja, lauluja, loikki - 
lukuja, kertomus juhlien vietosta, sananlaskuja sekä kansatie- 
teellinen kertomus karjanhoidosta, A, Puhakan runoja Lipe- 
ristä,, Kontiolahdelta ja Polvijärveltä. Ehdotetaan 50 markan 
rahapalkinto. 

Herra Taavi Marjokorpi, taikoja, lasten leikkiloraja, tari- 
noita tontuista ja sananparsia Heinolan pitäjästä. Kiillotetaan 
35 markan kirjapalkinto. 

Kauppias I. Martti/ii on viimekesäisen stipendiaattimat- 
kansa tuloksina lähettänyt häärunoja ja itkuja Vienan Karjalan 
Kivij arvolta. Mainitaan kiitoksella. Keskusidemukaet 19 3 /n 10. v:>:-, Yliopp, Anni Paloheimo on jättänyt muutamia kymmeniä 
sananlaskuja Kemistä. Mainitaan kiitoksella. 

Opettaja Samuli Paulaharju on jättänyt kertomuksen ra- 
konnustutkimusretkestään Karjalan Kannakselle. Mainitaan kii- 
toksella. Opettaja Samuli Paulaharjulle ehdotetaan edelleen 
helmik. kokoukseen v. 1908 lähettämänsä kokoelman puhtaaksi- 
kirjotuspalkkioksi 50 markan kirjapalkinto. 

Lyseolainen Lauri Tanskanen on lähettänyt tietoja juh- 
lien vietosta ja sananlaskuja Juuasta sekä Hammaslahdesta. 
Mainitaan kiitoksella. 

Opettaja ./. Tyyskä on lähettänyt lauluja ja sananlaskuja 
Astalasta sekä „Nilsiän Timon elämäkerran." Ehdotetaan 20 
markan kirjapalkinto. 

Opettaja Aaro J. Wallinmäki on lähettänyt taikoja Lehti- 
mäeltä. Ehdotetaan 10 markan kirjapalkinto. 

Opettaja Eemeli Vihervaara on antanut kertomuksen jou- 
lunviettotavoista Pöytyällä ja Ylänaellä, Ehdotetaan 10 mar- 
kan kirjapalkinto. 

Neiti Maria Osterbergia. lähetys sisältää kansatieteellisen 
kertomuksen Lohjalta. Ehdotetaan 50 markan kirjapalkinto. 

Koululainen Kalle Aberg, kolme loitsua Somer niemeltä. 
Mainitaan kiitoksella. 

Helsingissä, maalisk. 2 p:nä 1910, 

Kansatieteellisen valiokunnan puolesta: 
Väinö Salminen, 12 §. Toht. Tunkelo antoi tietoja varatuomari Svanljun- 
gin ja kirkkoherra Neoviuksen lahj ottamista kokoelmista, joista 
täydellinen luettelo tulee arkiston kartuntaluetteloon liitettä- 
väksi. Niinikään toht. Tunkelo il motti yliopp. Armas Aavikon 
Seuralle lahjottaneen eräitä kirkkoherra J. I. AYalleniuksen 
kitsikirjotuksia, tilapäisrunoja y. m. Kirkkoherra Neoviukselle 
päätettiin vastalahjana antaa ,, Vienan läänin mnot" ja „Kale- 
valuu runojen historia," 164 Keskustdemuk&et lUhuilO. 

13 §. Toht. Tuukclo ilmotti Seuran kirjaston saaneen 
runsaan lisän, Kustannusosakeyhtiö O lavan viimevuotiset kus- 
tannostuotteet. 

14 §. Uusiksi jäseniksi ehdotettiin ja hyväksyttiin: Fil. 
kand. Arno K. Cederberg;, yliopp. Toivo Juhani Kaukoranta, 
fil. toht. V. J. Mansikka, opettajatar Olga Maria Moborg, fil. 
kand. Väinö Perttola, yliopp. Eemil Saarimaa. 

15 §. Julkiluettihi seuraava maist. J. Kujolan matka- 
kertomus : 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kertomus sanastonkeräysmatkasta Aunuksen läänin lyydi läis- 
alueelle kesällä 1909. 

Matkalle lähdin - r ) [>:nä kesäk. ja matkustin ensin .Pieta- 
rin kautta Aunuksen läänin pääkaupunkiin Petrosavodskiin. 
Saatuani sikäläiseltä kuvernööriltä Suomalais-tigrilaiscn Seuran 
minulle hankkiman Pietarin Tiedeakatemian suosituksen nojalla 
asianomaiset paperit, suuntasin matkani pohjoiseen päin. Tul- 
tuani Potrosavodskista 87 virstan päässä olevaan lyydiläiseen 
Sununsmtn kylään, päätin jäädä siilien joksikin aikaa pereh- 
tyäkseni sikäläiseen murteeseen. Jo heti seuraavana päivänä 
sain kielimestariksi erään 50- vuotisen miehen, niineltä ffla Ha- 
l.uik. Hänen kanssaan sitten työskentelin kuukauden päivät. 
Sillä ajalla kävin läpi prof. Setälän keräämän vepsaläissanaston 
sekä Genotzin Aunuksen kielen sanaston ja hänen lyydiläis- 
alueella muistiinpanemansa sadut. Alussa työ sujui hitaan puo- 
leisesti, ja kielimestarilla oli hyvä halu matkia minun lausu- 
miani vepsäläisiä ja aunukselaisia muotoja. Mutta sitten rupe- 
sinkin tekemään kysymykseni venäjäksi ja kielimestarini sai 
vaan kääntää omalle murteelleen minun sanani. Siten työ tuli 
varmempaa ja nopeampaa. Tuloksena tästä kuukauden kestä- 
västä työstä Sununsuussa olen Seuralle jättänyt 2.975 täytettyä 
sanalippua. Vielä kirjot in muistiin muutamia satuja. Yleensä, 
mitä kansanrunouteen tulee, alue en hyvin köyhä, itkut ja Ki sftw*ti lemukset 19 '/m 10. 165 laulut ovat kaikki venäläisiä ja aniharvassa kylässä osataan sa- 
tujakaan lyydiläismurteella kertoa, kaikki vaan venäjäksi. 

Työtäni on tahtonut yksinomaan tähän kylään raj ottaa, 
vain päätin ottaa selvää laveammalta aineelta. Siinä tarkot uk- 
sessa lähdinkin matkalle ensin pohjoiseen päin. Ennen läh- 
töäni järjestin äännehistoriallisessa suhteessa tärkeät sanat vih- 
kooni kunkin ryhmäänsä, aioin näet ainakin ne kysellä kaikissa 
niissä kylissä, joissa tulin käymään. Niinpä olenkin saanut 
muistiinpanoja kahdestatoista kylästä, paitsi Sununsmita. sekä 
alueen pohjois- että eteläosassa. Kenties minun ei tarvitse 
tässä luetella eri kyliä nimeltään, vaan sen sijaan mainitsen 
joitakin rajaviivoja koko aineelle. Pohjoisessa on rajana Po- 
venetsin kihlakunnan raja. Pohjoisimmat lyydiläiskylät ovat 
Kortai, joka on aivan mainitun rajan lähellä, ja Palolampi 
(Pa.io.iamb). jonka asemasta en ole saanut tarkkaa selkoa. 
Länsirajaksi voisi vetää viivan mutkasta, jonka Povenetsin raja 
tekee länteenpäin, kuljettuaan ensin etelään, aina Pctrosavods- 
kin ja Aunuksen kihlakunnan väliseen rajaan asti, hiukan poh- 
joisemmaksi sitä kohtaa missä valtamaantie kulkee sanotun ra- 
jan yli. Rajalla Petrosavodskin puolella oleva Nirkan kylä 
on lyydiläinen. Itärajan taas voisi vetää Lizmjärvestä (Pove- 
netsin rajalla) suoraan etelään aina jonkun verran Viidanau 
itäpuolelle saakka. Tämän rajan ulkopuolelle jää RutSian kylä 
(ven. 3a03epbe), joka on Petrosavodskin kaupungin vastapäätä 
noin cl virstaa lahden rannasta. Tässä kylässä enää kymmenen 
henkeä osaa puhua lyydiläismurretta, niistäkin yhdeksän jo 
van h an puoleista. K tolani jaa en voi niinkään tarkkaan määri- 
tellä, koska siellä päin liikkumiseen jäi hyvin vähän aikaa. 
Sen verran voin kuitenkin mainita, että noin 5 virstan päässä 
fetrosavodskista Aunukseen kulkevan valtamaantien eteläpuo- 
lella olevissa kylissä on lyydiläismurre. 

Mitä itse lyydiläismurteisiin tulee, niin niitä voisi ehkä 
er»ttaa useampia ryhmiä. Ollen välimurteina Aunuksen ja 
vepsän välillä liittyvät ne monessa suhteessa, esim. konsonan- 
tismin suhteen vepsään lähemmin ja toisessa suhteessa, kuten 
vokalismin, annukseen. Sen tarkemmin ci kait tässä tarvitse 166 Ke-gkmtelfMiiksd 19 i jm 10. 

kajota itse kieleen ja sen rakentoeseen, vaan koräykscni, joista 
loput jätän Seuralle ensi tilassa, valaiskoot sitä puolta. 

Viimeinen lyydiläiskylä, jossa tein muistiinpanoja, oli Pyhä- 
järvi (Pilhärvi), Petro s avo d s kin ja Aunuksen välisen valtamaan- 
tien varrella. Aikomukseni oli tässä kylässä viipyä parisen 
viikkoa ja tarkastaa sikäläisen kansakoulun opettajan julkaisema 
Venilläis-Karj alainen sanakirja (FeoprieRCKiil, PyccKO-Kope.TtKiii 
CIOBapb), mutta sairauteni tähden täytyi työni raj ottaa vaan 
äännehistoriallisten seikkojen merkitsemiseen. Viivyttyäni mai- 
nitussa kylässä neljä päivää läksin 20 pv. elok. ajamaan Au- 
nuksen kaupunkiin. Käytyäni täällä lääkärin luona päätin poi- 
keta ennen kotiin lähtöäni K mv] arvella (Kuiinrvii. Xiinpä saa- 
vuinkin sinne 21 pv. iltamyöhällä. Heti kuultuani talonisännän 
ensimäiset sanat huomasin olevani vepsäläisellä alueella. Tämä 
kyläryhmä, johon kielimestarini tiedonannon mukaan kuuluu 11 
kylää, muunmuassa t! MefSug$Mgmi", jonka Genetz laskee lyydi- 
läiskylien joukkoon, on aivan erillään muusta vepsäläisalneesta. 
Niistä vähäisistä muistiinpanoistani päättäen, jotka neljänä päi- 
vänä ehdin tehdä, näyttää naapurimurre, aunus, monessa suh- 
teessa vaikuttaneen tähän Kuu j ä rv c n ve p sä läi smurte ese e n. Tähän 
lopetin työni ja matkani päättyi 27 pv. elok., jolloin saavuin 
Aunuksen kaupungin kautta maanteitse Suomen puolelle. 

Turussa helmikuun 1 p;nä 1910. 

Jo h. Kujola, 
f il. kand. 

16 §, Pöytäkirjaan liitettiin seuraavat matkakertomukset: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Viime kevännä antoi Suom. Kirjall. Seura minulle 200 Smk. 
suuruisen stipendin s ajiank e nmtyöni jatkamista varten Kenossa. 
Kesäkuun alkupuolella mainitulle paikkakunnalle saavuttuani 
ryhdyin työhöni. Jonkun verran helpommalta tuntui se nyt 
kuin kaksi vuotta takaperin, jolloin sen ai otin. Työtäni toin 
sitten pitkin kesää osaksi erään vanhanpuoleisen vaimon avulla, Keslcustelemukxet 19 '/m 10. 167 joka kiivi kotonani, osaksi taas oleskellen itse eräässä talossa 
joLkun matkan päässä Kemin kirkolta, samassa, jonka asukkailta 
edellisenäkin korun-kesänä sanatietoja sain. 

Erityistä huomiota koetin nyt kiinnittää Kemin murteelle 
karakteristiseen A-äänteeseen. Silloin huomasin yleensä, että 
se kuului toisten puheessa paljon selvempänä kuin toisten. Sen 
käyttämisestä luulen nyt kuitenkin päässeeni tarkempaan var- 
muuteen kuin mitä ensikertalaiselle oli mahdollista. — Toinen 
sekka, josta tahtoisin huomauttaa, on loppu -n. Edellisellä ker- 
ralla merkitsin sen säännöllisesti «:llä. Niin olen tehnyt nytkin : 
tarkempi merkitsemistapa vaalisi siinii kuitenkin huomautusta. 
Huolellisessa puheessa nimittäin, sekä vokaalilla alkavan sanan 
seuratessa kuuluu se selvänä Ji-äänteenä, mutta huolimattomassa 
puheessa jää se yksinäisissä sanoissa usein ääntämättä esim. 
hionen usein he'one. — Muutenkin olen noudattanut samaa 
merkitsemistapaa kuin keräily sanaston alkusivujen sanoja mer- 
kitissäni. 

Kiittäen arvoisaa seuraa stipendistä jätän täten kerityk- 
seni arv, seuran käytettäväksi. 

Kouvolassa 15 p. helmik. 1910, 

Kunnioittaen 
Anni Paloheimo. 

Arvoisalle Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. 

Kertomus meri- ja kalastussanojen keruustani Suursaaren 
Kiiskinkylässä. Ensiksi pyydän lausua kiitokseni siitä 150 m:kan stipen- 
distä, jonka Suomalaisen Kirjallisuuden Seura minulle viime 
ketääna myönsi meri- ja kalastussanojen keruuta varten Suur- 
saarella. — Aikomukseni oli koota sanoja Suursaaren molem- 
mista kylistä, mutta kun näitten kylien murteissa on eroavai- 
suuksia ja Kiiski nkylän murre on minulle tutumpi, sillä Kiiskin- 
kylä on kotikyläni, niin päätin rajoittaa työni ainoastaan viime- 
mainittuun kylään. 1 68 Ke#k ustelemukset 19* jm 10. 

Ensimäinen tehtäväni oli kielimestarin valitseminen, joka 
homma ei minulle mitään vaivaa tuottanut, sillä tulisinhan kaikki 
kyläläiset ja tiesin, että he mielellään tahtoivat minua auttaa, 
kun heille asian selittäisin. — Koska minun tuli koota meri- 
ja kalastussanoja, niin oli aivan luonnollista, että kielimestarini 
piti olla sekä etevä veneitten rakentaja että myöskin kalastus- 
toimiin täysin perehtynyt, — Näin ollen valitsin kielimestarik- 
seni f>6 vuotta vanhan talonisännän Antton Porkan, joka koko 
ikänsä oli saarella elänyt ja yleensä tunnettu eteväksi veno- 
mestariksi sekä oivalliseksi kalastajaksi. Luonteeltaan hän kyllä 
oli hiljainen, mutta muistinsa oli erittäin hyvä; varsinkin hän 
muisti hyvin, mitä sanaa ennen oltiin käytetty enemmän kuin 
nykyään, ja mikä sana oli uudenaikainen, mikä taas vanhen- 
tunut. 

Kesäkuun puolivälissä aloitimme työmme. Ensin tarkas- 
telimme ,,Keräilysanastossa" olevat raerisanat ottaen niiksi kui- 
tenkin useita sellaisiakin, joita sanastossa ei oltu merisanoiksi 
merkitty, mutta joita Suursaarella merisaloina käytettiin. Kalas- 
tussanoista kyselin ainoastaan nuottaa ja verkkoa koskevat sa- 
nat ynnä muutamia, muita. Heinäkuun loppupuolella olin kieli- 
mestarini kanssa tarkastellut „ Keräily sanastossa" olevat keräil- 
täväkseni aiotut sanat. Usein kun sana oli tuntematon ja vie- 
raaseen kieleen vivahtava lausui kielimestarini: ,,Kukas 7WJ.t 
totllaisl rugttataisi sanoi iimmärtä." Hartaasti hän toivoi, 
että saisimme tarkastelluksi sanastosta meille kuuluvat sanat 
ja pääsisimme katselemaan „ aluksia" itse luonnossa. 

Ensin tahdoimme ryhtyä tarkastelemaan „haapiota." Elo- 
kuun alkupuolella sattuikin meille sopiva tilaisuus tähän, sillä 
kielimestarini rupesi silloin laidoittamaan haapiota, ja minä sain 
nyt istua rakennuspaikalla katselemassa ja kuuntelemassa. Tästä 
oli minulle suurta hyötyä varsinkin siitä syystä, että sain alus- 
ten rakentamiseen tarvittavat työkalut nähdä sekä kuulla niit- 
ten nimet, joista useimmat olivatkin minulle aivan tuntematto- 
mia, sillä olihan toiminta-ala minulle aivan vieras. Laidoitus- 
työn päätyttyä menimme haapion luo, joka oli aivan valmiiksi 
rakennettu sekä purjeilla varastettu. Tällöin sain muitten haa- Eeshtstdenvukset 19 '/m 10 . 160 pioon kuuluvien osien ja esineitten nimitykset, vaikka luulon, 
etti useita haapioon kuuluvia sanoja ehkä vielä jäikin saamatta. 
Haapion jälkeen siirryimme sitten kaljaasia, jahtia, jaalaa, jollaa 
ja ruuhta tarkastelemaan. Näistä katselimme ainoastaan jahtia 
ja jaalaa jonkin verran tarkemmin, toisista en juuri ottanut 
muuta kuin niissä olevien huomattavimpien osien nimitykset, 
sillä huomasin, että kesälomani jo lähestyi loppuaan, ja minulla 
oli vielä paljon puhtaaksikirjoitettavia lippuja, vaikka tosin osan 
sanoista olin heti kerättyäni puhtaaksikirjoittanut; sen lisäksi 
useat keräämäni sanat kaipasivat vielä tarkistelua. 

Paitsi sitä, että kielimestariltani sanoja tiedustelin, olin 
mukana useilla purjehdus- ja kalastusretkillä. Varsinkin täl- 
laisten retkien kautta tuli keruutyö minulle sangen hauskaksi 
ja samalla myöskin lauseparsista ja harvinaisemmista sanoista 
rikkaammaksi, sillä silloin suuressa joukossa mielialan ollessa 
hilpeänä yksi sanoo yhden, toinen toisen sanan, ja useat koet- 
tavat kilvan sanoja muistella. Tällöin oli tietysti se vaara tar- 
jona, että jokin olisi sanonut sellaisiakin sanoja, joita murteessa 
ei tunneta, mutta- koetin välttää tätä virkettä siten, että tie- 
dustelin aina toisilta joukossa olevilta sekä kielimestariltani, 
tulisivatko he sitä ja sitä sanaa. Samoin tiedustelin tällaisilla 
retkillä retkeläisten mielipiteitä useasta kielimestariltani saamasta 
sanasta. — Saadakseni tietää, osasivatko kiiskinkyläläiset eroit- 

laa oman tnur nsa toisista Läheisistä murteista oh' tapanani 

purjehdus- ja kalastusretkillä lausua sanoja Tytärsaaren mur- 
teella ja kysyä, eikö täällä tätä sanaa sanota näin, mutta silloin 
tavallisesti melkein kaikki yhteen ääneen sanoivat; ;! TUUärl- 
sethän nih^ hästä" (Tytärsaarelaiscthan niin puhuvat}. Sa- 
manlaisia kysymyksiä tein kielimestari Ilen iki n, ja myöskin sa- 
manlaiset olivat vastaukset. 

Olen kertonut pääpiirteittäin, millä tavalla s an an k ituu työ- 
täni toimitin; ehkä olisi lopuksi vielä lausuttava muutama sana 
niistä kokemuksista ja vaikutuksista, joita se minulle eoi. — 
Suomalainen sananlasku sanoo: „Alku aina hankala", ja tämä 
minunkin työhöni nähden toteutui. Vaikkakin luulin olevani 
täysin perehtynyt kotikyläni murteeseen, huomasin kuitenkin 170 KeskvMelemukaet 19* /m 10. 

pian, että minun monessa kohdassa tarvitsi tiedustella ennen 
keruutyötäni toisten, varsinkin nuorempien kyläläisten mielipi- 
teitä ori seikoista, huolimatta siitä että kielimestarini puhui puh- 
dasta Kiiskinkylän iimrivi ta. Eniten ehkä aluksi tuotti vaike- 
utta monien sanojen selitys, mutta vähitellen, kuta enemmän 
syvennyin aineeseeni, alkoi se samalla myös minulle selvitä, 
eiviitkii vaikeudet olleet mitään sen hanskimili-n rinnalla, jota 
tämä työ minulle niin suuresti tuotti. — Pelkoni että en saisi 
edes vähintä tarvittavaa määrää sanoja, haihtui pian, sillä huo- 
masin, että kansan sanavarasto tässä suhteessa oli e iin omaisen 
rikas. Oli oikein hauskaa kuulla, kuinka jokaisella pienellä 
puukiilallakin, riippuen siitä, oliko se sivulta tai päästä teroi- 
tettu, kuinka erilaisilla nauloilla, vieläpä aivan pionimmilläkin, 
joita aluksissa eri tarkoituksiin käytettiin, oli oma nimensä. 
Tein samalla sen huomion, että useimmat ruotsalaisista sa- 
noista väännetyt merisanat Suursaarella olivat uudenaikaisia, 
kuten esim. yleiset sanat seiU ja keulatifivi, joista kielimesta- 
rini sanoi: B E$ minun_ isäU_ olki sellL eikä kettlatiftvi, vän 
sill^ oi purjfi ia Tcettlapa." 

Käin ollen sekä vaikeuksineen että hauskutikslueen kertyi 
minulle ehkä hiukan yli 3,000:n sanalipun, joitten joukossa on 
noin 50 esinettä pääpiirteittäin esittävää piirustusta, jotka kaikki 
nyt järjestettyinä jätän Seuralle, tunnustaen samalla, että työs- 
säni saattaa löytyä puutteellisuuksia, jopa virheitäkin, niutta pyy- 
dän tässä nojautua työni outouteen ensikertalaisena siihen ryh- 
tyessäni. 

Kunnioituksella 
Laina Porkka. 17 §. Ilmotettiin, että taiteilija Emil Wikström oli Ka- 
levalarahastoon laiij ottanut 30 mk., Savolainen osakunta 100 mk. 

18 g. Toht. Tunkelo esitti tilastollisia tietoja tämän toi- 
mivuodon sanaston keruutyöstä. Kertomus kuuluu kokonaisuu- 
dessaan : Ktskustehmuksei 19 ! /ra 10. 171 

Lyhyt katsaus suomen murteiden y. m. sanavarain keruuseen 
4. 111. 1909—2, TIE. 1910. 

I. Kerääjät ja keräystäpä. Suomen murteiden sa- 
navarain keräystavassa ei ole tänään päättyvän toimivuoden 
kuluessa tapahtunut oleellista muutosta: on edelleenkin käytetty 
kielitieteellisiä opintoja harjottavia ylioppilaita stipendiaatteina 
ja muillekin työhön halukkaille on pyynnöstä annettu samoja 
ohjeita ja lainattu samoja keräilytarpeita kuin edellisinäkin vuo- 
sina. Keväällä lähetettiin työhön yksitoista stipendiaattia; niistä 
kaksi kaakkois-Hämeeseen, jossa heidän tuli, toisen Asikkalassa, 
toisen Heinolan maaseurakunnassa, jatkaa kaakko is -Häme on murre- 
alueen jo ennemmin Lammilla ja Iitissä ai otettua sanaston keräystä, 
kummankin eri kohdasta sanastoa; kolmas keski-Hämeeseen, 
jatkamaan sanaston tutkimusta Jämsässä; kaksi Karjalaan, jossa 
oli jatkettava Sukkulassa ja Parikkalassa jo ennen alettua kerä- 
ystä; kaksi Pohjanmaalle, jossa toisen oli jatkettava keräystä 
Kemijoen ja toisen, edelliseen liittyen, Tornionjoen suupuolella; 
yksi Satakuntaan tarkistamaan Nakkilasta ennemmin kerätyn 
sanaston loppupuolta: kaksi tuli Uudenmaan osalle, keräämään 
vähän tunnettua merenkulku- ja kalastussanastoa Suursaarella 
ja Vehkalahdella; ja vihdoin sai Varsinais-Suomi osalleen kaksi, 
joista toinen Pyhämaan Luodon, toinen Mynämäen sanaston ke- 
ruun jatkajaksi. Savoon halukasta stipendiaattia ei tarjoutunut. 
Kaikki nämä stipendiaatit ovat olleetkin työssä alueillaan, jos- 
kaan neljä heistä vielä ei ole, syystä tai toisesta, jättänyt tu- 
loksiansa Seuran haltuun; kolme näistä on kuitenkin luvannut 
ne ennen tämän lukukauden loppua. — Enon pitäjän sanaston 
tarkistus, joka eräällä edellisen vuoden stipendiaatilla vuosi 
sitten vielä oli keskeneräisenä, on saatu päättymään viime kevät- 
talvella. Lammin stipendiaatti sitä vastoin ei ole ollut tyyty- 
väinen kokoelmaansa, vaan on tällä lukukaudella suorittanut 
stipendinsä takaisin. Oulujoen varren, Utajärven stipendiaatti 
— myöskin edellisenä vuonna lähetetty — taas on ilmottanut 
työnsä vielä olevan keskeneräisenä. 

Stipendiaatit ovat saaneet käyttääksensä, paitsi muita tar- 
peita, yht, n, 33,500 sanalippua. Muille kansalaisille, osaksi 172 KesHcuntelenaik&el 19 ^'ui 10. 

entisille, enemmäksi uusille,, on pyynnöstä) lainattu n. 13,700 
sanalippua (2ö eränä) ja kolme ,,Keräily sanastoa" sekä olijoina 
jaettu 40 kpl. „Keliotus ja opas" niinistä vihkosta (niistä 16 
Etelä-polij alaisen kotlseuduntutkimus-yhdistyksen kautta) sekä 
'SO kpl. k an s anti et e eilisiä kysymysvihkosia. 

Uutta on keräily tavassa se, että Virittäjässä julkaistuja 
herrain E. Saarimaan ja V. J. Vessman'in (jälkimmäistä) ja 
neiti S. Patajoen raurresanapoimintoja on eripainoksina levitetty 
osaksi ylioppilaille osaksi eräisiin oppikoultiihin (Forssan, Salon, 
Turun, osaksi muuannekin) ja seminaareihin (Rauman ja Kajaa- 
nin). Täten onkin saatu tietoja, vaillinaisempia tai fcäydellisem- 
piä, mynämäkeläisten murros an ai n levenemisestä ja vastineista 
n. 30 Varsinais-Suomen ja Satakunnan pitäjästä y. m., kuopio- 
laisten vastineista tähän asti vain seitsemästä (jämsäläisiä ei 
ole vielä sanottavasti levitetty). Vaikka tähänastinen tulos ei 
tosin ole kovin runsas, lienee tämä murn 'sanaluettelojen levit- 
täminen kuitenkin, sopivasti kehitettynä, tehokkain keino, millä 
harvinaisempaan, m. m, „Keräilysanast,olle" uutten sanain leve- 
nemisaluelsta voi saada tietoja. 

II. Kokoelma t. Kun otetaan stipendiaatitkin ja heidän 
saaliinsa lukuun, saadaan niiden kansalaisten lukumääräksi, jotka 
vuoden kuluessa ovat- kansankielen sanakirjan aineskokoelmia lähe- 
tyksillään ja tuonneillaan (kaikkiaan 90) kartuttaneet, 78, 

Näiden lisäysten ja yleensä vv. 1899 — 1910 Seuran hal- 
tuun tulleiden suurempain tai pienempäin sanakokoelmaan lippu- 
määrä on likimääräisin luvuin osotettuna ja maakunnittain jaet- 
tuna seuraava: 

3. HL 09 


lisäys 


2. JIL 10 


3. 


ITI. 09 2 


HL 10. 


Hämeestä . . . 


80,304 + 


7,014 = 


87,318 


eli 


15,5a*/» 


16,09 •/„ 


Karjalasta . . . 


79,069 + 


817 = 


79,886 


„ 


15,33 - 


14,71 .. 


Lapista .... 


1-14 + 


000 = 


144 


,. 


0,os „ 


0,03 „ 


Pohjanmaalta . . 


103,222 -f 


3,778 - 


107,000 


* 


19,Bfl„ 


19,7! „ 


Satakunnasta . 


93,963 + 


2,543 = 


90.506 


?* 


18,n . 


17,78 „ 


Savosta .... 


104,249 H 


2,744 = 


100,993 


„ 


20, l9 „ 


19,71 „ 


Uudeltamaalta 


31,102 + 


3,244 = 


34,346 


*, 


6,«s . 


6,33 „ 


Varsinais-Suomesta 


20,S81 + 


5,471 = 


26,352 


„ 


4.01 1. 


4,so „ 


Vermlannista . . 


210 + 


= 


210 


n 


0,0) „ 


0,oi „ 


Paikka epätietoinen 3,1)3.°» + 


234 - 


4,169 


„ 


0,w „ 


0.77 „ 
, C >1 70,80 + 


2Ö.780 = 


542,024 

KritkuxttleiH-uksel t9 l jm 10. 173 Kokoelmista puuttuvat vielä tulokset eräiden stipendiaat- 
tien työstä; joista erään on ollut määrä työskennellä Maaningalla, 
täisen Maskussa, kolmannen My rs ky Iässä, neljännen Utajärvellä, 
viidennen Sakkulassa, kuudennen Parikkalassa, seitsemännen 
Alatomiolla ja kahdeksannen Vehkalahdella. Näistä ovat Sak- 
kulan, Parikkalan ja Vehkalahden kerääjät, jotka kaikki ovat 
viimekesäisiä, luvanneet tuoda tuloksensa ennen tämän luku- 
kaufleii loppua. — Ei ole laskuun otettu myöskään niitä sauasto- 
tietoja, jotka tänä vuonna on saatu muistiinpantu ia a paperi - 
arkkeihin, vihkoihin, keräilysanaston välilehdille y. m. s. ja joista 
\iei.i karttuisi sanoja monias tuhat. 

Systemaattinen sanaston keruu on seuraavissa 
pititjissii ja paikkakunnissa kerinnyt yli sanasiou puolivälin: 

Heinävedellä: kerättynä ja tarkistettuna A—O eli 100 %; 

Kurikassa: kerättynä ja tarkistettuna A — O eli 100 °/ ; 

Nakkilassa: „ *4 — O, „ A — vaakasuora, 

eli :m%; A — tuputtaa eli 87 %'; 

A — rytJcäktää, S — valokuvaaja oli Jämsässä: „ 

Tottij arvella: „ 

KR «m " • 

nu,sa 1() , 

Kymissä: „ A — hella, I — täällä eli 70%; 

Ilomantsissa: „ A — nosto, parsi — proviisori, E — 

stionarjanne eli 69,s°/ ; 

Suur-Savossa (jos lähipitäjiä yhdistetään): 69, s "/o^ 

Kannuksessa: A — P eli 63,5 °/p; 

Metsämaalla: kerättynä A— O, mutta kokoelma oi ole 
täydellinen; 

Enossa: A — somistaa, kerättynä ja tarkistettuna, mutta 
paikoin vaillinaisena, 

III. Kustannuksista, jotka Seuralla v: sta 1899 alkaen 
tähän asti on ollut puheenalaisesta keinusta, voin tällä kertaa 
antaa seuraavat numerot. Varoja on käytetty: O 

'N 

1) stipendeiksi, e 'a vv. 1899—1909 myönnetty 04 evänä 18,920: 

joista on maksettu takaisin 1907, 1908 ja 1910 tiOO 

ja käyttämättä jäänyt v. 1908 235 kirjoja „ 1899—1909 4,908; 15. 3) hoitoon, järjestämiseen ja kirjeenvaihtoon: 
vv. 1899—1909 2,086: & g -., käytetty siis 18,005: - ifj v. 1909 myönnetty 12 eränä 1,775: 19,840: — ^ ^ 

•** n. 

S-, 2) palkkioiksi: a -S 1 

"I rahaa vv. 1899— 1909 8,165:—. g § 

"S" „ „ 1909—1910 195: — 8,360: — . i " 03 1909—1910 310: —.,..,.. 5,224: 15 13,584: 15. H .S 

-M Bä 1909-1910 154: — . 2,240: — . « JS Yhteensä 115,064: 15. ^ ö 

S "S 
N 5, :- Keskttstekmukset 19 '/iii 10. 175 vihkosten (2 painosta jo) ja yllämainittujen eripainosten paina- 
tus, samoin joku osanen hoito- ja järjcstäniiskustannuksia, sekä 
posti- y. m. lähetysmaksut. K arjala-aunukson sanastoa on karttunut yht. n. 5,280 
sanalippua, joista suurimman osan, nim. n, 5,000 sl„ on kerän- 
nyt maist. E. V. Ahtia Suojärveltä. 

Erikois kustannuksia 300 mk. 

Lyydiläismurteiden sanaston kerasta varten on 
myönnetty 000 mk:n suuruinen matkaraha. Tuloksina on tähän 
asti saatu Sununsuun sanasto, 2,975 sl. 

Kirjakielen sanavaroj a on saatu kahdelta eri lähettä- 
jältä, yht. n. 10,386 sanalippua. Näistä on erikoispalkkiota 
myönnetty 150 mk. (osa on mennyt murteiden sanaston mukana). 

Helsingissä, maali sk. 2 p:nä 1910. 

Kirlit.ifteellison valiokunnan puolesi»-. 
E, A. Tunkelo. 

19 §, Ilmot ettiin että pöytäkirjaan liitetään helmikuun 
kassatili : 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassatili 
helmikuun ajalta 1010. Siirros helmik. 1 p. 1010 5,471: 05 Tuloja: 

2. K. O. Pankista konttokurantti- 
tililtä no st 

5. Samoin 

G. Alin, myytyjä kirjoja . . . 408 
210 
185 84 176 Keskuxtelemukset l'J */ih 10. 7, V. Hoving, samoin .... 
9. R, Lehtovaara, Siunoin , 

H. Ikonen, samoin .... 

11. A. Salokannel, siunoin . . . 
M. Lahdensuu, samoin . . . 

12. Keravan Kirjakauppa, samoin 
Kirkollinen Kirjakauppa, samoin 
S. Kastegren, samoin . 

K. O. Pankista konttokurantt 

tililtä nost 

18, E. Lyytikäinen, myytyjä kirjoja 

K. F. Järvilehto, samoin . 
14. K. J. Gummerus, samoin , 
16. M. O. Pelttari, samoin 

A. Rummukainen, samoin . 

M. Savolainen, samoin . 

18. K. Leskinen, samoin 

K. O. Pankista konttokeranti 

tililtä nost 

Stählberg, jäsenmaksunsa . 
Stählherg, samoin .... 
Teräsvuori, samoin .... 
Söderström, samoin .... 
Arola, samoin 

19. A. V. Leikki m en, myytyjä kirjoja 
V. E. Sarlin, samoin 

21. K. O. Pankista konttokurantti 

tililtä nostettu . . . 
II. Heinonen, myytyjä kirjoja 
A. A. Niskala, samoin . . 
J. Hyvärinen, samoin . 

22. G. Alin, samoin 

22, V. Vaara, myytyjä kirjoja 

A. Ehrlimd, samoin 
24. E. Mattsson, samoin . . . 
lv. H. Thomenius, samoin 397: 


50 


37: 


60 


41; 


80 


45: 


35 


60: 


— 


197: 


40 


25: 


20 


569: 


25 


220 

167 


25 


55: 


— 


795- 


90 


05 


— 


14 


20 


12 


50 


93 


30 


300 

24 


— 


24 


— 


24 


— 


24 


— 


24 


— 


11 


30 


8 


— 


2:30 

38 


80 


73 


40 


15 


90 


110 


— 


40 


— 


01 


: 40 


103 


. 60 


15 


; Knäiustdenmksd 19 s /m 10, 177 

K. 0. Pankista konttokurantti 


1,228 


93 


26, 
653 


60 
M. AiriJa, vuokraansa . 


225 


— 


28. 
4,500 


— 
M. Böhm, myytyjä kirjoja . 


320 


80 11,670: 82 
Yhteensä 17,147: 87 Menoj a: K. O. Pankkiin konttokurantti- 
tilille maks 

S. Patajoki, stipendin loppuosa . 

E, Saarimaa, samoin .... 

H. Engel Ijerg, tekijäpalkkaa . 

A. Sailo, samoin (2 laskua) . 

Sähköä 

Hi 'Is. Sanomat, i liuotuksia . . 

Lukutupa, samoin 

Telefonimaksu 

Jalava-Lounasmaan stipendirahas- 
toon 

8. E, V. Ahtia, stipendin loppuosa 

J. Holm, kopioinustydtä . 
0. H. Xieminen, puhtaaksikirjotasfca 

Kansanvalistus-seura, ilmotuksia 
12. S. Paulaharju, stipendin loppuosa 

A. Paloheimo, stipendi 
15. K. Krohn, tekijäpalkkaa . . . 

A. Launis, samoin 

17. V. J, Mansikka, samoin . 
M. Hakosalo, kirjotustyötä 

O. E. Lampen, jäsenmaksu (Maa- 
laisit irjakauppaliitto) 

18. Suom. Kustantajaliitto, lähetys- 

kuluja 1,900: 


— 


25: 


— 


115: 


— 


500: 


— 


150: 


— 


53: 


94 


354: 


90 


30: 


— 


(iii: 


— 


100: 

60: 


— 


31: 


25 


19: 


51) 


20: 


— 


100: 


— 


40: 


— 


400: 


— 


300 


— 


00 


— 


K.l 


25 30; — tid 178 Keakuxtdemvkmt 19 % jm 10, Pai o vakuutu s maksu .... 
K. 0. Pankkiin konttokurantti 

tilille maks 

Arvidsson, karttoja . 
20. J. Holm, kopioimistyötä _ . 

25. AVcilin &. Göös, sitomistyöstä 
Paperi konttori, painopaperia . 
Insinööritoimisto Zitting & G: o 

lasku .... 
Vosilasku 

26. M. Airila, tarkastustyötä 

„ „ korjauslukua 

"Weilin &■ Göös, konttokirja 
28. 11. Nieminen, kirjotustyötä 
M. Bolim, juhlasalin korist. 
„ „ lähetyskuluja . 
Airila, palkkansa. 
Tunkelo, samoin . 
Hallsten, samoin . . 
Hohin, samoin 
E. Vihervaara, samoin . 
O. Pankkiin konttokurantti- 
tilille maks. . 
Pasola. palk kansa . 

Lunta ajettu 

L. (Irönroos, eläkkeensä . 
irroa helmikuun 28 p, 1910 10: 67 M. 
K. 
0. 
M. 

.1. 
K. 

M. 1,000: 
50: 
15: 

470: 
427: 313 
10 

4 

80 

11 

50 

29 

158 

1,000 

250 

200 

875 

100 68 

75 
30 
60 

50 40 500 
40 
14 
60 :;o 14,530: 64 

2.617: 23 Yhteensä 17,147: 87 Helsingissä 7 p. maaliskuuta 1910. 

Onni Halisi eu. 
Pöytaldrj au vakuudeksi : 
M Airila. 

Tarkastettu ja hyväksytty "Helsingissä maalisk. 21 p:nä\ 
1910. 

E. A. Tunkein. Artturi Kannisto. Keskustekmukaet 19 ,M '/m 10. 179 

Vuosikokous maaliskuun 16 p. 1910. 

1 g. Esimies avasi kokouksen seuraavalla puheella: 
Arvoisat kansalaiset! Mennyt vuosi on surullisen merkillinen lukuisien kuoleman- 
tapausten kautta, jotka ovat kohdanneet suomalaisen kulttuuri- 
työn miehiä. Ei koskaan ennen ole yhtenit vuotena niin monta 
kaatunut, ja vaikka useat vainajat olivatkin saavuttaneet sen 
ijän, jolloin luonnonlakien mukaan tarm ok k ai rumankin toiminta- 
kyky lannistuu ja innokkaimmankin mieli alkaa potea elämisen 
kyllyyttä, niin emme me jälkeenjääneet voi olla heitä haikeasti 
kaipaamatta, olla tuntematta kuinka heidän jättämänsä aukot 
velvoittavat meitä sulkemaan riviämme, kiristämään yhteistyö- 
tä! ime, jotta se harrastus vahvistaa kansamme henkisiä elämän- 
ehtoja, johon ho ovat voimansa uh ranne o t, ei ainoastaan väsäh- 
rvmättä jatkuisi, vaan yhä runsaampia hedelmiä kantaen tuot- 
taili heidän muistolleen — johtajiemme, opettajicmme, esimerkin- 
antajiemme muistolle — lisää kiitosta ja kunnian. Erittäin 
tahdon tässä muistuttaa, että kuolema on vienyt keskoltämme 
kaksi uiicstS, jotka olivat Seuran lähimpiä — Seuran vara-esi- 
miehon Antti Jalavan ja valmistusvaliokunnan jäsenen O. A. 
Hai n arin. Me tiedämme, hoidan ansioitaan uudestaan luet- 
telemattakin, miten kummallekin suomalaisuuden edistäminen 
oli sydämen asia, miten kummallakin oli „sydämen nero", joka 
sai heidän anastamaan pyyteitään tavallisia rientojamme ulom- 
maksi; Jalavan rakentamaan henkistä yhteyttä suomalaisten ja 
unkarilaisten välillä ja Haituvin erikoisella innostuksella harras- 
tamaan Karjalan kansan kohtalon keventämistä, tiedon ja taidon 
saattamista syrjäisten heimolaistemme asuntoihin, joissa mui- 
noi ■ kansanrunouden aarteet ovat helottaneet, mutta joissa ny- 
kyään kaivataan .uuden ajan valoa. Seurallemme on kunniaksi 
luettava että semmoisia miehiä lämmitti kodintunne, kun he 
istuivat meidän keskellämme yhteisistä tehtävistä neuvottelemassa. 180 Kesfcusteletmtkxet 19 " /m 10. 

Kun luomme katseemme lähimpään tulevaisuuteen, ei se 
suinkaan lupaa rientuj eiu m* ■ huoletonta jatkumista. Piiinvustuir 
on Seuralla voitettavalla vaikea este, joka uhkaa varsin tuntu- 
vasti rajoittaa sen toimintaa. Niinkuin sihteerin ja rahavartijan 
antamista tiedoista kuluneen vuoden toiminta selviää, on S' ura 
joutunut taloudelliseen ahdinkotilaan, joka pakottaa sitä keskeyt- 
tämään jo alkuun pantuja toimituksia, lykkäämään toisten toteut- 
tamisen tuonnemmaksi ja vihdoin kokonaan luopumaankin muuta- 
mista jo suunnitelluista kirjallisista yrityksistä. Kun nimittäin 
tilinpäätös osuttaa noin 40,000 markan vajauksen, on ilmeistä 
että on mahdotonta jatkaa samalla vauhdilla kuin tähän saakka. 

Jos kysytään mikä on syynä nyt ilmi tulleeseen ikävään 
asianlaitaan, niin ei siihen ole vaikea vastata. Nykyään niin- 
kuin ennenkin on suurin osa Seuran kustantamaa kirjallisuutta 
semmoista, jota yksityiset kustantajat hylkäävät, syystä kun se 
— „ei kannata". Enin osa julkaisuja on laadultaan tieteellistä, 
jolla luonnollisista syistä on vähäinen ja hidas menekki, toinen 
pienempi osa taas on kirjoja, jotka to.sin menevät kaupaksi. 
mutta joiden toimittaminen eiieiumiten vaatii niin suuria kus- 
tannuksia, että voitto supistuu verrattain mitättömään. Miksi 
Seuran kustantamat kirjat tulevat niin kalliiksi, siihen on taasen 
pääsyynä se, että Seura on pitänyt ja yhä edelleen pitää velvolli- 
suutenaan julkaista kielellisesti mahdollisimman kelvollista ta- 
varaa. Sun tähden se esim, aina käyttää parhaimpia saatavissa 
olevia tekijöitä ja suomentajia, jopa on vielä säännöksi tullut 
että hyvienkin kirjailijain työtä tarkastutetaan ja korjautetaan. 
Näin im metelien Seura on pyytänyt monella eri alalla edistää 
ja kehittää suomenkielen käyttöä, ja se onkin sillä tavoin, niin- 
kuin tunnettu ja tunnustettu on, suuresti kirjallisuuttamme hyö- 
dyttänyt; mutta itsestään ymmärrettävää un että samalla talou- 
dellisten näkökohtien on täytynyt jäädä enemmän tai vähemmän 
huomioon ottamatta. Kuitenkin toivomme, että nämä Seuran 
noudattamat perusjohteet hyväksytään, toisin sanoen toivomme 
arvostelun käyvän siihen suuntaan, että Seura on tehnyt oikein 
kun se on toimittanut ja painattanut viime aikojen huomattu vai 
julkaisut kansanrunous- ja kieli- ja muitten tieteitten alalta, Etiktmtelenmkset /.'y 16 ui 10. L81 sekä harrastanut mahdollisimman suurta täydellisyyttä muun- 
laisten teosten kielellisessä asussa, mutta siitit huolimatta voi- 
llaan ehkä kysyä, eikö Soimin olisi pitänyt olla varovaisempi 
ryhtyessään uusiin tehtäviin, -'■iki"' -.--:■ <>\[-\ pitänyt useammin 
kuin kenties on tapahtunut vastata niille, jotka ehdottivat uusia 
julkaisuja ja tarjoutuivat Seuraa palvelemaan: se on mahdotonta, 
Si o; ui varat eivät, myönnä ryhtyä semmoisiin! Turhaa olisi 
koettaa tässä kohden vapauttaa Seuran toimimiehiä kaikesta 
jyystä, jos syyksi luotaan, että he ovat laimi inlyöneet hoitaa 
Seuran asioita liikeyrityksen kannalta. Vaikka kyllä uusiin teh- 
täviin käsiksi käydessä aina on muistettu kanuattavaisuusnäkö- 
.; liilankin, mi totuuden mukaan tunnustettava, että liian usein 
n atti -eiliset näkökohdat ovat päässeet voitolle ja ratkaisseet 
kysymyksen myönteiseen suuntaan — ja niin on tultu siihen 
;i>eimian, niissä ollaan. 

Jos silta tavasta, jolla puhun tästä asiasta, huomattaisiin, 
että Seuran toimimiehet eivät epäile heille myönnettävän vastuun- 
|iäästöä, niin tunnustan että todella niin on laita. Eihän se itse 
asiassa ole mitään uutta suomalaisuuden historiassa, että talou- 
dellinen ahdinko äkkiä uhkaa tehdä lopun toisesta tai toisesta 
yrityksestä. Tuskin meillä olisi kymmenettä osaa suomalaisista 
n ppi k o ti luistamme, tuskin ainoata suomalaista kansanopistoa, 
suomalaisesta näyttämöstä puhumattakaan, jos ei olisi uskallettu 
asiaan lyhtyä ennenkuin taloudellinen toimeentulo oli varma, 
.Melkein sanoisin, että se ajatus, minkä kansa on kätkenyt sanan- 
laskuun: »rohkea rokan syöpi", on ollut johtavana aatteena 
kansallisissa riennoissamme, l\n tahdo -itä ehdottomasti kiittää, 
mutta kieltämättä on se monessa kohden ollut välttämätöntä. 
Mutta miten tämän lieneekään, on Seura nyt tukalasta asemasta 
autettava. Omasta puolestaan sillä ei ole muuta pelastuskeinoa 
kuin jo mainittu, se on, ruveta toimintaansa mahdollisuuden 
mukaan supistamaan, siksi kun tulot ja menot jälleen saadaan 
tasapainoon. Että tämä keino on valitettava, sitä ei olo tarpeen 
Iiii lemmin selittää; mutta Seuran puolelta se on ainoa. Toinen 
keino, joka luonnollisesti ei ole mikään muu kuin Seuran raha- 
varojen kartuttaminen siinä määrässä, että sen toiminnan jalka- 182 Keskustelemitkset 19"jml0. 

niinen uutiseen tapaan käy mahdolliseksi, se on nykyisten yleisten 
olojen vallitessa yksinomaisesti suomalaisen yleisön, kansan tah- 
dossa . jonka hyväksi Seura on pian 80 vuotta toiminut, Kim 
lausun, että me tässä asiassa luotamme kansalaisten hyvään 
tahtoon ja auliuteen, niin johtuu se siitä, että tässä ei ole ky- 
seessä kenenkään yksityisen, vaan kaikkien yhteinen etu. '1 §, Allokirjottanut luki vuosikertomuksesta yleiskatsauk- 
sen ja taloudellista tilaa koskevan osan. Vuosikertomus liite- 
tään oheen: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Vuosikertomus 
maaliskuun 16:na päivänä 1910, 

Yleiskatsaus. Taloudellinen tila. 

Luodessaan Suomalaisen Tiedeakatemian vuosikokouk- 
sessa silmäyksen suomenkielisten tieteellisten seurain syntyyn 
akatemian esimies, valtioneuvos K Aspelin-IIaapkylä. huomautti, 
mitenkä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan sen ensi aikoina 
koko suomalaiskansallinen tieteellinen harrastus oli keskittynyt 
ja mitenkä tätä seuraa sentäbden saattaa pitää emäseurana, 
josta myöhemmin syntyneet seurat ovat olojen kehittyessä j;i 
voimien lisääntyessä eronneet alottaakseen erikoista, itsenäistä 
toimintaa. Parin viime vuoden kuluessa työmaalle on kaksi 
uutta voimakasta tekijää ilmaantunut: toinen näistä juuri „Suo- 
malainen Tiedeakatemia", toinen „Suomalaisen kirjallisuuden 
edistämisrahasto", jonka toiminnasta sananen alempana. 

Näyttääpä siltä, kuin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
näin ollun saisi levollisesti työalaansa supistaa., vetäytyä omille 
erikoisaloilleen, joilla muita työmiehiä ei ole. vakuutettuna 
siitä, että muut työt ilman Seuran ponnistuksiakin löytävät suo- 
rittajansa. Näitä Kirjallisuuden Seuran erikoisaloja ovat ensi 
sijassa suomen kielen murteiden sanastollinen, äänneopillinen, 
lauseopillinen tutkiminen sekä kansanrunouden keräys ja tutki- Keikustelemukset 19 "jm 10. 1 H;) 

mns ; tämän lisäksi ainakin toistaiseksi e tn ografi allakin on sijansa 
Suuran työohjelmassa. 

Jos tällaiset ajatukset mielessä tarkastellaan Seuran vii- 
meaikaista ja erikoisesti viimevuotista toimintaa, nähdään to- 
siasiani osottautuvan olettamusten suoranaiseksi vastakohdaksi 
Ei tosin siinä mielessä, että Seuraa syystä voisi moittia mur- 
teiden ja kansanrunouden tutkimuksen laiminlyönnistä, mutta 
niin, että Souran toiminta ei ole tiennyt näiden puitteiden 
asettamisesta niin mitään. Ja kysyä sopii, onko suotavaakaan, 
että Seura näin ahtaaksi tehtävänsä käsittäisi. Silmäys päät- 
tyneen to imi vuode n aikana valmistuneiden ja tekeillä olevien 
teosten laatuun antaa kuvan Seuran työalan laajuudesta ja 
samalla niiden kustannusten suuruudesta, joita nykyisten työn- 
alaisten teosten päätökseen vieminen vaatii. 

Sanakirjoja Seuralla on toimi vuoden aikana ollut oh- 
jelmassa 9: saksalais-suomalainen, 2 venäläis-suomalaista, rans- 
kalais - s uomalai n en , v i ro 1 ais -su omalain en, ruotsalais-suomalainen, 
englantilais- suomalain en, suom alais -saksalain en , suomalais- virolai- 
nen. Näistä usoat ovat sangen laajoiksi suunniteltuja teoksia; 
yksi on ollut seisauksissa, yksi toistaiseksi keskeytetty. Lisäksi 
huomattakoon vierasperäisten sanain luettelo, ruotsalais-suoma- 
lainen ja suomalais-ruotsalainen liike-sanasto sekä erikoislaatua 
oleva, Seuran ominaisalaan kuuluva kansankielen sanakirja (sa- 
moin suoritettavaksi päätetyt nykyisen ja vanhan kirjakielen 
sanakirjat). 

Lähinnä sanakirjoja on muistettava runsaasti edustettu 
lakitieteen alaan luettava kirjallisuus, johonka kuuluu 4 
toimivuoden aikana ilmestynyttä ja 6 tekeillä olevaa teosta. 
Että tämänkään ryhmän vaatimat menot eivät ole olleet vä- 
li äisiä osottaa se, että kallein näistä teoksista, Suomalainen 
lakiteos, on maksanut kaikkiaan lähelle 43,000 markkaa. Kus- 
tannuksiin on tosin saatu 13,000 markan valtioapu, mutta 
päättyneen toimivuoden aikana Seura kuitenkin on tähän teok- 
seen kiinnittänyt varojaan yli 20,000 markan. 

Muut kirjallisuuden alat ovat Seuran nyt loppuneena 
toimivuonna olleet paljoa niukemmin edustettuina, mutta san- 184 K&ikutsielermtksei 19 '»/ui 10. 

gen monet alat löytävät kuitenkin edustajansa Suuran tämän- 
VDotisesta työohje Iinasta. Niinpä 1 filosofinen. I historiallinen, 
1 yhteiskuntataloudellinen, 2 taidehistoriallista, 1 matemaatti- 
nen, 1 kemiallinen, il kaunokirjallista, 'd kokooma-, 2 luettelo- 
teosta vuosikertomuksessa tavataan. Näistä eivät tosin lähes- 
kään kaikki ole vuoden kuluessa olleet työn alaisina. 

Täydellisen kuvan saamme Seuran tämänvuotisesta kus- 
tannustoimesta, mainitessammc näiden numeroiden lisäksi vielä 
Seuran omaa työalaa koskevat numerot. 

Kansanrunouden alalta on työohjelmassa ollut 19 tie- 
teellistä teosta, — niiden lisäksi on Kalevalan teksti julkaistu 
ja Kalevalan selitysten uuteen laitokseen ryhdytty — mutta 
näistä 19 vain 9 on Seuralle kuluja, tuottanut. Tuntuvasti pie- 
nempi on kielitieteellisten teosten lukumäärä: varsinaisia tie- 
teellisiä teoksia on ohjelmassa 11 — lisäksi virolainen lukemisto 
ja. unkarin kielen oppikirja — joista 5 on todella ollut vuoden 
kuluessa työnalaisona. Etnografisia teoksia on vain '2 ■ — ■ kum- 
pikaan niistä ei ole nyt Seuran menoarviota rasittanut. 

Kdellä olevasta on selvinnyt, että Seuran kirjallinen toi- 
minta on ollut päättyneenä vuonna sangen laajalle ulottuva, ja 
jos otamme huomioon, että useat esitetyistä teoksista ovat laa- 
jasuuntaisia, niihin menevät tekijäpä! kk iot ja painokustannukset 
monien teosten erikoislaadun takia tavallista runsaampia — 
huomattakoon sanakirjatyöt ja kielitieteelliset teokset, — niin 
nousee itsestään kysymys, ovatko Seuran varat voineet näitä 
menoja vastata. Ja. jos edelleen otamme huomioon, että Seura 
niin käännöstöissään kuin alkuperäisissä toimituksissaan on pyr- 
kinyt käyttämään paralta, saatavissa olevia voimia, jotka myöskin 
ovat olleet käyttäjälle kalleimmat, sekä että tavallista on ollut 
tarkasta] ainkin palkkaaminen, jotta täydet takeet töiden kelvol- 
lisuudesta saataisiin, niin ymmärrettäneen, että Seuran tilit vi im o 
kalenterivuodelta osottavat 39,515 markan tappiota. 

Tosin koko tätä summaa ei ole käsitettävä sellaisenaan 
suoranaiseksi tappioksi. Sillä viime toimintavuonna on suori- 
tettu tavallista enemmän töitä, jotka eivät vielä ole mitään tuot- 
taneet — muistettakoon vain jo mainitut keskeneräiset sanakirja- Keskuetekimilcset 19 ,s /m 10. 185 työt ja lakiteos — , mutta vasta tuottavat melkoisessa määrin 
kostannuksman takaisin. Mutta joka tapauksessa tuntuva osa, 
suurempi osa näistä menoista on ainaiseksi tappiona tileihin 
merkittävä. Että menopuoli Seuran tileissä säännöllisesti on 
nou6Sut tulopuolta suuremmaksi, todistaa seuraava yhteenveto 
vuosien 1904 — 8 tileistä: Tulot: Keis. Majest. käsikassasta , 

VaLmoapu 

Kirjamyynti 

.)äsi mnaksut 

Laliloja ja satunnaisia apurahoja . 
Vuokratulot j 

Korkoja 

Seuran hoidossa olevien rahastojen varoill 
ien suoritettu l 

Liingmanii] varoja 

Saatu ennen poistettuja saatavia . 
Osakkeiden arvon lisäystä . 
Kirjavaraston arvon lisäystä 
5 vii oden tappio 6,000: — 

81,000: — 

277,382: 75 

6,411: — 

52,249: 76 

19,922: 80 

52,268: 86 

li 3,861: 83 

9,000: — 

2.2:.:!: 50 

17,560: — 

20.000: — 

104,206: 30 Yhteensä 712,170: 80 Menot: Tekilapalkat 

Folkjoorekokoelmat 

Kirjasto 

Kirjalliset pai k. ja apurahat 
Matkarahat . ..... 

itomiskustannukset ■ Painatus- ia uit 
.... 152,323: 55 

14,500: 02 

8,740: 44 

30,732: 30 

18,233: — 

241,827: 99 1 Tähän erään kuuluu m. m. Jaakko Forsmanin rahaston va- 
roilla suoritettuja töitä varten yhteensä Smk. 29,884 : 40. Furuhjelmin 
rahastosta Historialliselle seuralle suoritetut Smk. 10,000 sekä Wer- 
ner Stiderströmin rahastosta Smk. 0,000 palkintoihin. 186 Kexkttstdemukset li* "im 10. 

Palkat 52,(540: 99 

Lähettämiä- ja vakuuttamiskustannukset . . . 9,001: 8.j 

Korkoja eri rahastoille 02,377: 77 

Eri rahastoihin siirretty lahjoja 30,209: OS 

Kaikollaisia monoja 27,831: 19 

Talon ja irtaimiston hoito, (lämpö, valo y. m.) . 25.590: 4,'i 

Testamenttimääräysten mukaan on maksettu . . 27.204; 19 

Poistoja huonekalujen arvosta y. m 4,913: 45 

Yhteensä 712.176: 80 

Kun lisäksi otamme huomioon, että vuotta 1910 varten 
tehdyn menoarvion perustuksella todennäköisesti ei voi odottaa 
sanottavasti edullisempaa tilinpäätöstä, niin on selvää, että Seu- 
ran nyt täytyy todenteolla ryhtyä menojen supistamiseen, joka 
jo aikaisemmissa vuosikertomuksissa on osotettu tarpeelliseksi. 
Niinpä Seura ei olo nyt voinut muuta kuin ^periaatteellisesti" 
hyväksyä maanviljely staikain julkaisemisen, joka valmiina käsi- 
kirjotnksena on sille tarjottu ja joka kuuluu kolmantena nu- 
merona jo olevaan sarjaan; niinikään on täytynyt lykätä tois- 
taiseksi kysymys, koska Karjalan kannaksen runojen julkaisuun 
Voidaan ryhtyä — ne liittyvät Vienan läänin runojen ja Skan- 
dioaavian liinojen jälkeen Suomen kansan vanhain runojen 
loistavaan .sarjaan: on ehdotettu Suomalaisen kirjallisuuden 
luettelon siirtämistä muualle VILstä lisä vihosta aikain; virolais - 
suomalaisen sanakirjan työ on alkuunsa keskeytetty, suomalais- 
virolaisen siirtämistä Viroon ajateltu; niinikään ehdotettu unkarin 
kielon oppikirjan peruuttamista, lausuttu eräille tekijöille suo- 
tavaksi teosten viivähtäminen j. n. o. 

Voitaneen ehkä ajatella, että työtä Seurassamme on roh- 
keasti, liiankin rohkeasti otettu suoritettavaksi. Se on kui- 
tenkin tapahtunut siinä uskossa, ettei lopultakaan umpikujaan 
jouduta, vaan että Seuran työtä on oliot tehtävä ja että tiukan 
tarpeen tullen se myös on aineellista kannatusta saapa. Seuran 
toimihenkilöiden ja ystäväin hartain toivo on, että pian taas 
on tarjoutuva tilaisuus täysin voimin viedä työtä eteenpäin. Ketikustelemukset 19 "/m 10, 187 Seuran virka- ja toimimiehet. 

Toimihenkilöiden vaihdoksia on vuoden kuluessa sat- 
tunut useita. 

Ensinnäkin on mainittava, että kuolema heinäkuun 3 p:nä 
korjasi Seuran varaesimiehen, lehtori Antti Jalavan, mielien, 
jonka toiminta kaikkien niiden yksimielisen todistuksen mukaan, 
joilla oli onni hänen kanssansa Seurassamme työskennellä, tääl- 
läkin oli yhtä hedelmällinen, yhtä virkistyttävä ja elähyttäva' 
kuin kaikkialla, minnekä hänen työnsä ulottui ja hänen läm- 
min persoonallisuutensa pääsi vaikuttamaan. Syytä on erit- 
täinkin tässä muistaa, että yksi Antti Jalavan pääharrastuksia. 
suomalaisten tutustuttaminen Unkariin ja sen kansaan, on Sen- 
ninkin töissä päässyt näkyviin: hänen yhdessä prof. Szinnyelu 
kanssa toimittamansa „ Unkarin kielen oppikirja", joka näihin 
asti on ollut jokaisen unkarin kielen taitoon pyrkivän suomalai- 
sen ainoana, luotettavana oppaana, on Seuran kustantaman a 
ilmestynyt. Antti Jalava oli Seuran valmistus- ja talousvalio- 
kunnan jäsen sen perustamisesta saakka (v. 1892) ja vara- 
osimiehonä vista 1902. 

Tammikuun 23 päivänä saapui Seuralle toinen suren viesti : 
tieto Seuran valmistusvalioknnnan jäsenen toht, O. A. Hainarin 
kuolemasta. Vainajan paarien ääressä prof. Krohn Seuran puo- 
lesta in. m. lausui: „Tulincn rakkaus Suomen kieleen ja Suomen 
kansaan, ennen kaikkea siihen osaan tätä kansaa, joka muinaisten 
runJen aarteet on sille säilyttänyt, elähytti vainajaa. Ei ainoas- 
taan Karjalan kansan entisyyttä lian tutkijana valaissut. Sen 
nykyiseen elämäänkin hän, jos kukaan, oli perehtynyt, ■ — — 

Mutta lisäksi hän huolehti tämän väestön tulevaisuudestakin. 
Paremmin kuin kukaan muu on Oskari Hainari Suonien kansan 
kiitollisuuden velkaa Kalevalasta ja Kantelettaresta maksanut 
noiden rankkain ra jäin asukkaille. Mahdollisesti tulevaisuudessa 
va st; ii tien kerääjä Seuran arkistoon tuo muistiinpanoja ja tiedon, 
kuinka savuisessa pirtissä sokealta kanteleen soittajalta kieli 188 KeskustckmuUd 19 "/m 10. 

kanteleesta katkesi, kuti sanoma Ilainarin kuolemasta salolle 
saapui, tai kuinka iiikäs itkijä-nainen kyynelvirran tulviessa 
viritti ihanimman itkuvirren hänen muistolleen." — - O. A, 
Hainarin toiminta vahnistusvaliokunnassa, jossa hänen sanaansa 
ja neuvoansa aina mielellään kuultiin, ei ollut pitkäaikainen, 
sitä ei kestänyt täyte f n 2 vuotta. Itänen muistokseen Seura 
>n 1 iän en puolisolleen antanut 100 mk. Karjalan kansansivis- 
tyksen hyväksi käytettäväksi. 

Mutta vielä on merkittävä yhden toimihenkilön poistuminen. 
Lokakuun alussa jätti tohtori A. R. Niemi, yliopistollisen 
matkarahan saatuaan, sihteeri n toimen, jota hän maist. Roth Ste- 
nin kuolemasta saakka. 9 vuoden aikaiui on väsymättömällä 
harrastuksella hoitanut. Emme ryhdy tässä niitä monia ai ot- 
teita esittämään, joita totit. Niemi sihteerhmikanaan "ii tehnyt. 
Mutta erikoisesti mainittava on se Seuran lähimpään työalaan 
kuuluva tärkeä julkaisu, joka monivuotisen työn jälkeen häneltä 
'J vuotta sitten ilmestyi. Suonien kansan vanhain runojen ensi- 
ii iii ■ne;; ■en, Vienan läänin runot. Tämä työ ja kymmenvuotinen 
työ Seuran tärkeimmässä luottamiisvirassa ne ensi sijassa liit- 
tävät pysyväisesti hänen niinensä Seuran vaiheisiin ja sen kii- 
tollisessa muistissa säilyttävät. 

Lokakuusta aikain on maist. -Artturi Kannisto ollut val- 
mistusvaliokunnan apujäsenenä, maist. V. Salminen kansatieteel- 
lisen valiokunnan apujäsenenä ja allekirj ottanut .1/. Amia v. t. 
sihteerinä. .Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahasto'. 
Kirjalliset palkinnot. 

Helmikuun kokouksessa sai Seura vastaanottaa ..Suomalaiseni 
kirjallisuuden edistämisrahaston" toimikunnan sihteerin, toht. 
K. A. Tunkelon, laatiman kertomuksen tämän rahaston ensi- 

Miäisestä toi mi vuodesta (iokak. 28 p:stä 1908 tammik, 18 p:än 
1910). Kun Seura. Keisarillisen Senaatin vahvistamien, suo- Keäxtstelemuksd 19 "j m 10. 189 

m ai isen kirjallisuuden edistämiseksi myönnetyn 50,000 markan 
suuruisen määrärahan käyttämistä koske vain määräysten mukai- 
sesti tulee Eduskunnalle tämän kertomuksen jättämään, ja se 
sanomalehdistön kautta tulee tunnetuksi, ei ole syytä sitä tässä 
selostella. Mainittakoon vain. että Seuran valitsemista edusta- 
jista, jotka viime vuosikertomuksessa lueteltiin, kaunokirjallisen 
osaston varajäsenyydestä kieltäytyneen kirjailija Inhan sijaan 
on valittu toht. Oiva Jo/t. Tallgren. Edistämisrahaston toimi- 
tettaviksi päättämistä ja Seuralle tarjoomista teoksista on otettu 
kustannettaviksi seuraavain teosten suomennokset: Goethen „Iphi- 
genoja Tauriissa". Romain Rollandm „Michel Ange", prof. O. 
Widmanin „ Orgaanisen kemian oppikirja", prof. Rudolf Sohmin 
„ Siviilioikeus", prof. Karl Gareism „Kauppa- ja vekselioikous" 
sekä prof. Ferdinand von Martitzin esitys kansainvälisestä oikeu- 
desta 

Siihen palkintolautakuntaan, jonka tulee tehdä Keisarilliseen 
Senaattiin ehdotus ansiokkaiden suomen- tai ruotsinkielisten 
kauno kirjailijain palkitsemista varten myönnetyn määrärahan 
käyttämisestä, valitsi Seura puolestaan v. 1898 ilmestyneen kir- 
jallisuuden arvostelijoiksi toht. J. Hahlin, maist. F. Lindströmin 
ja toht. A. V. Koskimiehen, jonka sijassa kuitenkin toht. A, H. 
Bergholm. Seuran valitsema varajäsen, on lautakunnassa toiminut. 
ollen sen puheenjohtajanakin. Sihteerinä on toiminut Seuran 
valitsema toinen varajäsen, maist. V. Tarkiainen. Arvostelussaan 
lautakunta on ottanut huomioon i(9 alkuperäistä suomalaista 
teosta ja 9 ruotsalaista, ja, kuten muistettaneen, lautakunnan 
päätökseksi tuli, että käytettävänä, oleva summa ehdotettaisiin 
jaettai-aksi neljänä palkintona: Bertel Gripenbergi\le runokokoel- 
masta „Svarta sonotter" 1,500 mk., Johannes Linnankoskelle 
kertomuksesta „ Pakolaiset" 1,500 mk., Eino Tjeinollv romaanista 
„011i Suurpää" ja näytolmäkokoelniasta „ Naamioita lll:s sarja" 
1.000 mk., ja L. Qne>*va]le romaanista „Mirdja" 1,000 mk. 
Lisäksi päätti lautakunta yksimielisesti, että pöytäkirjaan mer- 
kittäisiin kiitosi au s e kirjailijoille K. A, Järvi, Kaarlo Atra ja 
Nino Runeberg, joille lautakunnan vähemmistö oli ehdottanut 
myös palkintoa. Heinäkuun 15 p:nä päivätyssä kirjelmässään 190 Kcskmtehmukset /.9 "/m JO. 

Keisarillinen Sonaatti ilmottaa päättäneensä varat jakaa valio- 
kunnan ehdotuksen mukaisesti. — Koska tällä kertaa palkitta vien 
teosten suureen lukumäärään katsoen määräraha. 5,000 mk., 
oli osottautunut entistään riittämättö mammaksi ja koska kirjal- 
linen taide muiden taitoon haarojen rinnalla on saanut tyytyä 
niukkaan kannatukseen, päätti valiokunta anoa määrärahan ko- 
lottamista seuraavasta vuodesta aikain 10,000 markkaan. Täi iän 
kipoän tarpeen huojentamista tarkettavaan pyyntöön, joka 
avaisi kirjallisuudelle jonkun verran suurempia kehityksen mah- 
dolisuuksia, ei olo vielä vastausta saatu. 

Samoin kuin edellisenä vuonna on tänäkin vuonna "\\ er- 
ner Söderström in rahastosta voitu antaa 1,200 markan suurui- 
nen palkinto. Lahjo tt ajan lausuman toivomuksen mukaan pal- 
kintoraha tällä kertaa annettiin kirjailija Kyösti Vilkunalle. Kustannustoimi. 

Toimivuoden aikana on Seura päättänyt ryhtyä seuraavia 
uusia teoksia tai entisten teosten uusia painoksia kus- 
tantamaan : 

1) K. Th. Ekebergin „ Finaussiopista" uusi painos viimeksi 
ilmestyneen saksalaisen painoksen mukaan. Uuteen, vanhaa ar- 
violta noin 150 s. laajempaan painokseen, jonka toimittaa edel- 
lisen painoksen suomentaja, prof. K. J. Sldhlberg, liitetään sak- 
salais-suomalainen ja suomalais-sak salainen fin ;»nssi sanasto. Pai- 
noon pantu. 

2) Oskar Widmanin „Orgaanisen kemian oppikirjan", 
jonka, suomenkielisen orgaanisen kemian puutteen käytyä yhä 
tuntuvammaksi, „Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston" 
luonnontieteellinen osasto on päättänyt siioin ennnttaa, on Seura, 
tarjouksen saatuaan, ottanut painattaakseen. Suomennostyö, 
jonka maist. Väinö Vuolijoki suorittaa, on sen kautta viivähtänyt, 
että on alkanut ilmestyä uusi ruotsalainen painos, joka pan- KeskiinMemukm-t 19 is /mlO. 191 

naati suomennostyön pohjaksi. Xoin puolet teoksesta on suo- 
mennettu ja tarkastettu. 

3) Romain Holland, „Miehel Ange" sekä saman tekijän 
„La vie de Michel Ange", jotka on aiottu suomennettaessa so- 
vittaa yhtenäiseksi esitykseksi Michel Angelon elämästä, per- 
soonallisuudesta ja taiteesta. Nämäkin teokset ,, Suomalais en 
kirjaili sun 'Ien edistämisrahaston" varoilla Bnomennetaan. Suo- 
mentaja, maist. V. Tarkiainen ryhtyy kesällä työhön. 

4) Cannelinm Ruo t salais-suomalaisen sanakirjan 
ollessa jo vähissä on Seura ryhtynyt uutta painosta julkaisemaan, 
joka tulee pääasiallisesti entisen tapainen, joitakin painoarkkeja 
laajempi. Sanakirjassa noudatetaan uutta ruotsinkielen oikein- 
kirjotusta. 4:ttä arkkia ladotaan. Toimitustyön on toht, Gun- 
nelin ottanut suorittaakseen. 

ä) Maist. M. Airiltm äännehistoriallinen tutkimus 
Martin maanlain kielestä. Julkaistaan Suomi-kirjassa sekä 
ylipainoksena. 

6) Maist. F. A. Hästeskon tutkimus „ Länsisuomalaisista 
räntien loitsuista", joka jo on yliopistollisena väitöskirjana il- 
mestynyt. Seuran painokseen, joka julkaistaan Suomi-kirjassa 
ja ylipainoksena, tulee täydellinen sisällysluettelo liitettäväksi. 

7) Toht. J. W. Juveliuksen tutkimus „Karhun synty" 
päätetty Suomi-kirjassa sekä ylipainoksena „Suoinidaison kan- 
sanrummsseminaarin julkaisuissa" painattaa. On painettuna. 

8) Skandinaavi an suomalaisten runot. Profes- 
sori Krohnin tekemän ehdotuksen mukaisesti on Seura päät- 
tänyt, sen jälkeen kuin Vienan läänin runot viime vuonna 
painosta ilmestyivät, Suomen kansan vanhojen runojen julkai- 
-' tuista jatkaen ryhtyä lähinnä Skandinaavian suomalaisten runo- 
jen julkaisuun. Teoksessa tullaan mikäli mahdollista noudat- 
tamaan Vienan läänin runojen julkaisun ulkoasua ja järjestelyä. 
Toimitustvö on uskottu maist, V. Salmiselle. Karttunee noin 
10 arkkia. — Periaatteellisesti Seura niinikään on hyväksy- 
nyt tttmän jälkeen siirryttäväksi Karjalan kannaksen eepillisten 
runojen julkaisuun, joskin tarkemman päätöksen teko on lykätty 
tuonnemmaksi. 192 Keskustdemuk&d 19 "/m 10. 

9) Unkarin kielen oppikirja. Sen johdosta, että 
uusi unkarin kielon oppikirja S/.innyei-Jalavan oppikirjan jo ol- 
lessa vähissä on tarpeen vaatima, on Seura kääntynyt prof. 
Ssinnyein puoleen pyytäen häntä laatimaan oppikirjan, joka 
sisältäisi deskriptiivisen unkarin kieliopin, nykyistä lukemistoa 
jonkun verran laajemman unkarilaisen lukemiston, jossa myös 
uudemmat Unkarin kirjailijat ovat edustettuina, sekä lukemis- 
toon liittyvän unkari lais-suomalaisen sanaston. Tarjoomuksen 
prof. Szinnyei on vastaanottanut. Teos valmistunee talvella 191(1 
— 11, oi lei työn peruuttaminen käy välttämättömäksi. 

10) Suomen kansan muinaisten taikain julkaisua maist. 
O. Rantasalo on jatkanut järjestämällä maan viljely s taijat. 
Seura on päättänyt ryhtyä teosta, joka. on k äsikirj otuksena 
täysin valmis, julkaisemaan niin pian kuin varat sitä sallivat. 

11) Suomalaisen mytologian valmistamiseen prof. 
Kaarle Krohn on luvannut ryhtyä. Seura, jolla ei vielä ole 
tarkempia tietoja teoksen suunnittelusta, päätti Kalevalan 75- 
vuotismuistoksi victtämässMn juhlassa päivän merkityksen kun- 
nioittamiseksi ottaa tämän arvokkaan teoksensa toimitusten sar- 
jaan. Kun tekijällä jo ennestään on suurin osa esitöitä suori- 
tettuna, valmistunee teos parin kolmen vuoden kuluessa. Sen 
jälkeen kuin Castrenin tätä alaa koskevat luennot ilmestyvät. 
on tietomme Suomen kansan muinaisuudesta siinä määrin laa- 
jentunut, että itsestään selvää on, kuinka tärkeä se teos on oleva, 
jonka toimittajaksi prof, Krohn on lupautunut. 

Painosta valmistunut: 

1) Fil. k and. Lauri Kettusen «Descendenttis- äännehistorial- 
linen katsaus keski-Sk&ndinavian metsäsuomalaisten kieleen". 
Tämän tutkimuksen kautta on pelastunut unhoon joutumasta 
metsäsuomalaisten kieli, josta aikaisemmin ainoastaan Aminoffin 
tutkimuksen kautta oli niukkoja tietoja saatavissa. 

2) Tolit. H. Ojansuun tutkimus „Mikael Agricoliin kie- 
lestä", joka sisältää ortografisen osan, äännehistoriallisen osan, 
erinäisiä kohtia Agrieolan lauseopista sekä opettajille y. m. ^ ^f Keskustdemaksd 19 "/m 10. !93 tervetulleen esityksen Agricolasta, suomen kirjakielen perus- 
tajasta. 

3) Maist. j4. Koskenjaakon tutkimus „Koira suomalaisissa 
ynnä virolaisissa sananlaskuissa". Tutkimus on suoritettu vertaile- 
malla .suomalaisia ynnä virolaisia sananlaskuja yleiseurooppalaisiin. 

4) Maist. J. Kujalaa „Aänneopiltinen tutkimus Salmin 
un rt' ■<.■-■■ ta~. 

5) „Suomi" IV: 7. Sisällys: Heikki Ojansuu, Mikael 
Ajrrieolan kielestä; V. Alava. Vatjalaisia häätapoja, häälauluja 
ja -itkuja; Saksalais-suomalainen lysikalinen sanasto (Vipusten 
kuj joja N:o 2); Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustele- 
nmkset 1908—9. 

6) Kalevalan runot on toisena stereotypeerattuna lai- 
toksena (uuden Kalevalan llmtenS painoksena) entistä ehom- 
missa ulkoasussa julkaistu. „ Kansallisrunoelmamme paino- ja 
muu ulkoasu, joihin on taiteellisuuden suhteen vaateliaana aika- 
namun.' kuultu tyytymättömyyttä, on (kansien koristelu taiteilija 
Tandcfcltin käsialaa) toivottavasti nyt kohtuullisia vaatimuksia 
tyydyttävä, painos on entistä selvempää, kalleimman laitoksen 
paperi — teosta ilmestyi kolme erihintaista laitosta — valitun 
hiaioa ja lujaa. Teksti, joka välimerkkein käytön, oikeinkir- 
jot uksen y. in. yksityiskohtain puolesta, on ollut eri painoksissa 
hiukan erilainen, on koetettu saada niin johdonmukaiseksi kuin 
on ollut mahdollista, panemalla pohjaksi Lönnrotin v. 1S4!) 
julkaisema laitos sekä ottamalla huomioon Seuran arkistosta 
löytyneet Lönnrotin siihen ehdottamat korjaukset, johdonmukai- 
suuden ja paikoin nykyaikaisen kielenkäytön ja opetuksen 
\;i; timuksct. Aivan semmoisenaan ei 1849 painosta voitu — 
varsi nkiiiin koulukirjaksi — uudistaa, eikä sn esim. kirjallisuus- 
y, m. -tieteellisiäkään tarkotuksia varten ole ollut tarpeellista, 
koska alkuperäinen 1849 painos vielä ei olo ylen harvinainen. 
Poikkeukset 1849 painoksen tekstistä on maist. A. Kanniston 
eri painosten välillä tekemästä vertailusta saadun runsaan aine- 
in at on nojalla käsitellyt 5 -miehinen valiokunta, johon kuuluivat 
prof. K. Krohn, tohtorit A. V. Koskimies, A. R, Niemi ja E. 
A. Tunkelo sekä maist. Kannisto." 13 194 Kakiutdemukset i.9 18 /m tO. 

7) Kaarle Krohnin „ Kalevalan runojen historia", VII vihko. 
Yleiskatsaus. Kun tämä vihko valmistui tämän vuodon alussa, 
saattoi Seura täydellisenä laskea kauppaan Kalevalan 75-vuotis- 
inuiston päivänä teoksen, jonka ensi maiset vihot jo 7 vuotta 
sitten ilmestyivät. Tekijälle tulee kiitos vuosikymmeniä kysy- 
neen työn onnellisesta päättämisestä, mutta Seurakin voi puoles- 
taan ylpeillä omasta osuudestaan tämän monumentaalisen teoksen 
julki saattamisessa. 

8) „Suomon kansan sävelmiä". Toinen jakso. Laulusävel- 
mäin 9:s viliko. Painosta toimittanut toht. I. Krohn, 

9) J. Serlachiuksen „Snoiuen yleisen obligatsionioikeuden 
oppikirja". Suomentanut pro f. R. Erich, suomennoksen tarkas- 
tanut toht. 0. Lilius. Teos on valmistunut ensiinäisenä niistä 
neljästä yliopistollisina kurssikirjoina käytetyistä lakitieteelli- 
sistä teoksista, jotka Seura Suomalaisten Lakimiesten yhdistyk- 
sen ehdotuksesta on ottanut toimittaakseen. Toisena samaan 
sarjaan kuuluvana teoksena on ilmestynyt 

10) J. N. Langin ,, Omistusoikeudesta Suomen vesiin" 
senaatin kielenkääntäjän, maist. J. G. Sonckin suomentamana. 

11) R. A. Wreden ^Todistusoikeuden pääpiirteet voi- 
massa-olevan lain mukaan". Teoksen suomentaja on presi- 
dentti E. Forsman ja tarkastaja toimittaja P. Angervo. Lop- 
puun on liitetty suomalais-ruotsalainen ja ruotsalais-suomalainen 
oppisanasto. 

12) „ Suomalaisen lakiteoksen" 4: s painos, jota laadittaessa 
on yksityiskohtia luvuton seurattu senaattori Richard Ide- 
stamiii valmistaman ruotsalaisen lakiteoksen samalla kertaa il- 
mestynyttä toista painosta. Suomennostyön on suorittanut 
lakit. kand. E. W, Walldin% kieliasun tarkastamiseen ovat prof. 
Allan Serlachius ja maist. J .G. Sonck tehokkaasti osaa ottaneet. 
Teoksen julkaisua varten Seura on saanut 13,000 markan suu- 
ruisen valtioavun, 

13) Eliel Aspelin-Haapkijlä, „ Suoni ai ai sen teatterin his- 
toria III, Nousuaika 1879—93". Tärkeä ja mieltäkiinnittävä 
ajanjakso teatterin historiassa on täten tekijän kynästä laajana 
ja tyhjentävänä esityksenä ilmestynyt. Kun tämän vuoden Keskustäemukset /<j ,6 /niM 195 

—ii. viimeinen, 4:s, nykyaikaan saakka ulottuva osa val- 
mistuu, on Suomalaisen näyttämön tähänastiselle historialle omis- 
tettu muistomerkki valmiina ja sivistyshistorialliseen kirjallisuu- 
teojnme saatu merkittävä lisä. 

14) Uusi painos Kiven „ Valittuja teoksia" sekä ylipainokset 
näytelmistä „ Nummi suutarit", „ Karkurit", „ Kihlaus", „Yö ja 
päivä", .iliii-^iu-eln" s. -ka „Lea". Valittujen teosten nyt il- 
mestyneen painoksen siro asu on taiteilija Tandefeltin ansiota. 

15) Adolf Ivar Arwidssonin „ Tutkimuksia ja kirjoitelmia". 
Kuuluu toisena numerona „ Suomalaisuuden syntysanoja" sarjaan, 
joka tulco sisältämään kansallisten suurmiostemmo kirj otuksia 
suomenkielisessä asussa. Suomentaneet maist. Severi Nuormaa ja 
toht. Edv, Rein. Kokoelman edelle on johdannoksi asetettu esitys 
Ar\vidssonin elämänvaiheista, joka suurimmalta osaltaan on Ar- 
\vidssonin omatekoisen, vuoteen 1823 ulottuvan elämäkerran kään- 
nöstä. Alkuperäinen elämäkerran käsikirjotus säilytetään Tukhol- 
man kuninkaallisessa kirjastossa; suomentajilla on ollut käytettävä- 
nään valtioneuvos Danielson-Kalniarin siitä toimittama kopin. 
Jatkon elämäkertaan on laatinut toht. Kein. 

16) Uusi painos H, Herknerin „ Työväenkysymyksestä". 
Tämä uusi painos, jonka pohjana on saksalaisen alkuteoksen 
4:s painos, on edeltäjäänsä verrattuna täydelleen itsenäinen teos. 
Laajan teoksen runsaasti aikaa kysyneen suomennostyön on suo- 
rittanut maist. S. Latvala sekä tarkastustyön proi. O. E. Tudeer. 

17) Goethen „Tphigenie auf Tauris" nimisen murhenäy- 
telmän Eino Leino on suomentanut »Suomalaisen kirjallisuuden 
edistämisrahaston" varoilla, joka Seuralle tarjosi teoksen jul- 
kaistavaksi. 

Painossa on: 

1) Lehtori B. F. Godenhjelmin Saksalai s- suomalai- 
sen sanakirjan uusi laitos. Jälkimäinen osa. Ladotta 149:s 
puoliarkki, sanaan „Stellen". Käsikirj otusta t kirjaimen 
puoliväliin. 

2) „ Suomen kansan sävelmiä". Toinen jakso. Laulusävelmiä. 
Painosta toimittaa toht. I. Krohn. Kymmenes vihko juuri pai- 
nosta valmistumassa. Yksi arkki yhdettätoista vihkoa ladottu. 19(1 Keskustdemiikset 1i> is juilO. 

3) Inkerin runosävelmät. Suomen kansan sävelmäin 
PV:ttä jaksoa. Toimittaja maisteri Annaa Launis, joka itse on 
suuren osan aineksista kerännyt. Julkaisu paisunee noin 18 paino- 
arkin laajuiseksi, joista nyt on 17:s ladottavana. Valmistuu keväällä, 

4) Venäläis -suo m alain o n sanakirja. Toimittaa 
maisteri P Kyanen. 4ö:s puoliarkki ladottu. Käsi kirjotusta 
valmiina sanaan npaB IIIRO. 

5) VenäJ äis-suom ai ainen koulusanakirja. Toi- 
mittaa inaist, P. Kijanen. VI puoliarkkia painettu. 

6) Mikael Agricolan Rukouskirjan mui painos. Kun 
Suomessa ei olo täydellistä rukouskirjan kappaletta, on täy- 
dennykseksi saatava Ruotsista lainaksi toinen kappale. Tätä 
koskeva kirje vaihto on tätä nykyä paraillaan ja toivoa lienee 
siitä, että Upsalan kirjastosta kappale saadaan käytettäväksi. 
Teos, josta toimitetaan näköispainos kivipainossa ja jonka jul- 
kaisuun Kirkkohistoriallinen Seura ottaa osaa, valmistuu tänä 
vuonna. Painatustyötä valvoo prot'. J. Qummerua. 

7) Sanapoimintoja välilehtisestä Jusleniuksen sana- 
kirjasta. Toimittaja A. V. Koskimies. 2 arkkia painettu. 
100:nteen sivuun ladottu. 

8) Seuran kansanrunouskokoolmain lisäluetfcelo. 
Toimittaa maist. V. Salminen. Ladottu (iti siv. 

9) Kalevalan selitysten uusi laitos, joka tulee sisäl- 
tämään: johdannon, sana- ja asiaselitykset, kieli- ja runo-opin. 
selonteon ynnä näytteitä, sävelmistä, nimien luettelon seka 
lyhyen sanaluettelon. Pääosan, sana- ja asiaselitykset, tohtori 
Niemi on uudelleen toimittanut käyttäen runonkeräysmatkoillaan 
kertyneitä sanastollisia ja muita muistiinpanojaan sekä näiden 
rinnalla Lönnrotin ja muiden antamia selityksiä. Selityksiin 
tulee sirotettavaksi joku määrä kansatieteellisiä esineitä y. m. 
esittäviä pienoiskuvia. Muutkin selitysten eri osat tulevat 
esiintymään uudistettuina: runo-oppi prof. ,7, J. Mikkolan täy- 
dentämällä, selonteko sävelmistä inaist. Launiksen sekä nimien 
luettelo prof. Krohnin laatimana. Johdanto ja kielioppi pysyvin 
ennallaan. 8:tta arkkia ladotaan, 2 arkkia painettu. 

10) .7. N. Langin „ Vesioikeuden luentoja" on nyt por- Keskusiekmukset 19 "/m 10. 1<<7 mestari V. Anthonin suomentamana ja tuomari V. Bläfieldin tai- 
kaltamana käsikirj otuksena valmis ja juuri painoon pantu. 
Valmistuu tänä vuonna, 

11) Lehtori P, Cajanderin suomentama Shakespearen „ Tur- 
haa lemmen touhua" on nyt kokonaan painettuna. 

\2) Samalla suomentajalla Shakespearen „Mitä mikin tah- 
too", ladottuna 3 arkkia. 

(Katso lisäksi yllä olevaa tänä vuonna toimitettaviksi 
päätettyjen uusien teosten ja uusien painosten luetteloa.) 

Tekeillä ennen mainittujen lisäksi: 

1) „ Yhteissuomalainen äännehistoria" prof. E. N. Setä- 
ffVllii. Tekijä on edelleen jatkanut äännehistoriaa koskevia tut- 
kimuksiaan, tehden m. m. viime kesänä tutkimusmatkan vat- 
jalaisten luo, joiden kielestä on liian vähän aineksia olemassa, 
Tyfc on ollut muiden tutkimusten sekä erityisten julkisten tointen 
vuoksi tuontuostakin keskeytyneenä. 

2) Shakespearen draamojen suomennoksia toht. F. Cajander- 
illa. Suomentajalla on vielä jäljellä olevat Shakespearen draa- 
mat melkein kaikki suomennettuina, ja toivottavasti suomennosten 
viimeistely edistyy niin. että ne verraten läheisessä tulevaisuu- 
dessa kaikki painosta valmistuvat. 

t'S) Uudet painokset Shakespearen draamoista „Julitis 
sar", „Macbeth" ja „ Venetsian kauppias". Käännökset on 
suosiollisesti luvannut tarkastaa suomentaja, toht. P. Cajander. 

I) Valikoima F. Cygnaeuksen teoksia. Suomennostyö on 
- ■ J 1 1 1 pitemmän aikaa seisahduksissa alkuperäisen kääntäjiin 
jouduttua muihin toimiin. Valikoima runoja ja osa suorasanaisia 
kir otuksia käännettynä. 

ö — H) V a n h a ti Kalevalan kokoonpano a koskeva 
mtumus, Vienan läänin runot (lyyrilliset runot ja loitsut), 
Suomalaisen kansanrunouden keräämisen historia 
ja Sjögrenin omatekoisen elämäkerran suomennos, 
joita kaikkia varten alustavia töitä on tehty, ovat nyt tekijän, 
toht. A. R. Niemen ulkomaanmatkan takia keskeytyneet. 198 Keskustelemuksei 19 u ,'mlO. 

9) «Suomalaisten kalastus", toi »f . V. T. Sireliuksella. IV:-. 
verkkokalastusta käsittelevä osa käsikirjotuksessa valmiina, 
lopullista viimeistelyä vailla. Teokseen liittyy täydellinen ka- 
lastussanasto viittauksin tekstiin ja kuviin, 

10) Inkerin runot maist. V. Alavalla. Käsikirjot um.-li 
vertaamista jatki ttu. 

11) Suomalais-saksalairnn sanakirja tohtori O. 
SchmitiiilVä.. Ainesten keruu päättynyt. Toimittaja toivoo pää- 
sevänsä irti muista töistään, niin että tänä vuonna voisi, jos 
kesäksi jää Suomeen, saada painatuksen alkuun, 

12) Selonteko Seuran hallussa olleista ja olevista rahas- 
toista ja lahjotuksista maist. O. Hf)Ilsli'uUli\. Aineksia 
koottu. 

13) Tutkimus Elias Lönnrotista kielentutkij aua 
ja s u ti in e n k i o 1 e n viljelijänä pro I'. E. N. Setälällä.. Li s ii. - 
aineksia on jonkun verran kerätty. 

14) „Suomen lounaismurteiden äännehistoria" 111. Yhteissuo- 
malainen katsaus. Aseendentti esitys. Tekeillä tohfc. H. Ojansuulla. 

15) Nykyisen kirjakielen sanakirja. Saatu muuta- 
mia uudemmasta kirjakielisiä poimittuja sanakokoelmia. 

16) Suomalais-ruotsalainen ja ruotsal ais-suoma- 
la im ii liikesanasto. Sanaston ainekset koottu Suuineii 1 .: i k ■ 

rnies-yhilistyksen ja Kotikielen seuran toimesta. Toimitus us- 
kottu maist. ,/. Koverollo, joka tänä vuonna saanee ruotsalais- 
suomalaisen sanaston käsikirjotuksen valmiiksi. 

17) Lyhyempi keräelmäsanasto. Toimittaa l.-ht. 
M. Arrila. Työ ollut keskeytyneenä. 

1K) t! an s k alais-suoni ai ai n en sanakirja, tiuniittnii 
toht. E. Hagfors. K äaikirj otusta valmiina rapport sanaan. 
Työtä on lehtori J. Poirot suosiollisesti tarkastanut. 

1!)) Suunni Isii k e n kirjallisuuden luettelon 6; s, vuo- 
det 1901—6 käsittävä lisävihko kirjaston anumuensilla, yliopp. 
S. r<ik(iri.se.U<i . Li;i[ni!uetti'lu on valmiina ja toimitustyö niin 
pitkälle edistynyt, että käsikirjotusta ensi tilassa vohlani 
painoon lähettää. Työtä on prof. Vasenius suosiollisesti luvan- 
nut valvoa. Keskmtdemiik&ä 19 "/m 10. 199 

20) Suomalaisp.n kirjallisuuden 7:s lisävihko. Vuo- 
sie» 1907 ja 1908 kirjallisuus on lueteltu. On ryhdytty kes- 
kusteluihin tiimiin sarjan siirtämisestä toiselle kustantajalle 
7 innosta lisävihosta aikain. 

21) Kertomukset muinaisista finneistä. Kokoelma 
islantilaisissa ja s kamiinaa vilaisissa saduissa tavattavia tietoja 
finneistä. Toimittaa prof. K. Grotenfelt. Tiedot etsitty, ko- 
pioitu ja järjestetty. 

22) Yirolais-s uomalainen sanakirja toht. 0. Kul- 
taama. Sanakirjaa varten on toimittaja lukenut uudempaa viro- 
laista kirjallisuutta ja merkinnyt sanoja. Työ keskeytetty. 

23) Virolainen lukukirja. Toimittaa yliopp. G. Suits. 
Aikomus on teokseen ottaa valikoima lfhnnen vuosisadan viro- 
laisten kirjailijain kirj otuksia. Ainesten keräystä on jatkettu. 
Julkaisija toivoo saavansa teoksen syksyksi painokuntoon. 

24) Knglantilais-suomalainen sanakirja. Toimi- 
tettavaksi annettu neiti Hanna Granströmillc. Muilta tehtä- 
viltänsä ei toimittaja ole työhön tähän asti voinut ryhtyä, mutta 
toivoo tänä vuonna pääsevänsä työhön käsiksi. 

25) „ Suomalaisen teatterin historia" prof. E. Aspelin-Haap- 
fcyh llä. Neljäs osa. joka esittää lyhyin piirtein teatterin uusimman 
riisi uian, valmistuu tämän vuoden lopulla. Lisäksi tähän osaan 
tulee liitettäväksi koko ohjelmisto ja aakkosellinen henkilö- 
luettelo. 

26) J. V. Snellmanin „Tdce der Porsönlichkeit" teok- 
sen suomennos to ht. Z. Castrenilla. Teosta on osa suomen- 
nettu ja koottu aitioksi a alkulausetta varten, jossa suomentaja 
aikoo esittää Snellmanin uskonnonfilosofista kantaa, 

27) Suo mahiis-virolainen sanakirja. Toimittaa yli- 
oppilas J. Aaicik. Sanakirja suunniteltu noin 500 — 600 sivun 
suuruiseksi. Käsi kirj otuksessa valmiina «-kirjaimeen. Joutuu 
tänä ke välinä painoon. 

28) Yrjö-Koskinen, „ Kansallisia ja yhteiskunnallisia kir- 
jotuksia". Aineksien keruuta kolinatta osaa varten alotettu. 

29) Viron loitsut. Toimitustyöhön on ryhtynyt yli- 
opp. G, Suits. Teos on aiottu ILksi osaksi Hurtin „Mounmentu" 200 KeskvMdemukm-l l!>"\\i 10. 

teosta. Työ on ollut viime vuoden seisauksissa, mutta val- 
mistunee painokuntoon kevään kuluessa, 

30) Vierasperäisten sanain luetteloa varten on 
jatkettu poimintatöitä. Aikaisemmin viivatuista teoksista on 
sanat merkitty lipuille. Vankilanjohtaja J. W. Castren on 
ystävällisesti suorituttamit näitä mekaanisia töitä niin kuin jo 
aikaisemminkin Suomaisten kuritushuoneessa, jotenka työ ei ole 
Seuralle kustannuksia tuottanut. 

31) A, Aarne, Satujen luettelo. Läpikäyty suuri osa 
Seuran satukokoelmista. Työtä varten tekijä on suunnitellut 
erikoista systeemiä, jota julkaisutyössä olisi seurattava ja jonka 
valmistelussa häntä ovat avustaneet prof. Krohn, toht. O. Hackman 
ja pari ulkomaalaista satujen tutkijaa. Käsikirjotus valmistunee 
joulun ajaksi. Luettelon painatuksen kustantaa Suomalainen 
Tiedeakatemia. 

32) Uusi Suomen kansan arvotusten kokoelma. Työ 
joka on uskottu m ai st. ./. V, Lehtoselle, on ollut keskeytyneenä 
toimittajan ulkomaan matkan takia. 

33) Julian Serlachius, „Lärobok i sakrätten enligt gäl- 
lande finsk rätt". Suon ien tajuksi lupautuneen lakit, k a ml. Fk. 
Suurosen kuoltua on uutta suomentajaa tiedusteltu. Näytekään- 
uös piakkoin tarkastukseen valmis. 

34) Teoksesta „Die Kultur der Gegen\vart" sen II osan 
8:sta osastosta seuraavat kirjotukset otettu julkaistaviksi: Bud. 
Sohrrt, ,, Btirgerliehes Boolit", Karl Garein, „ Handels- uuel \Yeeh- 
selreeht" ja Ferdinand von Narlitz. „Yölkerrecht". Teokset. 
nti ,, Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston'' yhteiskun- 
tataloudellinen osasto ehdottanut, suomennettaviksi. Edistämis- 
rahaston toimikunnan kertomuksessa suomennostyöstä annetaan 
seuraavat tiedot: Kaksi edellistä on uskottu käännettäväksi 
lakit, k and. Onni Karhuselle, joka jo oit puolet työstänsä suo- 
rittanut jättäen sen osan osaston valitsemalle tarkastajalle lakit. 
toht. F. O. Liliukselle. Von Martitzin kirjotuksen suomentaminen 
on uskottu kamreeri F. K. Simeliukselle, joka sitä jo on alot- 
tanutkin. vaikka valtiopäivätyö ja virkatointen muutos sitä sit- 
temmin ovat vii\ yttä ■ ■' . mm Ke&kustdenmlmt 19" m 10. l<-\ 35) Maisteri V. Alavan kokoelma Tverin karja kii- 
si Itu koottua kansanrunoutta. 

36) Uusi painos L. Lindelöfin „ Oppikirjasta analyytilli- 
sessä geometriassa". Sen johdosta että Seuran v, 1876 toimit- 
tama, lehtori K. Suomalais-vainajan kääntö m ii suomennos on lop- 
puun myyty, on Senni päättänyt toimituttaa uuden suomen- 
noksen mainitusta oppikirjasta, jota varten yliopisto on Seu- 
ralle myöntänyt 1,200 markkaa painatusapua. Uuden painok- 
sen toimittajaksi on lupautunut maiat. Kuusi. Teoksen toivo- 
taan valmistuvan syyslukukauden alkuun. Murteiden y. m. sanavarain keruu. Äänneopillisia 
tutkimuksia. Kielitieteellisen valiokunnan jäsenen toht. E. A. Tun- 
kfloK vuosikatsauksen pentstuksella annamme viime toimi vuo- 
den työstä seuraavat tiedot. 

Suomen murteiden sanavaraston keräyslavassa ei ole tämän 
toiralvuoden kuluessa tapahtunut oleellista muutosta: on edelleen- 
kin käytetty kielitieteellisiä opintoja harjottavia ylioppilaita sti- 
pendiaatteina ja muillekin työhön halukkaille annettu samoja 
ohjeita ja lainattu samoja keräilytarpeita kuin edellisinä vuosina. 

iotta on keiiiystavassa si\ että Virittäjässä julkaistuja - 

resanapoimintoja on eripainoksina levitetty osaksi ylioppilaille, 
«saksi eräihin oppi kouluihin ja seminaareihin. Taikka tähänasti- 
nen tulos ci tosin ole kovin runsas, Lienee tämä murresanaluette- 
lojen levittäminen, niin tolit. Tnnkelo arvelee, sopivasti kehi- 
tettynä, tehokkain keino, millä harvinaiseni [ia in sanain leviä- 
misalueista voidaan tietoja saada. 

Mainitun keräystavan tuloksia on joka tapanko --;> 
ilahuttava seikka, ettil kerääjäin ja keräysten lukumäärä on 
tänä vuonna suurempi kuin ennen: sanalähetyksiä on saatu 87 
75 -n lähettäjältä. Joskin näin keräilijäin ja keräysten luku- wm ► 202 Keskuaielemuksel 19 ,e /m JO. 

määrä on kasvanut, niin toiselta puolen sanalippujen lisäys, 
joka. alla olevasta tilastosta näkyy, on paljoa pienempi kuin 
edellisinä vuosina (tänä vuonna 25.780, viime vuonna 41,920, sitä 
edellisenä 44,030), etupäässä kuitenkin siitä aiheutuen, että neljä 
tämänvuotisista stipendiaateista ei vielä ole keräyksiään Seuralle 
antanut. Maakunnittain sanaliput jakaantuvat seuraavasti. 

3. 111. 09. Lisäys. 2. III. 10. 3. ITT. uy. 2. [II. 10. 

Häme 80.301 -f- 7,0)4= 87,318 eli Ib,,,' „ 1 (!.„,% 

Karjala ?v<<® 817= 79.886 „ 15,», 14,71 „ 

Lappi 144- 000= 144 .. 0,.u „ 0,ra , 

Pohjanmaa .... 103,222 4- 3,778 = 107,000 ,. 19,96 „ 19,ii „ 

Satakunta .... 03,903 - 2,543 = 96.501) , lH,n .. 17,:*, 

-Savo [i)4,24!i+ 2,744 -- 106,993 .. 20,ie „ L9,:i „ 

Uusimaa .... 31,102, 3,244= 34,340., 6,m „ 6,m „ 
Vars.-Suomi . . . 20,881+ 5,471 - 26.352 „ 4,rw „ 4,so „ 
Vermlanti .... 210+ - = 210 „ 0,.u „ 0,m „ 
Paikka epätie- 
toinen . . . . 3.935 4 234 4,160 .. 0.m „ 0,:? „ 

Sanalippujen koko lukumäärä, joka jo viime vuonna nousi 
yli puolen miljoonan (517,080), on nyt 542,024, Lisäksi tulee 
vielä muutamia I uinuisin vihkoihin, arkeille, keräily sanastoihin 
merkittyjä sanoja. 

Systemaattinen sanaston keruu on seuraavilla paikkakunnilla, 
kerinnyt yli sanaston puolivälin: Heinävedellä kerättynä ja tar- 
kistettuna, Kurikassa kerättynä kaikki; Nakkilassa kerättynä 
kaikki, tarkistettuna A— vaakasuora (00° a )\ Jämsässä kerättynä! 
A— tuputtaa (87 »/o); Tot.tijärvollä kerättynä A—rytkäidää, S — va- 
lokuvaaja (84°/ ); Kymissä A — hella, I— täällä (79 %), Ilomant- 
sissa yhteensä 69,3 %; Suur-Savossa ja lähipitäjissä 69,s°/ ; 
Kannuksessa A — P (63 ,5 ° ' u ) ; Metsämaalla A — , 1 mitta ko k oelm a 
ei ole täydellinen; Enossa A — somistaa, kokoelma paikoin vail- 
linainen. 

Puheenalainen kcruutyö 011 tänä vuonna tuottanut kuluja 
noin 2.440 mk sekä niinä ll:nä vuonna, joiden kuluessa työtä 
on suoritettu, kaikkiaan 35,664 mk. Kumpaankin summaan on 
kuitenkin vielä lisättävä koteloitten, paperin, ohjevilikojen pai- 
natuksen v. 111. tuottamat kustannukset. Keskmtdemuted 19 "jm 10. 203 

Keväällä lähetettiin työhön yksitoista stipendiaattia; niistä 
•'. yliopp. Väin;; Varmanen ja Ilmari Jääinaa, kaakkois- 
Hämeeseen, jossa heidän tuli, edellisen Asikkalassa, jälkimäisen 
Heinola]) maaseurakunnassa, jatkaa kaakkois-Häineen murre- 
alueen jo ennemmin alotett.ua sanaston keräystä; kolmas, yliopp. 
Selma Patajoki, koski-Hämeeseen jatkamaan sanaston tutkimusta 
Jämsässä; kaksi, ylioppilaat Heleena Tiinus ja Emma Heinikainen, 
Karjalaan, jossa oli jatkettava jo ennen ai o tottua keräystä; kaksi 
Pohjanmaalle, joista toisen, yliopp. Antit Paloheimon, oli jatket- 
ta va keräystä Kemijoen, ja toisen, yliopp. Emmi Hällin Tor- 
nionjoen suupuolella; yliopp. J. Varpela Satakuntaan tarkista- 
mani Nakkilasta ennen kerätyn sanaston loppupuolta; kaksi 
tuli Uudenmaan osalla: yliopp. Laina Porkka keräämään viillän 
tunnettua merenkulku- ja kalastussanastoa Suursaarelta ja yliopp. 
M. Suortti Vehkalahdella; ja vihdoin sai Varsinais-Suomi osal- 
leen kaksi, joista toinen, yliopp. A. J. Meri, ryhtyi Pyhämaan 
Luodon, toinen, yliopp. Eemil Saarimaa, Mynämäen sanaston 
jatkajaksi. Savoon ei halukasta stipendiaattia ole tarjoutunut. 
Kaikki nämä stipendiaatit ovat olleetkin työssä ainoillaan, 
joskaan neljä heistä vielä ei ole, syystä tai toisesta, jättänyt 
tuloksi ansa Seuran haltuun. 

Kansankielen sanakokoelmia ovat lähettäneet seuraavat 78 
kansalaista: yliopp. Armas Aavikko (kahdesti), yliopp. G. Aej- 
ni < hieus (2), hra P. Angervo, yliopp. A, P. Arvelo, semin. 
Eino Eeltonen, maist. R. Etigelberg, toht. K. A. Franssila (2). 
kansak.-op. F. J. Heininen (2), semin. J. Helo (2), A. Huokuna 
(2), H. 1. Jartti. T. Jokiniemi, yliopp. Ilmari Jäämaa, kiertok.- 
op. Mimmi Kallankari, sem. Ant. Kallioniemi, J. Kangasperko, 
Frans Kaseva, yliopp. Toivo Kaukoranta, lyseol, T. Kiiskinen, 
semin. Kust. Kivikoski, somin. A. Knaapi, yliopp. Kaaperi Kivi- 
alho, yliopp. II. Kokkonen (2), semin. J, Korhonen, S. Korhonon. 
niaanvilj.-lys. A. Korvenoja, opott. J. W. Kotikoski, semin. 
Edvin Laaksonen, T. Lahti, lyseol. Eero Lehikoinen, maan- 
vilj.-lys. M. Lehtinen, semin. Ales Lohtonen, kansak.-op. Le- 
vert Leino, kansak.-tark. O, A. F. Lönnbohm (2), kansak.-op. 
Kn-t. Mattila, past. K. E. Meno, yliopp. Arvo Meri, maan- ► 204 Keskustekmuksd PJ "/m 10. 

vilj.-lys. K. Xousiainen. s« lriiu. 0. S. Nuotio, yliopp. II. Nur- 
mio, sentin . Selim Orpo, yliopp, neiti Anni Paloheimo, yliopp. 
neiti Selma Patajoki, semin. A Perho, maist. Vitiin") Perttola, 
yliopp. neiti Ltiuu Perkka, seinin. Otto Palvo, O. A. Raita- 
maa. hra Isak Rantanen, maanvilj,-lys. I. Relander, lyseol. Arvi 
Ryynänen, k ansa k. -op ett. Kalle Saarala, Frans Saarelma, semin. 
N. Saari {-). yliopp. Eemil Saarimaa. (3), semin. F. Saloranta, 
maan vii j,- ly a. K. Siikaniemi, semin. Aug, Simula, Alfr. Soini, 
A. Suomela, E. M. Taimi, lyseol. Lauri Tanskanen, maatal.-neuv. 
K. Tanttu, semin. .1. Teräs. kaiisak.-op. Juhani Tuokkola, J. 
Tyyskä {-}. semin. Eino Vaahtera, J. YVahl, Yrjö Vankka, 
yliopp, Väinö Varmanen, .T. Varpela, seinin. V. J. Vastamäki, 
ylimetsänhoit. Emil VViphuianu. insin. Lennart. "Viehmann, seinin. 
Eemil Vi teli. K;i r i ala-auiiukse.it sanastoa on karttunut ylit. n. .VJ80 
sanalippua, joista suurimman osan, n. 0,000 sl„ on kerännyt 
maist. E, V. Ahtia Seuran stipendiaattina Suojärveltä, jossa 
hän mainitsee löytäneensä meikein tyhjentyinättömän varaston 
kuvakieltä ja sananparsia. Hra A:lle on myös kertynyt joku 
määrä Folkloristisia aineksia. 

I. y \ 1 1 i 1 ä i s m u rt e i d en sanaston keruuta varten on myön- 
netty maist J. Kujolalle (SUO mk:n suuruinen matkaraha. Tu- 
loksin» en tähän issti saata Sununsuun sanasto 2.97.") sk Maist. 
K. ei ole rajottanut työtään yksin tähän kylään, vaan on tarkas- 
tanut laatimansa äännehistoriallisesti tiirkeäin sanain luettelon 
PJ eri kylässä. Lisäksi hän on koettanut saada lyydiläismurtei- 
den rajat selville ja huomauttaa, että itse lyydiläismurteetkin 

voi useampiin ryhmiin jakaa. 

Kirjakielen sanavaroja on saatu kahdelta ori lähettäjältä, 
tarkastaja O. A. F. Lönnbohmilta ja maist, E. V. Ahtialta yht. 
n, 10,386 sanalippua. 

Äänneopillisia tutkimuksia, varten on myönnetty 
2Ö0 mk. maist. J. Lar.roselalle, joka '2 kuukauden aikana tutki mmm Keskmtehmukaet 19 "/«> 10. 205 

Etelä-Pohjanmaan murretta tarkastellen samalla kirkonarkistoissa 

■olevia vanhoja kirkonkirjoja y. m, Tutkiumksensa tuloksina hra. 
L.lmainitsee joukon murresanojakin. — Samansuuruisen mat- 
karahan sai yliopp. P. Nyberg Kuusamon murteen tutkimista 
varten. Joukon vanhoja asiakirjojakin hra K. on saanut hal- 
tuunsa. — ■ Allekirjottaneelle M. Airilalle on myönnetty läö mk:u 
apuraha äänne-opillisia tutkimuksia varten Perä -Pohjolassa; sti- 
pendi on kuitenkin sairauden takia toistaiseksi jäänyt käyttämän; 1 .. 
Vihdoin mainittakoon, että maist. O. Tuorila on lähettänyt 
Seuralle n. 500 sanalippua, joihin hän on merkinnyt sellaisia 
venäläisestä kirjallisuudesta löytämiään sanoja, joita ei sana- 
kirjoissamme tavata. 4 Kalevala-juhla. Kansanrunouden keräys. Kansatiede. 

Vuosikertomuksessa emme voi jättää mainitsematta, että 
Kalevalan ilmestymisen 7. j -vuotispäivän, helmikuun 28:tta päi- 
vää, joka maassamme kansalliseksi juhlapäiväksi muodostuen 
käänsi yleisen huomion Kalevalaan ja kansanrunouden tutkimuk- 
seen, Seurakin puolestaan yksinkertaisella juhlallisuudella vietti. 
Seuran Esimiehen tässä tilaisuudessa pitämä esitelmä Kalevalan 
merkityksestä sivistyselämässämme on sellaisenaan pöytäkirjaan 
liitettynä. Kokouksessa Seura sai vastaanottaa useita lahjotuk- 
sia: prof. Setälän kautta prof. P. K. Pavulinilta upean Kale- 
valan italiaunnksen. varatuomari John Svanljungilta joukon Lönn- 
rotin käsikirj otuksia ja kirjeitä sekä kirkkoherra A. Neoviuk- 
selta runsaan kokoelmiin tutkimusten luonnoksia, vanhoja kuulu- 
tuksia y. m. erikoisesti Sakkolan pitäjän oloja valaisevia asia- 
papereita, lisäksi Valvojan toimitukselta Valvojan molemmat 
Kalevalavihot sekä ne käsikirjotiikset, joissa Kalevalan vielä 
elossa olevat kääntäjät kertovat Kalovalatyöstänsä sekä Kale- 
val*ta saamistaan vaikutteista. Toisessa paikassa on jo mai- 
nirt : l. että samana päivänä oli kaskettu kauppaan prot, Krohnin 
„Kalevalao runojen historia" valmiina teoksena ja että saatot- ► 206 Ki skuatt hmidcsi i 1 9 "/m 10. 

tiin ilmottaa Yalmistusvaliokunuan ehdott niiden Seuralle huomat- 
tavaa miltä kirjallista yritystä, suomalaista mytologiaa, jota 
prof, Krohn on ryhtynyt laatimaan, — Juhlasalia koristivat 
taiteilija Alpo Sailon tekemät runolaulajani rintakuvat, tuloksia 
hänen Seuran myöntämällä GOO mkn suuruisella st ipem Iillä teke- 
mästään matkasta. 

Vuoden kuluessa on arvokkaita kansanrunouskokoelmia 
Seuran huostaan saatu. Ensi sijalla meidän on mainitseminen 
tarkastaja A. A. Lähteenkorvan ainoalaatuinen sävelmäkokoelma, 
joka maist. A. Launiksen aiotteesta on lunastettu 3,000 mar- 
kan suuruisesta summasta ja nyt suurhmnaksi osaksi jo on 
Seuran hallussa. Sävelmät, jotka erinomaisella tarkkuudella 
on muistiin pantu, on kerätty sangen laajoilta alueilta Suomesta, 
Ven äj än K a r j ai asta , K ar j alan kannakselta, Vir osta s e k ä In k e ri stä 
enimmäkseen 1870-luvun loppupuolella (vuosina 1877, 1878, 
1879, osa myös 1888, 1871, 1872 y, m. vuosina). Kokoelma 
sisältää noin 850 vanhaa runosävelmää, parisensataa uudempaa 
sävelmää sokä vielä joukon kanteleen soittoja. — Maist. R. 
EngelbergHtS,, joka omasta ai otteestaan ja enimmäkseen omalla kus- 
tannuksellaan on keräystoitneen ryhtynyt, Seura on vastaanot- 
tanut Itä- ja Pohjois-Suomesta sekä Venäjän Karjalasta kerätyn 
n. 2,700 numeroa laajan, historiallisia, etupäässä Isonvihan ai- 
kaan palautuvia paikallistarinoita sisältävän kokoelman. Sama 
seikka, mikä kansanrunoissa, huomataan näissä saduissakin: jotkut 
henkilöt keräävät ympärilleen suuren joukon inainetöitä, jotka 
alkujaan ovat voineet lähteä hyvinkin eri lähteistä, ja täten, 
maist. K:in käsityksen mukaan, aineksista pitäisi voida koko- 
naisuus, eheä tanisikermä syntyä. Arvokkaasta, kiitollisesti vas- 
taanotetusta kokoelmasta Seura suoritti 500 mk. toimituspalk- 
kiota sekä 200 markan suuruisen kirjapalkkion. 

Seuran stipendiaateista ovat useimmat jo Seuralle jät- 
täneet keräystensä tulokset. Yliopp. E. Saarimaa, jolle on 
myönnetty 200 markan suuruinen stipendi kansanrunouden 
keruuta varten Varsinais-Suomessa, on tuonut rikkaan ja hyvin 
toimitetun kokoelman, 132 satua ja tarinaa, 103 kehtolaulua, 
700 taikaa y. m. sisältävän. Hra J. Lukkarinen, joka viime Keskitstelemitkset JS "Viii 10. m: keväänä sai 300 markkaa Pohjois-Karjalassa suoritettavia keräyk- 
siä varten sekä 100 markkaa Inkerin kansanrunouden keräämi- 
-i I -i, on Karjalasta saaliinaan tuonut runsaan erilaista kansanru- 
n out ta sivaltaviin kokoi 'Iinan, kansatieteellisen kertomuksen sekä 
tietoja karjalaisista suvuista, asutu soloista y. m. Inkeristä hra 
Ij. on t.uonnt sananlaskukokoelman, jonka hiin toMori A, V. 
Koskimiehen sanan laskujulkaisua käyttäen on kerännyt, seka 
sen lisäksi 767 neljännesarkkia runoja, satuja, kansatieteellisiä 
ja Imytologian alaan kuuluvia kertomuksia. Sananlaskutyö on 
ollut kerääjälle työläs ja harmillinen suoritettava, koska tark- 
kaan varmuuteen monenkin sananlaskun käytöstä oli vaikeaa 
mii fiii.li muotoa päästä. Matkakertomuksessaan hra L. kuvailee 
Inkerin suomalaisten elämää ja oloja: kansallistunnetta ei olo, 
venäläistyminen edistyy. Ensi kesää varten on Seura tälle uutte- 
ralle kiT;i;ijiille jo luvannut stipendin kansanrunous- ja kansatie- 
teellisiä tutkimuksia varten Inkerissä. — Sananlaskujen ke- 
räystä varten Saimaan ympäristöpitäjissä yliopp. neiti Ida 
Mikkoselle myönnettiin 150 mkn suuruinen stipendi; nti M. 
piakkoin tuo Seuralle keräyksensä tulokset. — Kansanrunouden 
keritystä varten Viron Karjalassa on hra /. Marttiin saanut 
7r> mk. jonka vastineeksi hra M, on lähettänyt seuralle pari 
pienehköä kokoelmaa. 

Kansansävelmäin keräystä varten Yarsinais-Suomessa on 
myönnetty hra F. Pesolalle 100 markkaa sekä hra Ö. Suolah- 
.'rUv 150 mk ynnä 100 mkn lisä, jos hra S. kerää joikuja 
Vienan läänistä. kide-Uinen näistä on jo Seuralle kokoelmansa 
Hiiliini . 

Kansanrunouden keräyksen yhteydessä mainittakoon, että 
viiisina 1901 — 7 saapuneista taijoista toht, V. J. Mansikka 
Seuran pyynnöstä on ryhtynyt laatimaan sana- ja asialuetteloa, 
joka on välttämätön, jotta tutkijat voisivat kokoelmia hyväkseen 
käyttää. 

Kaksi vuotta elänyt Seuran kustantama kansanrunouden 
kerääjäin ja tutkijain lehti „Antero Vipunen" on vuoden 1909 
päättyessä lakannut ilmestymästä. Kun ^Kotiseutu" „Antoro 
Vipusen" toimittajan sanain mukaan, on se Vipunen, joka tämän 208 Keskttstelemulcäd 19^/mlO. 

I tikku Antoro Vipusen on niellyt tuhafcinal k öiseen mahaansa, 
on vain toivottava, että uusi lehti puolestaan ylitä vireästä ajan 
kansanrunoudenkin asiaa kuin edeltäjänsä. 

Kansatieteellisen tutkimuksen alalta on ensi sijassa mai- 
nittava opettaja S. Paulaharjun ,, Kansatieteellinen kuvaus Poh- 
jois- ja Itä-Karjalan rakennuksista", johon liittyy yli 600 nu- 
meron käsittävä kuvasto. Tutkimus knvastoineen on hra Paula- 
liihaijun aikaisemmin Seuran stipendillä tekemän tutkimusmatkan 
tuloksia, mutta niin viimeistelty, että se asiantuntijan lausunnon 
mokaan jo siuään on kappale Karjalan rakennushistoriaa. Kokoel- 
man, jonka taitavasti piirretyt kuvat erikoisesti kiinnittävät huo- 
miota, on Seura lunastanut 700 markalla. — Viime kesänä hra 
Paulaharju, jolle Seura oli jälleen myöntänyt 2,">0 uikn stipen- 
din samanlaista keräilyä varten, „mittasi maata" noin parisen 
tuhatta kilometriä Karjalan kannaksella. Retken tuloksina ke- 
räilijä mainitsee: valokuvia yli 140, piirustuksin rakennuksista, 
niiden eri osista, koristuksista y. m. neljättä sataa, rakennusten 
ja rakennusryhmäin pohjakaavoja lähes puolitoistasataa sekii 
muistiinpanoja n. 50 — 00 kirjotusarkkiu. Kokoelma tulee aika- 
naan Seuralle esitettäväksi, Taitava ja harras keräilijä an- 
saitsee näistä töistään erikoiset kiitokset. 

Kansatieteellisiä tutkimuksia varten Inarin Lapissa antoi 
Seura yliopp. L. Itkoselle 100 mk. Hra Itkonen on lähettänyt 
hauskan kertomuksen asukasten metsän käynnistä, m. m. han- 
gas-pyynnistä, joka täälläkin jo on harvinaista, samoin vuonien- 
pyynnistä. 

Kansanrunouskokoelmain ja kansatieteellisten kertomusten 
tämänvuotiset lähettäjät ovat olleet: 

Yliopp. Armas Aavikko (kahdesti), Iira T. Eronen, opett. 
H. Haataja (2), koulnl. Väinö Hirsjärvi, maisfc. L T . Holmberg, 
nti H. Hynninen, maist. F, A. Hitstcsko, yliopp. L. Ikonen, 
opett. P. Inki, hra Alb. Julmala, nti S. Jämsen, yliopp. 1. Jää- 
mää, nti A. Kallio, hra V. Kallio (2), yliopp. I. Kallio, yliopp, 
X. Kallio, seinin. K.Kalliola, hra E. Kalmari, hra J. P. Kaltiala, 
opett. Kalle Kalliilla, sävclt. H. Kaski, yliopp. T. Kaukoranta, 
maist. L. Kettunen yliopp. H. Kokkonen (3), yliopp. P. Korpi- KfskaUelemukset 1!) ",'tu 10. im nen (2), maist. A. Koskenjaakko. hra J. W. Kotikoski (2), yli- 
opi», V. Krohn, somin, Iisak Kuha (2), maanvilj. A. Kujala, 
maist. J. Kujola, opett. A. Kupri, hra Roope Laasanen, koulul. 
Anna Lassila, maist. J. V. Lehtonen, valokuv. F. Leivo, opett. 
F. Lcmpainen, hra A. Lensu, kapellimestari S. Lmdpere, hra 
J. Lukkarinen (2), yliopp. Taavi Marjokorpi, yliopp. L. Meri- 
kallio, kaupp. I. Marttini (2), hra K. Murtomäki (4). opott. 
J. Nieminen (2), maanviljelyslys. E, Nousiainen, kauppaopist. 
H. Oinonen, hra Vihtori Ojanperä, kirkkoh. 0. W. Olander, 
yli op}). A. Paloheimo, opett. S, Paulaharju (2), yliopp, V. Pesola, 
rva Anna Petersen, opett, V. Potsohtareff, opett. H. Pulkkinen, 
yliopp. A. A. Pulkkinen, maanviljelyslys, 0. Rantalainen, opott. 
F, Saarelma (2), hra K. A. Saarinen, yliopp. E. Saarimaa, 
sävelt. E. Sivori, nti H. Sonkkila (2), lyseol. L. Tanskanen, 
yliopp. E. Tikkanen, hra J. Tuokkola, asioits. A. Turunen (4), 
opott. J. Tyyskä (5). opett. A. AVallinmäki (5), yliopp. J, Varpela, 
metsäK. E. Wichmann, opett. E. Vihervaara (5), koulul. Kalle 
Aberg, nti Maria Österberg (3). Muita toimivuoden tapauksia. Seura on edelleen kuluneena vuonna saanut vastaanot- 
taa Hänen Majesteettinsa Keisarin suomalaisesta käsikassasta 
1 ,200 markan suuruisen apurahan. 

Vuoden kuluessa on Seura kiitollisesti vastaanottanut 
tiedon eräästä testamentista, joka sisältää aikanaan Seuran 
hyväksi tulevia säädöksiä. 

Kalevalan 75 -vuotispäivän muistoksi kehotti Suomalai- 
suuden Liitto maammo lehdissä julkaistuissa kirj otuksissa kan- 
salaisia antamaan lahjotuksia perustettavaa ja Seuran hoitoon 
uskottavaa Kale v alarahastoa varten , jonka varoj a olisi 
käytettävä etupäässä Suomen kansan vanhojen runojen julkai- 
sun jatkamiseen. Joitakuita lahjotuksia on tiedossa, mut tn 
vähäiset ovat toiveet siitä, että tämä rahasto kykenisi tehok- 14 210 l&slaistdemtikset 1 9 "/m 10. 

kaasti asiaa eteenpäin viemään. Kalevala-juhlissa kertyneitä 
varoja ovat vain harvat yhdistykset ja toimikunnat il raottaneet 
Hiiliin rahastoon lähettävänsä. 

Kutsun johdosta Seura lähetti adressin Nikolai Gogolin 
muistopatsaan paljastamistilaisuuteen Moskovaan. Suomenkie- 
lisen adressin, johon oli liitetty venäjänkielinen käännös, vei 
prof. J. J. Mikkola perille. 

Kunnioittaakseen senaattori Otto Donner- vainajan muistoa, 
sen miehen, joka ensimSisenä on ehdottanut, että Kalevalan 
toisinnot, aineemnukaista järjestystä noudattain, saatettaisiin 
julkisuuteen, ja joka innokkaasti aikaisempina vuosinaan otti 
osaa Seuran toimiin, määräsi Seura seppeleen asemasta 100 
mk. Otto Donnerin rahastoon. 

Niinikään maist. Viktor Lounasmaan haudalla prof. Krohn 
Seuran puolesta ilmotti annettavan 100 mk. vainajan nimelle 
peni s totta vaan rahastoon kiitollisuuden osotuksena siitä, mitä 
hän jo nuoruudessaan ja edelleen viime vuosiin asti on 
Seuran hyväksi tehnyt. Rahasumma on liitetty Jalava-Lounas- 
maan stipendirahastoon. 

Toimivuoden aikana on tervchdyslähetystön kautta onniteltu 
vapaaherra E. G. Paimenia., Seuran historian kirj ottajaa, hänen 
täyttäessään viime marraskuun 26 p:nä 60 vuotta, Sainein 
lähetystö kävi maaliskuun 8 päivänä onnittelemassa vapaaherra 
Sebastian Gripenbergiä, Seuran talon luojaa, hänen 61:senä 
syntymäpäivänään. Seuran ystävälle ja työntekijälle, professori 
B. F. Godenhjelmiliv lähetettiin onnittelukirje! mä hänen täyt- 
täessään t. k. 7 p:nä 70 vuotta. 

Seuran kirjastoon on edelleen vuodeksi 1910 han- 
kittu kaikki suomenkieliset aikakaus- ja sanomalehdet, joiden 
lukumäärä nyt nousee n, 240:en. Samoin kuin viime vuonna, 
on nytkin suurten kustannusten välttämiseksi käännytty lehtien 
puoleen kysymyksellä, suostuvatko lähettämään vuosikertansa 
Seuralle ilmaiseksi. Myöntävä vastaus on saatu 135 lehdeltä 
— siis tuntuva ja arvokas lahja, joka kiitoksella on mainittava. 
Samoin on Seura kiitollisesti kirjastoonsa vastaanottanut Kustan- 
nusosakeyhtiö Otavan ja K, J. Gummerus Osakeyhtiön viime- 
vuotiset kustannustuotteet. K esfaiste&emttkset 19 ' *jmlO. 211 Julkaisujen vaihtoon on ryhdytty lcmbergiläisen 
H v cnko seuran ja Kuninkaallisen Bayerin Tiedeakatemian 
kanssa. 

Seuran muotokuvakokoelma, johon on ta rk otus koota 
suomen kielen ja kirjallisuuden alalla työskennelleiden kansalais- 
ten muotokuvia, ei olo sanottavasti vuoden kuluessa karttunut. 
Professori P. E. Pavolini on hyväntahtoisesti lahj ottanut Seuralle 
suurikokoisen heliogravyyrikuvansa ; lehtori A. Jalavan valoku- 
van Seura niinikään on saanut. Jotkut vähäisemmät yksityiset 
lisit — siinä koko kartuntaluettelo. Kokoelma, jonka tarko- 
tuksena on pelastaa sivistyshistoriassamme mainittavain hen- 
kilöille n kasvonpiirteet unhoon joutumasta, ei saisi kansalais- 
ten puolelta itse unhoon jäädä. 

Muistettava on tässä yhteydessä ne runolaulajain kiveen 
veistettäväni rintakuvain kipsijäljennökset, luvultaan 3, jotka 
Seura on taiteilija Säilöltä lunastanut. Lopullisesti ei ole pää- 
tetty, mitkä kuvat lunastetaan, mutta yhden tai kahden Shcmei- 
kan, Iivana Onoilan ja Ontropo Mellisen kuvat varmaankin lu- 
nastettaviin kuuluvat. 

Viime kesänä on Miihkali Perttusen haudalle Seuran toi- 
mesta pystytetty hautakivi, joka on harmaata graniittia, risti 
valkeata marmoria. Siihen on kaiverrettu sanat: »Runolaulaja 
Miihkali Perttuni f s /xi 1899. Hautakiven pystytti Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura". — Vuoleen Sohvolassa, Karjalan kannak- 
sella elävälle runolaulaja Ontropolle on annettu 20 ruplan 
avustus. 

Kun se viisivuotiskausi, joksi Holmin rahaston korkoja 
oli myönnetty Kansanvalistusseuralle, päättyi, päätettiin edel- 
leen 5 vuodeksi antaa tämän rahaston korkoja mainitulle seuralle 
kansankirjastojen avustamista varten. 

Virittäjälle on edelleen vuodeksi 1909 myönnetty kan- 
natusta 000 mk. 

„ Suomen laululle" on myönnetty 250 mk. Bachin motetin 
„Jesu meine Freude" y. m. suomennoksia varten. 212 Keskustetemukset 19" m 1<>. Seuran jäsenet. 

Kirjeen vaihtajajäs enoksi on kutsuttu Chicagon yli- 
opiston professori Johann Jakob Meyer, joka on julkaissut laajan 
teoksen suomalaisesta kirjallisuudesta „Vom Land der tausend 
Seen". 

Toimivuuden aikana ovat kuolleet m. ra. seuraavat Seuran 
jäsenet: 

Rovasti Edv. W. Borg (jäsen v;sta 1854), hovioikeuden 
pres. H. G. Borenius, senaattori O. Donner (f 17 ix. jäsen v:sta 
1859), piirilääk. K. W. Envald (jäsen v:sta 1859), tuomari 
H. F. Forss, kauppias J. F. Grönlund, fil. toht. O. A. Hainari 
(t^/b jäsen v:sta 1893), senaatin ylikielenkäänt. H. E. Heide- 
man, professori E. Hougberg, aktuario G. E. af HällstrOni 
(jäsen v:sta 1858), lehtori K. Hämäläinen, senaattori K. F. 
Ignatius (jäsen v:sta 1804), lehtori A. Jalava (f 8 /vil- jäsen 
v:sta 1869), lääninrovasti J. Johansson ; Jään in in aan ui itt. J. H. 
Juvelius, vankilan joht. Juho Kanteli', tehtailija A. T. Lesche, 
kornisioonimaanmittari F. F. F. Lindell, maanvilj. J. K. Litzen, 
raaist. V. Lounasmaa (f u sn, jäseu v:sta 1805), rovasti J. 
Mustakallio, kolleegiasessori O, F. Pesonen, laamanni F. W. 
Proeope, _ kansak. opett. K. J. Raliikainen, lääninmaanmittaii 
S. I. Sirelius, kenraalimajuri H. A. W. Späre. lakit. kand. F. 
Suuronen. 

Uusina jäseninä ovat vuoden kuluessa seuraavat kansa- 
laiset Seuraan liittyneet: Anjala, Toivo, varatuomari. Kivijärvi. 
Brummer, O, J., iii, toht., Jyväskylä. 
Cederberg, Arno R., fil, kand., Tohmajärvi. 
Grönroos, Edv., maanviljelysneuvos, Lappee, 
Hakosalo, Heikki, varatuomari, Helsinki. 
Hakosalo, Maiju, rouva, Helsinki. 
Hurmerinta. K. V., kirkkoherra, Helsinki. 
Jahnsson, Hilma Gabriella, maisteri, Helsinki. ^p Keskustdemuktet 19 '•/m 10. 21 3 

■ i ikoneu, Hannes, ylioppilas, Pihlajavesi. 

Kahra, Taavi Arvo, f il. kand,, Helsinki, 

Kalmari, Eino, agronoomi, Sääksmäki, 

Katara, Pekka, fil. maist., Tyrvää. 

Kaukoranta, Toivo Tltuari, ylioppilas, Tyrvää. 

Kotikoski, Aliina, opettajatar, Tyrvää, 

Laaksovirta, Aarne, fil. kani!., Längelmäki. 

Lehtonen, Joh. Vihtori, fil. maist., Hollola. 

Mansikka, V. J., fil. tohtori, Viipuri. 

Melander, Elsa, professorinrouva, Helsinki. 

Xoberg, Olga Maria, opettajatar. Helsinki. 

Nyberg, Paul Bernhard, ylioppilas, Porvoo. 

Palletvuori, Oskar Albinus, pastori, Tyrvää. 

Perttola, Väinö, fil. kand., Iitti. 

Se [jo, ,T., opettaja, Helsinki. 

Saarimaa, Eemil Arvi, ylioppilas, Mynämäki. 

Sandman, Siiri, opettajatar, Tyrvää. 

farasto, Karl Albert, pankinvirkamies, Helsinki, 

Sihlater, Jolin, fil. maist., Helsinki, 

Stählherg, Beda Josefina, rouva, Helsinki. 

itählberg, Henrik Gabriel, pakkah. tarkastaja, Helsinki. 

Söderström, Hjalmar Verner, ylioppilas, Porvoo. 

»Tallgren, Oiva Johannes, fil. toht., Helsinki. 

Teräsvuori, Konrad Gabriel, ylioppilas, Helsinki. 

Tuomarila, Kalle, opettaja, Sääksmäki. 

Vilkuna, Kyiisti, kirjailija, Helsinki. 

iloisin «rissa maaliskuun 10 p, 1910. 

M. Airila. 


214 K&skustelemuksd 19 "/m 10. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tilinpäätös 
vuodelta 1909. Voitto- ja tappiotili v. 19 Of). 
Taloja : Keisarillisen Majesteetin käsi- 
kassasta saatua apurahaa 1,200: 

Valtioapna 

Kirjan myyn ti ....... 

Jäsenmaksuja 

Lahjotuksia, testamentteja ja 

satunnaisia apurahoja 
Kiinteim. tuottamaa vuokraa 

Korkoja 

Seuran hoidossa olevien ra- 
hastojen varoilla on suo- 
ritettu eri maksuja: IS. HUI) 

56,886 
576 10.830: — 
3.594: 80 
8,392: m 

.HIO 


— 


Holmin 


40 


— 


O. Furuhjelmin .... 


2,000 


— 


K. J, Pylkkäsen .... 


000 


— 


Hauvosen 


088 


45 
18,104 


40 
550 


— 


W. Söderströmin .... 


1,200 


— 


Länjrmanin rahoja 


3.000 


— 


iiii;,u<;:i: 


06 


5,600: 


_ 


39,515: 


m 
Yhteensä 


171.178: 


09 


Menoja : 
Tekijäpalkkoja 


44,900 


. 35 


FolMorekokoelmia varten 


3,046 


75 


Kirjastoa varten 


2,865 


: 78 


Kirjallisia palkintoja ja apurahoja 


5,840 


: — ^mm Keskus lehmukset 19 " /in 10. 215 Matkarahoja 

Painatus- ja nitomiskustannuksia 

Palkkoja 

Lähettämiä- ja vakuatuaknstannuk- 

sia 

Kiin toimiston ja irtaimiston hoi- 
tokustannuksia 

KuikcUaisia menoja 

Korkoja Seuran eri rahastoille 
Ejri rahastoitiin siirretty lahjotuk- 
sia 

Lahjotus- ja testamenttimääräyk- 
sien mukaan on maksettu: 
Historialliselle Seuralle , 
Neiti Castrenin yhteiskou- 
lulle 

Pylkkäsen perillisille. 
Niemisen perillisille . 
L. Grönroosille .... 
Kansanvalistusseuralle . 5,085: — 

65,179: 62 

9,499: 99 

1,657: 25 

4,323: — 

5,638: 32 

12,947: 58 

4,130: — 2,000: 

400 
000 
550 
720 
1,728 45 171,178: 09 Yhteensä 171.178: 09 lUlanssitili joulukuun 31 päivänä 1909. 
Varoja : Kiintcimistö 164,367 Huonekalustoa 

Obligatsioncja ja osakkeita . . , 

Lundölinin rahaston puolesta mak- 
settu 

Virolaisia kokoelmia varten mak- 
settu . . . 

Jvorkoja .... 

Kirjavaraston arvo . 
Kassassa rallaa . 
Pääoma-erotus . 5,500 
163,700 15 1,527: 86 

6,173: 52 

5,546: 50 

350,000: — 

2,913: 13 

36,542: 43 736,270: 59 Yhteensä 736,270; 59 216 Keskustekmttkset 19 ,s im 10. Velkoja : Eri rahastoja: A) Raliastoja, joiden pääomaa tahi 
korkoa Seura, aaa vapaasti käyttää: 

I. Sekä pääomaa että korkoa : Rabben rahasto 
20,000 


_ 
Blombergin 
60.000 


— 
Kellgrenin „ 
4,000 


— 
Langin „ 
17,660 


57 
Palmgrenin „ 
3,048 


— 
A. Häyrisen ,. 
1,000 


— 
G. Paunosen B 
2,000 


— 
G. Duvaldtin ,. 
10,000 


- 
Fredrik ja Mathilda 


Lehtisen ra 
hasto .... 
1,000 


— 
lv. A. Leideniuksen r 


ihasto . 


10,000 


— 
Magnus Alopsetiksen 


n 


10,000 


— 
F. W. Rothstonin 
5,000 


— 
C. I). M ai il b ergin 


n 


3,000 


— 
Adolf Fredrik Molinin 


n 


13,558 


— 


160,266: 57 11. Ainoastaan korkoa: Sirenin 


rahasto 


4,440 
Sclieningin 


j, ■ * , 


2,648 
Torst. Churb ergin 


rt ... 


10,000 
Ahlgren in 


.. . 


185,913 


5 


C, G. Borgin 


„ ... 


10,600 
J. Saleniukscn 


„ , 


4.UO0 
Lindemanin 


H ... 


25.000 
C. G, Grönholmin lahjotusra- 
3,000: - 245,601: 59 V m Keskuitelemttkset 1!) ",'m 10. ■ B) Rahastoja, joiden korkojen 
käyttämisestä on lahjotus- 
kirjassa määrätty: 

Collanin rahasto . 

Stenbergin 

Holmin ,, 

O. Furuhjelmin „ 

K. J. Pylkkäsen 

G. V. Grönfeldtin 

N. Hauvosen „ 

Jaakko Forsmanin „ 

Niemisen „ 

f erner Söderströmin „ 217 . 10,507 


23 


10,000 


— 


2.000 


— 


. 50,825 


— 


. 23,866 


31 


. 24,974 


53 


17,211 


29 


61.943 


79 


17,100 


— 


20,000 


— 238,428: 15 C) Rahastoja, joiden pääoma on mää- 
rättyyn tarkotukseen käytettävä: 
i. Lönnrotin rahasto .... 9,103: 54 
kxc] Stenbergin „ .... 2,090: 32 
]. V. Snellmanin muistopatsas- 
rahasto 1,533 

Muotokuvarahasto 407 

Yrjö-Koskisen muistopatsasrahasto 624 

Längmanin rahoja 3,000: — 16,759: 80 

Konttokuranttitili 15,214: 48 

Lainoja . . . , 60,000: - 

Yhteensä 730,270: 59 

Helsingissä, 16 p. maaliskuuta 1010. 

Onni Hai Iston. 06 

98 

oo Kirjasto ja arkisto. 

Numerotietoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

kirjaston ja arkiston kartunnasta ja käytöstä. 

ia/ IH 1900 -12/M, 1910. 

I. Kirjaston k artuntaerät ja niiden saan tilähteet osot- 
taa seuraava kartuntaluett eloon perustuva katsaus: V 21R Keskustekmukset W" , jm 10. A) Vaihto tai lahjotukset: 
1) Kotimaasta: 

a) tieteelliset., talous-, valistus- y. m. seurat ja laitokset: 

Kansanvalistusseura 4 kartuntan:roa 

Pellervo 13 

Suomalainen Tiocleakatemia .... 2 

Suomalais -ugrilainen seura .... 5 „ 

Suomen Evankelis-lutiicr. Pyhäkoulu- „ 

yhdistys 2 „ Suomen Historiallinen Seura 
1 


„ Kasvatusopillinen yhdistys 


1 


Suomen Kirkkohistoriallinen Seura 


1 


Suonion Lutherilainen Evankeliumi 


vh 


■n 


distys 
4 


Suomen Lähetysseura .... 
3 


1 


„ Maantieteellinen Seura 
10 


„ Yhdistys 
1 


„ Merimieslähetysseura . 
3 


„ Metsänhoitoyhdistys 
4 


„ Muinaismuistoyhdistys . 
3 


„ Naisyhdistys .... 
■> 


„ Ruots. kirj. seura . 
a 


„ Tiedeseura .... 
23 


„ Valkonauha" -yhdistys . . . 
1 


t 


26 114 , 


b) valtion ja kuntain virastot 


V. m. ^.: 


Helsingin kunnallishallitus . 


5 


Kuopion kaupungin valtuusto . 
1 


Luotsihallitus ...... 
1 


Maanviljelyksen ylihallitus . 
10 


1 Kexkustekmuksd 19 "lm 10. 219 Postisäästöpankin hallitus .... 2 kartuntamroa 

Säästöpankkien tarkastaja .... 1 „ 

Teollisuushallitns 8 „ 

Tie- ja vesirakennusten ylihallitus 1 „ 

Tilastollinen päätolmisto ..... 22 „ 

Tullihallitus 18 „ 

Vaivaishoidon tarkastaja 2 72 „ 

c) aikakauskirjani ja sanomalehtien toimitukset 
tai omistajat: 1 Aika 


1 


Karjalan kävijä . 


1 


Aikakauslehti ko- 
Kauppalehti . 


1 


neen käyttäjille ja 
Keski-Pohjalainen 


1 


veturimiehille. 
Keski-Savo 


1 


Suomessa . 


1 


Kiertolainen . 


1 


Alempi kansanope- 
Kirjapainotaito . 


1 


tus 


1 


Kokkola 


1 


Armonsanoma 


1 


Kolkuttaja 


1 


Eläinten ystävä . . 


2 


Kotia kohti 


1 


Elämän kevät . . 


1 


Koti ja kirkko . 


2 


Fiuniseh-ugrisehe 
Koti ja Yhteiskuntf 


4 


forschungen 


2 


Kotikasvatus , . 


1 


Heinolan Sanomat . 


1 


Kuuromykkäin leli ti 


1 


Hengellinen Kuu- 
Kylväjä 


1 


kauslehti 


1 


Käsiteollisuus 


l 


Historiallinen aika- 
Kätilölehti . . 


1 


kauskirja . 


1 


Laatokka . 


1 


Hämeen Sanomat 


1 


Lahti .... 


1 


Hämeen voima . 


1 


Lastu .... 


1 


Hämetär .... 


1 


Louuais-Hämo 


1 


Ilkka 


1 


Länsi-Suomon Kris- 
Kai kuj a K a j aani sta 


1 


tilliset Sanomat 


1 


Kansakoulun lehti . 


1 


Mtum v il j clij ä — 
Kansan ääni . 


1 


.Tordbrukaren . 


1 1 Paitsi a):n ja d):n alla mainittuja. Kesk usUlemitkset W" r mlO. Maatalous .... 


1 


yhdistyksen Aika- 


Naisten Ääni , 
kauskirja 1 


Nuori Karjala 
Suomen Meijeri! oh ti l 


Nuori Voima . 
„ Teollisuus- 


Palotorvi .... 
lehti 5 


Pikakirjoituslehti 
Suomen Urheilulehti 1 


Pohjantähti 
Säveletär 1 


Pohjois- Suomi 
Säästöpankki . . . 1 


Postilainen 
Tapio 1 


Raahe 
Teolooginen Aika- 


Raja-Kaijala . . . 
kauskirja 1 


Rakennustaito 
Terveydenhoitolehti . 1 


Rauhan Sanomia 
Tietäjä 1 


Rauhan Tervehdys . 
Tornion Untiset . - 1 


Rautatieläisien ti . 
Totuuden Kaiku. . 1 


Salmctar .... 
Tullimiesten lehti — 


Sampo (joululehti) . 
Tuli mannat >lad et . 1 


Sanomia Armosta . 
Tuohus. . . . . 1 


Satakunta .... 


\ 


Tyrvään Sanomat 1 


Savon Sanomat , 
Työkansa 1 


Sosialisti .... 
Tähti 1 


Suomalainen Työ- 
Uusi Aura ... 2 


väenliitto . . . 
Uusimaa .... 1 


Suomen Ammattijär- 
Vakuuttaja 1 


jestö 
Vakuutussanomia . 1 


Suomen Kalastus- 
Velikulta 1 


lehti 
Yhteishyvä . . . 1 


Suomen Maamittari- 


A) 


liiketo 


unini m et : 


Akateeminen kii 


jakaupj 


>a . . 1 


Helsingin kustannusosal 


:eyhtiö . 3 


Ilmoitnstoimisto 


Hermo 


3. . . 2 


Kansallis-Osake- 


Pankki 


... 1 !,»!') 1^ Keskuxlelemitksd 19 "/m 1<>. -1\ Keskinäinen henkivakuutusyhtiö 
Suomi 

Keski -Suo m en Työväen Sanoma- 
lehti Kirjapaino ja Kirja- 
kauppa Osuuskunta i. 1. . 

Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva 

K. J. Oummerus Osakeyhtiö 

Kustannusosakeyhtiö Otava . 

Osuuskunta Länsi-Suomi r, 1. 

Osuuskunta Veljeys i. 1. 

Palovakuutusyhtiö Pohjola . 

Sanomalehden Osakeyhtiö Kes 
ki-Suomi 

Sanomalehti- ja Kirjapaino-Osa- 
keyhtiö Savolainen 

Sanoina lehti osuuskunta Liitto i. 1. 

Tampereen Sanomain Osakeyhtiö 

Uuden Suomettaren Osakeyhtiö 

Valvojan Osakeyhtiö . 

Werner Söderström Osakeyhtiö 

Viipurin Uusi Kirjapaino- ja 
Sanomalehti -Osakeyhtiö . I 

1 

21 

64 

2 

1 
1 1 144 f) yksityiset: Valtioneuvos M. A. Bcrg-Martti- 

Vuori 

Neiti Matilda Böhm . 

„ Anni Collan .... 
Prof. Kustavi Grotetitelt 
Toht. O, A. Hainari . . . 

„ K. Hausen .... 
Pouva Elin Kallio .... 
Prof. Kaarle Krohn . . . 
Yliopp. Väinö Krolm . . . 
Kirkkoherra Ad. Neovius . 1 

1 
1 
1 

1 
lö 
10 
10 222 Keskugtekmukset 19 'Vai 10. Nimitttiinätön 


2 


Yliopp. Paul Nyborg . 
Toht. H. Ojansuu. . 


. . 1 

. . 2 


Hra M. Puhakka . . 


. . 3 


Tolit. G. J, Ramstedt 


. . 1 


Maist. Väinö Salminen 


. . 1 


„ G. E. Snellman 


. . 2 


Rouva Lyydia Tunkelo 
Maist. Yrjö Weilin 


. . 1 

. . . 2 
. . 16 74 503 2) Muista maista: 
a) tieteelliset seurat ja laitokset: 

Budapest: Unkarin Tiedeaka- 
temia 

Heidelbergin hist.-filos, yh- 
distys .... 

Kasanin yliopisto 

Kööpenhamina.: Kgl. Nord. 
Oldskriftselskab 

K ö (' > p e n h a m i n a : XV orien ta- 
listikongressin toimikunta 

The New-York Publie Lib- 
rary 

Pariisi: 

teriö 

Pietarin ylio piston kirjasto 

Riian hi stor. -muin aisti et. soura 

Rooma: R. Accadamia dei 
Lincei . 4 

Tartto: Eesti Kirjandu se Selts 6 
„ „ Ulioplaste „ 5 

„ Viron oppineiden seura 1 
, Yliopiston kirjasto . . 21 

Tukholma: Kunink. „ . . 4 sivisty s asiain minis^ 12 

1 
3 I 

12 

1 
11 

1 Keshtstekmnliset 19"lmlQ. 223 Ulm: Uimin taide- ja mui- 
naisimiistoyhd, . ■ • ■ ■ 
Upsala: M Monde Orientai" 
^Svenska landsmäl och 
svenskt folkliv" . ■ ■ * 
Upsala: Yliopiston kirjasto . 
Washington: Bureau o! Ame- 
rican Etlmölogy ■ ■ ■ ■ 
Washington; Smithsoman 

Institution . ■ ■ ■ 2 
3 

1 
■l 1 97 b) aikakautiset julkaisut ja toiminimet: Inkeri (Fietari) . . • • 
La Grandc Revue . . . 
Neva (Pietari) . ■ • ■ 
Uhiselu" raamatokanplua 
(Pietari) . ■ • ■ * 1 
1 
1 c) yksityiset; 

Pastori Gottlieb Brandseh (Sie- 
bcnbfirgen) . , • • " ' 

Pastori M, J. Eisen (Kronstadt) 

Ruhtinas Fr. di Silvestri Falca- 
nieri (Italia) .■••■' 

Prof. E- Gauthiot (Pariisi) . . 
Hra J. Götz (Bränn) . • • ■ 
Prof P E. Pavolini (Padua) . 
Ministeri J-Qvigstad (Kristiania) 
Leht, J- Sitska (Pietari) ■ ■ 
Dos. K. Tiander 
Kustantaja Jos. E, Vilemka 

(Prag) ...-■• ;; 

4 

i 
i 
i 
i 

3 

1 
1 1 17 118 621 224 Keekustelemukset 19 "/m 10. 

B) Osto: 

Tilaamalla hankittu kotimaisia 
suomen- tai selväkielisiä sa- 
nomalehtiä ja aikakauskirjoja 
liitteillensä ...... 128 

Jatko vihkoja erääseen suurem- 
paan teokseen ^ 127 

Ostettu suoraan: 

uutta suomenkielistä kirjalli- 
suutta 2 

vanhaa suomenkielistä kirjalli- 
suutta 1 

muunkielistä, tietoellistä kirjal- 
lisuutta 10 ia 

Siirretty kirjastoon: 
Seuran toimihenkilöiden käytet- 
tävinä olleita osotekirjoja 
y. m. s 2 2 142 

C) Seuran omasta varastosta: 

kutakin uutta julkaisua 2 kpl. 
sekä entisiin .joku lisäkap- 
pale ;j5 -Vi ,-).-, Loppusumma 818 n:roa. 

Näistä on suurin osa jatkoa edellisiin sarjoihin tai 
teoksiin. 

II. Käsikir jotuskokoelmiiu on vuoden kuluessa 
tullut lisää ; 

1) käsikirjotuksia : 

kansan tietouäkokoolmia . . . 204 n:roa 
kirjotelmia kansanrunoudesta . 5 Keskuxtelemukset 19 "/m 10. 225 rahvaan miesten omia kaunokir- 
jallisia sepustuksia 

kansatieteellisiä 

matkakertomuksia 

kieltä koskevia 

muinais tieteellisiä ja historialli- 
sia muistiinpanoja 

elämäkerrallisia 

asiakirjakokoelmia 

topografisia 

luonnontieteellisiä 

taiderunoutta ja -sävelmiä . 

bibliografiaa, pöytäkirjoja y. m. 

kirjeitä (vanhoja yht. 24 kpl.) . 5 n: ro a 

15 „ 
2 „ 

7 „ 5 
4 

1 
1 
l 

ii 

12 
ö 273 2) piirustuksia: 

S. Angervo, Kalovalan uusien „Seli- 

tyksicn" alkuperäiset kuvat . 
Paulaharju, Hansatiet, kuvasto. . £11. Muoto- ja valokuvakokoelmiin: muotokuvia (kipsisin) . 
„ (valokuvia) 

muita valokuvia Yhteensä 275 n:roa. 3 

7 
5 Yhteensä 15 mroa. Kuinka paljo sanakokoelmia on tullut entisten lisäksi, 
siitä on selonteko yleisessä vuosikertomuksessa ja tämän kuun 
ensimmäisen kokouksen pöytäkirjassa. 

III. Kirjaston ja k ok o el main käyttöä varten on 
kirjaston huoneisto ollut lukukausien aikana avoinna k:lo 10:stä 
a. p. k:lo 4:än i, p. Kirjastonhoitajan välityksellä on otettu 
tälliin ns li yhteensä 320 eri lainaa: .">04 nidettä painoi uutteita, 15 226 Ktskuxtekmulsd 19 ll \m 10. 

832 n:roa käsikirjotuksia ja 18 valokuvaa. Kansanrunousko- 
koisimia ovat tutkijat itse välittömästi käyttäneet prof, K. Krohnia 
johdolla, samoin vastaavia kirjaston osastoja. 

Työskentelyhuoneessa osilla olleeseen nimikirjaan on mer= 
kitty yhteensä 1,249 käyntiä, mutta tämä luku on oikeata 
käyntien lukumäärää melkoista pienempi, 

Helsingissä maalisk. 12 p:nä 1910. 

E. A. Tn n kolo. 3 §. Ilmotottiin, että oheenliitetyt rahaston- ja kirjaston- 
hoitajien kertomukset olivat painettuina nähtävissä. 

4 §. Toimitettiin tulevan vuoden toimii l e nk il öitten vaalit, 
joihin ryhdyttäessä Esimies ilmotti ali ekirj ottane en kieltäytyneen 
sihteerin ehdokkaaksi rupeamasta. Valituiksi tulivat: 

Esimieheksi valtioneuvos E. Aspelin-Haapkylä (37 '&..), vara- 
esimieheksi prof. K. Krohn (43 ä.) ja prof. K. Grotenfelt (23 ä.), 
sihteeriksi toht. E. A. Tunkelo (40 ä.), rahastonhoitajaksi maist. 
O.Hallstun (40 ä.), kirjastonhoitajaksi maist. V. Salminen (40 U.). 
— Valmistusvaliokunnan jäseniksi: maist. A. Kannisto (31) ä.), 
noiti M. Böhm (37 ä.), pankinjoht. V. Soini (35 ä.) ja toht. 
K. Cannelin (32 ä.). — Kielitieteellisen valiokunnan jäseniksi: 
toht. H. Ojansuu (29 ä.). prof. E. N. Setälä (29 ä.) ja toht. 
E. A. Tunkelo (28 ä,). — - Kansatieteellisen valiokunnan jäse- 
niksi: prof. K. Krohn (28 ä.), maist. V. Salminen (28 ä.) ja 
lohi. Th. Sdrvrindt (_'S i\.). — Kaunokirjallisen valiokunnan 
jäseniksi: valtion. E. Aspelin-Haapkylä (29 ä.J, leht. P. Cajander 
(29 ä.), toht. J. Hahl (29 ä.), toht. S. Ivalo (29 ä.) t toht. A. 
V. Koskimies (29 &.), prof. K. Krohn (28 ä.), ja prof. O. E, 
Tudeer (29 ä.). — Historiallisen valiokunnan jäseniksi: prof, 
K. Grotenfelt (29 ä.), prof. E. G. Palmen (29 ä.) ja toht. J. 
"W. Ruuth (29 ä.), — Yleisen tutkijakunnan jäseniksi: toht. 
Z. Castren (29 ä.), prof. A. Grotenfelt (28 ä.), prof. G. Me- 
lander (29 ä.), prof, A. V. Streng (29 ä.) ja ylitireht. Y. K. 
Yrjö-Koskinen (29 ä.). — Varainhoitokunnan jäseniksi: esittelijä- KexkuxUtemukxet PJ "/m 10. 227 ailit. A. Listo (28 ä.) ja toht. K. A. Paloheimo (29 H.). — Ra- 
hastonhoitajan tilien takastajiksi, varsinaisiksi : pankinprok, Alb. 
Sarasto (29 ä.) ja maist. A. Kuha (29 ä,), varajäseniksi: metsän- 
hoitaja V. Jalava (29 ä.) ja virkatalojen tarkastaja L. Lounas- 
maa (29 ii.). -- Kust:inmiäliikki'tm tilien tarkastajiksi, varsinai- 
siksi: tireht. Ilmari Voionmaa (29 ä.) ja opctt. V. Sippola (29 '&.) 
sekä varajäseniksi : neiti Paula aE Heurlin (29 '&.) ja neiti Aini 
Nevander (29 ä.). 

5 §. Maaliskuun 2 päivän ja vuosikokouksen pöytäkir- 
jani tarkastajiksi valittiin toht. E. A. Tunkelo sekä maisteri 
Artturi Kannisto. 

Pöytäkirj an vakuudeksi : 
M. Airi la. 

Tarkastettu ja hyväksytty Helsingissä maalisk. 21 p:nä 
v. 1910. 

E. A. Tunkein. Artturi Kannisto. Oikaisu, 

234 , „ ?! on SD ""na M: 144. niWi ,, t 
— * s., a r a ik , ***i pitä olJa: 1 id. 

S n-roa; pitää olla: 788. Sis ällysluettelo . 

Ainia, tutkimus Martin maanlain kielosta a /vi § 5. 

Arwidssonin kirj otusten kokoelma '/iv § 17, 3 / sl § 3. 

Aspelin- H aapkylä, Suomalaisen Teatterin historia '/sn § fi. 

Cacnelin, sanakirja '/vi § 3, '/XI § 5. 

Castrenin albumi s /vi § 4. 

Donnerin muisto s3 /ix § 1, */x § 2. 

Eheberg, Finanssioppi '/iv § 8, V x § 10. V xn § ?■ 

Eläinsatukokoelma, Finnen pyyntö '/vi § 14. 

Engelbergin kokoelma *fn g 10, 

Ervastin ja Hellmanin rahaston lahjotuskirja */x g 21 1. 

Esimiehen esitelmä ks. liitettä II 

Esimiehen puhe ls /m § 1. 

Gogolin muistopatsaan paljastus 7 /iv § ti, 5 /v § 2. 

Ibunarin muisto */II S i, */ m g 3. 

Herkner, Työväenkysymys */v § 5, 8 / x § 9) V XI § 3, 7 x u S <>■ 

Holmin rahaston korot '/xii § 9. 

Hästesko, Länsi-Suomen tautien loitsut "!x § 7. 

Iphigenie auf Tauris 1 jsn § 7. 

Jalavan muisto "/ix § 1, '/x g 2. 

Julkaisujen vaihto '/iv § 18, '/m g 5. 

Juvelius, Karhun synty '/ x § 6- 

Kalevala-aihciset seinätaulut '/Xl § 1 '• 

Kalevalan runojen historia 'jxn § 7, */il g 15, as /n. 

Kalevalan selitykset 8 /x g 5. 

Kalevalan teksti '/n § 15. 

Kulin-alarahasto '/m g 17. 

Kansanrunouslähetysten luetteloiminen '/xl § 10. 

Kansatieteellisen valiokunnan jäsen 8 / x § "■ 

Kansatieteellisen valiokunnan lausunnot T /rv g 15, '/v g 12, 1 /vi 

g 11, »x § 14, '/xi § 13, '/xn § 15, '/n § 13, '/m §11. 
Kettunen, Katsaus Keski-Skandinavian metsäsuomalaisten kieleen 

'/xi g 3. 
Kielitieteellisen valiokunnan lausunnot '/iv § 16, »/v g 11, */ VI § 12 

6 /x g 15, '/xn g l+, «/n g 11, Viii § 10. 

Kiitoskirje '/III § 2, 230 

Kirjastonhoitajan vuosikatsaus I8 /in § 2. 

Kirjeenvaihtajajäsen ''In % 3, '/m § *■ 

Kiven teokset s /n § 15, 

Koskenjaakko, Koira '/x § 9. 

Kotiseutututkimuksen keskusvaliokuntaan valittava edustajaasi § IS. 

Kustannusliikkeen tilintarkastus '/vi § ti. 

Kustannustoimiston hoitaja 1 /u § 9, S / In § ?■ 

Lahjotuksia "/n, Viii S5? 12, 17. 

Lang, Omistusoikeudesta Suomen vesiin ! /vi § 16. 

Lindelöf, Analyyttinen geometria ;, / XI § 4- 

Lounasmaan muisto '/n § 4. 

Lähteenkorvan sävelmäkokoelman lunastus -Vxi § 7. 

Matkakertomuksia: Kokkosen 5 /v 5j 15, Jäämään, Meren, Saarimaan, 
Varpelan, Hällin, Lauroselan ja Nybergin */ x § 23i Sailon 
'/xii § 16, Ahtian Vn § 12, Saarimaan ja Patajoen */ n § 14* 
Kujolan '/ni g 15, Paloheimon ja Porkan '/nt § lii. 

Meyer, ks. Kirjeenvaihtaja] äsen. 

Ojansuu, Mikael Agricolaa kielestä fl /x § 9. 

Ontropon avustus 3 /xi § 12. 

Paimenin onnittelu »/m g 3. 

Paikannimien keräys '/rv § 7. 

Paulaharju, ^Kansatieteellinen kuvaus" 2 /vt g 15, "/xii § 13. 

Pavolini *"/", Vi K § - 

Perttusen hautakivi T /iv § 2, ä /v § 14. 

Rahastonhoitajan tilien tarkastuskertomus '/rv § 3. 

Rahastonhoitajan tilinpäätös 18 /ni § 2. 

[teinin testamentti ' / x 1 1 § 10. 

Runolaulajain rintakuvat 2 /n § 8. 

Salola, laulun oppikirja kansakouluja varten *jx S 18. 

Sanaston keruu ! /m § 18. 

Serhn-hius, obligatsionioike uden oppikirja T iv Sj 2<J. 

Shakespearen draamaan suomennostyö s /x § 12. 

Sihteerin vaali "/ix g -■ 

Stipendejä '/rv § 13; 6 /v §§ 6, 7, 8, 9, 10; »/vi ^S 7, 8, 9; -/n g 7; 
»/ra § 8. 

Stipendiaattein kertomukset, ks Matkakertomuksia. 

Suomalainen laki teos "/x g 8. '/n § 15. 

Suomalainen mytologia - ä li. 

Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahastoa koskevaa T / tv § 19, 
»/n S 5, liite I, 

Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston kirjelmiä '/ IV §§ "■ 
12, ",/v § 13, »/vi § 10, »/m s5 9. 

Suomen kansan satuja ja tarinoita ! /n g 6. 

Suomen kansan sävelmiä "Ix g 9. 2H1 Suomen kansan vanhojen runojen julkaisun jatkaminen 3 /xi § ö. 

Suomen laulun avustaminen */v g 4. 

Suomi IV: 7 '/xn § 6. 

Sydöw, luettelo Tanskan satukokoelmista */vi § 13. 

Szinny ei-. Jalava, ks. Unkarin kielon oppikirja. 

Sähköjohdot, seuran talon s /v § 16. 

Söderström in rahaston osinko ^/xi § 6. 

Taikojen sisällysluettelo 3 /xi § 8. 

Tavaststjcrnan henkivakuutussopimusta koskeva tutkimus '/iv § 8- 

Toimi henkilöitten vaali "/m § 4. 

Tuorilan stiomalais-venaläisct sanaliput 8 /x § 13. 

Unkarin kielen oppikirja '/xn § 12. 

Valmistu s valiokunnan täydennys G /x § 16. 

Valtion kirjallisuuspalkinnot 5 v g 3, */x § 4, '/xii § 11, "/l, 2 /ll § 1. 

Veilinin pyyntö, ks. Suomen kansan satuja ja tarinoita. 

Vi ilman, Organisen kemian oppikirja "'iv fcj 11, "/x § 11. 

Virittäjän avustaminen '/ Iv § 10. 

Vrede, Todistusoikeuden pääpiirteet ''IU g 8, 

Vuosikertomus ,6 /ln § 2. Liite Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
helmik. 2 p:nä 1910 

pidetyn kokouksen pöytäkirjan 5 §:ään. Suomen Eduskunnalle. Noudattaen 13: ta S?:äa Keisarillisen Senaatin 9 p. heinä- 
kunta 1908 vahvistamissa, suomalaisen kirjallisuuden edistämi- 
-i'ksi myönnetyn 50,000 markan suuruisen määrärahan käyttä- 
mistä koskevissa määräyksissä saa Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura täten Edus kun nai le lii h ett.;', is miliifiii-ahan käyttätnistii varten 
asetetun toimikunnan kertomuksen toiminnastaan vuonna 1909. 
Koska, niinkuin kertomuksesta näkyy, toimikunta osastoineen 
vilpittömällä asianharrastuksella on tehtäväänsä hoitanut, ei 
Seuralla puolestaan olo ollut aihetta siihen mitään muistutusta 
liittää. 

Helsingissä 2 p:nä helmikuuta 1910. Eliel Aspelin-Haapkylä. Martti Airila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, „ Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston" toimikunta, 
j oka on saanut tärkeän ja kunniakkaan tehtävän avustaa Suoma- 
laisen Kirjallisuuden Seuraa sen kolmivuotisen määrärahan käyttä- 
misessä tarkotukseensa, joka on Seuralle valtion varoista uskottu 
suomenkielisen kirjallisuuden rikastuttamista varten, saa täten 
antaa, rahaston käyttömääräysten mukaisesti, arv. Seuraile kerto- 
muksen ensimmäisestä toimivuodestaan. Kertomus 

Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston" 
toimikunnan toiminnasta 

lokak. 22 pistä 1908 tammik. 18 p:än 1910. I. Edeltävät toimenpiteet. 

Toukok. 8:ntena 1908 päivätyllä kirjelmällä ilmotti Keisa- 
rillinen Suomen Senaatti kirkollisasiain toimituskuntansa kautta 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, että Keisarillinen Majes- 
teetti edellisen kuun 17 p:nä oli armollisesti „oikeuttaiLut Keisa- 
rillisen Senaatin suomenkielisen kirjallisuuden kohottamiseksi" 
Suomen yleisistä varoista kolmena vuonna „ maksattamaan 50,000 markkaa vuotuisesti ehdolla 1) että tämä rahamäärä jätetään 
Suomalaisen. Kirjallisuuden Seuran hoidettavaksi toimikunnan 
avulla, jonka Seura muitten kirjallisten ja tieteellisten seurain 
kanssa asettaa, käytettäväksi sekä alkuperäisten teosten että 
käännöskirjallisuuden aikaansaamiseksi kuin myöskin palkin- 
noiksi ja matkarahoiksi kirjailijoille, sekä 2) että Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura antaa Suomen Eduskunnalle vuosittain 
selonteon sanotun summan käyttämisestä", — sekä samalla 
„ valtuuttanut Keisarillisen Senaatin antamaan tarkemmat mää- 
räykset edellämainitun toimikunnan kokoonpanijaa ja toiminta- 
ohjelmasta kuin myös ryhtymään muihin toimiin, jolta puheena 
oleva Armollinen määräys voi aiheuttaa". Samalla Keis. Se- 
naatti käski Suomalaisen Kirjallisuuden St -maa, yksissä neuvoin 
Suomen Historiallisesta Seurasta, Suomen Kirkkohistoriallisesta 
Seurasta, Suomalais-ugrilaisesta seurasta. Suomen Maantieteelli- 
sestä Seurasta, Kansanvalistusseurasta ja Suomen Kirjailija 
liitosta kustakin valittavan edustajan kanssa, »laatimaan ehilo- 
tuksen ylempänä mainitun toimikunnan kokoonpanoksi ja toi- 
mintaohjelmaksi kuin myöskin säännöiksi puheenalaisen määrä- 
rahan käyttämisestä". Seuraavan kesäk. 2 p;nä saatuansa Suo- 
malaisen Kirjallisuuden Seuralta pyydetyn ehdotuksen toimi- 
kunnan kokoonpanosta ja toimintatavasta, Senaatti heinäkuun 
9:ntenä 1908 vahvisti „ sanotun määrärahan käyttämiseen nähden 
noudatettavaksi tähän painettuina liitetyt lähemmät määräykset" 
ilmotnttaen tämän päätöksensä ohella Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuralle, „että Seura saa 1909 vuodesta alkaen tilauksesta 
nostaa määrärahan Suomen Valtiokonttorista, tilhitekovelvolli- 
suutta vastaan Valtiokonttorille". (Määräykset ovat painettuina 
Seuran keskustolemuksissa 1908— 9, ss. 55 — 61.) 

Sittenkun asianomaiset seurat Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuralta saamansa kehotuksen johdosta olivat valinneet edus- 
tajansa ja niiden varamiehet, toimikunnan kokoonpano 
oli seuraava: (Ks. keskustelemuksiin 1908 — 9. sivuille 87- — 9 
painettua luetteloa.) II. Toimikunnan ja puheenjohtajaneuvoston toiminta. Toimikunta, jonka kokoonpanossa myöhemmin ovat ta- 
pa 1 1 u n e et seuraavat muutoks e t : 

Suomenkielisten teknikkojen seuran edustajaksi prof, Kom- 
iini sijaan, joka oli myöskin Duodecim-seuran puolesta valittu, 
ii istunut prol'. A. L. Hjelmman; 

Pellervo- seuran vakinaisena edustajana» prof. Gebhardin 
muiden töidensä vuoksi pyydettyä vapautusta, on viime helmi- 
kuun 19 p:stä alkaen ollut Seuran sihteeri, lakitiet. kand. 
Onni Karhunen; 

ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustajaksi, kiel- 
täytyneen kirjailija Inhan sijalle, on kaunokirjalliseen osastoon 
valittu filos. toht. Oiva Tallgren, 

alotti toimintansa lokakuun 22 p:nä 1908, jolloin se, aluksi 
Suo ualaisen Kirjallisuuden Seuran sihteerin kokoonkutsumana. 
piti ensimmäisen kokouksensa ja m, m. valitsi 

puheenjohtajakseen prof. Kaarle Krohnin ja vara- 
puheenjohtajakseen kirjailija Juhani Ahon, jotka henkilöt 
sittemmin ovat näitä toimia hoitaneetkin. 

Eri osastoiden puheenjohtajina ovat toimineet seu- 
raavat kunkin osaston samalla valitsemat toimikunnan jäsenet: 

humanistisessa osastossa prof. Jaakko Gummerus ja vara- 
mirhenä prol, yliopettaja A. V. Streng; 

luonnontieteellisessä proi. Gustaf Melander ja varamichenä 
piiii Taavi L aitin en ; 

yhteiskunta-taloudellisessa prof. K. J. Stahlberg puheen- 
johtajana ja prof. J. H. Vennola varapuheenjohtajana; 

kaunokirjallisessa puheenjohtajana kirjailija Juhani Aho ja 
varapuheenjohtajana prof. O. E. Tudeer. 

„Tärkeimpäin asiain valmistamista varten" asetti toimikunta 
j i n li i> e n j o li t a j a ti e ti v o s t o n , j oli on kuuluvat toimikunnat] j a 

osastoiden puheenjohtajat ja joka myöskin valtuutettiin otta- 
maan toimikunnalle ja osastoille yhteinen, palkattu sihteeri, 
aluksi väliaikaiseksi. Seuraavassa kokouksessa, helmik. 15 p:tiä 6 

1909, allekirjottanut Ttmkelo, jonka pnheenjohtajaneavosto aluksi 
tähän palvelukseen kutsui, valittiin toimeen vakinaiseksi. Sa- 
massa yhteisistunnossa toimikunta valtuutti puheen johtajaneu- 
voston „ toimikunnan puolesta tekemään muutenkin päätöksiä 
vähäisemmissä käytännöllisissä asioissa, jotka rahaston käyttö- 
määräysten 5 §:n 3 kohdan mukaan kuuluvat toimikunnan pää- 
tiinti'>valtaan". Etupäässä valmistusvaliokuntana toimien on pu- 
li eenjohtajanouvosto täliän asti pitänyt 3 istuntoa, joissa on 
käsitelty kaikkiaan 19 asiaa. 

Itse toimikunnalla on ollut kaikkiaan kolme yhteisistun- 
toa, joissa on käsitelty 1 9 asiaa. Ensimmäisessä niistä päätet- 
tiin m. m. „ käytettävänä olevat vuotuiset varat jakaa eri 
osastojen kesken, sitteukun sääntöjen määräämät 10,000 mk. oli 
erotettu vararahastoksi, siten, että humanistiselle osastolle annet- 
taisiin 10,000 mk, sekä luonnontieteelliselle, yhteiskunta-talou- 
delliselle ja kaunokirjalliselle osastolle 8.000 mk, kullekin". 

Tästä varain jako- ja toimikunnan osas toimis tavasta teki 
Suomenkielisten teknikkojen seura, m. m. siitä syystä, että sen 
edustajat rahaston käyttö määräyksissä oli asetettu yhteiskunta- 
taloudelliseen eikä luonnontieteelliseen ..osastoon, seuraavassa 
toimikunnan yhteiskokouksessa huomautuksen, että „ teki liikkaa 
ja muita käytännöllisiä toiminta-aloja koskevan kirjallisuuden 
tarpeet" olivat jääneet liiaksi syrjään. „ Katsoen näitten tie- 
donhaarojen suureen merkitykseen nykyajan kulttuurielämässä 
yleensä ja erittäin kansan aineelliseen vaurastumiseen nähden ja 
huomioon ottaen, että suomenkielinen kirjallisuus näillä aloilla 
on erittäin köyhä — epäilemättä köyhempi kuin perustettaviksi 
määrättyjen osastojen aloilla" — pyysi Suomenkielisten teknikko- 
jen seura toimikuntaa „ ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että 
- - - lisäksi saataisiin viides, tekniikkaa ja — ■ jos pidetään suo- 
tavana — myös maanviljelystä ja metsätaloutta käsittävä osasto". 
Vaikka tämä ehdotus saikin asiallista kannatusta osaksi luon- 
nontieteiden osaksi maataloudellisten harrastusten edustajain 
puolelta, toimikunta kuitenkin piti liian varhaisena ja toiminta- 
aikaansa ehkä suotta lyhentävänä ryhtyä muutosta hakemaan vasta saatuihin rahaston käyttömääräyksiin, joista ci vielä ollut 
suurempaa kokomusta. Toivoen että ne osastot, joihin teknilli- 
set tieteet lähinnä rajautuivat, nim. yhteiskunta-taloudellinen ja 
luonnontieteellinen, niin paljon kuin mahdollista ottaisivat myös- 
kin teknillisten ja maataloustieteiden ja -toimialain tarpeet huo- 
mioonsa varain käytössä ja että Suomenkielisten teknikkojen 
seura sellaisten ehdotusten suunnittelussa ja valmi s telos s a, jotka 
kysyivät suurempaa teknillisten asiain ymmärtämystä kuin yhteis- 
kunta-taloudellisen osaston enemmistöltä saattoi odottaa, auttaisi 
riiiii osastoa, toimikunta yksimielisesti „sillä korralla" hylkäsi 
pyynnön viidennen osaston perustamisesta ja sen vaatimasta 
muutoksesta ennemmin tehtyyn vuosimäärärahan jakotapaan, Sa- 
malla toimikunta kuitenkin, suostuen yhteiskunta-taloudellisen 
osaston siitä tekemään pyyntöön, myönsi vararahastosta osas- 
ton käytettäväksi teknillistä kirjallisuutta varten 2,000 mk. 
lisämäärärahana ensi vuoden osundesta. Seuraavassa yhteis- 
situnnossaan, touko k. 18 p:nä, toimikunta edelleen myönsi sa- 
malle osastolle, joka oman osuutensa määrärahasta jo oli kiin- 
nittänyt alotteille panemiinsa kirjallisiin töihin, sen erään hyvin 
tarpeelliseksi katsotun, idempänä nimitetyn teoksen snomonnut- 
tamista varten anomat 3,000 mk., joka summa tarpeen vaatiessa 
saatettiin ottaa ensi vuoden vararahastosta, mutta oli myöskin 
olettava lukuun, „kun seuraavina vuosina vararahaston käytöstä 
ja jaosta eri osastoiden kesken päätetään". 

Yleisempi vararahaston jako jätettiin vastaisuuteen, jolloin 
osastoiden oli helpompi esittää jakoa koskevain toiveidensa pe- 
rusteeksi seikkaperäisemmät työsuunnitelimit. 

Toisessa yhteisistunnossaan toimikunta hyväksyi osastoi- 
den noudatettaviksi puheenjohtaj an euv oston valmistamat lähem- 
mät t o i m i n t ao h j e e t , j oita puheenjohtaj aneuvosto sai vallan 
tarpeen vaatiessa täydentää ja jotka Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura sitten puolestaan viime maaliskuun 2 p:nä vahvisti. Ne 
kuuluvat näin: (Ks. keskustelemuksia 1908—9, ss. 170 — 2.) III. Osastoiden toiminta. 

Humanistinen osasto, 

jossa ovat olleet edustettuina filosofia, psykologia, kasvatus- 
oppi, kieli-, kansa-, kansanrunous- ja s&velmätiede, historia ja 
muinaistiede sekä uskontotiede ja jumaluusopilliset tieteet, on 
kaikkiaan pitänyt 9 kokousta ja käsitellyt niissä yhteensä 70 
asiata. 

Enemmän kuin muut osastot on humanistinen saanut vas- 
taanottaa avustuksen pyyntöjä alkuperäisten tieteellisten teosten 
alottamista tai jatkamista ja perille saattamista varten tai niiden 
vaatimiin tutkimuksiin. Tällaisista hakemuksista on tähän asti 
hyväksytty alempana mainitut, joissa esitetyt kirjalliset tehtä- 
vät pidettiin kansalliskirjallisuudelle tärkeinä, mutta joiden suo- 
rittaminen ilman avustusta olisi asianomaisille ollut mahdotonta 
tai, mikäli osasto voi arvostella, hyvin työlästä. Lisäksi on 
yksi tällainen hakemus pöydälle pantuna ja eräs vuoden lopulla 
saatu vielä osastolle esittämättä. 

A. Avustettaviksi hyväksytyt teokset. 

1. Yliopettajalle, toht. A. V. Koskimiehelle, joka on halun- 
nut ryhtyä kirjottamaan »Kirjakielemme uudistuksen his- 
toriaa" Ruotsin vallan loppuajoilta 1800-luvulle asti, on myön- 
netty 1,500 mk. sijaisen palkkaamiseen viime kevätlukukauden 
ajaksi, jolloin tekijä tätä työtään varten oli osittain vapaana koulu- 
tehtävistään. Apuraha on käytetty, paitsi pientä jäännöstä, joka 
on myönnetty ainesten koru n avuksi. Osastolle antamassaan selon- 
teossa saaja sanoo teostafin. varten virkavapautensa aikana läpi- 
käyneensä tärkeimmän lähdekirjallisuuden 1700-luvulta, osaksi 
aikaisemmiltakin ajoilta, ja 1800-luvun edelliseltä puoliskolta 
vuoteen 1850 asti. Varsinkin sanavarastoa koskevain ainesten 
poimintaa on sittemmin jatkettu ja täydennetty, mutta virka- 
y. m. välttämättömät tehtävät ovat toistaiseksi estäneet tekijää 
ryhtymästä itso kokoonpanoon. 2. Dosentille, toht. Ilmari iTroft nille, joka, poistaakseen 
sitii suomalaisen säveltaiteen kehitykselle ja tämän jalostavan 
t.iiitci'ii harrastukselle haitallista puutetta, että suomenkielistä, 
musiikin teorian kaikki osat käsittävää, tieteen nykyisen kan- 
nan mukaista teosta ei ole olemassa, tarjousi osaston avustuksen 
turvin kirjottamaan suunnittelemansa täyd eilisen musiikkiopin en- 
sii imaisen osan. rytmiopin, myönnettiin avustusta eninnään 1,800 
mk., josta korkein n aa n 800 mk. oli lupa ottaa selonteon-alaisen 
viinien menoarvioon. Tekijän puolivuotinen tutkimus- ja opinto- 
matka ulkomailla, johon hänelle sittemmin tarjousi tilaisuus, toi- 
minta lukkari- ja urkurikomitean sihteerinä y, m. syyt ovat 
estäneet häntä, tähän asti ryhtymästä aiotun teoksen kokoon- 
panoon, vaan tänä talvena toivoo tekijä siihen tulevan mahdolli- 
suuden. Apuraha siirtyy siis käyttämättömänä toisen vuoden 
tileihin. 

3. Lehtorille, toht. V. L, Lehtoselle, jonka tarvitsi maamme 
valtiollisen aseman perustamisaikaa, vuosien 1807 — 09 
tapahtumia, valaisevan, „Tilsitistä Haminaan" nimisen historialli- 
sen teoksensa toista osaa varten päästä tutustumaan eräisiin ulko- 
maisiin arkistoihin, myiiiinettlin matka-avuksi 1,000 mk., joka 
summa un käytettykin. Toht, Lehtonen on viime kesänä työs- 
kennellyt 2 viikkoa Berliinin „Oeheime Staats-Archivissa", 3 
viikkoa Saksenin kuningaskunnan arkistoissa Dresdenissä ja 
toiset 3 viikkoa Wienin „Haus-, Hoof- und S taats -A rc liivissä" 
tutkien ylempänä mainittujen vuosien aikuista Aleksanteri I:n 
ulkopolitiikkaa. Matkalla alulle pannut kopioimistyöt jatkuvat 
vieläkin. 

4. Yliopiston apulaiselle, teol. toht. A. F. Peltoselle on 
myönnetty korkeinuaan 1,500 mk: n suuruinen avustus „Uuden 
Testamentin kirjain syntyä" esittävän, yleistajuisen teoksen 
kirj ottamista varten. Tämä apuraha oli otettava vasta toisen vuo- 
den menoarvioon; työ on vasta alettu, mutta tekijällä on toivo 
saada se ennen vuoden loppua valmiiksi. 

5. Lehtorille, teol. toht. Antti J. Pietilälle on luvattu 
avustukseksi 600 mk. hänen „Paniel Juslenius" nimisen, Suo- 
men kirkon, si vi st yksi -n ja valtiollista historiaa valaisevan elämä- 10 

kerrallisen teoksensa tekeillä olevan II osan valmistuttua pai- 
nosta. Tämän luulee teki j ii tapahtuvan tulevassa kuussa. 

d. Lehtori M. RosendaklUh, jolla on hallussaan korvaa- 
mattomat ja muille saavuttamattomat lähteet viime vuosisadan 
merkillisestä uskonnollisesta herännäisyysliikkecstä, on 
myönnetty 1,000 mk. avuksi hänen kirjot lamansa ,, Herännäisyy- 
den historian" II osan tekeillä olevaa 2 vihkoa varten. Sairauden 
vuoksi valittaa tekijä työnsä edistyneen hitaahkosta, mutta sanoo 
toivovansa, että käsikirjotus valmistuu tulevassa syyskuussa. Apu- 
raha siirtyy näin ollen toiseen vuoteen. 

7. Syystä että äidinkielen opettajilla, opiskelevalla nuori- 
solla ja kirjallisuutta seuraavalla yleisöllä ei ole ollut yhtenäistä 
kirjallisuushistoriallista opasta suomalaisen kaunokirjalli- 
suuden alalla, myönsi osasto viime tammikuussa kolleega Artur 
Sieybergillc, hänen suunnitteli 'maansa kirjallishistoriallista teosta 
^Suomalaisia kaunokirjailijoita XIX:n vuosisadan jälkipuoliskolta 
(vv. 1850 — 1900)" varten, viransijaisuus-apua v:n 1909:n osalle 
eninnään 1,400 mk. Tästä apurahasta on osa siirtynyt seuraa- 
vaan vuoteen, syystä että apurahan saaja odottamattomilta esteiltä 
ei ole aikomuksensa mukaisesti voinut olla vapaana koko syys- 
lukukauden aikaa eikä niin suurusta tuntimäärästä kuin oli aiko- 
nut. Työ on rajottunut etupäässä valmistaviin tutkimuksiin ja 
ainesten keräilyyn; kokoonpanoakin on jo alettu; nyt alkavalla 
lukukaudella tekijä toivoo saavansa jo myönnetyn apurahan jään- 
nöksellä jatkaa kirjallista työtään osittain vapaana koulutol itä- 
vistään. 

8. Trof. ./. J. Tikkanen on osastolle esittänyt jotenkin 
valmiin, monivuotisiin tutkimuksiin perustuvan, suomenkielellä 
kirj otetun uudemman kuvaamataiteen, historian 13 vuosi- 
sadalta nykyaikaan asti, ja kun semmoisesta yleissivistävässä 
suomenkielisessä kirjallisuudessa on puute, on tekijälle luvattu 
„palkintqna suorittaa kahdeksansataa (800) mk. heti kun teos on 
painosta valmistunut", ehdolla, että käsikirjotus ennen paina- 
tusta kielen puolesta tarkastetaan. 

Avustuksenhakemuksista, jotka syystä tai toisesta on jä- 
tetty ottamatta huomioon, on yksi koskenut Suomen valtiollista. 1] 

toin un Suomen kirkon ja kolmas Suomessa harj otetun kuvaama- 
taiteen historiaa, neljäs filosofiaa. Pöydällä on avustuksen hake- 
mus teosta varten, joka koskee maammo historiaa, ja osastolle 
esittämättä on vielä eräs hakemus, joka tarkottaa kauno tieto on 
pääkysymysten ja -suuntain esittämistä, suomenkieliselle lukija- 
kunnalle. 

B, Sovitolmateokset. 

Kun suomenkielinen kirjallisuus on köyhänpuolinen suur- 
ten runoilijain, kuvaamataiteilijain ja muiden sivistyshistoria] li st en 
merkki-persoonallisuuksien laveammista elämäkerrallisista 
! -. n uksista, jotka samalla esittäisivät heidän merkkiteostensa 
synnyn, aatteellisen sisällyksen ja historiallisen merkityksen, on 
osastossa ollut useitakin eri ehdotuksia tältä alalta käsiteltävinä, 
m. m. sellaisia, jotka ovat tarkottaneet eteväin vieraskielisten 
monografia-teosten suomcnmittamista. Mutta se käsitys, että etevät- 
kin tällaiset teokset, kirjotettuina esim. Saksan, Ranskan tai Italian 
yleisölle, eivät suorastaan käännettyinä ole yhtä sopivat tutus- 
tuttamaan suomalaista lukijaa kuvattavaan persoonallisuuteen ja 
hänen aikakauteensa, koska niissä paljon sellaista, mikä suoma- 
laisen lukijakunnan enemmistölle on vierasta tai puolioutoa, edel- 
lytetään tunnetuksi — tämä käsitys on tullut usean ehdotuksen 
toteuttamiselle esteeksi. Ja toisaalta meillä vielä on harvoja 
kykyjä, jotka olisivat käytettävissä puheenalaisten teosten sovit- 
tajiksi suomalaisen lukijakunnan edellytyksiä vastaaviksi. Täm- 
möisiä tarjouksia on osasto saanut vain pari, joista toinen suun- 
nitelma, saksalaista runoilijaa GoBTEBä. koskeva, jätettiin, koti- 
maisen alkuperäisen teoksen toivossa, toistaiseksi toteuttamatta. 
Maisteri Viljo Tarkiaisen kanssa on tehty sopimus mai- 
nion italialaisen maalaus-, kuvanveisto- ja rakennustaiteilijan 
3 "ehei Angelon elämäkerran toimittamiseksi siten, että Ho- 
rn RoLLANDin tähän tarkotukseen sopiviksi katsotut teokset 
..Michel Auge" ja ,,La vie de Michel Ange" (M. A:n elämä) 
suomennetaan ja sovitetaan sisätysten, eheäksi kokonaisuudeksi. 
Herra Tarkiainen on tarjouksessaan ilmottanut voivansa alottaa 12 

työn tulevana kevännä. — Tarkotukscen on osasto varannut 
1,500 mk. 

Useasta yleisön sivistyksenhistorian alalle, varsinkin esi- 
historian piiriin kuuluvalta, ehdolla olleesta teoksesta un hyväk- 
sytty mukaillen suomennettavaksi eräs alallaan nykyajan ete- 
viin] >hl teoksia: Heinrich Schurtz'Iii runsaasti kuvitettu „Ur- 
geschichte der Kultin*" (Sivistyksen alkuhistoria, painettu Leip- 
zigissä v. 1900), Suomennettaessa on päätetty alkuteosta pai- 
koin lyhentää ja täydentää suomalais -ugrilaisien kansain elämää 
koskevilla kuvauksilla. Suomennos- ja sovitustyön un ijttanul 
tehdäkseen dosentti, toht. 17 T. Sirelius, joka tämän vuoden 
alustn voi siihen ryhtyä. -- Tarkotusta varten on varattu 
3,500 mk. 

C. Käännöstyöt. 

Humanistiselta osastolta on pyydetty varoja tai osittaista 
avustusta kahdeksan eri käännnssnunnitehnan toteuttamista varten. 
Syy tai toinen on pakottanut hylkäämään niistä neljä; kaksi on 
kokonaan tai osaksi pöydällä, yksi on hyväksytty osaston ohjel- 
maan, yksi luovutettu yksityiselle kustannusliikkeelle ja yksi on 
osastolle esittämättä. 

Kirjailijatar L. Onervan käännettäväksi on annettu kauno- 
kirjallisenkin osaston suosittamana etevän ranskalaisen kauno- 
tieteilijän Hippolyte Tainihi kirjottama „Philosophie de l'art" 
(Taiteen filosofia) ja sitä varten varattu 2,500 mk. — Tehtynä 
ja tarkastettuna on teoksen alkuluvun suomennos. — Suomen- 
noksen tulee painattamaan Kustannusosakeyhtiö Otava. 

Käännettäväksi hyväksytty on myöskin eri tahoilta puollettu 
englantilaisen professori David MuNziKs'in 1G alkuperäisen!) painok- 
sena ilmestynyt „IIistory of Eeligions" (Uskon to j en historia), 
jonka suomentajaksi tarjousi pastori Hannes Leiviskä. Mutta kun 
suomennoksellekin saattoi odottaa sen kannattavuuteen riittävää 
menekkiä ja eräs yksityinen kustannusliike, jolle asiasta tehtiin 
esitys, suostui ottamaan suoni e n niittämisen kokonaan omaksi 
asiakseen, ei humanistisen osaston tarvinnut tämän kirjallisuu- 
dellemme tervetulleen hankkeen toteuttamiseen käyttää yleisiä 
varoja. Ui Luonnontieteellinen osasto, 

jonka piiriin lääketieteenkin eri haarat ja maantiede kuuluvat, 
on pitänyt kaikkiaan 9 kokousta ja käsitellyt niissä 73 asiaa. 

A. Alkuperäisiä teoksia. 

1. Sen suuren kansantaloudellisenkin merkityksen tähden, 
mikä metsänhoitotieteellä on Suomelle, ja siitä syystä että 
puute oman maamme metsäin tarkempaan tutkimukseen perustuvasta 
ammattikirjallisuudesta haittaa m. m. tieteellisiä metsänhoito -op in- 
toja, on luonnontieteellinen osasto viime kevännä sopinut toht. 
Aimo Kaarlo Cajanderin kanssa, että tohtori Cajander kirj ottaa 
osaston pyynnöstä tekemänsä lähemmän ohjelman mukaisen, yleis- 
tajuisen ja tarketusta vastaavalla tavalla kuvitetun, tieteellisen 
teoksen „ Metsänhoidon perusteista", josta osasto on luvannut 
hänelle 5,000 mk. m, m. sillä ehdolla, että hän teoksen ensi 
painoksesta oi ota vastaan muuta tekijänpalkkiota, vaan alistaa 
kustantajansa kanssa syntyvän sopimuksen osaston hyväksyttä- 
väksi. Käsikirj otuksen tulee olla valmiina v. 191 l:n lopussa, 
mutta tekijä saa, jos tahtoo, lykätä sen julkaisemisen painosta 
eninnään kahta vuotta myöhemmäksi. — Valmistava luonnos on 
jo suurimmaksi osaksi valmiina, mutta Senaatilta saamallansa 
kannatuksella aikoo tekijä vielä kolmena kesänä jatkaa vertai- 
levia tutkimuksiaan Suomen metsissä nimenomaan kyseessä ole- 
vaa teostaan varten. 

2. Tarkotuksenmukainen kansan terveyden hoito ja siihen 
yleisesti elpynyt harrastus, tarmokas taistelu tuberkuloosia, kolee- 
raa, lavantautia y. m. S. sekä yhteiskunnallista kurjuutta vastaan, 
terveydenhoito-lainsäädännön uudistus y. m. seikat vaativat ja 
edellyttävät kunnallisilta y. m. viranomaisilta, kansanedustajilta 
ja muilta kansalaisilta yleisen terveydenhoidon perusteista ja 
tärkeydestä, menettelytavoista ja tuloksista yhä perusteellisem- 
pia tietoja ja tekevät valistuksen karttumisen tälläkin alalla yhä 
tärkeämmäksi. Sen vuoksi on prof. Taavi Laitinen ottanut toi- 
mittaaksensa laajahkon yleisen terveydenhoito-opin. 14 

ja luonnontieteellinen osasto luvannut tätä työtä kannattaa 4,000 
mkdla. Teoksesta on nykyään pienempiä osia kirjotettuma ja 
toisia varten tarpeelliset tilastolliset y, m. tiedot suureksi osaksi 
hankittuina. Kulumassa olevasta talvesta liikenevät hotket ja 
varsinkin tulevan kesäloman tekijä aikoo käyttää yhtämittaisen 
esityksen jatkamiseen. 

ii. Dosentille, toht. Max Oker-Blom'i\h- on myönnetty 
hänen maamme lääkäreitä ja opettajistoa varten tekeillä ollutta 
koulun-torveysoppiaan varten avustusta 1,500 mk: an asti. 
ehdolla että teos kielen puolesta alistetaan mm en painatusta 
osaston hyväksyttäväksi. Avustus maksetaan teoksen ilmestyt- 
tyä kirjakauppaan, mikä toivottavasti tapahtuu „ensi syksyn 
alkupuolella", sillä painatusta on jo alettu ja käsikirjotus on 
suoritettu melkein loppuun. 

4. Syystä että lääketieteen erilasta nuorimmasta haarasta, 
n. s. serologiasta, joka meilläkin on jo syystä, kyllä saanut 
hallituksen huomiota ja erikoiskannatusta osakseen, ei suuril- 
lakaan sivistyskielillä olo olemassa kokonaistooksia, jotka antai- 
sivat tämän keski-ikäisellekin lääkäripolvelle osittain vieraan 
tieteenhaaran tehtävistä, menettelytavoista, apuneuvoista ja tu- 
loksista selvän yleiskäsityksen, on luonnontieteellinen osasto tar- 
jonnut yliopiston dosentille, toht. Werner Osicald Strengille tilai- 
suuden tämänsuuntaisen teoksen luomiseen, toivossa että se olisi 
omansa kohottamaan lääketieteellisen kirjallisuutemme arvoa ja 
edistämään puheenalaisen tieteenhaaran kehitystä maassamme. 
ja varannut siihen tarkottikseen eninnään 2.500 mk,, joka on 
luvattu suorittaa teoksen valmistuttua painosta, ehdolla että se 
sitä ennen alistetaan kielen puolesta osaston hyväksyttäväksi, 
Toht. Streng on työhön ryhtynyt ja toivoo saavansa sen valmiiksi 
tämän vuoden kuluessa; teos tullee 20 — 25 painoarkkia laaja. 

Lisätksi mainittakoon kotimaisen tieteen alalta eräitä teh- 
täviä, joita osasto on suunnitellut tai käsitellyt, syystä tai toi- 
sesta vielä ainakaan näkemättä niille mahdollisuutta toteutua. 

Kysymys: olisiko lavea, tieteellisesti pätevä kokonais- 
esitys Suomen maantieteestä, jomnioisen puutetta syystä 
valitetaan, osaston toimella ja varoilla mahdollinen aikaansaada, lf. on ollut osastossa useasti käsiteltävällä. Viimeksi asiata harkit- 
taessa ehdotus lähti Suomen Maantieteellisen Suuran taholta, 
jolla on hyvät työvoimat ja mnsaahkot esityöt siilien käytet- 
tävinä ja jossa oli ajateltu jonkinlaista yhteistyötä osaston kanssa; 
mutta viimeksi mainitullakin taholla oli lopputuloksena so mieli- 
pide, että lavean Suomen maantieteen toimittaminen läheisessä 
tulevaisuudessa oli niilläkin edellytyksillä kannattamaton yritys. 

Saksalaisen proi Kurt LampertIu hioh jäinen teos „I>as 
Loben der Binnenge^vässer" (Elämä sisävesissä), josta paraillaan 
julkaistaan toista, laajennettua saksalaista painosta, hyväksyttiin 
osittain käännettäväksi ja osittain Suomen luontoon sovellutet- 
tavaksi, koska Suomon järvet, rimmet, lammet ja muut sisä- 
vedet ovat omansa tarjoamaan luonnontieteen opiskeli] oille ja 
harrastajille havainto- ja tutkimusainesta biologiankin alalta 
ja suomalaisesta laitoksesta, jonka toimittajiksi oli tarjoutunut 
kaksitoista vanhempaa ja nuorempaa meikäläistä, luonnontutkijaa, 
enimmäl ,, Vanamo" nimisen seuran jäseniä, olisi siten saatu liki- 
pitäen alkuperäisestä, suomalaisesta käypä yhteisteos. Suunni- 
telmasta pro F. Lampertkin sanoi sitä enemmin iloitsevansa, kun 
hän juuri meikäläisten sisävesiluonnon-tutkimuksista sanoi saa- 
neensa arvokkaita aineksia omaan teokseensa. Mutta kun suo- 
malaisen laitoksen tarkotu k sen mukainen kuvitus olisi tullut kal- 
liimmaksi, kuin meikäläiset kustannusliikkeet, vaikka teoksen 
käsikirjotus tarjottiin ilmaiseksi, katsoivat teoksen todennäköisen 
menekin voivan kannattaa, täytyi osaston luopua toteuttamasta 
tätä suunnitelmaa, johon oli laskettu tarvittavan käännös-, kir- 
jotus- ja toimituspalkkiota n. 3,000 — 3,200 mk., ja jättää se 
pois työohjelmastaan. 

Minu-lta puolen suotavaksi katsotun, aineksiltaan ja teol- 
taan kotimaisen ilmasto-opin (klimatologian) aikaansaantia ei, 
sitä varten tarpeellisten esitöiden keskeneräisyyden vuoksi, ole 
vielä voitu pitää mahdollisena eikä ottaa osaston työohjelmaan. 
Kotimaisen sääopin (meteorologian) aikaansaanti on luultu yksi- 
tyisillekin kustannusliikkeille mahdolliseksi. 

Etenkin meri liikkeemme ja maanmittauksen kannalta tär- 
keänä maantieteellisenä tehtävänä on osasto pitänyt m at omaat- in 

tiaen maantieteen ja käytännöllisen tähtitieteen oppi- 
kirjan aikaansaantia. Käännettäväksi sopivaa ulkomaalaista teosta 
ei olo ollut osaston tiedossa eikä kotimaistakaan niin monipuoli- 
sen oppikirjan tekijää. Nyttemmin on kysymys ehdotuksen 
toteuttamisesta yhteisvoimin uudelleen pöydällä. 

Maataloustieteidrn alalta on maaperäopin aikaansaanti 
toistaiseksi osottaunut mahdottomaksi, kun oi ole ollut tiedossa 
sopivaa ulkomaista teosta, mikä tarpeeksi ottaisi huomioon meikä- 
läisen kas vumaap erän ; ja kun tätä on toistaiseksi liian vähän 
tieteellisesti tutkittu, ei ole kotimaistakaan tekijää ollut tiettä- 
vissä. Maanviljelyskemian suhteen, joka on kansainväli- 
sempää laatua, on parempia toiveita. 

B. Käännöksiä. 

1. Saksalaisen salaneuvos Ph. BiKPERT'in johdolla toimi- 
tettu, useain asiantuntijain yhteisteos „Das Kind. Seine geis- 
tige und körperliche Pflege von der Gebtirt bis zur Reife" (Lapsi; 
hänen henkinen ja ruumiillinen hoitonsa syntymästä kypsyyteen 
saakka), jonka ensi painos ilmestyi Stuttgartissa 1906 ja josta 
parhaillaan toimitetaan toista, lisättyä ja parannettua painosta, 
on tarkotuksenmukaista nuorison kaikenpuolista terveydenhoitoa 
esittävänä, sivistyneelle lukijakunnalle kirjotettuna kasvatus- ja 
terveysopillisena teoksena katsottu tervetulleeksi suomenkielisel- 
lekin yleisölle ja uskottu kunnanlääkärin, toht, Tahvo Sytkolän 
osaksi lyhennellen, osaksi sovitellen käännettäväksi. Kääntäminen 
on aiottu tehtäväksi, mikäli alkuteoksen toisen painoksen piak- 
koin alkava painatus edistyy. — Tähän tarkotukseen on varattu 
2,250 mk., mutta ne todennäköisesti eivät tule riittämään, koska 
arviolasku. perustuu ensimmäiseen saksalaiseen painokseen ja 
toinen tuleo laajempi. — Suomennoksen kustannusoikeuden On 
saanut K. J. Gummerus Osakeyhtiö (Jyväskylä). 

2. Luonnontieteiden historiassa käänteen tehnyt CHARLES 
Darwin 'in teos „The origin of the Spceios" (Lajien synty), jonka 
tekijän syntymän satavuotismuistoa äskettäin on luonnontutki- 
join kesken juhlana vietetty, on „ Vanamo"- seuran ehdotuksesta 17 


otettu osaston suomennosohjolmaan ja uskottu suomennettavaksi 
maisteri Aarno Bafael Koskimiehelle, joka näihin asti on suo- 
mentanut n, 100 sivua. Työn varalle on pidätetty 2.200 mk. 
— Suomennoksen kustannusoikeus on luovutettu täkäläiselle 
Vihtori Kosonen 0.-Y:lIe. 

3. Meidän maassamme, jossa sähkön saantiin on run- 
saasti tarjona luontaisia voimalähteitä ja jossa sähkön käyttö 
valaistus- ja liikevoimana nopeasti on laajentunut, on tieteel- 
lisellä sähkö-opilla sekä teoreettisissa että teknillisissä opin- 
noissa, joita suomenkielisen ammattikirjallisuuden puute on pal- 
jon haitannut, samoin kuin käytännössäkin suuri merkitys. Sen 
vuoksi on eräs eurooppalaisen kirjallisuuden etevimpiä teoksia tällä 
alalla, mii n eh en i Iäisen professori Leo Graetzhi „Die Elektrizität 
und ihre Anwendungen" (Sähkö ja sen käyttö) otettu käännös- 
ohjelmaan ja varattu sitä varten 4,450 mk. Kääntäjä, maist. 
Yrjö Tuomikoski, ei ole vielä päässyt työhön käsiksi, kun kään- 
nöksen pohjaksi aiottu uusin, järjestyksessä 15:s saksankielinen 
painos oi vielä ole valmistunut painosta, — Kustannusoikeuden 
on saanut Kustannus osakeyhtiö Otava. 

4. Taikka suomenkielellä ei olo olemassa orgaanisen ke- 
mian oppikirjaa, on yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa 
tultu toimeen muunkielisillä apuneuvoilla. Mutta orgaanisen 
kemian tultua eräiden alempamkin oppilaitosten lukusuunnitel- 
miin, on puute tullut hyvin tuntuvaksi. Sen vuoksi ja kun 
osaston tieten ei ollut suomenkielisen alkuteoksen saannista toi- 
veita ainakaan aivan läheisessä tulevaisuudessa, on osasto myön- 
tynyt pyyntöön, että ruotsalaisen prof. O. WiDMAK'in Irirj ottama 
„Lärobok i organisk kemi" (Orgaanisen kemian oppikirja) ote- 
taan osaston käännösohjelmaan. Suomentajan, maist, Väinö 
Vuolijoen, tarkotus oli saada suomennos valmiiksi jo viime 
syksyksi, mutta kun alkuteoksesta alettiin viime kesänä toimit- 
taa uutta painosta, täytyi jo puoliväliin kerinnyt suomentaminen 
keskeyttää. Sittemmin Ruotsin suurlakko keskeytti alkuteok- 
sen uuden painoksen painatuksen; nyttemmin on suomentaja 
saanut alkuteosta 128 sivua ja noin puolet suomennostyötä on 
suoritettuna, osaksi tarkastettunakin. — Tark otukseen on luvattu 

2 IS 

700 mk. - - Kirja tulee Suomalaisen Kirjallisuuden (Seuran Toi- 
mitusten sarjaan. 

Pöydällii on 

kysymys erään laajahkon, hyönteisten elintapoja, sielu- 
ja yhteiskuntaelämää kuvailevan teoksen suomennuttamisesta; 

eräs käännettäväksi ehdotettu laajanpuolinen, yleistajuinen 
esitys tähtitieteestä. Yhteiskunta- taloudellinen osasto, 

johon myöskin teknillisten aineiden edustajat kuuluvat, on pitänyt 
yhteensä 7 kokousta, joiden pöytäkirjäin g-määrä on yhteen- 
laskettuna 42. 

A. Alkuperäisiä teoksia. 

Avustusta on pyydetty eräälle laajahkolle kotimaiselle 
alkuteokselle, joka käsittelee erästä käytännöllisen kansan- 
talouden alaa. Käsikirjotus on jätetty tarkastettavaksi ja 
asia on pantu pöydälle odottamaan osaston valitsemain tarkas- 
ta] ain lausuntoa. 

B. KäännOsteoksia. 

1. Pitäen Saksan tilastollisen viraston johtajan R. v. d. 
BoKtiHT'ia yhteiskuntapoliittista teosta „Grundzuge der 
Soeialpolitik" (Yhteiskuntapolitiikan pääpiirteet; Leipzig 1904) 
— jos sitä suomennettaessa hiukan täydennetään ja sovitetaan 

likoimnin Suomenkin oloja vastaavaksi, — meikäläisissä oloissa 
kansanedustajille, sanomalehti- ja kunnallismiehillo y. m. yhteis- 
kunnallisten kysymysten käsittelijöille ja harrastajille hyödyl- 
lisenä pohjateokseua alallansa, on yhteiskunta-taloudellinen osasto 
ottanut tämän teoksen työohjelmaansa; kääntäjäksi on saatu 
lehtori, fil. telit. Onni Hannikainen (Kuopiosta), Käännöstyö, 
jonka varalle toimikunta on yhteiskokouksessaan myöntänyt 
vararahastosta 3000 mk., on niin pitkälle edistynyt, että kään- 
täjällä tämän kuun alussa oli jäljellä vain tarkistuslukemista ja 
tekstiin liitettävää täydennysmuistutiiksia. 19 Tarkastajaksi on välittä lakitieteen kandidaatti Einar Böök, 
palauttajaksi Kustannusosakeyhtiö Otava. 

2. „ Sisällyksen ja esitystavan puolesta sopivana yleis- 
tietojen lähteenä meilläkin yhä tärkeämmäksi käyvän käytännöl- 
lisen talouspolitiikan alalta" on saksalaisen prof. J. Conrad'ui 
tcag „Volkswirtseliaftspolitik" (Kansantalotispolitiikka, joka on 
ilmestynyt .Tenässä 1907) samoin otettu käännettäväin teosten 
joukkoon. Käännöstyötä, joka on uskottu tohtori Leo Harmajalle 
ja rouva Laura HarmajaUe yhteisesti, on jälkimmäisen pitempi- 
aikainen s ai raall oi suu s h id a stuttauut, mutta to ivo taan sen valmis- 
tu vn n tänä vuonna : käännettynä on n. 60 saksankielistä sivua. 

Tarkastajana on lehtori W. Malinen; painattaja Werner 
Söderström Osakeyhtiö. 

3 — -5. „ Koska lakitieteen ja oikeuden peruskäsit- 
teitä selvitteleviä, yleispiirteisiä kotimaisia teoksia vastaavilta 
aloilta tiettävästi ei ollut odotettavissakaan, vaan niiden tarve 
kuitenkin on ollut tuntuva, m. m. lakitieteen opinnoissa yliopis- 
tossa", niin tämän aukon poistamiseksi suomenkielisestä kirjal- 
lisuudesta on päätetty suomennuttaa ja yhteisteoksena julkaista 
seuraavat » Systematische Reehtsvrissenschaft" (Järjestelmällinen 
oikeustiede) nimisessä (8:nnessa) osassa prof. Paul HiKNEBERo'in 
johlolla ilmestyvää laajaa sarjaa „Die Knltur der Gegenwart" 
(Nykyaikainen sivistys) julkaistut kaksi kirjotusta: 

tunnetun oikeustieteilijän, prof. Rudolf Somfin „Biirger- 
liehes Redit" (Siviilioikeus) ja 

prof. KiSh Gareis'111 „Handels- and Weelisclrceht" (Kauppa- 
ja vekselioikcus) ; 
sekä erikseen niistä samaan saksalaiseen julkaisuun kuuluva 

prof. Ferdinand von MABTiTz'in esitys kansainvälisestä 
oikeudesta: „ Vöi k err echt " . 

Kaksi edellistä on uskottu käännettäviksi lakit. kand. 
Onni Karhi' silli 1 , joka jo onkin liki pnolet työstänsä suorittanut 
jättäen sen osan osaston valitsemalle tarkastajalle, lakitiot. tolit. 
F. 0. Liliukselle, 

von Martitzin kirjo tukscn suomentaminen on uskottu kam- 
reeri V, K, Simeliukselle, joka sitä jo on alottanutkin, vaikka 20 

valtiopäivä! työ ja virkatointen muutos ovat sitä sittemmin viivyt- 
täneet. 

Tarkastajaksi on suostunut lakit, totit. E. W. Erich. 

Kumpikin suomennos tulee aikanaan Suomalaisen Kirjal- 
lisuuden Seuran Toimituksiin. 

fi. Maailman kirjallisuuden, varsinkin taloustieteellisen, 
merkkiteoksiin kuuluvana, yhteiskunnallisen luokkataistelun ja 
sosialismiin sisältyvän talouselämän-käsityksen filosofisena perus- 
teoksena on myöskin Karl MAEx'iu „Das Kapital" (Pääoma) 
nimistä kirjaa sen I osa otettu osaston suomennuttamisohjelmaan, 
huolimatta kirjan vaikeatajuisuuden ja laajuuden aiheuttamista 
suurehkoista kulungeista (käännöstyö s ivumcn öineen arvioittu 
n, 10000 mkiksi). Kuu ensiksi valittu suomentaja, toht. Jaakko 
Forsman, sittemmin on muiden tehtäviensä pakottamana siitä 
luopunut, on hänen viime kuussa valittu seuraajansa, maisteri 
Oskari Vilho Louhivuori, tähän asti kerinnyt kääntää vain kir- 
jan ensimmäisen luvun. 

Suomennos annetaan painettavaksi ja julkaistavaksi täkä- 
läiselle Työväen Sanomalehti-osakoyhtiölle. 

7. Teknillisten tieteiden alalta on ohjelmassa wieniläisen 
Viktok Eittkr von Nikbto};0\vski GauinMh „Ausgewahlte Kapitc) 
der Technik" (Valittuja lukuja tekniikan alalta) nimisen, laajan 
teoksen (1 painos Wienissä 1904, toinen, parannettu samoin 
1008) johdanto (1 — 148 ss.), joka esittää voimansiirron perus- 
teita. Kääntäjä, insinööri Mikko Heikinheimo, jolle Suomen- 
kielisten teknikkojen seura on luvannut apuaan, ei ole vielä 
voinut ryhtyä tehtäväänsä, mutta toivoo tänä talvena saavansa 
siihen paremmin tilaisuutta. 

Suomennoksen julkaisemiseen on Kustannusosakeyhtiö Otava 
saanut oikeuden. Lakitieteellisten suomennosten oppisanastoa varten on 
osastolle luvannut apuansa Lakimiesten yhdistys; taloustieteel- 
listen teosten oppisanastoa kääntäjäin kanssa harkitsemaan 
osasto on asettanut valiokunnan, johon kuuluvat osaston jäsc- 21 

toht. ,1. Forsman ja prof. J. H. Veini ok sekä suomentaja 
ja allekirj ottanut E. A. Tunkolo, "vara- ja lisäjäseninä prof. 
H. Gebhard, prof. A. L. Hjelmman ja johtaja K, Järvinen, kukin 
erikoisalallaan. Kaunokirjallinen osasto, 

jolla on ollut viisi kokousta ja niissä yhteensä 53 asiaa käsi- 
telty, on koettanut kohdistaa valintansa eri sivistyskansaan 
klassillisen runouden laajalla alalla etupäässä runomittaisiin tuot- 
teisiin, koska näiden suomennuttamiseen yksityisen kustantajan 
tai kustannusliikkeenkään varat harvemmin liikenevät kuin paljon 
luettuihin suorasanaisiin teoksiin, Samalla perusteella on ainakin 
toistaiseksi katseltu ohi skandinaavisten kansain runsaan runo- 
uden, sitä kun meillä on suhteellisesti enimmän muutenkin 
suomennettu ja koska sen kääntämiseen pystyviä voimia on 
helpommin saatavissa kuin kaukai sompain sivistyskansoin kir- 
jallisuuden hyviä tulkitsijoita, varsinkin sellaisten teosten, jotka 
ovat kirjotetut nykyaikaista vanhemmalla kielellä. Valitettavasti 
on osaston ohjelmassa useain kansain runouden reheviä aloja 
kokonaan edustamatta, osaksi suoraan alkukielistä kääntämään 
pystyväin runokielen tmtavain käyttäjäin puutteen, osaksi vanun- 
kin vähyyden tähden. Alkuperäisiä suomenkielisiä runouden 
tuotteita ei myöskään ole otettu huomioon, kun hallitus joka 
vuosi on muulla tavoin palkinnut ja silloin tällöin muutenkin 
aineellisesti kannattanut kaunokirjaUijain pyrkimyksiä. Näin ollen 
osaston ohjelma sisältää vain 

k äännös tehtäviä, 

1. Alkaaksemme otäisimmistä on romaani laisten kan- 
sain runoudesta mainittava ensinnäkin espanjalaisen runoilija- 
neron Misurci, ph Crrvantes Saavcdran kuuluisa romaani „Don 
Quijote de la Ma n elia", jonka edes osittaisesta kään n ättämisestä 
osastolle on esitetty toivolta eri tahoilta. Teoksesta on ensim- 
mäinen osa otettu suomennettavaksi ja työ on uskottu maisteri 22 

Heikki Impivaaralle, jota tarkastajina avustavat lii. toht. Oiva 
Tallgren (espanjankielen tuntijana) ja osaston puheenjohtaja, 
kirjailija , lulliini Aho. Käännettyinä un 15 ensi lukua, juista 
14 on parhaillaan tarkastettavina. — Tähän tarkotukseen oti 
laskettu tarvittavan n. 4500 mk. - 

2. Italian kansallis runouden varsinainen perustaja, Dante 
Aliqhieri, on edustettuna kahdella teoksellansa. Hänen esikois- 
teoksensa „La vita nuova" (Uusi elämä) oti annettu yliopp. 
Yrjö Koskelaisen suomennettavaksi. Suorasanaiset osat ja lähes 
puolet runoista ovat käännettyinä ja koko suomennos valmis- 
tunee keväällä. — Suomennosta varten tarvittaneen n, 600 mk. 

3. Danten varsinaista elämäntyötä ja hänen neronsa 
ainaista muistomerkkiä ,.La Divina Commediaa" (Jumalallinen 
näytelmä) on otettu suomennettavaksi I osa „Inferno" (Manala), 
jota vastoin II ja III osan runomittaista kääntämistä ei ole pi- 
detty tarpeellisena eikä toimikunnan toimikauden kuluessa ja 
osaston käyttövaroilla mahdollisenakaan. Suomentajan tavallista 
työläämpään tehtävään on lupautunut kirjailija Eino Leino, joka 
varta vasten on oleskellut .Italiassa ja on jo näytteeksi antanut 
kahden ensimmäisen runoelman käännöksen, mikä osaston arvos- 
telun kiirastulen läpi käytyään on palautettu suomentajalle. 
Vanhan -italiankielen tuntijoina ovat osastolle antaneet apuaan 
tarkastamisessa aluksi proL Werner Söderhjelm ja sittemmin 
toht. Oiva Tallgren. — Suomentajan palkaksi on varattu 
3500 mk. 

4. Italialaisen kertojamestarin Giovanni Boccaccion „ De- 
camerone "-nimisestä novellikokoelmasta, Euroopan novcllikir- 
jallisuudon kantateoksesta, on päätetty suomonnuttaa kirjalli- 
suustieteellisten näkökohtain mukaan tehty valikoima. Valitsemi- 
sessa on kääntäjälle, kirjailija Joel Lehtoselle, prof. AV, Söder- 
hjelm luvannut antaa suosiollista apua. Käännettyinä on 14 
novellia, joista toht. O. Tallgren vanhan-italiankielen tuntijana 
on tarkastanut 10 ja osaston puheenjohtaja suomalaisen kertoma- 
tyylin viljelijänä osan. Lisäksi on 13 novellin suomennos luon- 
nosteltuna. Noin vuoden kuluttua toivoo kääntäjä koko väli- 23 k o m an olevan samassa mitassa. — Kyseessä olevan kokoelman 
on arvioi ttu vievän osaston varoja noin 4000 mk. Ranskalaisesta runoudesta, jota jo onkin edes näytteeksi 
saatu tyydyttävään suomenkieliseen runopukuun ja jonka suora- 
sanaista puolta kielellämme verraten ahkerasti julkaistaankin, 
on Ranskan klassillisen huvinäytolmärunoilijan Jean Baptiste 
(Poquelin) Molikben „ täy dell isin tä" näytelmää B Tartuf[eä" suo- 
-ii itu maist. Otto Mannisen suomentaa, mutta varsinaista sopi- 
musta siitä ei ole tehty, kun hra Manninen ou ollut viime vuo- 
de» kiinni muissa suomennostehtävissä ja kun hänelle on osas- 
tossa ajateltu suurempaakin tehtävää, mikä etempänä mainitaan. 5. Germaanisten kansain runoudesta on kaunokirjal- 
lisen osaston onnistunut saada kääntäjiä oikeastaan vain saksan- 
kieliselle ja tästäkin, toistaiseksi ainakin, vain yhdelle saksa- 
laiselle klassikolle, niin. Johann \Volr-;ang (Idut h e 'lie. Hänen 
„Iphigenio auf Tauris" (Tphigineia Tauriissa) nimisen murhe- 
näytelmänsä suomennoksen on osasto lunastanut kirjailija Eino 
Leinolta, joka osaston valitsemain tarkasta jäin, filos. toht. Jal- 
mari "Rahiin ja maist. Otto Mannisen, tekemäiu huomautusten ja 
ehdotusten johdosta sitä parannettu aan parhaillaan sitä painattaa ; 
k'l natta arkkia on jo ladottuna. 

Eräs toinenkin Goethen näytelmä, nim. „Torquato Tasso", 
oli jo jonkun aikaa osaston ohjelmassa, mutta ennen lopullisen 
sopimuksen syntymistä on suomentaja omasta puolestaan luopu- 
nut kääntämis-aikomuksestaan. 

Goethen lyyrillisiä runoelmia on osasto myöskin suosittanut 
herra Leinolle suomennettaviksi välitöinä, „Divina Commedian" 
ohella. 

Englanninkielisestä runoudesta on meillä, jossa tämä kieli 
on verraton harvain hallussa, vaikeahko saada runoin iltaisia 
käännöksiä. Osastolle on kyllä eräs runoilijoistamme tarjoutu- 
nut suomentamaan pari BYRON*in otevintä tuotetta: „Manfredin" 
ja „Cainin", mutta hänen siirtymisensä toiselle toimialalle ja 
soudulle on viivästyttänyt hänen aikeensa toteutumista. 24 

B. Osaston toirniotahalua on muuton raj ottanut toistai- 
seksi halu ja toivo saada käyttää sille uskottuja varoja muin ai s- 
krcikkalaisen kertomarunouden kuuluisinton tuotteiden, Homf.- 
koksen ..lliadin" ja „Odysseian"käännättämiseen äidinkielellemme 
— tai oikeastaan vain edellisen, sillä työn vaikeuden ja runoelmain 
laajuuden vuoksi osasto ei voi molempia ajatella ohjelmaan 
otettaviksi, varsinkin kun on tavallista vaikeampaa löytää yhtä- 
kään kaikin puolin sopivaa kääntäjää noille liki kolme vuosi- 
tuhatta eläneille runoelmille. Maisteri Otto Manniselle, joka 
nykyisistä runonsuomentajista on etcvimpiä ja on ollut halukas 
käymään käsiksi tähän vaikeaan tehtävään, fin osasto antanut 
1000 mk. „lliadin" suomentamisen vaatimiin valmistus töihin, ja 
hän toivoo voivansa jonkun ajan kuluttua esittää osaston tarkas- 
tettaviksi k ä än nö sn äy 1 1 o i t ä . 

Ennenkuin kysymys Homeroksesta on saatu ratkaistuksi, 
osasto ei voi ajatella ohjelmansa laajentamista muilla suurilla 
tehtävillä. 

IV. Silmäys varain käyttöön. 

Koska toimikunnan on täytynyt koettaa saada jo ensi 
vuonnaan niin paljon kuin mahdollista töitä alkamaan, on ohjel- 
main suunnittelussa luku un otettu eri osastoissa koko se osuus, 
mikä kaikkien kolmen vuodon kuluessa ylempänä mainitun 
jakotavan mukaan tulee osaston käytettäväksi; eräissä tapauk- 
sissa on luotettu vararahastoonkin. Kaikkiaan ovat eri osastot 
tähän asti tehdyillä päätöksillä sitoneet rahoja seuraavat määrät: 

humanistinen osasto, jonka osuus on 3x 10000 mk. 

eli 30000 mk., noin 17100 mk. 

luonnontiet, osasto, jonka osuus on 3 X 8000 mk. 

eli 24000 mk., noin 24600 „ 

yhteiskunta-tal. osasto, jonka osuus on 3 X 8000 mk. 

eli 24000 mk., noin 29000 „ 

kaunokirjallinen osasto, jonka osuus on 3 X 8000mk. 

eli 24000 mk., noin 12000 „ 

Yhteensä noin 82700 mk. 25 Varain tähänastisesta käytöstä on Suomalaisen Kirjalli- 
suuden Seuran rahastonhoitaja antanut seuraavat tiedot: 

Tietoja „ Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston" varojen 
käyttämisestä 1909. 

Toi oja: 

Kostettu vaiti oapua Smk, 50,000 

Korkoja „ 1,208 

M^yty ennen ostettuja kirjoja (luonnont. osasto) „ 33 

25 Smk. 51,219: 58 
Menoja: 

Tekijäpalkkoja Smk. 

Avustuksia „ 3,124 

Käfinnöspalkkoja „ 3,200 

Tarkastuspaikkoja „ 175 

Sihteerin palkka, kansliamenoja y, m. hoito - 

„ 3,042: 52 

Smk. 10,141: 52 

„ 41,078: 06 kustannuksia, kirjain ostoja y. m, , 

Kilyttitmättä . Yleisen osaston varoja käytetty 
Humanistisen osaston varoja käytetty 
Luonnontieteell. „ „ „ 

Yhteiskunta-tal. „ „ „ 

Kaunokirjallisen „ „ „ £un s iii Kun siihen lisätään myytyjen kirjojen arvo 
saadaan menojen koko sumina Smk. 51,219: 58 

Smk. 3,479: 47 

„ 3,124: — 

35: 20 

14: 85 

„ 3,476: 75 

Smk. 10,130: 27 

11: 25 

Smk. 10,141: 52 ► rppj 26 

Niinkuin tästä näkyy, on puheena olleista, Seuralle usko- 
tuista varoista vasta verraten vähäinen osa tullut menneellä 
vuodella tark otukseen s a käytetyksi, eikä käytetystäkttän osasta 
toimikunnalla ole vielä tuloksia esittää painettuina. Mutta knn 
otetaan huomioon, että yllä enimmäkseen on ollut kysymys 
suurehkoista tai laatunsa vuoksi h idaskyp syisistä tehtävistä, 
joita yksityi sv aroin ei ole helppo saada alkuunkaan ja jotka 
eivät valmistu siinä tuokiossa, jona niiden teettämisestä saadaan 
päätös tehdyksi, niin tämän asianlaidan luonnollisuus on helposti 
ymmärrettävissä, ilman enempää selitystä. 

Luottaen siilien että ne arvoisat tutkijat ja kirjailijat, 
joiden haltuun toimikunta on tehtävät uskonut, puolestaan pon- 
nistavat voimansa ja tekevät parhaansa sen sivistys tark otuksen 
toteuttamisessa, jota varten kansamme yhteiset varat on Seuran 
huostaan annettu, toimikunta toivoo voivansa vuoden kuluttua 
antaa enemmän tietoja, kentiesi näytteitä, tähänastisen, aluste- 
levan työnsä tuloksistakin. 

Helsingissä 18 p;nä tammik, 1910. 

Toimckscen saanut 
E. A. Tunkelo. ■»■ Liite II kuuluva 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

helmik. 28 p:nä 1910 

pidetyn kokouksen pöytäkirjaan. ide Kalevalan merkitys sivistyselämässämme. 

Arvoisat Kansalaiset! 

Menneinä kahdeksana vuotona on Suotu alaisen Kirjalli- 
suuden Seura, kunnioittaakseen Elias Lönnrotin, J. L. Rune- 
bergin ja J. V. Snellmanin satavuotismuistoa, pitänyt kolme 
semmoista juhlakokousta kuin tämä; nyt olemmo kokoontuneet 
viettääksemme Kalevalan ilmestymisen 7 5 -vuotismuistoa. Jos 
vieras kuulisi näinä neljä juhlanaihetta näin yhdessä mainitta- 
viin, asettaisi hän epäilemättä viimeksi mainitun kirjallisena 
muistona erikseen, käsittäisi sen oleellisesti toisenlaiseksi kuin 
nuo toiset, ori henkilöihin kohdistuvat satavuotismuistot. Itse 
asiassa nämä muistot aatteellisesti sulavat yhteen. Samoin kuin 
Lönnrotin, Runebergin ja Snellmanin merkitys ja suuruus on 
siinl, että kukin omalla tavallaan on mahtavasti myötävaikut- 
tanut kansalliseen herätykseen maassamme, samoin on Kaleva- 
lan ilmestyminen yksi tärkeimpiä, vaikuttavimpia tapahtumia 
kansallisen herätyksen historiassa. Sen tähden tämän päivän 
m ii -to ei ainoastaan johda ajatuksiamme samaan aikaan, kuin 
mainitut toiset muistot, vaan myöskin siihen henkiseen liikkco- 
seon, jonka virittäjät ja johtajat nuo suurmiehet olivat. Kale- 
vala oli aikanaan tuon liikkeen vahvin perustus, samalla kun 

se silloin ja aina on innostuttanut henkiseen työhön tavalla, 
joka voittaa kaikki; yksityiset neroniekat| — eikä ihme, että 
niin on laita, sillä huokuuhan siitä lukijaa vastaan yhäti elävänä 
ja elähyttävänä voimana itse kansan henki. Kun minulla on kunnia muutamaksi hetkeksi pyytää ko- 
koukseemme saapuneen arvoisan yleisiin huomiota, ei aikomuk- 
seni ole kajota ainoaankaan, niistä monenlaisista tieteellisistä 
kysymyksistä, jotka Kalevala tarjoaa tutkijan selvitettäväksi, 
eikä myöskään pukua eräästä aineesta, joka totta kyllä tänään 
olisi sangen lähellä, nimittäin siitä, mitä Kalevala on merkin- 
nyt Seurallemme ja sen toiminnalle ; sitä vastoin haluan esittää 
piirteitä siitä vielä kirjoittamattomasta puolesta Kalevalan his- 
toriaa, jossa ajan tullen on seikkaperäisesti esitettävä, mikä 
merkitys kansalliseepoksemme ilmestymisellä on ollut kansalli- 
seen herätykseen nähden ja miten se yleiseen on innostavasti 
vaikuttanut henkisiin rientoihimme. 

Porthanin y. m, tutkimuksista sekä Z. Topelius vanh:n 
ja Elias Lönnrotin varhaisemmista julkaisuista oli tieteellisissä 
ja kirjallisissa piireissä hyvin tunnettu, että suomalainen kan- 
sanrunous oli huomiota ansaitseva; niinikään tiedettiin, että 
i ■(.■pilli-luontoisten nin>>jen \ iii illä oli havaittu jonkinlaista yh- 
teyttä, mutta silti oli Kalevalan, suuren yhtenäisen kertomaru- 
noolman, ilmestyminen sula yllätys silloiselle Suomelle ja maail- 
malle — niin sitä enemmän kuin katsottiin tieteellisesti todis- 
tetuksi, eitä suomalaisilla ei voinut olla mitään varsinaista kan- 
salliseeposta, syystä kun heillä tiettävästi ei ollut koskaan ollut 
n, s. „ san kari ai k aa", joka muka oli semmoisen runoelman vält- 
tämätön edellytys. Näin ollen on erittäin mieltäkiinnittävää 
huomata, miten hämmästyttävää tulijaa tervehdittiin. Ettei Ka- 
levalan maine levinnyt yhtä nopeasti ja ettei sitä esitetty yhtä 
suurin sanoin kuin meidän aikana usein vähä pätii is etkin uutuu- 
det julistetaan koko maailmalle, on itsestään ymmärrettävää. 
Silloin ajettiin hiljaa ja oltiin vaatimattomampia kuin nykyään. 
Mutta toiselta puolen on tunnustaminen, että Kalevalan arvo ja 
merkitys uutena tekijänä kansakunnan sivistyselämässä alun pi- 
täen oivallettiin ja arvosteltiin oikeammin kuin tavallista on 
outoihin ja odottamattomiin ilmiöihin nähden. 

Vaatimattomin oli tietenkin luontonsa mukaan se mies, 
jota Suomen kansa ijäti on kiittävä ja ylistävä verrattoman 
henkisen aarteen nostamisesta päivän valoon. Kun Lönnrot 
Kajaanissa 28 p. helmikuuta 18H5 allekirjoitti Kalevalan esi- puheen — siitä tiimiin päiviin maine, painosta kirja valmistui 
vasta marraskuulla — hän puolestaan ei julkaisunsa merkityk- 
sestä, lausunut muuta kuin nämät sanat: „On kumpiakin, jotka 
pitävät meiän vanhoja runoja isossaki arvossa ja niillen ei anna 
piontäkänä. Minä niitä en soisi sorrettavan, jos ei yksipuoli- 
sesti ylen suurinakaan piettävän. Ei niistä suinkaan ole Gree- 
kalaisfn j;i Iiuomalaisten rinnalle, vaan hyvä jos oes näyttä- 
vät, etteivät esivanhempamme mielellisissäkään yrityksissä ol- 
leet älyttömät — ja sen lie kuiteuki näyttänevät." — Ensi- 
mäinen, joka arvosteli sitä runoutta, jota Kalevalassa lukijalle 
tarjlttiiu, ei ollut kukaan muu kuin Runeberg. Hänelle oli 
Lönnrot Helsingfors Morgonhladia varten, jo ennen kun kirja 
joulukuulla laskettiin kauppaan, lähettänyt ruotsinnoksen ll:stä 
rumista (ei 9:stä niinkuin H. M:ssa sanotaan), ja, painattaessaan 
lehteensä tämän näytteen, Runeberg varusti sen johdannolla, 
jossj. hän muun muassa sanoo ..luulevansa voitavan varmuu- 
della päättää, että suomalainen kirjallisuus tässä, runoelmassa 
on s uinut aarteen, joka esitykseen ja sävyyn, laajuuteen ja ar- 
voon nähden on verrattava kreikkalaisen taiteen kahteen iha- 
nimman eepilliseen mestariteokseen. Kaikki ne hyvät puolet 
kertomuksen suurenmoiseen ja tasaiseen kulkuun sekä kuvien 
kestävään ja varmaan tarkotukseen katsoen, jotka ovat niille 
omituisia, tavataan suomalaisessakin runossa, jopa on tämä voi- 
tolla, jos täydellisyys on voitettavissa, luonnonkuvauksen yle- 
vyydessä ja yksinkertaisessa komeudessa." Semmoinen arvos- 
telu J semmoiselta arvostelijalta, jonka pätevyyttä ei kenkääu 
voinut epäillä, oli yksistään omansa määräämään, miten Kale- 
vala oli vastaanotettava runollisena tuotteena; mikä merkitys 
sillä muutoin oli, sen julkilausui Seuran esimies, Juhana Gab- 
riel Lw$e'n, vuosikokouksessa 16 p. maaliskuuta 18:16. Puhu- 
jasta oli Seuran harrastuksille, jotka ennen olivat olleet paraasta 
päästU toivomuksia vaan, nyt todellisuudessa ilmestynyt varma 
pohja. „Se aarre suomalaisia muinoisia runoja, joka on jul- 
kaistu Seuran kustannuksella", hän jatkaa, „on niin suuriarv öi- 
nen, |että kotimainen kirjallisuus sen kautta ei ainoastaan ole 
saanut verrattoman lisän, vaan melkein saavuttanut euroopalaisen 
merkityksen. Niin, lii ottelematta saattaa sanoa, että se nyt vaata on jättänyt kehtonsa. Niiiden eepillisten runojen omis- 
tajana. Sunini, ylentävän itsetunnon läpitunkemana, on oppiva 
oikein ymmärtämään muinaisuutensa ja samalla myöskin tule- 
van henkisen kehityksensä. Se on sanova itselleen: 'Minulla- 
kin on historia!' — — Jos Porthan vielä eläisi, kuinka lian 
siunaisikaan tätä isänmaan odottamatonta voittoa!" - Lopuksi 
puhuja lausuu ajatuksen, että syy, miksi kaikkialla oli ruvettu 
kansani-un o utta keräämään, oli salainen tarve siitä oppia, , 7 Kan- 
sanrunous on tuleva kansan pääsivistyskeinoksi." — »Kansan- 
sivistys on meidän päivinä ihmiskunnan korkein tehtävä, ver- 
rattomasti tärkeämpi kuin oppikoulujen menestys. Harrastetta- 
koon sitä palavalla innolla, käytettäköön sen hyväksi kaikkia 
apuneuvoja! Oppikoot nuoret varhain ne laulut, jotka ovat 
esi-isien huulilta soineet ! Perustettakoon Suomessakin kansa- 
kouluja, ja sivisty tettäköön niissä nuorisoa myöskin lukemalla 
Kalevalaa ! " 

Vielä samana vuonna saamme kuulla yhden sen ajan nuo- 
riakin lausuvan sanansa Kalevalasta, il. A. Castren, silloin 
23-vuotias filosofian kandidaatti, piti nimittäin pohjalaisen osa- 
kunnan vuosijuhlassa (sittemmin H. M:ssa painetun) esitelmän, 
jossa hän ensi maisena Kalevalan tutkijana, vastustaen Lönnrotin 
mielipidettä, että kertomarunomme sisälsivät historiallisia muis- 
toja, koettaa todistaa, että ne enimmäkseen seisoivat myytilli- 
sellä, jumalaistarullisella perustuksella. Johdannossaan hän mää- 
rittelee kansalliseepoksemme merkityksen tähän tapaan: »Ka- 
levala, tiima vuosisatojen tuottama runoteos, jossa meistä kaikki 
on niin tuttua ja omaista, mutta joka sentään alati muistuttaa 
kaukaisesta muinaisuudesta, jossa suomalaisten kansallisluon- 
teen alkuperäinen omituisuus kohtaa meitä yhdessä heidän van- 
himpien uskonnollisten käsitystensä kanssa, on tunnustettava 
olevan kaikissa suhteissa merkillinen ilmiö. Olisiko ajatelta- 
vissa lujempaa, kauniimpaa ja arvokkaampaa perustusta tule- 
valle Suomalaiselle kirjallisuudelle kuin tämä? Ja miten voisi 
paremmin osottaa kunniaa sille jalolle ja suurelle, joka piilee 
isänmaan muinaisuuden hämärässä, kuin pelastamalla häviöstä 
semmoisia muistomerkkejä kuin Kalevala'? Jos tahtoisin ennus- 
taa Suomelle tulevaisuutta, jolloin sen pojat todellisen isän- ruaan rakkauden elä h y itäminä luopuen vieraasta kulttuurista tun- 
nustavat ainoastaan sitä oikeaksi, joka on k eli inu vt heidän 
omtsta henkisestä elämästään ja toimestaan, saattaisi Kaleva- 
lasta etsiä perustusta näille toivomuksille." 

Lyhyesti, mutta täydestä sydämestä ja vakaumuksesta on 
jo näissä otteissa julkilausuttu, mitä Kalevalan ilmestyminen 
liesi. . Suomalainen kirjallisuus oli aavistamatta saanut lujan 
perustuksen, jopa semmoisen, joka muodon ja sisällyksen puo- 
lesta paikalla kohotti sen miltei euroopalaiselle tasolle, kansalle 
oli avautunut kansallinen muinaisuus, josta oi ennen oltu unek- 
sittu kaan, se oli saanut historian, joka oli omansa herättämään 
ja kohottamaan kansallista itsetuntoa, oli saanut runoaarteen, 
jonka kasvattava, sivistyttävä voima oli käytettävä koko kas- 
vavan kansan, koko nousevan nuorison hyväksi, jotta se siitä 
ammentaisi kansallista mieltä ja henkeä, oli saanut muistomer- 
kin, johon, siinä kun astui esiin kansakunnan alkuperäinen ole- 
mus, saattoi perustaa, toivon omintakeisesta kansallisesta kult- 
tuurista, henkisesti vapaasta, itsenäisestä tulevaisuudesta. 

Jos tahdomme ymmärtää, mitä tämä ihailu ja tunnustus 
merkitsi, mitä se merkitsi, että Kalevala sai ajattelemaan nuo- 
rison kansallista sivisty ttämistä, toivomaan kansallisen kulttuu- 
rin puhkeamista, niin olisi turha vaiva ruveta kultavaipalla pun- 
nitsemaan joka sanaa. Voisimme esim. kyllä väittää myöhem- 
män tutkimuksen todistaneen, että Kalevalan kuvaama entisyys 
ei olekaan niin vanha kuin luultiin, voisimme ehkä muussakin 
kohden olla eri mieltä, mutta emme siliä kumoaisi pääasiaa. 
Arvostelu oli kieltämättä aivan oikea. Kalevalan merkitystä 
suomalaiseen kirjallisuuteen ja kansalliseen sivistykseen nähden 
ei voitu liiotella; mutta sen ohella oli pääasiallista: 1) että se 
julkilausutuin semmoisella innostuksella, jolla on tapa julistaa, 
sanoisinko, uutta evankeliumia, uutta elämän perusjohdetta, ja 
2) että se julistettiin ruotsinkielellä yleisölle, joka kielen puo- 
lesta oli joko vieras suomalaiselle kansalle taikka siitä vieraan- 
tumaisillaan. Varsinkin tämä jälkimäinen kohta ansaitsee huo- 
miota, kun tutkii Kalevalan ilmestymisen merkitystä aikalai- 
sille. — Silloisten sivistyn ei tten joukossa oli tietenkin paljon 
semmoisia, jotka osasivat suomea, nimittäin tavallista puhe- fi kieltä, mutta varmaa on, että kaikki olivat tottumattomia, luke- 
maan suomea, jolla tuskin mitään luettavaa oli olemassakaan. 
Että sentähden Kalevala jäi useimmilta lukematta on epäilemä- 
töntä, semminkin kun siinä esiintyvä Karjalan murre oli aivan 
uusi kirjakielenä, August Schauman kertookin muistelmissaan: 
„Tämä kieli sanottiin olevan niidenkin mahdoton ymmärtää, 
jotka luulivat osaavansa suomea," Mutta silti ei ruotsinkieli- 
nen yleisö katsonut Kalevalaa enemmän kuin sen kieltäkään 
itselleen kuulumattomaksi, vaan, todistaa sama muistelmankit'- 
joittaja, „ jokainen tunsi itsensä joissakin määrin ylpeäksi sem- 
moisen kansallis aarteen omistamisesta, ja samalla alettiin kat- 
sella suomenkieltä toisin silmin kuin ennen." Kuinka tärkeänä 
Kalevalaa pidettiin ruotsinkielisten piireissä, näkee siitä har- 
rastuksesta, jolla sitä koetettiin tehdä kaikille tunnetuksi. Jo 
183(1 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura määräsi palkinnon jaet- 
tavaksi parhaimmasta ruotsalaisesta käännöksestä, mutta jo en" 
neu kun M. A. Castrenin kiitetty ruotsinnos 1841 ilmestyi pai- 
nosta, julkaistiin toinen ruotsinnos toisensa perästä yksityisistä 
runoista. Tämmöisiä käännöksiä painatti paitsi Lönnrot ja 
Castren, E. A. Ingman ja Runeberg, jota viimemainittua 'in- 
tojen sanojen tulkitsemisessa avusti suomenkielen lehtori yli- 
opistossa. Seuran sihteeri Kaarle Niilo Keckman. Keekman 
itse puolestaan pyysi tavan takaa apua Lönnrotilta, jolle hän 
kirjeissään luetteli hämäriä, selitystä kaipaavia sanoja. Ensin iäi- 
nen, ruotsalaiselle yleisölle tarkotettu yleiskatsaus Kalevalan 
sisällykseen tavataan J. V. .Snellmanin julkaisussa „Spanska 
Flugan" (1839), ja oli se merkitty P — s, se on pohjalainen 
Henrik Gabriel Piponius. Kalevalan tuntemusta edisti myöskin 
Fabian Collan muun muassa laajalla kirjoituksellaan Väinämöi- 
sestä ja Ilmarisesta H. M:ssa 1838 j. n. e. 

Siitä, että Kalevalan vaikutus alussa yksinomaisesti koh- 
distui ruotsinkieliseen yleisöön, selviää sekin aikaa kuvaava 
seikka, että Kalevala aivan ehdottomasti asetettiin Runebergin 
Hirvenhiihtäjäin rinnalle, Samalla kertaa kun Seura määräsi 
palkinnon Kalevalan ruotsinnoksesta, julisti se palkinnon jaet- 
tavaksi Hirvenhiihtäjäin suomennoksesta, j;i sitten me, niinkuin 
kohta tulemme lähemmin osottamaan, tapaamme nämä kirjat alii liseati yhdessä mainittuina. Tämä käy helposti ymmärret- 
täväksi, jos kuulemme mitä A. V. Ingman herttaisissa muistel- 
missaan lausuu Hirvenhiihtäjistä: ..Tästä kirjasta tuli 'säätyper- 
sonillemme' Suomenmaa rakkaaksi ja suloiseksi, suka sen kansa 
kunnioitettavaksi, niin ettei ho enää inholla ja kauhulla katso- 
neet noita rahvaamme 'kerjäläis-aaroja' ja 'Kurun matteja', vaan 
päinvastoin tahtoivat itse omistaa näitten 'talonpoikaisten' sy- 
vän synkän suomalaisen luonteen oman 'paremman ihmisyy- 
tensä' haaveksimaksi kaavaksi, taittoivat näitten alkuperäisten 
suomalaisten kanssa muuttua yhdeksi sivistyneeksi suomen kan- 
saksi. Lyhi nimittäin: tämä hirvenampuja-runous on ollut se en- 
simäinen 'huutavan ääni' korvessa, joka ou herättänyt herro- 
jamme todemmasti harrastamaan suomalaisen kansallisuuden 
penfetusta ja pohjaa itsellensä." — Runebergin runoelmalle tuli 
Kalevala verrattomaksi tueksi. Se todisti, ettei oltu erehdytty 
siinä suomalaisen kansan ihailussa, johon Hirvenhiihtäjiä lu- 
kiessa oli antauduttu, todisti että tämä kansa oli henkisesti sy- 
vempi ja jalompi kuin oli aavistettukaan. 

Fivdr. Cygnaeus oli cnsiniäinen, joka 1837 julkaisemas- 
saan tutkimuksessa Hirvenhiihtäjistä ja Hannasta niin sanoak- 
seni liitti toisiinsa Hirvenhiihtäjät ja Kalevalan. Hänen mie- 
lestään oli Runebergin runoteos, huolimatta kielestä, niin perin 
suomalainen, siinä kuvattiin kansaa ja sen luonnetta niin totuu- 
denmukaisesti, että hän sanoo Hirvenhiihtäjiä ja Kalevalaa Suo- 
men Hereul amiiniksi ja Pompeijiksi, joista on opittava tunte- 
maan suomalaisen kansan olemassaolo ja elämä, jos joskus se 
aika koittaisi, jolloin tämä kansa oti hävinnyt maan päältä, ja 
hiin päättää: tulevaisuus on kunnioittava Lönnrotin ja Kune- 
bergiti aikalaisiakin, „syystä kun meidän kesken on voinut 
nousta semmoisia miehiä ja varmaksi katsotaan, että me olomme 
heitä rakastaneet ja kunniassa pitäneet." 

Ei kansan katoaminen vaan sen ylpeä nousu mielessä ase- 
tettiin taasen Kalevala ja Hirvenhiihtäjät rinnakkain niissä tee- 
seissä] jotka Johan Aug. von Esson ja Johan Alarik Vegelius 
esitti Jät keskusteltavaksi pohjalaisessa osakunnassa 27 p. mar- 
raskuuta 1S39: „Ei ole voimakkaampasi välikappaletta kansallistunnon he- 
rättämiseksi kansakunnassa knin kansanrunous." 

„Sen johdosta uskallamme väittää, että Kalevala on suo- 
malaisen kansallisuuden emo. Siinä liikkuu ja ilmenee Suo- 
men kansan kansalliselämä täydessä terveydessään ja voimas- 
saan; edelleen on se esi-isiemme haudoille pystytetty muisto- 
merkki, jossa on vannoin ja selvin piirtein luettavana heidän 
elämänsä ja harrastuksensa." 

„ Jokaisen pitäisi sen tähden käsittää luopumattani aksi vel- 
vollisuudekseen tutkia Kalevalaa. Siitä olisi meillä akateemi- 
nen sivistys alotettava - sen pitäisi oleman niin sanoaksemme 
akateeminen aapinen." 

„ Lähinnä Kalevalaa seisoo Hirvenhiihtäjät — Hirvenhiih- 
täjät on Suomelle, mitä Homeros oli Kreikalle.' 1 

„Nämä molemmat kirjat, Kalevala ja Hirvenhiihtäjät, ovat 
antaneet easimäisen herätyksen suomalaiselle kansallishengclle; 
ne ovat opettaneet Suomen pojille, että Suomi on jotakin ko- 
konaista itsekseen omine muistoilleen, omine etuineen, omine 
h arrastu ksi n e e n . " 

Myöskin A. V. Ingmanista Hirvenhiihtäjät ja Kalevala 
kuuluvat yhteen. Puhuttuaan Runebergistä siihen tapaan, joka 
jo ilmenee ennen mainitsemistamme sanoista, hän kertoo Kale- 
valasta niin hehkuvin sanoin, että niissä paremmin kuin mis- 
sään muualla näkee kuinka se sytyttävästä vaikutti nuoriin sy- 
dämiin. Mainitsen sentähden nekin: ^Kalevalalla alkaa aivan 
uusi vaihe-aika koko suomalaisen kansallisuutemme laskussa. 
Sillä tässä eepillisessä runokuvaamassaan katsahtaa kansamme 
alkuperäisen suomalaisuutensa omaa muotoa ikäänkuin kasvoista 
kasvoihin ; tässä se vastavarsin tuntee itsensä ominaisessa omi- 
tuisuudessansa. Mikä merkillinen kirja on siis tämä ilmesty- 
nyt — Kalevala! Tuleviin nähden on se meille profeetallasi aa 
ennustajana vielä historiallisesta tulevaisuudesta: sillä semmoi- 
nen kansa, jolla on alkuansa ollut tämmöinen runoiievainen hen- 
gen mahti vallassansa, ei saata ikään olla aivottu katoomaan 
historian tanterelta ilman jäljitä, ilman kansalliseta arvota ja 
merkityksetä, ilman omata vaikutusalatausa: eipä ainakaan. 
Kalevalan kansalla täytyy olla tosi toivonsa, olla aivottnna elä- '.< maan, ja vihdoin kerran pääsemään rajoitettuun päämääräänsä 
siinä omahenkisessä laadussansa, jonka profeetalliset piirteet. 
ovat ennalta kuvattuina Kalevala-kirjassa. Ja nykyisiin nähden 
on meillä tässä taoksessa se runsas hengen aarre, josta jo ny- 
kyjään saatamme ammentaa ne hengen varat, joita me tarvit- 
semille päästäksemme omaksi suomalaiseksi kansaksemme. Nitistä 
kahdesta syystä luulisin, katsoi nyt koko yliopistomme tätä 
K ale vai a- kirja a mitä nierkiliisiiumäksi ilmiöksi. Se ihastui vih- 
doin saaneensa ilmiin semmoisen runoteoksen, joka panee mei- 
dän! köyhän, tähän asti katvissa kasvaneen kansamme kilpaile- 
maan itse muinoisen, mainion kreikan kansan rinnalla. Eipä 
kumma siis, että tätä kirjaa nyt luettiin. Ja niin opittiin sa- 
massa suomea, ja aivan vonto-suomalaista, kansallista suomea. 
Tästä ajasta asti muuttui, kuten tietty on, kirjallinenkin kie- 
lemme aivan toisenlaiseksi kuin ennen, se kaavastui aivan 'Ka- 
levalan kielen' kaltaiseksi, — Helsingistä lennähtää tämä kirjn 
kulta pian yli koko maan. Kaikki maamme oppineet rupeavat 
sitä lukemaan, vieläpä lukiolaisetkin. Sillä jo 183.J rupesin 
ainakin minä sitä tutkimaan Turussa — lehtori Elfgrenin ke- 
hotuksesta. — Joka on elänyt minun kanssani tämän meidän 
suomalaisuutemme suloisen aamu-ajan auringon valossa, hän ei 
unohda ikänä vanhanakaan näitä ihania nuoruutensa päiviä. 
Niitten kirkas päivänpaiste kuvastaa nsein sielussani itse tämän 
iltaisen ikänikin hämärällä puhteella. Sentähden en saata nyt- 
kään olla — — — kertornata niitä suloisia tunteita, joita minä 
nuorukaisena tunsin juuri sinä aikana, kuin Kalevala-kirja en- 
siksi ilmestyi meidän kirjallisuutemme pää-perustajakai" 

A. V. Ingman kirjoitti muistelmansa neljättäkymmentä 
vuotta myöhemmin (1872), multa hän kelpaa todistajaksi, sillä 
liankin oli silloisesta ruotsinkielisestä, sivistyneestä säädystä läh- 
tenyt, ja me voimme nyt kuultuamme hänenkin innostuneet sa- 
nansa vetää johtopäätöksemme edellisestä. Johtopäätös on seu- 
raava. Kalevala on mahtavasti vaikuttanut suomalaiskansallisen 
liikkobn herättämiseksi sen ilmestymisajan sivistyneissä, ja on 
sen vaikutus siinä kohden mitä lähimmin yhtynyt Runebergin, 
hengitään suomalaiseen runouteen. Vaikka verraten harvat 
pystyivät Kalevalaa lukemaan ja siis välittömästi tutustuivat 10 

sen runouteen, vaikutti kuitenkin tieto sen alkuperäisestä suo- 
malaisuudesta ja yksinäisistä ansioista laaj ura piinkin piireihin. 

Suomen kansii oli -- niin s;; aikalaisista tuntui j;i niin Fabian 
Collan lausui eräässä esitelmässä maalisku